Jaargang 61 nr.  10 en 11                                                                         2 t/m15 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Lichtpuntjes op weg naar Pasen

We zijn op weg naar Pasen, het feest van de hoop, het nieuwe leven. Het feest waarop we vieren dat Gods licht alle duisternis overwint. Het lijkt echter nog een lange reis er naar toe. De winter, de regen, de omstandigheden in de wereld bedrukken ons. En dan hebben we het nog niet gehad over onze persoonlijke zorgen. Wat kan ons kracht geven om verder te gaan?

In de evangelielezing van de tweede zondag van de veertigdagentijd horen we dat Jezus met zijn leerlingen een berg opgaat, in een tijd dat ze het moeilijk hebben. Jezus gaat daar bidden en de leerlingen zien Hem dan veranderen. Hij gaat stralen. zijn gezicht lijkt wel de zon en zijn kleding straalt licht uit. De menselijke bezorgdheid en vermoeidheid maken plaats voor iets hemels. En ze horen de woorden: ‘Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld.’ Dezelfde woorden die ook klonken bij de doop van Jezus in de Jordaan. Maar nu wordt er aan toegevoegd: ‘Luister naar hem.’ Het wordt duidelijk dat Jezus Gods geliefde kind is, dat Hij veilig geborgen is in zijn liefde. Jezus is niet alleen de mens die moet lijden, Hij is ook de Zoon van zijn hemelse Vader, die Gods liefde mag uitdragen. Even wordt het al Pasen voor hen. Dan gaan ze de berg weer af en gaan terug naar het gewone leven. Maar wel anders dan dat ze zijn gekomen.

Niet alleen Jezus, ook wij mogen weten dat we Gods geliefde zonen en dochters zijn. Met de doop van ons is dat bevestigd en bezegeld en zijn we voor altijd verbonden met zijn Liefde. Hopelijk hebben we daarna, gedurende ons leven, ervaringen gehad dat we er mochten zijn, ervaringen van geborgenheid. In het gezin waar we vandaan komen, bij een geliefde oom of tante, bij vrienden, of op een speciale plaats, bijvoorbeeld in Lourdes. Waarschijnlijk hebben we ook allemaal wel eens een dieptepunt in ons leven overwonnen. Ervaringen van verlies van een dierbare, van werk, of van gebrek aan waardering in de kring waar je je toen bevond. En dat het leven zich uiteindelijk weer herstelde en je er weer bovenop kwam. Ervaringen van opstanding tijdens het leven zelf. Mogen al die ervaringen ons sterken en vertrouwen geven in het leven. Dat er Iemand is die ons draagt en ons telkens weer wil leiden naar het leven en de toekomst. Dat wij leren met die ogen naar het leven te kijken. Dat wij op onze beurt er mogen zijn voor onze medemensen. En we zo stap voor stap op weg gaan naar Pasen. Een goede voortzetting van de veertigdagentijd gewenst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: De ware tempel                             3e zondag van de veertigdagentijd

 1. 3 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 5 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

 

Thema:                                                                4e zondag van de veertigdagentijd

 1. 10 mrt. 09.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Annie Oude Oosterik-Elferink

Rouweweg 15, Langeven

*05-01-1927                       ꝉ 09-02-2024

 

Hans Oude Hendriksman

Hardenbergerweg 250, Langeveen

*07-03-1962                       ꝉ 12-02-2024

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 3 maart

Jaargedachtenis: Jolanda Oude Booyink

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Bennie Kienhuis (Manderveen), Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 10 maart

Jaargedachtenis: Gerardus Schothuis, Truus ter Groot-Nijkamp, Bennie Kienhuis.

Misintenties: Erna Maathuis, Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 3 maart  09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Acoliet: M. Hesselink

Zondag 10 maart 09.00 uur

Lector: M. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 13 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 7 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Senioren Langeveen en Bruinehaar

Op maandag 18 maart wordt er weer een gezellig middag voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag staat in het teken van “slachten” een middag vol informatie over  vlees

Zoals gebruikelijk begint deze middag om 14.00 uur.

 

Vastenactie project 2024:

Betere toekomst voor jonge ecologische landbouwers in Guatemala

In de komende  veertigdagentijd vragen we als parochie uw steun voor een project dat jongeren in Guatemala perspectief geeft op een betere toekomst voor hen en de gemeenschappen waar ze wonen.

Wat is er aan de hand?

De bevolking van de regio Tucurù in Guatemala is heel jong, de meerderheid van de inwoners is tussen de 15 en 25 jaar. Zij hebben nauwelijks toegang tot (vervolg) onderwijs, gezondheidszorg en werk. Bij gebrek aan perspectief zoeken ze werk in het leger en bij bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Anderen zoeken hun toevlucht in het buitenland, waar hen een onzekere toekomst wacht. In het gebied wordt op grote schaal palmolie- en suikerrietplantages aangelegd en uitgebreid. Dat gaat ten koste van mais, het basisvoedsel.

Wat willen we bereiken?

De partnerorganisatie van Vastenactie in Guatemala wil de jongeren in Tucurú

Perspectief geven op een betere toekomst. In 2019 is een landbouwproject voor jongeren opgezet. Ze leren op een duurzame manier groente en fruit te verbouwen en kippen en varkens houden. Een deel van de opbrengst kunnen ze verkopen op de markt. Zo kunnen jongeren in hun gemeenschap blijven wonen en dragen ze bij aan de ontwikkeling ervan. Bovendien draagt dit project bij aan gezonde en gevarieerde voeding voor de jongeren en hun families.

Hoe doen we dat?

Jaarlijks doen 25 meisjes en jongens mee aan het project. Hun ouders zijn net als de kinderen heel enthousiast en passen de kennis van hun kinderen zelf ook toe. Op verzoek van jongeren wordt het project uitgebreid met het telen en verwerken van geneeskrachtige planten. Nieuw is ook de opleiding van 5 jongeren tot agro-ecologische promotoren. Er worden 5 demonstratiepercelen aangelegd voor praktijkles, onderzoek en workshops. Ook hebben de jongeren gevraagd om kooklessen. Ze willen leren gezonde en verantwoorde maaltijden klaar te maken.

 

Kortom: met dit project maken we samen het verschil voor jongeren in Guatemala!

Helpt u mee? U kunt op verschillende manieren doneren. U kunt uw geld deponeren in de bussen voor Vastenactie achter in de kerk. Als u dat doet, kunnen wij als gezamenlijke parochie het opgehaalde geld uit al onze geloofsgemeenschappen overmaken, dat zou heel mooi zijn!  U kunt het geld ook overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. “betere toekomst voor jonge ecologische landbouwers in Guatemala”.

 

Van harte aanbevolen!

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker  Christianne Saris

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging

Samen meditatief wandelen vanuit de

Protestantse kerk te Ootmarsum.

Thema:Op tocht’

Op zaterdagmorgen 23 maart 2024 wordt er weer meditatief gewandeld.

Verzamelen: 9.30 uur in de Protestantse Kerk – Ganzenmarkt 31, 7631 EM Ootmarsum

Na de auto of fiets te hebben gestald (bijv. op de Stadsweide 7636 PK aan de Oldenzaalsestraat of Huize Franciscus aan de Meijerij (aan achterzijde Huize Franciscus is vrij parkeren)) wordt u om 09.30 uur voor een korte overweging verwacht in de kerk waarna we zo’n 10 á 11 km. in en om het oude stadje met z’n prachtig omgeving wandelen.

In dat glooiende landschap wordt op een gezellige plekje ook tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond 13.00 uur beëindigen we onze wandeling op het vertrekpunt bij de kerk.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Waarschijnlijk kennen alleen échte wandelaars de prachtige plekjes

die we 23 mrt. bezoeken. Laat u verrassen!!

 

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus….. iedereen is welkom.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. tevens uw woonplaats vermelden.

Onze volgende (korte) zomer-avondwandeling staat gepland op woensdag 3 juli 2024

vanuit het Landgoed Herinckhave nabij Fleringen.

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde

in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2024 weer twee Passiestonden. Een rijke traditie die in Geesteren voor de 10e keer gaat plaatsvinden en in Vroomshoop al voor de 25e keer. Dat is dus al een kwart eeuw!

 

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent, componist en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Den Ham. Hij heeft al vaker met het mannenkoor samengewerkt.

 

Op woensdag 27 maart wordt de Passiestonde opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 28 maart wordt de Passiestonde uitgevoerd in Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

 

Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood het leven’ op een tekst van Muus Jacobse, en ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman. Ook zingt het koor het prachtige ‘Pie Jesu’ van Andrew Lloyd Webber, en ‘Jesus bleibet meine Freude’ van Johann Sebastian Bach.

Vlak voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ en daarna het krachtige ‘Lift high the cross’ van S.H. Nicholson, dat samen met de bezoekers zal worden gezongen.

 

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs bedraagt € 5,-, contant te voldoen bij de ingang van de kerk.

 

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is bij de Passiestonden. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

VIER.NU PASEN

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Op onze website kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn. Zo ook in de informatiebladen, in Kompas en Op en Rond de Essen.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

 

 

Uitnodiging gespreksavond

Samen bouwen aan een synodale kerk

 

Graag nodigen wij u uit voor een gespreksavond op donderdagavond 21 maart bij Zaal Kottink in Geesteren. Op die avond praten we samen over de vraag van paus Franciscus: “Hoe vormen wij als gedoopte gelovigen een meer synodale, missionaire en uitnodigende kerk?” Dat is een kerk waar jong en oud zich thuis voelen. Een kerk die vooral luistert naar verhalen van mensen. Een kerk die dicht bij de mensen wil staan. Een kerk waar mensen zich graag voor in willen zetten.

Wereldwijd vraagt paus Franciscus bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen om samen na te denken over de kerk van de toekomst. Dat is een spannend proces. Het gaat vooral om goed luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons hierbij wil zeggen. We gaan dus samen ‘luisterend op weg’. Dit alles wordt synodaal proces genoemd.

Dit synodale proces startte in 2021 in Rome. In de hele wereldkerk werden bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uitgenodigd om samen aan ronde tafels te praten over voor de kerk belangrijke thema’s. De verslagen van al die gesprekken zijn besproken op de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode in Rome oktober 2023. Enkele belangrijke thema’s hieruit zijn: hoe ziet een synodale, missionaire en verwelkomende kerk eruit? En wat is de positie en de zending van de vrouw in de kerk?

In oktober 2024 vindt in Rome de tweede  bisschoppensynode plaats. Opnieuw nodigt paus Franciscus bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uit om samen over deze thema’s te praten. De samenvattingen van al deze wereldwijde gesprekken dienen als input voor de tweede bisschoppensynode.

Als Pancratius Parochie gaan we graag in op deze uitnodiging van paus Franciscus. Door samen over de aangereikte vragen na te denken, te praten en te luisteren naar de stem van de Heilige Geest kunnen we ontdekken wat belangrijk is voor onze kerk.

U bent van harte welkom op donderdagavond 21 maart in Zaal Kottink, Dorpsstraat 36 in Geesteren. De avond begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.45 uur.

We vragen u wel om u op tijd aan te melden, uiterlijk voor 14 maart 2024:

–  Per mail: info@hpancratius.nl

–  Per telefoon: 06 – 33564002 via het centraal secretariaat op dinsdag-, woensdag -, en vrijdagmorgen

 

Parochiële werkgroep Luisterend op weg :

Dianne Nijhuis, Brigitte Holtschlag, Bernadet en Johan Brouwers,

pastoraal werker Christianne Saris en pastoor Hermens

 

 

De Passie 2024

 

Na een aantal jaar van afwezigheid wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers gewerkt aan een nieuwe opzet van de Passie.

Deze zal plaatsvinden op Goede Vrijdag, 29 maart 2024.

Er is ervoor gekozen om het evenement dit jaar op één locatie in de open lucht plaats te laten vinden, bij recreatieplas “de Koele” in Langeveen.

Er is afscheid genomen van de processie met het kruis, maar uiteraard keert het iconische wit verlichte kruis op andere manieren terug.

Tijdens de Passie wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld, vanaf de maaltijd op Witte Donderdag, de gebeurtenissen op Goede Vrijdag en de opgang naar Pasen. Hierbij nemen parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen rollen op zich. De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door de koren Courage uit Langeveen en Cantabilé uit Mariaparochie.

De Passie zal starten om 19.00 uur.

 

Wij hopen u 29 maart te zien,

Projectgroep Passie 2024

 

Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux

31 mei t/m 4 juni 2024

We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda.

Het Thema dit jaar is :  Onder Maria’s mantel.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco. Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We  bidden een kruisweg. We hebben een viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen en of bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en  we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands. Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 390,=  alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,-  ( dus dan € 440,= )

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

Propagandist eigen parochie.

propagandist :   Ans Olde Theussink               06 27408273

Tridium coördinator :   Bert Elferink               06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

 

Jaargang 61 nr. 8 en 9                                                                     17 febr. t/m 1 mrt

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Veertigdagentijd, wat heeft deze tijd mij te bieden?

De  veertigdagentijd staat op het punt te beginnen. Een bijzondere tijd van voorbereiding en bezinning.

In onze tijd hoor je wel eens zeggen dat mensen meer en meer hun identiteit kwijt zijn geraakt en daardoor niet goed meer weten waar ze voor staan. Ook in ons geloof mag je de vraag stellen; wat maakt mij tot een gelovige christen? Bepaald christen zijn mijn identiteit als persoon?

 

‘’En door de Geest werd Jezus naar de woestijn gevoerd om door de Satan op de proef te worden gesteld.” Zo zullen we horen op de eerste zondag van de veertigdagentijd.

Jezus openbare optreden moet nog beginnen. Zijn verblijf in de woestijn zou je kunnen zien als een voorbereidingstijd op zijn opdracht hier op aarde. Daar in de woestijn, in de grote stilte komt Jezus tot zichzelf, om zo gehoor te gaan geven aan de roepstem van zijn Vader. Daarin vindt Hij zijn gehele identiteit.

