Jaargang 60 nr. 42 en 43                                                                        14 t/m27 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Avé Maria!

De oktober maand wordt beschouwd als de tweede Mariamaand.

Aan ons wordt gevraagd om extra aandacht te geven aan Maria.

 

Met de bedevaart reis naar Lourdes van zondag 17 tot en met maandag 25 september liep onze parochie hier al op vooruit.

Vier en veertig mensen vertrokken vanuit Tubbergen met de bus naar het bedevaartsplaatsje. Ze kwamen uit Tubbergen, Albergen, Almelo, Geesteren, Vasse, Reutum, Fleringen, Diepenheim, Rossum, Lattrop, Denekamp, Enschede. Een aantal mensen kenden elkaar, maar ook velen kenden elkaar niet.

Ze hadden eén ding gemeen: ze wilde allemaal graag naar Lourdes. Het plaatsje waar Maria aan Bernadette was verschenen en waar Bernadette de opdracht kreeg om aan de priesters te zeggen dat er een kapel gebouwd moest worden en dat mensen in processie daarna toe mochten komen.

Dat is nu 165 jaar geleden en sindsdien komen daar mensen uit alle landen naar Lourdes toe. Om daar samen het leven te delen, het geloof te beleven, bemoedigd te worden.

Zo ging de groep op weg, vol verwachting wat Lourdes zou brengen. Het werd een prachtreis, vooral door wat er onderling gebeurde. Want alle pelgrims stonden open voor elkaar en waren bereid elkaar te helpen. Iedereen mocht er zijn zoals hij of zij was, er was respect voor elkaar, of je nu ziek of gezond was, of je nu een beperking of geen beperking had, oud of jong, of je makkelijk contact maakte of een beetje stil en teruggetrokken was, het maakte niet uit. Samen trokken we een week op met elkaar en genoten we wat Lourdes ons bood. De viering bij de grot , de vieringen in de mooie kerken en kapellen, de licht- en sacramentsprocessie, de tocht door de Pyreneeën. Maar ook het gezellig samen eten en iets drinken op een terrasje. De groep werd steeds meer een eenheid, steeds meer mensen kwamen met elkaar in gesprek. Iedereen had wel een rugzakje met zich mee te dragen, maar in Lourdes konden de zorgen en de last neergelegd worden bij Maria en bij elkaar. Met een hart vol mooie ervaringen en herinneringen kwamen we na acht dagen terug in Tubbergen.

Maria is niet alleen in Lourdes. Ook hier. Dat wij haar toegewijd zijn, door middel van een gebed, het opsteken van een kaars, het bezoek aan een viering. Maar ook door de weg te gaan die Maria en haar Zoon zijn gegaan. De weg van de verbondenheid, vriendschap, compassie. De weg van geloof, hoop en liefde. Avé Maria!

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Uitgenodigd                                                         28e zondag door het jaar

 1. 14 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v het Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 17 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Wat God toekomt                                            29e zondag door het jaar

 1. 21 okt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Deurcollecte Missiezondag voor Missio Wereldmissiemaand

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Erna Maathuis-Wolkorte

Eeshoflaan 7, Tubbergen

*07-10-43               ꝉ 27-09-23

Dat zij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 14 oktober

Misintenties: Gerard, Marie en Regina Oude Hendriksman, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Erna Maathuis-Wolkorte.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 21 oktober

Jaargedachtenis: Gerhard Geerink, Bennie Kienhuis (Manderveen), Jan en Sien Derkink

Misintenties: Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Jan en Sien Derkink, Erna Maathuis-Wolkorte

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 14 oktober 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Dinsdag 17 oktober 09.00 uur

Lector: I. Scholten

 

Zaterdag 21 oktober 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme, Y. Nijhuis
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 25 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 19 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Misintenties voor Allerzielen kunt u nog toch tot donderdag 19 oktober inleveren.

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen dagkapel

M.i.v. zondag 5 nov. worden de weekendvieringen in de dagkapel gehouden. De vieringen rondom Kerst zullen in de kerk plaatsvinden.

 

 

 

Leerhuis, Groeien in Geloof

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: ‘Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?’ Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof en dat geloof ook met elkaar te delen. Natuurlijk vanuit het respect voor elkaars geloof. Hier begint ook het synodaal proces, heel dichtbij, in uw eigen parochie.

 

In onze parochie willen we onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van het leerhuis. Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en de twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de Katholieke Traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

In totaal zijn er 7 bijeenkomsten met tien tot twaalf deelnemers, die worden verzorgd door het pastoraal team. Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die ook door de deelnemers samen wordt bereid en waarbij de deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen.

De zeven bijeenkomsten worden gehouden in het parochiecentrum van Tubbergen van 17.30 uur tot 20.30 uur op:

 1. Woensdag 18 oktober a.s.                        Kennismakingsbijeenkomst.
 2. Dinsdag 14 november 2023                     God de Vader
 3. Woensdag 22 november 2023                God de Zoon- Jezus Christus
 4. Dinsdag 12 december 2023                     God de Heilige Geest
 5. Donderdag 11 januari 2024                      Bidden
 6. Dinsdag 23 januari 2024                            Eucharistie en andere                                                                                sacramenten
 7. Donderdag 8 februari 2024                      Diaconie

Inhoudelijke vragen en opgeven voor de geloofsbijeenkomsten kan via de telefoon 06-33564002 op dinsdag van 9.00-17.00 uur, woensdag van 9.00-12.00 uur en vrijdag van 9.00-12.00 uur of via e- mail; info@hpancratius.nl. Verdere informatie vindt u ook via een foldertje achter in de kerk en op de website van de parochie.

Pastoraal team

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

 

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Afrika.

 

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid.

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u dit brengen naar het parochiecentrum te Tubbergen, Grotestraat 66 op woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur.

Hartelijke groet,

Christianne Saris, pastoraal werker.

 

 

 

Samen eten is gezelliger dan alleen!

Lijkt het u leuk  om samen te koken en te eten?

Dan bent u van harte welkom op donderdagavond 23 november

van 17.00 uur tot 20.00 uur in het gebouw van Jong Nederland ,

Havezathestraat 57 in Tubbergen.

Met een kleine groep mensen willen we een lekkere maaltijd bereiden

om daarna gezellig met elkaar te eten.

Graag voor 20 november aanmelden via emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl

Of telefonisch via het centraal secretariaat tijdens openingstijden: 06-33564002.

Graag tot dan!

 

De Pancratius Commissie:

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink, pastoraal werker Christianne Saris

 

Viering en tentoonstelling ‘Geloven in glas’ – Jan Schoenaker

De St. Plechelmuskerk in Saasveld geniet al jaren bekendheid vanwege haar prachtig gebrandschilderde ramen, die allen gemaakt zijn door de Oldenzaalse glazenier en kunstschilder Jan Schoenaker. Naast deze unieke raamwerken heeft Schoenaker ook andere kunstvormen uitgeoefend, zoals teken- en schilderkunst, en ook is hij vervaardiger van mozaïek. In Saasveld is hij echter vooral bekend vanwege zijn ramen.

Schoenaker maakt in zijn ramen gebruik van talloze details en sluit bij zijn manier van werken aan bij de Middeleeuwse traditie in schilder- en beeldhouwkunst. Hij ‘vertelt’ graag en wil de mensen iets te kijken geven, maar weet daarbij de grote lijnen vast te houden, zodat de voorstelling zich nooit opdringt.

Op zondagochtend 29 oktober wordt er in de St. Plechelmuskerk in Saasveld om 10.00 uur een viering en tentoonstelling gehouden ter nagedachtenis aan Jan Schoenaker (april 1923 – oktober 2017). De viering zal voorgegaan worden door karmelietes Sanny Bruijns. Tijdens deze viering is er aandacht voor de gebrandschilderde ramen van Schoenaker, met in het bijzonder het raam ‘De zaaier’. U wordt door middel van teksten en gedichten meegenomen in het verhaal dat Schoenaker met dit raam wil vertellen en er zal aandacht zijn voor de geschiedenis van glas in lood en hoe de ramen in deze kerk tot stand zijn gekomen. Tijdens de viering ‘Geloven in glas’ wordt het muzikale gedeelte verzorgd door Da Capo, onder leiding van Resy Weernink. Bij de tentoonstelling kunt u tevens werken vanuit andere kunstvormen van Schoenaker bewonderen. We sluiten gezamenlijk af en praten na onder het genot van een kopje koffie/thee.

In de afgelopen weken is er op de St. Bernardusschool in Saasveld aandacht besteed aan het werken met glas in lood en een stukje geschiedenis met betrekking tot de raamwerken van Jan Schoenaker in de St. Plechelmuskerk. Alle groepen hebben zelf iets gemaakt rond dit thema, waarbij de oudste leerlingen in het atelier van Lucy Nijhuis aan de slag zijn geweest met het werken met glas. Het gemaakte werk van de kinderen zal een vaste plaats krijgen in de St. Plechelmuskerk in Saasveld. Dit alles met de insteek dat de kerk in Saasveld van de hele gemeenschap is, waar iedereen, zowel jong als oud, tezamen komt.

Jaargang 60 nr. 40 en 41                                                            30 sept. t/m 13 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Ik wens

Ik wens je wat licht

in momenten van zorgen

ik wens je wat hoop

en wat uitzicht op morgen.

Ik wens je wat warmte

in kil-grijze dagen;

ik wens je een antwoord

bij twijfels en vragen.

 

Ik wens je wat zachtheid

als woorden te hard zijn,

wat vreugde en vrede

als gedachten te zwart zijn.

Ik wens je wat rust

te midden van je werk;

ik wens je wat stilte,

het make je sterk.

 

 

Ik wens je een hand

die je verder geleidt,

een stralende glimlach

die je vrienden verblijdt.

Ik wens je een plaats

om bij regen te schuilen;

ik wens je een mens

die niet schrikt van je huilen.

 

Ik wens je een bloem

om je dagen op te fleuren

en een vriendelijk gebaar

om weer bij te kleuren.

Ik wens je Gods zegen

over de komende jaren,

dat Hij je steeds in zijn liefde

mag blijven bewaren.

 

Frans Weerts

 

Thema: Inkeer                                                                     26e zondag door het jaar

 1. 1 okt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag van de kinderen

 

 1. 3 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Een wijngaard                                                     27e zondag door het jaar

 1. 8 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

Vrijwilligersmorgen (Pastoor Hermens)

Voor de parochianen die niet in staat zijn om

naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid dat de communie aan huis wordt gebracht.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 1 oktober

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Berend Meijer, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Jan en Riek Snijders- Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 8 oktober

Jaargedachtenis: Jan Grootelaar

Misintenties: Bennie Steggink, Joop Plegt, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Leo Scholten (Itterbeck), Gerard en Rieka Kleizen, Jan en fam. Vrerink.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 1 oktober 09.00 uur

Lector: J. Lescher, I. Scholten, M. Hesselink

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Dinsdag 3 oktober

Lector: Y. Nijhuis

 

Zondag 8 oktober 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 11 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 5 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op woensdag 1 november 2023 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

 

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Augsburg, Bertram Meier. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:        mevrouw R. Rosenberg               telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:        de heer J. Paus                                telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen mevrouw M. Nijhuis              telefoon 0541 – 67 02 04
Tubbergen         mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                   mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge        telefoon 06 – 50 61 08 70

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38), Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2023

Op zondag 22 oktober 2023 zal voor de 111de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Ik geloof”.

 

Op zondag 22 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorgangers zijn: Pastor P. Kuipers, pastor T. Munsterhuis, pastor W. Rekveld, pastor P. Daggenvoorde en pw. Carla Berbee. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd.

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk.

 

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 19 oktober en zaterdag 21 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 20 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

 

Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum in Overdinkel mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus Bedevaart Overdinkel”.

 

Ook kunt u op 22 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2023 te koop. Kosten 9,75 euro.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304

adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com

 

Graag tot ziens.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

IK GELOOF.

Ik geloof is het thema van de 111 de Gerardus Majella bedevaart 2023. Deze bedevaart zal op zondag 22 oktober plaats vinden. Hoe vaak hebben wij dat geloof niet uitgezongen, gebeden in het Credo, ik geloof. Geloven in de drieën God. De Vader, Zoon en heilige Geest. Gerardus had hierin een groot geloof. Ondanks alles in het leven van alle dag, in de teleurstellingen bleef hij standvastig in dat geloof. Het maakte hem sterk in het vertrouwen en zijn ideaal dienstbaar te zijn aan de kerk en samenleving.

Geloven in onze tijd is zoals ik las in de krant. Een jonge vrouw die het zo verwoorde. Zij was op de WJD in Lissabon en voelde zich daar opgenomen in allen die in het geloof samen waren. Het thema was: ‘Maria stond op en ging met spoed’. In Nederland zo verwoorde deze jongere had zij vaak het gevoel alleen te staan. Zich te moeten verdedigen omdat ze geloofde en dat geloof ook wilde vieren door deelname aan de zondagse Eucharistie. Dit zet mij tot nadenken en hopelijk velen met mij.

Gerardus die al meer dan 100 jaar hier in Overdinkel wordt aangeroepen in alle nood door vele pelgrims die samenkomen in het geloof in God, de Vader die ons zijn Zoon heeft gegeven om net als zijn Moeder Maria op te staan en op weg te gaan. Het geloof uit te spreken en te beleven. Het uit te zingen zoals Maria. Dat de heilige Geest ons daartoe inspireert om dat: ik geloof in de praktijk te brengen in het leven van alle dag. Op te staan en te getuigen net als Gerardus. Met de woorden van Paus Franciscus: Iedereen is welkom in dat geloof.

Dat in dat geloof vele pelgrims opstaan en de weg naar Overdinkel gaan om dat geloof te vieren en te beleven.

Willy Rekveld, Parochievicaris

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging

Meditatief wandelen vanuit

Lattrop/Breklenkamp

 

ThemaVerstilling’

 

Op zaterdagmorgen 14 oktober 2023 wordt er weer meditatief gewandeld.

