Nu ook Kerk TV kerkdiensten vanuit Geesteren.

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken en vanaf november 2018 zijn daar de locaties Fleringen en Vasse aan toegevoegd. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang vanaf Pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur.

Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden.

Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Carla Stamsnieder is tijdens een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria Lichtmis onderscheiden met de Willibrordpenning.

In deze bijzondere viering ging pastoor Casper Pikkemaat voor en werd de viering muzikaal begeleid door het kerkkoor Cantare. Aan het eind nam Gerrit Olimulder, voorzitter van de beheerscommissie locatie Geesteren, het woord.

Die ging in zijn toespraak in op de rol van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de kerk. Eén van die vrijwilligers, die op vele fronten actief is binnen en buiten de kerk is Carla Stamsnieder-Wermelink. Hij somde haar verdiensten op: secretaris van het koor, lid van de liedjescommissie, lid van de liturgiecommissie, ze vervangt de dirigent bij haar afwezigheid, regelt diverse zaken rondom avondwakes en uitvaarten, zorgt voor misboekjes, bezoekt zieke koorleden, helpt mee met de versiering met oogstdankdag, gaat voor tijdens de Kruisweg. “En zo kan ik”, aldus Olimulder, “nog even doorgaan”.

Willibrordpenning
Al met al voldoende redenen om haar Willibrordpenning toe te kennen. Pastoor Pikkemaat ging in op de betekenis van de kerkelijke onderscheiding. De aartsbisschop van Utrecht eert hiermee de gelovigen in het bisdom die betekenisvolle – meer dan gewone – verdiensten hebben verricht voor de plaatselijke kerkgemeenschap.

De geestelijke spelde Carla de versierselen op behorende tot de erkenning, de penning en de oorkonde. Namens Cantare sprak voorzitter Leo Stamsnieder en hij zei dat Carla van onschatbare waarde is. “Zij staat altijd klaar en niets is haar te veel. Het koor is trots op Carla.”

Hij sloot zijn toespraak af met “Carla jij bent een kanjer”, waarna Aloys Heerdink bloemen overhandigde en Germa Nieuwmeijer namens het koor een cadeau gaf.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie bij Erve Kampboer. Hier was ook de gelegenheid om de gedecoreerde te feliciteren.

(bron: tubbergen.nieuws.nl)


Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.


50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

PASTORAATSGROEP GEESTEREN

Mw. A. Groothuis                                                                                  Pastoraatsgroep Liturgie
Haarbrinksweg 19
7678 RS Geesteren
agnesgroothuis@gmail.com

Mw. S. Hilberink                                                                                  Pastoraatsgroep Diaconie
Brummelhuisstraat 9
7678 BX Geesteren
renesimonehilberink@outlook.com

Pastoraatsgroep Catechese is bereikbaar via secretaris:
info.geesteren@hpancratius.nl

 

 

TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

 


Tarieven H. Pancratius parochie per 1 januari 2020

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50,00
1e H. Communie  € 30,00
H. Vormsel  € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor  € 400,00
Jubileumviering in reguliere viering  € 100,00
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart  € 400,00
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125,00
Ter aarde bestelling

Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium

€ 100,00

 

€ 100,00

Crematie  € 150,00
Avondwake  € 250,00
Gebruik aula per dag Als mensen gebruik maken van diensten van de kerk dan geldt een max. tarief van € 300,00. Als mensen alleen gebruik maken van de aula dan geldt een tarief van
€ 100,00 per nacht.
€ 100,00
Graf delven vw Basistarief. Meerkosten worden apart verrekend. € 375,00
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf  € 600,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf  € 350,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf  € 350,00
Grafrechten 20 jaar kind  € 350,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 175,00
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100,00
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf  € 200,00
Ruiming graf kind  € 125,00
 
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief €100) € 1250,00
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100,00
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100,00
Plaatsen urn in/op
bestaand graf *4
Bij plaatsing op graf
dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking
€ 150,00
Intenties Misintentie  € 10,00*2
Jaargedachtenis  € 10,00
Kaarsen/graflicht Kaarsengeld per kaars  € 1,00
Devotiekaars  € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio / Kerk TV Per jaar  € 60,00
Lokaal parochieblad  € 0,25
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar € 10,-
*uniforme collectes binnen parochie
*4 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’verbonden zijn met de bedekking van
het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.

vw = volwassene

WERKGROEPEN EN COÖRDINATOREN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

 