 

Voor een ieder die zijn roeping, zijn levensopdracht serieus neemt, hoort ook een periode van voorbereiding. Deze voorbereidingstijd is ook een zoektocht, zelfs een soort test waarin de vragen naar je eigen identiteit van belang zijn. Door de Geest gedreven ondergaat Jezus ook een soort zoektocht, een zoektocht naar zijn identiteit. En daar gaat Hij de woestijn voor in. De woestijn staat synoniem voor eenzaamheid, sleur en dood. En in het leven van alledag kunnen wij deze eenzaamheid, sleur en dood voelen. Op zulke momenten gaan wij dan ook de woestijn in. Ik denk aan die momenten wanneer je door de dood een dierbare moet missen, wanneer je te horen hebt gekregen dat je ernstig ziek bent. Dan dringt de woestijn in je leven binnen. Je voelt de leegte en de pijn in het leven. De vraag naar het waarom, wordt gesteld. Maar op deze vraag komt nooit antwoord. Pas dan word je teruggeworpen op je zelf en is de vraag naar je eigen identiteit van levensbelang.

 

In de woestijnervaringen van pijn en eenzaamheid kom je vaak jezelf tegen en ben je kwetsbaar. Het is niet voor niets dat juist de duivel de identiteit van Jezus in de woestijn dan ook ter discussie wil stellen.

De vraag naar wie ben ik ten diepste is een vraag die velen al in de pubertijd gesteld krijgen. Wat wil ik later gaan doen? Hoe benader ik mijn medemensen, waar liggen mijn idealen. Hoe word ik gelukkig? Wie ben ik eigenlijk? Waar geloof en vertrouw ik in?

Een antwoord geven op al dit soort vragen bepalen beetje bij beetje je identiteit. Hoe je bent als mens.

Zoeken naar je eigen identiteit hoort bij het bestaan van ieder mens. En hier heb je heel je leven voor nodig.

 

Terug uit de woestijn verkondigt Jezus de blijde boodschap. Dit kan Hij doen omdat zijn identiteit duidelijk voor Hem is. Jezus zelf wordt de blijde boodschap en Hij verbindt daarmee zijn gehele persoon, tot de dood toe, ja zelfs over de dood heen. Zijn identiteit vindt Hij in de liefde tot zijn Vader en in de liefde voor de mensen om Hem heen. Zo is Hij ten volle het gezicht van onze liefdevolle God.

Veertigdagentijd, mag het een periode zijn die ons kan helpen om te zoeken naar onze christelijke identiteit. In vertrouwen dat ook voor ons mag gelden dat leven en liefde sterker zijn dan pijn en dood. Immers na de veertigdagentijd wordt het Pasen.

 

Pastoor Hans Hermens

Thema:                                                                               1e zondag veertigdagentijd

 1. 17 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 20 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema:                                                                                2e zondag veertigdagentijd

 1. 24 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Tonny Oude Oosterik

*05-002-1950                  ꝉ 25-01-2024

Vermolenweg 49, Geesteren.

 

Harry Voshaar

*04-05-1942                     ꝉ 03-02-2024

Steenstraat 20, Langeveen

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 17 februari

Jaargedachtenis: Mini Paus-Oude Weernink, Pastoor Frans Janssen, Gerard en Regina Oude Hendriksman, Jan Antonius Paus, José Damhuis-Pegge.

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Marie Oude Hendriksman, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, ouders Paus-Lohuis, Harrie Oude Voshaar.

Misintenties dinsdag 20 februari

Bernard van de Aast.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 24 februari

Jaargedachtenis: Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof.

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Herman Oude Elberink.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 17 februari 19.00 uur

Lector: J. Lescher

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

Dinsdag 20 februari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

Zaterdag 24 februari 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, A. Schothuis, Y. Nijhuis
Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 22 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Basiliek open voor aanbidding van het Allerheiligste.

Op de vrijdagavonden van de veertigdagentijd is de basiliek, het eucharistisch centrum van onze parochie, van 19.00 uur tot en met 19.30 uur geopend voor alle parochianen en belangstellenden uit de gehele Pancratius parochie, voor stille aanbidding van het Allerheiligste. Even een half uur tijd voor bezinning, gebed, rust en stilte in deze soms zo drukke tijd. De veertigdagentijd leent zich in het bijzonder voor extra gebed en bezinning. De aanbidding vindt plaats in de dagkapel van de basiliek. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De eerste vrijdagavond wanneer de basiliek open is voor aanbidding is vrijdag 16 februari a.s. en de laatste vrijdagavond valt op vrijdag 22 maart a.s. Na de aanbidding is gedurende deze vrijdagavonden gelegenheid, om het sacrament van boete en verzoening, de biecht, te ontvangen ter voorbereiding op naderende Paasfeest.

Pastoor Hans Hermens

 

 

Vastenactie project 2024:

Betere toekomst voor jonge ecologische landbouwers in Guatemala

In deze veertigdagentijd vragen we als parochie uw steun voor een project dat jongeren in Guatemala perspectief geeft op een betere toekomst voor hen en de gemeenschappen waar ze wonen.

Wat is er aan de hand?

De bevolking van de regio Tucurù in Guatemala is heel jong, de meerderheid van de inwoners is tussen de 15 en 25 jaar. Zij hebben nauwelijks toegang tot (vervolg) onderwijs, gezondheidszorg en werk. Bij gebrek aan perspectief zoeken ze werk in het leger en bij bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Anderen zoeken hun toevlucht in het buitenland, waar hen een onzekere toekomst wacht. In het gebied wordt op grote schaal palmolie- en suikerrietplantages aangelegd en uitgebreid. Dat gaat ten koste van mais, het basisvoedsel.

Wat willen we bereiken?

De partnerorganisatie van Vastenactie in Guatemala wil de jongeren in Tucurú

perspectief geven op een betere toekomst. In 2019 is een landbouwproject voor jongeren opgezet. Ze leren op een duurzame manier groente en fruit te verbouwen en kippen en varkens houden. Een deel van de opbrengst kunnen ze verkopen op de markt. Zo kunnen jongeren in hun gemeenschap blijven wonen en dragen ze bij aan de ontwikkeling ervan. Bovendien draagt dit project bij aan gezonde en gevarieerde voeding voor de jongeren en hun families.

 

Hoe doen we dat?

Jaarlijks doen 25 meisjes en jongens mee aan het project. Hun ouders zijn net als de kinderen heel enthousiast en passen de kennis van hun kinderen zelf ook toe. Op verzoek van jongeren wordt het project uitgebreid met het telen en verwerken van geneeskrachtige planten. Nieuw is ook de opleiding van 5 jongeren tot agro-ecologische promotoren. Er worden 5 demonstratiepercelen aangelegd voor praktijkles, onderzoek en workshops. Ook hebben de jongeren gevraagd om kooklessen. Ze willen leren gezonde en verantwoorde maaltijden klaar te maken.

 

Kortom: met dit project maken we samen het verschil voor jongeren in Guatemala!

Helpt u mee? U kunt op verschillende manieren doneren. U kunt uw geld deponeren in de bussen voor Vastenactie achter in de kerk. Als u dat doet, kunnen wij als gezamenlijke parochie het opgehaalde geld uit al onze geloofsgemeenschappen overmaken, dat zou heel mooi zijn!  U kunt het geld ook overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. “betere toekomst voor jonge ecologische landbouwers in Guatemala”.

 

Van harte aanbevolen!

 

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker  Christianne Saris

 

Leerhuis, Groeien in Geloof

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: ‘Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?’ Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof en dat geloof ook met elkaar te delen. Natuurlijk vanuit het respect voor elkaars geloof. Hier begint ook het synodaal proces, heel dichtbij, in uw eigen parochie. Afgelopen periode zijn we begonnen met een groep van acht personen. Zij hebben de zeven bijeenkomt met enthousiasme doorlopen. Hieronder kunt u lezen hoe de deelnemers deze bijeenkomsten hebben ervaren.

 

Terugblik door deelnemers Leerhuis, Groeien in Geloof:

 

Op 18 oktober 2023 kwamen wij met acht parochianen samen in het parochiecentrum in Tubbergen voor de eerste bijeenkomst van het Leerhuis, voor de cursus Groeien in Geloof.

 

Het leven is leren en groeien, zo stond er in de folder. Met vallen en opstaan. En welke betekenis daarbij heeft het geloof in Christus. Centraal in de cursus staat de ontmoeting met elkaar en in de uitwisseling van (geloofs)ervaringen van hoop, twijfel, vertrouwen en vragen.

 

Iedere avond begonnen wij om 17.30 uur met een eenvoudige maaltijd. De eerste keer verzorgd door pastor Saris en pastoor Hermens en de volgende keren zorgden wij om en om voor een maaltijd. Het is goed zo te beginnen. Gezellig en aangenaam en het verbindt. Hierbij hebben we gevarieerd en smakelijk gegeten: pizza, bami, stamppot bieten met kaas, soep, heerlijke toetjes, bovendien zorgde een van de deelnemers voor de wijn.

 

Daarna kwamen we aan de hand van het thema van de avond – en de uitleg daarbij van de pastores – met elkaar in gesprek over onze eigen geloofsleven.

 

Het delen van wat je ten diepste raakt als mens, als gelovige is heel waardevol. Woorden vinden was soms lastig en niet alles hoefde gedeeld te worden. Maar wat er gebeurt – door je gezamenlijke kern (je geloof in Christus) voel je een grote verbondenheid met elkaar en dat stemt tot dankbaarheid.

 

De avonden duurden tot ongeveer 20.30 uur. Dat betekent toch op tijd thuis en dat is ook fijn.

 

De kerk – de parochie is een plaats waar je dingen leert, waar ontmoetingen plaatsvinden die je helpen om te groeien in geloof. In het leerhuis – in de cursus –  hebben we dankbaar ervaren hoe het is om elkaar deelgenoot te maken van wat ons als gelovigen zo treft – zo beroert.

Naast het samen vieren – samen zingen – samen vrijwilliger zijn in de kerk – is de geloofsuitwisseling heel verbindend.

Daarom voor iedereen: de cursus Groeien in geloof: van harte aanbevolen.

 

En verder namens de deelnemers: pastoor Hermens en pastor Saris:

Hartelijk dank voor de begeleiding.

 

En langzaam heb ik geleerd.

Geleerd wat ik ergens in mijn drukke, goedgeorganiseerde,

zo ‘nuttige’ leven was kwijtgeraakt.

Ik heb geleerd dat alles wat is,

een geschenk is van de God van Liefde.

Alles is genade.

Licht en water, onderdak en eten, werk en vrije tijd,

kinderen, ouders en grootouders,

geboorte en dood, alles wordt ons gegeven.

Met welk doel?

Opdat wij gracias – heb dank – kunnen zeggen:

aan God, aan elkaar, aan allen en iedereen.

 

Henri Nouwen

 

In onze parochie willen we onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van het leerhuis. Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en de twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de Katholieke Traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

 

In totaal zijn er zeven bijeenkomsten in het parochiecentrum van Tubbergen met tien tot twaalf deelnemers, die worden verzorgd door het pastoraal team.

Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die ook door de deelnemers samen wordt bereid en waarbij de deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen. We starten een nieuwe ronde met zeven bijeenkomsten waarbij u wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Van harte welkom!!!

 

De zeven bijeenkomsten worden gehouden van 17.30 uur tot 20.30 uur op:

Dinsdag 12 maart a.s.                  Kennismakingsbijeenkomst.

Donderdag 21 maart 2024                         God de Vader

Woensdag 10 april 2024                             God de Zoon- Jezus Christus

Donderdag 25 april 2024                            God de Heilige Geest

Dinsdag 7 mei 2024                       Bidden

Donderdag 23 mei 2024                              Eucharistie en andere sacramenten

Dinsdag 4 juni 2024                                       Diaconie

 

Inhoudelijke vragen en opgeven voor de geloofsbijeenkomsten kan telefonisch via het centraal secretariaat tijdens openingstijden (06-33564002) of via e- mail: info@hpancratius.nl , tot vrijdag 9 maart a.s.

Verdere informatie vindt u ook via een foldertje achter in de kerk en op de website van de parochie.

 

Pastoraal team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature

 

 

Financieel Administratief Medewerker

16 uur binnen een klein en hecht team

 

De Heilige Pancratius parochie

De Heilig Pancratius parochie bestaat uit negen geloofsgemeenschapen, voornamelijk gelegen binnen de plattelandsgemeente Tubbergen in Noord-Oost Twente: Albergen,

Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en

Vriezenveen. Het pastoraal team omvat naast de pastoor, een pastoraal werker en diaken.

 

De werkzaamheden

Als financieel administratief medewerker bij de H. Pancratius Parochie heb je een zeer divers takenpakket waardoor het werk zeker niet als eentonig beschouwd kan worden. Jouw verantwoordelijkheden zijn onder andere:

– Verwerken bankmutaties in Exact

 • – Opstellen en versturen van facturen

– Bijhouden van de ledenadministratie

 • – Beheer begraafplaatsadministratie
 • – Beantwoorden vragen van parochianen
 • – Administratie Actie Kerkbalans

 

Vaardigheden

 • – MBO werk- en denkniveau
 • – Goede administratieve vaardigheden
 • – Ervaring met Excel en Word is een pré
 • – Kennis van financiële pakketten bijvoorbeeld Exact
 • – Flexibel, collegiaal
 • – Kerkelijke affiniteit is een pre

 

Wat bieden wij:

Een afwisselende en uitdagende functie in een leuk klein team samen met:

 • – Een salaris conform de financiële regelingen van het aartsbisdom Utrecht
 • – Reiskostenvergoeding
 • – Flexibele werktijden
 • – Mogelijkheid tot thuiswerken

 

Sollicitaties:

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je CV met een korte introductie naar

k.roelofs@hpancratius.nl. Voor meer vragen kun je bellen met Bas Mensink nummer 06-83398672 of mail naar b.mensink@hpancratius.nl.
We ontvangen graag jouw sollicitatie uiterlijk vrijdag 1 maart 20

Jaargang 61 nr.  6 en 7                                                                             3 t/m16 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Week van gebed voor eenheid van christenen

Van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2024 vindt de jaarlijkse week van gebed voor eenheid van christenen plaats. Dit keer in het teken van het gebod dat Jezus ons geeft:  “Heb God lief en de naaste als u zelf”. Meer informatie vindt u op de website : weekvangebed.nl. Laten we komende week met elkaar bidden om eenheid en verbondenheid met elkaar als christelijke kerken, zodat we samen de weg kunnen wijzen naar geloof, hoop en liefde in deze wereld. Het onderstaande gebed van dominee Harold Schorren van de PKN in Rotterdam kunnen we daarvoor bidden:

Aanwezige,

U roept ons

om op weg te gaan

naar een leven in liefde,

om op te staan

en de donkere momenten en de eenzaamheid

achter ons te laten.