Nu vanuit de H.H. Simon en Judaskerk te Lattrop/Breklenkamp.

 

Iedereen is tussen 09.15 en 09.30 uur welkom bij de kerk te Lattrop voor een frisse herfst ochtendwandeling. Na een kort meditatief moment in deze mooie kerk wandelen we

plm. 11 km door het mooie buitengebied van Lattrop/Breklenkamp.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met

stilte-­momenten en/of spirituele gedichten.

Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers.

Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

 

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. uw woonplaats even vermelden.

 

Onze volgende wandeling staat gepland op zaterdag 23 maart 2024

vanuit de Hervormde Kerk te Ootmarsum

 

 

SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG 2023

Vrijdag 6 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 7 oktober a.s. vanaf 9.00 uur gaan we weer bezig met de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Regelmatig onderhoud is belangrijk voor het behoud van ons prachtige kerkje!!

 

Elk jaar is het weer een klus om alles spik en span te krijgen, maar vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!!

Ook buiten het gebouw zijn er de nodige werkzaamheden, waarbij ook heren een handje mee kunnen helpen. Dus heren ook graag aanmelden!! Als ze willen kunnen de heren ook donderdag 5 oktober a.s. al aansluiten bij de kerkhofploeg. Deze ploeg verzorgt wekelijks het kerkhof en die donderdag verrichten ze ook al veel opruimwerk buiten de kerk. Waarvoor alvast dank!!

Voor eten en drinken tijdens deze dagen zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

–              Jolande Weusthuis jolandeweusthuis20@gmail.com / 06-30813624

–              Marjan Bekhuis marjanbekhuismb@gmail.com / 06-20021339

of bij één van de kosters

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer

 

Ontmoetingsviering in Saasveld

Op zondag 1 oktober om 9.30 uur is er in de St. Plechelmuskerk van Saasveld een aangepaste viering. Deze viering is samengesteld door de groep koffiecatechese met als thema ”Ontmoeten: waar haal ik energie uit?” Het koor da Capo heeft bij deze viering passende liedjes gezocht en zal de viering o.l.v. Resy Weernink muzikaal opluisteren. Tijdens deze ontmoetingsviering kunt u de creatieve verwerking van dit thema, gemaakt door Jong Nederland, KVO en de Kevelaergroep, bekijken in de tuin achter de kerk.

De organisatie hoopt u met velen te begroeten tijdens deze bijzondere viering. Na afloop bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in de tuin.

KRACHT VAN HET LICHT

Eerdere succesvolle edities in 2018 en 2019 met muziek (o.a. klankschalen) en zang hebben aangetoond dat deze activiteit van licht met zang en muziek erg wordt gewaardeerd. Daarom wordt dit jaar opnieuw de Kracht van het Licht georganiseerd en wel op donderdagavond 5 oktober. Vanaf 19.30 uur is er een vrije inloop in de Plechelmuskerk. De start is om 20.00 uur.

In de kerk kan worden geluisterd naar gedichten en bijpassende muziek. Rond de titel Kracht van het Licht worden liederen gezongen door een samengesteld koortje. De muziek op harp wordt verzorgd door Alidia Renker. Hierna gaan de bezoekers met kaarsen naar buiten om te wandelen door de prachtig en sfeervol verlichte kasteeltuin. Daar worden de kaarsen geplaatst rond de grote vijver en kan worden genoten van de harmonische geluiden van alpenhoorns (met o.a. Jozef Kolmschot).

Na afloop is er koffie en thee. Een vrije gift is welkom.

Bij slecht weer wordt het programma aangepast.

 

Verdere informatie over deze activiteit bij Resie Hofhuis, telefoon 06-25370257 en e-mail resiehofhuis@hotmail.com

 

 

 

PLECHELMUSKERK SAASVELD IN TEKEN VAN HET LICHT

Lichtprocessie in nieuw jasje, Kracht van het Licht als extra activiteit.

De geloofsgemeenschap H. Plechelmus Saasveld kent al decennialang de sfeervolle en prachtige Lichtprocessie. Deze processie, die dit jaar in een nieuw jasje is gestoken, wordt gehouden op zaterdagavond 7 oktober. Sinds enkele jaren is aan deze traditie een extra avondactiviteit toegevoegd: Kracht van het Licht. Deze vindt nu plaats op donderdagavond 5 oktober.

En voor de liefhebbers van licht en stilte: de prachtig verlichte tuin achter de kerk is ook op vrijdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur opengesteld voor bezoek.

Bij al deze activiteiten bent u van harte welkom!!

 

LICHTPROCESSIE

Op zaterdag 7 oktober is er weer de jaarlijkse Lichtprocessie in Saasveld. De Plechelmuskerk en de tuin achter de kerk zijn prachtig verlicht met extra aandacht voor bijzondere objecten. Om 19.00 uur is er voorafgaand aan dit gebeuren een Eucharistieviering met als voorganger pastor Theo van der Sman. Evenals de processie staat deze viering in het teken van de Mariaverering.

Na afloop van de viering start de processie, waarbij dit jaar vooral de tuin plaats van handeling is. Deelname is er van het dames-/herenkoor en de koninklijke muziekvereniging St. Caecilia alsmede van de bruidjes.

Zingend en biddend ter ere van Maria trekt de stoet deelnemers met kaarsjes en lampions vanuit de kerk door de tuin, waarbij vier dragers begeleid door toortsdragers het Mariabeeld rond dragen. Waarbij eerder de Rozenkrans de basis vormde van de gebeden is er dit jaar voor het eerst vooral aandacht voor passende teksten en zang.

Kaarsjes kunnen voor de viering worden gekocht in de kerk. Na afloop kunnen de bezoekers genieten van een kop koffie of thee en is er voor de kinderen ranja.

Al met al wordt het een bijzondere sfeervolle gebeurtenis, die al vanaf 1961 mede dankzij inzet van toenmalig pastoor Bolscher plaatsvindt.

Voorafgaand aan de processie is ook op de vrijdagavond tussen 20.00  en 21.00 uur de verlichte tuin al opengesteld voor bezoek.

Jaargang 60 nr. 38 en 39                                                                     16 t/m 29 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Waar gaan we voor in het nieuwe pastorale werkjaar?

Na een periode van rust en vakantie, is het nieuwe werkjaar weer begonnen. Kinderen en jongeren gaan weer naar school. Ouders weer aan het werk.

Bedrijven en organisaties pakken de draad weer op.

Ook in de parochie gaan de activiteiten weer van start. Op zondag 3 september

is het nieuwe werkjaar ingeluid met Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. Uit alle geloofsgemeenschappen kwamen mensen naar  de eucharistieviering die in het teken stond van: “Waar gaan we voor?”. De pastoor gaf in zijn overweging aan dat het leven niet altijd makkelijk is en dat we als mensen de neiging hebben om moeilijkheden en verdrietige kanten van het leven te omzeilen. Als wij daaraan toegeven hebben we geen oog en oor voor onze naasten die getroffen zijn door tegenslagen. Dan laten we hen in de kou staan. Pas als wij ook zelf het lijden in ons leven toelaten, voelt de ander zich begrepen en gedragen. Als wij die weg gaan, de weg van Jezus, dan zullen wij altijd het leven blijven vinden. Hij gaf aan dat wij zo ook geloofsgemeenschap en parochie mogen zijn: gastvrij, verbindend, bezielend, inspirerend. In dat teken stonden ook de voorbeden die gelezen werden door lectoren uit de negen geloofsgemeenschappen van onze parochie. Ook de liederen die verzorgd werden door een projectkoor dat speciaal was samengesteld voor deze dag, sloten heel mooi aan.

Er waren dit jaar voor het eerst ook kinderen, jeugd en jongeren aanwezig op Pancratiusdag. Voor hen werden twee speurtochten georganiseerd tijdens de viering. Op het einde van de viering kwamen ze samen bij de Kroezeboom en doneerde kinderkerk het collectegeld van het afgelopen pastorale jaar aan Leo Stamsnieder, vertegenwoordiger van Stichting Aangepast Sporten Tubbergen.

Na afloop van de viering en de speurtochten was er volop ruimte voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee en ranja met cake en voor de kinderen een ijsje.

Dat deze dag ons allen moed en vertrouwen mag geven voor het komende pastorale werkjaar. Verbonden met elkaar, de uitdagingen oppakken die op onze weg liggen en samen bouwen aan de kerk van morgen.

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Medelijden                                                          24e zondag door het jaar

 1. 17 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 19 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

Thema: Ieder gelijk                                                                                 Oogstdankdag

 1. 24 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 17 september

Jaargedachtenis: Marianne Scholten-Sessink, Stef Busscher, Marie Oude Hendriksman.

Misintenties: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Leo Scholten (Itterbeck), Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Regina Oude Hendriksman, Herman en Marie Oude Elberink-Rikhof, ouders Droste-Derkink en overl. fam. en Gerrit Albers, Marjo Oude Oosterink-Weersink.

jaargedachtenissen en misintenties  zondag 24 septeber

Misintenties: Joop Plegt, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 17 septbember  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Dinsdag 19 september

Lector: M. Pouwels

 

Zondag 24 september 09.00 uur

Lector: J. Pouwels, Y. Nijhuis, T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 27 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  21 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

 

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Seniorenmiddag Bruinehaar/Langeveen

Op maandag 18  september starten we weer met het nieuwe programma voor de senioren Langeveen en Bruinehaar.

We zijn deze eerste middag te gast bij Jos v.d Aast, Molenbergstraat 24

 

Er worden mooie foto’s van vroeger getoond en deze middag sluiten we af met een heerlijk stamppot buffet.

We beginnen de middag om 14uur.

 

Omdat de kok graag wil weten hoeveel stamppot hij moet maken, willen wij graag weten hoeveel personen er op deze gezellige middag aanwezig zijn u kunt zich opgeven bij:

 

 • Elly Oude Geerdink        06 39080279
 • Toos Leus                           06 51973923
 • Helma Schalkwijk         06 45421173
 • Ineke Eggengoor            06 13333397

 

Zoals ook in de vorige jaren beginnen de andere middagen om 14.00 uur in het Witte kerkje te Bruinehaar.

De volgende bijeenkomst is maandag 16 oktober.

 

GLASRIJKCONCERT TUBBERGEN ZATERDAG 30 september 2023

Aanvang:  20.00 uur.

Locatie: Sint Pancratius Basiliek Tubbergen.  Basiliek open vanaf 19.30 uur.

Entree:  € 10.–

Kaartverkoop via www.glasrijk.nl en de Secretaresse Tubbergen, Grotestraat 57a en aan de Basiliek.

Uitvoerende koren.

Sint Pancratius Basiliekkoor Tubbergen  Dirigent Jeroen Hulshof

Vocaal Vrouwenensemble Ladies Only Hengelo Dirigent Mirjam Spoelman

Pianist:   Nadine Eeman en Jeroen Hulshof

Het Sint Pancratius Basiliekkoor is een gemend dames en heren kerkkoor. Het koor is opgericht in 1915. Er zijn 40 actieve leden.

De Gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke kerk. Kerkelijke stukken worden vertolkt van verschillende beroemde componisten. Het koor heeft in het verleden vieringen verzorgd o.a. in de Sint Pieter in Rome en in Beijing in de Nederlandse ambassade. Regelmatig verzorgt het koor-met name rond Kerst- met veel succes concerten met koren in de regio. In december 2019 werd er medewerking verleend aan de uitvoering van Weihnachtsoratorium van Johan Sebastiaan  Bach. In 2022 werd met groot succes het Glasrijkconcert verzorgd samen met het Groot Mannenkoor Zwolle.

Vocaal Vrouwenensemble Ladies Only is opgericht in Oldenzaal maar heeft inmiddels al weer vele jaren Hengelo als thuisbasis. De enthousiaste en ambitieuze koorleden komen uit verschillende plaatsen in Twente en de Achterhoek. Onder leiding van Mirjam Spoelman wordt gestreefd naar hoge kwaliteit, met veel aandacht voor muzikale interpretatie en koorklank. Het repertoire van het koor omvat wereldlijke en geestelijke klassiek muziek uit verschillende periodes. Hedendaagse muziek is daarbij goed vertegenwoordigd. Jaarlijks worden meerdere concerten gegeven, veelal in de regio Twente.

Beide koren brengen een prachtig repertoire ten gehore. Er worden liederen gezongen van bekende componisten zoals Verdi, Rachmaninov, Mozart. O.a. Look at the world van John Rutter en uit de beroemde opera Nabucco het bekende Va Pensiero. Verder is er een muzikaal intermezzo met Jeroen Hulshof en Nadine Eeman.

 

Het belooft een prachtig concert te worden.

U bent van harte welkom.

SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG 2023

Vrijdag 6 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 7 oktober a.s. vanaf 9.00 uur gaan we weer bezig met de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Regelmatig onderhoud is belangrijk voor het behoud van ons prachtige kerkje!!

 

Elk jaar is het weer een klus om alles spik en span te krijgen, maar vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!!

Ook buiten het gebouw zijn er de nodige werkzaamheden, waarbij ook heren een handje mee kunnen helpen. Dus heren ook graag aanmelden!! Als ze willen kunnen de heren ook donderdag 5 oktober a.s. al aansluiten bij de kerkhofploeg. Deze ploeg verzorgt wekelijks het kerkhof en die donderdag verrichten ze ook al veel opruimwerk buiten de kerk. Waarvoor alvast dank!!

Voor eten en drinken tijdens deze dagen zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

–              Jolande Weusthuis jolandeweusthuis20@gmail.com / 06-30813624

–              Marjan Bekhuis marjanbekhuismb@gmail.com / 06-20021339

of bij één van de kosters

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer

 

Vrijwilligersochtend zondag 8 oktober 2023:

Zondag 8 oktober a.s. wordt er een vrijwilligersochtend georganiseerd voor alle vrijwilligers, welke betrokken zijn bij onze kerk. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds verstuurd. Voor diegenen die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen dit als zodanig beschouwen.

