Jaargang 56 nr.  14 en 15                                                                        6 t/m 19 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

VORMELINGENDAG VICARIAAT.

Beste parochianen,

31 maart was de vormelingen dag van ons vicariaat in Borne. Een recordaantal van 180 vormelingen hadden zich aangemeld. Nog nooit waren er zoveel vormelingen op onze vormelingendag. Rond de klok van 12.00 uur stroomden de eerste vormelingen binnen, ze kwamen vanuit het hele vicariaat. Vanuit de H. Pancratius parochie waren 42 jongeren aanwezig. Het begon met de opfris Mis, een H. Mis waarin onze Vicaris Cornelissen onze voorganger was. De opfris Mis is bedoeld om jongeren uit te leggen wat wij vieren en waarom wij de verschillende onderdelen van de H. Mis vieren. Multiple Voices uit Tubbergen was het koor dat voor de muzikale omlijsting zorgde.

Tijdens de Mis kwamen verschillende mensen binnen die zich omkleedden voor de ‘Heiligen’ jacht, de vossenjacht. Het was een gezellige verkleedpartij, voordat de viering was afgelopen gingen de Heiligen Borne in. Wie liepen er in het centrum van Borne: dat waren o.a. Maria, Bernadette, Franciscus, onze Paus was ook aanwezig, Josef, moeder Theresa, de vader met zijn verloren zoon, een Aalmoezenier, en ook nog een held op sokken. Het was een Heilig spektakel dat door Borne liep. De jongeren gingen in groepen op zoek naar de Heiligen. Als ze een Heilige tegen kwamen kregen ze te horen wie de Heilige was, wat hij/zij in zijn leven had gedaan.  Ze kregen een letter voor het woord dat ze moesten vormen. Het woord dat eruit kwam was: barmhartigheid.

Rond de klok van 15.00 uur verzamelden de jongeren, begeleiding en Heiligen zich bij het Dijkhuis. Bij het Dijkhuis was er drinken voor de jongeren en werden ze nog aan het werk gezet. Er was nog een knutselopdracht, maak een papegaai met handen eraan, deze konden ze aan de bewoners geven. Tussen het knutselen door was er een dansworkshop, de voetjes van de grond en dansen maar. Laat ik het broodje frikandel niet vergeten. Rond de klok van 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt en gingen jongeren met begeleiding met een voldaan gevoel naar huis.

De organisatie van deze Vormelingen dag kijkt terug op een zeer geslaagde middag, wat bijzonder dat zoveel jongeren naar deze dag zijn gekomen, dat parochies dit hebben gepromoot. Wat bijzonder dat geloof leeft en iemand zei treffend: wij werken aan de volgende generatie!

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Verzoenen                         5e zondag van de veertigdagentijd

 1. 7 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg voor onze parochie

Tijdens deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

 1. 9 april 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: De weg van het kruis                                             Palmzondag

 1. 13 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Linh) Kinderwoorddienst

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onkosten Goede Week en Pasen

Tijdens deze viering wordt de palm gewijd.

 

 1. 16 april geen viering ivm de Goede Week.

 

Goede Vrijdag 19 april: 15.00 Kruisweg

(Pastor Meupelenberg)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Hermanus Wilhelmus Broekman

“De Amanshoeve”, Beltweg 15, Manderveen

*03-11-1929                                     … 23-03-2019

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 7 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis, Leo Kienhuis.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard vd Aast, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Siny Kuipers, Maria Bertels-Haarhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers, ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Herman Oude Elberink, Riek en Herman Geerink-Plegt, Herman Broekman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 13 april

Jaargedachtenis: fam. Kuipers-Kokhuis, fam. Kienhuis

Misintenties: Bennie Steggink, ouders Oude Oosterik-Flinkers, Marie Kroeze-Schröder, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, fam. Plegt-Mensen, Herman Broekman.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 7 april  09.00 uur

Lector: A. Schothuis
Misdienaars: E. Kroeze, T. Bels

Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Dinsdag 9 april 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 13 april  19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme, A. Schothuis

Misdienaars: D. Pouwels, J. Kienhuis
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Goede vrijdag 19 april 15.00 uur

Lector: M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

24/3                   €122.70             €107.66 (onderhoud kerk)

30/3                   €67.50               nog niet bekend (vastenactie)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 8 april a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Vandaag gaan de Moskovieten een optreden verzorgen met veel zang en muziek het beloofd een hele gezellige middag te worden.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

NIEUWSBRIEF JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020.  

Startviering.

Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen. Daar begonnen we met een korte viering en aansluitend gaf Mark Thöni informatie over de reis. Dit was het officiële begin.

 

 

Financiën.

Om jongeren voor een betaalbare prijs mee te nemen moet er geld binnen komen, moet er door jongeren geld verdiend worden. Daar is een begin mee gemaakt tijdens de kerstmarkt in Geesteren.

Er staan voor dit jaar nog verschillende actie’s op het programma.

De teller staat nu op: € 600,38

Donaties.

Parochianen die dit een mooi initiatief vinden en dit financieel willen ondersteunen kunnen hun gift storten op rekeningnummer NL14RABO 0121443027 t.n.v. jongerenbedevaart Lourdes

 

Rommelmarkt.

In het najaar zouden wij graag een rommelmarkt op poten willen zetten, daarvoor hebben wij een ruimte nodig voor opslag. Wie een ruimte voor ons beschikbaar heeft kan contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Voor deze rommelmarkt hebben wij vrijwilligers nodig die dit willen opzetten, dat kunnen ook ouders zijn van onze jongeren. Wilt u zich hier voor inzetten ook dan kunt u contact opnemen met Diaken Huitink.

 

Tank en schenk.

Gaat u tanken bij Mos dan gaat van elke getankte liter 1 cent naar een vereniging, u kunt zelf de keuze maken waar dit naar toe gaat, U kunt nu ook kiezen voor Rock Solid jongerenbedevaart.

Stofzuiger actie bij carwash Schröder.

Van 29 april t/m 5 mei staan de jongeren bij carwash Schröder. Jongeren gaan auto’s stofzuigen en hopen daarbij op een kleine donatie van de klanten die hun auto laten wassen en de binnenkant ook mooi schoon willen hebben

Ideeën.

Heeft u ideeën om geld te verdienen laat het ons weten.

 

Aanmelden jongeren.

Jongeren die mee willen kunnen zich nu al aanmelden, dit is een vooraanmelding, het verplicht de jongeren tot niets. Dan weten wij hoeveel jongeren belangstelling hebben. Meld je aan bij Diaken Bert Huitink.  Diaken.huitink@hpancratius.nl Ik heb in eerste instantie naam, adres, mail adres en leeftijd nodig.

Wij houden u graag op de hoogte middels onze nieuwsbrief, dit was de 1e nieuwsbrief over de jongerenbedevaart.

Groeten,

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart.

 

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Dit jaar zal de Passie van de Pancratius Parochie  plaatsvinden op Goede Vrijdag 19 april in Albergen. Tijdens de Passie gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg. We staan stil bij gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en vertalen deze momenten naar ons leven en deze tijd.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

Een route van ruim drie kilometer in en rond Albergen, waar soliste Anke Vink en begeleider Erik Velthuis en de koren Belcanto, Cantiamo en Courage met eigentijdse liederen de kruisweg actualiseren. Jongerengroep Rock Solid zal beelden en zelf geschreven teksten laten zien. Tijdens de wandeling zal door verschillende groepen en organisaties een verlicht kruis gedragen worden. De tocht eindigt in de Pancratius kerk van Albergen, waar het koor Cantare met bijzonder passende liederen het sterven van Jezus gedenkt en met ons uitkijkt naar het Licht van Pasen.

Voor de minder mobiele deelnemers kan het volledige programma ook in de kerk van Albergen beleefd worden. Het koor Cantare zal u dan van begin tot eind meenemen op de kruisweg en met moderne liederen laten horen dat die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.

De wandelaars mogen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje aan de Refterstraat achter sporthal de Danne.  Om 19.00 start de wandeling. Het tijdstip voor het programma dat in de kerk gevolgd kan worden, wordt nog bekend gemaakt.

U bent van harte welkom om samen de Passie te zien, te horen en te beleven!

Namens de werkgroep

Christianne Saris, pastoraal werker

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 11 april 2019. Tijdens deze ochtend worden de vastenactieprojecten van de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie van 2015, 2016 en 2017 besproken.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 11-04-2019

Thema:                                Evaluatie vasten projecten 2015, 2016 en 2017

Verzorgd door:                St. Matamba

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                                 Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                        Mw. A. Loohuis (0546-681643) en mw. E. van Aalst (0546-623798)

 

PASSIECONCERT OVERIJSSELS BYZANTIJNS MANNENKOOR IN SAASVELD

 

Op zaterdag 6 april a.s. geeft het Overijssels Byzantijns Mannenkoor een bijzonder Passieconcert in de Plechelmuskerk van Saasveld.

Het koor heeft in de afgelopen jaren een uitstekende naam verworven door hun concerten in binnen- en buitenland. Met de eigen solisten en de kenmerkende hoge tenoren en de lage basstemmen zal het koor de bezoekers ook hier weten te verrassen.

In deze periode voor Pasen zingt het koor, à capella, liederen uit de Byzantijnse Liturgie maar ook werken uit de Oost-Europese koortraditie.

Het concert staat leiding van de hr. Marian Stouwdam.

Aanvang: 19.00 uur. Kerk open vanaf 18.30 uur. Ook de kasteeltuin is voor het publiek geopend. De toegangsprijs bedraagt slechts

€ 5,00 ( incl. koffie/thee in de pauze )

Kaartverkoop: uitsluitend aan de kerk.

 

Jeugdkerk gaat weer samen met kinderen Paaskaarsen maken.

Vorig  jaar begon de Jeugdkerk met het maken van Paaskaarsen met kinderen.

Dit vond plaats op goede vrijdag om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren.

Dit jaar gaan we het maken van je eigen Paaskaars wederom organiseren.

We gaan dit doen op twee locaties. Woensdagmiddag 17 april om 14.00 uur in de Mariaschool Vasse en op vrijdagmiddag 19 april om 15.00 uur in de dagkapel Geesteren. Wij vragen een eigen bijdrage van €3,50 daar zit kaars, materiaal en drinken bijin

Graag even aanmelden voor 12 april via de mail.

jeugdkerkpancratius@gmail.com

We zien jullie graag!

Namens de Jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde

in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2019 weer twee keer een Passiestonde, net als vorig jaar in Geesteren en Vroomshoop. Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door Hilde Drees op fluit. Zij is als muziekdocent verbonden aan de Kaliber Kunstenschool in Hengelo.

Het mannenkoor zal samen met Hilde Drees een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood’, een stuk op tekst van Muus Jacobse en op muziek van Gezinus Veldman. Ook worden vier delen uit de bekende Messe no. 5 van Charles Gounod gezongen. In een samenspel tussen piano en fluit hoort de bezoeker ‘Blijf bij mij Heer’. Vlak voor een indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt na een uur met het krachtige ‘Non nobis domine’ van Dwight Gustafson.

Op woensdag 17 april wordt de Passiestonde voor de zevende keer opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 18 april wordt de Passiestonde voor de 22e keer uitgevoerd in kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. Ter bestrijding van de onkosten wordt een entreeprijs van € 5,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij de ingang van de kerk.

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

VERKOOP PAASSTOLLEN IN LANGEVEEN EN BRUINEHAAR

Op dinsdag 9 april houdt paardrijvereniging de Molenruiters de jaarlijkse paasstollenactie. De paasstollen worden in Langeveen en Bruinehaar huis aan huis verkocht door de leden. De opbrengst komt ten goede aan diverse activiteiten van de vereniging.

 

We hopen ook dit jaar op uw steun, dan wordt het net als vorig jaar weer een enorm succes.

 

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Veroordeling, verraad, kwetsbaarheid en mededogen. Deze thema’s komen allemaal voorbij tijdens de Passie die op Goede Vrijdag in Albergen plaatsvindt. We volgen Jezus op zijn kruisweg en rouwen om het lijden van Hem, maar ook om de moeilijke en eenzame momenten op onze eigen levensweg. Dit zal enerzijds gebeuren tijdens een wandeling van ruim drie kilometer in en door Albergen die eindigt in de H Pancratius kerk. Voor degenen die minder mobiel zijn is het totale programma echter ook in genoemde kerk te volgen. De wandeling eindigt in de kerk, waar het sterven van Jezus wordt herdacht en waar we tevens denken aan alle mensen die ons ontvallen zijn. Vervolgens richten we onze blik op de horizon en Het Licht van Pasen dat ons tegemoet komt. Aan deze Passie werken een soliste, vier koren en de jongerengroep Rock Solid van onze parochie mee. Daarnaast zal slagwerkgroep St. Gregorius uit Hertme ons begeleiden op de wandeltocht.

Wandelaars kunnen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje in de Refterstraat in Albergen. Parkeren kan op de parkeerplaats van de kerk .Om 19.00 uur start de tocht. De mensen die het hele programma in de kerk willen volgen worden verwacht om 20.00 uur in de Pancratius kerk . We hopen met veel jonge en oudere mensen  deze bijzondere avond mee te maken.

Graag tot dan,

Mede namens de werkgroep:  Willy Oude Breuil, Ans Groot Kormeling, Truus Rozenkamp en Linda weerink,

Christianne Saris, pastoraal werker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 56 nr.  12 en 13                                                          23 maart t/m 5 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

Het laatste woord…

Op het moment van dit schrijven, zijn de beelden van geweld in Nieuw-Zeeland en dichterbij – in Utrecht – nog vers. Geweld ver weg, geweld vlak om ons heen. De nieuwsberichten worden op dit moment gedomineerd door verschillende vormen van geweld. De ‘nine-elevens’ volgen elkaar op, op de journaals, in de kranten en op internet.

En iedere keer vraag je je ook af: hoe kan die spiraal van geweld of dreigend geweld doorbroken worden? Dat is een uitermate moeilijke zaak. Want geweld is al zo oud als de mensen zelf. Het verhaal van Kaïn en Abel staat bijvoorbeeld helemaal vooraan in de Bijbel. En er zijn nog veel meer Bijbelverhalen over geweld….máár in de Bijbel heeft geweld nooit het laatste woord.