 

U roept ons

tot een nieuw bestaan,

een wereld andersom,

waar mensen elkaar

niet meer ontbreken,

het recht

niet langer met voeten getreden wordt,

maar waar liefde, vrede en eenheid

de hartslag zijn.

 

Help ons

die weg samen te gaan,

ook al zijn er vele verschillen

en staan er dikke muren van de traditie.

Dat wij de eenheid hervinden

en elkaar blijven vinden

in de liefde van uw Zoon.

Amen.

 

Pastoraal werker Christianne Saris en pastoor Hermens

 

Thema: Genezing                                                                  5e zondag door het jaar

 1. 4 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

De communie wordt aan huis gebracht bij parochianen die niet naar de kerk kunnen komen.

 

 1. 6 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: Word rein                                                                6e zondag door het jaar

 1. 11 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

Thema: Aswoensdag                                                                                                  

 1. 14 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Saris)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 4 februari

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Bennie en Riekie Steggink-Janmaat.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 11 februari

Misintenties: Erna Maathuis, Pastoor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 4 februari  09.00 uur

Lector: J. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, G. Ollimulder

Acoliet: M. Hesselink

Dinsdag 6 februari  09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

Zondag 11 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, A. Schothuis, M. Pouwels
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Woensdag 14 februari 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 14 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Stille Omgang 2024

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. Vorig jaar organiseerde de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht voor het eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom aan de Stille Omgang, startend met een feestelijke Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station. Deze krachtenbundeling was een succes, daarom biedt het aartsbisdom ook dit jaar deze mogelijkheid. De intenties van 2024 voor de omgang zijn: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’.

 

Het programma is als volgt:

 • 00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Het Gemengd Koor van de Sint Jan de Doperkerk te Mijdrecht-Wilnis zal zingen.
 • 30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

 

Jongeren

In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te beleven. Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt een speciaal jongerenprogramma aan. Hier kunnen jongeren uit het aartsbisdom aan deelnemen maar aansluiten bij het programma van het aartsbisdom is uiteraard ook een mogelijkheid. Meer informatie is verkrijgbaar bij jongerenwerker Sarah Mijhad, e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

 

Aanbevolen reisoptie

De beste reisoptie naar Amsterdam is per trein. Het aartsbisdom zal dan ook geen busreizen organiseren maar stimuleert het gebruik van de trein onder de pelgrims: het eindpunt van de Stille Omgang is rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station.

 

Meer informatie over de Stille Omgang 2024 op de website van het aartsbisdom www.aartsbisdom.nl

 

Vermelden overledenen in vieringen en media

Als parochie hebben we continu te maken met de cyclus van het leven. Daarbij is het een gegeven dat regelmatig parochianen overlijden. Was het in het verleden algemeen gebruikelijk dat een parochiaan via de kerk uitgevaren werd, tegenwoordig komen me verschillende varianten tegen.

 

In sommige situaties wordt nadrukkelijk gekozen voor een rol van de kerk bij een uitvaart en soms ook nadrukkelijk voor geen rol voor de kerk, met alle mogelijke varianten daar tussenin.

Een gevolg daarvan is dat soms de naam van een overledene meegenomen wordt bij de voorbede en / of vermeld wordt in het informatieblad en soms niet. We kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt. Voor meer duidelijkheid zie onderstaande toelichting.

 

De procedure is als volgt:

bij een kerkelijke uitvaart is een voorganger van de H. Pancratius parochie betrokken. De voorganger verleent zijn of haar diensten bij de uitvaartplechtigheid in de kerk, het crematorium, op de begraafplaats of een andere plek van afscheid. Automatisch wordt dan de klok geluid als boodschap dat er een parochiaan is overleden en er wordt voor de overledene een gedachteniskruisje gemaakt. De overledene wordt genoemd tijdens de voorbede in de weekendvieringen, vermeld in het informatieblad en krijgt specifieke aandacht bij de Allerzielenviering.

 

Als er geen kerkelijke uitvaart is, maar het overlijden wel via de weekwacht wordt vermeld bij de parochie door de uitvaartondernemer of de nabestaanden, dan wordt gevraagd of de klokken geluid mogen worden, een gedachteniskruisje gewenst wordt en aandacht bij de Allerzielenviering op prijs wordt gesteld. Als één van bovenstaande vragen positief beantwoord wordt door de nabestaanden, dan wordt de overledene genoemd bij de voorbede en in de locaties waar dit gebruikelijk is, vermeld in het informatieblad.

 

Als parochie gaan we niet actief op zoek naar situaties van overlijden om te vermelden. We weten namelijk niet of dat op prijs wordt gesteld en in het kader van de AVG mogen we dit ook niet doen. In alle gevallen ligt de eerste actie bij de nabestaanden zelf als publiciteit rond het overlijden gewenst is via de media van de parochie.

 

We hopen dat deze procedure meer duidelijkheid en minder misverstanden oplevert.

 

Het pastoraal team

 

 

Senioren Langeveen en Bruinehaar

Op maandag 12 februari wordt er weer een gezellig middag voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het wordt een muzikale middag waar we kunnen genieten van het shantykoor de Moscoufieten uit Bergentheim .

Zoals gebruikelijk begint deze middag om 14.00 uur.

 

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten.

 

In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in de provincie Masvingo (een deel van het bisdom Masvingo) leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor klimaatveranderingen. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

 

Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om de voedselzekerheid te vergroten of inkomen te verwerven, omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus weinig andere mogelijkheden hebben om geld te verdienen. Bovendien zijn er nauwelijks duurzame afzetmarkten in het gebied. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), prostitutie en criminele activiteiten (diefstal en roofovervallen).

 

Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaat Vastenactie vier waterpunten installeren. Ieder waterpunt kan vijf dorpen van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid. Bij de waterpunten worden ook gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

 

Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl

 

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Bron: parochiebladen service Bisdom Utrecht.

Jaargang 61 nr. 4 en 5                                                                    20 jan. t/m 2 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Op weg naar vrede in 2024

We staan weer aan het begin van een nieuw kalenderjaar.

Wat wensen we daarvoor?

Liefde en geluk in het persoonlijke leven. Maar ik denk dat ook we allemaal verlangen naar meer vrede in de wereld.

Dat we daarvoor de ster mogen volgen die de herders en de drie wijzen ook hebben gevolgd. De ster die ons wijst naar het ware geluk voor onszelf en met elkaar. Die voorkomt dat we ten onder gaan in de waan van de dag of alleen oog hebben voor onze persoonlijke zorgen.

Als we open blijven staan voor die ster, dat teken van God, bewandelen we de weg van de verbondenheid en de gerechtigheid.

Want die ster brengt ons naar het kind dat de wereld wil verlichten.

Dan worden we één met Hem, en kunnen we zijn Geest in ons laten spreken.

Dan zien we elkaar als broeders en zusters, met ieder een geheel eigen verhaal,

waarvoor we respect mogen hebben.

Dan worden we gastvrij voor de mensen die op ons pad komen, hebben we oog en oor voor elkaar, voor de zorgen en vreugde in ieders leven. Met elkaar op weg zijn, maakt het leven uitnodigend en boeiend. En wanneer wij elkaar dragen, ontdekken we steeds de waarde van onszelf voor een ander. We kunnen ons dan geroepen voelen om er te zijn voor onze naaste, zoals God er is voor ons.

Wij kunnen licht en zout zijn voor elkaar en deze wereld.

Door te werken aan verbondenheid, dichtbij en wereldwijd.

Dat wij steeds meer mogen zien dat de weg die ons van Godswege bekend is gemaakt,  de weg naar vrede is voor alle mensen.

Dat wij dat samen zichtbaar mogen maken.

Een heel gelukkig, liefdevol en vredig 2024 gewenst!

Mede namens pastoor Hermens,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Volgt mij                                                                  3e zondag door het jaar

 1. 20 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Heilige Gods                                                           4e zondag door het jaar

 1. 27 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis.

* 21-02-47                         ꝉ 11-01-24

Vermolenweg 59, Langeveen

Dat zij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 20 januari

Jaargedachtenis: Gerard Pegge, Jan Schuurman, Truus Schröder-Busscher, Marie Kienhuis-Hoek.

Misintenties: Sonja Hamer-Boerrigter, Erna Maathuis, Joop Plegt, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld Sien Bennie en Harrie, Bernard en Truus Schröder, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Marietje ter Braak-Vennegoor, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 27 januari

Jaargedachtenis: Jan Weusthuis

Misintenties: Erna Maathuis, Joop Plegt, Eric Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 20 januari 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

Zaterdag 27 januari 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, M. Pouwels, A. Schothuis
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 31 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatiebladkunnen vóór donderdag 25 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Boodschappenmand

Zoals u wellicht weet, worden er het hele jaar door, in al onze kerken, in de aula van Albergen en in ’t Hart van Fleringen’ (de voormalige kerk), levensmiddelen ingezameld. Uit solidariteit met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd is dit hard nodig, omdat vele mensen door de hoge energierekeningen en de stijgende kosten voor levensonderhoud in de knel komen. De ingezamelde levensmiddelen gaan naar de voedselbank die deze mensen voor korte of langere tijd ondersteunt.  Mocht u levensmiddelen kunnen missen, dan zijn deze heel welkom! Denk aan koffie, thee, rijst, pasta, blikken groenten of soep. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraal werker Christianne Saris

SAMEN TOP2000 – EEN MUZIKAAL HOOGTEPUNT

zesde editie op vrijdag 19 januari 2024

Organisatie en koren zijn alweer enige tijd bezig met de voorbereidingen van de inmiddels zesde editie van Samen Top2000. Elke editie staat garant voor een muzikaal hoogtepunt in onze parochie. Elke editie is een avond waarop aan tijdloze muziek uit de geschiedenis een diepere betekenis wordt gegeven. Door prachtige kooruitvoeringen van onze eigen talentvolle koren, die er gemeenschapszin en verbinding in onze parochie mee aanwakkeren.

 

De opzet heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Zes parochiële koren brengen elk drie liederen uit de Top 2000 van Radio 2. Elk lied heeft iets in zich dat mensen raakt en inspireert. Het geheel wordt ondersteund met foto’s, citaten en filmpjes op een groot scherm. Met als afsluiting een gezamenlijk slotlied.

Evenals vorig jaar is ook de komende editie van Samen Top2000 in ’t Oale Roadhoes in Tubbergen.

Cantabilé uit Mariaparochie, Cantiamo uit Albergen, Courage uit Langeveen, Multiple Voices uit Tubbergen en ‘nJoy uit Reutum/Fleringen zullen hun opwachting maken en ook Cantare uit Geesteren, dat dit jaar voor de eerste keer meedoet.

Samen Top2000 begint vrijdag 19 januari 2024 om 20:00 uur in ‘t Oale Roadhoes. De deuren openen om 19:30 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn. De entree is vrij, er wordt een vrije gift gevraagd.

U bent van harte welkom!

 

Communie aan huis

De communie kan tijdens de volgende data aan huis worden gebracht voor parochianen die niet naar de kerk kunnen komen:

Zondag 4 februari

Zondag 31 maart (1ste Paasdag)

Zondag 19 mei (1ste Pinksterdag)

Zondag 7 juli

Zondag 8 september (Nationale Ziekenzondag)

Zondag 3 november

Woensdag 25 december (1ste Kerstdag)

 

OPBRENGST KERKDEURCOLLECTE LOURDESFONDS

Traditiegetrouw is er tijdens de vieringen met Kerstmis in de Pancratius parochie weer de kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.

Als plaatselijke contactpersonen van dat Lourdesfonds doet het ons goed u te kunnen melden dat deze jaarlijkse collecte met Kerstmis in de geloofsgemeenschappen het mooie bedrag heeft opgeleverd van totaal € 2.120,46.

Heel hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat.

Ook een hartelijk dankjewel aan alle collectanten die zich voor deze collecte hebben ingezet!

Met deze opbrengst hebt u ons in de gelegenheid gesteld parochianen die graag eens naar Lourdes willen, maar financieel niet in staat zijn de reis geheel te betalen, een steuntje in de rug te geven door middel van een financiële bijdrage uit het parochiële Lourdesfonds.

Het ligt in onze bedoeling om in 2025 weer een bedevaart vanuit de Pancratius parochie naar het genadeoord Lourdes te organiseren.

Te zijner tijd volgt hierover nadere informatie via de infobladen en de sociale media.

Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met de contactpersonen in de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie.

Hun namen kunt u vinden op de site van de parochie.

Contactpersonen Lourdesfonds H. Pancratius parochie

 

10-DAAGSE VLIEGREIS NAAR NOORD MACEDONIE

VOORJAAR 2024

NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR!

Al vele jaren worden vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius inspiratiereizen georganiseerd. In het voorjaar van 2024 staat een bijzondere reis op het programma en wel naar Noord-Macedonië. Een prachtig land, gelegen op de Balkan, met een schitterende natuur en eeuwenoude cultuur. Macedonië is een ware culturele en historische schatkist , met eeuwenoude orthodoxe kerken en kloosters, iconen en fresco’s.

De reis wordt gehouden van 12 t/m 21 juni 2024.

In Macedonië zullen we met een luxe touringcar verschillende mooie en heel inspirerende plekken bezoeken. Zo brengen we een bezoek aan de stad Ohrid, met zijn karakteristieke architectuur en de vele Byzantijnse kerken, met prachtige iconen en  fresco’s. Ohrid wordt ook wel het Jeruzalem van de Balkan genoemd. Ook een boottocht op het meer van Ohrid staat op het programma.

Zo brengen we ook een bezoek aan het stadje Struga en het net daarbuiten gelegen Kalistra, een grotkerkje waar ooit monniken teruggetrokken  en afgesloten leefden.