Om 9.00 uur zullen we beginnen met een H. Eucharistieviering in onze kerk en daarna de feestelijke ochtend voortzetten bij Café-Restaurant Waaijer. Opgave voor deze ochtend kan nog tot 23 september a.s. via m.hesselink-ubbink@kpnmail.nl of via telefoonnummer 06-30173233. Ook kan men zich opgeven d.m.v. een briefje met naam in de rode brievenbus bij de kerk. Wij zien uit naar jullie komst.

 

Commissie van Beheer Langeveen

 

De vrijwilliger

 

Hart van goud, uit het juiste hout

leeft, geeft en draagt bij, steunpilaar van deze kerk

 

Handen uit mouwen, mannen en vrouwen

Wat zijn ze prachtig en vereend, oh zo krachtig

 

Vrij en blijvend, maar nooit vrijblijvend

 

Geen loze beloftes, voegt de daad bij het woord

 

Onbaatzuchtig en bescheiden

 

Uniek in zijn soort

 

Kevelaerlof in Denekamp

Op zondag 1 oktober 2023 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

 

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 22e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk.
Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de parochies H. Pancratius, Tubbergen en Lumen Christi, Denekamp. Het dames- en herenkoor van de locatie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op woensdag 1 november 2023 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

 

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Augsburg, Bertram Meier. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:        mevrouw R. Rosenberg               telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:        de heer J. Paus                                telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen mevrouw M. Nijhuis              telefoon 0541 – 67 02 04
Tubbergen         mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                   mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge        telefoon 06 – 50 61 08 70

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38), Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).

Grotviering Lourdes met pelgrims uit onze parochie live te volgen

Vanuit onze parochie is er weer een bedevaart per bus naar Lourdes georganiseerd van zondag 17 september tot en met maandag 25 september, de plek waar Maria verscheen aan Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen troost, hoop en vreugde van Maria mochten ontvangen. Vanuit het pastores team gaat pastoraal werker Saris mee.
Tijdens het verblijf worden de heiligdommen bezocht en wordt deelgenomen aan de diverse plechtigheden, zoals de lichtprocessie, de viering aan de grot en de kruisweg.

 

De viering aan de grot op vrijdag 22 september om 10:00 uur is live te volgen via onderstaande link:
https://www.directfromlourdes.com/lourdes_live_tv

 

 

Museum Catharijneconvent: ‘Fashion for God’

 

In het Utrechtse Museum Catharijneconvent is vanaf 14 oktober de tentoonstelling ‘Fashion for God’ te zien. “Maak je op voor een ongekende ervaring vol weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze high fashion uit de renaissance en de barok,” zo kondigt het museum enthousiast aan. “Dwaal door zalen vol rijkversierde mantels en overdadig gebloemde baljurken. Exclusief gemaakt om te stralen in de Nederlandse schuilkerken. Al eeuwenlang met zorg bewaard, en kunst van de allerhoogste klasse. De internationaal toonaangevende en prijswinnende studio Maison the Faux staat garant voor het design van de tentoonstelling.”

 

De tentoonstelling start aan het begin van de zeventiende eeuw. Een roerige periode aldus het museum, “want na de Reformatie mochten katholieken in de Republiek niet meer in het openbaar samenkomen. Ze weken daarom uit naar schuilkerken. Achter gesloten deuren werd alles uit de kast getrokken om het geloof uit te dragen. De voorgangers droegen ‘fashion for God’. Dat was dé manier om in tijden van verdrukking toch de eigen identiteit uit te stralen. Na uitvoerig onderzoek kan het museum het fascinerende verhaal vertellen dat schuilgaat achter deze unieke kunstwerken. Een verhaal met vrouwen in een bepalende rol; als makers én als schenkers.”

 

In de achttiende eeuw kende de Republiek een grote welvaart. Het was de tijd van de barok, en rijke, veelkleurige en gebloemde Franse, Engelse en Chinese stoffen waren in de mode. In deze eeuw ontstond bij vrome vrouwen het gebruik om hun kostbare japonnen aan de kerk te schenken om er kerkgewaden van te maken. In de tentoonstelling zijn de voorbeelden van de barokke japonnen telkens te zien in combinatie met een gewaad gemaakt van vrijwel dezelfde stof. De tentoonstelling eindigt met een grande finale in een heuse hemelse balzaal.

 

Museum Catharijneconvent: “De zoektocht naar het eigen gezicht van de katholieke Kerk in Nederland leidde 300 jaar geleden tot de verkiezing van Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht, zonder instemming van Rome. Deze gebeurtenis markeert het ontstaan van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Voor het museum een prachtige aanleiding om het oudkatholieke erfgoed te laten stralen.”

 

14 oktober 2023 t/m 21 januari 2024, Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht, tel.: 030 2313835, www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17 uur, za-zo en feestdagen 11-17 uur, Nieuwjaarsdag gesloten.

 

Uit Diocesane Parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht.

Jaargang 60 nr. 36 en 37                                                                       2 t/m 15 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: Pancratiusdag                                                      22e zondag door het jaar

 1. 3 sept. 10.00 uur: Centrale viering Kroezenboom Fleringen, bij

                                                  slecht weer in de Basiliek Tubbergen

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 5 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema:

 1. 9 sept. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 9 september

Jaargedachtenis:

Misintenties:

Overige intenties:

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Dinsdag 5 september 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

 

Zaterdag 9 september 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, A. Schothuis, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 13 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 7 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vrijwilligersochtend zondag 8 oktober 2023:

Zondag 8 oktober a.s. wordt er een vrijwilligersochtend georganiseerd voor alle vrijwilligers, welke betrokken zijn bij onze kerk. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds verstuurd. Voor diegenen die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen dit als zodanig beschouwen.

Om 9.00 uur zullen we beginnen met een H. Eucharistieviering in onze kerk en daarna de feestelijke ochtend voortzetten bij Café-Restaurant Waaijer. Opgave voor deze ochtend kan nog tot 23 september a.s. via m.hesselink-ubbink@kpnmail.nl of via telefoonnummer 06-30173233. Ook kan men zich opgeven d.m.v. een briefje met naam in de rode brievenbus bij de kerk. Wij zien uit naar jullie komst.

 

Commissie van Beheer Langeveen

 

De vrijwilliger

 

Hart van goud, uit het juiste hout

leeft, geeft en draagt bij, steunpilaar van deze kerk

 

Handen uit mouwen, mannen en vrouwen

Wat zijn ze prachtig en vereend, oh zo krachtig

 

Vrij en blijvend, maar nooit vrijblijvend

 

Geen loze beloftes, voegt de daad bij het woord

 

Onbaatzuchtig en bescheiden

 

Uniek in zijn soort

 

GLASRIJKCONCERT TUBBERGEN ZATERDAG 30 september 2023

Aanvang:  20.00 uur.

Locatie: Sint Pancratius Basiliek Tubbergen.  Basiliek open vanaf 19.30 uur.

Entree:  € 10.–

Kaartverkoop via www.glasrijk.nl en de Secretaresse Tubbergen, Grotestraat 57a en aan de Basiliek.

 

Uitvoerende koren.

Sint Pancratius Basiliekkoor Tubbergen  Dirigent Jeroen Hulshof

Vocaal Vrouwenensemble Ladies Only Hengelo Dirigent Mirjam Spoelman

Pianist:   Nadine Eeman en Jeroen Hulshof

Het Sint Pancratius Basiliekkoor is een gemend dames en heren kerkkoor. Het koor is opgericht in 1915. Er zijn 40 actieve leden.

De Gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke kerk. Kerkelijke stukken worden vertolkt van verschillende beroemde componisten. Het koor heeft in het verleden vieringen verzorgd o.a. in de Sint Pieter in Rome en in Beijing in de Nederlandse ambassade. Regelmatig verzorgt het koor-met name rond Kerst- met veel succes concerten met koren in de regio. In december 2019 werd er medewerking verleend aan de uitvoering van Weihnachtsoratorium van Johan Sebastiaan  Bach. In 2022 werd met groot succes het Glasrijkconcert verzorgd samen met het Groot Mannenkoor Zwolle.

 

Vocaal Vrouwenensemble Ladies Only is opgericht in Oldenzaal maar heeft inmiddels al weer vele jaren Hengelo als thuisbasis. De enthousiaste en ambitieuze koorleden komen uit verschillende plaatsen in Twente en de Achterhoek. Onder leiding van Mirjam Spoelman wordt gestreefd naar hoge kwaliteit, met veel aandacht voor muzikale interpretatie en koorklank. Het repertoire van het koor omvat wereldlijke en geestelijke klassiek muziek uit verschillende periodes. Hedendaagse muziek is daarbij goed vertegenwoordigd. Jaarlijks worden meerdere concerten gegeven, veelal in de regio Twente.

 

Beide koren brengen een prachtig repertoire ten gehore. Er worden liederen gezongen van bekende componisten zoals Verdi, Rachmaninov, Mozart. O.a. Look at the world van John Rutter en uit de beroemde opera Nabucco het bekende Va Pensiero. Verder is er een muzikaal intermezzo met Jeroen Hulshof en Nadine Eeman.

 

Het belooft een prachtig concert te worden.

U bent van harte welkom.

 

 

SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG 2023

Vrijdag 6 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 7 oktober a.s. vanaf 9.00 uur gaan we weer bezig met de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Regelmatig onderhoud is belangrijk voor het behoud van ons prachtige kerkje!!

 

Elk jaar is het weer een klus om alles spik en span te krijgen, maar vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!!

Ook buiten het gebouw zijn er de nodige werkzaamheden, waarbij ook heren een handje mee kunnen helpen. Dus heren ook graag aanmelden!! Als ze willen kunnen de heren ook donderdag 5 oktober a.s. al aansluiten bij de kerkhofploeg. Deze ploeg verzorgt wekelijks het kerkhof en die donderdag verrichten ze ook al veel opruimwerk buiten de kerk. Waarvoor alvast dank!!

Voor eten en drinken tijdens deze dagen zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

–              Jolande Weusthuis jolandeweusthuis20@gmail.com / 06-30813624

–              Marjan Bekhuis marjanbekhuismb@gmail.com / 06-20021339

of bij één van de kosters

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer

 

‘Welkom thuis’: Katholieke Jongerendag op 4 november

Op zaterdag 4 november 2023 wordt onder de vlag van JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema ‘Welkom thuis’. Deze dag wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in samenspraak met mgr. Mutsaerts, bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren namens de Bisschoppenconferentie.

“Vanuit heel het land zijn deze dag jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in Congrescentrum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Met het thema ‘Welkom thuis’ willen wij de katholieke jongeren laten ervaren dat de Kerk in Nederland leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in gemeenschap leven en als jongeren onze plek binnen de Katholieke Kerk innemen,” zeggen de organisatoren.

Aansluiten bij over de WJD

De Katholieke Jongerendag wordt drie maanden na de Wereldjongerendagen (WJD) gehouden. Bijna 1.000 Nederlandse jongeren reisden daarvoor deze zomer naar Lissabon. Veel jongeren zullen hier inspiratie hebben opgedaan en stappen hebben gezet in geloof. De Katholieke Jongerendag wil aansluiten bij dit enthousiasme en de jongeren die niet naar de WJD gegaan zijn, daarin meenemen. Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en weerziens.

Door een kerngroep wordt al hard gewerkt om de KJD voor te bereiden. De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen van jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties, katholieke studentengroepen en jongeren uit migrantengroepen. Daarmee wordt de Katholieke Jongerendag een breed gedragen initiatief.

De organisatie wil deelnemers gelegenheid bieden om te bouwen aan een persoonlijke relatie met God. Het programma bevat onder andere sprekers, muziek, de heilige Mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het programma deze dag.

Uit Diocesane Parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht

 

Wereldmissiemaand 2023: Christenen in Libanon

Op 22 oktober is het Missiezondag. Bij die gelegenheid vraagt Missio dit jaar aandacht voor christenen in Libanon. Centraal daarbij staat een citaat uit het Evangelie van Lucas (24,32): ‘Met brandend hart’. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie dáár te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven om een bron van hoop te zijn.

Land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Drama’s en wonderen

Na deze enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen omkomen, willen de parochianen van de parochie Sint-Maroun helpen. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et miracles’ (drama’s en wonderen): “We gaan op bezoek bij de mensen en luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen met hen.” Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: “Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt.”

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te ‘s-Hertogenbosch.

Meer informatie: www.missio.nl

Uit Diocesane Parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht

Jaargang 60 nr. 33, 34 en 35                                                      12 aug. t/m 1 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat Vakantie

 

Een paar weken geleden was ik even Zwolle, het was mooi weer, en ik liep langs een terrasje. Mijn oog viel op een tafeltje waar vier jongelui aan zaten, allen met een apparaatje in de hand, druk bezig, te appen of een spelletje te spelen, maar en dat viel me op, er werd geen woord tegen elkaar gezegd. Zo gevangen door dat telefoontje. Het gaf mij een wat leeg gevoel.

 

In de samenleving waarin we leven zijn we wel vaker gevangen, gevangen door de commercie, door het als maar meer en meer, onze hebzucht. Gevangen door bepaalde politieke overtuigingen, gevangen door wat de media ons voorhoudt,  en vooral ook hoe druk we het ons zelf kunnen maken met wat we allemaal nog moeten doen. En dit alles, het gebeurt vaak zonder zelf echt bij na te denken.  We laten het gebeuren.