Locatiebestuur Hr. G. (Gerrit) Olimulder gpolimulder@gmail.com
06-51612860
0546-631914
Secretariaat Mw. R. (Ria) Voshaar bode.geesteren@hpancratius.nl
Redactie

parochiebode

Hr. H. (Harry)Mensen

Hr. H. Harry) Reinerink

bode.geesteren@hpancratius.nl
Ledenadministratie
en
Kerkbijdrage
Hr. F.B. (Frans)Kuipers
Hr. J. (Jan) Kamphuis
Mw. L. (Lyanne) Gehring
fbakuipers@gmail.com
jgl43.kamphuis@gmail.com
lyannegehring@planet.nl
Webmaster Mw. M. (Manon) Oude Voshaar info.geesteren@hpancratius.nl
Aanvragen vieringen Mw. M. (Manon) Oude Voshaar info.geesteren@hpancratius.nl
Kosters Hr. H. (Marinus) Hilberink waldo1941@hetnet.nl
Doopvoorbereiding Mw. C. (Ceciel) Leus ciel.leus@planet.nl
Eerste H. Communie Mw. S. Kleissen ehcgeesteren@gmail.com
H. Vormsel Mw. M. (Marjan) Busscher vormselgeesteren@outlook.com
Gezinsviering Mw. I. (Ingrid) Knoef josknoef@gmail.com
Avondwake Mw. R. (Rebecca) Rosenberg rebeccarosenberg63@gmail.com
Rouwverwerking Mw. J. (Josefien)v/d Vegte vandevegtejosefien@gmail.com
Kerkhof en aulabeheer Hr. H. (Herman) Lammertink hhm.lammertink@kpnmail.nl
Fin. administratie Hr. T. (Ton) Tibbe
Collectanten Hr. B. (Ben)Werger
Bedevaarten Mw. Y. (Yvonne) Koggel g.y.koggel@outlook.com
Bloemversiering Mw. A. (Ans)Rikhof
Herenkoor Hr. J. (Jan) Hemmer janenmariethemmer@gmail.com
Cantare koor Mw. C. (Carla) Stamsnieder carlastamsnieder@gmail.com
Kinderkoor De Baldakijntjes Mw. C. (Carola) Bekhuis abekhuis@kpnplanet.nl
Parochiële Caritas Mw. S. (Simone) Hilberink renesimonehilberink@outlook.com
Sponsorloop Mw. S. (Simone) Hilberink
Mw. K. (Kim) Linneman
Mw. L. (Lisette) Kleissen
renesimonehilberink@outlook.com
Aula- schoonmaak Mw. T. (Truus)
Oude Breuil
t.oudebreuil@caiway.nl
Kerk- en pastorieschoonmaak Mw. A. (Anny)Steggink annysteggink@outlook.com
Tuinonderhoud Hr. H. (Henk)Koorman hkoorman@hotmail.com
Kerkhofonderhoud Hr. H. (Herman) Lammertink hhm.lammertink@kpnmail.nl
Onderhoud gebouwen Hr. J. (Jos) Sonder josagnessonder@gmail.com

 

COMMISSIE VAN BEHEER GEESTEREN.

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H. Pancratius parochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken. De taken van de locatieraad zijn:

  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten, het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
  • Beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen: zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
  • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de locatieraad deeltaken op het gebied van financiën (budgethouder), beheer en onderhoud, diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw.

De commissie van beheer bestaat momenteel uit de volgende personen:

Naam  en adressen van bestuursleden
Naam/adres en functie                                                                  Werkveld

Hr. G. Olimulder                                                                                  Voorzitter
Zouavenstraat 14                                                                               Algemene zaken
7678 AA Geesteren
gpolimulder@gmail.com
Tel. 06-51612860
0546-631914

Mw. M. Oude Voshaar                                                                            Communicatie
Witteveensweg 24a                                                                          Secretaris
7678 RG Geesteren
info.geesteren@hpancratius.nl

Hr. H. Hemmer                                                                                   Budgethouder
Mensinkkamp 33
7678 BD Geesteren
bugethouder.geesteren@hpancratius.nl

Hr. R. Haarhuis                                                                                    Gebouwenbeheer
Witteweg 13a                                                                                     Onderhoud
7679 VT Langeveen
rickhaarhuis@hotmail.com

Mw. A. Groothuis                                                                                  Pastoraatsgroep Liturgie
Haarbrinksweg 19
7678 RS Geesteren
agnesgroothuis@gmail.com

Mw. S. Hilberink                                                                                  Pastoraatsgroep Diaconie
Brummelhuisstraat 9
7678 BX Geesteren
renesimonehilberink@outlook.com

Pastoraatsgroep Catechese is bereikbaar via secretaris:
info.geesteren@hpancratius.nl

 


 

GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Secretariaat:
Vriezenveenseweg 2,
7678 VC Geesteren
Telefoon: 0546-631216
Openingstijden: donderdagmorgen van 09.00-10.30 uur

E-mailadres:
Heeft u een vraag of een bericht voor het secretariaat Geesteren?
Neem dan contact op via e-mail; bode.geesteren@hpancratius.nl

Website:
www.hpancratius.nl Locatie Geesteren

Misintenties:
Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment van de dag, of bij het secretariaat. Alle intenties die voor dinsdag 12:00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Aanvragen vieringen:
Bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00-10.30 uur; tel. 0546-631216.