Dat zien we terug in deze Veertigdagentijd, die ons laat voorbereiden op het komende Hoogfeest van Pasen. Straks vieren we weer de Goede Week: drie heilige dagen waarop we het lijden, sterven én verrijzen van Jezus gedenken. Een week waarin het brute geweld naar één persoon de revue passeert. Een week waarin óók het ‘wapen’ tegen dit soort geweld geboden wordt: de liefde. Deze liefde komt onomstotelijk aan het licht op Paasmorgen, wanneer God zijn Zoon Jezus ontdoet van de ketenen van de dood (en geweld) en Hem tot het nieuwe leven brengt. Dit hoogtepunt van het kerkelijke jaar wekt in ons het geloof, in de krachten die God in elk mens gelegd heeft en die zo gauw overwoekerd worden door agressie en geweld, door angst en wantrouwen, door jaloezie en haat. Die kracht, die liefde, dat vertrouwen is het laatste bolwerk dat we in ons leven prijs mogen geven.

De Veertigdagentijd – onze jaarlijkse ‘retraite’ – draagt een onnoemelijke rijkdom in zich om dichter bij onszelf, bij onze naaste en bij God te komen.  Deze tijd draait niet om uiterlijkheden, maar wil ons ‘binnenste buiten’ keren, ons innerlijk omkeren. Juist in deze tijd en in onze Nederlandse samenleving worden wij als gelovigen elke keer weer uitgenodigd, mee te werken aan een nieuw begin, aan een nieuw leven voor ieder mens door moedig op te staan tegen elke verspreiding van haat en elke vorm van geweld, ondanks verschillen in nationaliteit, religie en cultuur. Door moedig de angst weg te nemen en mee te werken aan een samenleving waar mensen in vrede en vrijheid leven. Een samenleving waar mensen elkaar aanvullen en verrijken. Een samenleving waar het licht van God binnenvalt.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Bekering                            3e zondag van de veertigdagentijd

 1. 24 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Liturgiekoor

(Pastor Linh)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onderhoud kerk

 1. 26 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastor Linh)
Presentatie communicantjes         4e zondag van de veertigdagentijd

 1. 30 mrt. 19.00 uur: Woord –en Communieviering m.m.v

kinderkoor (Pastor Saris)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

 1. 2 april 09.30 uur:Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Hierna is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 maart

Jaargedachtenis: Lies Brager-Koertshuis, Sien Weusthuis-Haarhuis, Truus ten Berge-Oude Kotte, Lidy Kuipers-Lenferink.

Misintenties: Bernard en Truus Schröder, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Gerardus Bertels, Herman Rikhof, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 30 maart

Jaargedachtenis: Johan Koopman, Jan vd Aast, Marie Paus-Hamer.

Misintenties: Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Johan Koopman, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Truus vd Aast-Kock, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 maart 09.00 uur

Misdienaars: D. Hendriksen, W. Kuiphuis

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Dinsdag 26 maart 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Zaterdag 30 maart 19.00 uur
Lector: E. Olimulder

Misdienaars: S. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: E. Olimulder

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

10/3                   €64.90               €46.47 (Pastorale zorg)

16/3                   €89.50               €73.67 (onkosten Gospel viering)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

AKKER PROJECTONDERSTEUNINGSFONDS 2019

Het boekjaar 2018 is  voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen gunstig verlopen. Er is een gezonde stijging in omzet, maar een daling in marge. De Akker is afgelopen jaar steeds meer een interkerkelijke regio-functie gaan vervullen. Kerken, scholen en particulieren kennen het brede assortiment en benutten dat steeds beter. Net als voorgaande jaren laat De Akker via haar projectondersteuningsfonds diverse goede instellingen delen in de winst, via een eenmalige bijdrage. In de komende tijd worden alle reguliere kerken in Twenterand en directe omgeving hiervoor door De Akker benaderd.

Aanvragen voor projecten komen alleen in aanmerking, als zij voldoen aan de volgende criteria:

 • volledig ingevulde aanvraag, zowel print als digitaal, met motivatiebrief
 • overeenstemmen met de christelijke en diaconale doelstellingen van De Akker
 • gericht zijn op evangelisatie en/of diaconaat
 • gerelateerd zijn aan een of meer reguliere kerken in Twenterand en de directe omgeving
 • uitvoering eenmalig op projectbasis binnen de termijn van 1 jaar
 • een uniek initiatief en nieuw project, dus geen gat in een begroting
 • aanwezig zijn in Vriezenveen bij de uitreiking op donderdagavond 6 juni 2019
 • bereidheid tot gezamenlijke PR in kranten, op internet en in social media
 • terugkoppeling van de besteding naar onze vrijwilligers liefst in beeldmateriaal

Aanvragen dienen schriftelijk en digitaal voor 31 maart te worden ingediend.  Aanvraagformulieren, met keuzecriteria, kunt u afhalen en inleveren bij De Akker.

U kunt uw  aanvraag  richten aan:  Christelijk Boekenhuis De Akker, o.v.v. aanvraag: Projectondersteuningsfonds 2019, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen. Dit formulier kunt u ook downloaden via www.akkerboek.nl.

 

Workshop: maak je eigen paaskaars.

Op deze zondagmiddag maken ouders en kinderen (of misschien wel grootouders en kleinkinderen) onder leiding van Ans te Lintelo (jongerenpastoraat) en Olga ter Haar (docent beeldende vorming) een gezinspaaskaars. De naam van onze parochie luidt ‘Lumen Christi’, dat betekent ‘Licht van Christus’. Het maken van een paaskaars is een mooie manier, om in het licht van Pasen, de opstanding van Christus voor te bereiden. We grijpen terug op verhalen uit de Bijbel die je zou kunnen gebruiken als inspiratiebron bij het maken van je Paaskaars. Daarbij kun je symbolen en vormen vinden die voor jou belangrijk zijn in het verhaal.  Zo maakt iedereen zijn eigen kaars met zijn eigen gekozen symbolen en vormen. Deze vormen zullen we met gekleurde was beplakken op de kaars. De materialen zijn aanwezig, de techniek van het was aanbrengen en uitsnijden wordt in stappen uitgelegd, zodat iedereen (ook zonder ervaring) kan deelnemen aan deze activiteit. Het maken van de Paaskaars is een mooie praktische en bijzondere manier om je te bezinnen op de opstanding van Pasen. De workshopbegeleiders zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau met een prachtige Paaskaars naar huis gaat.  We hopen dat het Licht van Christus zo bij veel mensen thuis zal gaan branden.

Wanneer:                    Zondag 7 april

Locatie:                       Huize Elisabeth, Gravenalle 11 te Denekamp

Tijd:                             14.30 uur

Kosten:                        €5.00 p.p. (gezin €10.00)

Website:                     www.parochielumenchristi.nl

 

NIEUWSBRIEF JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020.  

Startviering.

Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen. Daar begonnen we met een korte viering en aansluitend gaf Mark Thöni informatie over de reis. Dit was het officiële begin.

Financiën.

Om jongeren voor een betaalbare prijs mee te nemen moet er geld binnen komen, moet er door jongeren geld verdiend worden. Daar is een begin mee gemaakt tijdens de kerstmarkt in Geesteren.

Er staan voor dit jaar nog verschillende actie’s op het programma.

De teller staat nu op: € 600,38

Donaties.

Parochianen die dit een mooi initiatief vinden en dit financieel willen ondersteunen kunnen hun gift storten op rekeningnummer NL14RABO 0121443027 t.n.v. jongerenbedevaart Lourdes

Rommelmarkt.

In het najaar zouden wij graag een rommelmarkt op poten willen zetten, daarvoor hebben wij een ruimte nodig voor opslag. Wie een ruimte voor ons beschikbaar heeft kan contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Voor deze rommelmarkt hebben wij vrijwilligers nodig die dit willen opzetten, dat kunnen ook ouders zijn van onze jongeren. Wilt u zich hier voor inzetten ook dan kunt u contact opnemen met Diaken Huitink.

Tank en schenk.

Gaat u tanken bij Mos dan gaat van elke getankte liter 1 cent naar een vereniging, u kunt zelf de keuze maken waar dit naar toe gaat, U kunt nu ook kiezen voor Rock Solid jongerenbedevaart.

Stofzuiger actie bij carwash Schröder.

Van 29 april t/m 5 mei staan de jongeren bij carwash Schröder. Jongeren gaan auto’s stofzuigen en hopen daarbij op een kleine donatie van de klanten die hun auto laten wassen en de binnenkant ook mooi schoon willen hebben

 Ideeën.

Heeft u ideeën om geld te verdienen laat het ons weten.

 

Aanmelden jongeren.

Jongeren die mee willen kunnen zich nu al aanmelden, dit is een vooraanmelding, het verplicht de jongeren tot niets. Dan weten wij hoeveel jongeren belangstelling hebben. Meld je aan bij Diaken Bert Huitink.  Diaken.huitink@hpancratius.nl Ik heb in eerste instantie naam, adres, mail adres en leeftijd nodig.

Wij houden u graag op de hoogte middels onze nieuwsbrief, dit was de 1e nieuwsbrief over de jongerenbedevaart.

 

Groeten,

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart.

 

 

Jaargang 56 nr.  10 en 11                                                                     9 t/m 22 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

SAMEN STERK.

Beste parochianen,

Hoe sterk en krachtig zijn geloofsgemeenschappen samen? Tijdens de vele carnavalsoptochten was te zien wat mensen samen kunnen doen. Carnaval is voorbij, samen de vastentijd in, ook daar willen we samen sterk zijn.

Velen zijn in de weer voor de SamenLoop voor hoop. Een groot evenement dat in de gemeente Tubbergen in September gaat plaats vinden. Hoe sterk mensen in de gemeente Tubbergen zijn laten wij straks zien bij de SamenLoop voor hoop. Tubbergen krijgt de grootste SamenLoop voor hoop van Nederland. De kerkdorpen kunnen trots zijn wat hier gaat plaats vinden op 21 en 22 September. Met 125 teams met een maximum van 2500 deelnemers gaan mensen zich inzetten voor de KWF. Het is niet alleen wandelen, velen zullen de komende maanden activiteiten organiseren om geld in te zamelen. Het weekend van 21 en 22 september mag kanker een plaats krijgen om te delen met elkaar.

Da SamenLoop voor hoop laat zien dat er geloof is binnen onze grote parochie, dat wij elkaar nabij willen zijn, ons willen inzetten voor deze ziekte waardoor velen worden getroffen. Dat deze ziekte ons diep raakt. Dat zijn de momenten dat mensen laten zien dat wij geloven in een hechte parochie en gemeente. Geloof  is nog steeds een bindmiddel om mensen samen te brengen.

Ook de kerk is nabij in dit weekend, op de zondagmorgen zal er een SamenLoop voor hoop viering zijn, de deuren van de kerk zullen geopend zijn. Er kan een lichtje ontstoken worden, er is ruimte voor een pastoraal gesprek. De kerk mag onderdeel zijn van dit evenement.

Dit alles is begonnen met een Face Book bericht op 3 Juni vorig jaar: stel je voor in de gemeente Tubbergen een 24 uurs wandeling,  SamenLoop voor hoop, geld bij elkaar lopen voor KWF kankerfonds, voor onderzoek. Is dit haalbaar? Wat met een 1e Face Book bericht is begonnen krijgt een geweldig vervolg.

Daarmee laten wij zien hoe sterk en krachtig wij zijn als Gemeente Tubbergen. Ik wens bestuur van de SamenLoop en alle vrijwilligers, alle 125 teams succes toe om het tot een bijzonder evenement te maken.

Wilt u zich inzetten op deze dagen meld u zich aan bij de SamenLoop voor hoop Tubbergen, alle hulp is van harte welkom.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Geloofsbelijdenis              1e zondag van de veertigdagentijd

 1. 10 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 1. 12 mrt. Geen viering

 

Thema: Verbond                               2e zondag in de veertigdagentijd

 1. 16 mrt. 19.00 uur: Gospelviering m.m.v. gospelkoor One Spirit

uit Zwolle (Diaken Huitink)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onkosten Gospelviering

 1. 17 mrt. 10.30 uur: Schelpjesviering in de dagkapel

(Diaken Huitink)

 1. 19 mrt. Geen viering

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Gerarda Maria Theresia Waaijer-Bekhuis

Erve Mensman te Geesteren

*15-12-1927        … 28-02-2019

 

Gerharda Johanna Maria Oude Booyink

Rouweweg 10 te Langeveen

*07-03-1967        … 02-03-2019

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 10 maart

Jaargedachtenis: Marie Tijink-Snijders, Gerardus Schothuis, ouders Oude Oosterik-Flinkers

Misintenties: Bennie Steggink, Marie Kroeze-Schröder, Gerrit Alber en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Hendrika Pegge-Geerink, Herman Oude Elberink, ouders Oude Elberink-Hagedoorn, overl.fam. Klein Rikhof-San-Kienhuis.
Overige intenties:
H. mis tot zekere intentie.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 16 maart

Jaargedachtenis: Bennie Kienhuis.

Misintenties: Regina Oude Hendriksman, Marie Kroeze-Schröder, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis.

 

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 10 maart 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Misdienaars: S. Olimuder, M. Weultjes

Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Zaterdag 16 maart 19.00 uur
Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld           2e collecte

24/2                   €62.70                     €56.20 (verwarming en licht)

2/3                     €48.00                      €43.35 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Langeveen,

Middels dit bericht, willen wij u op de hoogte stellen van het volgende: na rijp beraad heeft het parochiebestuur moeten besluiten om de benoeming van de budgethouder, dhr. Oude Avenhuis, per direct in te trekken. Helaas heeft het parochiebestuur moeten vaststellen dat – na herhaaldelijke gesprekken, over een periode van jaren – onvoldoende bereidheid is gevonden om tot een constructieve onderlinge samenwerking te komen binnen de H. Pancratius parochie. Dit alles overwegende, is het parochiebestuur tot geen andere conclusie gekomen. Voor de vruchtbare werkzaamheden voor de H. Pancratius parochie in het algemeen – en de locatie Langeveen in het bijzonder – zijn wij hem erkentelijk geweest.

 

Met de beheercommissie van Langeveen zijn inmiddels gesprekken gevoerd op welke wijze de lopende zaken opgepakt kunnen worden en hoe het budgethouderschap een nieuw vervolg kan krijgen.

 

Met een hartelijke groet,

Namens het parochiebestuur H. Pancratius

Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter) en pastoor Casper Pikkemaat (voorzitter)

 

 

 

 

 

UITNODIGING VOOR ALLE VRIJWILLIGERS

Zondag 24 maart a.s. is er voor alle vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen een gezellige morgen, waarvoor we U via deze weg van harte uitnodigen.