 

Tijdens een vakantie ontmoette ik Piet, hij was eind 50. Hij vertelde me, dat hij een jaar of acht geleden een hartinfarct had gehad. ‘Ik was bijna dood ‘, zei hij. ‘Gelukkig gaat het nu weer goed met mij, maar dit infarct heeft mij ontzettend doen veranderen. Ik heb weer zin in mijn leven kunnen vinden. Ik was voor m’n infarct een hardwerkende man. Ik maakte werkdagen van 15 a 16 uur. En ik bracht veel geld naar huis, want ik wilde dat mijn vrouw en kinderen het goed hebben. We genoten er ook van, maar in de loop der jaren sloeg de verveling toe en ik was ook ontzettend moe. De vrije dagen bracht ik hangend op de bank door. Door de week had ik nauwelijks tijd, altijd druk aan het werk, geen tijd voor mijn vrouw en kinderen. Ik zag wel dat de kinderen steeds minder naar mij toe trokken en ik merkte dat de gesprekken met mijn vrouw steeds vaker stil vielen. We hadden elkaar gewoon niks meer te zeggen. Mijn vrouw zei op een gegeven moment wat Kom je hier eigenlijk nog doen? De kinderen kennen je nauwelijks en jij kent de kinderen nauwelijks. Er is altijd ruzie wanneer jij er bent. En ook wij lijken elkaar niks meer te zeggen te hebben. Ik begreep er niks van want ik dacht, Ik zorg toch goed voor ze; We kunnen 2 keer per jaar op vakantie, we hebben een zeilboot, een mooie bungalow. Wat willen ze nog meer. Ja nu besef ik het pas goed , het was tenslotte allemaal gebakken lucht’.

 

‘Tijdens die periode in het ziekenhuis merkte ik pas hoe belangrijk mijn vrouw en kinderen voor me waren. Toen pas kon ik me werkelijk vrijmaken voor hen die me zo dierbaar waren en begreep ik, hoe leeg ik mijn leven had gemaakt , door al het werk en al die zorgen.  Het dure huis heb ik moeten verkopen, we gaan nauwelijks nog op vakantie maar we hebben elkaar en daar geniet ik nu elke dag intens van. Dat maakt mijn leven rijk.’

 

Vorig jaar was ik een paar dagen in het klooster van Egmond. En wanneer je daar de kloosterpoort doorloopt, zie je met grote letters staan. Deo Vacare. Dat wil zeggen je vrijmaken voor God. Vacare, daar komt ons woordje vakantie vandaan. En zo is de wezenlijke betekenis van vakantie dan ook. Je vrijmaken voor…..

Je vrijmaken voor de naasten om je heen, je vrijmaken voor je zelf, je vrijmaken voor Gods geweldige schepping.  En juist dat vrijmaken, maakt je rijk. Het is leven met de geest van een kind ontvankelijk het leven bezien. Deze gedachte past heel mooi bij de woorden van Jezus; Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.

 

Door het geloof in Christus hebben wij allemaal de Geest van het kindschap ontvangen. We zijn dus geboren om te leven als Gods kinderen, dat betekent dan ook dat we aan Gods hand mogen wandelen.

Aan Gods hand lopen, dat is tenslotte alle zorgen en verwachting in Zijn hand leggen en zelf geen zorgen meer maken. Daarop berust de vrijheid en blijheid van het kind Gods. Daarin mogen wij onze rust en verlichting vinden. Is dit ook niet het ware vakantiegevoel.

 

Iedereen een goede vakantieperiode toegewenst!

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: In de storm                                                           19e zondag door het jaar

 1. 12 aug. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: De Vrouw                                                          Maria Tenhemelopneming

 1. 15 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering Maria Tenhemelopneming in

de dagkapel m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Een groot geloof                                                20e zondag door het jaar

 1. 20 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

Thema: Sleutels                                                                  21e zondag door het jaar

 1. 27 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. MIVA

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Truus oude Hendriksman

*31-12-1935                      ꝉ  23-07-2023

Meulenhof, Tubbergen

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 12 augustus

Jaargedachtenis: Bennie Steggink, Herman Hagedoorn

Misintenties: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof, Ans Hekkink-Drost, Truus Oude Hendriksman-Snijders

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 20 augustus

Jaargedachtenis: Bernard Oude Hendriksman

Misintenties: Trees Schröder-Meijer, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof, Bennie Kienhuis en ouders Kienhuis-Droste, ouders Blokhuis-Horst, Truus Oude Hendriksman-Snijders

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 augustus

Jaargedachtenis: Truus Meijer-Paus

Misintenties: ouders de Koning, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof, Truus Oude Hendriksman-Snijders

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 12 augustus 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, L. Oude Nijeweeme, A. Schothuis
Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

 

Dinsdag 15 augustus 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Zondag 20 augustus 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

Collectanten: H. Mensen. G. Olimulder

 

Zondag 27 augustus 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, T. Rozenkamp, Y. Nijhuis

Collectanten: J. Pouwels, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is gesloten van vrijdag 11 augustus t/m vrijdag 25 augustus

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 augustus.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 augustus 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Het Centraal Secretariaat is vanwege vakantie gesloten van dinsdag 8

augustus t/m vrijdag 25 augustus.

 

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Vorig jaar hebben we gevierd dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor de 150e keer naar Kevelaer ging. Deze bijzondere mijlpaal hebben we herdacht met mooie vieringen en de onthulling van de Maria plaquette die inmiddels op een mooi plek in de kerk van Denekamp is geplaatst. Ook dit jaar gaan we weer naar Kevelaer en organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijke bedevaart op 25 en 26 augustus. Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman (Parochie Lumen Christi) en pastoraal medewerksters Christianne Saris (Pancratius Parochie) en Constance Janssen (Plechelmus Parochie)

 

De muziekvereniging van Tilligte zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.
De intentie van de bedevaart is: ”WEEST GERUST – IK BEN HET”.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige  bedevaart. Dit wordt door het broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

 

Eén of twee dagen
Op vrijdag 25 augustus vertrekken bussen vanuit diverse parochies in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

 

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 24 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 25 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

 

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vijfde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 22 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 25e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

 

Programma

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi.  ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 26 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

 

Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:          mevrouw R. Rosenberg                telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:         de heer J. Paus                                 telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen mevrouw M. Nijhuis              telefoon 06 –
Tubbergen          mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                    mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge         telefoon 06 – 50 61 08 70

 

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte
(telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op dinsdag, 15 augustus a.s.

 

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

 

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Afrika.

 

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid.

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u dit brengen naar het parochiecentrum te Tubbergen, Grotestraat 66 op woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur.

Hartelijke groet,

Christiane Saris, pastoraal werker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedevaart naar Banneux: 6 t/m 10 oktober

Van 6 t/m 10 oktober 2023 is vanuit het Aartsbisdom Utrecht een bedevaart naar Banneux. In Banneux staat Maria centraal, omdat zij daar verschenen is aan Mariëtte Beco. De afgelopen jaren hebben al veel pelgrims deze bedevaart meegemaakt. In die vijf dagen volgen zij een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. De pelgrims bidden de Kruisweg, er is een viering met handoplegging, ze bidden samen bij de Bron en brengen een kaarsen- en/of bloemhulde aan Maria.

 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en onderlinge ontmoeting. Tijdens deze vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team mee bestaande uit geestelijken, arts en verpleegkundigen, verzorgers en helpers. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als er van een rolstoel gebruik gemaakt moet worden.

 

Deze vijfdaagse bedevaart is voor iedereen, en zeker ook voor zieken, voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn en voor ouderen. De organisatie, door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig dat de bedevaartganger optimaal aan alle activiteiten mee kan doen. De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten bedragen circa € 350. In dit bedrag zijn alle kosten begrepen, zoals die van heen- en terugreis en ook de kosten van verblijf en begeleiding.

 

Diverse parochies in het Aartsbisdom Utrecht zijn bezig met voorbereidingen voor deze bedevaart naar Banneux, zoals de parochies H. Lebuinus, Emmanuel, H. Gabriël (deze organiseert ook een tweedaagse bedevaart in augustus), H. Maria Magdalena en HH. Paulus en Ludger.

Uit Parochiebladenservice Bisdom Utrecht

 

 

 

Derde druk pauselijke encycliek Laudato si’ beschikbaar

De derde druk van de pauselijke encycliek Laudato si’ is beschikbaar. Paus Franciscus zette in 2015 met deze encycliek de zorg voor de schepping, als ons gemeenschappelijk huis, wereldwijd op de agenda. De Nederlandse vertaling, geautoriseerd door de Bisschoppenconferentie, is een uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap. In de uitgave zijn enkele handige bijlagen toegevoegd, zoals een trefwoordenregister en registers van de geciteerde Bijbelteksten, documenten en personen. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.

 

Bestellen (€ 15,- per stuk, exclusief verzendkosten à € 1,10): stuur een mail naar bestel@rkk.nl met uw naam en volledige adresgegevens plus IBAN Banknummer.

Uit Parochiebladenservice Bisdom Utrecht

Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als ‘Pelgrims van hoop’ naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie (in heel Nederland van 26 april t/m 4 mei 2025) wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome. De organisatie is toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, nadere details worden later bekend gemaakt. Het thema voor het Jubeljaar 2025 is ‘Pelgrims van hoop’. Een jubeljaar wordt in de R.-K. Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubeljaar was in het jaar 2000. Een ‘buitengewoon’ jubeljaar wordt afgekondigd bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals in 2015 toen paus Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitriep. Paus Franciscus noemt het Jubeljaar “altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.”

Uit Parochiebladenservice Bisdom Utrecht

Jaargang 60 nr. 30, 31 en 32                                                        22 juli t/m11 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste mensen,

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de leerlingen van de groepen acht van de basisschool bezig met de laatste loodjes, alvorens ze afscheid nemen van de school waarop ze zoveel jaren hebben les gehad. De plaats waar ze zich ontwikkeld hebben van kleuter tot tiener en veel met elkaar hebben beleefd en meegemaakt. Na de zomervakantie gaan ze naar een andere school, waar ze meer zelfstandig moeten zijn en meer op eigen benen moeten gaan staan.

De middelbare scholieren die geslaagd zijn voor hun  eindexamen hebben eveneens een hele ontwikkeling meegemaakt en zetten ook een nieuwe stap naar werk of een beroepsopleiding en groeien zo toe naar hun plek in de samenleving.

In deze tijd zullen er ook mensen zijn die hun werkende leven afsluiten en toe gaan naar hun pensioen.

Ons leven bestaat uit verschillende fasen. In iedere fase ontwikkelen we ons en groeien we. We komen steeds dichter bij de persoon die we in wezen zijn. Hopelijk leren we steeds meer onze gaven te benutten om de wereld mee op te bouwen.

We zouden de ontwikkeling van onszelf kunnen vergelijken met die van een vlinder.  Het eerste stadium van het dier is het ei, daaruit komt de rups, die zich verpopt. Uit de pop of cocon komt de vlinder tevoorschijn. Het voorbeeld van de vlinder wordt door diverse christelijke schrijvers vergeleken met een ontwikkeling bij een gelovige, vanwege de volgende feiten:

De vlinder kent vernieuwing, een metamorfose vanuit de rups,

blijft niet leven als een rups,

vliegt de hemel tegemoet, zijn nieuwe wereld ontdekkend,

mag in verwondering onbezorgd zweven,

mag stuifmeel naar andere bloemen brengen,

mag drinken van de energierijke nectar.

Gelovigen worden ook uitgenodigd om steeds de vertrouwde eigen wereld te verlaten en stappen te zetten naar vernieuwing en naar medemensen toe. Hen is de aarde geschonken waar ze van mogen genieten. Hen zijn gaven geschonken om anderen mee te troosten en te verrijken. Maar ze mogen zichzelf steeds weer voeden met de liefde van God die hen in stilte, de natuur en door medemensen wordt geschonken. Om vervolgens op het einde van het leven weer een nieuw leven tegemoet te gaan, waar alle zwaartekracht wordt afgelegd en ze mogen zweven in het oneindige licht.

Ik wens ons een hele mooie ontwikkeling en veel groeikracht toe!

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Onkruid                                                                  16e zondag door het jaar

 1. 23 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

De  Communie wordt naar de aan huis-gebonden parochianen gebracht.

 

In het weekend van 29 en 30 juli is er geen viering

 

 1. 1 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: In het licht                                                                  Gedaanteverandering

 1. 5 aug 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 juli

Misintenties: fam. Steggink, Leo Scholten (Itterbeck), Carola Damhuis, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof, Gerard Nijkamp, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté.
Overige intenties:
mis uit dankbaarheid

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 5 augustus

Jaargedachtenis: Bernard ter Groot, Gerard Oud en Nijeweme.

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Gerard Bekhuis, Jan Weusthuis, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 juli 09.00 uur

Lector: J. Pouwels, T. Rozenkamp, J. Lescher

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Dinsdag 1 augustus 09.00 uur

Lector: M. Pouwels

 

Zaterdag 5 augustus 19.00 uur

Lector: A. Schothuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 augustus.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Het Centraal Secretariaat is vanwege vakantie gesloten van dinsdag 8 augustus t/m vrijdag 25 augustus.

 

Met de H. Pancratius parochie naar Lourdes

Dit najaar zal er vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, de plek waar Maria verscheen aan Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen troost, hoop en vreugde van Maria mochten ontvangen. Lourdes – een plek waar de hemel de aarde raakt!

Tijdens ons verblijf bezoeken wij de heiligdommen en nemen wij deel aan de diverse plechtigheden, zoals de lichtprocessie, viering aan de grot en de kruisweg. Uiteraard is er ruim de tijd voor ontmoeting met elkaar, een kop koffie op een van de vele terrassen of voor een bezoek aan een van de vele winkeltjes. Ook gaan we een excursie maken naar de Pyreneeën.

Wij hopen met vele mensen op weg te gaan naar Lourdes!

Reisperiode

De reis vindt plaats van zondag 17 tot en met

maandag 25 september.

 

Reisschema

De reis wordt verzorgd door Christoffel Reizen.

Met een nachtbus vertrekken we op zondag 17 september

eind van de middag vanuit Tubbergen en we komen de

volgende dag rond de middag in Lourdes aan.

Zondag 24 september stappen we voor de terugweg in de bus naar Nevers, waar we overnachten, om 25 september weer in Tubbergen terug te keren. In Nevers bezoeken we het klooster waar Bernadette is ingetreden en de kapel waar ze ligt opgebaard.