In het programma is ook een bezoek aan de hoofdstad Skopje opgenomen. In deze stad met zijn vele bezienswaardigheden is de bekende Moeder Theresa geboren. We zullen hier ook het monument ter nagedachtenis aan haar bezoeken. Tijdens onze reis bezoeken we verder het Nationaal Park Mavrovo, het grootste park van de Balkan. Het programma bevat verder een bezoek per boot aan het bekende klooster van St. Naum en maken we een roeiboottocht langs de bronnen van de rivier Zwarte Drim.

Heel bijzonder in deze reis is een dagtocht naar buurland Albanië.  Tot voor kort was het niet mogelijk dit land te bezoeken. Op deze reis hebben we die mogelijkheid wel en kunnen we de verschillen tussen de beide landen zelf ervaren.

De reis wordt begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. Beiden hebben jarenlange ervaring in het organiseren van dit soort inspiratiereizen en hebben ook eerder Macedonië bezocht.

De deelnamekosten bedragen, afhankelijk van het aantal deelnemers, plm. € 1700,–.per persoon. In deze kosten zijn inbegrepen de vliegreis, het vervoer ter plaatse, verblijf in 3 en 4-sterren accommodaties, met ontbijt, diner en 6 lunches, alsmede excursie- en entreegelden en een Nederlands sprekende gids.

Hebt u belangstelling voor deze reis meld u dan aan via e-mail: ahvreeswijk @outlook.com.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met pastor Jan Kerkhof Jonkman, tel.06-57645245 of Arie Vreeswijk, tel

Jaargang 61 nr.  2 en 3                                                                              6 t/m 19 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: een licht voor allen                                          Openbaring van de Heer

 1. 7 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Carnavalsviering                                                                                                  

 1. 14 jan. 09.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 16 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

PAROCHIËLE KRONIEK:

Eric Maathuis

Vasserdijk 4a, Manderveen

*04-03-1961                      ꝉ 24-12-2023

Dat hij mag rusten in vrede

 

parochiËle kroniek 2023:

Dopelingen  4

Vormelingen 4

Overledenen 15

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 7 januari

Jaargedachtenis: Gerard Niemeijer, Johannes Rikhof.

Misintenties: Sonja Hamer-Boerrigter, Erna Maathuis, Marietje ter Groot-Ophof, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Henk Meijer, Joop Plegt, fam. Perdaan-Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 14 januari

Misintenties: Sonja Hamer-Boerrigter, Erna Maathuis, Pastoor Heuven en overl. fam., Henk Meijer, Joop Plegt.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 7 januari  09.00 uur

Lector: J. Lescher, M. Hesselink, J. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Zondag 14 januari 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

 

Dinsdag 16 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 januari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Senioren Bruinehaar en Langeveen

Op maandag 15 januari wordt er weer een gezellig middag voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag begint met de jaarvergadering waarna we gaan toosten op het nieuwe jaar.

Aansluitend spelen we een gezellige bingo.

Zoals gebruikelijk begint deze middag om 14.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE CARNAVALSVIERING

Zondag 14 januari om 9.00 uur begint de inmiddels traditionele kerkelijke carnavalsviering in onze parochiekerk. Het is alweer de negentiende keer dat deze viering gehouden wordt, met dit jaar als thema ‘Vriendschap’. Een speciale werkgroep van carnavalsvereniging De Turftrappers heeft de viering voorbereid, samen met prins Thijs, adjudant B-J en de hofdames Marloes en Marise. Speciaal voor de kinderen – die verkleed naar de kerk mogen komen – is een originele activiteit bedacht. Pastoor Hermens zal voorgaan in de viering en muzikale medewerking wordt verleend door themakoor Courage! en dweilorkest De Haarschutters uit Kloosterhaar.

 

Iedereen is zondag 14 januari van harte welkom in de parochiekerk in Langeveen!

 

 

 

 

TERUGBLIK REVALIDATIEPROCES DIAKEN BERT HUITINK

Beste parochianen,

Graag wil ik mijn artikel beginnen om u een goed 2024 toe te wensen in goede gezondheid en veel geluk en liefde.

Aan het begin van dit werkjaar, dat was vorig jaar augustus, heb ik geschreven dat ik ging beginnen aan een revalidatieproces bij de pijnkliniek van het Roessingh in Enschede. Drie maanden mocht ik revalideren bij  de pijnpoli, de ene week was ik de gehele week in het Roessingh, de anderen week thuis. Ik ging daar naartoe met toenemende artrose klachten in mijn gehele lichaam. Vooraf aan de revalidatie wist ik: bij het Roessingh kan ik niet genezen van de artrose. Deze revalidatie was gericht om te leren omgaan met mijn beperkingen en pijnklachten die ik ondervind door de artrose. Revalideren om de regie van mijn leven in handen te blijven houden.

Als ik terugblik dan was het een intense revalidatieperiode. Het leren omgaan met beperkingen betekende anders leren leven en anders leren doen. Dat anders leren leven mocht ik mij eigen maken door mijn beperkte energie anders en beter te leren verdelen over de dag. Het “doen” in een lager tempo verrichten, niet meer alles “moeten” en niet meer moeten presteren. Middels verschillende therapieën heb ik hier hard aan gewerkt. Dat was voor mij en onze thuissituatie confronterend. Uiteindelijk heb ik stap voor stap mijn leven anders leren inrichten. Dit anders leren inrichten van mijn leven blijft een leerproces, je leven anders leren inrichten, anders dan je gewend was, gaat niet van de ene op de andere dag.

In deze revalidatieperiode ben ik mij bewust geworden dat ik niet voldoende energie heb om mijn pastorale werk op te pakken. De beperkte energie mag ik besteden aan mijn dagelijkse leven. Niet over voldoende energie beschikken voor mijn werk was teleurstellend. Binnen het revalidatieproces was daarvoor ruimte en ik kreeg daarin begeleiding hoe ik daar mee om moest gaan. Inmiddels heb ik mijn werk al langere periode naast mij neer moeten leggen. Ik mis mijn werk uiteraard, de vele contacten met mensen, de activiteiten met kinderen, jeugd en jongeren, het samen vieren, het dopen, uitvaarten verzorgen, het begeleidende aspect in mijn werk, Lourdes, SamenTop 2000 en nog veel meer. Gelukkig gaat het pastorale werk door, collega’s die het met beperkte tijd proberen voort te zetten, werkgroepen en vrijwilligers die er de schouders onder zetten.

Na mijn revalidatie periode kreeg ik de opdracht om stabiel te blijven, leren omgaan met mijn beperkingen en leren omgaan met de pijn die ik ervaar door de artrose. Mijn leven mag ik anders leren inrichten zoals ze dat mij in drie maanden hebben geleerd.

Het leven gaat door, niet zoals het is geweest!

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

 

 

Actie Kerkbalans 50 jaar: erepenning voor vrijwilliger(s)

Actie Kerkbalans bestaat in 2024 50 jaar. Omdat Kerkbalans niet kan bestaan zonder al die vrijwilligers die de actie in hun eigen lokale parochie of gemeente tot een succes maken, wil de organisatie in 2024 vooral hen in het zonnetje zetten. Daarom konden parochies tot 30 november een erepenning aanvragen voor hun vrijwilligers. “Waardering en erkenning voor hun inzet: dat is waar de erepenning symbool voor staat,” aldus de website van Kerkbalans.

 

In aanmerking kwamen vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor Actie Kerkbalans en daarmee voor de kerk van morgen. Maar de erepenning was ook voor beginnende vrijwilligers: wie met opvallend veel enthousiasme, creativiteit en een grote inzet zich sterk maakt voor Actie Kerkbalans, kon een erepenning krijgen bij wijze van aanmoediging.

 

Ook deze 50ste editie wijst de organisatie van Kerkbalans op het belang van deze geldwervingscampagne: “De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Doet u mee?”

Uit parochiebladenservice januari  2024 Aartsbisdom Utrecht

Bisdomblad ‘Op Tocht’ inspireert en informeert ook in 2024

‘Op Tocht’, het tien keer per jaar verschijnende fullcolour tijdschrift van het Aartsbisdom Utrecht, bericht over belangrijke gebeurtenissen in de parochies, bevat interviews met inspirerende mensen en brengt nieuws en achtergronden over het bisdombeleid. Het blad wil een verbindend element zijn tussen de parochies van het aartsbisdom en de lezers bijpraten over diocesane activiteiten. Naast informatie wil ‘Op Tocht’ inspiratie bieden. Het blad is rijkelijk geïllustreerd, en van bijzondere gelegenheden worden fotoreportages gemaakt.

 

Een greep uit de jaargang 2023: een interview met oorlogsverslaggever Daphne Wesdorp die vertelt over haar werk in Oekraïne, artikelen over de missionaire parochie, de bisdombedevaart naar Lourdes (en die naar Echternach), diaconale projecten in parochies, de succesvolle Wereldjongerendagen in Lissabon en natuurlijk veel aandacht voor de Bisschoppensynode in Rome waar mgr. Hoogenboom aan deelnam.

 

Redenen genoeg om een abonnement op ‘Op Tocht’ te nemen (of cadeau te doen). Een persoonlijk postabonnement kost slechts € 22,95 per jaar, opgeven kan via www.aartsbisdom.nl/webwinkel.

 

In veel gevallen is een abonnement via uw parochie (à € 12,95 per jaar) ook mogelijk: informeer bij het secretariaat van uw parochie.

Uit parochiebladenservice januari  2024 Aartsbisdom Utrecht

 

Boodschap van paus Franciscus voor Wereldvrededag

In zijn boodschap voor de 57e Wereldvrededag op 1 januari 2024 gaat paus Franciscus in op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie in relatie tot vrede. De paus verheugd zich over de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie maar ziet ook risico’s.

Paus Franciscus noemt in zijn boodschap kunstmatige intelligentie ‘een melkwegstelsel van verschillende werkelijkheden’ en gaat er niet per definitie van uit dat de ontwikkeling ervan een ‘weldoende’ bijdrage levert aan de toekomst van de mensheid en de vrede tussen volken. ‘Een dergelijk positief resultaat zal alleen maar mogelijk zijn, als wij zullen tonen in staat te zijn op een verantwoordelijke wijze te handelen en fundamentele menselijke waarden als “inclusie, transparantie, veiligheid, gerechtigheid, discretie en betrouwbaarheid te respecteren”, schrijft de paus.

Gebed

Zijn gebed aan het begin van het nieuwe jaar is dat de snelle ontwikkeling van vormen van kunstmatige intelligentie niet de vele, in de wereld aanwezige ongelijkheden en ongerechtigheden doet toenemen, maar eraan bijdraagt een einde te maken aan oorlogen en conflicten en veel vormen van lijden die de menselijke familie teisteren. ‘Mogen de christelijke gelovigen, de gelovigen van verschillende godsdiensten en de mannen en vrouwen van goede wil in harmonie kunnen samenwerken om gelegenheden aan te grijpen om de door de digitale revolutie gestelde uitdagingen het hoofd bieden en de toekomstige generaties een meer solidaire, rechtvaardige en vreedzame wereld aan te reiken’, schrijft de paus.

Hij sluit af met het uitspreken van de hoop dat zijn boodschap ertoe aanmoedigt dat de vorderingen in de ontwikkeling van vormen van kunstmatige intelligentie uiteindelijk de zaak van de menselijke broederschap en de vrede dienen. ‘Het is niet de verantwoordelijkheid van weinigen, maar van heel de menselijke familie. De vrede is immers de vrucht van relaties die de ander erkennen en aanvaarden in zijn onvervreemdbare waardigheid, en van samenwerking en inzet bij het zoeken naar de integrale ontwikkeling van alle mensen en alle volken.’

Uit parochiebladenservice januari  2024 Aartsbisdom Utrecht

Jaargang 60 nr. 52 en 1                                                                   23 dec. t/m 5 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kerstmis

Grootvader Toon loopt met zijn kleinzoon Thijs aan de hand over het veld. Het is al laat in de avond en het weer is helder. Aan de hemel zijn ontelbare sterren te zien. De ene ster fonkelde nog mooier dan de andere. Plotseling vraagt Thijs; Opa, waarom zien we de sterren overdag niet.

Opa Toon moet even nadenken en het wordt stil. Dan zegt Toon, nou overdag schijnt de zon en de zon geeft heel veel licht, veel meer dan de sterren, daarom kun je overdag de sterren niet zien.

Maar waar komt het licht van de sterren dan vandaan opa, vraagt Thijs weer. Wat een nieuwsgierig kind, van wie heeft hij dat toch denkt Toon. Maar zegt dan: Je weet toch Thijs dat God in de hemel woont, en toen God de aarde schiep heeft Hij gaatjes in de hemel gemaakt zodat wat licht van Zijn heerlijk op aarde kan stralen. Nou, Als ik God was, zegt Thijs, dan zou ik de gaatjes groter gemaakt hebben. Het licht van de sterren is nauwelijks te zien.

 

Ja, die Thijs, heeft hij eigenlijk geen gelijk? Zijn die gaatjes inderdaad niet klein? Want inderdaad voor velen is Gods heerlijk in onze wereld ook nauwelijks te zien. Mensen worden ziek en gaan dood. Op vele plekken in de wereld heerst er hongersnood, woedt er een oorlog en vechten mensen om geld en macht. Gods heerlijkheid lijkt zo ver weg!

Er is veel ellende, verdriet en oorlog in onze wereld. Ver weg, maar ook dichtbij, in een buurjongen die s’ avonds onder de dekens huilend bid; ik merk niks van U God en thuis elke dag de ruzies tussen vader en moeder moet meemaken en op school geen vrienden vindt met wie hij in gesprek kan gaan. In een weduwe van over de tachtig, die alleen zit in een verzorgingshuis en al maanden geen bezoek meer heeft gehad, de kinderen zijn te druk, broers en zussen zijn dood. En nu vraagt ze zich af wat haar leven nog zin nu iedereen haar vergeten is en ze denkt zou God mij nu ook vergeten zijn.

 

Heeft kleine Thijs gelijk, zou God de gaatjes in de hemel groter hebben moet maken, want net zo als de sterren lijkt Gods heerlijkheid nauwelijks nog te zien.