De vrijwilligersmorgen begint om 10.00 uur met een gezongen viering in de kerk.

Aansluitend gaan we naar zaal Waaijer voor een gezellige brunch.

 

Deze morgen wordt u aangeboden als waardering voor al het werk dat u samen met andere vrijwilligers doet, zodat onze Geloofsgemeenschap op een goede manier kan blijven functioneren.

 

Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat komt, verzoeken wij u vriendelijk om vóór zondag 10 maart a.s. te laten weten of U aanwezig bent bij de vrijwilligersmorgen.

Opgave kan via e-mail: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Evelien Olimulder, Tel: 0546-633063 / 06-49077776

 

Wij hopen dat u op 24 maart van de partij zult zijn!

 

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie en Pastoraatsgroep

Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 14 maart 2019 en wordt verzorgd door de werkgroep Troostdekentjes. Zij vertellen over hun werk, hun motieven, de waarde voor de ontvangen en ze laten werkstukken zien.

 

Dood en leven liggen bij een zwangerschap soms heel dicht bij elkaar.

Voor ouders van wie het kindje voor, tijdens of net na de bevalling overlijdt, maakt de werkgroep Troostdekentjes uit Tubbergen  ‘Little quilts of love’: kleine quiltjes tussen 30×30 cm en 60×60 cm. Dit quiltje wordt aangeboden aan de ouders als teken van medeleven. Ze kunnen het kindje in het dekentje wikkelen of het quiltje als een dekentje gebruiken bij het opbaren. Hiermee kan het kindje dan b.v. ook begraven of gecremeerd worden, maar ouders kunnen het dekentje ook bewaren als herinnering.

 

Naast het maken van de kleine quiltjes  maken een aantal mensen van de werkgroep ook droomdekens. Dit zijn grote quilts voor kinderen die langdurig ziek zijn.

 

Met beide quiltideeën willen ze graag laten blijken dat ze met de medemens meeleven. Een gebaar van liefde.

 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                       Donderdag 14-03-2019

Thema:                        Troostdekentjes

Verzorgd door:           Werkgroep Troostdekentjes Tubbergen

Tijd:                             10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                       € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                         Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                 Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op a.s.  maandag 11 maart wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een fijne en gezellige middag te worden met een trio uit Dedemsvaart.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

JONGEREN ROCK SOLID OP BEZOEK BIJ KLOOSTER

Dinsdag 19 februari j.l. gingen op de ochtend 19 jongeren en vijf begeleiders richting het klooster in Heiloo. Rond de klok van 12.00 uur kwamen we aan hij het Onze Lieve Vrouw ter Nood klooster in Heiloo aan. Niet zomaar een klooster, een Heiligdom, daar krijgen we nog uitleg over. Zuster Ezperanza een jonge zuster uit Argentinië begeleid ons naar de slaapzalen die vol staan met stapelbedden, jongens naar hun zaal, meisjes naar de andere zaal. Om 13.00 uur worden wij verwacht in de refter voor de maaltijd. Voor jongeren is het spannend, samen in een klooster, hoe gaat het er hier aan toe, een refter met allemaal jonge priesterstudenten, met een rector die het gebed opent. Na de maaltijd is er het after meal spel, dat is gewoon na de meeste maaltijden, dit keer bekertjes omschieten met elastiekjes, bekertjes die stonden gestapeld als blikjes. Na dit spel begon onze klooster toer. Na een lange autozit en na de maaltijd energie eruit, dat gebeurd a.d.h.v.  voetbal, volleybal en boogschieten. Wat waren ze fanatiek als drie  teams.

We kwamen niet alleen voor sport en spel, we waren gekomen voor het klooster met haar geschiedenis, we waren gekomen voor het leven van de zusters. We gingen naar de jongerenzolder in het klooster, er was drinken, koffie, koekjes en Zuster Maria Vrede vertelde ons de ontstaansgeschiedenis van dit klooster. Over een Mariabeeldje dat in de grond werd aangetroffen, met het verhaal van het schip dat op zee in nood verkeerde. Met de stem die zei: ‘als ge mij gaat eren gaat de wind keren’. Twee verhalen die bij elkaar kwamen en deze verhalen heeft deze plaats doen ontstaan om Maria te eren.

Het klooster ligt in een park, samen liepen wij naar de genadekapel, daar kregen wij het verhaal van het geloof te horen, dat werd gedaan door de prachtige muurschilderingen in de kapel. Het verhaal van Maria boodschap kwam aan de orde, kerstverhaal en de kruisiging kwamen aan bod. Daar werd uitgebreid bij stil gestaan, opheldering van ons geloof met de verhalen uit de heilige schrift.

Ook de bron voor de genadekapel kwam aan bod. Aan het water aan de put wordt een heilzame werking toegeschreven. Door een wonder welde in de nacht van 7 op 8 december 1713 ongekend veel water op uit de tijdens de reformatie gedempte put. Daar konden we uit de put drinken. Volgende dag werd er volop water meegenomen door jongeren, voor ouders, of voor opa en oma.

Midden in het park staat Maria van Lourdes. Wij gingen in processie met licht, met samen zingen naar haar beeld. Daar was ruimte voor onze eigen intenties. Een voorproefje op Lourdes 2020.

Toen was  er even tijd voor ons zelf. Chill time noemen jongeren dat, een woord dat niet past bij de oudere leiding zeggen jongeren, maar wel bij hun leven en bij de jongere leiding.

Het avond programma begint met de broodmaaltijd in de refter. Na het eten is het in het klooster samen tafels afruimen, afdrogen, tafels weer dekken. In tien minuten was dit gedaan. Toen stond het leven van de zusters centraal, wie zijn zij, wat doen ze, hoe leven ze, waarom dragen ze deze kleding. Het was ook even een vragenuurtje voor de jongeren richting de zusters, vragen waren er volop.

Wat doe je op een avond in het klooster? Film kijken, de Climb, een film met een verhaal over twee mannen, verschillend en die samen een berg moeten beklimmen, waarbij geloof in God ook aan bod kwam. Een oude film, wel met een mooie boodschap. De film eindigde rond de klok van 22.00 uur, nog even kletsen op de jongerenzolder. Om 23.00 uur moet het stil zijn en tijd om te gaan slapen, het was stil om 23.30 uur stil.

De volgende ochtend niet uitslapen, moeten wij vroeg op vroegen ze? Om 20.20 uur tijd voor ochtendgebed. De zusters hadden super ontbijt, er stonden zelf pannenkoeken op tafel. Na het ontbijt, theedoekenspel en aansluitend richting strand uitwaaien. Ook een opdracht: wat voor gedrag hoort er wel en niet bij ons jongerenpastoraat?

Hoe snel bezet een jongerenpastoraat een strandpaviljoen, het strandbezoek werd afgesloten met warme chocomelk in een strandpaviljoen dat in mum van tijd vol zat met Rock Solid.

Nadat we  naar het strand waren geweest hebben we samen de Eucharistie gevierd in de genadekapel. Thijs en Lucas waren misdienaars, Pascalle was lectrice en ik zelf was diaken van dienst. Bijzonder om zo samen te mogen vieren. Om 13.00 uur was er de afsluitende maaltijd met broodje kroket.

Aan het einde van de woensdagmiddag zijn de jongeren weer thuis gekomen van het kloosterbezoek in Heiloo. Samen kijken we terug op twee bijzondere dagen. Dit is wel even iets anders zei een van de jongeren, hoort er ook bij. Jongeren kijken terug op mooie dagen. De zusters werden hartelijk bedankt. Bij deze dank ik de leiding van Rock Solid voor begeleiding, het rijden, voor de vrije dagen die zij hebben genomen.

De boodschap die de jongeren meekregen van de zusters: houd je geloof vast, verdiep het en luister goed naar jou hart. Daar besteden wij bij Rock Solid volop aandacht aan.

 

Namens de jongeren van Rock Solid en leiding

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

 

 

Hallo jongens en meisjes,

 

Jullie zijn bezig met het vormsel of hebben dit net ontvangen. Daarom zijn jullie van harte welkom op de vormelingendag – met een opfrismis en een vossenjacht – die we op

zondagmiddag 31 maart 2019 in Borne houden.

Je gaat op zoek naar bijzondere mensen: Helden en Heiligen. Dat wil je toch niet missen!

Graag tot dan en vriendelijke groeten,
Vicaris Ronald Cornelissen

 

Programma
12.00 uur           Inloop
12.30 uur           Korte Opfrismis met koor Multiple Voices (Tubbergen) in de St. Stephanuskerk
13.15 uur           Welkom en begin van de vossenjacht
15.00 uur           Einde van de vossenjacht in ’t Dijkhuis.  ’t Dijkhuis 1,

7622 CM Borne
15.00 uur           Korte creatieve activiteit en een broodje frikandel
15:45 uur           Uitslag en prijzen
16.15 uur           Einde vormelingendag

 

Aanmelding vóór 17 maart 2019
Je kunt je als deelnemer alleen, of als groep aanmelden door je
voor- en achternaam én de naam van jouw parochie te mailen naar:
vormelingendagspirit@gmail.com  Voor vragen kun je mailen of bellen met vicaris Cornelissen
06 30 16 26 35 / hier boven genoemd mailadres.  Vanwege de vossenjacht door Borne vragen we dat elke groep vormelingen zorgt voor enkele volwassen begeleiders.

Deelname aan deze dag is gratis.

Adresgegevens van de vormelingendag:                                                                                              Start: Sint-Stephanuskerk, Stationstraat 1, Borne.
Einde: TMZ ’t Dijkhuis,  ’t Dijkhuis 1,  7622 CM Borne.

 

In samenwerking met Huis van Spiritualiteit wordt op zaterdag 23 mrt. 2019 weer meditatief gewandeld. Nu vanuit Deurningen.

Thema: Verwondering

Verzamelen: 9.30 uur in RK-Kerk St. Plechelmus

Sint Plechelmusplein 5, 7561 AD Deurningen

 

Na een korte bijeenkomst in de kerk wandelen we door het open veld rondom Deurningen maar we vergeten ook de bossen niet. Zoals u van ons gewend bent, wordt op een gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Na het middaguur beëindigen we onze (11 km) wandeling in de kerk te Deurningen.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus iedereen is welkom.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp.ook even uw woonplaats vermelden.

Onze volgende wandeling is een vroege ochtend wandeling de langste dag van het jaar. Noteer alvast in uw agenda 16 juni – vertrek 05.00 uur.

Na afloop ontbijten we samen.

Verzamelen op de Kuiperberg te Ootmarsum.

 

Jaargang 56 nr. 8 en 9                                                                23 febr. t/m 8 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

De gymnastiekkerk

Waarschijnlijk kijkt u een beetje raar op van de titel van dit artikel – de gymnastiekkerk?!? Een buitenstaander zal misschien deze woorden uitspreken wanneer hij kijkt naar de vieringen in onze kerken: we zijn immers behoorlijk in de weer met staan, zitten en knielen!

 

Om de betrokkenheid op de vieringen te vergroten, heeft de katholieke kerk in de loop van de geschiedenis verschillende vormen van deelname bedacht: zo kan iemand een rol vervullen in de viering als lector, als misdienaar/acoliet, als zanger(es) in een koor of, wat meer achter de coulissen, als koster. Maar ook als verzamelde gemeenschap kun je je actieve betrokkenheid tonen door de ‘liturgische houdingen’ van staan, zitten en knielen; vandaar ook de term ‘gymnastiekkerk’. In Nederland zijn we – ondeugend gezegd – soms wat meer een ‘zit-kerk’ geworden, elders in de wereld ligt dat toch wel anders. En het mooie ervan is: het doorbreekt de idee dat we alleen maar toeschouwer zijn van een voorstelling én we gebruiken ons lichaam om samen ons geloof in God te vieren.

 

Van oudsher is ‘staan’ de grondhouding – het heeft de betekenis van respect en meedoen, maar ook van opstanding (denk maar aan Pasen). We doen het aan het begin van elke viering, bij het luisteren naar het Evangelie en het uitspreken van de geloofsbelijdenis, wanneer we te communie gaan en aan het einde wanneer we om Gods zegen vragen. Een in onze kerken minder gebruikt onderdeel van de viering om te ‘staan’ is tijdens het eucharistisch gebed en het Onze Vader, terwijl we daarin toch Pasen-‘opstanding’ bij uitstek vieren! Dit zou wellicht wat meer onze aandacht mogen hebben.

 

Het ‘zitten’ is een houding van luisteren en dat klopt ook: we doen het veelal onder de eerste lezing en tijdens de preek. En het ‘knielen’ is een houding van eerbied en aanbidding, soms dan zien we mensen nog wel eens geknield in gebed, na de communie. Zo heeft elke houding en beweging zijn betekenis voor de vieringen. Alles wat we zijn en kunnen mag aangesproken worden en dat is betekenisvol en verrijkend.

 

Pastoor Casper PIkkemaat

 

Thema: Ben jij barmhartig?                             7e zondag door het jaar

 1. 24 febr. 09.00 uur:Eucharistieviering m.m.v Liturgiekoor

(Pastor Oude Vrielink)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

 1. 26 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Hoe ben jij te herkennen?                  8e zondag door het jaar

 1. 2 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Oude Vrielink)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

 1. 5 mrt. Geen viering

 

 1. 6 mrt. 19.00 uur: Aswoensdag, Vasten en onthoudingsdag

Eucharistieviering met uitdelen van het

Askruisje

(Pastor Heuven)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onderhoud kerkhof

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Maria Aleida Kroeze-Schröder

Woon- en Zorgcentrum De Eeshof, Tubbergen

*14-10-1921           … 08-02-2019

Dat zij mag rusten in vrede

Gedoopt:

Ruud Antonius Maria Kuipers, Hardenbergerweg 285

Sten Ronnie Flims, Striepe 9, Wielen, Duitsland

Jidde Gerrit Fons Kroeze, Ossendijk 43

Anna Danee Reins, Van Royensweg 84, Kloosterhaar

Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 februari

Jaargedachtenis: Johan Bekhuis, Susanna ter Groot-Kempers, José Damhuis-Pegge, Jan Hagedoorn, Marian Wiegink-Hagedoorn.