Iedereen kan mee, jong en oud en uiteraard mensen die zorg nodig hebben. De reis wordt begeleid door ervaren zorgvrijwilligers. Pastoraal werker Christianne Saris zal de reis pastoraal begeleiden. Een bedevaart naar Lourdes heeft al velen extra kracht geschonken.

 

De kosten voor deze bedevaart bedragen ongeveer € 895,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer en excl. reis- en annuleringsverzekering. Maar deze kosten mogen niet een belemmering zijn om mee te kunnen, informeer dan zeker naar de mogelijkheden.

 

 

Gaat u mee? Wilt u zich inschrijven of heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij onze contactpersonen:

 

 

 

Albergen: Annie Oude Breuil, tel. 06-15671440

Fleringen: Sonja Kuipers, tel. 06-12872612

Geesteren: Elly Horstman, tel. 06-22064755

Harbrinkhoek-Mariaparochie: Ria Leemhuis, tel. 06-57426078

of Gerard Voshaar, tel. 06-51067977

Langeveen: Truus Rozenkamp, tel. 06-13759969

of Elly Oude Steenhof, tel. 06-23205768

Reutum: Christien Deterink, tel. 06-23100829

Tubbergen: Ina Vreeswijk, tel. 06-15236063

of Brigitte Olthof, tel. 06-54907281

Vriezenveen: Katinka Dol, tel. 06-43127864

 

Samen Erop Vooruit

Weet u dat er op dit moment zo’n 5 miljoen mensen financiële problemen hebben in ons land? Een groot deel van deze mensen vindt de hulp niet die voor hen is bedoeld. Er zijn namelijk verschillende toeslagen en potjes beschikbaar die nog onvoldoende worden gebruikt. De Rooms Katholieke Kerk in Nederland gaat hier de komende tijd aandacht aan geven door aan te sluiten bij de samenwerkingsactie ‘Samen erop Vooruit’. Samen met u hopen we mensen te bereiken en helpen die in financiële nood verkeren. Het begint met de vraag: ‘Red u het wel?’, met oprechte interesse. In een goed gesprek kunnen we doorverwijzen naar de juiste hulp, want die is er.

 

Waarom is het belangrijk
Zo’n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen. Dat willen we veranderen. Dit probleem kan niemand in z’n eentje oplossen. In Samen erop vooruit werken verschillende organisaties en kerken samen. Zij zetten hun vrijwilligers in. Samen erop vooruit wijst mensen de weg naar de juiste hulp. Financiële hulp en andere hulp.

 

 

 

 

 

 

Hoe kun je meedoen als Parochie?

 1. Organiseer je al een inlooppunt? Stel je spreekuur beschikbaar als inlooppunt voor ´Samen erop Vooruit´.

Hierdoor kunnen andere organisaties mensen naar jullie inlooppunt doorverwijzen. Dit geeft jullie de kans om mensen warm welkom heten een goed gesprek gevoerd worden. In dit inlooppunt kunnen we vanuit ‘Samen erop Vooruit’ ervoor zorgen dat lokaal ook vrijwilligers van bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje aanwezig zijn om de potjescheck te doen, zie punt 3.

 1. Voer een goed gesprek.
  Veel mensen zitten momenteel in de (financiële) problemen. Een goed gesprek is dan ook belangrijk. Een goed gesprek kan beginnen met de vraag: ‘red jij het wel’? Op de website van sameneropvooruit.nl kun je een e-learning volgen die je tips geeft over het voeren van een goed gesprek over geld. Je kunt deze e-learning volgen nadat je je hebt aangemeld als vrijwilliger via de website www.sameneropvooruit.nl. Voer dit gesprek met de mensen binnen je eigen parochie, maar vooral ook mensen van buiten.
 2. Potjescheck

Verwijs naar een vrijwilliger, bijvoorbeeld van Schuldhulpmaatje, die een ‘potjescheck’ met iemand kan doorlopen, hetzij in het inlooppunt, hetzij thuis als er geen inlooppunt is. De potjescheck helpt om inzicht te krijgen welke regelingen en potjes er nog beschikbaar zijn voor iemand. Zo blijft er geen geld liggen dat ze hard nodig hebben.

 1. Doorverwijzen
  Je doet het niet alleen. Landelijk en lokaal zijn er meerdere organisaties aangesloten bij ‘Samen erop Vooruit’, zoals SchuldHulpMaatje, Leger des Heils en Humanitas. Vanuit deze samenwerking kunnen veel mensen bereikt worden en tevens kunnen we mensen makkelijker doorverwijzen, naar hulp biedende organisaties in de buurt. Ook als parochie of Caritas kun je praktische hulp aanbieden. Is er in jullie parochie geen inlooppunt, dan kun je doorverwijzen (maar je mag ook meegaan) naar een inlooppunt in de regio waar mensen naartoe kunnen om hulp te ontvangen, zie de link voor de aangesloten locaties https://sameneropvooruit.nl/inlooppunten/
 2. Flyers
  Er zijn materialen beschikbaar die uitgedeeld kunnen worden om mensen te informeren over het bestaan van een inlooppunt en de potjescheck. Zie voorbeeld als bijlage.
 3. Vertel het een ander
  Mensen die goed geholpen zijn kunnen dat vaak goed vertellen aan anderen. Nodig hulpvragers uit om in hun eigen netwerk het nieuws te delen over hoe ze geholpen zijn en mensen uit te nodigen hetzelfde te doen.
 4. Meedoen?
  Wil je meer informatie of meedoen met dit initiatief, of wil je materialen bestellen? meld je dan aan via inge.bomhof@schuldhulpmaatje.nl Je kunt je ook aanmelden voor één van onze webinars in september waar al jullie vragen aan bod zullen komen. Klik daarvoor op deze link: https://forms.office.com/e/TeXeUKLQa5

Aartsbisdom Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormsel 2023 

 

De H. Pancratius parochie geeft ook dit jaar weer de kinderen die volgende schooljaar naar groep 8 gaan de kans om het Vormsel te doen. Het Vormsel behoort tot de drie initiatie sacramenten. Doopsel, Eucharistie en Vormsel. Deze drie sacramenten helpen ons om als volwassen Christen door het leven te gaan. Het sacrament van het Vormsel ontvangen kinderen meestal rond de leeftijd van 11 à 12 jaar. Een leeftijd waar kinderen toch steeds meer hun eigen keuzes gaan maken. Het Vormsel is allereerst een bevestiging van de keuze die de ouders met de doop van het kind hebben gemaakt. Met het Vormsel zeggen de kinderen: Pa en ma, het is goed dat jullie me hebben laten dopen. Dat jullie me in de Geest van Jezus Christus willen groot brengen. Maar het Vormsel is ook dat je kracht mag ontvangen van de Geest van Jezus. Dat de Geest je gedurende de keuzes die je in je volwassen leven moet maken, mag helpen, zodat je mag uitgroeien tot een liefdevol en gelovig mens in de Geest ook van Het Evangelie.

De Vormselviering zal naar verwachting plaatsvinden op zaterdag 4 november. De voorbereidingen bestaan uit 3 lessen op woensdagmiddag en een voorbereidingszondag op 24 september. Voor opgave, maar ook voor verdere informatie kan een mail gestuurd worden naar info@hpancratius.nl.

 

Beste parochianen,

Het is een tijdje geleden dat u heeft gelezen dat ik mijn werk heb moeten neerleggen door toenemende artrose. Mijn lichaam heeft rust nodig, inmiddels ben ik vier maanden verder, helaas heeft het nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na de vakantie, eind augustus, ga ik starten bij het Roessingh in Enschede met pijnrevalidatie. Een traject dat vier maanden gaat duren.

 

Ik wil de parochianen, vrijwilligers en werkgroepen bedanken voor de kaartjes, appjes, mailtjes die ik mocht ontvangen en de kaarsjes die bij onze lieve moeder Maria zijn ontstoken. Dat heeft mij en Irma goed gedaan.

De zomervakantie staat voor de deur, ik wens u een goede vakantie toe, geniet van deze periode van rust, mocht u op weg gaan, kom goed en gezond weer thuis.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Vorig jaar hebben we gevierd dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor de 150e keer naar Kevelaer ging. Deze bijzondere mijlpaal hebben we herdacht met mooie vieringen en de onthulling van de Maria plaquette die inmiddels op een mooi plek in de kerk van Denekamp is geplaatst. Ook dit jaar gaan we weer naar Kevelaer en organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijke bedevaart op 25 en 26 augustus. Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman (Parochie Lumen Christi) en pastoraal medewerksters Christianne Saris (Pancratius Parochie) en Constance Janssen (Plechelmus Parochie)

 

De muziekvereniging van Tilligte zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.
De intentie van de bedevaart is: ”WEEST GERUST – IK BEN HET”.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige  bedevaart. Dit wordt door het broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

 

Eén of twee dagen
Op vrijdag 25 augustus vertrekken bussen vanuit diverse parochies in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

 

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 24 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 25 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

 

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vijfde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 22 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 25e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

 

Programma

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi.  ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 26 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

 

Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:          mevrouw R. Rosenberg                telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:         de heer J. Paus                                 telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen mevrouw M. Nijhuis              telefoon 06 –
Tubbergen          mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                    mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge         telefoon 06 – 50 61 08 70

 

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte
(telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op dinsdag, 15 augustus a.s.

 

Vakantie

Ik zie wel wat de dag mij brengt.

Ik heb vandaag nog geen enkel plan.

Ik heb vakantie

Ik hoef niks

En daar geniet ik heel erg van.

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie,

met mooie momenten en geweldige herinneringen daarna.

 

Bestuur en leden Liturgiekoor

Jaargang 60 nr. 30, 31 en 32                                                        22 juli t/m11 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste mensen,

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de leerlingen van de groepen acht van de basisschool bezig met de laatste loodjes, alvorens ze afscheid nemen van de school waarop ze zoveel jaren hebben les gehad. De plaats waar ze zich ontwikkeld hebben van kleuter tot tiener en veel met elkaar hebben beleefd en meegemaakt. Na de zomervakantie gaan ze naar een andere school, waar ze meer zelfstandig moeten zijn en meer op eigen benen moeten gaan staan.

De middelbare scholieren die geslaagd zijn voor hun  eindexamen hebben eveneens een hele ontwikkeling meegemaakt en zetten ook een nieuwe stap naar werk of een beroepsopleiding en groeien zo toe naar hun plek in de samenleving.

In deze tijd zullen er ook mensen zijn die hun werkende leven afsluiten en toe gaan naar hun pensioen.

Ons leven bestaat uit verschillende fasen. In iedere fase ontwikkelen we ons en groeien we. We komen steeds dichter bij de persoon die we in wezen zijn. Hopelijk leren we steeds meer onze gaven te benutten om de wereld mee op te bouwen.

We zouden de ontwikkeling van onszelf kunnen vergelijken met die van een vlinder.  Het eerste stadium van het dier is het ei, daaruit komt de rups, die zich verpopt. Uit de pop of cocon komt de vlinder tevoorschijn. Het voorbeeld van de vlinder wordt door diverse christelijke schrijvers vergeleken met een ontwikkeling bij een gelovige, vanwege de volgende feiten:

De vlinder kent vernieuwing, een metamorfose vanuit de rups,

blijft niet leven als een rups,

vliegt de hemel tegemoet, zijn nieuwe wereld ontdekkend,

mag in verwondering onbezorgd zweven,

mag stuifmeel naar andere bloemen brengen,

mag drinken van de energierijke nectar.

Gelovigen worden ook uitgenodigd om steeds de vertrouwde eigen wereld te verlaten en stappen te zetten naar vernieuwing en naar medemensen toe. Hen is de aarde geschonken waar ze van mogen genieten. Hen zijn gaven geschonken om anderen mee te troosten en te verrijken. Maar ze mogen zichzelf steeds weer voeden met de liefde van God die hen in stilte, de natuur en door medemensen wordt geschonken. Om vervolgens op het einde van het leven weer een nieuw leven tegemoet te gaan, waar alle zwaartekracht wordt afgelegd en ze mogen zweven in het oneindige licht.

Ik wens ons een hele mooie ontwikkeling en veel groeikracht toe!

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Onkruid                                                                  16e zondag door het jaar

 1. 23 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

De  Communie wordt naar de aan huis-gebonden parochianen gebracht.

 

In het weekend van 29 en 30 juli is er geen viering

 

 1. 1 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: In het licht                                                                  Gedaanteverandering

 1. 5 aug 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 juli

Misintenties: fam. Steggink, Leo Scholten (Itterbeck), Carola Damhuis, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof, Gerard Nijkamp, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté.
Overige intenties:
mis uit dankbaarheid

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 5 augustus

Jaargedachtenis: Bernard ter Groot, Gerard Oud en Nijeweme.

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Gerard Bekhuis, Jan Weusthuis, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 juli 09.00 uur

Lector: J. Pouwels, T. Rozenkamp, J. Lescher

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Dinsdag 1 augustus 09.00 uur

Lector: M. Pouwels

 

Zaterdag 5 augustus 19.00 uur

Lector: A. Schothuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 augustus.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Het Centraal Secretariaat is vanwege vakantie gesloten van dinsdag 8 augustus t/m vrijdag 25 augustus.

 

Met de H. Pancratius parochie naar Lourdes

Dit najaar zal er vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, de plek waar Maria verscheen aan Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen troost, hoop en vreugde van Maria mochten ontvangen. Lourdes – een plek waar de hemel de aarde raakt!

Tijdens ons verblijf bezoeken wij de heiligdommen en nemen wij deel aan de diverse plechtigheden, zoals de lichtprocessie, viering aan de grot en de kruisweg. Uiteraard is er ruim de tijd voor ontmoeting met elkaar, een kop koffie op een van de vele terrassen of voor een bezoek aan een van de vele winkeltjes. Ook gaan we een excursie maken naar de Pyreneeën.

Wij hopen met vele mensen op weg te gaan naar Lourdes!

