Jaargang 60 nr. 24 en 25                                                                       10 t/m 23 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat bij Sacramentsdag

Na Pinksteren vieren we op de tweede zondag na Pinksteren: Sacramentsdag.

We vieren het Mysterie van de Eucharistie.

 

De laatste decennia is er in de media veel meer aandacht voor goed, duurzaam en gezond voedsel. Goed en gezond voedsel draagt ertoe bij dat je langer gezond blijft, dat je ook meer fit bent en daardoor meer aankunt, meer van het leven geniet en ga zo maar door. Goed en gezond voedsel, het bepaalt daardoor toch je levensstijl en het voedsel wat je eet; het zegt daardoor toch wie en wat je bent en uitstraalt.

 

Een paar jaar geleden was ik met mijn twee neefjes een dagje op reis. We gingen ergens op een terrasje zitten. De oudste was net even weg toen de bestelling werd opgenomen en kwam terug toen een meisje de bestelling kwam brengen. Het jongste neefje van negen pakte meteen zijn flesje chocoladedrank met een rietje en dronk het zichtbaar genietend langzaam op. Wil je dat ook vroeg ik aan de oudste maar hij zei: ’nee, chocolademelk met een rietje, ik dacht het niet, dat is niet stoer, mag ik even naar binnengaan en zelf wat uitzoeken’. Even later kwam hij met een kleurrijk, cool uitziend blikje terug en voldaan dronk hij het in enkele teugen leeg. Schijnbaar maakt het uit wat je eet en drinkt, het lijkt er op alsof je daarmee iets van je zelf laat zien.

 

Deze gedachten van het voedsel wat je eet en de drank die je drinkt, het bepaalt wie je bent wat je uitstraalt. Deze gedachte is eigenlijk helemaal niet zo nieuw. We horen het Jezus in feite ook zeggen.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Deze woorden, ze drukken verbondenheid uit. En daarmee laat je zien wie je bent, waar je voor staat. Je bent wat je eet en wat je drinkt.

 

Jezus’ vlees eten en zijn bloed drinken, het klinkt in eerste instantie heel vreemd. Maar natuurlijk, het is geen daad van kannibalisme, zoals de omstanders eerst denken, maar een daad van geloof. Het betekent in geloof aanvaarden dat Gods liefde body heeft gekregen, zichtbaar is geworden in de persoon van Jezus zelf. Door lijden en dood heen bleef zijn liefde overeind en daarmee ook Gods liefde. En met die liefde mogen ook wij ons verbonden weten. Daarin ligt onze hoop, onze toekomst.

 

Op 11 juni vieren we Sacramentsdag. We vieren de verbondenheid die we hebben met Christus zelf en dan toegespitst in de Eucharistie. In de Eucharistie komt ook het hele Christelijke leven samen. De verbondenheid met Christus, maar ook het uitdragen van die verbondenheid. Het is niet voor niets dat we elke Eucharistie dan ook afsluiten met de woorden; Ite missa est, of: Ga nu allen heen in Vrede, want je zending als gelovig mens begint nu. Bij elke Eucharistieviering krijgen we als het ware huiswerk mee. Dat wat we geloven, werkelijk handen en voeten geven in het leven van alledag. Wetende dat we dit mogen doen in verbondenheid met Christus zelf. En daarbij past maar één antwoord: Heer wij Danken U.

Eucharistie vieren is ingaan op de uitnodiging van de Heer: Blijft dit doen, tot mijn gedachtenis. We mogen Hem als het ware werkelijk ontmoeten, maar ook dat we worden wat we eten, en dat is in Christus’ naam teken zijn van Gods liefde. Dan glimt het mysterie van Gods nabijheid door in het leven van alle dag. En wordt het leven zelf: eucharistie, sacrament, omdat Christus zichtbaar wordt in het leven van het hier en nu. In uw en mijn leven, daarin ligt de diepere betekenis van het mysterie van de eucharistie. Zo worden we wat we eten, en geeft het brood dat we breken gemeenschap met lichaam van Christus. En vormen wij allen die deel hebben aan dat ene brood ook dat ene lichaam van Christus.

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: Leven door Mij                                                                       Sacramentsdag

 1. 10 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Grote oogst                                                         11e zondag door  het jaar

 1. 18 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 20 juni geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 10 juni

Jaargedachtenis: Gerard Kleizen, Jan Vrerink

Misintenties: Joop Plegt, Johan Paus, Nel van Duist-Nijkamp, Carola Damhuis

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 18 juni

Jaargedachtenis: Trees Schröder -Meijer

Misintenties: Gerard, Marie en Regina Oude Hendriksman, Jan Weusthuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Johan Paus, Nel van Duist-Nijkamp

Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Bernard vd Aast, Carola Damhuis, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Bennie Kienhuis (Manderveen).

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 10 juni 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, J. Lescher, T. Rozenkamp

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

 

Zondag 18 juni 09.00 uur

Lector: M. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 21 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 15 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Pancratiusdag 2023 : Waar gaan we voor?

Zondag 3 september start het pastorale werkjaar van onze parochie met Pancratius dag. We hopen op goed weer zodat we met velen de eucharistie kunnen vieren in de open lucht bij de Kroezeboom. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de Pancratius Basiliek in Tubbergen. De viering begint om 10.00 uur.

Het thema is: “Waar gaan we voor?”

 

De zang in de viering zal worden verzorgd door een projectkoor dat speciaal voor deze dag zal worden samengesteld. Leden van alle midden- en dames en herenkoren van de parochie worden hiervoor van harte uitgenodigd. Ook belangstellenden die niet in een koor zitten, maar wel kunnen

zingen, zijn welkom. Mocht u mee willen doen, dan vragen wij u om zich vóór 1 augustus aan te melden bij het centraal secretariaat van de parochie. Dat kan telefonisch via het nummer 06-33564002 op dinsdagmorgen, woensdagmorgen of vrijdagmorgen of via het emailadres: info@hpancratius.nl met vermelding van naam, emailadres, mobiele nummer en stemgroep.

Kinderen en jongeren worden uitgenodigd om tijdens de viering een speurtocht te lopen. De leiding van kinderkerk en Rock Solid junior en Rock Solid bieden ieder een speurtocht aan die start en eindigt bij de Kroezeboom.

Na afloop van de viering is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot
van koffie/thee met iets lekkers. Voor de kinderen zal er een speciale traktatie zijn.

Noteert u de datum vast in uw agenda?

Wij hopen velen mensen te mogen begroeten!

 

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

 

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer op 25 en 26 augustus. Als pastorale begeleiding zullen mee gaan: pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman (Parochie Lumen Christi) en de pastoraal werkers Christianne Saris (Pancratius Parochie) en Constance Janssen (Plechelmus Parochie)

 

De muziekvereniging van Tilligte zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.

De intentie van de bedevaart is: ”WEEST GERUST – IK BEN HET”.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige  bedevaart. Dit wordt door het broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

 

Eén of twee dagen
Op vrijdag 25 augustus vertrekken bussen vanuit diverse parochies in Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

 

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 24 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 25 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

 

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vijfde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 22 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 25e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

 

Programma

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 26 augustus is er onder meer ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.

Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

 

Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:                          mevrouw R. Rosenberg   telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:                         de heer J. Paus                   telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel           telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen           mevrouw M. Nijhuis         telefoon 06 –
Tubbergen                          mevrouw B. Olthof            telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                                    mevrouw R. Kemna           telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Steggetelefoon 06 – 50 61 08 70

 

 

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 06 – 12 97 74 57) of Mw. A. van Langen uit De Lutte (telefoon: 06 – 20 47 73 33)

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op dinsdag, 15 augustus a.s.

Jaargang 60 nr. 22 en 23                                                                 27 mei t/m 9 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pinksteren: Feest van Gods “Spirit”

 

In het weekend van 27 en 28 mei vieren we Pinksteren, een feest met een hele mooie betekenis en een bemoedigende boodschap voor deze tijd.

We leven in een wereld waarin we zoeken naar zin en samenhang en nieuwe wegen. Ook in de kerk. Maar hoe doen we dat? En hebben we daar de moed voor?

In het Pinksterverhaal gaat het ook over mensen, die zoekende zijn.

Na de dood van Jezus bleven zijn vrienden ontredderd achter.

Hoe moesten zij verder zonder zijn inspiratie? Met Hem waren ze in staat geweest Gods wereld gestalte te geven. Moesten zij nou zelf doen? En hoe moesten ze dat doen? De meesten van hen waren toch maar gewone vissers? Toch blijven zij elkaar opzoeken. Ze komen samen om te bidden en te praten.  En dan daalt de heilige Geest als een vuurvlam neer op ieder van hen, en plotseling kennen ze geen onzekerheid, geen angst, geen twijfel. Ze stormen naar buiten en we horen dat ze te beginnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken geeft. We moeten ons daar geen bijzonder wonder bij voorstellen, maar dat ze in hun doen en laten de taal spraken die iedereen verstond, de taal van de medemenselijkheid, liefde, vrede en vreugde. Het is dezelfde Geest van God, die in het scheppingsverhaal als adem van God over de aarde wordt geblazen, zodat de aarde geen chaos blijft, maar een wereld om te leven en samen te leven. Het is de levensadem van God die in mensen wordt geblazen om hen te bezielen.

Niet alleen vroeger en toen, maar ook nu, kan Gods Geest ons kracht en moed geven om in beweging te komen en op te staan. Om te doen wat gedaan moet worden, om te kiezen voor wat wij belangrijk vinden, om het oude achter te laten en nieuwe wegen te gaan.

Dat wij net als de leerlingen, elkaar blijven opzoeken en blijven bidden, en zorgen voor elkaar. Dat zo Gods verhaal met ons door mag gaan en wij de samenleving en de parochie opbouwen en uitbouwen.

Moge het ook voor ons weer Pinksteren worden,

Zodat we inspiratie vinden in Gods ‘spirit’.

Zalig Pinksteren!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Kom o Geest                                                                             1e Pinksterdag

 1. 28 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week Nederlandse Missionaris

 

Thema: Kom o Geest                                                                             2e Pinksterdag

 1. 29 mei 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Wie in Hem gelooft                                                            H. Drie-eenheid

 1. 3 juni 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

De dinsdagmorgen viering

In verband met de vakantie van pastoor Hermens is er in de maand juni geen viering op dinsdagmorgen.

parochiËle kroniek:

Overleden:

Carola Damhuis

*09-12-1973         ꝉ 13-05-2023

Dollerweg, Langeveen

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 28 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Bernard Schröder

Misintenties: overl. pastores, Gerhard en Lena Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catherina Nijnhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, ouders ter Groot-Nijkamp, Bennie Steggink, Joop Plegt, Leo Scholten (Itterbeck), Marie Paus-Hamer, Johan Paus, Gerard en Rieka Kleizen, Nel van Duist-Nijkamp, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

jaargedachtenissen en misintenties maandag 29 mei

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 3 juni

Jaargedachtenis: Santje Hagedoorn

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Johan Paus, Nel van Duist-Nijkamp, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Carola Damhuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 28 mei  09.00 uur

Lector: M. Pouwels, M. Hesselink, J. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, J. Rozenkamp

 

Maandag 29 mei 09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Zaterdag 3 juni 19.00 uur

Lector: J. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 1 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN

De missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan de strijd aan tegen onrecht en

armoede. Al meer dan 50 jaar steunt de WNM (Week Nederlandse Missionarissen)

Nederlandse missionair werkers en missionarissen in de hele wereld.

De WNM zorgt ervoor dat de werkers zich volledig aan hun belangrijke werk kunnen wijden en zich geen zorgen hoeven te maken over financiële zaken zoals verzekeringen, premie AOW en bijzondere ziektekosten. Door het aanbieden van vakantiegeld hoeven de missionarissen en missionair werkers tijdens hun verlof in Nederland geen hulp te vragen van hun familie of vrienden. Tevens is er een speciaal fonds voor noodgevallen. Wanneer bijvoorbeeld een computer gestolen is wordt gezorgd voor een nieuwe. Alleen met uw hulp kunnen we deze missionarissen een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden en hun werk mogelijk blijven maken. Doet u daarom mee aan de Pinksteractie van 20 tot en met 28 mei? Uw bijdrage kunt u overmaken op banknummer NL30RABO 0171211111 ten name van Week Nederlandse Missionaris of uw bijdrage doneren tijdens de collecte op eerste Pinksterdag in onze kerken.

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

 

Open Kerkendag Langeveen

Op 2de Pinksterdag 29 mei aanstaande wordt de jaarlijkse Open Kerkendag georganiseerd. Op deze dag is er aandacht voor culturele, historische en maatschappelijk belang van alle kerkgebouwen. Dit jaar zal ook Langeveen hier aan meedoen.