Misintenties: Marie Kroeze-Schröder.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 maart

Jaargedachtenis: Frans Blokhuis

Misintenties: Gerard Bekhuis, Marie Kroeze-Schröder

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 februari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink
Misdienaars: J. Kienhuis, M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: M.Hesselink

 

Zaterdag 2 maart 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: M. Weultjes, D. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Woensdag 6 maart 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: S. Olimulder, T. Bels

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Communieuitr.: A. Kroeze

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

10/2                   €53.50               €48.40 (verwarming en licht)

17/2                   €177.13             €171.98 (eigen kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag28 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

TWEE NIEUWE BOEKEN

In samenwerking met Heemkunde Oalde Gemeente Weersel zal father Ben Engelbertink mhm twee nieuwe boeken aanbieden in het gemeenschapshuis CoCer te Rossum, Thijplein 1, op 23 februari, ’s middags om 15.00 uur.

Het eerste boek heet: Gerard Raatger, die jongen uit Rossum, 177 pgs met 44 foto’s. Het is gebaseerd op het leven en werk van father Gerard Raatger uit Rossum. Als missionaris heeft hij  gewerkt in Afghanistan en India en is gestorven in Delden.

Het tweede boek heet: Engelbertink, Moatman’s Johan, slachtoffer van de Spaanse griep in 1918, opa van de schrijver. Dit boekje, 60 pgs met 21 foto’s, is een uitwerking van zijn handgeschreven notities, voornamelijk over de verkoop van zijn producten, in een klein boekje dat in de familie bewaard is gebleven.

De schrijver zal zelf aanwezig zijn om de boeken te signeren.

U bent van harte welkom in CoCer.

 

Aan: ALLE VRIJWILLIGERS van de Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

Beste vrijwillig(st)er,

Op zondag 24 maart a.s. is er voor alle vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen een gezellige morgen, waarvoor we u, en uw partner, van harte uitnodigen.

De vrijwilligersmorgen begint om 10.00 uur met een gezongen viering in de kerk.

Voorganger is pastor Linh.

Aansluitend gaan we naar zaal Waaijer voor een gezellige brunch.

Deze morgen wordt u aangeboden als waardering voor al het werk dat u samen met andere vrijwilligers doet, zodat onze Geloofsgemeenschap op een goede manier kan blijven functioneren.

Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat komt, verzoeken wij u vriendelijk om vóór zondag 10 maart a.s. te laten weten of U aanwezig bent bij de vrijwilligersmorgen.

Opgave kan via e-mail: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Evelien Olimulder, Tel: 0546-633063 / 06-49077776

Wij hopen dat u op 24 maart van de partij zult zijn!

 

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie en Pastoraatsgroep

Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

Bijbels voor gevluchte christenen uit Syrië en Irak.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Voor mensen van nu en voor volgende generaties, in Nederland en wereldwijd. Dit jaar worden onder meer bijbels uitgedeeld aan christenen uit Syrië en Irak die zijn gevlucht voor extremistisch geweld.

De verhalen uit de Bijbel bieden troost en bemoediging aan mensen die na jaren van oorlog getraumatiseerd en uitgeput zijn.’

Onze parochie steunt dit bijzondere project met een financiële bijdrage.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Dinsdag 12-3: Spelen met het Bijbelverhaal “Naomi en Ruth”

Bij het lezen van en luisteren naar dit Bijbelverhaal (Ruth 1; 7-18) stellen we het thema ‘Vasthouden en Loslaten’ centraal. We lezen en we doorleven het verhaal. Waar sta je zelf in dit verhaal? Wat bemoedigt je en wat stoot je af. Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst om los te laten, nieuwe wegen te verkennen, de toekomst? Wat zie je dan? Wat houdt je vast en is het waard om vast te houden?

Dominee Annerie Snier en pastoraal werker Ingrid Schraven gaan met ons in gesprek over dit bijzondere Bijbelverhaal.

 

Aanvang: 19:30 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Kosten: € 7,50

Helaas is er 12 februari iets mis gegaan in de communicatie en de PR rondom annulering. Om herhaling te voorkomen is opgave dan ook aanbevolen bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541 353551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur) of bij p.w. Ingrid Schraven (06-22924657)

 

Wandel de kerk uit in Verwondering

rond Deurningen

De Werkgroep Meditatieve Wandelingen organiseert vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen een wandeling van ca. 12 km. Het thema van deze wandeling is “Verwondering”. Vanzelfsprekend krijgt het meditatieve karakter van de tocht alle aandacht.

 

Wanneer: zaterdag 23 maart 2019

Startpunt: vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen

Kosten: na afloop vrije gift.

Opgave: noodzakelijk bij het secretariaat van Lumen Christi i.v.m. koffie en thee onderweg

 

Toonkunst Almelo zingt de Johannes Passion

Toonkunst Almelo gaat de Johannes Passion van J.S. Bach uitvoeren op vrijdag 12 april 2019 in de Grote Kerk in Almelo. Het concert begint om 20.00 uur.

Medewerkenden zijn :

Orkest:

Van Wassenaer Consort

Solisten:

Margreet Rietveld                  sopraan

Esther Kuiper                          mezzosopraan

Mattijs Hoogendijk                 tenor,  evangelist

William Knight                          tenor,  aria’s

Bert van de Wetering              bas-bariton,    Christus

Joep van Geffen                     bas,                 aria’s

 

Het geheel staat onder leiding van dirigent Arno Vree.

De toegangsprijs is € 27,50 in de voorverkoop bij de leden en bij Boekhandel Broekhuis.

€ 30,00 aan de kerk. Jeugd € 10,–. (inclusief een programmaboekje en koffie)

De Johannes Passion is een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Johann Sebastian Bach.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Annelies de Roo, telefoon: 0546-862782

Of met Secretariaat Toonkunst Almelo: Berdien Blaak, telefoon: 06.5113.3639

 

Jaargang 56 nr. 6 en 7                                                                       9 t/m 22 februari

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

‘Je moet het willen zien’.

Beste parochianen,

Vorige week was de eerste bijeenkomst van de juryleden van de Ariënsprijs 2019. Deze diaconale prijs heeft als doel om diaconale initiatieven, activiteiten, projecten of ideeën in de parochies van het Aartsbisdom te  waarderen, te bemoedigen en te stimuleren. Ruim dertig aanmeldingen zijn er tot nu toe ingediend. Ook onze parochie heeft hiervoor 3 projecten aangemeld.  Alle inzendingen laten zien hoe mensen betrokken zijn op elkaar en hoe zij vanuit het Evangelie zorg dragen voor hun medemens en voor Gods schepping. Eén van de juryleden zei: ‘Kijk eens hoe de kerk in 2019 bloeit. De velden staan wit van de oogst. Maar je moet het wel willen zien.’ En zo is het ook. Er gebeuren zoveel mooie dingen in onze kerk, in onze parochie. Maar we zijn soms te bescheiden om ze te benoemen. Of het is al zo vanzelfsprekend dat het helemaal niet meer opvalt. Hoe mooi is het dan om door middel van de Ariënsprijs dit eens voor het voetlicht te brengen. Vanuit onze parochie zijn de volgende werkgroepen genomineerd:

Kearls unne mekaar. Binnen deze groep telt ieder mens, wordt je gezien als mens gezien en niet als iemand met een beperking, diaconie ten top. Dan de oecumenische werkgroep vredesweek H. Pancratius parochie Tubbergen/ PKN Tubbergen. De werkgroep organiseert jaarlijks in samenwerking met de Missie Ontwikkeling Vrede (MOV) groepen een vredesbijeenkomst bij het kapelletje onder de ‘Kroezeboom’ te Fleringen. In 2018 werd voor de 35e keer deze bijeenkomst georganiseerd. Al met al genoeg redenen om deze kerngroep te nomineren.

Wie ook genomineerd is voor deze prijs is Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Per 1 maart 2017 is onze parochie met ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris voor Inge de zendende instantie geworden. Het opkomen voor betere arbeidsomstandigheden voor mensen, werken aan duurzame ontwikkeling, bestrijden van armoede vanuit haar missionaire zending en het katholiek sociaal denken maakt dat Inge het gedachtengoed van de priester Alphons Ariëns in praktijk brengt.

Naast de keuze die de jury maakt is er dit jaar ook weer een publieksprijs. Iedereen, dus ook u kunt meedoen aan het stemmen op uw meest favoriete project of bijzondere activiteit. Zodra de lijnen hiervoor opengaan laten wij u dit weten. Wij wensen de drie genomineerden vanuit onze parochie veel succes.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Thema: Heer, hier ben ik                                  5e zondag door het jaar

Zo. 10 febr.   09.00 uur:Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

12.00 uur: Doopviering

 

 1. 12 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Op wie vertrouw jij?                           6e zondag door het jaar

Za. 16 febr.   19.00 uur: Woord en Communieviering

(M. Olimulder, M. Pouwels, J. Brakhuis)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

 

Zo. 17 febr.   09.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Courage

(Pastor Huitink)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00

 1. Pastorale zorg

 

 1. 19 febr. 19.00 uur: geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 10 februari

Jaargedachtenis: Riek Snijders, Ria Bernds-Meenhuis, Sien Mensen-Hoek, Rita Meijer.

Misintenties: Bernard vd Aast, Bennie Steggink, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Karel Poiesz, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Ria Bernds-Meenhuis, Johan Mensen.
Overige intenties:
H. Mis tot zekere intentie.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 16 februari

Jaargedachtenis: Ben ter Bekke, Joseph Paus, Pastoor Frans Jansen, Susanna Nijkamp-Steenhof, Jan Schuurman, Regina Oude Hendriksman, Theo Velthuis, Jan Paus.

Misintenties: Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Siny Waaijer, ouders Paus-Lohuis

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 17 februari

Jaargedachtenis: Ben ter Bekke, Joseph Paus, Pastoor Frans Jansen, Susanna Nijkamp-Steenhof, Jan Schuurman, Regina Oude Hendriksman, Theo Velthuis, Jan Paus.

Misintenties: Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Siny Waaijer, ouders Paus-Lohuis

Lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 10 februari 09.00 uur

Lector: J. Lescher
Misdienaars: S. Olimulder, D. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, A. Bekhuis
Communieuitr.: J. Lescher

 

Dinsdag 12 februari 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 16 februari 19.00 uur
Lector: M. Olimulder, M. Pouwels, J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Olimulder, M. Pouwels, J. Brakhuis

 

Zondag 17 februari 09.00 uur
Misdienaars: E. Kroeze, T. Bels
Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

27/1                   €48.70               €48.70 (Pastorale zorg)

2/2                     €52.90               €40.20 (verwarming en licht)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

LEZING GELOVEN NU

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 februari 2019 en wordt verzorgd door pastor Saris met als thema ‘wat inspireert jou?’.

Ieder mens heeft momenten nodig om even bij te komen van de stress en drukte van alledag. Hoe deze momenten worden ingevuld, zal heel verschillend zijn. Het is interessant om na te gaan wat een ieder rust, inspiratie en nieuwe kracht geeft. Is dat een wandeling, een fietstocht, het luisteren naar muziek,  het lezen van een boek, het zingen in een koor, de stilte of een viering?  Wat doen die momenten met je? En wat betekenen ze voor je?

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                       Donderdag 14-02-2019

Thema:                        ‘Wat inspireert jou?’

Verzorgd door:           Pastor Saris

Tijd:                             10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur                                                           onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                       € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                         Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                 Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 11 februari a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een fijne middag te worden waar we kunnen luisteren naar het verhaal over een kruidenierswinkel van vroeger, er worden tevens kruidenierswaren  van vroeger getoond, wellicht voor velen herkenbaar.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

KVO Langeveen/Bruinehaar
Op  woensdag 13 februari komt journalist Dolf Ruessink vertellen over zijn belevenissen tijdens het uitoefenen, van zijn beroep gedurende 40 jaar bij TC Tubantia. Hij heeft over zijn gesprekken en ontmoetingen en reportages over sporters, beroemdheden en bezoeken aan diverse brandhaarden in de wereld  een verhalenbundel uitgebracht in 2016.  De zestig hoofdstukken zijn gebaseerd op interviews en ontmoetingen uit veertig jaar avontuurlijke journalistiek. Spannend, komisch en verrassend, maar soms ook triest, curieus of vertederend.

De avond begint om 20 uur bij zaal Waayer. De eigen bijdrage is €5. opgeven zsm bij Elly@oude steenhof.nl of 06- 23205768

 

UITNODIGING

Evaluatieavond vastenactieprojecten 2015-2016-2017                           van de stichting Matamba, de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie.

Op donderdag 14 maart aanstaande organiseert onze parochie in samenwerking met de stichting Matamba een informatie- en evaluatieavond.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba.

Tevens is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen onder het genot van diverse Tanzaniaanse lekkernijen.

Wij nodigen u allen hiervoor uit.

Wees welkom op donderdagavond 14 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur  in “De Spil”, Oldenzaalseweg 86 te Fleringen.

In verband met de catering graag uw aanmelding voor 1 maart aanstaande via y.kroeze@hpancratius.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met pastor Jacqueline Meupelenberg, telefoon: 06-20486904

 

Anders vieren organiseert wederom een gospelviering

Vorig jaar September organiseerde de werkgroep ‘anders vieren’ een Gospelviering. Deze viering gaat in herhaling, dit keer is het Gospelkoor One Spirit onze gast.

One Spirit is een enthousiast gospelkoor uit Zwolle. Met zang en muziek willen zij vertellen over de grote liefde van Jezus voor ons. Kwaliteit in klankkleur en dynamiek vinden zij erg belangrijk. One Spirit bestaat uit circa 25 zangers en zangeressen, onder leiding van hun inspirerende dirigent Jaco Lips.

Deze viering zal plaatsvinden in de vastentijd, daarom is gekozen voor het thema ‘zoektocht’ Vastentijd is voor mensen een periode van zoeken naar bewust leven, zoeken wat belangrijk is in het leven. Een viering van woord en gebed met veel zang en muziek. Uiteraard zullen er passende teksten en gebeden zijn die mensen mogen raken. Vorige keer waren er twee gastsprekers, dit keer mag u luisteren naar de preek van de leek.

Vaak horen wij dat mensen graag anders willen vieren, deze viering is een uitgelezen kans om anders te vieren mogen ontdekken, te ervaren en te mogen meemaken. De vorige keer gingen bezoekers enthousiast naar huis, wat was dit bijzonder was een veel gehoorde reactie. De werkgroep anders vieren nodigt u van harte uit voor deze wederom bijzondere viering

Deze Gospelviering zal plaats vinden op zaterdag 16 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda.