Reisperiode

De reis vindt plaats van zondag 17 tot en met

maandag 25 september.

 

Reisschema

De reis wordt verzorgd door Christoffel Reizen.

Met een nachtbus vertrekken we op zondag 17 september

eind van de middag vanuit Tubbergen en we komen de

volgende dag rond de middag in Lourdes aan.

Zondag 24 september stappen we voor de terugweg in de bus naar Nevers, waar we overnachten, om 25 september weer in Tubbergen terug te keren. In Nevers bezoeken we het klooster waar Bernadette is ingetreden en de kapel waar ze ligt opgebaard.

Iedereen kan mee, jong en oud en uiteraard mensen die zorg nodig hebben. De reis wordt begeleid door ervaren zorgvrijwilligers. Pastoraal werker Christianne Saris zal de reis pastoraal begeleiden. Een bedevaart naar Lourdes heeft al velen extra kracht geschonken.

 

De kosten voor deze bedevaart bedragen ongeveer € 895,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer en excl. reis- en annuleringsverzekering. Maar deze kosten mogen niet een belemmering zijn om mee te kunnen, informeer dan zeker naar de mogelijkheden.

 

 

Gaat u mee? Wilt u zich inschrijven of heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij onze contactpersonen:

 

 

 

Albergen: Annie Oude Breuil, tel. 06-15671440

Fleringen: Sonja Kuipers, tel. 06-12872612

Geesteren: Elly Horstman, tel. 06-22064755

Harbrinkhoek-Mariaparochie: Ria Leemhuis, tel. 06-57426078

of Gerard Voshaar, tel. 06-51067977

Langeveen: Truus Rozenkamp, tel. 06-13759969

of Elly Oude Steenhof, tel. 06-23205768

Reutum: Christien Deterink, tel. 06-23100829

Tubbergen: Ina Vreeswijk, tel. 06-15236063

of Brigitte Olthof, tel. 06-54907281

Vriezenveen: Katinka Dol, tel. 06-43127864

 

Samen Erop Vooruit

Weet u dat er op dit moment zo’n 5 miljoen mensen financiële problemen hebben in ons land? Een groot deel van deze mensen vindt de hulp niet die voor hen is bedoeld. Er zijn namelijk verschillende toeslagen en potjes beschikbaar die nog onvoldoende worden gebruikt. De Rooms Katholieke Kerk in Nederland gaat hier de komende tijd aandacht aan geven door aan te sluiten bij de samenwerkingsactie ‘Samen erop Vooruit’. Samen met u hopen we mensen te bereiken en helpen die in financiële nood verkeren. Het begint met de vraag: ‘Red u het wel?’, met oprechte interesse. In een goed gesprek kunnen we doorverwijzen naar de juiste hulp, want die is er.

 

Waarom is het belangrijk
Zo’n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen. Dat willen we veranderen. Dit probleem kan niemand in z’n eentje oplossen. In Samen erop vooruit werken verschillende organisaties en kerken samen. Zij zetten hun vrijwilligers in. Samen erop vooruit wijst mensen de weg naar de juiste hulp. Financiële hulp en andere hulp.

 

 

 

 

 

 

Hoe kun je meedoen als Parochie?

 1. Organiseer je al een inlooppunt? Stel je spreekuur beschikbaar als inlooppunt voor ´Samen erop Vooruit´.

Hierdoor kunnen andere organisaties mensen naar jullie inlooppunt doorverwijzen. Dit geeft jullie de kans om mensen warm welkom heten een goed gesprek gevoerd worden. In dit inlooppunt kunnen we vanuit ‘Samen erop Vooruit’ ervoor zorgen dat lokaal ook vrijwilligers van bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje aanwezig zijn om de potjescheck te doen, zie punt 3.

 1. Voer een goed gesprek.
  Veel mensen zitten momenteel in de (financiële) problemen. Een goed gesprek is dan ook belangrijk. Een goed gesprek kan beginnen met de vraag: ‘red jij het wel’? Op de website van sameneropvooruit.nl kun je een e-learning volgen die je tips geeft over het voeren van een goed gesprek over geld. Je kunt deze e-learning volgen nadat je je hebt aangemeld als vrijwilliger via de website www.sameneropvooruit.nl. Voer dit gesprek met de mensen binnen je eigen parochie, maar vooral ook mensen van buiten.
 2. Potjescheck

Verwijs naar een vrijwilliger, bijvoorbeeld van Schuldhulpmaatje, die een ‘potjescheck’ met iemand kan doorlopen, hetzij in het inlooppunt, hetzij thuis als er geen inlooppunt is. De potjescheck helpt om inzicht te krijgen welke regelingen en potjes er nog beschikbaar zijn voor iemand. Zo blijft er geen geld liggen dat ze hard nodig hebben.

 1. Doorverwijzen
  Je doet het niet alleen. Landelijk en lokaal zijn er meerdere organisaties aangesloten bij ‘Samen erop Vooruit’, zoals SchuldHulpMaatje, Leger des Heils en Humanitas. Vanuit deze samenwerking kunnen veel mensen bereikt worden en tevens kunnen we mensen makkelijker doorverwijzen, naar hulp biedende organisaties in de buurt. Ook als parochie of Caritas kun je praktische hulp aanbieden. Is er in jullie parochie geen inlooppunt, dan kun je doorverwijzen (maar je mag ook meegaan) naar een inlooppunt in de regio waar mensen naartoe kunnen om hulp te ontvangen, zie de link voor de aangesloten locaties https://sameneropvooruit.nl/inlooppunten/
 2. Flyers
  Er zijn materialen beschikbaar die uitgedeeld kunnen worden om mensen te informeren over het bestaan van een inlooppunt en de potjescheck. Zie voorbeeld als bijlage.
 3. Vertel het een ander
  Mensen die goed geholpen zijn kunnen dat vaak goed vertellen aan anderen. Nodig hulpvragers uit om in hun eigen netwerk het nieuws te delen over hoe ze geholpen zijn en mensen uit te nodigen hetzelfde te doen.
 4. Meedoen?
  Wil je meer informatie of meedoen met dit initiatief, of wil je materialen bestellen? meld je dan aan via inge.bomhof@schuldhulpmaatje.nl Je kunt je ook aanmelden voor één van onze webinars in september waar al jullie vragen aan bod zullen komen. Klik daarvoor op deze link: https://forms.office.com/e/TeXeUKLQa5

Aartsbisdom Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormsel 2023 

 

De H. Pancratius parochie geeft ook dit jaar weer de kinderen die volgende schooljaar naar groep 8 gaan de kans om het Vormsel te doen. Het Vormsel behoort tot de drie initiatie sacramenten. Doopsel, Eucharistie en Vormsel. Deze drie sacramenten helpen ons om als volwassen Christen door het leven te gaan. Het sacrament van het Vormsel ontvangen kinderen meestal rond de leeftijd van 11 à 12 jaar. Een leeftijd waar kinderen toch steeds meer hun eigen keuzes gaan maken. Het Vormsel is allereerst een bevestiging van de keuze die de ouders met de doop van het kind hebben gemaakt. Met het Vormsel zeggen de kinderen: Pa en ma, het is goed dat jullie me hebben laten dopen. Dat jullie me in de Geest van Jezus Christus willen groot brengen. Maar het Vormsel is ook dat je kracht mag ontvangen van de Geest van Jezus. Dat de Geest je gedurende de keuzes die je in je volwassen leven moet maken, mag helpen, zodat je mag uitgroeien tot een liefdevol en gelovig mens in de Geest ook van Het Evangelie.

De Vormselviering zal naar verwachting plaatsvinden op zaterdag 4 november. De voorbereidingen bestaan uit 3 lessen op woensdagmiddag en een voorbereidingszondag op 24 september. Voor opgave, maar ook voor verdere informatie kan een mail gestuurd worden naar info@hpancratius.nl.

 

Beste parochianen,

Het is een tijdje geleden dat u heeft gelezen dat ik mijn werk heb moeten neerleggen door toenemende artrose. Mijn lichaam heeft rust nodig, inmiddels ben ik vier maanden verder, helaas heeft het nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na de vakantie, eind augustus, ga ik starten bij het Roessingh in Enschede met pijnrevalidatie. Een traject dat vier maanden gaat duren.

 

Ik wil de parochianen, vrijwilligers en werkgroepen bedanken voor de kaartjes, appjes, mailtjes die ik mocht ontvangen en de kaarsjes die bij onze lieve moeder Maria zijn ontstoken. Dat heeft mij en Irma goed gedaan.

De zomervakantie staat voor de deur, ik wens u een goede vakantie toe, geniet van deze periode van rust, mocht u op weg gaan, kom goed en gezond weer thuis.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Vorig jaar hebben we gevierd dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor de 150e keer naar Kevelaer ging. Deze bijzondere mijlpaal hebben we herdacht met mooie vieringen en de onthulling van de Maria plaquette die inmiddels op een mooi plek in de kerk van Denekamp is geplaatst. Ook dit jaar gaan we weer naar Kevelaer en organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijke bedevaart op 25 en 26 augustus. Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman (Parochie Lumen Christi) en pastoraal medewerksters Christianne Saris (Pancratius Parochie) en Constance Janssen (Plechelmus Parochie)

 

De muziekvereniging van Tilligte zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.
De intentie van de bedevaart is: ”WEEST GERUST – IK BEN HET”.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige  bedevaart. Dit wordt door het broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

 

Eén of twee dagen
Op vrijdag 25 augustus vertrekken bussen vanuit diverse parochies in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

 

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 24 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 25 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

 

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vijfde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 22 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 25e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

 

Programma

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi.  ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 26 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

 

Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:          mevrouw R. Rosenberg                telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:         de heer J. Paus                                 telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen mevrouw M. Nijhuis              telefoon 06 –
Tubbergen          mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                    mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge         telefoon 06 – 50 61 08 70

 

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte
(telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op dinsdag, 15 augustus a.s.

 

Vakantie

Ik zie wel wat de dag mij brengt.

Ik heb vandaag nog geen enkel plan.

Ik heb vakantie

Ik hoef niks

En daar geniet ik heel erg van.

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie,

met mooie momenten en geweldige herinneringen daarna.

 

Bestuur en leden Liturgiekoor

Jaargang 60 nr.   28 en 29

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: Rust vinden                                                          14e zondag door het jaar

za.8 juli            19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Zaaien                                                                     15e zondag door het jaar

 1. 16 juli 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 18 juli 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Rikie Steggink-Janmaat

*19-11-40          †  21-6- 2023.

Van Royensweg, Kloosterhaar

Jan Rikhof

* 25-05-45                         † 23-06-2023

Hartmanstraat, Langeveen

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 8 juli

Jaargedachtenis: Anita Rikhof

Misintenties: Gerard, Marie, Regina Oude Hendriksman, Jan Bertels, Nel van Duist-Nijkamp, Carola Damhuis, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink, fam. Perdaan-Plegt, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 16 juli

Jaargedachtenis: Gerard Bekhuis, Jan en Anneke Hagedoorn, Herman Rikhof.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Nel van Duist-Nijkamp, Carola Damhuis, Johan Koopman, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink, Marian Wiegink-Hagedoorn, Rikie Steggink-Janmaat, Jan Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 8 juli 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, M. Hesselink, A. Schothuis

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

Zondag 16 juli 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

 

Dinsdag 18 juli 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

 

Vorig jaar hebben we gevierd dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor de 150e keer naar Kevelaer ging. Deze bijzondere mijlpaal hebben we herdacht met mooie vieringen en de onthulling van de Maria plaquette die inmiddels op een mooi plek in de kerk van Denekamp is geplaatst. Ook dit jaar gaan we weer naar Kevelaer en organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijke bedevaart op 25 en 26 augustus. Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman (Parochie Lumen Christi) en pastoraal medewerksters Christianne Saris (Pancratius Parochie) en Constance Janssen (Plechelmus Parochie)

 

De muziekvereniging van Tilligte zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.
De intentie van de bedevaart is: ”WEEST GERUST – IK BEN HET”.

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige  bedevaart. Dit wordt door het broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

 

Eén of twee dagen
Op vrijdag 25 augustus vertrekken bussen vanuit diverse parochies in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

 

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 24 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 25 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

 

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vijfde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 22 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 25e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

 

Programma

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi.  ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 26 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

 

Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:          mevrouw R. Rosenberg                telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:         de heer J. Paus                                 telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen mevrouw M. Nijhuis              telefoon 06 –
Tubbergen          mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                    mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge         telefoon 06 – 50 61 08 70

 

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte
(telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op dinsdag, 15 augustus a.s.

 

 

 

Uitnodiging zomerwandeling

Ook dit jaar organiseert de Pancratius Commissie weer een zomerwandeling

voor belangstellenden uit alle locaties van de parochie. Op 27 juli aanstaande

verzamelen we ons om 9.45 uur op de parkeerplaats bij de kerk van Langeveen, Kerkstraat 5.

Om 10.00 uur gaan we ongeveer 5 kilometer lopen door het bos en de heide van Langeveen.  Onderweg zullen er enkele toepasselijke bezinnende teksten worden gelezen.  De wandeling wordt besloten bij het parochiecentrum van Langeveen met een kop koffie of thee en een versnapering. Aanmelden is niet nodig. Goede wandelschoenen worden aanbevolen.

Mogen we u begroeten op 27 juli? Van harte welkom!

 

De Pancratius Commissie : Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink en Christianne Saris

Nieuw evenement Garage Sale Langeveen

Op woensdag 26 juli, van 10.00 uur tot 16.00 uur, vindt er in de kern van Langeveen een Garage Sale plaats. Verschillende bewoners bieden op eigen terrein leuke items aan. Dit kan variëren van huisraad, speelgoed, boeken, kleding, witgoed, fietsen etc.