De Open Kerkendag start ’s ochtends om 9 uur met een kerkdienst. Vervolgens is er gelegenheid voor een kopje koffie & ontmoeting met elkaar in de mooie parochietuin van Langeveen. Daarna is er een fietstocht uitgezet langs een tweetal musea; namelijk een bezoek aan het museum te Baalderhaar en een bezoek aan het Veenmuseum. Dit hoeft niet perse met de fiets maar mag ook per auto worden gedaan. Tijdens de fietsroute komt u langs meerdere historische plekken waar u even kunt afstappen. Deze fietstocht sluiten we af  in de parochietuin waar een Pop up pannenkoekenrestaurant wordt gerealiseerd.

Als het niet gelukt om ’s ochtends de kerkdienst bij te wonen, kunt u alsnog wel deelnemen aan de fietstocht.

Deze fietstour leidt u door het mooie landschap van Kloosterhaar, Balderhaar, Sibculo & Bruinehaar  en tevens kunt u tijdens de bezoekjes aan de twee musea genieten van de lokale geschiedenis. De musea zijn gratis te bezoeken. Graag u vooraf aanmelden voor 21 mei 2023 via het mailadres: openkerkendaglangeveen@outlook.com

U kunt zich ook aanmelden door middel van de aanmeldformulieren die achter in de kerk liggen.

 

Mariakapellendag

Op de laatste zondag in mei ( 28 mei: eerste Pinksterdag) wordt voor de vijftiende keer onze jaarlijkse  Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag te bezoeken..

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

Dat zijn

Rossum: daar wordt om half 10 de Mariaviering gehouden met aansluitend een hulde aan Maria. Nadien is er koffie.

Langeveen:  half 3: een hulde aan Maria bij de grot . Pastoor Hermens zal mee voorgaan. Ook hier is nadien koffie.

De eindviering zal zijn in Noord Deurningen bij de Maria Cloese kapel dicht bij het kerkhof  om 18.00 uur. Hier zal pastor Jacobs zijn medewerking verlenen.

We hopen op een mooie Pinkster/Mariadag met veel belangstelling

 

Plechtig Lof met Mariahulde.

Zondagmiddag 28 mei éérste Pinksterdag, zal er bij de Lourdesgrot een plechtig Lof met Mariahulde worden opgedragen.  Pastoor Hermens zal hierin voorgaan en het Liturgie koor zorgt voor de muzikale begeleiding.  Hierbij zullen enkele mensen van de Mariakapellentocht uit omringende parochies aansluiten. Aanvang van de viering is 14.30 uur. Het programma van de Mariakapellentocht kunt u vinden in het persbericht. Na afloop van de plechtigheid bent u allen van harte uitgenodigd in het parochiecentrum voor een kop koffie. Wij hopen op een mooie deelname voor deze plechtigheid!! Mochten de weergoden ons tegen zitten dan zal de plechtigheid in de kerk plaatsvinden met uiteraard na afloop een hulde aan Maria bij de grot.

Werkgroep Mariavieringen en Kapellentocht.

Basiscursus Beter ademen®

Woensdag 14 en 28 juni, 13.30 – 16.30 uur

Door Adem Academie Nederland, Anja van Proosdij

Erve Deperman Reutum

Je gedachten tot rust brengen en weer frisse energie door je lichaam voelen stromen. Dat leer je tijdens de Beter ademen® Basiscursus.

In de introductieworkshop die je misschien hebt gevolgd, merkte je al, dat je door anders te ademen je je ook anders gaat voelen. Adem heeft invloed op de mate waarin je ontspant. In deze cursus leer je daar zelfstandig mee aan de slag te gaan zodat je het op elke moment van de dag en op elke plek kunt toepassen.

De cursus bestaat uit twee middagen.

Tijdens de eerste trainingsmiddag focus je op hoe je je adem omlaag brengt in je lichaam en vooral ook laag houdt. Je verkent (nog meer) nieuwe ademspieren en versterkt deze. Je zorgt vooral dat je aandacht en energie naar beneden gaat, door het bekkengebied heen naar je voeten. Dat maakt je leeg, voert het te veel aan prikkels af en brengt je beter in contact met je eigen lichaam. Na de eerste cursusmiddag kun je thuis aan de slag met een toegankelijke ademoefening die dit proces verder in gang zet.

De tweede middag staat de ontspanning van alle ademspieren centraal. Ontspan je deze, dan ontspant de rest van je lichaam mee. Je leert de adem vanuit ontspanning te laten opkomen. Adem haal je tenslotte niet, adem ‘is er’. Komt de inademing vanzelf en van onderaf én is er een kleine adempauze tussen de uit en inademing, dan neemt je lichaam de zuurstof veel effectiever op. Dit maakt je gezonder en innerlijk rustig en brengt je in verbinding met je bewuste zelf.  Na deze tweede middag kun je thuis verder met een vervolg op de eerste oefening. Het is nog steeds laagdrempelig en helpt je om een lager en kalmer adempatroon aan te leren, met alle goede gevolgen van dien.

Je ontvangt daarnaast via Adem Academie Nederland online ondersteuning voor thuis. Je geeft daarvoor je email adres door en kunt gebruik maken van fijne luisteroefeningen en korte instructie video’s die aansluiten op wat je hebt geleerd.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren deze cursus  samen met de Ademacademie Nederland. De cursus is alleen te volgen als geheel. Er is plek voor maximaal 16 mensen, dus meld je snel aan.

Waar en wanneer

De cursus vindt plaats bij Erve Deperman, Zoekeweg 18 in Reutum op woensdag 14 en 28 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch

06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie).

De sociaal werkers Mantelzorg  bieden ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

We zijn aangesloten bij PLATFORM MANTELZORG.nl

 

Leuke activiteit voor jong en oud op de eerste woensdag van de zomervakantie! Ruim je zolder of garage op en verkoop de overbodige spullen. Speelgoed, kleding en huisraad kunnen op een leuke manier van eigenaar wisselen. De opbrengst van het verkochte komt geheel ten goede aan de verkopende deelnemer.Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! En dat alles op je eigen oprit, tuin of onder de carpot!Geen gesleep en geleur, alles voor je eigen deur!😁

Aanmelden kan op www.toeristischlangeveenbruinehaar.nl

Klik onder DOEN op de GARAGE SALE 2023 button en geef je op!

Jaargang 60 nr. 18 en 19                                                             29 april t/m 12 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De voorbereiding op de Eerste Communie voor de kinderen uit groep 4 van Geesteren, Reutum en Fleringen is begonnen. Eén en dertig kinderen bereiden zich op dit moment voor.

Eén van de bijeenkomsten is de tafelavond voor de kinderen met hun ouders. We houden dan de Paasmaaltijd die Jezus met zijn vrienden hield op de laatste avond van zijn leven. De kinderen zitten in een binnenkring aan tafels. De ouders zitten er in de buitenkring omheen.

De kinderen hebben een bordje met een klein sneetje brood, een radijsje, een druif en een matse en een bekertje druivesap voor zich. Na een inleiding en een gebed wordt steeds een vraag gesteld die bij het product hoort dat op het bordje ligt. We gaan dan na met de kinderen wat het antwoord zou kunnen zijn. Nadat het antwoord/de antwoorden gegeven zijn, mogen de kinderen het product opeten.

 

“Waarom staat er brood op tafel? Waarom at Jezus brood?” De kinderen vertellen dat brood is om te leven. Vervolgens wordt verteld dat Jezus wil dat wij leven en gelukkig zijn en dat hij daarvoor heeft geleefd. En dat hij op die laatste avond het brood deelt met zijn vrienden en zegt dat Hij is als het brood, dat leven geeft en dat Hij vraagt om na zijn dood bij het delen van het brood aan Hem te denken, zodat Hij voor altijd bij hen kan zijn om hen kracht te geven.

Een andere vraag is: “Waarom staan er bittere vruchten op tafel? Er wordt dan verteld dat veel mensen leven in bittere/moeilijke omstandigheden. De kinderen

gaven als voorbeelden: pesten, iemand slaan of schoppen, oorlog, armoede. Dan wordt verteld dat als Jezus mensen zou zien in moeilijke omstandigheden, hij medelijden zou krijgen en zou helpen. En dat er zolang er nog mensen zijn die lijden, de wereld niet is zoals God het graag ziet. Dat we daar als gelovigen geen genoegen mee nemen en dat we in de vieringen in de kerk bidden om moed en kracht om  een einde te maken aan alle narigheid.

Gelukkig staan er ook zoete vruchten op tafel. We vertellen dat de zoete vruchten doen denken aan de mooie dingen in het leven. We vroegen de kinderen waarvoor ze konden danken. “Voor Sinterklaas, voor een verjaardag, voor het eten, voor het huis, voor mijn lieve mamma/pappa, voor het leven dat je gekregen hebt, als er een kindje geboren is”. Vervolgens wordt verteld dat de mooie dingen ons doen denken aan een wereld vol vrede, zonder verdriet, een hemel op aarde. Dat is de wereld waar Jezus van droomde en aan werkte. Er wordt verteld dat we in de vieringen in de kerk God danken voor alle fijne dingen en fijne mensen die er zijn en zelf beloven er alles aan te doen waardoor deze wereld goed kan worden.

De avond wordt besloten met een gebed en het Onze Vader.

 

Het is altijd een mooie avond waarop we met elkaar stilstaan waar het in ons geloof om te doen is. We wensen de kinderen met hun ouders nog een goede voorbereiding toe en een mooie viering op 14 mei ( Geesteren) en 4 juni ( Reutum en Fleringen).

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

In het weekend van 29/30 april is er geen viering.

 

 1. 2 mei 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

Na afloop is er gelegenheid om samen

Koffie/thee te drinken.

 

Thema: Tot de Vader                                                                5e zondag van Pasen

 1. 6 mei 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 6 mei

Jaargedachtenis: Marietje Boswerger-Tijink, Marietje ter Groot-Ophof, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Berend Meijer, Rieka Kleizen.

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof, Johan Paus, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge.

Overige intenties: H. Mis uit dankbaarheid.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Dinsdag 2 mei 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp

 

Zaterdag 6 mei 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaar: D. Hendriksen
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het locatiesecretariaat is vrijdag 28 april a.s. gesloten.

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 10 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  4 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Kledinginzameling

Zaterdag 6 mei a.s. kan er tussen 09.00 en 12.00 uur weer kleding ingeleverd worden ten behoeve van Sam’s Kledingactie.  De kleding kunt u in gesloten plastic zakken inleveren bij de Mariaschool Langeveen, Kerklaan 2.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kan de gezondheidszorg voor moeder en kind in Ethiopië verbeterd worden.

Hartelijk dank voor uw donatie!

 

 

 

 

 

 

Een kind met een eetstoornis: wat doet dat met de betrokkene en het gezin?

Naar schatting lijden in Nederland jaarlijks ongeveer 200.000 mensen (bron Voedingscentrum) aan een eetstoornis. Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar vooral anorexia nervosa en boulimia nervosa beginnen vaak in de puberteit of jonge volwassenheid. Eetstoornissen komen het meest voor bij meisjes en jonge vrouwen.

Iemand met een eetstoornis is geobsedeerd door eten en de invloed daarvan op haar of zijn lichaam met vaak ernstige gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Alles wat met eten en voedsel te maken heeft, is voor mensen met een eetstoornis een bron van spanning. De oorzaak van eetstoornissen is vooral psychisch, maar erfelijke aanleg en omgevingsfactoren spelen ook een rol.

 

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  een bijeenkomst voor mantelzorgers over eetstoornissen.

 

Dit gebeurt in samenwerking met het RealCovery Inloophuis in Weerselo. Deze organisatie biedt met haar ervaringsdeskundige vrijwilligers ondersteuning aan mensen met een met een eetstoornis alsmede aan naaste familie en/of vrienden.

 

Er zijn 4 gastsprekers: Silvia, Marjo en Chantal zijn ervaringsdeskundigen.

Ilona, moeder van een dochter met een eetstoornis zal ook haar ervaringen delen.  Ze zijn werkzaam bij Realcoveryinloophuis Weerselo. Als je aanwezig wilt zijn op deze avond, ben je van harte welkom op:

 

Dinsdag 9 mei van 19.30 tot 21.30 in Cafe de Molen, Ootmarsumseweg 203 Fleringen.

 

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of

telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werkers Mantelzorg  bieden ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

Dauwtrappersviering te Hertme Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Op 18 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven.

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en Johannesparochie te Borne,  met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Hertme.

 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

 

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.

 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,

Namens deze,

 1. Harink, Zenderen,

telf. 06-17113843

e-mail: h.harink@live.nl

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 23 mei 2023 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Kottink, Dorpsstraat 36 in Geesteren.

De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur. We starten met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand, waarbij het koor Cantare uit Geesteren zal zingen. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Burgemeester Hermans-Vloedbeld van Tubbergen zal vervolgens vertellen over haar werk. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 15 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl of telefonisch bij het centraal secretariaat van de parochie, op dinsdag-, woensdag-, en vrijdagmorgen, telefoonnummer 06-33564002.