Wees van harte welkom.

Hartelijke groeten namens de werkgroep anders vieren,

Jan, Ineke, Ans en Diaken Bert Huitink

Jaargang 56 nr. 4 en 5                                                                    25 jan. t/m 8 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

!!!!Aankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

Vanwege deze aankondiging krijgt iedere parochiaan deze week het parochieblad (1 per adres). Zie voor verdere informatie bladzijde 5.

 

HET GOEDE DOORGEVEN

Na de Sinterklaastijd hoorde ik het volgende verhaal:

Er zou ergens Sinterklaas worden gevierd en de bisschop kwam zelf op bezoek. Een vader wachtte hem voor het huis op en heette hem welkom. Hij vertelde dat het de laatste tijd druk was geweest. Want vorige week was hun jongste dochter getrouwd. Jammer genoeg alleen voor de wet en niet in de kerk. Toen was de familie dus ook al feestelijk bij elkaar geweest.

Sinterklaas wist wel raad. Hij vroeg aan de vrouw des huizes of er twee kussens beschikbaar waren en liet die voor zich neerleggen. Daarop liet hij het bruidspaar neerknielen. Hij spreidde zijn handen uit over het bruidspaar en gaf zijn zegen. Hij was immers bisschop en ook dit was een van zijn taken.

Mensen willen graag het beste van zichzelf doorgeven. Ook deze vader met zijn christelijk geloof en zijn band met de kerk. Ook hij en zijn vrouw hadden hun dromen over later. Over kleinkinderen die gedoopt zouden worden en later de Eerste H. Communie zouden ontvangen.

Zo was het ook met Jezus. Hij kwam uit de woestijn en had intens de band met de Vader beleefd. Hij hoopte dat Hij aan armen een blijde boodschap kon brengen. Dat hij aan gevangenen kon vertellen dat ze weer vrij kwamen. Blinden kon meedelen dat ze weer konden zien en verdrukten weer vrij kon laten. Dat was het dierbaarste dat Hij in zich had en dat wilde Hij doorgeven. Dat is ook de opdracht van elke christen, van elke christelijke gemeenschap en van de Kerk.

Er zijn nog genoeg arme mensen: mensen zonder houvast. Soms doen ze onbegrijpelijke dingen. Hoe zou je anders allerlei geweldszaken verklaren. Er zijn nog genoeg blinden: mensen die met zichzelf overhoop liggen. Die met blinde haat zijn vervuld en zich afreageren op onschuldige mensen. Er zijn heel veel verdrukten. We hoeven maar te kijken naar allerlei vluchtelingenkampen. Natuurlijk, er zijn eer ook die hopen dat ze het hier materieel beter krijgen. En soms vraag je jezelf af waarom hun medegelovigen (meestal het Midden Oosten) er niet meer aan doen. Maar er zijn er ook wiens verhaal je bij blijft. En het doet je goed als het hen hier goed gaat. Deze zorg en dat meeleven voor armen, gevangenen en blinden had Jezus. En die zorg heeft Hij aan ons doorgegeven. We proberen daar iets van waar te maken in het klein. Bij ons in de buurt. We hebben geprobeerd een klein druppeltje bij te dragen via de adventsactie. Hopelijk dat de Geest ook ons kracht geeft net zoals bij Jezus.

U allemaal veel goeds.

Pastor J. Oude Vrielink

 

Thema: Vervul jij de Schrift?                                           3e zondag door het jaar

 1. 27 jan. 09.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. kinderkoor
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1,00
  2. Pastorale zorg
 2. 29 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Wil jij hem zien?                                                  4e zondag door het jaar

 1. 2 febr. 19.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

Tijdens deze viering is er kaarsenwijding en Blasiuszegen.

 

 1. 5 febr. geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 27 januari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels, Jan Weusthuis.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Regina Oude Hendriksman.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 februari

Jaargedachtenis: Marie ter Grote-Kuipers.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard en Truus Schröder, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 27 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher
Misdienaars: J. Kienhuis, M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher

 

Zaterdag 2 februari 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: D. Hendriksen, J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

13/1                          € 79.15                    € 78.50 (verwarming en licht)

19/1                          € 65.15                    € 64.72 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 31 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

Actie Kerkbalans / Kerkbijdrage 2019

 

Deze week ontvangt iedere parochiaan van 18 jaar en ouder een envelop
met een flyer “Actie Kerkbalans” en een formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”.
Eveneens wordt deze week op ieder adres een parochieblad bezorgd.

 

Waarom iedere parochiaan?

We hebben het plan om ongeveer elke 5 jaar alle parochianen aan te schrijven.

Vorige jaren kregen alleen parochianen een brief , die geen doorlopende machtiging voor een automatische afschrijving van de kerkbijdrage aan onze geloofsgemeenschap hadden afgegeven.

Hebt u een doorlopende machtiging afgegeven bij de bank of een automatische overboeking vanuit Internetbankieren, dan  kunnen wij deze niet inzien.
Hoewel we uitermate blij zijn met uw kerkbijdrage, die u nu geeft, hopen we op een kleine verhoging van uw kerkbijdrage.

 

In vergelijking met voorgaande jaren gaan we het iets anders doen.

U moet het zien als een proef.

Graag horen wij uw mening. Dat kan dan via het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, de telefoon, per mail, per brief of mondeling.

 

De volgende wijziging willen we invoeren:

* De enveloppen worden niet weer bij u opgehaald. Dit doen we om      onze vrijwilligers (bezorgers van het parochieblad) te ontlasten.
Daarom vragen wij om uw medewerking. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, na het invullen, in de gesloten envelop,

*in de brievenbus van uw wijkbezorger `te doen of
*in de rode brievenbus bij het parochiecentrum.

 

Wilt u dat graag uiterlijk vrijdag 1 februari doen?

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.
Bent u niet in de gelegenheid, dan vernemen wij dat graag. Dan halen wij de envelop bij u op.

 

Als u vragen en / of opmerkingen hebt over deze Actie Kerkbalans, dan horen wij dat graag van u.

Dit kan mondeling, per brief, per mail (info.langeveen@hpancratius.nl)

of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57446 of (06) 38891967.

 

Collecte Lourdeswerk Langeveen.

De collecte die is gehouden tijdens de Kerstdagen voor het Lourdeswerk heeft het mooie bedrag opgebracht van € 525,48. Wij bedanken alle gevers voor hun gift en alle collectanten voor hun medewerking. Dankzij u kunnen we een medeparochiaan een geldelijke bijdrage geven voor een onvergetelijke bedevaart naar Lourdes.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mocht u belangstelling hebben voor een bedevaart naar Lourdes dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van het Lourdeswerk Langeveen. Zij kunnen u alle informatie verschaffen over de verschillende reizen en u inschrijven voor een bedevaart die wordt verzorgd door de VNB in Den Bosch.

Vanuit Tubbergen vertrekt op 30 april 2019 een lance bus voor de bedevaart naar Lourdes.

Deze reis wordt georganiseerd door onze eigen Pancratiusparochie Tubbergen en is ook geschikt voor minder validen en zieke pelgrims.

Op 11 februari a.s. wordt in de basiliek in Tubbergen om 19.00 uur een Lourdesviering gehouden met medewerking van het Liturgiekoor uit Tubbergen.

Na deze viering wordt in het parochiecentrum een informatieavond gehouden over de bedevaartreis naar Lourdes in april 2019.

U bent van harte welkom!

U kunt ook informatie inwinnen bij één van onze coördinatoren.

Elly Oude Steenhof                       0546-681614

Ans Haarhuis                                     0546-681627

Truus Rozenkamp                          0546-681479

KERKELIJKE CARNAVALSVIERING

Zondag 17 februari om 9.00 uur begint de inmiddels traditionele kerkelijke carnavalsviering in onze parochiekerk. Het is alweer de zestiende keer dat deze viering gehouden wordt, met dit jaar als thema ‘Verbinden, waarom moeilijk doen als het samen kan’. Een speciale werkgroep van carnavalsvereniging De Turftrappers heeft de viering voorbereid, samen met prins Paul, adjudant Herman en de hofdames Simone en Jorien. Speciaal voor de kinderen – die verkleed naar de kerk mogen komen – heeft de werkgroep kinderwoorddienst een originele activiteit bedacht. Diaken Huitink zal voorgaan in de viering en muzikale medewerking wordt verleend door themakoor Courage! en dweilorkest Loat Goan.

Iedereen is zondag 17 februari van harte welkom in de parochiekerk in Langeveen.

 

                 JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020

In 2020 zouden wij graag een jongerenbedevaart willen organiseren naar Lourdes.  Jongeren van Rock Solid vroegen: kunnen wij naar Lourdes? Natuurlijk kan dat.

De organisatie van deze reis is al in volle gang, er is een werkgroep. Er zijn al acties geweest om geld te verdienen, zo hebben de jongeren op de kerstmarkt in Geesteren gestaan om lekkernijen te verkopen, er moet wel geld verdiend worden om de reis betaalbaar te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Wij hebben jongeren nodig die met ons mee willen. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan nodigen wij je graag samen met de jongeren van Rock Solid die al interesse hebben getoond uit voor de openingsviering en informatieavond. Deze zal plaatsvinden op vrijdag  8 februari a.s.

De viering begint om 19:00 uur in de kerk van Vriezenveen Oosteinde 19, met muzikale ondersteuning van het koor Clavis.

Lijkt deze viering u leuk, maar vind u uzelf niet meer in de leeftijd om voor jongere door te gaan? Dan nodigen we u ook van harte uit om met ons mee te vieren tijdens deze viering. Aansluitend aan de viering zal er informatie worden gegeven over de reis. Wij hopen u allen terug te zien bij deze viering en informatieavond!

Voor informatie  over deze bedevaart kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661, diaken.huitink@hpancratius.nl

Namens de werkgroep

Laura Thöni

 

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”
In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21)staan en luisteren naar wat in een bijbel verhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we zelf in dit verhaal staan?
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten verrassen. De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven.

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

 

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2019

Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoelgebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

 

Informatiebijeenkomst

Op maandag 11 februari a.s. zal in de basiliek van Tubbergen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

 

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252

 

Vastenactie pelgrimstocht in teken van water

De jaarlijkse Vastenactie pelgrimstocht is inmiddels een traditie. Dit jaar staat deze driedaagse pelgrimage voor de negende keer op het programma: op 11, 12 en 13 april wandelen de deelnemers rondom Weesp. “We pelgrimeren ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld bij elkaar te brengen voor de projecten van Vastenactie. De pelgrimstocht 2019 wordt georganiseerd door de MOV-groep van de Parochie van Levend Water Weesp, Muiden en Muiderberg in samenwerking met Vastenactie,” aldus de organisatie van deze sponsortocht.

‘Water verandert alles’ is het thema van Vastenactie 2019. Water is de belangrijkste bron van leven. In 2019 zet Vastenactie daarom vijf waterprojecten in de schijnwerpers, te weten in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo. Als thema van de Pelgrimstocht is gekozen ‘Wandelen over water’. “Wandelen doen we in het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder de rook van Amsterdam. Vanuit en in de omgeving van Weesp. Weesp is water, om het zo te zeggen. De naam Weesp is afgeleid van het oude Wesopa, dat te verklaren is als samenstelling van de Indo-Europese woorden ‘wis’ (wegstromen) en ‘apa’ (water). Weesp, Wesopa, stromend water. De naam van de parochie van Weesp, Muiden en Muiderberg sluit daar goed bij aan: Parochie van Levend Water,” aldus Vastenactie in een toelichting.

De tocht start dagelijks om 9.30 uur (verzamelen om 9.00 uur), de afstand is ongeveer 20 kilometer per dag. Op donderdag en vrijdag is er na afloop van de maaltijd nog een themabijeenkomst, die ook toegankelijk is voor mensen die niet meelopen. De deelnamekosten zijn € 15 per dag. Deelnemers kunnen overnachten in de buurt en gebruik maken van de lunchpakketten en het avondeten. Het is ook mogelijk om één of twee dagen aan te sluiten. De organisatie heeft twee arrangementen samengesteld (zie: www.vastenactie.nl). Aanmelden kan via het formulier op deze website, betaling kan via de webshop. De wandelpelgrims kunnen zich laten sponsoren, op de website van Vastenactie staan praktische tips om sponsors te werven. De opbrengst is bestemd voor de waterprojecten van Vastenactie in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo.

 

 

 

 Tarieven per 1 januari 2019

Parochie H. Pancratius, Geloofsgemeenschap St. Pancratius, Langeveen

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00
1e H. Communie € 30,00
H. Vormsel € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400,00
Jubileumviering in reguliere viering € 100,00
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel koor € 400,00
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125,00
Ter aarde bestelling € 100,00
Pastorale begeleiding plaatsing urn € 100,00
Crematie € 150,00
Avondwake € 250,00
Gebruik aula per dag Met een maximum van € 300 € 100,00
Graf delven vw € 200,00
Graf delven kind € 100,00
Graf/urn/grafrechten

 

 

Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf € 800,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel / dubbel graf € 400,00
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200,00
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief € 100,00
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf € 200,00
Ruiming graf kind € 125,00
Urnengraf bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief € 100,00) € 700,00
Urnengraf bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 350,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00
Plaatsing urn in/op bestaand graf Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150,00
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00
Intenties Misintentie € 10,00
Jaargedachtenis € 10,00
Kaarsen/graflicht Ecolicht (klein devotielichtje) € 0,50
Dunne witte kaars (devotiekaars) € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar € 60,00
Lokaal parochieblad € 15,00
Lokaal parochieblad per post € 40,00
 
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*1dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans

*3uniforme collectes binnen parochie

vw – volwassene

Jaargang 56 nr. 2 en 3                                                                             12 t/m 25 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De tied vlug…

 

De kerstboom is nog maar net van z’n versierselen ontdaan, de kerststallen ingepakt en opgeruimd, of carnaval is alweer in zicht, nu alle hoogheden van de gemeente Tubbergen bekend zijn. De tied vlug…! Niet alleen in ons persoonlijke leven, ook in de wereld gaat alles in een sneltreinvaart aan ons voorbij. Dagelijks flitsen ons de headlines om de oren.

Het begin van het nieuwe jaar nodigt ons uit onze blik vóóruit te richten en met hoop en vertrouwen open te staan voor nieuwe kansen en mogelijkheden, die zich aandienen én die God ons biedt: want Hij gelooft in de mensen, altijd weer. Hij durft altijd weer opnieuw te beginnen en ons uit te dagen om instrument te zijn in Zijn handen.

