Ook dit jaar werd er weer aandacht besteed aan Oogstdankdag. Het was een mooie viering m.m.v. het Dames- en Herenkoor. Na afloop werd er nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee. Met dank aan allen die hun medewerking hebben verleend aan deze viering en met name ook de vrijwilligers van de kerkversiering.

KLIK HIER voor een impressie van de versiering.

Bedankt                                                                                       Voor een foto-impressie klik hier

Op 15 juli 2023 hebben wij het 75-jarig bestaan van de geloofsgemeenschap Fleringen gevierd. De noabers zorgden met een boog bij de kerk al voor een feestelijk tintje. Ook binnen was de kerk mooi versierd door de dames van de werkgroep “versieringen”. Zij hebben ook gezorgd voor het prachtige bloemstuk bij het Kruis op het kerkhof ter nagedachtenis aan alle overleden parochianen van de geloofsgemeenschap Fleringen. Veel mensen uit Fleringen waren aanwezig tijdens de prachtige jubileumviering waarin diaken Thöni en pastoraal werkster Saris voorgingen, de koren van Fleringen voor een passende muzikale omlijsting zorgden en diverse inwoners van Fleringen, van jong tot oud, een rol vervulden. Het thema van de viering was “Voor en met elkaar”.  Want een geloofsgemeenschap vorm je samen! Dit komt ook tot uitdrukking in het kunstwerk dat is onthuld tijdens de viering. Het kunstwerk is een blijk van waardering aan de vrijwilligers die alles mogelijk hebben gemaakt en nog steeds maken voor de geloofsgemeenschap. Na de viering is de boom die centraal stond in de viering geplant op een mooie plek op het kerkhof. Nadat Levenslust een serenade had gebracht, was het tijd voor koffie en een lekkernij in de tent bij de kerk, gevolgd door diverse hapjes en drankjes. Ten slotte werd nog een broodje warme ham geserveerd. Dit alles met medewerking van lokale horeca en jongelui die zorgden voor een fijne bediening. Tussendoor gaven Walter Luttikhuis en Jeroen Mollink nog een optreden, waarin zij terugblikten op de afgelopen 75 jaar. Daarmee kregen zij de lachers op hun hand! Herinneringen konden ook worden opgehaald aan de hand van de vele foto’s die ter inzage lagen of via de beamer werden getoond.

Wij bedanken iedereen die op welke manier dan ook het vieren van dit jubileum mogelijk heeft gemaakt of het heeft meegevierd. Al met al was het een zeer geslaagde avond!

Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat

Geloofsgemeenschap Fleringen

In de aanloop naar het 75-jarig jubileum van de geloofsgemeenschap Fleringen is er een korte reportage gemaakt door Twente FM.

Klik hier voor de reportage

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

Attenties Vrijwilligers

Om enige duidelijkheid te krijgen, zijn er enkele algemene afspraken gemaakt, ingaande per 1 februari 2022.

De contactpersoon van de werkgroep neemt het initiatief, bijvoorbeeld wie er zorgdraagt voor het versturen van een kaartje, het brengen van een bezoek etc.

Indien meer aandacht gewenst is, neemt de contactpersoon van de werkgroep contact op met de commissie van beheer/pastoraatsgroep over een eventuele attentie.

Dit geldt bij:

  •  GEBOORTE
  • HUWELIJK OF HUWELIJKSJUBILEUM
  • ZIEKTE OF ZIEKENHUISOPNAME

BIJ OVERLIJDEN:

  • De contactpersoon van de werkgroep stuurt een condoleancekaartje namens de werkgroep.
  • De commissie van beheer/pastoraatsgroep tekent het condoleanceregister namens de geloofsgemeenschap.
  • Een eventuele rouwadvertentie wordt niet door de commissie van beheer/pastoraatsgroep betaald.
  • Vanuit de commissie van beheer/pastoraatsgroep wordt voor een grafstuk/bloemstuk gezorgd.

WANNEER IEMAND STOPT MET VRIJWILLIGERSWERK:

De contactpersoon van de desbetreffende werkgroep wordt verzocht contact op te nemen met de commissie van beheer/pastoraatsgroep om door te geven dat iemand stopt. De commissie van beheer/pastoraatsgroep zorgt ervoor dat de degene die stopt een passende attentie krijgt aangeboden.

Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de budgethouder. Een declaratieformulier is af te halen bij het secretariaat (bureaula) of te downloaden – KLIK HIER. Het declaratieformulier kan, samen met de aankoopbon(nen) worden ingeleverd bij de budgethouder of worden gedeponeerd in de brievenbus bij de kerk (Oldenzaalseweg 98).

 

Hieronder staan ‘linkjes’ naar foto’s gemaakt tijdens speciale vieringen.

Klik op een ‘link’ om de foto’s te bekijken!