Het betreft de eerste woensdag in de zomervakantie. De organisatie van dit evenement, Toeristisch Langeveen Bruinehaar, heeft bewust voor deze datum gekozen. Veel mensen zijn (nog) niet op vakantie zodat er een breed deelnemers veld is. Onze wens is om iets te organiseren wat mensen in contact brengt met elkaar, een sociale activiteit te ontwikkelen waar al onze inwoners aan deel kunnen nemen, van jong tot oud.

De inschrijving is inmiddels gestart en de eerste deelnemers hebben zich aangemeld. Inschrijven kan t/m 19 juli via de site www.toerischlangeveenbruinehaar.nl

Voor deelname gelden de volgende eisen:  Je bent woonachtig in kern Langeveen of je maakt gebruikt van iemand zijn oprit in kern Langeveen. Het is toegestaan om jouw oprit beschikbaar te stellen aan familie, vrienden en kennissen (plaatsgenoten buiten kern Langeveen) Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Een opsomming van de deelnemende straten binnen kern Langeveen is te vinden op onze site.

Voor deelname aan de garagesale wordt een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd. Hiermee bekostigen wij de aanschaf van de ballonnen voor de zichtbaarheid (dit pakket wordt aan u geleverd) en zorgen wij voor flyers die verspreid worden rondom Langeveen.

Aanmelden kan via het contactformulier op de website, u ontvangt dan een betaalverzoek. Vermeld bij de aanmelding: uw naam, uw huidige adres, het deelnemende adres en telefoonnummer.

Het is ook mogelijk om het bedrag contant te voldoen, dit kan op de volgende manier: Voeg in een envelop € 2.50 en sluit deze. Schrijf op de envelop: uw naam, uw huidige adres, het deelnemende adres en telefoonnummer. Lever de envelop in bij: Cafetaria De Ruif, Hardenbergerweg 260, Langeveen ~ Cafe-restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275, Langeveen ~ Het Bakhuisje, Bruinehaarsweg 84, Langeveen.

Bij aanmelding ga je akkoord met de gestelde voorwaarden/spelregels.

Voor bezoekers wordt in de week voor het evenement een actuele lijst met adressen en een plattegrond op de site openbaar gemaakt. Tevens zijn de deelnemende adressen te herkennen aan de ballonnen die zichtbaar zijn vanaf de weg.

Wacht niet te lang met aanmelden en maak er samen met de buren een gezellige dag van!

Jaargang 60 nr. 26 en 27                                                                   24 juni t/m 7 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De schepping zingt ….

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige aarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen.
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Tekst Andries Goovaart ( uit het Liedboek: “ zingen en bidden in huis en kerk”)

Bovenstaande tekst past heel goed bij de zomer waarin we ons nu bevinden.  Wat is er veel te genieten in dit seizoen: de zingende vogels, de bloeiende struiken en bomen, de kleuren in alle schakeringen, de prachtige taferelen in de natuur, het zonlicht dat ons verwarmt en doet ontspannen. Het mag ons verwonderen en dankbaar maken. Zoveel moois, ons zomaar gegeven. We mogen er Gods hand in zien. In het scheppingsverhaal uit het boek Genesis, lezen we dat ook. God heeft in zijn oneindige creativiteit een prachtige wereld gemaakt , waarin hij ons thuis wil laten zijn. Bestond de aarde eerst uit chaos en duisternis,  God heeft orde gebracht en het licht de duisternis laten overwinnen. We mogen er vertrouwen uit putten en er dankbaar voor zijn.

Dat wij ons verbonden mogen weten met de Schepping en de Schepper. En niet onszelf in het centrum zetten en alles naar onze hand zetten. Dat we onze plaats leren kennen. Als deel van een geheel en behoeders van de aarde die ons is gegeven. Wie hier eens bij stil wil staan, verwijs ik naar de website laudato-si.nl. Ik wens ons allen een mooie zomer toe, waarin we ruimte maken voor verwondering, dankbaarheid en verbondenheid met God, de medemensen en de aarde.

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

 

 

 

 

Thema: Niet bevreesd                                                     12e zondag door het jaar

 1. 25 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Gastvrij                                                                   13e zondag door het jaar

 1. 1 juli 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 1. 4 juli 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Parochiële kroniek

Overleden:

Marjo Oude Oosterik- Weersink

Vermolenweg 49, Geesteren.

*06-09-1957                          07-06-2023

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 25 juni

Misintenties: Leo Scholten (Itterbeck), Johan Paus, Nel van Duist-Nijkamp, Carola Damhuis, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink.


jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 1 juli

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Marietje ter Groot-Ophof, Nel van Duist-Nijkamp, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis, Johan Koopman, Joop Plegt, Marjo Oude Oosterik-Weersink.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 25 juni  09.00 uur

Lector: I. Scholten, T. Rozenkamp, A. Schothuis

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Zaterdag  1 juli 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Dinsdag 4 juli 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  29 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Vrijwilligersmorgen in oktober

De vrijwilligersmorgen van zondag 15 oktober is verplaatst naar zondag

8 oktober. Nader bericht volgt.

 

 

Vrijwilligers gezocht

We zijn in onze parochie op zoek naar een aantal vrijwilligers die op zaterdagavond een parochiaan in de auto willen meenemen naar de viering in de kerk. ( en natuurlijk ook weer naar huis).

 

Het zou mooi zijn, wanneer zich meerdere mensen aanmelden zodat we een soort van toerbeurtsysteem kunnen opzetten.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Monique  Pouwels 06-11 64 67 94

 

Dag voor Grootouders op 23 juli

We kennen allemaal Vaderdag en Moederdag. Dat zijn geen kerkelijke feesten, hoewel er op die dagen in de kerk wel vaak voor alle vaders en moeders wordt gebeden. Wat sinds enkele jaren wel een kerkelijke feestdag is, is de Dag voor Grootouders.

 

Paus Franciscus heeft deze vastgesteld op de vierde zondag van juli. Dit jaar is dat op 23 juli. Deze dag is niet toevallig gekozen, want het is de zondag vóór de feestdag van de Heiligen Anna en Joachim, de opa en oma van Jezus.

 

Het is een mooie gelegenheid om midden in de zomervakantie even stil te staan bij alle grootouders, die soms misschien een beetje vergeten worden of het tijdens de vakantie wekenlang zonder bezoek van hun kinderen en kleinkinderen moeten stellen. Het is goed om dankbaar te zijn voor wat zij voor ons gedaan hebben.

 

 

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging

Meditatief wandelen vanuit de

‘De Zusters van Denekamp’

te Noord Deurningen met een rondleiding in het klooster.

ThemaKom en Zie’

 

Op woensdagavond 5 juli 2023 wordt er weer meditatief gewandeld.

Nu vanuit het Franciscus­huis gelegen op het terrein van het klooster

bij de ‘Zusters van Denekamp’ te Nrd. Deurningen.

 

Na de auto of fiets te hebben gestald op het parkeerterrein (volg hiervoor de borden Parkeren Franciscus­huis) tussen 18.15 en 18.30 uur. Uiterlijk 18.30 uur wandelen we zo’n 5 km. door de bijzonder omgeving van het klooster, met af en toe enkele korte meditatieve momenten.

Na terugkomst, rond 19.45 uur, worden we verwend met koffie + iets lekkers, waarbij de zusters ons vertellen over hun kloosterleven. Daarna leiden ze ons rond in het klooster, de tuinen en de kapel. Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

 

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

 

Onze volgende wandeling staat gepland op zaterdag 14 okt 2023

vanuit de RK kerk H.H. Simon en Judas te Lattrop-Breklenkamp

 

 

 

 

 

 

Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

 

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als ‘Pelgrims van hoop’ naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie (in heel Nederland van 26 april t/m 4 mei 2025) wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome. De organisatie is toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, nadere details worden later bekend gemaakt. Het thema voor het Jubeljaar 2025 is ‘Pelgrims van hoop’. Een jubeljaar wordt in de R.-K. Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubeljaar was in het jaar 2000. Een ‘buitengewoon’ jubeljaar wordt afgekondigd bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals in 2015 toen paus Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitriep. Paus Franciscus noemt het Jubeljaar “altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.”

 

 

Artikel uit diocesane Parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldjongerendagen in Lissabon

 

De grote openluchtmis met paus Franciscus is zondag 6 augustus het hoogtepunt en tevens de afsluiting van de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon. Het is dit jaar voor de 17de keer dat dit feest voor katholieke jongeren wordt gehouden. De eerste keer was in 1984 in Rome.

 

Sindsdien hebben de WJD om de paar jaar plaatsgevonden. Dit jaar is Lissabon in Portugal de plaats waar het geloofsfeest voor jongeren zich van 1 tot en met 6 augustus afspeelt. Ook vanuit Nederland nemen enkele honderden jongeren hieraan deel. Sommigen van hen vertrekken eind juli al vanuit Nederland om via Frankrijk en Noord-Spanje naar Lissabon te reizen. In de eerste dagen van augustus nemen ze deel aan een voorprogramma in een van de Portugese bisdommen. De WJD worden afgesloten met een grote nachtwake in de openlucht en op zondagmorgen de mis met de paus. Deze wordt door KRO-NCRV live op televisie uitgezonden. Ook op het platform www.katholiekleven.nl zijn voortdurend updates van de WJD te vinden.

 

Meer info op www.wjd.nl en op www.jongaartsbisdom.nl.

 

Artikel uit diocesane Parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht.

 

Jaargang 60 nr. 24 en 25                                                                       10 t/m 23 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat bij Sacramentsdag

Na Pinksteren vieren we op de tweede zondag na Pinksteren: Sacramentsdag.

We vieren het Mysterie van de Eucharistie.

 

De laatste decennia is er in de media veel meer aandacht voor goed, duurzaam en gezond voedsel. Goed en gezond voedsel draagt ertoe bij dat je langer gezond blijft, dat je ook meer fit bent en daardoor meer aankunt, meer van het leven geniet en ga zo maar door. Goed en gezond voedsel, het bepaalt daardoor toch je levensstijl en het voedsel wat je eet; het zegt daardoor toch wie en wat je bent en uitstraalt.

 

Een paar jaar geleden was ik met mijn twee neefjes een dagje op reis. We gingen ergens op een terrasje zitten. De oudste was net even weg toen de bestelling werd opgenomen en kwam terug toen een meisje de bestelling kwam brengen. Het jongste neefje van negen pakte meteen zijn flesje chocoladedrank met een rietje en dronk het zichtbaar genietend langzaam op. Wil je dat ook vroeg ik aan de oudste maar hij zei: ’nee, chocolademelk met een rietje, ik dacht het niet, dat is niet stoer, mag ik even naar binnengaan en zelf wat uitzoeken’. Even later kwam hij met een kleurrijk, cool uitziend blikje terug en voldaan dronk hij het in enkele teugen leeg. Schijnbaar maakt het uit wat je eet en drinkt, het lijkt er op alsof je daarmee iets van je zelf laat zien.

 

Deze gedachten van het voedsel wat je eet en de drank die je drinkt, het bepaalt wie je bent wat je uitstraalt. Deze gedachte is eigenlijk helemaal niet zo nieuw. We horen het Jezus in feite ook zeggen.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Deze woorden, ze drukken verbondenheid uit. En daarmee laat je zien wie je bent, waar je voor staat. Je bent wat je eet en wat je drinkt.

 

Jezus’ vlees eten en zijn bloed drinken, het klinkt in eerste instantie heel vreemd. Maar natuurlijk, het is geen daad van kannibalisme, zoals de omstanders eerst denken, maar een daad van geloof. Het betekent in geloof aanvaarden dat Gods liefde body heeft gekregen, zichtbaar is geworden in de persoon van Jezus zelf. Door lijden en dood heen bleef zijn liefde overeind en daarmee ook Gods liefde. En met die liefde mogen ook wij ons verbonden weten. Daarin ligt onze hoop, onze toekomst.

 

Op 11 juni vieren we Sacramentsdag. We vieren de verbondenheid die we hebben met Christus zelf en dan toegespitst in de Eucharistie. In de Eucharistie komt ook het hele Christelijke leven samen. De verbondenheid met Christus, maar ook het uitdragen van die verbondenheid. Het is niet voor niets dat we elke Eucharistie dan ook afsluiten met de woorden; Ite missa est, of: Ga nu allen heen in Vrede, want je zending als gelovig mens begint nu. Bij elke Eucharistieviering krijgen we als het ware huiswerk mee. Dat wat we geloven, werkelijk handen en voeten geven in het leven van alledag. Wetende dat we dit mogen doen in verbondenheid met Christus zelf. En daarbij past maar één antwoord: Heer wij Danken U.

Eucharistie vieren is ingaan op de uitnodiging van de Heer: Blijft dit doen, tot mijn gedachtenis. We mogen Hem als het ware werkelijk ontmoeten, maar ook dat we worden wat we eten, en dat is in Christus’ naam teken zijn van Gods liefde. Dan glimt het mysterie van Gods nabijheid door in het leven van alle dag. En wordt het leven zelf: eucharistie, sacrament, omdat Christus zichtbaar wordt in het leven van het hier en nu. In uw en mijn leven, daarin ligt de diepere betekenis van het mysterie van de eucharistie. Zo worden we wat we eten, en geeft het brood dat we breken gemeenschap met lichaam van Christus. En vormen wij allen die deel hebben aan dat ene brood ook dat ene lichaam van Christus.

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: Leven door Mij                                                                       Sacramentsdag

 1. 10 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Grote oogst                                                         11e zondag door  het jaar

 1. 18 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 20 juni geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 10 juni

Jaargedachtenis: Gerard Kleizen, Jan Vrerink

Misintenties: Joop Plegt, Johan Paus, Nel van Duist-Nijkamp, Carola Damhuis

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 18 juni

Jaargedachtenis: Trees Schröder -Meijer

Misintenties: Gerard, Marie en Regina Oude Hendriksman, Jan Weusthuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Johan Paus, Nel van Duist-Nijkamp

Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Bernard vd Aast, Carola Damhuis, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Bennie Kienhuis (Manderveen).