Van alles wat er staat te gebeuren in 2019 – op publiekelijk en persoonlijk niveau – mag het ook zijn plaats hebben in onze parochie met haar negen geloofsgemeenschappen. De wereld en al wat er gebeurt, houdt immers niet op bij de kerkdeur.

Om die weg open te blijven houden, is het van belang dat we nu en ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op uw meelevendheid en meedoen, uw betrokkenheid bij uw geloofsgemeenschap. Dat kan op verschillende manieren, maar juist in deze maand zou ik graag uw aandacht willen vragen voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans en deze van harte bij u aan willen bevelen.

Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie kan blijven schitteren in dit deel van ons land. Dat we met uw bijdrage kerk ván mensen en mét mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier die bovenstaande Blijde Boodschap van Hem – die nooit de hoop verliest, die blijft geloven in mensen en die altijd weer opnieuw durft te beginnen – handen voeten kunnen geven in onze Pancratiusparochie.

Langs deze weg ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die op welke wijze dan ook zich inzetten voor de Actie Kerkbalans!

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Gegeven                                                                             Doop van de Heer

 1. 13 jan. 09.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 1. 15 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Beginnen                                                                  2e zondag door het jaar

 1. 19 jan. 19.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerk

 1. 22 jan. Geen viering

 

PAROCHIËLE KRONIEK                 2018                      2017

Gedoopt                                               7                              13

1e H. Communie                              11                              10

 1. Vormsel 6                              12

Overleden                                           9                              11

Gehuwd

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 13 januari

Jaargedachtenis: Gerard Pegge, Truus Schröder-Busscher, Jan ten Berge, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Gerrit Kuipers, Karel Poiesz.

Misintenties: ouders Johan en Paul Bekhuis, Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers, Bennie Steggink, Joop Perdaan.

 

Misintenties dinsdag 15 januari: Overleden leden van de KVO

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 19 januari

Jaargedachtenis: Lies Kroeze-Leemhuis, Marie Mensen-Kleizen, Marie Kienhuis-Hoek, overl. ouders Kienhuis-Droste.

Misintenties: ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Marietje ter Braak-Vennegoor.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 13 januari 09.00 uur

Lector: A. Saris
Misdienaars: D. Pouwels

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Saris

 

Dinsdag 15 januari 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 19 januari 19.00 uur
Lector: A. Schothuis

Misdienaars: T. Bels
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Schothuis

 

 

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

22/12                       € 58.50                    € 48.83 (eigen kerk)

24-25-26/12          € 416.05                  € 367.34  (eigen kerk)
30-31/12               € 112.05                  € 106.02 (eigen kerk)
5/1                       € 49.90                    € 46.55 (eigen kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 23 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

AANPASSING TARIEVEN MISINTENTIES EN JAARGEDACHTENISSEN 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven voor misintenties en jaargedachtenis € 10,00.

Dit in verband met de harmonisatie van de tarieven binnen de H. Pancratius parochie. 

 

Aanmelden voor Sacrament van het Heilig Vormsel Langeveen

Ieder jaar biedt de geloofsgemeenschap van de Heilige Pancratius in Langeveen aan ouder(s)/verzorgers van leerlingen van groep 8 van de basisschool de mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan het sacrament van het Heilig Vormsel.

In onze parochie worden de jongeren voorbereid op het vormsel met behulp van het project; ”In vuur en vlam”.

Ouders van kinderen die naar deze basisschool gaan, krijgen vanzelf een uitnodiging aangereikt.

Zijn er kinderen die deze school niet bezoeken maar wel in groep 8 zitten en zich willen aanmelden voor het Vormsel, dan kunt U contact opnemen met Evelien Olimulder, tel. 0546-633063 of vormsel.lv@gmail.com

Om wat meer informatie en uitleg te krijgen over het project waar uw zoon/dochter voor kiest en wat er van U verwacht wordt is er een informatieavond.

 Deze avond zal plaats vinden op donderdagavond 7 februari in de dagkapel van Geesteren (schuin tegenover de kerk) en begint om 20.00 uur. 

Uw zoon/dochter nodigen we uit op woensdag 27 februari, 13:30 in de kerk te Langeveen voor een informatie uurtje.

Aanmelden van vormelingen die niet op de Mariaschool zitten graag voor dinsdag 22 januari  bij Evelien Olimulder.

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2019

Geef voor/om uw kerk!

 

Op zaterdag 19 januari zal de actie Kerkbalans van start gaan binnen de kerken

van Nederland,  zo ook binnen onze H. Pancratiusparochie en onze negen geloofsgemeenschappen.

Om deze belangrijke actie extra kracht bij te zetten zullen om 13.00 uur de

klokken van al onze negen kerken geluid worden.

In Tubbergen zal dit gezamenlijk met onze protestantse buren gedaan worden.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Nadien is er gezamenlijke

koffie.

Aanvang om 12.55 uur in de basiliek van Tubbergen aan de Grotestraat 66.

Als parochiebestuur doen we er met onze lokale beheercommissies alles aan

om in alle geloofsgemeenschappen pastorale zorg te kunnen blijven

garanderen en onze kerken open te houden.

Daar is echter flink wat geld voor nodig. Vooral het onderhoud van de

gebouwen en daarmee het behoud van het kerkgebouw voor het dorp brengt

behoorlijke kosten met zich mee.

Mogen wij een beroep doen op uw betrokkenheid en bijdrage?

Laat uw hart spreken en geef!

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

 

Pelgrims in het land van geloven of niet?

Op donderdag avond 17 januari zal pater Wil Boerkamp O.Carm. met ons

in gesprek gaan over jongeren als pelgrims in het land van geloven.

Of zijn ze dat niet? “Kunnen wij onze (klein-) kinderen nog uit eigen ervaring

vertellen over hoe het op geestelijk gebied aan toe gaat met God in ons leven?

Durven wij als ouder, grootouder, familielid, kennis of vriend nog in de keuken

van ons eigen geestelijk leven laten kijken?” Er zijn veel spiritueel zwervende

en zwevende zoekers in onze tijd, die zich afvragen, welke leefvorm en

levensbeschouwing bij ieder van hen persoonlijk past. Het is een verschijnsel

dat vaker te zien is in een overgangstijd en te vergelijken met de grote crisistijd

vanaf het begin van de Moderne Devotie (14e/15e eeuw) met daarna de

Reformatie van Luther. Toen zochten mensen ook naar een vorm van

‘Eigentijdse Godsdienstigheid’, net als nu. Ook nu zijn er veel nieuwe

lekenbewegingen. Pater Boerkamp stelt, dat de kerken de afgelopen jaren

een grote leegte en een gebrek aan zingeving hebben achter gelaten.

Hoe is hiermee om te gaan? Hoe kunnen we ons er in oefenen om iets van

God te ervaren?

Pater Boerkamp O.Carm. heeft jarenlang gewerkt als pastoraal werker en later

als priester. Sinds 2004 heeft hij vanuit ‘Leven in Gods tegenwoordigheid hier

en nu’ de spiritualiteit van de Karmel in Overijssel present gesteld.

Nu, als emeritus, geeft hij vanuit zijn levenservaring en kennis lezingen en wil

graag hierover in gesprek met de aanwezigen.

Wanneer: donderdag 17 januari 2019, 19.30 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Kosten: € 7,50 (inclusief koffie/ thee)

Aanmelden is fijn i.v.m. de organisatie bij secretariaat@lumenchristi.nl

 

De MARIA PASSIE

In de voorbereidingstijd op Kerstmis, denken we vaak zijdelings aan Maria. Maar juist zij is de schakel tussen God en haar kind. Een vrouw, belangrijk genoeg bevonden om de moeder van God te worden.

Deze Maria zal op 9 februari 2019 op een heel speciale manier centraal gesteld  worden, zoals u reeds hebt kunnen lezen, in de Maria-Passie.

Heel bijzonder is dat de Maria-passie, op voorstel van de pastores, naar onze parochie Lumen Christi is gehaald . Daarom wijzen wij u er nogmaals op dat deze uitvoering voor de hele parochie, zal plaatsvinden zaterdagavond 9 februari 2019 in de H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum.

De voorstelling wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers uit het hele land, die al zingend en verhalend ingaan op het leven van Maria en op haar rol ook nu nog, in de huidige tijd.

Wij hopen dat u ook aanwezig zult zijn. De kaartjes á €10,- kunt u nu al kopen bij het secretariaat van Lumen Christi, de VVV of bestellen via www.demariapassie.nl

De opbrengst van de uitvoering die van harte ondersteund wordt door het parochiebestuur, komt ten goede aan de Stichting Aquero, een goede doelenfonds, die mensen ondersteunt die graag op bedevaart naar Lourdes willen, maar zelf niet de financiële middelen daarvoor hebben. De voorstelling die nu twee jaar loopt en enthousiaste en lovende reacties in den lande oplevert, zal in mei afgesloten worden.

De voorstelling duurt ongeveer 5 kwartier. U wordt ontvangen met koffie/thee.

De toegangskaartjes zullen op de dag zelf ’s avonds aan de kerkdeur te verkrijgen zijn voor € 12,50.

Wij hopen velen van u te zien, op 9 februari 20.00u. in de H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum.

Het organiserende comité.

 

KVO Langeveen/Bruinehaar

Op dinsdag 15 januari is de volgende bijeenkomst voor de dames van KVO Langeveen/Bruinehaar. Wij beginnen de nieuwjaarsbijeenkomst met een H. Mis in de dagkapel om 19.00 uur. Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats bij zaal Waaijer met het voorlezen van het jaarverslag, het financieel verslag en het bekend maken van het nieuwe jaarprogramma. Daarna is er weer de jaarlijkse bingo. Opgave zo spoedig mogelijk bij elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768.

 

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.

 

Maria beeldhouwen of schilderen:

Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!

Wanneer:              Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur.                                Kosten:    € 25,00  (inclusief materiaal en lunch)

Waar:                      Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

 

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen:                                                 

Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal er een Maria Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten gehore te brengen.

Wanneer:           Maandag 4 februari om 19.00 uur

Waar:                   Kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum.

Opgave:           Niet nodig! Geen kosten!

 

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden”

O.l.v. pastor Kerkhof Jonkman lezen we een tekst over Maria uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten.

Wanneer:              Woensdag 6 februari om 19.30 uur

Kosten:                   € 7,50

Waar:                      Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

Maria “Passion”

De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse

(pop-)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria komen aan bod en worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Het is een prachtige theatervoorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. Meer informatie op

www.parochielumenchristi.nl en www.demariapassie.nl

Wanneer:           zaterdag 9 februari om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop)

Waar:                 RK. Kerk in Ootmarsum

Kosten:                € 12,50 aan de zaal.

Voorverkoop vanaf 15 november 2018 á € 10,- bij de VVV Ootmarsum-Dinkelland, alsmede bij andere VVV’s in N.O. Twente.

Tijdens kerstvieringen in de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10,-.

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”
In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21) staan en luisteren naar wat in een bijbelverhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we zelf in dit verhaal staan?
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten verrassen. De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven.

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

TIENDAAGSE INSPIRATIEREIS LANGS BEDEVAARTSPLAATSEN IN FRANKRIJK  SEPTEMBER 2019

 

Van 19 tot en met 28 september 2019 zal er vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius weer een inspiratiereis worden georganiseerd. Deze keer zal het een 10-daagse rondreis per luxe comfortclass touringcar worden door Frankrijk, waarbij in elk geval de bedevaartplaatsen Nevers, Rocamadour en Lourdes worden bezocht. Naast nog een aantal andere bijzondere plekken zal uiteraard de lichtstad Parijs, met zijn Eiffeltoren en vele andere indrukwekkende plaatsen en gebouwen niet op het programma ontbreken.

Deze reis zal evenals de reizen in voorgaande jaren wederom worden begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. In Parijs zal een ervaren Nederlandstalige gids ons de mooiste plekjes van de stad laten zien.

De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, exclusief reis- en annuleringsverzekering.

Hebt u belangstelling voor deze reis ,of wilt u al meer informatie neem dan contact op met:

– diaken Jan Kerkhof Jonkman, tel.: 06-57645245, e-mail: jkerkhofjonkman@lumenchristi.nl of

Arie Vreeswjk, tel.06-50251252, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com.

 

 

Samen op weg naar de Passie 2019 in Albergen

Na een heel geslaagde avond “Samen Top 2000”willen u vast informeren over het volgende evenement van onze parochie: “ de Passie” op Goede Vrijdag 19 april aanstaande. Dit jaar is Albergen de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. Tijdens een wandeling en een korte bijeenkomst in de kerk zullen gebeurtenissen uit de kruisweg van Jezus herdacht worden en vertaald worden naar deze tijd. Dit zal worden verzorgd door de koren Belcanto, Cantiamo, Courage en Cantare, soliste Anke Vink en de jongeren van Rock Solid van onze parochie.  Ook dit jaar is er voor mensen die minder mobiel zijn, de mogelijkheid om het gehele gebeuren in de kerk te volgen. Aanvangstijd is 19.00 uur. Het belooft weer een hele bijzondere Passie te worden!  Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Mede namens de werkgroep:

Ans Groot Kormelink, Truus Rozenkamp, Willy Oude Breuil,

Pastor Christianne Saris

 

Gespreksgroep Grond van Leven

Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien heeft u ook voornemens gemaakt. Om wat meer aan u zelf toe te komen en aan echte ontmoetingen. Dan is de gespreksgroep “Grond van Leven” iets voor u!

We staan stil bij de Grond van Leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na welke waarden we nu zelf uitdragen en wat ons kracht geeft in het leven. Tenslotte vertellen we wat onze droom is voor het samenleven met elkaar en hoe we daar zelf vorm aan geven.

In een gespreksgroep kunnen 6 tot 7 mensen tegelijk meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om het eigen verhaal te kunnen vertellen.

De nieuwe groep kan half februari starten. We gaan uit van drie bijeenkomsten.

In overleg met de deelnemers kiezen we een avond uit die iedereen het beste past.

Wanneer er wensen zijn voor een gespreksgroep overdag, dan is dat ook mogelijk.

U bent van harte welkom!