Klik hier voor een impressie van het Diaconaalweekend en Ceaciliaviering-laatste viering met Dames- en Herenkoor  26 november 2023 

Klik hier voor de opname (KerkTV) van de slotviering op 30 september 2023

Klik hier voor een impressie van de slotviering/laatste eucharistieviering op 30 september 2023

Klik hier voor een impressie van de versiering Oogstdankdag 2023

Klik hier voor de opname (KerkTV) van de jubileumviering op 15 juli 2023

Klik hier voor een impressie van het 75-jarig jubileum 1948 – 2023

Klik hier voor een impressie van de versiering Oogstdankdag 2019

Klik hier voor een impressie van de Tarcisiusdag 21-09-2019

Klik hier voor een impressie van de vrijwilligersavond 20-06-2019

Klik hier voor een impressie van de gemeentelijke dodenherdenking 04-05-2019

Klik hier voor een impressie van de kerstversiering 2018

Klik hier voor viering wijding schoolkaars – 12 maart 2016

Klik hier voor Muzikaal Kerstverhaal – 19-12-2015

Klik hier voor Oogstdankdag september 2015

Organisatie Contactpersoon Adres PC/woonplaats
Commissie van beheer Riki Schepers (secr.) Flamentstraat 8  7666 LA  Fleringen 0546 – 621497
Locatie Secretariaat Yvonne Kroeze de SPIL – Oldenzaalseweg 86 7666 LH  Fleringen 0546 – 621953
Aktie Kerkbalans Yvonne Kroeze de SPIL – Oldenzaalseweg 86 7666 LH  Fleringen 0546 – 621953
Redactie Kruispunt(Dorpsraad) Annet Morsink Vollenbroek Oldenzaalseweg 129a 7666 LG  Fleringen 0541 – 670650
Marian Lentferink Molenbinnenweg 5 7666 LR  Fleringen 0546 – 441287
Drukwerk Kruispunt Paula Timmers
Irma Mentink
Verspreiding Kruispunt: Jan Dijkers Lenfertsweg 6 7666 LD  Fleringen 0546 – 622063
N.B. de Dorpsraad is contactpersoon van Kruispunt
  Secr. Marlon Gerink
Beheer en onderhoud: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Commissie van beheer: Jan Nijmeijer/Riki Schepers)
Coördinatie kerkschoonmaak Riki Schepers Flamentstraat 8 7666 LA  Fleringen 0546 – 621497
Verzorging bloemen Annie Oude Lansink B. Meenweg 5 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622364
Was kleden kerk/misdienaars
Kaarsen Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
H. Hosties/Miswijn Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Bestelling zondagsmissaaltjes Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7667 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Coördinatie Kerststal  in de kerk
Riki Schepers Flamentstraat 8 7666 LA Fleringen 0546 – 621497
Coördinatie Kerstbomen in de kerk
Jan Nijmeijer Pleijhuisstraat 1 7666 NN  Fleringen 0546 – 621990
Coördinatie onderhoud kerkhof
Jan Klein Haarhuis Past. Boddestraat 7 7666 LB  Fleringen 0546 – 621966
Coördinatie onderhoud rondom de kerk
Jan Nijmeijer Pleijhuisstraat 1 7666 NN  Fleringen 0546 – 621990
Contactpersoon T.C. Jan Nijmeijer Pleijhuisstraat 1 7666 NN  Fleringen 0546 – 621990
Aulabeheer Jan/Ine Klein Haarhuis Past. Boddestraat 7 7666 LB  Fleringen 0546 – 621966
Liturgie: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Pastoraatsgroep: Sonja Kuipers)
P.L.B. / Voorzitster Sonja Kuipers Oude Maatsweg 7 7666 LN  Fleringen 06-12872612
Algemene vieringen Germa Booijink Putmansweg 33 7666 LX  Fleringen 0546 – 442214
Gezinsvieringen Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ Fleringen 0546 – 622596
Woord- en Communievieringen Dinie Heithuis Oldenzaalseweg 75 7666 LG  Fleringen 0546 – 621890
‘NJoy Maureen Stokkelaar Oude Maatsweg 4a 7666 LN  Fleringen
Dames- en Herenkoor Frans Booijink Haarlefertsweg 45 7666 NA  Fleringen 0541 – 670587
Kinderwoorddienst
Lectoren/lectrices Dinie Heithuis Oldenzaalseweg 75 7666 LG  Fleringen 0546 – 621890
Avondwake Annelies Kok Essenhuisweg 7 7666 LK   Fleringen 0546 – 442011
Kosters Erik Heerdink Pleijhuisstraat 20  7666 NN Fleringen 0546 – 623155
Misdienaars/acolieten Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Collectanten Herman Booijink Putmansweg 5 7666 LX  Fleringen 0546 – 441243
Catechese: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Pastoraatsgroep: Wilma Thöni)
Doopvoorbereiding Ingeborg Osinga Oldenzaalseweg 79 7666 LG  Fleringen 0546 – 432011
Werkgroep 1e H. Communie Femke Pouwel Scholtenbrink 22 7666 LJ Fleringen
Werkgroep H. Vormsel Wilma Thöni Oldenzaalseweg 100 7666 LH  Fleringen 0546 – 621944
Volwassen Catechese vakant
Kindercatechese: vakant
Jongerencontact Ilse Booijink Haarlefertsweg 45 7666 NA  Fleringen 0541 – 670587
Kinderwoorddienst
Diaconie: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Pastoraatsgroep: Wilma Thöni)
Kerngroep Diaconie Wilma Thöni Oldenzaalseweg 100 7666LH Fleringen 0546-621944
M.O.V. Ilse Tasche  Ingeborg Osinga
Zonnebloem Ida Heithuis Pastoor Boddestr. 30 7666 LB   Fleringen 0546 – 622948
Ouderen in de kerk Vakant