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagde opbrengst voor het Vastenactie project “Veilig onderwijs in Guatemala”

Zoals u weet hebben we in de afgelopen veertigdagentijd aandacht gevraagd voor het vastenactie project “veilig onderwijs in Guatemala” en parochianen opgeroepen om dit project te steunen. In alle kerken stond collectebussen en de scholen in Geesteren en Vasse hebben respectievelijk een spelletjesmiddag en een sponsorloop gehouden.

Inmiddels is bekend wat de totale opbrengst is geworden. We hebben ,mede dankzij de inspanning van de twee scholen, het mooie bedrag van 10.539 euro opgehaald!

Het is nog niet bekend wat de bijdragen van parochie Lumen Christi en de Plechelmus Parochie zijn, maar we zitten nu al ruim boven het streefbedrag van 9.000 euro dat we met de Vastenactie hadden afgesproken voor de drie parochies.

Dat betekent dat de Vastenactie in ieder geval het streefbedrag gaat verdubbelen en dat de kinderen in Guatemala uit mogen kijken naar veilig onderwijs in een goed schoolgebouw.

Mede namens het pastoraal team heel hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraal werker Christianne Saris

Jaargang 60 nr. 16 en 17                                                                      15 t/m 28 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat voor Pasen.

Met Pasen gaan we over van donker naar licht, van dood naar leven. De dood is overwonnen, het graf is leeg. Maar de weg van dood naar leven is voor velen van ons zo vreemd, zo tegengesteld aan het leven van alle dag. Immers wij kennen in onze beleving alleen maar de weg van leven naar dood. We zien het bij onze dierbaren, die ziek worden, die sterven. We zien het bij ons zelf, in onze gebroken relaties, in de eenzaamheid, in het ouder worden, in onze tekorten en beperkingen. De vernietigende kracht van het kruis is soms zo machtig dat je bijna niks anders meer kan dan uitroepen, dood is dood!

Deze ervaring, van dood is dood, moeten de vrienden van Jezus ook hebben gekend toen Jezus gevangen werd genomen, gegeseld en aan het kruis werd gehangen om daar te sterven. Zo zwart kan de nacht zijn dat naar onze menselijke maatstaven het nooit meer licht lijkt te worden.

De vrouwen aan het graf, zij hebben iets ervaren wat voor de vrienden van Jezus nog in het verborgene ligt, ook al zien deze vrienden het lege graf en de zwachtels. De vrouwen verstaan de tekenen van Gods belofte, dat God een God van levenden is en niet van doden. En zij herinneren Jezus’ woorden dat Hij zou sterven aan een kruis, maar op de derde dag zal verrijzen. De twijfel die mensen gevangen houdt wordt doorbroken.

In het pastoraat ben ik al verschillende malen diep getroffen door mensen die ondanks het verdriet en de pijn die het leven met zich mee kan brengen, de tekenen van Gods belofte toch verstaan. Die mogen leven vanuit het levenwekkende Paasgeloof. Een vrouw van in de vijftig zegt met de dood in de ogen; ‘Ik heb mooie jaren gekend. Nu ik afscheid moet nemen van het leven, zal het loslaten van hen die mij zo dierbaar zijn heel moeilijk zijn, maar toch leg ik mijn leven in Gods hand, Hij zal me de weg wijzen ook als ik gestorven ben. Immers in zijn woning is ruimte voor velen’. Ik denk aan een man die keer op keer tegenslag na tegenslag in het leven heeft moeten verwerken, maar geïnteresseerd blijft in de verhalen van de mensen uit zijn omgeving. Ik denk aan een man van 83 jaar, die ruim twintig jaar lang zijn vrouw, die toen een hersenbloeding heeft gehad, elke dag in het verpleegtehuis blijft opzoeken. Ook al kent deze vrouw haar man nauwelijks nog terug en wordt zij soms ongelofelijk boos op hem.

Toch blijft deze man zeggen. Ik heb veel van haar gehouden en dat doe ik nog steeds. Dit alles, ontroert mij ten diepste. Op zulke momenten merk je dat door de pijn en de dood heen de liefde en het leven toch sterker zijn.

Pasen, Jezus opstanding uit de doden. God heeft zijn Zoon door de dood heen gehaald. Door de twijfel en de dood heen, wijst Jezus ons de weg naar het leven.

Pasen is niet slechts een historische gebeurtenis. We moeten niet blijven hangen bij het lege graf. Pasen gaat verder. Het gaat om die levenwekkende kracht van Gods geest, die mensen in beweging zet, mensen doet leven. En ons doet geloven in Gods liefde, dat wij allen zijn kinderen mogen zijn. God, onze hemelse Vader, laat niemand los. Hij laat geen kind alleen, ook niet in de dood.

Christus verrijzenis geeft ons uitzicht op Gods liefde en trouw over onze pijn en dood heen.

Christus is waarlijk opgestaan, Alleluja.

Voor u en uw dierbaren, Zalig Pasen!

pastoor Hans Hermens

 

 

Thema: Gezonden                                                                      2e zondag van Pasen

 1. 16 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 18 april 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Onderweg                                                                      3e zondag van Pasen

 1. 23 april 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Johan Paus

Witteweg 28

*19-06-1955           ꝉ 26-03-2023

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 16 april

Misintenties: Joop Plegt, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Kienhuis-Hoek en fam., Johan Paus.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 23 april

Jaargedachtenis: Geertruida Schothuis-Wolters, Marie Schuurman-Maathuis, Joop Plegt.

Misintenties: Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof, Truus Meijer-Paus, Johan Paus.

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 16 april  09.00 uur

Lector: J. Lescher

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Zondag 23 april 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, J. Lescher, Y. Nijhuis
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 26 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  20 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Afwezigheid van onze diaken Bert Huitink

Al geruime tijd  heeft onze diaken Bert Huitink te maken met artrose.  De voortschrijdende artrose belemmert hem meer en meer in zijn werk, maar natuurlijk ook in z’n privé leven. Met veel passie en enthousiasme heeft hij zijn werk in onze H. Pancratiusparochie gedaan. Maar door de artrose kan hij niet meer met de zelfde kracht zijn werk blijven doen. Dat valt hem ook zwaar. De afgelopen maanden hoopte  hij door minder uren te werken, dat de klachten af zouden nemen, maar dit was helaas niet het geval. Daarom zal Diaken Bert Huitink enige tijd door ziekte afwezig zijn. We hopen dat met rust de klachten af zullen nemen. We wensen hem heel veel beterschap toe.

Pastoor Hans Hermens, namens parochiebestuur en pastoraal team.

Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’

Op woensdag 3 mei 2023, aan de vooravond van de dodenherdenking, speelt Peter Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma.

 

In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde Karmeliet en mysticus, die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.

 

In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

 

Waar: RK. Kerk van de HH. Simon en Judas, Kerkplein 3, Ootmarsum

Wanneer: Woensdag 3 mei 2023 om 20.00 uur.

Prijs: €10 (graag contant)    

Reservering vóór 30 april 2023, secretariaat@lumenchristi.nl  0541-353551(di t/m vr 9.00-12.00u).

 

U bent van harte uitgenodigd.

 

THEMACONCERT “VRIJHEID EN VREDE’’

ZONDAGMIDDAG 16 april 2023 geeft het koor Da Capo om 15.00 uur in de Plechelmuskerk te  Saasveld een concert met als thema:

VRIJHEID & VREDE

 

Begin april is het 78 jaar geleden dat Saasveld en omliggende plaatsen zijn bevrijd. Omdat vrijheid echt NIET vanzelfsprekend is, willen wij als koor hier extra aandacht aan schenken. Er zijn sinds de meidagen van 1945 nog vele oorlogen gevoerd en ook in Europa. En ook nu nog. Wanneer stopt het?

 

Rondom dit thema heeft Da Capo passende liederen uitgezocht met bijpassende teksten en beeldpresentatie.

Hierin zullen o.a interviews te zien zijn met plaatsgenoten die de oorlog van dichtbij hebben  meegemaakt.

De kinderen van de basisschool worden ook betrokken.

Wij zijn als koor druk bezig met de voorbereidingen om er een indrukwekkend en geslaagd concert van te maken.

Het geheel staat onder muzikale leiding van Resy Weernink

Piano : Josefien Havinga

Trompet: Bart Loohuis

 

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee of een drankje elkaar te ontmoeten. Het concert is gratis, maar een vrije gift is zeer welkom!

 

Wij hopen velen van u te ontmoeten!

DA CAPO

 

 

Senioren uitstapje Bruinehaar/Langeveen

Op woensdag 17 mei aanstaande wordt er een reisje naar de Orchideeën hoeve georganiseerd voor de senioren Bruinehaar/Langeveen.
Er zijn op dit moment nog een aantal plekken vrij mocht je zin hebben aan een gezellig dagje uit bel dan een van de bestuursleden voor vrijdag 12 mei

Programma
10.30 uur Vertrek vanaf Waayer
12.00 uur aankomt Luttelgeest Orchideeënhoeve
Ontvangst met koffietafel
Bezoek showtuinen, vlinder Vallei Lorituin kwekerij en winkel
Ter afsluiting koffie met cakegebak
15.30 uur vertrek huiswaarts
17.00 uur terug bij café-restaurant Waayer
Aansluitend diner

De kosten bedragen €60,00 p.p
Opgave bij
Elly Oude-Geerdink 06 39080279
Toos Leus telef 06 51973923
Sonja Wienen 06 22297360
Helma Schalkwijk 06 45421173
Ineke Eggengoor 06 3333397

 

 

Dankwoord Paasattenties

Het diaconaal beraad bedankt de Parochiële Caritas Instelling, de Protestantse kerk Tubbergen, supermarkt Plus Wallerbosch uit Geesteren en allen op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ruim 195 Paasattenties. Ook hartelijk dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

Jaargang 60 nr. 14 en 15                                                                         1 t/m 14 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Zien en gezien worden

In het weekend van 18 en 19 maart stond de vastenactie centraal en vierden we tevens half vasten. Ik mocht voorgaan in verschillende weekendvieringen en ben tijdens de overweging in Geesteren en Vriezenveen in gesprek gegaan met Inge Kuiphuis, die zeven jaar als missionair werker heeft gewerkt in Guatemala. Zij is verbonden met ons project van de Vastenactie. Inge en ik kwamen erachter dat de lezingen naadloos aansloten bij het verhaal dat zij vertelde. Ik vroeg haar hoe zij ertoe was gekomen om in Guatemala te gaan werken. Zij vertelde dat de ongelijke verdeling in de wereld haar bezig had gehouden. Zij had zo’n goed leven en kwam niets tekort, in het zuiden van de wereld is aan alles tekort. Zij koos er voor om de opleiding Ontwikkelingsstudies te volgen en werd uitgezonden via de Week van de Nederlandse missionarissen. Ze heeft gewerkt bij een sociale beweging van boeren en arbeiders die opkomt voor de rechten van werknemers van een voormalige koffieplantage en voor de verbetering van leefomstandigheden. Inge heeft deze organisatie op allerlei manieren bijgestaan. Wat de mensen het meest waardeerden, was dat ze gezien werden, door mensen uit andere landen en dat sterkte hen enorm. In het evangelie van het betreffende weekend ging het ook om gezien worden. Jezus zag een blindgeborene, waar anderen aan voorbij liepen. Hij zag de nood van de man, ontfermde zich over hem en genas hem. De man kreeg een totaal nieuw perspectief in zijn leven en kwam tot geloof. In onze tijd zie ik ook een grote behoefte van mensen om gezien te worden. Gezien te worden in het werk of vrijwilligerswerk, maar ook in het onderlinge sociale contact om zorgen en noden te delen, bij ziekte, zorgen, verlies, overlijden. En waar het leven gedeeld wordt, worden mensen bemoedigd en gesterkt. Jezus heeft ons laten zien wat geloven is: de wereld te herscheppen, betrouwbaar te maken, te vernieuwen, te verzoenen. Hij zag mensen in hun nood en hielp hen opstaan. Dat wij elkaar helpen opstaan en zo toe mogen groeien naar Pasen, het feest van de Opstanding.

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: God zal mij helpen                                                                      Palmzondag

 1. 1 april 19.00 uur: Eucharistieviering (Pastor Huisman)

De viering is in kerk i.p.v. in de dagkapel

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 4 april 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Goede vrijdag                                                                                                        

 1. 7 april 15.00 uur: Kruisweg m.m.v. het Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

De kruisweg is in de kerk i.p.v. de dagkapel

 

Thema: Hij leeft!                                                                        Hoogfeest van Pasen

 1. 9 april 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

De viering is in kerk i.p.v. in de dagkapel

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Thema: Hij leeft!                                                                                              2e Paasdag

 1. 10 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

De viering is in kerk i.p.v. in de dagkapel

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 1 april

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerda Haarman-Spijker, Bennie Steggink, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 9 april

Jaargedachtenis: Marie Paus-Hamer.