 

Maar toch ik geloof vast dat steeds opnieuw God een nieuw begin met ons maakt In elk nieuw leven, op elk momenten wanneer mensen voor elkaar kiezen en verder willen gaan.

 

Kerstmis is Gods verzet, dat de duisternis, ondanks het script van onze wereld niet het laatste woord heeft. God zelf is mens geworden. Kwetsbaar als een kind kreeg God een gezicht. Heel dichtbij is Hij gekomen, in een kind. Vele van u zullen wel eens een pasgeboren kind in de handen hebben gehad. Zo’n teer kwetsbaar hulpeloos kind. Zo’n Kind is niet bedreigend, heeft geen pretenties. Je kunt er alleen maar je hart voor openen. En wie raakt niet door vertedert, wie laat zich niet raken door zo’n kind. Zo’n kind wil je liefhebben, wil je koesteren en in je hart sluiten

Zo is God komt God ons met Kerstmis tegemoet, in een kwetsbaar en hulpeloos kind, omdat Hij geliefd wil worden in de harten van de mensen, in onze harten.

 

Gods Kind geboren in een stal, is Gods teken van omkering, dat vastgelopen patronen doorbroken kunnen worden. Het gebeurt wanneer mensen geraakt worden, wanneer ze geraakt worden door het gelaat van de ander. Door die jongen die huilt onder de dekens, voor deze oudere dame van in de tachtig die hoopt op wat aandacht en vriendschap van haar kinderen en mensen om haar heen.

 

Ik hoop en ik bid dat we allen oprecht geraakt mogen worden door onze naasten zodat de wereld om ons heen wat menselijker wordt. En dan kan de Ander met een hoofdletter, God dus, zichtbaar worden in ons zelf en in de mensen om ons heen. Het kan 1000 keer Kerstmis worden, maar wanneer het Kind niet in ons eigen hart wordt geboren leidt het tenslotte tot niets.

 

Namens het pastoraal team en parochiebestuur, voor u en al uw dierbaren, zalig Kerstmis en een gezegend 2024 toegewenst!

 

Pastoor Hans Hermens

 

Thema: 4e zondag van de Advent

 1. 23 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

Thema: Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage en

Cantiamo (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

Kerkdeurcollecte: Lourdesfonds

 

Thema: Eerste Kerstdag

 1. 25 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering (Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

Kerkdeurcollecte: Lourdesfonds

Voor de parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid dat de communie aan huis wordt gebracht.

 

Thema: Tweede Kerstdag

 1. 26 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

Kerkdeurcollecte: Lourdesfonds

 

30, 31 december en 1 januari is er geen viering.

 

 1. 2 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 23 december

Jaargedachtenis: Gerda Haarman-Spijker

Misintenties: Joop Plegt

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, ouders Schothuis-Wolters, Sonja Hamer-Boerrigter, Gerrit Albers en overl. ouders Droste-Derkink, Ans Hekkink en overl. fam., Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis-Kokhuis, Marie Mensen-vd Aast, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst en Lies, ouders Grootelaar-Oude Voshaar en fam.,

Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Gerard en Rieka Kleizen, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Henk Rikhof en fam., Steffanie Kroeze, Annie Heppenhuis-Velers en overl. ouders Heppenhuis-Hofsté.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 25 december

Jaargedachtenis: Jan Oude Nijeweme

Misintenties: overl. pastores, Gerhard en Lena Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Gerard, Marie en Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders ter Groot-Nijkamp, ouders Bertels Jan en ouders De Koning, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Marie Paus-Hamer, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, Johan Koopman, Jan en San Kleizen, Jan Lohuis, Joop Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Marie Paus-Hamer, Aloy Tijhuis, Gerrit Mensen, ouders Paus-Nieuwmeijer, fam. Kuiper-Boerrigter, Jolanda Oude Booyink, overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Meijer-Paus, Chris Mulder, Henk Meijer, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan en ouders Vrerink.

Overige intenties: H. Mis uit dankbaarheid voor het welslagen van de operaties.

 

jaargedachtenissen en misintenties dinsdag 26 december

Jaargedachtenis: overl. ouders Niemeijer-Krikhaar, Johannes Mensen.

Misintenties: : Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, overl. fam. Oude Elberink-Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, ouders Plegt-Paus, ouders Haarhuis-Beld Bennie, Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam. Harrie den Riet, Joop vd Aast en fam., overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Joop Perdaan, Bernard en Truus Schröder, Herman en Marie Oude Avenhuis, Herman en Santje Hagedoorn-Groothuis, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo en fam., Jan en Sien Derkink, Jan en Bart Bloemendaal.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 23 december 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, M. Pouwels, M. Hesselink

Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

Zondag 24 december 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Maandag 25 december 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar

Dinsdag 26 december 09.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Het centraal secretariaat is gesloten van vrijdag 22 december 2023, 12:00 uur t/m maandag 1 januari 2024.

Wij wensen u fijne feestdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 22 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

MET KERSTMIS

KERKDEURCOLLECTE PAROCHIEEL LOURDESFONDS

Evenals in voorgaande jaren zal ook dit jaar met Kerstmis weer een kerkdeurcollecte worden gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.

Met de opbrengst van deze collecte kunnen parochianen die graag een keer naar Lourdes willen, maar de reis niet helemaal zelf kunnen betalen, financieel een steuntje in de rug krijgen om toch die bedevaart naar het bijzondere Maria genadeoord te kunnen maken. Tevens maakt uw financiële bijdrage het mogelijk dat ook pelgrims die zorg nodig hebben, worden begeleid door deskundige en ervaren zorgvrijwilligers.

Door de jaren heen heeft de Lourdesgroep van de parochie het voor heel veel parochianen mogelijk gemaakt om met inzet van vele vrijwilligers een reis naar Lourdes te kunnen maken.

Dat mooie werk willen wij ook in de komende jaren graag voortzetten. Uw bijdrage aan de kerkdeurcollecte met Kerstmis is daarvoor een onmisbare stimulans.

Bij voorbaat alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecte.

Lourdesgroep H. Pancratiusparochie.

 

Adventsactie 2023: van donkere mijnen naar verlichte klaslokalen

In de Advent kijken we uit naar Licht in het donker. Het is een tijd van hoop op een nieuwe toekomst voor alle mensen, klein en groot. Als christenen willen we zelf ook mee bouwen aan die toekomst. Dat doen we in deze tijd met het steunen van het project van Adventsactie dat kinderarbeid tegen gaat.

 

 

Project

In DR Congo werken tienduizenden kinderen dagelijks onder erbarmelijke omstandigheden. Ouders in dit land verdienen structureel te weinig om rond te komen. Daarom gaan kinderen steeds vaker noodgedwongen de Congolese mijnen in. In de beklemmende duisternis zoeken ze naar waardevolle grondstoffen als kobalt en koper. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweginfecties en lijden aan chronische huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

Wat wil Adventsactie bereiken?

Adventsactie steunt het project van haar partner Olame in de provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om kinderen en jonge meisjes te beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. Er wordt voor gezorgd dat kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Hoe doen ze dat?

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren ( 14-22 jaar)  die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of werken met computers. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbruik. Olame helpt hen bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en mensenrechten te beschermen. Brochures, radioprogramma’s en bijeenkomsten dragen bij aan bewustwording over kindermisbruik en de gevaren van het werken in de mijnen. Helpt u mee?

Met onze steun kunnen kinderen de donkere mijnen verlaten en leren in verlichte schoollokalen. Wilt u meehelpen dan kunt u een gift overmaken op:

NL 21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag

met vermelding van

Adventsproject “Jonge mijnwerkers naar school in Congo”

 

 

Zangdag voor jongeren, tieners en kinderen

zondag 28 januari 2024 bij de zusters Franciscanessen

 

28 januari is het eindelijk zo ver. Dan zullen de zusters van denekamp voor de zingende jeugd openslaan. Simon de Jong (dirigent van het jongerenkoor JKA uit Ede en het kinderkoor ‘Sing to God’ uit Ede) en Karel Tijhuis (dirigent van het tiener- en kinderkoor in Ootmarsum) hebben een heel leuke dag georganiseerd voor iedereen die van zingen houdt, maar vooral voor jongeren, tieners en kinderen.

 

Namens de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseren zij een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, tiener- en gezinskoren. Voor de duidelijkheid: je bent meer dan welkom als je van zingen houdt, maar nog niet bij een koor zit.

 

De een houdt van sport, de ander van zingen! Zingen is goed voor het brein. Zingende jeugd is echt slimmer! Wist je dat? Iets om over na te denken. (p.s. dat geldt natuurlijk ook voor de wat oudere jeugd 😊)

 

De zusters zijn die dag onze gastvrouwen. In hun klooster gaan we samen zingen, spelen, een Indonesisch lied leren! Simon en Karel zullen samen met enkele andere dirigenten jullie veel nieuws en moois bijbrengen – net als de zusters.

 

De dag is ook bedoeld om nieuwe mensen met dezelfde interesse te ontmoeten. We leren mooie nieuwe liederen die speciaal geschreven zijn voor stemmen van kinderen, tieners en jongeren. Deze stemmen zijn van groot belang voor onze liturgievieringen – helmaal in de toekomst! Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

 

We hebben workshops waarin we werken aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie. Na het middageten is er ruimte voor ontspanning en spel. Daarna zijn er nogmaals workshops. De repertoirekeuze is specifiek geschikt zijn voor deze stem- en leeftijdsgroepen. De dag wordt afgesloten met een prachtige ontmoetingsbijeenkomst, in gezamenlijkheid met de zusters, waarin we luisteren naar elkaar door o.a. de ingestudeerde liederen te zingen.

 

De dag wordt geleid door Simon de Jong en Karel Tijhuis en wordt gehouden in het klooster van de Zusters Franciscanessen van Denekamp, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur en zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. We hopen dat een ieder geïnspireerd met nieuwe liederen naar huis gaat.

 

Mee doen?  Dat kan. Je kunt je aanmelden bij cursuscoördinator Marcus de Haard: Tel. 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl   maar je mag je ook opgeven bij Simon de Jong: Tel.  06 34877283 (E-mail info@t2muziek.nl) of Karel Tijhuis: Tel. +31 6 48558334 (E-mail k.tijhuis@hetnet.nl).  GEEF JE OP!

 

 

Renovatie werkzaamheden 2023

Beste parochianen,

Het onderhoud aan kerk en pastorie voor 2023 is afgerond. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd door onder andere de firma’s Roald Hans uit Vriezenveen, Bouwmetaal uit Tubbergen en Monumentwacht Overijssel uit Dalfsen:

 

 • Vervangen versleten en lekkende dakgoten
 • Vervangen gebroken -en aanvullen van ontbrekende nok en vorstpannen
 • Vervangen versleten dakbedekkingen op de platte daken
 • Aanleggen van ontbrekend afschot op platte dak tussen kerk en pastorie
 • Opnieuw aanleggen van hemelwaterafvoeren, vergaarbakken en regenpijpen op diverse locaties
 • Aanleggen van extra hemelwaterafvoeren
 • Vervangen van lekkende lichtkoepel in de hal van het parochiecentrum
 • Verhelpen lekkage in de toren veroorzaakt door een overijverige specht

 

Met name de zinken vergaarbakken en aansluitstukken op de vergaarbakken hebben in de afgelopen 2 jaar waterschade veroorzaakt. Water liep in en langs de muren, waardoor op een aantal plekken in de kerk in het afgelopen jaar het water al tussen de banken heeft gestaan. Dit is nu verleden tijd.

 

Verder is er groot onderhoud gepleegd aan de verwarmingsinstallatie en zijn de kerkbanken en ander hout behandeld tegen houtworm.

 

Een speciale dank aan onze onderhoudsploeg en vrijwilligers voor de hulp bij het coördineren van de werkzaamheden en het tijdig aangeven van de gebreken en verbeterpunten.

Commissie van Beheer

Langeveen

 

Kerstwens

 

Moge een ster van liefde en vrede
uw kerst verwarmen
en als een licht voorgaan
in het ganse nieuwe jaar

 

Wij wensen u allen een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

Het liturgiekoor

Jaargang 60 nr. 50 en 51                                                                         9 t/m 22 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Adventstijd: tijd van hoop en verwachting

We bevinden ons in de donkerste tijd van het jaar en kijken uit naar licht. De voorbereidingstijd op Kerstmis sluit hier heel goed op aan. In het weekend

van 2 en 3 december aanstaande begint de Advent. We kijken uit naar de komst van God, die in het Kerstkind in ons midden komt. De komst van zo’n belangrijke gast mag wel voorbereid worden! Het is enerzijds een periode van bezinning, we nemen tijd om na te denken hoe we in het leven staan. De kleur in de liturgie is paars. In de vieringen lezen we uit de profeet Jesaja. Zijn naam betekent: “God redt.” Hij maakt ons attent op onrecht en laat ons verwachtingsvol uitkijken naar Gods belofte om een Redder te sturen. Een andere belangrijke figuur die naar voren komt is Johannes de Doper, die zich in de lijn van Jesaja boos maakt om het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Hij doet een dringend beroep om tot inkeer te komen. Gezien de oorlogen, gespannen verhoudingen, mensonwaardige situaties in de wereld is dit extra actueel. De Advent is ook een periode van hoop die naar voren komt in Maria die zwanger is. Waar hopen we op? Op vrede, een betere wereld, meer verbinding. En het Kerstkind wijst ons daartoe de weg. Hij is als een kwetsbaar kind in ons midden gekomen, we kunnen Hem omringen met zorg en liefde. Hij schuilt in iedere mens die zorg en liefde nodig heeft. Daarom hebben we in deze periode extra aandacht voor de mensen, die onze steun kunnen gebruiken. Denk aan de Adventsactie, maar ook de Kerstactie van de gezamenlijke kerken. Maar laten we ook in eigen kring ruimte maken voor elkaar. Dat we samen mogen groeien naar het Licht en steeds meer ontdekken waar dat Licht te vinden is. In ons eigen hart en de liefde voor elkaar. Ik wens ons een hele goede Adventstijd toe.

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Baan de weg                                                       2e zondag van de Advent

 1. 10 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

Thema:                                                                                   3e zondag van de Advent

 1. 16 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. KPJ koor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

 1. 19 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering KVO in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 10 december

Jaargedachtenis: Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Sieny Kuipers-Kempers

Misintenties: Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, Sonja Hamer-Boerrigter, Joop Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 16 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher.