Aanmelden kan bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl

 

We leven in een tijd waarin hard wordt gewerkt, maar waar we nauwelijks meer toekomen aan de vraag wat voor ons zelf nu van belang is in het leven. Het gevaar is dat we worden geleefd en onze eigen kijk en inspiratie geen ruimte meer krijgt. Daarom willen we eens in een kleine groep stilstaan bij vragen als:

Met welke waarden zijn we opgevoed? Zijn dat dezelfde waarden die wij nu zelf uitdragen? Wat raakt ons? Wat of wie geeft ons kracht in het leven?

We willen hiervoor drie tot vier avonden plannen in de komende tijd. De avonden vinden om de twee weken plaats. De data worden met de deelnemers gepland .

 

Het programma ziet er dan als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? En wat is jouw droom voor het samenleven met elkaar?

(soms hebben we teveel gespreksstof voor drie avonden en is het nodig een vierde avond erbij te plannen)

 

 

 

 

Aantal deelnemers:

Aan zo’n gesprekskring kunnen zo ongeveer 6 tot 7  mensen per keer meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om zijn of haar verhaal te kunnen doen.

In de afgelopen maanden hebben al 6 mensen meegedaan aan deze gespreksgroep. Ze kijken terug op mooie en betekenisvolle avonden.

Ook u bent van harte welkom!

Graag opgeven bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl

 

 

 

Jaargang 55/56 nr.51,5, 1                                                            22 dec. t/m 11 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Herinnering Kerkbijdrage 2018
EN

!!!!Vooraankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

Vanwege deze herinnering en vooraankondiging krijgt iedere parochiaan deze week het parochieblad
(1 per adres). Zie voor verdere informatie bladzijde 8 en 9.

 

‘Kerstmis is niet stuk te krijgen’

Ieder jaar blijkt weer uit uit de verhalen van mensen en uit sociaal wetenschappelijk onderzoek, dat de titel van dit artikel waar is. In alle wisselende omstandigheden en vormen door de jaren heen, blijft de kern van het Kerstfeest niettemin één en dezelfde, namelijk: God is in de geboorte van Jezus mens geworden en heeft laten zien dat Hij van ons houdt! Dit is de kerstboodschap in een notendop. En hoe je het ook wendt of keert, het is om die reden dat door heel veel mensen Kerstmis (naast Sinterklaas) nog steeds als het meest belangrijkste feest in de jaarcyclus wordt ervaren. Met velen vieren we dat ook in een kerk. We willen ons daar laten raken door het geheim, omdat we diep van binnen weten dat de liefde en verbondenheid met God, in wezen groter is dan wij mensen zijn. Daarnaast vieren we Kerst in het gezin, met familie of vrienden. We dekken de tafel extra feestelijk en genieten van de gezelligheid en het samenzijn. En natuurlijk horen daarbij een mooi versierde kerstboom, een kerststal en veel kaarsjes die branden.

Kerstmis is ook een feest van vertrouwen; we willen daarmee vieren dat het goed kan zijn tussen ons en anderen. Het kan soms moeizaam gaan tussen mensen, tussen geliefden, tussen kinderen en ouders, maar de liefde en het vertrouwen in elkaar overwint altijd. Er kan nog zoveel duisternis zijn in het leven, nog zoveel leegte of verlies, maar het licht zal sterker blijken dan het donker. Dat is onze diepste hoop en overtuiging – met de komst van Jezus in onze geschiedenis, mogen we daarop vertrouwen. En niets hoeft ons ervan te weerhouden, om de nadruk te blijven te blijven leggen op die innerlijke betekenis van Kerstmis. We mogen ons te allen tijd thuis blijven voelen bij het aansprekende verhaal over Jozef en Maria, de engelen, herders en natuurlijk Jezus zelf. Telkens weer herkennen wij hierin iets van Gods trouw en nabijheid aan mensen.

Van harte wens ik u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend jaar 2019!

 

Thema: Vervulling                                                            4e Zondag van de Advent

 1. 22 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

Melkbusactie: Adventsactie

 

Thema: Verlicht                                                                                               Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Woord –en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis en Adventsactie

Deurcollecte: Lourdeswerk

 

 

Thema: In het Licht                                                                                     1ste Kerstdag

 1. 25 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdeswerk

Onder deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

 

Thema: Volgen, feest van de H. Stefanus                                          2e Kerstdag

wo.26 dec.      09.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor

(Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdeswerk

 

Thema: Verbonden                                                              Feest van de H. Familie

 1. 30 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale Zorg

 

Thema: Begroeten                                                                               Oudejaarsavond

 1. 31 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Thema:

 1. 5 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen Kerk

 

 1. 8 jan. Geen viering.

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 22 december

Jaargedachtenis: Bernard Rikhof, Geertruida Hendrika Rikhof-Paus.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen.

Misintenties: Gerhard Geerink, ouders Grootelaar-Ruiter, Marie Mensen vd Aast, Herman Oude Elberink, Lars Olimulder, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Rikhof-Elferink en kinderen, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schothuis-Wolters, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhuis-Beld en Sien en Bennie, Gerard en Rika Kleizen, Steffanie Kroeze, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, Jan en Marie Bernds-Weerink, Gerrit Albers en ouders Droste-Derkink, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Henk en Marie Tijink-Snijders, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerrit Mensen, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Joseph Paus, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar en familie, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Bram Eijsink, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Jan en Ida Wermelink-Wulferink, Marinus en Marietje Finkers-Kroeze, overl. fam. Niemeijer-Reinerink, Gerard Broenink Harbrinkhoek, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Theo Kienhuis, ouders Mensen-Weusthuis, Jan en Betsie Paus, fam. Nijhuis-Vellener, Gerard Nijkamp, Hein en Marie Waaijer-Fleerkotte, Diny en Mariëlle Leus, Siny Waaijer, Hein en Marie Leus-Weerink, Jan en ouders Vrerink, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties dinsdag 25 december

Misintenties:  overl. Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, ouders en Johan en Paus Bekhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Johan Koopman, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, Marie Paus-Hamer, ouders vd Aast-Kock, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Josefien ter Braak, Karel Poiesz, overl.fam. Weushuis-Kempers, Jan Lohuis, Annie en Bernard Tijhuis-Oude Nijeweeme, overl. ouders Mensen-Kleizen, San en Jan Kleizen, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, overl. fam. Rikhof en Kienhuis, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Hendrikus Bernardus Schröder, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Nijkamp-Steenhof en overl.fam., Jan en Sien Derkink-Lucas, Gerrit Rikhof, fam. Kuipers-Boerrigter, ouders Albers-Smemann, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Bennie Steggink, ouders Waaijer-Grootelaar en fam., ouders Damhuis-ter Wee en fam., Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofsté, Herman Rikhof, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Paus en Haarhuis, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Bernard en Truus Schröder, Herman Oude Avenhuis, Ria Bernds-Meenhuis, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck, overl. ouders Meijer-Paus, Theo Velthuis, overl.fam. Oude Elberink-Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties woensdag 26 december

Jaargedachtenis: Gezina Plegt-Paus.

Misintenties: Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhus-Beld en Bennie en Sien, ouders Massselink-Maathuis en Gerard Pegge, José Damhuis-Pegge en fam., overl. fam. Grootelaar-Kemna.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 30 december

Jaargedachtenis: Gerard Nijmeijer.

Misintenties: Herman Oude Elberink.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 31 december

Jaargedachtenis: Gerrit Rikhof.

Misintenties: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Jan en fam. Vrerink, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, overl. ouders Meijer-Paus.

Overige intenties: Mis uit dankbaarheid.

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 5 januari

Jaargedachtenis: Johannes Rikhof, Bernardus Nijkamp.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Johan en Paul Bekhuis, Berend Waaijer.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 22 december 19.00 uur

Lector: J. Brakhuis
Misdienaars: D. Pouwels, M. Weultjes

Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Maandag 24 december 19.00 uur
Lector: M. Olimulder

Misdienaars: C. Weultjes, M. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels
Communieuitr.: M. Olimulder

 

Dinsdag 25 december 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp

Misdienaars: G. Scholten, W. Scholten
Collectanten: A. Bekhuis, B. Oude Weernink
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Woensdag 26 december 09.00 uur
Lector: E. Olimulder

Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: E. Olimulder

 

Zondag 30 december 09.00 uur
Lector: M. Hesselink

Misdienaars: E. Kroeze, S. Olimulder
Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Hesselink

Maandag 31 december 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: J. Kienhuis, W. Weultjes
Collectanten: B. Oude Weernink, J. Pouwels
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Zaterdag 5 januari 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

8/12                          € 76.00                    €57.61 (Pastorale Zorg)

16-12                        € 88.00                    € 82.30 (Onderhoud Kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

In verband met de feestdagen is het secretariaat op 28 december gesloten.

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 9 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 3 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Herinnering Kerkbijdrage 2018

Graag willen wij de parochianen, die de kerkbijdrage 2018 contant betalen of zelf overboeken en die voor 2018 nog een bedrag willen betalen / overboeken (toegezegd hebben), hieraan herinneren.

 

 • Mocht u ons willen machtigen om de kerkbijdrage van uw rekening te incasseren, dan kunt u een machtigingsformulier bij ons aanvragen of van de site downloaden.
 • Uw eventuele contante kerkbijdrage kunt u inleveren na de vieringen tijdens de komende kerstdagen of in een envelop, met daarop uw naam en adres, in de brievenbus van het parochiecentrum.

 

Als u vragen en / of opmerkingen hebt over de kerkbijdrage, dan horen wij dat graag van u.

Dit kan mondeling, per brief, per mail ( info.langeveen@hpancratius.nl )

of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57 41 46 of (06) 38 89 19 67.

 

Wij danken u alvast voor uw medewerking en steun aan de actie Kerkbalans 2018.

 

Opbrengst kerkbijdrage t.m. november 2018

Kerkbijdrage t.m. 30 november 2018                                         € 35.001,89

Kerkbijdrage t.m. 30 november 2017  /                                      € 35.044,34

31 december 2017     € 36.744,04

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2016                                          € 40.454,64

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2015                                          € 42.851,97

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2014                                          € 42.470,30

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2013                                          € 37.389,52

 

*************************************************************

!!!!Vooraankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

De actie Kerkbalans 2019 staat er ook al weer aan te komen.

In januari 2019 zullen de bezorgers van het parochieblad de brieven weer bij u bezorgen.

In vergelijking met voorgaande jaren gaan we het iets anders doen. U moet het zien als een proef.

Graag horen wij in januari uw mening. Dat kan dan via de telefoon, per mail of mondeling.

In januari hoort u daar meer over.

 

De volgende wijzigingen willen we invoeren:

1.Alle parochianen van 18 jaar en ouder krijgen een brief.
Vorige jaren kregen alleen parochianen een brief , die geen doorlopende machtiging voor een automatische afschrijving van de kerkbijdrage hadden afgegeven.
Hoewel we uitermate blij zijn met uw kerkbijdrage, die u nu geeft, hopen we op een kleine verhoging van uw kerkbijdrage.

2.Om onze vrijwilligers (bezorgers van het parochieblad) te ontlasten vragen wij om uw medewerking. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, de brieven, na het invullen, naar uw wijkbezorger of naar het parochiecentrum te brengen of als u niet in de gelegenheid bent ons te verzoeken de brief op te halen.

 

Mocht u nu al vragen en / of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. Dit kan mondeling, per brief, per mail (info.langeveen@hpancratius.nl ) of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57 41 46 of (06) 38 89 19 67.

 

Collecte Lourdeswerk Langeveen.

Tijdens de Kerstdagen houdt het Lourdeswerk van onze parochie een deurcollecte. Met de opbrengst hiervan kunnen wij een medeparochiaan financieel ondersteunen in de kosten van een reis naar Lourdes. Vaak kunnen wij zo een grote wens in vervulling laten gaan. Wij hopen op een mooie opbrengst en danken u bij voorbaat voor uw gift.

Heeft u belangstelling voor een bedevaart naar Lourdes dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van het Lourdeswerk Langeveen. Zij kunnen u alle informatie verschaffen over de verschillende reizen en u inschrijven voor een bedevaart die wordt verzorgd door de VNB in Den Bosch.

Vanuit Tubbergen vertrekt op 30 april 2019 een lance bus voor de bedevaart naar Lourdes.

Deze reis wordt georganiseerd door onze eigen Pancratiusparochie Tubbergen en is ook geschikt voor minder validen en zieke pelgrims.

Op 11 februari 2019 wordt in de Basiliek in Tubbergen om 19.00 uur een Lourdesviering gehouden met medewerking van het Liturgiekoor.

Na deze viering wordt in het parochiecentrum een informatieavond gehouden over de bedevaartreis naar Lourdes in april 2019.

U bent van harte welkom!

U kunt informatie inwinnen bij één van onze coördinatoren.

Elly Oude Steenhof                       0546-681614

Ans Haarhuis                                     0546-681627

Truus Rozenkamp                          0546-681479

 

TRADITIONELE NACHTMIS IN DE St. PANCRATIUS BASILIEK TUBBERGEN

In de kerstnacht van 25 december  a.s. wordt in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof. Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.

Cantate.

Vanaf 4.30 uur tot 5.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a.  Nu zijt Wellekome en het Stille Nacht van F. Gruber. Verder van J.S. Bach: Choral 12: Brich an, o schönes Morgenlicht,  Candleligth  Carol van J. Rutter, uit het Weinachtsoratorium opus 5:  Soli: Seit Wilkommen Trost der Frommen en Menschen die Ihr wart verloren. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.

Viering.

Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A.Mozart:  Missa Brevi in C.  De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker.

Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een  bezoek te vereren. Er is ruime parkeer gelegenheid bij en rond de Basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentewegge bij  ‘t Oale Roadhoes naast de Basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

 

 

 

 

 

BERICHT VAN INGE KUIPHUIS VANUIT GUATEMALA

Wat weet ik nou over geweld tegen vrouwen?

Woensdag 28 november mocht ik deelnemen aan een forum in Comitancillo over geweld tegen vrouwen. Ik had mijn twijfels of ik wel moest deelnemen. Toch ben ik blij te zijn overgehaald.

Geen ervaring

Ik kan niet zeggen dat ik ooit te maken heb gehad met geweld vanwege mijn geslacht. Ik heb dezelfde kansen gekregen om te studeren, werd niet verplicht om dingen te doen in het huishouden die mijn broer ook niet deed en heb ook nooit het gevoel anders te zijn behandeld. Maar misschien is het belangrijkste wel dat ik me nooit minder heb gevoeld omdat ik een vrouw ben. Dat is hier voor veel vrouwen anders, maar ook voor mijn eigen moeder is dat wel anders geweest. Misschien toch iets om te delen…

Op naar Comitancillo

Dus nam ik woensdagochtend om 7.00 de bus naar Comitancillo, de hoogvlakte in. Na ongeveer anderhalf uur rijden kwam ik aan bij de kleurrijke begraafplaats van het dorp, de plek waar ik uit moet stappen. Toen de eerste vrouwen kwamen begonnen de voorbereidingen: het spannen van een zeil, het neerzetten van stoelen en het maken van een kleurrijk maya-altaar. Met de aanwezigheid van ongeveer 15 vrouwen kon het forum beginnen.

Voorbeeldvrouwen

Tijdens het forum zat ik tussen twee van zulke vrouwen uit Comitancillo, Monica en Delia. Zij weten van heel dichtbij wat geweld tegen vrouwen is. Beide vrouwen hebben zich gevormd in Movimiento de Trabajadores Campesinos, landarbeidersbeweging MTC. Beiden hebben hun vleugels uitgeslagen en helpen nu vele andere vrouwen door hun ervaringen te delen.

… want jij bent een vrouw

Mijn verhaal ging over mijn jeugd en welke verschillen ik zie met Guatemala, maar ook vertelde ik over de vrouwen die met hulp van MTC hun zelfvertrouwen hebben vergroot. In Guatemala merk ik dat er behoorlijk anders naar vrouwen wordt gekeken dan in Nederland. Er wordt meestal wel raar opgekeken dat ik, een vrouw van 32 jaar, nog geen kinderen heb, en misschien wel helemaal niet wil. En hier wordt een vrouw, meer nog dan in Nederland, gezien als het zwakke geslacht. Dat merk ik zelf in opmerkingen: ´Dat mag je niet tillen. Jij bent een vrouw.¨

Minder onschuldig geweld

Voor veel vrouwen, met name in de rurale gebieden, is het minder onschuldig. Veel meisjes krijgen niet de kans om te studeren omdat ze toch gaan trouwen en kinderen krijgen. Van jongs af aan wordt veel meisjes verteld dat ze nergens goed voor zijn, behalve voor het huishouden en kinderen krijgen. Een aantal van de vrouwen aanwezig deelden ook hun ervaringen met huiselijk gewed. Ik kon niet alles volgen, want ze gebruikten de lokale taal ´mam´, maar Delia deelde haar verhaal ook in het Spaans. Ze vertelde hoe ze al erg jong kinderen kreeg en dat haar man haar aan haren trok en opsloot in huis om zelf te gaan drinken. Delia heeft uiteindelijk aangifte gedaan tegen haar man en ze waren acht jaar uit elkaar. Nu zijn ze weer samen, maar er is veel veranderd. Hij heeft nu wel respect voor haar.

Het forum helpt onderwerpen bespreekbaar te maken en geeft vrouwen moed om het geweld niet langer te accepteren. Delia: MTC heeft mij ontzettend geholpen om mijn zelfvertrouwen te vergroten.¨

Groeten uit San Marcos,

Inge Kuiphuis

 

Kerstviering Mariaschool Langeveen 2018

De Mariaschool in Langeveen houdt op donderdag 20 december haar jaarlijkse kerstviering.

Om 17.00 uur is de viering in de parochiekerk, waar ook ouders, familieleden en andere belangstellenden welkom zijn.

Na de kerk, van circa 17.45 tot 18.45 uur, krijgen de kinderen een kerstmaaltijd in de klas.

Tijdens de periode dat de kinderen de kerstmaaltijd krijgen in de klas, kunnen ouders, familieleden en andere belangstellenden terecht in de gemeenschapsruimte van de school voor een hapje en een drankje, en aansluitend meedoen aan de verloting van kerstpakketten door de Ouderraad.

De opbrengst van de kerstmarkt en de verloting van de kerstpakketten komt geheel ten goede aan de Ouderraad.

 

Eerste Heilige Communie Langeveen 2019

Ieder jaar biedt de geloofsgemeenschap van de Heilige Pancratius in Langeveen aan de ouder(s)/verzorgers van de kinderen van groep vier van de basisschool de mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan het sacrament van de Eerste Heilige Communie.

In Langeveen zal de Eerste Heilige Communie plaatsvinden op zondag 12 mei 2019.

De start van het communieproject is de kerkpuzzel op maandag 21 januari 2019 om 18.30 uur in de St. Pancratiuskerk in Langeveen.

Hiervoor worden alle kinderen van groep vier samen met hun ouders/ gezin uitgenodigd. Na afloop van de kerkpuzzel wordt een aanmeldingsformulier voor de Eerste Heilige Communie uitgedeeld.

Ook kinderen die niet op de Mariaschool zitten en tot de desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden van harte uitgenodigd voor deelname aan de kerkpuzzel samen met hun ouders/gezin.

U kunt zich daartoe opgeven vòòr 7 januari 2019 via email: info.langeveen@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-681142 (locatiesecretariaat, bereikbaar op vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur).

Jaargang 55 nr.   49 en 50

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

De advent is begonnen!

Wees waakzaam: want voor je het beseft…

Wees waakzaam want voor je het

beseft heeft de consumptiewereld

met je diepste dromen een loopje

genomen en je verlangen naar geluk

netjes ingepakt in koopgedrag.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer

hoe het onrecht wordt goedgepraat,

en ben je aangepast aan wat

‘de gewone gang van zaken’ heet.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

praat je mee met wat ze allemaal zeggen:

dat het elk voor zich leeft in het leven,

en dat jij toch ook maar één keer leeft.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

leef jij ook ten koste van anderen,

ook al heb je de mond vol van

kiezen voor de zwaksten.

 

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Bekering                                                                2e zondag van de Advent

 1. 8 dec. 19.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Melkbusactie: Adventsactie

 1. 11 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Verwachting                                                        3e zondag van de Advent

 1. 16 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Jeugdorkest

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerk

Melkbusactie: Adventsactie

 1. 18 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Bas Gerrit Johannes Wijnands, Langehaarsweg 3.

Wij heten hem van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 8 december

Jaargedachtenis: Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Oma Rikhof, Siny Kuipers.

Misintenties: Betsie Paus-Wolthuis, overl.fam. Plegt-Mensen, Herman Oude Elberink.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 16 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher, Antoon Hagedoorn, Jan Lohuis, Bernard Mensen, Hendrikus Bernardus Schröder, Johannes Mensen, Jan Snijders.

Misintenties: Betsie Paus-Wolthuis, Bernard vd Aast, overl.ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, San en Jan Kleizen, overl. ouders Plegt-Paus, Hendrikus Bernardus Schröder, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

Misintenties dinsdag: overl. leden van de KVO.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 8 december 19.00 uur

Lector: E. Olimulder
Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis

Collectanten: B. Oude Weernink, J. Grootelaar

Communieuitr.: E. Olimulder

 

Dinsdag 11 december 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zondag 16 december 09.00 uur
Lector: J. Lescher

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Lescher

 

Dinsdag 18 december 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

24/11                       € 49.21                    € 42.56 (Nationale jongeren collecte)

2/12                          € 64.40                    € 51.10 (Zondag misboekjes)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad (dit blad is voor een periode van 3 weken) kunnen vóór donderdag 13 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

Kerstmis: Licht voor iedereen!

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen  en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.

Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

 

Verkoop kerstkaarten

De geloofsgemeenschap Langeveen verkoopt kerstkaarten met winterse afbeelding van de kerk en de kerststal.

Een setje van 6 kaarten (3 verschillende uitvoeringen) met enveloppen kost  €2,00 en 3 setjes voor  €5,00

De kaarten zijn na afloop van de weekendvieringen verkrijgbaar in de sacristie.

U kunt ze ook bestellen bij:

Evelien Olimulder, Mandjesberg 7, 0546-633063

of Gerrit Olimulder, Bruinehaarsweg 10, 0546-681517

 

 

Kerststollenactie Mediatheek Langeveen

Ieder jaar wordt er in Langeveen / Bruinehaar een kerststollenactie georganiseerd door de Mediatheek in Langeveen.

Dit jaar vindt de actie plaats op maandag 10 december en de opbrengst komt geheel ten goede aan boeken voor de kinderen van de Mariaschool in Langeveen.

De mediatheek Langeveen is gevestigd in een ruimte van de Gaarf en zorgt ervoor dat de kinderen van de Mariaschool hier diverse boeken kunnen lenen. Sinds het verdwijnen van de bibliobus zijn er een aantal vrijwilligers elke week enthousiast bezig met het uitlenen van prentenboeken, leesboeken, strips, tijdschriften e.d. Hierdoor kan het leesniveau en het leesplezier van kinderen verder ontwikkeld worden. Het is belangrijk dat de mediatheek in Langeveen blijft en dat er ook voldoende aanbod is van leuke en populaire boeken.

Maandag 10 december vanaf 18.00 uur kunt u kinderen aan de deur verwachten voor de verkoop van kerststollen van de mediatheek.

De kerststollen kosten € 5,-, en zijn dit jaar gemaakt door bakkerij Holland.
Met de kerstdagen voor de deur zijn deze stollen zeker de moeite waard.

De Mediatheek hoopt op een geslaagde actie, zodat we de schoolgaande kinderen ook het komende jaar leuke, informatieve, aantrekkelijke boeken kunnen aanbieden voor veel leesplezier!

 

KVO Langeveen

Deze keer informatie over twee avonden snel achter elkaar.
Op donderdag 13 december maken we een kerstbakje onder leiding van Marit Braakhuis. Deze avond is bij zaal Waayer en begint om 20.00 uur. De kosten bedragen €25,- inclusief koffie en consumptie.
De kerstavond valt dit jaar op dinsdag 18 december. We beginnen dan met een viering in de dagkapel om 19.00 uur. Daarna gaan we naar zaal Waayer voor een gezellige avond met muzikale ondersteuning van het koor Ambiënte uit Geesteren. In de pauze is er een verloting. De eigen bijdrage voor deze avond is €15,-.
Opgave voor deze avonden voor 5 december bij elly@oudesteenhof.nl of 06-23205768

 

Zaterdag 05-01-2019: Sterren kijken – en waar ben JIJ?  

Rond het feest van “Drie Koningen” gaan wij op zoek naar de sterren.  Hoe staan ze? Waar komen ze vandaan en hoe is de aarde ontstaan? En wat weten we over de ster van Bethlehem. De drie Koningen volgden immers de ster…. en vonden het kindje Jezus. Grote vragen … voor kleine mensen. ‘En waar ben JIJ?’

En dan horen we ook zo vaak nog, dat sommige mensen het liefst een ster worden.

O.l.v. Hans van der Hulst en met medewerking van de sterrenwacht gaan we sterren kijken en ons bezig houden met deze grote vragen!

De activiteit is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouder(s).

Soort activiteit: doe activiteit bij COSMOS sterrenwacht Lattrop

Wanneer: za. 5 januari 15.00-18.00 uur

Kosten: € 5,00 per deelnemer

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl

www.parochielumenchristi.nl

 

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw

in de Vasserheide, op het Vassergrafveld en de Roezeberg

De verstilde omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek ‘Psalmen’. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd.

Wanneer: 27 december, 13.00 uur

Startpunt: Hoek Onzoelweg / Lädderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)

Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)

Aanmelden gewenst ivm de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

www.parochielumenchristi.nl

 

 

 

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

 

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

 

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink

Joke Pegge

Moniek Peulken

Susanne Burghout

 

Kerstsamenzang donderdag 13 december in De EESHOF te Tubbergen

Evenals vorige jaren organiseert het Dames en Herenkoor van het verzorgingstehuis “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof.

Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen.

Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten.

Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten.

De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble.

De plaats en aanvang van deze samenzang is:

Kapel de Eeshof,  Eeshoflaan 21 te Tubbergen.

Aanvang 19.00 uur.

Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen

TOT ZIENS op DONDERDAG 13 DECEMBER

 

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.

Maria beeldhouwen of schilderen:

Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!

Wanneer:          Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur.                                Kosten:           € 25,00  (inclusief materiaal en lunch)

Waar:                Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl  of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

 

Terugblik tweede gesprekskring Grond van Leven

In de afgelopen maanden zijn er vijf parochianen onder leiding van

pastor Saris samengekomen voor de bijeenkomsten van de gesprekskring.

Grond van Leven. Deze mensen kwamen uit de geloofsgemeenschappen  van Geesteren, Vriezenveen en Tubbergen.

Tijdens deze bijeenkomsten werd aan elkaar het levensverhaal verteld.

Er werd stilgestaan bij de waarden die in ieders jeugd waren meegegeven en welke waarden in het huidige leven belangrijk zijn. Men vertelde elkaar hoe het geloof eruit ziet, hoe er vorm aan wordt geven,  welke ervaringen daarin worden opgedaan en wat inspireert.

De deelnemers kijken heel tevreden terug op de gesprekken. De volgende woorden gaven de deelnemers terug: “het was een verrijking” ‘gehoord en gehoord worden”, “vertrouwen en veiligheid in de gesprekken” en “inspirerend”

Tevens was het ook heel mooi dat er bruggen geslagen zijn tussen de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen en dat men elkaar heeft leren kennen en waarderen.

In het nieuwe jaar wordt er weer gestart met een gespreksgroep Grond van Leven.

Het gaat om vier bijeenkomsten om de twee weken op een nader af te spreken avond. We kiezen een avond waarop de hele groep beschikbaar is.

U kunt zich aanmelden bij pastor Saris: pastor.saris@hpancratius.nl . Van harte welkom!

 

Lichtjestocht in het Geziet (Albergen)

Wie verruilt de kerstschoenen voor wandelschoenen?

Erve Hulshof organiseert de tweede kerstdag een lichtjestocht. Deze lichtjestocht start en eindigt bij de parkeerplaats van de Tukkers en is 3 of 6 kilometer lang.  Er kan tussen 18.30 en 20.00 uur worden gestart. De route gaat over verharde en onverharde wegen. Bij erve Hulshof is een pauze.  De route wordt verlicht met waxinelichtjes in glazen potjes. Wij hopen dat we veel mensen mogen verwelkomen bij de Lichtjeswandeling in ’t Geziet. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Met vriendelijke groeten,

Erve Hulshof

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Ook dit jaar worden er weer goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. De pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dagwinkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen ) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van woensdag 6 tot en met vrijdag 21 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratiusparochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket. In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Irma Roelofs (0546-632903) en Christien Plegt (0546-681285).

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.