Misintenties: overl. pastores, Gerhard en Lena Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grotelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Gerard, Marie en Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, ouders ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, ouders Plegt-Paus, Jan en Marie Pouwels, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, ouders Haarhuis-Beld en Sien, Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, Jan Oude Nijeweme, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Ans Hekkink, Gerrit Albers en ouders Droste en fam., Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jolanda Oude Booijink, Jan en ouders Vrerink, Leo Scholten (Itterbeck), Bennie Kienhuis (Manderveen), Marie Paus-Hamer, Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, ouders Kienhuis Hoek en fam., Jan Lohuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Annie Heppenhuis-Velers en ouder Heppenhuis-Hofsté, Siny Kuipers.

 

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 10 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis.

Misintenties: ouders Bertels en Jan en ouders de Koning, Bennie ten Berge, ouders ten Berge-Oude Kotte, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. fam. Mensen-Everloo, overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Paus-Lohuis en uit dankbaarheid, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof. mis uit dankbaarheid.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 1 april  19.00 uur

Lector: M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Dinsdag 4 april 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Vrijdag 7 april 15.00 uur

Lector: I. Scholten, M. Pouwels

 

Zondag 9 april 09.00 uur

Lector: J. Pouwels, Y. Nijhuis, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

Maandag 10 april 09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 12 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 6 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Popkoor Viventi met passie voor het goede doel!

Ook dit jaar zal Popkoor Viventi uit Tilligte op diverse locaties het Passieverhaal met als thema “Het licht in mij” opvoeren. Dit jaar heeft de Passie een speciaal tintje. Aangezien enkele koorleden en dorpsgenoten nauw verbonden zijn met de actie Walk4light, wil ook Viventi hierin iets betekenen. De achtjarige Joep uit Reutum lijdt aan Retinitis Pigmentosa, een oogziekte met weinig zicht of zelfs blindheid als gevolg. Het is een progressieve ziekte en tot op heden nog niet te behandelen. Professor Camiel Boon, oogarts en hoogleraar oogheelkunde, wil met zijn team innovatieve gentherapie en behandelingen ontwikkelen. Dit onderzoek is experimenteel, complex en heel kostbaar.

Popkoor Viventi zal na de uitvoeringen om een vrije gift vragen. De gehele opbrengst zal voor dit goede doel zijn!

We nodigen u van harte uit voor de Tilligter Passie met als thema “Het licht in mij”. De uitvoeringen zijn op:

 • Zaterdag 1 april om 19.00 uur in de Simon en Judaskerk in Reutum;
 • Woensdag 5 april om 19.30 uur in de kapel van het Klooster in Noord-Deurningen;
 • Vrijdag 7 april om 19.00 uur in de Simon en Judaskerk in Tilligte.

Popkoor Viventi hoopt die avonden voor velen een lichtpuntje te zijn!

3 t/m 16 april 2023

H. Pancratius parochie Tubbergen

 

Actie Kerkbalans Pancratius parochie

De Actie Kerkbalans – de grootste jaarlijkse inzamelingsactie onder de leden van de geloofsgemeenschappen – wordt in H. Pancratius parochie van 3 tot en met 16 april aanstaande gehouden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen deze actie van harte aan, om onder andere de pastorale zorg voor alle negen geloofsgemeenschappen draaiende te kunnen houden. Naast de kosten voor de pastorale zorg zijn er de nodige uitdagingen gezien bijvoorbeeld de hoge energiekosten van de gebouwen, het  onderhoud van de begraafplaatsen en gebouwen en de inflatie waarmee we te maken hebben.

Om een levende gemeenschap te kunnen zijn met elkaar kunnen we niet zonder de jaarlijkse bijdrage van onze parochianen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de eigen gemeenschap en van jong tot oud.  De afgelopen jaren is flink ingezet op het bereiken van onze kinderen, jongeren en jonge ouders. Met uw steun kunnen we dit werk voortzetten en samen een levendige parochie vormen. Helpt u ons bouwen aan de kerk van morgen?

De Heilige Pancratius parochie dankt u bij voorbaat voor uw gift.

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt weer Passiestonde

in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2023 weer twee Passiestonden. Een rijke traditie die in Geesteren voor de 9e keer gaat plaatsvinden en in Vroomshoop voor de 24e keer.

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Den Ham.

Op woensdag 5 april wordt de Passiestonde opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 6 april wordt de Passiestonde uitgevoerd in Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman. Ook zingt het koor het prachtige ‘Pie Jesu’ van Andrew Lloyd Webber. Vlak voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ en daarna het krachtige ‘Lift high the cross’ van S.H. Nicholson, dat samen met de bezoekers zal worden gezongen.

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00, te voldoen bij de ingang van de kerk.

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

Twentse School voor Theologie

Voor Twentenaren geïnteresseerd in theologie is de Twentse School voor Theologie opgericht. Op 20 april staat de eerste lezing op de agenda. Professor dr. Arnold Huijgen zal een lezing verzorgen op basis van zijn boek ‘Maria, icoon van genade’, bekroond met de prijs beste theologische boek 2020/2021. De lezing vindt plaats in het Anglicaanse Saint Mary’s Chapel op landgoed Weldam, Diepenheimseweg 114 in Markelo. Aanvang 19:30 uur.
Het doel van De Twentse School voor Theologie is om het nadenken over belangwekkende theologische thema’s in Twente een impuls te geven. Twente en theologie zijn immers reeds lange tijd met elkaar verbonden. In de achtste eeuw kwam de Ierse missionaris Plechelmus naar ons land en sindsdien is Twente een regio waar de studie van theologie serieus is genomen. De genegenheid voor deze studie vraagt echter om continue herleving. Meer informatie en aanmelden voor de eerste lezing en andere activiteiten via www.twentseschoolvoortheologie.nl

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Afrika.

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid.

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u dit brengen naar het parochiecentrum te Tubbergen, Grotestraat 66 op woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur.

Hartelijke groet,

Christiane Saris, pastoraal medewerker

Jaargang 60 nr. 12 en 13                                                                      18 t/m 31 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat voor de veertigdagentijd.

Tijdens de veertigdagentijd krijg ik wel eens de vraag, soms ook wat ironisch gesteld: “Pastoor, mogen we nu geen koekje, want het is toch vasten?”

Mijn antwoord is dan wel eens: “U snoept maar rustig door. Dat is aan u want daar gaat het in deze vastentijd niet om. Maar wel dat we ruimte maken voor God en voor elkaar. Dat we werk maken van ons geloof.”

 

Aan het begin van de veertigdagentijd worden ons in het evangelie van Aswoensdag door Jezus drie oefeningen gegeven.

Namelijk: vasten, aalmoes geven en bidden. Jezus legt bij deze wijzen van leven niet de nadruk op hoe stevig je vast, hoeveel je bidt of hoeveel aalmoezen je geeft. Maar Hij wijst op de intentie van waaruit deze werken van gerechtigheid beoefend worden. En deze intentie wordt door de ogen van God gezien. Vasten wil zeggen: ik probeer los te komen van mijn eigen ik, om zo de kwetsbaarheid van me zelf te ervaren. Juist op momenten dat ik trek krijg, kan ik gaan beseffen dat het niet altijd zomaar vanzelfsprekend is dat ik me zo maar weer kan voeden, of zomaar de kraan kan opendraaien. Het wijst me op de nood en de onrechtvaardigheid die door de gebrokenheid ons leven binnen komt en waar heel veel mensen op deze aarde mee te maken hebben. De armoede waar velen mee moeten leven. Dit bewustzijn kan me tot inkeer brengen. Hoe ga ik om met de schepping ons gegeven.

Aalmoes geven is gericht op je naasten, wil zeggen tegen de ander: ik heb je nood gezien en dat raakt me. Ik wil je tot steun zijn. Oprecht een aalmoes geven, is niet een paar euro in een collectemandje doen, maar het vraagt van je om jezelf aan de ander te durven geven. Zou een aalmoes geven in onze tijd niet betekenen: wat tijd vrij te maken en aandacht te schenken aan hen die er om vragen, soms heel dichtbij in je gezin, je familie je vrienden, maar ook hen die vragen om hulp en aandacht?

Bidden is gericht op God. Wanneer je oprecht bidt, durf je je afhankelijk te maken van onze Hemelse Vader. Je legt je leven in zijn handen. Hiermee erken je ook dat je niet alles in de hand hebt en dat je eindig bent. Juist in het gebed is het mogelijk de relatie met God te verdiepen en tot het besef te komen dat God van ons houdt als liefdevolle vader, ons nabij wil zijn over de dood heen. Bidden, vasten en aalmoezen geven zijn veeleer een manier van leven die ons gevoelig maakt voor wat werkelijk belangrijk is in ons leven, mits dit vasten, bidden en aalmoes geven niet gericht is op eigenbelang.

Tenslotte zijn onze prestaties en roem even vergankelijk als ons leven zelf. Bidden, vasten, aalmoezen geven: mag het ons ruimte geven om ons hart te openen voor God en voor elkaar.

Ik wens u een goede voorbereidingstijd toe opweg naar Pasen.

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: Vastenactie                                          4e zondag in de veertigdagentijd

 1. 19 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 21 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

 

Thema: Kom naar buiten                               5e zondag in de veertigdagentijd

 1. 26 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (Parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 maart

Jaargedachtenis: Truus ten Berge-Olde Kolte

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerard, Marie, Regina Oude Hendriksman, Gerda Haarman-Spijker, Sien Weusthuis, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof, Gerardus Bertels

Dinsdag 21 maart:

Misintenties: Jan Oude Nijeweme.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 26 maart

Jaargedachtenis: Jan vd Aast.

Misintenties: Gerda Haarman-Spijker, Herman Rikhof, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 19 maart  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

 

Dinsdag 21 maart 09.00 uur

Lector: M. Pouwels

Zondag 26 maart 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, Y. Nijhuis, A. Schothuis
Collectanten: J. Pouwels, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 29 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 23 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 31 maart van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

 

 

 

Vastenactie voor veilig onderwijs in Guatemala

Project Vastenactie

Tijdens de Vastenperiode collecteren we elk jaar voor de Vastenactie. Zij steunen kleinschalige ontwikkelingsprojecten over heel de wereld. Als parochie kun je ook een eigen doel indienen, en dat hebben we dit jaar gedaan. Samen met de Pancratius parochie, de Plechelmus parochie en Lumen Christi gaan we geld inzamelen voor veilig onderwijs in Guatemala. Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren is bij dit project betrokken.

 

Achtergrond project

Het project wordt uitgevoerd door MTC, een sociale beweging van boeren en arbeiders. MTC is ontstaan vanuit het sociale pastoraat in San Marcos, als antwoord op de slechte arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Via de verschillende parochies werden trainingen gegeven over arbeidsrechten en werden de mensen gemotiveerd om zich te organiseren. Zo ontstonden eerst arbeidscomités en later ontwikkelingsverenigingen. Ze worden ondersteund door een klein team van betaalde medewerkers. MTC biedt tal van diensten aan zowel leden als niet-leden, zoals vakopleidingen, studiebeurzen, juridische en psychologische hulp.

 

Tweeledig doel

De opbrengst gaat naar twee projecten gericht op onderwijs. Het eerste is de bouw van een school in de gemeenschap Nueva Primavera, dat Nieuwe Lente betekent. Dit dorpje bestaat uit families van arbeiders die op een koffieplantage hebben gewerkt. Na jarenlange onderbetaling kregen ze uiteindelijk een stuk land. Het dorpje ligt midden tussen de koffieplantages, en naast huizen werd ook een schooltje opgezet, maar met slecht weer kunnen de lessen niet doorgaan. Daarom is het doel de bouw van een adequaat schoolgebouw met permanente toegang tot onderwijs.

 

Het tweede project is het aankaarten van het geweld tegen kinderen op 11 scholen. Dat wordt gedaan via de ontwikkelingsverenigingen in 11 gemeentes. Door geweld bespreekbaar te maken en trainingen te geven aan leraren en ouders willen ze bijdragen aan minder geweld tegen kinderen.

 

Themaweekend vastenactie

In het weekend van 18 en 19 maart staan de weekendvieringen in het teken van dit project. Inge Kuiphuis zal in enkele locaties aanwezig zijn om te vertellen over het project. Op zaterdagavond 18 maart in Geesteren. Na de viering is er koffie/thee en kunt u haar ontmoeten. Zondagmorgen 19 maart om 9.00 uur is ze aanwezig in Vriezenveen en om 10.30 uur in Tubbergen. Ook in Tubbergen kunt u haar na de viering ontmoeten bij de koffie of thee. Van harte uitgenodigd!

Wilt u ook bijdragen aan veilig onderwijs in Guatemala?

U kunt doneren via de collectebussen in de kerk of een donatie overmaken

naar: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Projectnummer 402164 . Doneren via bijgaande QR-Code kan ook.