Misintenties: Bennie Steggink, Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, Sonja Hamer-Boerrigter, Joop Plegt.

Overige intenties:

 

Misintenties dinsdag 19 december:

Voor de leden en overleden leden van de KVO.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 10 december  09.00 uur

Lector: M. Pouwels, I. Scholten, J. Lescher

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Zaterdag 16 december 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, J. Pouwels, T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  14 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen en misintenties Kerstmis/Oud en Nieuw

Misintenties voor Kerstmis kunt u uiterlijk tot donderdag 14 dec. aanvragen. Graag vermelden of  de intentie voor Kerstavond, eerste  Kerstdag of tweede Kerstdag is.

Vieringen:

Zondag 24 december Kerstavond:

19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage en Cantiamo.

(Pastor Saris)

Maandag 25 december 1e Kerstdag:

09.00 uur: Woord- en Communieviering (Diaken Thöni)

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag:

09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor (Pastoor Hermes)

Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag zijn er geen vieringen.

 

SENIORENNIEUWS.

Op woensdag 20 december a.s. wordt er in samenwerking met de Zonnebloem een gezellige Kerstviering georganiseerd voor de senioren van Langeveen en Bruinehaar.

De middag wordt gehouden in Café-Restaurant  Waayer te Langeveen en zal om 14.00 uur beginnen.

Het Kersverhaal zal worden verteld en natuurlijk kan er meegezongen worden met veel bekende kerstliederen.

De middag wordt afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd.

Ook niet leden zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven voor deze gezellige en sfeervolle kerstviering, de kosten zijn €15,00 per persoon.

 

U kunt zich opgeven voor vrijdag 15 december a.s. bij

 • Elly Oude Geerdink 06 –39080279
 • Ineke Eggengoor 06-13333397
 • Toos Leus 06 -51973923
 • Helma Schalkwijk 06 – 45421173

 

Terugblik avond “samen koken, samen eten”

Op donderdagavond 23 november vond de avond “samen koken, samen eten” plaats die de Pancratius Commissie had georganiseerd.

Tien mensen uit onze parochie kwamen samen in het gebouw van Jong Nederland in Tubbergen om met elkaar een maaltijd te bereiden en samen te eten. Aan de hand van aangereikte vragen op kaartjes, werden er hele goede en betekenisvolle gesprekken gevoerd.

Het was een hele geslaagde en zinvolle avond die voor herhaling vatbaar was!

 

Bijzondere Kerstviering in het teken van vriendschap

Op zaterdag 16 december 2023 zal er in de Protestantse kerk van Tubbergen weer een bijzondere Kerstviering zijn voor cliënten van Aveleijn, de Twentse Zorgcentra en JP van de Bent  in Tubbergen. Dit jaar is het thema “Vriendschap”. We staan stil bij vragen als: hoe uit jij vriendschap? Hoe voelt vriendschap voor jou? Kunnen we geloven dat Jezus voor ons een vriend wil zijn? De viering is voorbereid door begeleiders van Aveleijn en de Twentse Zorgcentra,  een ouderling en een diaken van de Protestantse Kerk Tubbergen en pastoraal werker Christianne Saris. Christianne is tevens voorganger in de viering. Het koor Multiple Voices uit Tubbergen zal de viering muzikaal begeleiden. Voor familie en belangstellenden is de viering online live te volgen via kerkdienstgemist.nl. Zoek dan op “Protestantse Gemeente Tubbergen”.

 

 

Adventsactie 2023: van donkere mijnen naar verlichte klaslokalen

In de Advent kijken we uit naar Licht in het donker. Het is een tijd van hoop op een nieuwe toekomst voor alle mensen, klein en groot. Als christenen willen we zelf ook mee bouwen aan die toekomst. Dat doen we in deze tijd met het steunen van het project van Adventsactie dat kinderarbeid tegen gaat.

 

Project

In DR Congo werken tienduizenden kinderen dagelijks onder erbarmelijke omstandigheden. Ouders in dit land verdienen structureel te weinig om rond te komen. Daarom gaan kinderen steeds vaker noodgedwongen de Congolese mijnen in. In de beklemmende duisternis zoeken ze naar waardevolle grondstoffen als kobalt en koper. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweginfecties en lijden aan chronische huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

Wat wil Adventsactie bereiken?

Adventsactie steunt het project van haar partner Olame in de provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om kinderen en jonge meisjes te beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. Er wordt voor gezorgd dat kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Hoe doen ze dat?

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren ( 14-22 jaar)  die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of werken met computers. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbruik. Olame helpt hen bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en mensenrechten te beschermen. Brochures, radioprogramma’s en bijeenkomsten dragen bij aan bewustwording over kindermisbruik en de gevaren van het werken in de mijnen.

Helpt u mee?

Met onze steun kunnen kinderen de donkere mijnen verlaten en leren in verlichte schoollokalen. Wilt u meehelpen dan kunt u een gift overmaken op:

NL 21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag

met vermelding van

Adventsproject “Jonge mijnwerkers naar school in Congo”

 

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op Vier.nu over steeds een ander figuur uit de kerststal.

 

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italië een levende kerststal liet inrichten. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog en begrip hadden voor de menselijke kant van het kerstverhaal. Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Midden in de bossen van Greccio liet hij een stal bouwen, regelde hij een ezel en een os en vroeg hij een boer en boerin om Jozef en Maria uit te beelden. Deze eerste levende kerststal was de opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is. Op tal van plekken – thuis, op school, in de kerk en op straat – wordt de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal.

 

Filmpjes van bisschoppen

Vier.nu is een website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. Op de website is er dit jaar bijzondere aandacht voor de kerststal. Zo komen er in de aanloop naar Kerstmis acht filmpjes online waarin bisschoppen vertellen over een figuur uit de kerststal, van het Kind tot de os, van de herders tot de wijzen. Elke dag komt een nieuwe video online; zo is er elke dag iets nieuws om naar uit te zien op weg naar Kerstmis. Het helpt u toe te leven naar dit hoogfeest, maar ook om mensen uit uw omgeving die misschien minder vertrouwd zijn met het kerstverhaal, hierbij te betrekken.

 

Welkom bij de viering

De landelijke website Vier.nu roept gelovigen op om Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke kerk. Voor onze parochie staat het vieringenrooster in de informatiebladen, in Kompas en op de website. U bent van harte welkom! Samen genieten we van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, zingen we klassieke kerkliederen en luisteren we naar de boodschap van het Kind dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen.

En meer

Vier.nu biedt verder een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis.  Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die ze zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link naar het kerstevangelie en naar een brief die paus Franciscus schreef over de kerststal en nog veel meer.

 

Kijk voor meer informatie op de parochiesite www.hpancratius.nl maar ook op Vier.nu en doe mee. Vier Kerstmis, thuis én samen in de kerk!

 

Traditionele nachtmis in Twente in Pancratius Basiliek Tubbergen.

In de Kerstnacht van zaterdag 25 december a.s. wordt in de Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof. Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is Pastoor Hans Hermens met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.

Cantate.

Vanaf 4.45 tot 5.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a. Wij komen tesamen, Nu zijt Wellekome en uit het beroemde Weihnachtsoratorium van J.S. Bach Seit wilkommen Trost der Frommen. Ook zal de midwinterhoorn klinken op het kerkplein en aansluitend in de Basiliek. Voorafgaand aan de viering en voor het ware kerstgevoel klinkt het prachtige Stille Nacht van F. Grüber.

Viering.

Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A. Mozart: Missa Brevi in G. De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor verzorgen de wisselende gezangen.

Tijdens de communie zal het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens worden gezongen.

De Nachtmis wordt besloten met het geweldige slotdeel Menschen die Ihr wart verloren uit het Weihnachtsoratorium van H.F. Müller.

Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroeg kerstochtend met een bezoek te vereren. Er is ruime parkeergelegenheid bij en rond de Basiliek.

Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 22 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen kind zijn

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis – vraagt Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertelt Adventsactie verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

 

Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

 

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. De landelijke campagne steunt projecten rond de onderwerpen ‘Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India’, ‘Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo’, ‘Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik’ en ‘Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan’.

 

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Meer informatie: www.adventsactie.nl

Bron: parochiebladen service, Bisdom Utrecht.

Jaargang 60 nr. 48 en 49                                                               25 nov. t/m 8 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Bruggen

Ieder mens zit op zijn eiland

en zit vast in zijn bestaan.

Om een ander te bereiken

moet je van je eiland gaan.

 

Daarvoor moet je bruggen bouwen,

bruggen bouwen naar elkaar.

Maar de afstand tussen mensen

maakt het lastig en soms zwaar.

 

Mensen bouwen aan contacten

want alleen is zo alleen.

Wie een brug slaat naar een ander

zoekt wat warmte om zich heen.

 

Er valt veel te overbruggen

met een uitgestoken hand.

Bruggen kunnen levens redden

bruggen bouwen schept een band.

 

Bruggen bouwen tussen volken,

tussen “wij” en tussen “zij”,

Dat is bouwen aan vertrouwen.

Dat brengt vrede dichterbij.

 

Greet Brokerhof-van der Waa

 

Thema: Christus Koning                                                             Diaconaal weekend

 1. 25 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

Parochiële werkgroep

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Op uw hoede                                                      1e zondag van de Advent

 1. 3 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

 1. 5 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 25 november

Jaargedachtenis: Pastor Heuven

Misintenties: Erna Maathuis-Wolkorte, Herman Rikhof, Henk Meijer, Sonja Hamer-Boerrigter, Gerard Bekhuis, Marie Paus-Hamer, Joop Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 3 december

Jaargedachtenis: Leo Scholten (Itterbeck)

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer en Jan Oude Nijeweme, Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, Sonja Hamer-Boerrigter, Joop Plegt.

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 25 november 19.00 uur

Lector: J. Lescher, A. Schothuis

Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

Zondag 3 december 09.00 uur

Lector: M. Hesselink
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

 

Dinsdag 3 december 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Uitnodiging Centrale Parochieavond dinsdag 28 november 2023

Hierbij nodigt het parochiebestuur u van harte uit voor de Centrale Parochieavond op

Datum:                dinsdag 28 november aanstaande.

Locatie:                zaal Kottink Geesteren

Aanvang:            20.00 uur

 

De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Wij zien u graag!

 

Hartelijke groet

Brigitte Holtschlag

Namens parochiebestuur H. Pancratiusparochie Tubbergen

 

Agenda

 • Opening
 • Mededelingen
 • Jaarverslag 2022/2023
 • Jaarrekening 2022 en begroting 2023
 • Pastoraal beleidsplan 2024-2028
 • Bestuurlijke toekomstvisie
 • Update herstructurering
 • Rondvragen
 • Sluiting

Vieringen en misintenties Kerstmis/Oud en Nieuw

Misintenties voor Kerstmis kunt u uiterlijk tot donderdag 14 dec. aanvragen. Graag vermelden of de intentie voor Kerstavond, eerste Kerstdag of tweede Kerstdag is.

Vieringen:

Zondag 24 december Kerstavond:

19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage en Cantiamo.

(Parochiële werkgroep)

Maandag 25 december 1e Kerstdag:

09.00 uur: Woord- en Communieviering (Diaken Thöni)

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag:

09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor (Pastoor Hermes)

Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag zijn er geen vieringen.

 

Feestelijke opening Kuierpad in Langeveen

Op zaterdag 25 november wordt de wandelroute het Kuierpad feestelijk geopend.

Deze opening vindt plaats om 10.30 uur op het Drieschichtsplein te Langeveen, een ieder is hier bij welkom.

Dankzij een bijdrage van Kern met Pit, de hulp van Krola Langeveen en Hans Oude Hendriksman hout en bouwmaterialen, en de inzet van vele vrijwilligers, is het Stichting Toeristisch Langeveen Bruinehaar gelukt om het “Kuierpad” te realiseren.

Het Kuierpad is een unieke wandelroute welke te wandelen is door QR codes te scannen. Het startpunt is te vinden bij het TipTop punt op het Drieschichtsplein. Bij het wandelen van de route komt u verschillende QR punten tegen. Elk QR punt verteld iets over de geschiedenis van Langeveen en Bruinehaar. De route is 6 km lang. Laat u verrassen!

 

 

Themakoor Courage geeft concert in Frankrijk

De laatste week van oktober was Themakoor Courage uit Langeveen op bezoek in Orniac, en klein dorp in het Franse departement de Lot!

We kwamen natuurlijk om te zingen, maar ook om de omgeving te bekijken.

We hebben veel mooie plekken bezocht.

In de Prehistorische grotten van Pech Merle kregen we een rondleiding van gids Mathias. Hij liet ons de prachtige 29.000 jaar oude muurtekeningen zien. We mochten zelfs zingen in de ‘kathedraal’ van de grot.

Daarna brachten we een bezoek aan Saint Cirq Lapopie, een middeleeuws dorp op een steile rots aan de rivier de Lot.

De volgende dag brachten we een bezoek aan het pelgrimsoord en heiligdom Rocamadour.

Hier hebben we bij enkele kruiswegstaties gezongen.

Onze gids Francis stond ons al op te wachten. In verschillende kapellen en de kathedraal mochten we zingen. Dat was een heel bijzondere maar fantastische ervaring voor ons.

Zaterdag stond geheel in het teken van het concert in de kerk van Orniac.

Na de voorbereiding en een Franse maaltijd bij Le Bistrot de Lauzês was het tijd voor ons concert.

De kerk zat vol enthousiaste mensen uit Orniac en omgeving. Zowel de bezoekers als de koorleden hebben genoten van de mooie liederen die ten gehore zijn gebracht. Er werd volop meegezongen met de bekende liederen. Het was een groot succes en mooi om te zien dat muziek verbindt!

Wij hebben enorm genoten van deze bijzondere ervaring en zijn dankbaar dat we dit hebben mogen doen.

 

 

 

 

 

 

Deze drie koren geven op 9 december 2023 een kerstconcert in onze kerk in Langeveen. De koren zullen zowel individueel als gezamenlijk liederen ten gehore brengen. Dirigent bij deze koren is Eveline Bloemendaal.

Kom en geniet! U bent van harte welkom!!

 

Wereldlichtjesdag –  herdenken van overleden kinderen.

Zondag 10 december 2023 om 18.30 uur in de basiliek in Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag.

Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam, het zingen van liederen en door het lezen van troostende gedichten.

Het koor Muliple Voices uit Tubbergen zal met passende liederen de muziek verzorgen.

 

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

 

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor iedereen, die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden. Daarbij wordt de naam van het kind/de kinderen ook genoemd.

 

Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie/thee of glaasje fris na te praten.

 

Vanaf 22 november is het via de website https://hpancratius.nl/2023-wereldlichtjesdag-h-pancratius-parochie en via de facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart te downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek.

De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen.

 

Is downloaden een probleem, op 10 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/een kind/ kinderen kunt schrijven.

 

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.

Wilt u een kaart ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 10 december in de basiliek.

 

Bij vragen kunt u via de mail contact opnemen met Yvonne Kroeze y.kroeze@hpancratius.nl.  Of telefonisch 06-33564002 (dinsdag- of woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur)

 

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

 

 

 

10-DAAGSE VLIEGREIS NAAR NOORD MACEDONIE

VOORJAAR 2024

Al vele jaren worden vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius inspiratiereizen georganiseerd. In het voorjaar van 2024 staat een bijzondere reis op het programma en wel naar Noord-Macedonië. Een prachtig land, gelegen op de Balkan, met een schitterende natuur en eeuwenoude cultuur. Macedonië is een ware culturele en historische schatkist , met eeuwenoude orthodoxe kerken en kloosters, iconen en fresco’s.

De reis wordt gehouden van 12 t/m 21 juni 2024.

In Macedonië zullen we met een luxe touringcar verschillende mooie en heel inspirerende plekken bezoeken. Zo brengen we een bezoek aan de stad Ohrid, met zijn karakteristieke architectuur en de vele Byzantijnse kerken, met prachtige iconen en  fresco’s. Ohrid wordt ook wel het Jeruzalem van de Balkan genoemd. Ook een boottocht op het meer van Ohrid staat op het programma.

Zo brengen we ook een bezoek aan het stadje Struga en het net daarbuiten gelegen Kalistra, een grotkerkje waar ooit monniken teruggetrokken  en afgesloten leefden.

In het programma is ook een bezoek aan de hoofdstad Skopje opgenomen. In deze stad met zijn vele bezienswaardigheden is de bekende Moeder Theresa geboren. We zullen hier ook het monument ter nagedachtenis aan haar bezoeken. Tijdens onze reis bezoeken we verder het Nationaal Park Mavrovo, het grootste park van de Balkan. Het programma bevat verder een bezoek per boor aan het bekende klooster van St. Naum en maken we een roeiboottocht langs de bronnen van de rivier Zwarte Drim.

Heel bijzonder in deze reis is een dagtocht naar buurland Albanië.  Tot voor kort was het niet mogelijk dit land te bezoeken. Op deze reis hebben we die mogelijkheid wel en kunnen we de verschillen tussen de beide landen zelf ervaren.

De reis wordt begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. Beiden hebben jarenlange ervaring in het organiseren van dit soort inspiratiereizen en hebben ook eerder Macedonië bezocht.

De deelnamekosten bedragen, afhankelijk van het aantal deelnemers, plm. € 1700,–.per persoon. In deze kosten zijn inbegrepen de vliegreis, het vervoer ter plaatse, verblijf in 3 en 4-sterren accommodaties, met ontbijt, diner en 6 lunches, alsmede excursie- en entreegelden en een Nederlands sprekende gids.

Hebt u belangstelling voor deze reis meld u dan aan via e-mail: ahvreeswijk @outlook.com.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met pastor Jan Kerkhof Jonkman, tel.06-57645245 of Arie Vreeswijk, tel.06-50251252.

 

                   KERSTCONCERT IN DE St. PANCRATIUS BASILIEK TUBBERGEN

 

Op zaterdag 16 december a.s. om 15.00 uur wordt er in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen een prachtig kerstconcert uitgevoerd. Entree is gratis. Aan het eind is er een vrije gift. Deelnemende koren zijn het St. Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof en Multiple Voices onder leiding van Petra Kramer.

Het Pancratius koor zingt bekende liederen uit het Weihnachtsoratorium van H. Müller. Verder o.a. All Bells in Paradise en Look at the World van John Rutter en Tollite Hostias van C. Saint Saens.

Multiple Voices zingt o.a enkele Kerstmedleys zoals Carols four, Rejoice with Joy to the world en een medley uit de Muppet Christmas carol. Daarnaast mag natuurlijk ook Stille nacht niet ontbreken, dan echter in Keltische stijl uitgevoerd.

 

Beide koren zingen aan het eind samen een prachtig slotnummer.

Voorafgaand aan het concert uur zal de midwinterhoorn klinken op het kerkplein verzorgd door de Eschbloazers.

Na afloop is er de gelegenheid om even na te praten onder het genot van een kop warme chocolademelk of glühwein. Het belooft een prachtig concert te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

 

Jaargang 60 nr. 46 en 47                                                                      11 t/m 24 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De kracht van gedenken

Begin november maken wij in onze katholieke kerk tijd om te gedenken.

We vieren traditiegetrouw Allerheiligen en Allerzielen, vieringen die ons heel na aan het hart liggen.

Met het feest van Allerheiligen staan we stil bij al die christenen die, naar het voorbeeld van Jezus, Gods liefde en licht op een bijzondere wijze naar voren hebben gebracht en voor altijd bij God zijn. Denk aan Maria, Theresia van Lisieux en Titus Brandsma, maar ook minder bekende mensen vallen hieronder.  Ze zijn een bron van inspiratie voor ons.

Met het feest van Allerzielen gedenken we onze geliefde overledenen die wij in ons hart met ons meedragen. In alle kerken in onze parochie en in het cultuurhoes in Albergen is er op deze dag een viering. We bidden voor onze dierbaren dat ze gelukkig mogen zijn en geborgen zijn in Gods liefde.

Het mooie is dat we samen gedenken. Dat voelt anders dan alleen. We voelen ons samen in het gemis, we zoeken samen naar kracht en vinden samen houvast in onze geloof. Dan voelen we de kracht van de geloofsgemeenschap.

Niet alleen op Allerheiligen en Allerzielen gedenken we samen. Dat doen we in iedere viering waar we samen komen. We gedenken dat we kinderen van God zijn en broers en zussen van elkaar. We gedenken Hem die ons de weg wil wijzen en mogen Hem nabij weten in het Heilig Brood. We mogen onze zorgen neerleggen bij God en nieuwe kracht ontvangen.

In deze donkere tijd van het jaar en in deze zorgelijke wereld, is het goed om te weten dat we er niet alleen voor staan. Weet dat u welkom bent!

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema:

 1. 12 nov. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Voor de parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid dat de communie aan huis wordt gebracht.

 

Thema:

 1. 18 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. R.K. Kerkgenootschap in Nederland

 

 1. 21 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Sonja Hamer-Boerrigter

Ossendijk 39A, Langeveen

*09-08-1969                       ꝉ 28-10-2023

Dat zij mag rusten in vrede

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 12 november

Jaargedachtenis: Steffanie Kroeze

Misintenties: Joop Plegt, Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, Sonja Hamer-Boerrigter.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 18 november

Jaargedachtenis: Herman Oude Elberink

Misintenties: Cilia Weultjes-Lenes, Joop Plegt, Erna Maathuis-Wolkorte, Henk Meijer, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Sonja Hamer- Boerrigter.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 12 november 09.00 uur

Lector: A. Schothuis, Y. Nijhuis, J. Lescher

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Zaterdag 18 november 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, L. oude Nijeweeme, A. Schothuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

Dinsdag 21 november 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Synodale proces in RKK Lezing mevrouw prof. dr. Myriam Wijlens

Op woensdagmiddag 8 november 2023 zal mevrouw prof. dr M. Wijlens, afkomstig uit Losser, in Twente een lezing houden. Over het synodale proces dat de afgelopen jaren in de katholieke kerk alle leden heeft betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk. Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid met name van de bisschoppen. Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. We zijn immers allemaal gedoopt en gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is. Dat alle leden openstaan voor de Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben. Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht. Aan de universiteit in Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de Kerk. Ze is een van de hoogstgeplaatste vrouwen in het Vaticaan. En door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome werkzaam te zijn.

 

 

Waar en waarover

Op 8 november ’s middags in de St. Jankerk in Enschede aan de Haaksbergerstraat 251. Over het synodale proces en over wat dat vanuit alle landen inmiddels heeft opgeleverd. Over haar werk op het secretariaat. Over de bisschoppensynode, die in oktober heeft plaatsgehad. En over hoe het synodale proces voortaan ons kerkelijk leven bepaalt.

 

Programma

13.45 inloop

14:00 lezing

pauze met koffie of thee

reactie op vragen en opmerkingen

Afsluiting rond 16:00

Zaal sluit rond 16:30

Iedereen is welkom. Uit de Twentse parochies en daarbuiten, en uit andere kerkgenootschappen. Opgave is niet nodig. De lezing is ook via livestream te volgen https://www.youtube.com/live/sWlK_Saza08?si=VlWFg30jZht_B8Ib

Wie nadere info wenst kan dat via email kenbaar maken: secretariaat@katholiekenschede.nl

Senioren Bruinehaar en Langeveen

Op maandag 20 november a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag  staat geheel in het teken van SINTERKLAAS met de pakjes Bingo.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

 

 

Diaconaal weekend op 25 en 26 november 2023: Van welke wereld dromen wij?

Dit jaar viert onze parochie het jaarlijks diaconaal weekend op 25 en 26 november, op het feest van Christus Koning.

Het diaconaal beraad van de parochie heeft als thema van de vieringen gekozen:  “Van welke wereld dromen wij?”

In de wereld van vandaag komen vele mensen nog tekort, wereldwijd

maar ook in Nederland. Door oorlogsgeweld, natuurrampen, droogte en armoede slaan mensen op de vlucht op zoek naar een veilig huis.

In ons land  is er een grote kloof tussen mensen die het goed hebben en die het minder goed hebben. Daarnaast krijgen kwetsbare mensen door gebrek aan zorg, vaak niet de aandacht die ze nodig hebben. Ze dreigen daardoor in een isolement te komen. Tot slot zien we dat steeds meer mensen op eilandjes leven die niet met elkaar verbonden zijn.

De samenleving heeft dan ook dringend behoefte aan verbinding.

Aan mensen met compassie, die bruggen slaan naar elkaar en anderen tekenen geven van geloof, hoop en liefde geven.

Leerkrachten en kinderen van de basisscholen van onze parochie werken aan dit weekend mee. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan over hun droom van de wereld en hoe zij daarmee aan de slag kunnen gaan. Het resultaat van de gesprekken wordt uitgedrukt op een doek dat in de kerken, de aula van Albergen en de Eeshof  komt te hangen en dat de scholen hebben gemaakt. Er is een speciaal boekje gemaakt voor de viering en de koren zingen passende liederen. Komt u het zien en bidt en viert u met ons mee? U bent van harte uitgenodigd!

 

 

 

 

Met diep respect gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan:

Jan Oude Nijeweme

* 21-03-1936                      … 04-12-2022

Gerda Haarman-Spijker

* 22-04-1935                     … 19-12-2022

Mini Paus-Oude Weernink

* 01-10-1925                     … 16-02-2023

Riek Oude Elberink-Rikhof

* 11-09-1939                     … 21-02-2023

Henk Rikhof

* 13-09-1940                     … 23-02-2023

Johan Paus

* 19-06-1955                     … 26-02-2023

Nel van Duist-Nijkamp

* 24-04-1946                     … 28-04-2023

Carola Damhuis

* 09-12-1973                     … 13-05-2023

Marjo Oude Oosterik-Weersink

* 06-09-1957                     … 07-06-2023

Rikie Steggink-Janmaat

* 17-11-1940                     21-06-2023

Jan Rikhof

* 25-05-1945                     23-06-2023

Truus Oude Hendriksman-Snijders

* 31-12-1935                     23-07-2023

Greta Kuipers-Winkels

* 31-12-1942                     18-08-2023

Erna Maathuis-Wolkotte

* 07-10-1943                     27-09-2023

Henk Meijer

* 01-10-1953                     13-10-2023

 

Soms zijn dingen niet te begrijpen,

zijn er geen woorden voor het gevoel.

Soms mist alles in het leven

voor even elk en ieder doel.

 

Vele harten diep geraakt

door zoveel intens verdriet,

door alles wat men ziet en hoort.

Echt beseffen, lukt nog niet.

 

En alle woorden die men vindt,

lijken zinloos en te klein

om wat te doen aan het verdriet,

de onmacht en de pijn.

 

Zoveel geliefde naasten

weggenomen uit hun bestaan.

Heel veel sterkte aan iedereen,

Die zonder hen verder moet gaan.

Jaargang 60 nr. 44 en 45                                                             28 okt. t/m 10 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Beste parochianen, bestaat de hel?

 

Daar zal geween zijnen tandengeknars, zo lazen we in het evangelie afgelopen zondag. Meestal gaan we aan deze woorden snel voorbij maar toch…

Daar zal geween zijn en tanden geknars, het staat voor groot verdriet en grote haat. Zo’n plek noemen we hel. Vele zullen zeggen, ‘de hel daar geloof ik niet in’! maar dan zeg ik u, ‘bent u dan blind, of leeft u onder een steen?’ De beelden die de afgelopen dagen de huiskamers binnen kwamen. Baby’s die worden vermoord, vrouwen die worden verkracht, mannen die worden onthoofd. Kinderen ontvoert, onschuldige  tot slachtoffers gemaakt, dat is hel!!! Daar is geween en tandengeknars en haat woekert verder en maakt vele slachtoffers en bij al die haat wordt er ook nog geroepen God is groot. Pure afgodenrij! Beelden van God, gemaakt om de grootste misdaden te vergoelijken. God voor je eigen idealen misbruiken en je daarmee je zelfs boven God zetten. Hoogmoed ten top. Verschrikkelijk! En denk nu niet dat ik met deze opmerkingen alleen naar moslims verwijs? Ook christenen hebben beelden van God gemaakt om eigen wandaden mee goed  te praten. Ook Christenen hebben beelden van God gemaakt waarin zelfs Jodenhaat en Jodenvervolging werden verdedigd. Vreselijk allemaal! Het is dan ook niet voor niets dat mensen wel eens zeggen. Godsdienst geeft alleen maar ellende en oorlog. Helaas, al het goede en het mooie waar geloof zeer zeker ook  voor staat en met zich meebrengt en vrucht draagt, wordt eenvoudigweg maar even vergeten. Alles waar een verschil te vinden is tussen mensen, de kleur van de huid, de haren, de ogen, de bouw van het lichaam, politieke overtuigingen, seksuele voorkeuren, over alle verschillen hoe klein ook kunnen twisten en pesterijen, oorlogen en terreur door ontstaan. Ja, zelfs een nuttig apparaatje als een theelepeltje, daar kun je de verschrikkelijkste dingen mee doen.