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 10 juni 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, J. Lescher, T. Rozenkamp

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

 

Zondag 18 juni 09.00 uur

Lector: M. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 21 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 15 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Pancratiusdag 2023 : Waar gaan we voor?

Zondag 3 september start het pastorale werkjaar van onze parochie met Pancratius dag. We hopen op goed weer zodat we met velen de eucharistie kunnen vieren in de open lucht bij de Kroezeboom. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de Pancratius Basiliek in Tubbergen. De viering begint om 10.00 uur.

Het thema is: “Waar gaan we voor?”

 

De zang in de viering zal worden verzorgd door een projectkoor dat speciaal voor deze dag zal worden samengesteld. Leden van alle midden- en dames en herenkoren van de parochie worden hiervoor van harte uitgenodigd. Ook belangstellenden die niet in een koor zitten, maar wel kunnen

zingen, zijn welkom. Mocht u mee willen doen, dan vragen wij u om zich vóór 1 augustus aan te melden bij het centraal secretariaat van de parochie. Dat kan telefonisch via het nummer 06-33564002 op dinsdagmorgen, woensdagmorgen of vrijdagmorgen of via het emailadres: info@hpancratius.nl met vermelding van naam, emailadres, mobiele nummer en stemgroep.

Kinderen en jongeren worden uitgenodigd om tijdens de viering een speurtocht te lopen. De leiding van kinderkerk en Rock Solid junior en Rock Solid bieden ieder een speurtocht aan die start en eindigt bij de Kroezeboom.

Na afloop van de viering is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot
van koffie/thee met iets lekkers. Voor de kinderen zal er een speciale traktatie zijn.

Noteert u de datum vast in uw agenda?

Wij hopen velen mensen te mogen begroeten!

 

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

 

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer op 25 en 26 augustus. Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman (Parochie Lumen Christi) en de pastoraal werkers Christianne Saris (Pancratius Parochie) en Constance Janssen (Plechelmus Parochie)

 

De muziekvereniging van Tilligte zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.

De intentie van de bedevaart is: ”WEEST GERUST – IK BEN HET”.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige  bedevaart. Dit wordt door het broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

 

Eén of twee dagen
Op vrijdag 25 augustus vertrekken bussen vanuit diverse parochies in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

 

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 24 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 25 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

 

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vijfde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 22 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 25e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

 

Programma

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 26 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

 

Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:                          mevrouw R. Rosenberg   telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:                         de heer J. Paus                   telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel           telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen           mevrouw M. Nijhuis         telefoon 06 –
Tubbergen                          mevrouw B. Olthof            telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                                    mevrouw R. Kemna           telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Steggetelefoon 06 – 50 61 08 70

 

 

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte (telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op dinsdag, 15 augustus a.s.

Jaargang 60 nr. 22 en 23                                                                 27 mei t/m 9 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pinksteren: Feest van Gods “Spirit”

 

In het weekend van 27 en 28 mei vieren we Pinksteren, een feest met een hele mooie betekenis en een bemoedigende boodschap voor deze tijd.

We leven in een wereld waarin we zoeken naar zin en samenhang en nieuwe wegen. Ook in de kerk. Maar hoe doen we dat? En hebben we daar de moed voor?

In het Pinksterverhaal gaat het ook over mensen, die zoekende zijn.

Na de dood van Jezus bleven zijn vrienden ontredderd achter.

Hoe moesten zij verder zonder zijn inspiratie? Met Hem waren ze in staat geweest Gods wereld gestalte te geven. Moesten zij nou zelf doen? En hoe moesten ze dat doen? De meesten van hen waren toch maar gewone vissers? Toch blijven zij elkaar opzoeken. Ze komen samen om te bidden en te praten.  En dan daalt de heilige Geest als een vuurvlam neer op ieder van hen, en plotseling kennen ze geen onzekerheid, geen angst, geen twijfel. Ze stormen naar buiten en we horen dat ze te beginnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken geeft. We moeten ons daar geen bijzonder wonder bij voorstellen, maar dat ze in hun doen en laten de taal spraken die iedereen verstond, de taal van de medemenselijkheid, liefde, vrede en vreugde. Het is dezelfde Geest van God, die in het scheppingsverhaal als adem van God over de aarde wordt geblazen, zodat de aarde geen chaos blijft, maar een wereld om te leven en samen te leven. Het is de levensadem van God die in mensen wordt geblazen om hen te bezielen.

Niet alleen vroeger en toen, maar ook nu, kan Gods Geest ons kracht en moed geven om in beweging te komen en op te staan. Om te doen wat gedaan moet worden, om te kiezen voor wat wij belangrijk vinden, om het oude achter te laten en nieuwe wegen te gaan.

Dat wij net als de leerlingen, elkaar blijven opzoeken en blijven bidden, en zorgen voor elkaar. Dat zo Gods verhaal met ons door mag gaan en wij de samenleving en de parochie opbouwen en uitbouwen.

Moge het ook voor ons weer Pinksteren worden,

Zodat we inspiratie vinden in Gods ‘spirit’.

Zalig Pinksteren!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Kom o Geest                                                                             1e Pinksterdag

 1. 28 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week Nederlandse Missionaris

 

Thema: Kom o Geest                                                                             2e Pinksterdag

 1. 29 mei 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Wie in Hem gelooft                                                            H. Drie-eenheid

 1. 3 juni 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

De dinsdagmorgen viering

In verband met de vakantie van pastoor Hermens is er in de maand juni geen viering op dinsdagmorgen.

parochiËle kroniek:

Overleden:

Carola Damhuis

*09-12-1973         ꝉ 13-05-2023

Dollerweg, Langeveen

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 28 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Bernard Schröder

Misintenties: overl. pastores, Gerhard en Lena Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catherina Nijnhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, ouders ter Groot-Nijkamp, Bennie Steggink, Joop Plegt, Leo Scholten (Itterbeck), Marie Paus-Hamer, Johan Paus, Gerard en Rieka Kleizen, Nel van Duist-Nijkamp, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

jaargedachtenissen en misintenties maandag 29 mei

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 3 juni

Jaargedachtenis: Santje Hagedoorn

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Johan Paus, Nel van Duist-Nijkamp, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 28 mei  09.00 uur

Lector: M. Pouwels, M. Hesselink, J. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, J. Rozenkamp

 

Maandag 29 mei 09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Zaterdag 3 juni 19.00 uur

Lector: J. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 1 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN

De missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan de strijd aan tegen onrecht en

armoede. Al meer dan 50 jaar steunt de WNM (Week Nederlandse Missionarissen)

Nederlandse missionair werkers en missionarissen in de hele wereld.

De WNM zorgt ervoor dat de werkers zich volledig aan hun belangrijke werk kunnen wijden en zich geen zorgen hoeven te maken over financiële zaken zoals verzekeringen, premie AOW en bijzondere ziektekosten. Door het aanbieden van vakantiegeld hoeven de missionarissen en missionair werkers tijdens hun verlof in Nederland geen hulp te vragen van hun familie of vrienden. Tevens is er een speciaal fonds voor noodgevallen. Wanneer bijvoorbeeld een computer gestolen is wordt gezorgd voor een nieuwe. Alleen met uw hulp kunnen we deze missionarissen een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden en hun werk mogelijk blijven maken. Doet u daarom mee aan de Pinksteractie van 20 tot en met 28 mei? Uw bijdrage kunt u overmaken op banknummer NL30RABO 0171211111 ten name van Week Nederlandse Missionaris of uw bijdrage doneren tijdens de collecte op eerste Pinksterdag in onze kerken.

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

 

Open Kerkendag Langeveen

Op 2de Pinksterdag 29 mei aanstaande wordt de jaarlijkse Open Kerkendag georganiseerd. Op deze dag is er aandacht voor culturele, historische en maatschappelijk belang van alle kerkgebouwen. Dit jaar zal ook Langeveen hier aan meedoen.

De Open Kerkendag start ’s ochtends om 9 uur met een kerkdienst. Vervolgens is er gelegenheid voor een kopje koffie & ontmoeting met elkaar in de mooie parochietuin van Langeveen. Daarna is er een fietstocht uitgezet langs een tweetal musea; namelijk een bezoek aan het museum te Baalderhaar en een bezoek aan het Veenmuseum. Dit hoeft niet perse met de fiets maar mag ook per auto worden gedaan. Tijdens de fietsroute komt u langs meerdere historische plekken waar u even kunt afstappen. Deze fietstocht sluiten we af  in de parochietuin waar een Pop up pannenkoekenrestaurant wordt gerealiseerd.

Als het niet gelukt om ’s ochtends de kerkdienst bij te wonen, kunt u alsnog wel deelnemen aan de fietstocht.

Deze fietstour leidt u door het mooie landschap van Kloosterhaar, Balderhaar, Sibculo & Bruinehaar  en tevens kunt u tijdens de bezoekjes aan de twee musea genieten van de lokale geschiedenis. De musea zijn gratis te bezoeken. Graag u vooraf aanmelden voor 21 mei 2023 via het mailadres: openkerkendaglangeveen@outlook.com

U kunt zich ook aanmelden door middel van de aanmeldformulieren die achter in de kerk liggen.

 

Mariakapellendag

Op de laatste zondag in mei ( 28 mei: eerste Pinksterdag) wordt voor de vijftiende keer onze jaarlijkse  Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag te bezoeken..

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

Dat zijn

Rossum: daar wordt om half 10 de Mariaviering gehouden met aansluitend een hulde aan Maria. Nadien is er koffie.

Langeveen:  half 3: een hulde aan Maria bij de grot . Pastoor Hermens zal mee voorgaan. Ook hier is nadien koffie.

De eindviering zal zijn in Noord Deurningen bij de Maria Cloese kapel dicht bij het kerkhof  om 18.00 uur. Hier zal pastor Jacobs zijn medewerking verlenen.

We hopen op een mooie Pinkster/Mariadag met veel belangstelling

 

Plechtig Lof met Mariahulde.

Zondagmiddag 28 mei éérste Pinksterdag, zal er bij de Lourdesgrot een plechtig Lof met Mariahulde worden opgedragen.  Pastoor Hermens zal hierin voorgaan en het Liturgie koor zorgt voor de muzikale begeleiding.  Hierbij zullen enkele mensen van de Mariakapellentocht uit omringende parochies aansluiten. Aanvang van de viering is 14.30 uur. Het programma van de Mariakapellentocht kunt u vinden in het persbericht. Na afloop van de plechtigheid bent u allen van harte uitgenodigd in het parochiecentrum voor een kop koffie. Wij hopen op een mooie deelname voor deze plechtigheid!! Mochten de weergoden ons tegen zitten dan zal de plechtigheid in de kerk plaatsvinden met uiteraard na afloop een hulde aan Maria bij de grot.

Werkgroep Mariavieringen en Kapellentocht.

Basiscursus Beter ademen®

Woensdag 14 en 28 juni, 13.30 – 16.30 uur

Door Adem Academie Nederland, Anja van Proosdij

Erve Deperman Reutum

Je gedachten tot rust brengen en weer frisse energie door je lichaam voelen stromen. Dat leer je tijdens de Beter ademen® Basiscursus.

In de introductieworkshop die je misschien hebt gevolgd, merkte je al, dat je door anders te ademen je je ook anders gaat voelen. Adem heeft invloed op de mate waarin je ontspant. In deze cursus leer je daar zelfstandig mee aan de slag te gaan zodat je het op elke moment van de dag en op elke plek kunt toepassen.

De cursus bestaat uit twee middagen.

Tijdens de eerste trainingsmiddag focus je op hoe je je adem omlaag brengt in je lichaam en vooral ook laag houdt. Je verkent (nog meer) nieuwe ademspieren en versterkt deze. Je zorgt vooral dat je aandacht en energie naar beneden gaat, door het bekkengebied heen naar je voeten. Dat maakt je leeg, voert het te veel aan prikkels af en brengt je beter in contact met je eigen lichaam. Na de eerste cursusmiddag kun je thuis aan de slag met een toegankelijke ademoefening die dit proces verder in gang zet.

De tweede middag staat de ontspanning van alle ademspieren centraal. Ontspan je deze, dan ontspant de rest van je lichaam mee. Je leert de adem vanuit ontspanning te laten opkomen. Adem haal je tenslotte niet, adem ‘is er’. Komt de inademing vanzelf en van onderaf én is er een kleine adempauze tussen de uit en inademing, dan neemt je lichaam de zuurstof veel effectiever op. Dit maakt je gezonder en innerlijk rustig en brengt je in verbinding met je bewuste zelf.  Na deze tweede middag kun je thuis verder met een vervolg op de eerste oefening. Het is nog steeds laagdrempelig en helpt je om een lager en kalmer adempatroon aan te leren, met alle goede gevolgen van dien.

Je ontvangt daarnaast via Adem Academie Nederland online ondersteuning voor thuis. Je geeft daarvoor je email adres door en kunt gebruik maken van fijne luisteroefeningen en korte instructie video’s die aansluiten op wat je hebt geleerd.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren deze cursus  samen met de Ademacademie Nederland. De cursus is alleen te volgen als geheel. Er is plek voor maximaal 16 mensen, dus meld je snel aan.

Waar en wanneer

De cursus vindt plaats bij Erve Deperman, Zoekeweg 18 in Reutum op woensdag 14 en 28 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch

06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie).

De sociaal werkers Mantelzorg  bieden ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

We zijn aangesloten bij PLATFORM MANTELZORG.nl

 

Leuke activiteit voor jong en oud op de eerste woensdag van de zomervakantie! Ruim je zolder of garage op en verkoop de overbodige spullen. Speelgoed, kleding en huisraad kunnen op een leuke manier van eigenaar wisselen. De opbrengst van het verkochte komt geheel ten goede aan de verkopende deelnemer.Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! En dat alles op je eigen oprit, tuin of onder de carpot!Geen gesleep en geleur, alles voor je eigen deur!😁

Aanmelden kan op www.toeristischlangeveenbruinehaar.nl

Klik onder DOEN op de GARAGE SALE 2023 button en geef je op!