Passie verplaatst naar 2024

Helaas zal de start van de Passie in de nieuwe opzet worden verplaatst naar 2024. Het is voor 2023 niet gelukt om het financiële plaatje rond te krijgen. En daarmee is het niet haalbaar gebleken om het evenement de herstart te geven die het in onze ogen verdient. Daarom hebben we er toch voor moeten kiezen om het evenement dit jaar niet uit te voeren. Wij richten ons vizier op 2024 en hopen samen met u dan een mooie Passie neer te kunnen zetten!

We wensen u een goede Paastijd en hopen u in 2024 in grote getale te mogen begroeten.

Groet,

Werkgroep Passie 2023/2024

Workshop/Bijeenkomst op woensdag 5 april van 14.00 uur tot 16.00 uur in Agelo:

Beter ademen voor meer energie en innerlijke rust’

Er wordt veel van jou als mantelzorger gevraagd. Je staat steeds voor de ander klaar, je draagt veel verantwoordelijkheid en je moet veel weten. Momenten voor jezelf schieten er misschien bij in en het stressniveau kan oplopen. Hoe blijf jij ontspannen, gezond en voel je je lekker in je eigen vel?

 

Gastspreker Drs. Marleen van den Hout, oprichter van Adem Academie Nederland  neemt je in deze workshop/bijeenkomst mee met heldere uitleg en praktische toepassingen van Methode Beter Ademen®. Zij is grondlegger van de methode.

Methode Beter ademen® benadert de adembeweging op een verrassende en nieuwe manier. Je ervaart hoe sterk de kracht van ademen is en hoe je in een paar minuten ontspant. Na de Beter ademen® workshop weet jij jezelf snel tot rust te brengen en meer te ontspannen. Je doet nieuwe energie op. Je krijgt handvatten om beter een hoge belasting aan te kunnen en je intuïtie te versterken.

 

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  deze bijeenkomst, je bent van harte welkom!

De bijeenkomst is woensdag 5 april van 14.00 tot 16.00 uur bij Restaurant Rouwers, Denekamperstraat 74 in Agelo. De zaal is vanaf 13.30 uur open.

 

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker mantelzorg  biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Hartelijke groet, mede namens Nicolet Plegt

 

 

Arie Vreeswijk stopt als coördinator Lourdes werkgroep en als reis- en hotelleider Lourdesbedevaart.

Maandag 6 maart heeft Arie afscheid genomen van de werkgroep Lourdeswerk/contactpersonen. Arie heeft 30 keer Lourdes bezocht en veelvuldig in de functie van reis- en hotelleider. Afgelopen september was zijn laatste reis in deze functie en werd er in Lourdes door vrijwilligers ook al stilgestaan bij het afscheid. 6 Maart werd er nogmaals afscheid genomen, maar nu in het bijzijn van de werkgroep.

Arie was altijd begaan met de pelgrims en keek in Lourdes door het oog van de pelgrim of alles naar wens was voor hen. Zo niet, dan zorgde hij ervoor dat het wel goed was. Een tevreden pelgrim was het allerbelangrijkste voor hem.

Arie was naar buiten toe, als het om Lourdesbedevaarten ging,  de spreekbuis vanuit de parochie, richting de Twente Bedevaarten, de voormalige VNB, richting bisdom en vicariaat. Arie liet zijn stem horen in het belang van de Lourdes bedevaarten, in het belang van de pelgrims en vele vrijwilligers.

De groep contactpersonen bestaat al 20 jaar in de H. Pancratius Parochie. Al die jaren was Arie de voorzitter, maar dit stokje draagt hij vanaf nu over aan Truus Rozenkamp.

Diaken Bert Huitink dankte Arie voor zijn inzet en enthousiasme voor het begeleiden van de vele Lourdesbedevaarten en als coördinator van de werkgroep. Hij overhandigde hem een symbolisch cadeau, een afbeelding van een glaskunstwerk welke nog gemaakt moet worden en voor Arie’s vrouw Ina had hij een mooie bos bloemen. Het samenzijn werd afgesloten met een drankje en hapje.

Arie was blij verrast door deze feestelijke afsluiting van de vergadering. Zijn woorden waren; “ik ben zo oud dat ik moet zeggen dat het in de groep moet doorgaan door middel van verjonging, ik ga dit jaar nog mee naar Lourdes om Wilma Thöni en Evelien Olimulder te begeleiden. Zij nemen samen mijn taken over”.

Wij wensen bij deze Wilma en Evelien veel succes toe als coördinatoren en bedevaart/reisleiders en we hopen op een goede samenwerking, beide dames kennende moet dit goed komen, het zijn twee vrijwilligers met een Lourdes hart.

Namens de Lourdeswerkgroep,

Diaken Bert Huitink.

 

Jaargang 60 nr. 10 en 11                                                                         4 t/m 17 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Samen op weg naar Pasen

Carnaval heeft vele mensen een mooie tijd bezorgd. Tijdens het maken van de wagens, de gala avonden, de optochten, de feesten met de carnavalsverenigingen was er weer saamhorigheid te beleven. Wat fijn dat het weer mogelijk was. Het is als het ware een nieuw begin.

 

Met Aswoensdag is de voorbereidingstijd op Pasen begonnen. Met dit feest vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Het is ook het feest van een nieuw begin, van de opstanding uit alles wat het leven onmogelijk maakt.

In deze tijd kijken we hier meer naar uit dan ooit. Het klimaat, de stikstofcrisis,  de armoede en de oorlog houden ons bezig. Maar ook het geweld, de tweedeling in de wereld. Alles vraagt om verandering, om een nieuwe samenleving. Die verandering begint bij ons zelf, het vraagt om nieuwe keuzes. De lezingen in de weekendvieringen begeleiden ons daarbij. In het weekend van 25 en 26 februari horen we dat Jezus met verleidingen te maken krijgt. Hem wordt het grote geld, macht en veel invloed voorgespiegeld. Maar Jezus kiest voor de droom van God  van een nieuwe wereld.

Dat hij onze inspiratiebron mag zijn. Dat wij, net als Hij, niet kiezen voor meer, groter en beter. Maar voor minder, kleiner en fijner. Voor delen en herverdelen. Voor verbondenheid en zorg voor elkaar. Laten we daar in de komende tijd een begin mee maken. En laten we het samen doen, door samen te komen in de weekendvieringen, levensmiddelen in te zamelen voor de Paaspakkettenactie en te doneren aan ons project van de Vastenactie.

Een goede veertigdagentijd gewenst!

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: Op een berg                                                    2e zondag Veertigdagentijd

 1. 4 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermes)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 7 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Bij een put                                                       3e zondag Veertigdagentijd

 1. 11 mrt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Mini Paus-Oude Weernink

Erve Mensman, Geesteren

*01-10-1925                                                      ꝉ 16-02-2023

 

Riek Oude Elberink-Rikhof

Langehaarsweg 1, Langeveen

*11-09-1939                                                      ꝉ 21-02-2023

Henk Rikhof

Witteweg 12A, Langeveen

*13-09-1940                                                      ꝉ 23-02-2023

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 4 maart

Jaargedachtenis: Gerardus Schothuis, Jolanda Oude Booyink, Marie Tijink-Snijders.

Misintenties: Joop Plegt, Henk Schröder, Pastor Heuven en overl. fam., Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, Bennie Kienhuis (Manderveen), Mini Paus Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 11 maart

Jaargedachtenis: Frans Mensen, Truus ter Groot-Nijkamp

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, Gerrit Albers en overl. fam. Droste-Derkink, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 4 maart 19.00 uur

Lector: J. Lescher

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

Zaterdag 11 maart 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, I. Scholten, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

INSPIRATIEREIS NAAR ROME – Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere belangstellenden wordt er komend voorjaar een inspiratiereis naar Rome georganiseerd en wel van 2 tot en met 8 juni 2023. Wegens annulering zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar!

Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een bezoek brengen aan de bekende  St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse kapel. Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.

In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering bijwonen.

Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.

Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens op het programma.

De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse vliegreis plm.  € 1600,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,–.

Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan aan via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.

 

De kinderkerk viert Palmpasen

Na het grote succes van vorig jaar viert de kinderkerk dit jaar wederom Palmpasen.  We gaan samen met kinderen en de hulp van ouders de palmpaasstok versieren. De Palmpaasstok zit vol met symboliek over de goede week. Stap voor stap geven wij uitleg en gaan wij de stok versieren.

Uiteraard beginnen wij met het verhaal van Palmpasen  dat is de start van de goede week, wij geven aan kinderen uitleg wat er gebeurd met Jezus, welke weg hij moet gaan en hoe we uitkomen bij Pasen.

Het kinderkerkkoor zal deze viering muzikaal gaan begeleiden

Aansluitend gaan wij de Palmpaasoptocht door het dorp maken, de dr. Schaepman harmonie zal ons daar muzikaal gaan begeleiden.

Vorig jaar was het een groot succes en zat het helemaal vol, wij konden plaats bieden aan 60 kinderen. Voor dit jaar zal dit wederom het maximaal aantal kinderen zijn die kunnen deelnemen. Gezinnen moeten zich aanmelden voor de viering van Palmpasen. U kunt zich aanmelden via de mail van de kinderkerk: kinderkerk@hpancratius.nl Geeft u in de mail aan hoeveel kinderen er gaan deelnemen.

De werkgroep van de kinderkerk zal zorgen voor de stok en de versierselen. Wij vragen voor de onkosten een vrijwillige bijdrage.

De viering zal gaan plaats vinden op zondag 2 april, wij beginnen om 10.00 uur in de Hüve prins Bernardstraat 11 Tubbergen. De optocht vertrekt om 11.15 uur vanaf de Hüve.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet namens de werkgroep kinderkerk,

Diaken B. Huitink.

 

Bezinningsboekje ‘onderweg’

De afgelopen jaren heb ik Bert Huitink regelmatig bezinningen geschreven, deze zijn met regelmaat verschenen op de sociale media. Het zijn bezinningen die geïnspireerd zijn door ontmoetingen uit het dagelijkse leven. Het gaat over geloof, over gevoed worden in het leven, bezinningen over de feestdagen, bezinningen die geïnspireerd zijn door vele ontmoetingen die ik heb gehad met mensen.

Wat doe je met deze vele bezinningen? Dat heeft mij het afgelopen jaar aan het nadenken gezet. Ik heb de mooiste bezinningen gebundeld in een boekje, bij iedere bezinning staat een foto die van toepassing is op de bezinning. Er is van iedere bezinning een mooie lay out gemaakt, het is een bijzonder boekje geworden.

Dit boekje is te koop voor €10,00; de opbrengst is voor WensAmbulance Oost-Nederland. Stichting WensAmbulance Oost-Nederland laat bijzondere wensen in vervulling gaan. Graag wil ik met dit bezinningsboekje dit bijzondere doel ondersteunen.

U kunt het boekje bestellen via de mail: b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

Jaargang 60 nr. 8 en 9                                                               18 febr. t/m 3 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Carnaval

Het mag weer, carnaval vieren. De corona heeft afgelopen jaren veel stil gelegd, er was geen carnaval, geen optochten, geen voorbereidingen, geen polonaise, zelfs geen carnavalsviering in de kerk. Als ik om mij heen kijk dan gaat het dit jaar een ‘bruisend’ carnavalsjaar worden.

Voor veel mensen is carnaval belangrijk, het feest der feesten. Uiteraard is het belangrijk voor de verbondenheid van de dorpen, belangrijk voor de gemeente Tubbergen met haar vele carnavalsverenigingen. Het ‘samen doen’ staat wederom centraal. Carnaval is een feest om samen aan de slag te gaan, samen wagens maken, uitdenken wat het thema mag zijn, wat gaan we uitbeelden, waar willen we een kritische noot over kwijt. Maanden lang gaan mensen hier samen mee aan de slag.

Graag wil ik benadrukken dat ieder dorp het ‘samen doen’ nodig heeft. Na de corona was het een moeilijke start voor vele verenigingen, mensen haakten af, of gingen het minder doen. Er waren dit jaar een tweetal carnavalsvieringen in onze kerken, in Langeveen en in Tubbergen, helaas haakten enkele verenigingen af om het carnaval in te laten zegenen.

Carnaval doet meer dan feest vieren en polonaise lopen. Carnaval stapt ook uit de polonaise en is maatschappelijk betrokken. Ze zijn betrokken bij meerdere activiteiten in dorpen, ze zijn betrokken waar mensen het financieel niet breed hebben. De verjaardag box wordt ondersteunt,  de voedselbank krijgt steun vanuit de carnaval, zo zullen er meerdere voorbeelden te noemen zijn.

Ik hoop van harte dat carnaval mensen juist mag inspireren en opnieuw het plezier bij en in elkaar beleven, laten inzien dat we samen sterk zijn en samen veel kunnen. Eigen belangen aan de zijkant plaatsen, gaan voor het belang van de gemeenschap. Ik hoop van harte dat het carnaval dit jaar hier een bijdrage in kan leveren.