 

Binnenkort vieren we Allerheiligen. Met Allerheiligen vieren we dat Gods Geest nog steeds in mensen leeft en werkt. Dat Gods Geest vrucht draagt en zichtbaar wordt in ons doen en laten. Heiligen zijn mensen waarin de geest van Jezus herkent wordt. In feite is ieder mens in principe heilig. Zo zijn we wel door God bedoeld.

 

Tijdens een college Theologie op de universiteit, sprak een professor eens over de hel. De hel bestaat zei hij, daar is geween en tandengeknars. maar tenslotte zo geloof ik zei hij, zal de hel tenslotte toch leeg zijn. Omdat Gods liefde  tenslotte sterker zal zijn dan ons kwaad en onze dood. Tenslotte zal Gods verlossende kracht alles overwinnen. Dat Geloof ik vast.

 

Allerheiligen onderstreept dit geloof. God blijft geloven in mensen, in u en mij.  Zijn liefde voor ons is sterker dan ons kwaad en onze dood.  Hij laat ons niet los, nooit niet.

 

Pastoor Hans Hermens

 

Weekend van 28 en 29 oktober is er geen viering.

 

Thema:                                                                                                                 Allerzielen

 1. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Na de viering brengen we een bezoek aan onze overledenen op het kerkhof. Voor de viering kunt u, indien u dit wenst, een graflichtje kopen

à €1.50 in het portaal van onze kerk. Na de viering kunt u deze plaatsen op het kerkhof bij uw dierbare(n).

 

Thema: Dienaar zijn                                                                                 Ceciliaviering

 1. 5 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondag voor de Oecumene voor de Katholieke

                                                      Vereniging voor Oecumene Athanasius en

Willibrord

 

 1. 7 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Henk Meijer

Hardenbergerweg 274

*01-10-1953         ꝉ   13-10-2023

Dat hij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties donderdag 2 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Hendrik Niemeijer

Misintenties: Gerard Bekhuis, Marie Paus-Hamer, overl. pastores, Gerhard en Lena Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Marietje ter Groot-Ophof, Gerard, Marie, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, ouders ter Groot-Nijkamp, ouders Bertels Jan en ouders De Koning, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, Herman Oude Elberink, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Bennie Kienhuis (Manderveen), Gerard en Rieka Kleizen, overl. leden van het liturgiekoor, Herman en Santje Hagedoorn-Groothuis, Gerrit Albers en overl. fam. Droste-Derkink, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge en overl. fam. Pegge-Geerink, overl. ouders Masselink-Maathuis en overl. fam., Steffanie Kroeze, Jan Lohuis, Ans Hekkink-Droste en overl. fam., Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Marinus en Marietje Finkers en Jan Kroeze, Aloy Tijhuis, Gerrit Mensen, Sieny Kuipers-Kempers, Joop Perdaan, Jan en Marie Pouwels, ouders Plegt-Paus, Jolanda Oude Booyink, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté en voor allen die rusten op ons kerkhof, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Hendrik Niemeijer en overl. fam., Jan en Riek Snijders-Eidhof, Jan en San Kleizen, Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis en Marian Wiegink-Hagedoorn, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck-van de Aa, Gerard Haarhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, ouders Meijer-Paus en Christiaan Mulder en Henk Meijer, ouders Mensen-Weusthuis, ouders en fam. Everloo, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld Sien Bennie en Harrie, Herman Rikhof, Jan en ouders Vrerink, overl. ouders Rikhof-Elferink en fam.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 5 november

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerardus Bertels en Jan, Joop Plegt, Rikie Steggink namens het Lliturgiekoor, overl. leden van ons Liturgiekoor, Erna Maathuis-Wolkorte, ouders Perdaan-Plegt, Leo Scholten (Itterbeck), Henk Meijer.

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Donderdag 2 november  19.00 uur

Lector: A. Saris, M. Hesselink, M. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimuleder

Misdienaar: D. Hendriksen

Zondag 5 november 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

Dinsdag 7 november

Lector: I. Scholten

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  2 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Op de Vijfde zondag van de maand, één viering voor de gehele parochie.

 

In onze parochie is het de traditie dat op de vijfde zondag van de maand er slechts één eucharistieviering is in het eucharistisch centrum voor de gehele parochie. Tijdens deze viering zingt een koor uit een van de geloofsgemeenschappen die de parochie rijk is.

 

De vieringen op de vijfde zondag gaan we de komende tijd meer aankleden zodat het meer en meer een viering gaat worden voor de gehele parochie. Lectoren uit verschillende geloofsgemeenschappen zullen zichtbaar worden binnen deze vieringen.

Voor de viering van 29 oktober, de eerst komende vijfde zondag, zullen de toekomstige vormelingen met hun ouders worden uitgenodigd. Want tijdens deze viering worden vier jongeren tussen de 20 en 30 jaar gevormd. En na de viering bent u achter in de kerk uitgenodigd voor een kopje thee of koffie.

De ene viering op de vijfde zondag is in het leven geroepen omdat we het als pastoraal team belangrijk vinden dat we enkele keren per jaar met parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen samen kunnen komen om te vieren rond de tafel van de Heer en daarmee mede ook de gelovige gemeenschap te versterken. Want door elkaar te ontmoeten leren we elkaar ook beter kennen.

De eerstkomende eucharistieviering op de vijfde zondag vindt plaats op zondag 29 oktober om 10.30 uur in de H. Pancratius basiliek te Tubbergen. Alle parochianen zijn voor deze viering van harte uitgenodigd. Tijdens de viering is ook het pastorale team aanwezig.

Hartelijke groet,

Pastoor Hans Hermens

 

Gebedsdag voor de Vrede in de H. Pancratiusparochie.

 

De afgelopen tijd zijn we opgeschrikt door het toenemend geweld van oorlog en terreur in onze Wereld. Denk maar aan de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne en de oorlog tussen Gaza en Israël. Maar er zijn nog zoveel andere plekken in onze wereld waar volkeren leven met geweld en terreur. Al dat oorlogsgeweld en de verschrikkelijke terreuraanslagen. Ze laten je toch niet onberoerd. Het raakt je hart.

In onze H. Pancratiusparochie willen we op vrijdag 27 oktober a.s. bidden voor de vrede. Voor de vrede in de wereld en voor vrede in ons eigen hart.

Deze gebedsdag voor de vrede wordt geopend om 9.00 uur met een Eucharistieviering in basiliek van Tubbergen.

De basiliek is van 9.30 uur tot 19.00 uur open voor gebed. Het allerheiligste is gedurende deze uren uitgesteld. Elk uur zal er een kort gebed voor de vrede worden uitgesproken. Verder is het mogelijk om kaarsjes voor de vrede aan te steken. Ook heeft u de mogelijkheid om in de basiliek zelf een gebed te schrijven voor de vrede  en die in een doos  bij het Allerheiligste neer te leggen. Enkele gebeden uit deze doos zullen gebruikt worden in de gebedsviering waarmee we de gebedsdag voor de vrede zullen afsluiten.

De gebedsviering begint om 19.00 uur.

Alle Parochianen en belangstellende zijn van harte welkom om aan deze dag voor de vrede mee te doen.

Graag tot ziens op 27 oktober a.s. in een van de vieringen of in de stille uren van gebed.

Pastoraal team van de H. Pancratiusparochie.

St. Cecilaviering 5 november – uitnodiging koffie drinken

 

Zondag 5 november a.s. zal de viering in het teken staan van St. Cecilia,

de patrones van de koren.

Tijdens deze viering zal een koorlid gehuldigd worden en na de viering wordt u allen uitgenodigd in de dagkapel voor een kopje koffie/thee en wordt u in de gelegenheid gesteld om de jubilaris te feliciteren met dit heuglijke feit.

Bestuur liturgiekoor.

 

Vermelden overledenen in vieringen en media

Als parochie hebben we continu te maken met de cyclus van het leven. Daarbij is het een gegeven dat regelmatig parochianen overlijden. Was het in het verleden algemeen gebruikelijk dat een parochiaan via de kerk uitgevaren werd, tegenwoordig komen me verschillende varianten tegen.

 

In sommige situaties wordt nadrukkelijk gekozen voor een rol van de kerk bij een uitvaart en soms ook nadrukkelijk voor geen rol voor de kerk, met alle mogelijke varianten daar tussenin.

Een gevolg daarvan is dat soms de naam van een overledene meegenomen wordt bij de voorbede en / of vermeld wordt in het informatieblad en soms niet. We kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt. Voor meer duidelijkheid zie onderstaande toelichting.

 

De procedure is als volgt:

bij een kerkelijke uitvaart is een voorganger van de H. Pancratius parochie betrokken. De voorganger verleent zijn of haar diensten bij de uitvaartplechtigheid in de kerk, het crematorium, op de begraafplaats of een andere plek van afscheid. Automatisch wordt dan de klok geluid als boodschap dat er een parochiaan is overleden en er wordt voor de overledene een gedachteniskruisje gemaakt. De overledene wordt genoemd tijdens de voorbede in de weekendvieringen, vermeld in het informatieblad en krijgt specifieke aandacht bij de Allerzielenviering.

 

Als er geen kerkelijke uitvaart is, maar het overlijden wel via de weekwacht wordt vermeld bij de parochie door de uitvaartondernemer of de nabestaanden, dan wordt gevraagd of de klokken geluid mogen worden, een gedachteniskruisje gewenst wordt en aandacht bij de Allerzielenviering op prijs wordt gesteld. Als één van bovenstaande vragen positief beantwoord wordt door de nabestaanden, dan wordt de overledene genoemd bij de voorbede en in de locaties waar dit gebruikelijk is, vermeld in het informatieblad.

 

Als parochie gaan we niet actief op zoek naar situaties van overlijden om te vermelden. We weten namelijk niet of dat op prijs wordt gesteld en in het kader van de AVG mogen we dit ook niet doen. In alle gevallen ligt de eerste actie bij de nabestaanden zelf als publiciteit rond het overlijden gewenst is via de media van de parochie.

 

We hopen dat deze procedure meer duidelijkheid en minder misverstanden oplevert.

Het pastoraal team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen eten is gezelliger dan alleen!

 

Lijkt het u leuk  om samen te koken en te eten?

Dan bent u van harte welkom op donderdagavond 23 november

van 17.00 uur tot 20.00 uur in het gebouw van Jong Nederland ,

Havezathestraat 57 in Tubbergen.

Met een kleine groep mensen willen we een lekkere maaltijd bereiden

om daarna gezellig met elkaar te eten.

De eigen bijdrage voor deze avond bedraagt vijf euro.

Graag voor 20 november aanmelden via emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl

Of telefonisch via het centraal secretariaat op dinsdag-, donderdag- of vrijdagmorgen: 06-33564002.

Graag tot dan!

De Pancratius Commissie:

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink, pastoraal werker Christianne Saris

 

 

 

 

Oproep paus: concrete daden op Werelddag van de Armen

De Kerk viert op 19 november voor de zevende keer de Werelddag van de Armen. Eerder dit jaar verscheen de boodschap van paus Franciscus voor deze dag. Katholiekleven.nl, het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, beschrijft hoe de paus zich in zijn boodschap laat leiden door de woorden van het boek Tobit: ‘Wendt je gezicht niet af van wie

arm is’ (Tobit 4, 7):

Het boek Tobit vertelt ons de lotgevallen van Tobit en zijn zoon Tobias. Tobit leeft als een rechtvaardige in de Assyrische diaspora. Tobit wordt blind wanneer hij een vermoorde arme volksgenoot begraaft die buiten de poorten van de stad is gegooid.

Zijn rechtvaardigheid uit zich dus in concrete daden.

Zo nodigt hij op het joodse Pinksterfeest de arme joden aan zijn

tafel uit.

 

Voor paus Franciscus is dit een inspirerend voorbeeld, dat navolging verdient op de Werelddag van de Armen. En hij benadrukt: “Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.”

In zijn boodschap stelt de paus onder meer dat onze tijd ongevoelig is voor het lijden van armen. We ervaren een druk om ons een overdadige levensstijl aan te meten. We besteden echter geen aandacht aan datgene wat hierbinnen niet past, aldus Franciscus.

Hierdoor blijven de stemmen van de armen ongehoord.

Ook signaleert paus Franciscus dat de virtuele realiteit en het echte leven steeds meer versmelten. De arme wordt op deze manier een onderdeel van een korte ‘videoclip’ die ons een ogenblik bezighoudt.

Wanneer we de arme op straat tegenkomen, kijken we de andere

kant op. […] Het gaat erom dat we de zorg voor anderen niet delegeren maar dat we onszelf engageren.

 

De paus vraagt tevens aandacht voor nieuwe vormen van armoede. Hij wijst op de armoede van kinderen in oorlogssituaties maar ook op het groeiend aantal zelfmoorden onder jongeren. […]

De paus herinnert ons eraan dat armen geen nummer zijn maar personen met hun goede en slechte eigenschappen, met gezichten en verhalen. Zij zijn onze broeders en zusters.

 

De Werelddag van de Armen is een initiatief van paus Franciscus.

Hij stelde deze dag in 2016 in bij het afsluiten van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Jaarlijks viert de Kerk deze op de 33 ste zondag door het jaar.

 

Uit diocesane Parochiebladenservice voor de parochiebladen van de maand november