Weekwacht:
Voor dringende pastorale hulp, in geval van ziekte en bij overlijden belt u nummer; 06-20430155

Ziekte: indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team dan kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Kerkhof en aulabeheer:
H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979

Bankrekeningnummer:
Algemeen NL50RABO0115702016
Kerkbijdrage NL43RABO0115792449

 

KERKGESCHIEDENIS H. PANCRATIUS GEESTEREN.

Tot 1576 behoorde Geesteren kerkelijk bij Ootmarsum, daarna bij Tubbergen. Van 1634 tot 1670 werden vanwege de Reformatie bijeenkomsten onder de Kroezeboom van Fleringen gehouden. Daarna ging men kerken in Vriezenveen, waar pastoor Schurink kerkdiensten hield in het ouderlijk huis. Vanaf 1708 was Gerardus Coesvelts de eerste pastoor van Geesteren en Vriezenveen.

In 1717 stelde de familie Eijlers (Vermolen), met goedvinden van de Drost, onder pastoor Johannes Leurs, een schuur beschikbaar om er kerkdiensten te houden en een veld om de overledenen te begraven.

In 1746 kwam pastoor Henricus Cramer, die de kerk verplaatste naar de vroegere “Veldstegge” op grond van Maathuis (Mensman) waar een “schaopschot” werd omgebouwd tot een kerkhuis.

In 1762 werd Albertus Meijer, afkomstig van: “Erve Meijer” te Geesteren, aangesteld als kapelaan en in 1768 als pastoor. Hij bouwde de eerste stenen kerk en pastorie. Ook begon hij met het opzetten van doop en huwelijksboeken. In 1797 kwam er een kerkhof.

In 1814 werd Herman Kock uit Denekamp de nieuwe pastoor en hij bouwde met 8000 dukaten van Koning Willem 1 een nieuwe kerk op de plek waar nu de winkel van schoenmaker Elferink staat. (In de woning van de Fam. Elferink zitten tot op de dag van vandaag nog enkele ramen uit de voormalige waterstaatskerk). De Romeinse cijfers van de gedenksteen naast de huidige kerk wijzen op dit bouwjaar.

Pastoor de Graaf liet in 1926 door architect Jan Stuyt, in de tuin van de vroegere pastorie een nieuwe kerk in Neogotische stijl bouwen, samen met een nieuwe pastorie.

In 1978 werd van het parochiehuis een dagkapel met aula gemaakt. In 1990 werd op het nieuwe kerkplein een 18-klokkig carillon geplaatst dankzij de ondernemers, “de Marke” en de Gemeente. In 1994 is door de toenmalige pastoor Koos Smits op de 3e torenverdieping een kapelletje ingericht.

In 2003 heeft het kerkgebouw en de pastorie een grote restauratie ondergaan, op het kerkgebouw, toren en pastorie zijn nieuwe leien gelegd en waar nodig is het hout en voegwerk vernieuwd. Dit alles heeft kunnen plaatsvinden zoals de gedenksteen onder in de toren aangeeft met: “hulp en financiële steun van de parochianen en weldoeners”.

Pastoor Th. H.P. Munsterhuis uit het Twentse Saasveld werd in 1999 geïnstalleerd in Geesteren, waarna in 2003 de Parochie een samenwerkingsverband aanging met de acht buurtparochies, te weten: Albergen, Fleringen, Langeveen, Maria-Parochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Per 01 december 2008 aanvaardt Munsterhuis de Pastoorsbenoeming van het Parochieverband Maria Vlucht te Overdinkel.

Op 06-06-2010 wordt de zelfstandige Parochie van de H. -Pancratius Geesteren onderdeel van de Pancratius Parochie Tubbergen.

Voortaan te noemen als: Pancratius Parochie, geloofsgemeenschap Geesteren.

In1708 was Gerardus Coesvelt de eerste pastoor van Geesteren en Vriezenveen, dat houdt in dat er in Geesteren 300 jaar aaneengesloten een pastoor is geweest. De gemiddelde verblijfsduur komt dan neer op 16 jaar en twee maanden.

J.P. Leurs 1717 1746
H. Cramer 1746 1768
A. Meijer 1768 1814
H.Kock 1814 1851
J. Rientjes 1851 1883
J.A.H.Dericks 1883 1891
A.G.H. Pondes 1891 1901
Th. A. Smit 1901 1905
H.A.P.C. van der Waarden 1905 1910
J.Harzing 1910 1922
J.B. de Graaff 1922 1931
A. Th. G. Hamers 1931 1942
A.J. Mulder 1942 1963
A.J. Kempers 1963 1968
G.M. Kolkman 1968 1988
J.J. M. Smits 1988 1998
Th. H.P. Munsterhuis 1999 2008