Na de carnaval komt de vastentijd en deze begint op  Aswoensdag.  De viering op Aswoensdag kunnen wij helaas niet in alle kerken aanbieden, ons pastoraal team is behoorlijk geslonken. Wij heten carnavalsverenigingen van harte welkom in de dorpen waar wel een Aswoensdag viering zal gaan plaats vinden.

Ik wens u allen een mooie carnavalstijd toe alaaf!

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Bemint en bidt                                                  7e zondag door het jaar

 1. 19 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Tijdens de viering wordt de ziekencommunie

thuis gebracht.

Collecte:                              1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Kerkdeurcollecte:            Voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië

en Turkije.

 1. 21 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

 1. 22 febr. 19.00 uur: Aswoensdag, Woord- en Communieviering

m.m.v. het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

 

Thema:                                                                         1e zondag Veertigdagentijd

 1. 26 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                              1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 februari

Jaargedachtenis: Jan Schuurman

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, ouders Paus-Lohuis, Leo Scholten (Itterbeck).

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 26 februari

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker, Bennie Steggink, Leo Scholten (Itterbeck)

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 19 februari 09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Misdienaar: J. Kienhuis

Dinsdag 21 februari 09.00 uur

Lector: M. Pouwels

 

Woensdag 22 februari 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme, A. Kroeze
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

 

Zondag 26 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, A. Schothuis, J. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 23 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

 

 

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, Woensdag en vrijdagafwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging

Meditatief wandelen vanuit de

RK-Kerk H. Plechelmus in de Lutte

ThemaOntluikend wonder’

Op zaterdagmorgen 4 maart 2023 wordt er weer meditatief gewandeld vanuit de prachtige RK-kerk H. Plechelmus gelegen in het centrum van De Lutte.

Na de auto of fiets te hebben gestald op het parkeerterrein voor de kerk wordt u tussen 09.15 en 09.30 uur welkom geheten in de H. Plechelmuskerk in De Lutte voor een frisse (lente) ochtendwandeling.

Na een kort meditatief moment in deze mooie ‘waterstaatskerk’ wandelen we plm. 11 á 12 km door het mooie buitengebied van de Lutte.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met stilte­momenten en spirituele gedichten. Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk. Halverwege pauzeren we op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers.

Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

 

Onze (verkorte) zomeravondwandeling staat gepland op wo. 5 juli 2023 vanuit

Het Klooster in Nrd-Deurningen

 

 

Rock Solid op bezoek bij de zusters in Denekamp

Jongeren gingen op zondag 5 februari op bezoek in het klooster in Denekamp, we komen hier vanuit de parochie vele jaren met vormelingen. Het kloosterbezoek zit niet meer in het vormseltraject, het zit in het programma van Rock Solid Junior en in het programma van de Rock Solid de groep ‘Work’. Het waren 15 jongeren en begeleiders die vanaf de dagkapel in Geesteren vertrokken naar Denekamp. Vele jongeren konden zich niets voorstellen wat hun te wachten stond, ze lieten het op zich af komen. Eenmaal aangekomen in het klooster werden wij van harte welkom geheten door de zusters. Jongeren kregen hun naamkaartje op, er was drinken, een krentenbol en koekjes. Een hartelijke binnenkomer, nieuwsgierig keken velen om zich heen. Het programma was voorbereid met de leiding van Rock Solid. Op reis was het thema van deze dag, niet op reis met koffers met kleding, op reis naar je innerlijke ziel zoals zuster Reinalda het zo mooi noemde. De reis begon met de een kort versie van de film van Franciscus. Dit is altijd weer een indrukwekkende film, Franciscus die niet kiest voor rijkdom, hij kiest voor de arme kant van de samenleving. Het gaat in het leven om rust, vrede en gelukkig zijn, het gaat om je leven te delen met een ander. Jongeren kwamen aan het nadenken, dat kreeg de aandacht in het vervolg op deze ochtend. Na de film lagen er voetenstappen op tafel, op iedere voetstap stond een woord. In stilte konden jongeren en ook leiding rondlopen en ze mochten één voet met een woord uitkiezen dat hun na het zien van de film aan het nadenken had gezet. Dat mochten ze zich in groepjes aan tafel worden uitgewerkt: waarom heb je voor dit woord gekozen, en maak aan de achterzijde van de voet een tekening die bij het woord past.

Rond het middaguur naar buiten, het grote laken met een gat erin, laat de bal niet door het gat verdwijnen, hoeveel jongeren kunnen tegelijk touwtje springen, hoeveel slagen haal je samen? Op adem komen tijdens de reis naar je binnenste. De inwendige mens werd goed verzorgd met het zo lekkere broodje kloosterkroket, er waren andere broodjes, er was drinken. Het was allemaal op en top verzorgd in het klooster. De middag bestond uit o.a. rondneuzen en in het kort werd er verteld in welke plaatsen in Nederland zusters werkzaak zijn geweest. Wat hebben zusters gedaan in de samenleving, jongeren hebben hier geen weet van. Aansluitend naar de kapel van de zusters, een kaarsje opsteken bij Maria. Even uitleg geven waarom een lichtje een gebed kan overnemen, is dat echt zo vroeg een van de jongeren? Terug in onze zaal was het tijd voor afsluiting in de vorm van een korte viering, er werd kort gebeden, de voeten met woorden werden gepresenteerd, er werd nog gezongen en gedanst, Diaken Bert Huitink gaf jongeren de zegen mee. Het was een mooie dag voor jongeren en leiding. De leiding wil ik bij deze nogmaals danken voor hun inzet, dat ze op hun vrije zondag zijn mee geweest naar het klooster. De zusters Franciscanessen bij deze nogmaals dank voor jullie gastvrijheid. Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid gaan de komende weken volop carnaval vieren. In Maart komen wij samen en gaan we graffiti spuiten op borden. Hiervoor hebben wij goede begeleider in huis gehaald om dit te laten slagen. Het thema voor deze avonden is Pasen! Deze avond gaat voor Rock Solid Junior plaats vinden op vrijdag 24 Maart, voor de groep Work gaat dit een week later op 31 maart plaats vinden. De oudste groep Spirit, komen 17 maart op een bijzondere avond samen, het thema is nog een verassing.

Namens de leiding een hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

Met de digitale kruisweg op weg naar Pasen

Op 22 februari begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.

Het is een periode van bezinning op ons leven en onze leefstijl.

Op facebook en andere sociale media lijkt het alsof het leven alleen maar fantastisch is. Dat dit maar één kant van het verhaal is, weten we zelf maar al te goed. Het leven kan ook heel lastig zijn. We kunnen mislukken, struikelen, vallen, maar gelukkig ook weer opstaan en leven terugvinden.

In ons geloof laat Jezus zien dat succes en mislukking, leven en dood samen gaan en nieuw leven kunnen brengen. Zijn kruisweg kan ons inspireren en bemoedigen.

 

De Pancratius Commissie heeft er daarom voor gekozen om, net als vorig jaar, stil te staan bij gebeurtenissen uit die kruisweg en deze te vertalen naar deze tijd.

We gaan in gesprek met een vader van een kind met een verstandelijke beperking en een moeder die twee overleden kinderen heeft. Wat doet het met hen, hoe gaan ze ermee om, wat is hun steun en kracht hierbij? We spreken met de missionair werker van onze parochie die sinds 2015 in Guatemala werkt en een vrijwilliger die al jaren werkt bij stichting Leendert Vriel om te waken bij stervenden. Wat drijft hen om dit te doen? Wat brengt dit werk hen?

 

Vier mensen, die met ons hun verhaal willen delen en laten zien waarvan ze leven. Mensen die zich herkennen in gebeurtenissen van de kruisweg van Jezus. Dat hun verhalen ons mogen bemoedigen en ons het inzicht geven dat in ieders levensverhaal een blijde boodschap zit. Een boodschap dat het leven sterker is dan de dood. Dat we met vallen en opstaan het volle leven mogen vinden.

 

U kunt de uitzendingen zien door op de link “digitale kruisweg” te drukken op de voorpagina van de website van de parochie ( www.hpancratius.nl) U kunt ook via kerktelevisie de uitzendingen volgen. Tenslotte wordt er ook een link naar het filmpje van het betreffende gesprek op de facebookpagina van onze parochie geplaatst. We nodigen u van harte uit om te kijken!

Hieronder het overzicht van de gesprekken:

 

Vrijdag 24 februari: Inleiding op het hoe en waarom van de digitale kruisweg

Vrijdag 3 maart: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Aandacht voor ouders met een kind met een verstandelijke beperking

Gesprek met Jos Sonder

Vrijdag 10 maart: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Aandacht voor ouders met overleden kinderen

Gesprek met Miranda Kamerbeek

Vrijdag 17 maart: Veronica droogt het gelaat van Jezus af

Aandacht voor mensen die zich inzetten voor hun medemens.

Tevens aandacht voor het project van de vastenactie.

Gesprek met missionair werker Inge Kuiphuis

Vrijdag 24 maart: Jezus sterft aan het kruis

Aandacht voor het bijstaan van stervenden

Gesprek met Pia Pekelder van Stichting Leendert Vriel

Vrijdag 31 maart: Vooruitblik naar de Goede Week en Pasen

 

Project Vastenactie 2023

Guatemala is één van de grootste koffieproducenten ter wereld.

De arbeiders op de koffieplantages verkeren vaak in slechte omstandigheden. Arbeiders worden uitgebuit en vrouwen en kinderen zijn slachtoffers van geweld.

De landarbeidersvereniging MTC zet zich al jaren in jaren in voor betere omstandigheden en het verdedigen van mensenrechten.

Inge Kuiphuis uit Geesteren werkt sinds 2015 als missionair werker in Guatemala

bij MTC. Haar uitzending wordt ondersteund door de H. Pancratius Parochie.

Door regelmatig contact met Inge weet de parochie van de projecten die in Guatemala ondersteuning verdienen. Dit jaar willen we samen met de Plechelmus Parochie en parochie Lumen Christi via Vastenactie een tweeledig project in Guatemala steunen:

 

De bouw van een school in Nueva Primavera

Het dorpje Nueva Primavera bestaat de families van voormalige arbeiders van een koffieplantage. De dichtstbijzijnde school is ongeveer een half uur lopen verwijderd. Daarom besloten de vrouwen een school op te zetten. Kinderen krijgen nu les in eenvoudig gebouw, waarbij met regen het onderwijs wordt gestopt. Er werkt één leraar voor zes verschillende groepen. Daarom is het doel van het project een adequaat schoolgebouw met permanente toegang tot onderwijs voor de kinderen.

 

Geweldloos onderwijs in een veilige omgeving

De landarbeidersvereniging MTC wil geweld tegen kinderen bespreekbaar maken en ouders en leerkrachten bewust maken van de rechten van kinderen. Hiervoor worden tweeëntwintig vrouwen uit vrouwenraden van diverse gemeenten worden opgeleid. Zij zullen op elf scholen in gesprek gaan met de schooldirectie, leraren en ouderraad. Met hen wordt nagegaan wat nodig is voor beter onderwijs. Hoe ze kinderen die te maken hebben met geweld, kunnen herkennen en helpen. Hoe ze kinderen met slechte leerprestaties kunnen begeleiden. Daarnaast zullen de vrouwen trainingen geven aan ouders over geweld en het recht op onderwijs zonder geweld.

Als pastoraal team bevelen wij dit project van harte bij u aan! U kunt uw bijdrage deponeren in de bussen in de kerk, doneren via de website van de vastenactie bij het project “geweldloos onderwijs in Guatemala” of  zelf een gift overmaken op rekening

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, o.v.v. projectnummer 402164. U kunt ook via onderstaande QR code doneren. Hartelijk dank voor uw gaven!

 

Extra informatie ruimingskosten graven

Het parochiebestuur heeft drie jaar geleden met de commissies van beheer afspraken gemaakt over het gelijk trekken van alle tarieven binnen de parochie.  Tot 2021 waren er op enkele diensten nog verschillende tarieven van toepassing. Met ingang van 2021 zijn alle tarieven uniform geworden. Dit betekent dat er tussen de locaties geen verschillen meer zijn in de tarieven.

Met betrekking tot de ruimingskosten van graven is hier in het verleden door locaties zeer divers mee omgesprongen, veelal werden deze na de effectieve ruiming in rekening gebracht. Dit heeft meermaals tot discussie met nabestaanden geleid en in een aantal gevallen bleken de nabestaanden/rechthebbenden niet (meer) te achterhalen.

In navolging op het instellen van de uniforme tarieven heeft het parochiebestuur besloten om ook op uniforme wijze de kosten voor ruiming van graven in rekening te brengen en dit voortaan vóóraf bij het afsluiten van grafrechten of – als dit nog niet eerder in rekening is gebracht – bij het verlengen van de grafrechten.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit schrijven dan neem gerust contact op met  Tom Linneman ( mail: t.linneman@hpancratius.nl en tel:06-17090739)

Met vriendelijke groet,

Parochiebestuur H. Pancratiusparochie

 

JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFSPUZZELTOCHT

Na twee voorgaande jaren gaat de jeugdkerk wederom de geloofspuzzeltocht organiseren. Voorgaande jaren waren wij te gast in Fleringen, dit jaar gaan wij naar Langeveen. De puzzeltocht is ontstaan in de coronatijd en werd georganiseerd voor gezinnen van communicantjes. Er namen vorig jaar vele gezinnen mee aan de puzzeltochtgroot het was wederom een succes. De reacties van ouders waren positief, kinderen werden puzzelend aan het nadenken gezet over geloof. Dit jaar is deze puzzeltocht niet alleen voor gezinnen van communicantjes, gezinnen uit de gehele parochie zijn van harte welkom.

Wat kunt u dit jaar verwachten van de geloofspuzzeltocht?

De start zal gaan plaats vinden bij de kerk in Langeveen, daar zal een Bijbelverhaal verteld worden door Diaken Bert Huitink. Vanuit dit verhaal gaan gezinnen puzzelen letters zoeken, op zoek naar het thema van de puzzeltocht. We beklimmen treden, bij iedere trede een vraag, deze moet je goed beantwoorden om door te kunnen. We gaan langs het water van de koel, daar gaan we vissen, wat zit er in het net? Vandaaruit gaan we door de pastorietuin, we gaan zoeken naar woorden. De afsluiting zal bij de Lourdesgrot zijn om licht te ontsteken.

Onderweg is er uiteraard een pauzeplaats, ieder gezin krijgt een tasje met boekje, een pen van de parochie, brood om te breken, drinken om te delen. Voor de ouders is er bij de pauzeplaats koffie en thee. Wie weet zit er nog iets in om te snoepen.

Wij nodigen gezinnen van harte uit om deel te nemen. Deze puzzeltocht gaat plaats vinden op zondag 19 maart in Langeveen. We starten vanaf 09.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij de jeugdkerk jeugdkerk@hpancratius.nl in de mail graag aangeven hoeveel kinderen en volwassenen gaan deelnemen. U krijgt van ons de starttijd door, ieder gezin loopt zijn eigen geloofspuzzeltocht.

Hartelijke groet namens de jeugdkerk.

Diaken Bert Huitink.

 

 

Jaargang 60 nr. 6 en 7                                                                             4 t/m 17 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat

De kerstboom en de kerststal zijn weer opgeruimd, de oliebollen zijn opgegeten, het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud. Alles gaat weer zijn gewone gang.

‘Alles gaat zijn gewone gang?’! Het kan betekenen: ik heb mijn draai weer gevonden, alles loopt weer zo als ik het gewend ben. Maar dan kan het gevaar ontstaan dat de gewone gang van zaken ook een sleur gaat worden, wanneer er geen plaats is voor verwondering. En juist de verwondering maakt het leven mooi en boeiend.

In januari zijn de nachten lang, donker en soms ook heel koud. Dat is gewoon! Maar juist dan, wanneer het helder en koud is, kun je je verwonderen over de vele fonkelende sterren, over de grote van ons heelal.

Grootvader Toon loopt met zijn kleinzoon Thijs aan de hand over het veld. Het is al laat in de avond en het weer is helder. Aan de hemel zijn ontelbare sterren te zien. De ene ster fonkelt nog mooier dan de andere. Plotseling vraagt Thijs; “Opa, waarom zien we de sterren overdag niet?”

Opa Toon moet even nadenken en het wordt stil. Dan zegt Toon, “nou, overdag schijnt de zon en de zon geeft heel veel licht, veel meer dan de sterren, daarom kun je overdag de sterren niet zien.”

“Maar waar komt het licht van de sterren dan vandaan opa?”, vraagt Thijs weer. Wat een nieuwsgierig kind, van wie heeft hij dat toch, denkt Toon. Maar zegt dan: “Je weet toch Thijs dat God in de hemel woont, en toen God de aarde schiep heeft Hij gaatjes in de hemel gemaakt zodat wat licht van Zijn heerlijk op aarde kan stralen.” Nou, Als ik God was”, zegt Thijs, “dan zou ik de gaatjes groter gemaakt hebben. Het licht van de sterren is nauwelijks te zien.”

Thijs heeft gelijk, het licht van de sterren is nauwelijks te zien, We gaan er vaak ook aan voorbij, door alle drukte dat ons leven met zich mee neemt. Gods licht is net als het licht van de sterren, nauwelijks zichtbaar in de wereld van alle dag. Pas wanneer je echt kijkt, kijkt in het gelaat van je medemens, dan sijpelt iets van Gods licht door, omdat elk mens geschapen is naar Zijn beeld en gelijkenis.

God zien in elk mens, vraagt om verwondering en maakt elke dag weer nieuw.

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: Zout der aarde                                                     5e zondag door  het jaar

 1. 4 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 7 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Vervulling brengen                                             6e zondag door het jaar

 1. 11 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 4 februari

Jaargedachtenis: Annie Kamphuis-Heesink, Gerard Oude Hendriksman, Johannes Bertels, Riek Snijders-Eidhof, Regina Oude Hendriksman.

Misintenties: Joop Plegt, Pastoor Heuven en overl. fam., Johannes Bertels, Jan Oude Nijeweme, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Marie Oude Hendriksman, Gerda Haarman-Spijker.

 

Dinsdag 7 februari

Jaargedachtenis: Rita Meijer.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 11 februari

Jaargedachtenis: Pastoor Frans Janssen.

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Gerda Haarman-Spijker.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 4 februari 19.00 uur

Lector: J. Lescher

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

Dinsdag 7 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten

 

Zaterdag 11 februari 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, J. Pouwels, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 februari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Boodschappenmand

Zoals u wellicht weet, worden er het hele jaar door,  in al onze kerken en in de aula van Albergen, levensmiddelen ingezameld. Uit solidariteit met  mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd is dit hard nodig, omdat vele mensen door de hoge energierekeningen en de stijgende kosten voor levensonderhoud in de knel komen. De ingezamelde levensmiddelen gaan normaal gesproken naar de voedselbank die deze mensen al of niet tijdelijk kan ondersteunen. De komende periode worden de ingezamelde producten echter bewaard voor de jaarlijkse Paaspakkettenactie van de parochie. Zo willen we in de aanloop naar Pasen een teken geven van omzien naar elkaar. Mocht u levensmiddelen kunnen missen, dan zijn deze heel welkom! Denk aan koffie, thee, rijst, pasta, blikken groenten of soep. Hierbij is het wel van belang op te letten op de houdbaarheidsdatum. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

KINDER EN JEUGDKERK KIJKEN TERUG OP EEN GESLAAGDE OPA EN OMA VIERING.

Eindelijk was het zover en kon de opa en oma viering gevierd worden. Een viering die voor de corona al op de planning stond kon doorgaan. Zondag 29 januari was de dagkapel in Geesteren vol. Alle stoelen waren bezet door vaders en moeders en de opa’s en oma’s die mee waren gekomen. Vele kinderen van de kinder- en jeugdkerk hadden hun opa en of oma meegenomen. De opa’s en oma’s mochten ervaren hoe wij met gezinnen, met kinderen vieren.

Vol trots begonnen de kinderen van ons kinderkerkkoor te zingen met ons eigen welkomstlied wij zijn samen kinderkerk. Aan het begin werden de kaarsen van de kinder- en jeugdkerk ontstoken en er was een speciale opa en oma kaars, deze kaars werd ontstoken voor de opa’s en oma’s die niet aanwezig konden zijn of waren overleden.

Centraal stond het Bijbelverhaal ‘de storm op het meer’ Dit verhaal werd nagespeeld, velen kregen een rol in het verhaal. Er moest een boot gemaakt worden van hout, daarvoor werden takjes gebruikt, Jezus moest in de boot en er moesten leerlingen in de boot. Bij een storm hoort wind, hoort regen, gedonder er kwamen van allerlei attributen aan te pas om het verhaal te kunnen spelen, van een waterpistool tot aan flessen met rijst. De wind werd door degenen geblazen die in de dagkapel zaten, het ging er hard waaien. Zo werd het verhaal door Colinda verteld en hadden velen een rol in het verhaal. Het verhaal ging over vertrouwen hebben, kort werd met kinderen daarover gesproken. Er was collecte voor een goed doel, in een kring werd samen het onze vader gebeden en Hein en Maartje gingen voor in een kort slotgebed. Aansluitend was er koffie, thee, ranja en lekkere koekjes en werd er nagepraat. De opa’s en oma’s weten nu hoe wij bij de kinder- en jeugdkerk vieren, ze weten voortaan waar de kleinkinderen het over hebben als ze vertellen over hun kinder- of jeugdkerk.

Wat staat er op de planning: de jeugdkerk organiseert op zondag 19 maart de geloofspuzzeltocht voor gezinnen in Langeveen, de kinderkerk organiseert palmpaasstokken maken op zondag 2 april in de Hüve in Tubbergen. Informatie daarover volgt via de sociale media, parochiebladen en op en rond de Essen.

Voor informatie over de kinder- en jeugdkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Jaargang 60 nr. 4 en 5                                                                    21 jan. t/m 3 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Samen nieuwe wegen gaan in 2023

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal het ons brengen?

We weten het niet. Hoe gaan we het jaar in? Met hoop en verwachting?

Of zien we wel hoe het gaat?

Het is niet eenvoudig om de juiste weg te vinden in deze tijd. De weg naar

vreugde en vrede.

We  kunnen ons laten inspireren door het verhaal van de drie Wijzen, dat we

hebben gelezen in het weekendvieringen van 7 en 8 januari.

De Wijzen zijn mensen die op zoek zijn naar een zinvol en betekenisvol bestaan.

Zij zien een bijzondere ster aan de hemel, en weten dat er een bijzonder Kind is geboren. Zij treden uit het bekende leven en begeven zich op weg. De ster is niet altijd zichtbaar, ze komen op een dwaalspoor terecht. Maar ze houden hun doel voor ogen houden en zijn standvastig. Vervolgens zien ze de ster weer, die hen naar het Kind leidt dat hen vervult van vreugde.

Het verhaal van de Drie Wijzen is een verhaal over ons. Het laat zien dat, met vallen en opstaan, Gods licht nog steeds te vinden is. Namelijk als we het oude achter ons durven laten en nieuwe wegen durven gaan. Met het leven van het Kind in de kribbe voor ogen. De weg van de compassie, de zorg voor elkaar, de verbinding, de betrokkenheid.

Dat we die weg, net als de Wijzen, samen mogen gaan. Want we zoeken allemaal hetzelfde licht in het donker. En we hebben allemaal hetzelfde visioen voor ogen van een vredige wereld waarin het goed is met elkaar. Dat we gastvrij mogen zijn voor de mensen die we op onze weg tegenkomen. Dat we tijd en aandacht mogen hebben voor onze buren, collega’s, vrienden, geloofsgenoten, maar ook mensen die in ons land hun toevlucht zoeken.

Dan bouwen we aan levendige gemeenschappen en gaan we begaanbare wegen. Dat het een gezegend en vreugdevol jaar mag worden vol met mooie ontmoetingen en betekenisvolle momenten!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Komt volgt mij                                                      3e zondag door het jaar

 1. 22 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 28/29 januari is er geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 22 januari

Jaargedachtenis: Truus Schröder, ouders Kienhuis-Hoek

Misintenties: Joop Plegt, Jan Oude Nijeweme, Marietje ter Braak-Vennegoor, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, Gerda Haarman-Spijker, Jan Weusthuis, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld, Bennie, Sien en Harrie,

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 22 januari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, M. Pouwels, I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 26 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Aan de parochianen, aan de vrijwilligers en vrijwilligsters van de H. Pancratius parochie.

Afgelopen tijd  is er nogal wat kritiek gekomen met betrekking tot het nieuwe beleid van kardinaal Eijk. Mede ook sterk geuit door de groep ‘Samen kerk, samen sterk’, . In het parochiebestuur en pastoraal team hebben we  hierover gesproken.

Allereerst is het goed te weten dat wij, parochiebestuur en pastoraal team,  grote waardering uitspreken aan allen die in de liturgie werkzaam zijn en met name aan hen die voorgaan in communievieringen en gebedsvieringen. De komende jaren zullen deze vieringen volgens rooster  doorgaan. En wij zijn dankbaar aan de vrijwilligers die daarin een rol spelen!!

Als parochiebestuur en pastoraal team betreuren wij dat door berichtgeving, ook door minder goede communicatie vanuit  het bisdom, de indruk is gewekt dat allen die nu met zoveel inspiratie en enthousiasme voorgaan in communieviering, binnenkort op de zijlijn staan. Dit is zeker niet waar.

De komende jaren zullen er in ons bisdom en ook in onze parochie verschillende kerken worden gesloten. Dat betekent dat het aantal weekendvieringen in de loop van de jaren terug zal lopen.

We zien allemaal wel dat het aantal mensen dat de vieringen bezoekt sterk is verminderd. Ook het vrijwilligers aantal wordt ouder en loopt terug. Nieuwe aanwas is er nauwelijks. Hoe pijnlijk het ook is om dit allemaal te moeten constateren, ook ons raakt het diep, we moeten wel realistisch zijn. Deze terugloop, heeft tenslotte ook zijn consequenties. Voor de kerk blijft de eucharistie bron en hoogtepunt van ons christelijk leven. En de zondag blijft ook de dag van de eucharistie. Dat is al zolang de kerk oud is. Wanneer er in de toekomst in de parochie nog maar twee of drie kerken  zijn, zal de priester deze kerken op zaterdagavond of zondagmorgen bedienen. Deze vieringen zullen dan eucharistievieringen zijn.

Voor de verzorgingshuizen en de doordeweekse vieringen blijft de mogelijkheid, bij afwezigheid van een priester, voor een communieviering bestaan.

Het beleid van de kardinaal geeft ons echter de nodige tijd , waardoor, met de ontwikkelingen die gaande zijn, het proces natuurlijk kan verlopen.

Pastoor Hans Hermens

Mede namens het parochiebestuur en pastoraal team

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Hierbij willen we u informeren over de gang van zaken over de Eerste Heilige Communie in dit jaar.

Voor de zomervakantie heeft het pastoraal team de ervaringen van de voorbereidingen en de vieringen van de Eerste Heilige Communie van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld.

In onze kerk zijn wij het gewend dat de Eerste Heilige Communie wordt aangeboden in groep 4 van het basis en bijzonder onderwijs. In de coronatijd ging het anders. Vieringen van de Eerste Heilige Communie werden uitgesteld, kinderen zaten inmiddels in groep 5 of 6. We hebben ervaren dat kinderen uit groep 5 of 6 meer open staan voor de betekenis van de Eerste Heilige Communie. Ook hebben de kinderen uit groep 5 of 6 de vieringen minder spannend gevonden en waren ze meer betrokken.

Dit heeft het pastoraal team afgelopen jaar aan het nadenken gezet en dit is besproken met de werkgroepen Eerste Heilige Communie. De meeste vrijwilligers delen de ervaringen met het pastoraal team, enkele vrijwilligers vinden dat het bij groep 4 hoort omdat kinderen nog onbevangen zijn. Ook hier hebben we binnen het pastoraal team over gesproken. Waar mogelijk wil het team gaandeweg de stap zetten richting groep vijf.

Daarnaast zijn er locaties in onze parochie die graag om de twee jaar de Eerste Communie willen aanbieden, in Vasse is dit traject ingezet, daar heeft de stap naar groep 5 inmiddels plaats gevonden.

 

Programma Eerste Heilige Communie 2023:

In 2023 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Geesteren, Vriezenveen, Reutum en Fleringen, dit zijn kinderen die in groep 4 zitten.

In 2024 zal de Eerste Heilige Communie worden aangeboden voor de kinderen uit Tubbergen, Langeveen, Vasse, Albergen en Mariaparochie, dat zijn de kinderen dan in groep 5 zitten.

 

Vanwege het feit dat de kerk in Albergen aan de eredienst onttrokken is, sluiten de kinderen uit Albergen zich aan bij Mariaparochie. Daarnaast zijn er locaties die hebben samengewerkt en de voorbereiding en viering samen hebben gedaan, deze samenwerking gaan wij voortzetten waar dit noodzakelijk is. Wij ervaren dat het aantal communicantjes afneemt en zo ook de vrijwilligers voor de werkgroepen Eerste Heilige Communie, wij willen de samenwerking stimuleren.

De werkgroepen zullen de komende tijd aan de slag gaan met de planning en voorbereiding van de Eerste Heilige Communie in 2023. Via de scholen zullen ouders geïnformeerd gaan worden over aanmelding en voorbereiding. Pastoor Hermens en pastoraal werker Christianne Saris zullen de voorbereidingen gaan begeleiden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoraal werker Christianne Saris: c.saris@hpancratius.nl

Hartelijke groeten

Het pastoraal team van de H. Pancratius Parochie

 

 

 

Berichtgeving KerkTV

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratiusparochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratiusparochie

 

Jongerengroep ‘Rock Solid’ bezoekt Utrecht

Donderdag 5 januari heeft jongerengroep Rock Solid van de H. Pancratiusparochie een bezoek gebracht aan de stad Utrecht. Om iets over 9 vertrok het gezelschap van 28 jongeren en 6 begeleiders met de trein vanuit Almelo naar Utrecht.

Op het programma stonden onder meer het beklimmen van de Domtoren en een bezoek aan het bisschopshuis. In het bisschopshuis werden ze met koffie en thee ontvangen door mgr. Woorts. Daarna was het tijd voor een rondleiding door het pand: wie woont hier, wie werkt hier, wie komen hier op bezoek? Zo kregen de jongeren een beeld van de verschillende afdelingen:

Jongerenwerk, Communicatie, Bouwzaken, Financiën et cetera. De kapel werd eveneens bekeken, waarbij vooral de schilderingen van het leven van Willibrord aan bod kwamen plus de kernelementen van een katholieke kerk zoals het tabernakel en de Godslamp. “Ze waren hier met veel plezier,” aldus mgr. Woorts.

De Utrechtse hulpbisschop schetste de jongeren en hun begeleiders ook de historie van het Aartsbisdom Utrecht en waarom Twente daartoe behoort. Hij nam als startpunt Jezus en de twaalf apostelen. De eerste apostel Petrus reisde naar Rome en stierf daar de marteldood. “De opvolger van Petrus en andere apostelen zijn de bisschoppen en die zijn het geloof verder gaan brengen. Vanuit Rome gingen missionarissen naar Engeland en Ierland, en van daaruit kwam Willibrord in 690 met 11 (of 12) andere monniken naar onze streken om Jezus en Zijn Evangelie bekend te maken en met de Kerk hier te beginnen,” zo vertelde mgr. Woorts.

Het eerste kerkje bouwde Willibrord op het huidige Domplein, aldus mgr. Woorts: “Dat was zijn missiepost en zo zijn hij, zijn medewerkers en hun opvolgers verder gaan missioneren. Dus vanuit het huidige Utrecht is ons katholieke geloof en Kerk-zijn ook in Twente gekomen. De huidige aartsbisschop van Utrecht is een verre opvolger van de H. Willibrord.”

Mgr. Woorts vertelde ook wat over de volgende bestemming: de momenteel nog in bouwdoeken gewikkelde Domtoren. Aan de hand van een grote kaars van de Domtoren liet hij zien dat deze is opgebouwd uit drie delen, een verwijzing naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mgr. Woorts: “Het bovenste gedeelte is het meest open zodat de toren niet knapt bij hevige wind, maar dit kan tevens verwijzen naar de H. Geest die als een wind, als een adem door ons heengaat om ons te bezielen. Dat bovenstuk heet een lantaarn en die is octogonaal oftewel achtkantig, zoals ook veel doopvonten. Dat verwijst naar de (symbolisch) achtste dag, ofwel de nieuwe schepping in Christus en verwijst naar het eeuwig leven.”

Hij vergeleek de domkaars met het leven: “Je moet op een goed fundament staan en zoals de Domtoren groeien wij als het goed is door de jaren heen omhoog, in die zin: naar God toe. En uiteindelijk hopen we bij God thuis te komen in het eeuwig leven. Als ons levenskaarsje op is, is er altijd nog een ander Licht.”

Na zijn uitleg begon de klim in de domtoren, 465 treden en zo’n 100 meter hoog. Bovenin was het uitzicht prachtig.

Na de klim was er vrije tijd. Iedereen kreeg een envelop met 10 euro erin om zelf een maaltijd te kopen. De meesten bezochten het restaurant met de gouden bogen, oftewel McDonald’s maar er werden ook donuts en andere lekkernijen van gekocht. De dames hebben gezellig gewinkeld in Hoog Catharijne.

Om iets over half 7 stond de trein klaar om weer naar Almelo te gaan. Het was een mooie dag, veel gezien en geleerd en vooral veel gezelligheid.

Rock Solid is voor jongeren die willen groeien in geloof, samen actief bezig zijn met spellen, verdieping, op werkbezoek en het maken van vrienden. Kom vrijblijvend kennis maken!

Meer weten? www.hpancratius.nl of mail naar rocksolid@hpancratius.nl of neem contact op met diaken Bert Huitink 06-20432661

 

Kinder- en jeugdkerk organiseren een opa en oma viering.

Onze kinder- en Jeugdkerk organiseren vijf keer per jaar een viering of activiteit met een viering. Het zijn goed bezochte vieringen en activiteiten. Einde van deze maand staat er een bijzondere viering op de planning: een opa en oma viering. Gezinnen en kinderen mogen hun opa’s of oma’s meenemen naar de kerk. Een idee dat door de werkgroep voor de corona op de planning stond, helaas is het er de afgelopen twee jaar mede door de corona niet van gekomen. Het is nu weer mogelijk om dit te organiseren. De kinder- en jeugdkerk hebben daarvoor de handen ineen geslagen, samen gaan ze deze viering organiseren. De opa’s en oma’s mogen een kijkje komen nemen bij de kinder- en jeugdkerk, ze mogen ervaren hoe kinderen en jeugd samen viert. In deze viering zal ons eigen kinderkerkkoor komen zingen. Aansluitend aan de viering is er tijd voor koffie, thee en ranja voor de kinderen. U bent zondag 29 januari om 10.00 uur van harte welkom in de dagkapel van Geesteren.

Hartelijke groet namen de werkgroepen Kinder- en Jeugdkerk.

 

Rock Solid Junior en Rock Solid de groep TeenWork gaan op bezoek bij het klooster.

Deze activiteit stond al langere tijd op de planning, een bezoek brengen aan het klooster in Denekamp. Zondag 5 februari is het dan zover, we gaan met Rock Solid Junior, dat zijn de kinderen uit groep 7 en groep 8 uit het basis onderwijs en met de groep TeenWork, dat zijn de jongeren t/m 15 jaar naar het klooster. In het klooster hebben wij een eigentijdse activiteiten, van een film tot aan een rondleiding door het klooster. We vertrekken rond de klok van 10.30 uur en ergens rond de klok van 15.00 uur zijn we weer terug. Deze activiteit is inclusief lunch.

Nieuwsgierig?

Jongeren die nog niet eerder bij Rock Solid zijn geweest en benieuwd zijn wat we doen en hoe dat is zijn van harte welkom. Vaak is het voor jongeren een stap die gezet moet worden, je bent welkom, neem een vriend of vriendin mee en ervaar wat wij doen en hoe wij samen vrienden van elkaar zijn. Voor informatie neem contact op met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijk groet namens de leiding van Rock Solid.

 

Kleinschalig wonen voor kinderen en (jong) volwassen!

(informatiebijeenkomst voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)

 Kleinschalige woonvormen sluiten vaak goed aan bij de wensen van ouders en/of verzorgers.

In tegenstelling tot grote organisaties waar vaker sprake is van een trage communicatie en bureaucratie, zijn binnen kleine ‘instellingen’ de lijntjes korter en de zorg persoonlijker!

Als ouder of verzorger wil je graag het allerbeste voor je kind of familielid! Na veel twijfels, discussies heb je dan toch besloten dat degene waar je van houdt, uit huis gaat. Dan wil je toch graag het beste? Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een bijeenkomst over kleinschalige woonvormen met 2 gastsprekers!

Marja Lansink zal iets vertellen van het ‘Mooilevenhuis Tubbergen’ voor kinderen en jongvolwassenen die intensief zorg nodig hebben.

Als initiatief staat het Mooilevenhuis nog in ‘de steigers’ maar de droom van Marja Lansink, 1 van de initiatiefnemers is: ‘een thuis te kunnen maken, waar  bijzondere kinderen kunnen wonen en leven. Waar de dagelijkse zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week zo geregeld is dat deze bijzondere ouders weer gewone ouders kunnen zijn! En dat ze hun kind niet hoeven los te laten, maar dat ze het anders kunnen gaan vasthouden!

Willem Jansen  geeft informatie over het Thomashuis. Hij is zorgondernemer van het Thomashuis Zenderen. Ook komt een collega van Willem mee die dit jaar start met een Thomashuis in Almelo. Een Thomashuis kenmerkt zich als ‘een zo gewoon mogelijk thuis’, samen in de woonkamer tv kijken, in de tuin zitten. In een Thomashuis mag je zijn wie je bent!

Als je aanwezig wilt zijn op deze middag, ben je van harte welkom op:

Donderdag 2 februari van  14.00 tot 16.00 uur in Cafe de Molenberg, Ootmarsumseweg 375 in Reutum .

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker Mantelzorg  biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Hartelijke groet,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk