Passie-paasconcert Looft den Heer

In deze drukke tijd rondom Pasen nodigen wij, Christelijk Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” uit Notter, iedereen van jong tot oud van harte uit voor ons Passie-Paasconcert op DV zaterdag 8 april aanstaande in de Dorpskerk in Wierden. Tijdens dit concert willen wij samen stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Verlosser. Uiteraard blijven wij op deze stille zaterdag niet alleen maar achterom kijken, maar blikken we ook alvast vooruit naar de opstanding van onze Heer.

Het belooft een concert te worden met ruimte voor bezinnen en vieren, verootmoediging en verlossing en uitkijken naar de toekomst.

Naast de bekende en nieuwe liederen die wij zullen laten horen, is er ook veel ruimte voor samenzang en kunnen we samen genieten van muzikale intermezzo’s.

Medewerkers tijdens het concert zijn Ronald IJmker (orgel), Jan Lenselink (piano) en Cloë Elsenaar (viool). De algehele leiding is in handen van dirigent Jan Quintus Zwart.
Het concert begint om 19.30 uur in de Dorpskerk, Burg. V.d. Bergsplein in Wierden. De deuren gaan om 18.45 uur open. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Viert u en vier jij met ons mee?
Meer informatie over het koor en de concerten is te vinden op: www.loofdenheer.nl.

Rock Solid op bezoek bij de zusters in Denekamp

Jongeren gingen op zondag 5 februari op bezoek in het klooster in Denekamp, we komen hier vanuit de parochie vele jaren met vormelingen. Het kloosterbezoek zit niet meer in het vormseltraject, het zit in het programma van Rock Solid Junior en in het programma van de Rock Solid de groep ‘Work’. Het waren 15 jongeren en begeleiders die vanaf de dagkapel in Geesteren vertrokken naar Denekamp.

Vele jongeren konden zich niets voorstellen wat hun te wachten stond, ze lieten het op zich af komen. Eenmaal aangekomen in het klooster werden wij van harte welkom geheten door de zusters. Jongeren kregen hun naamkaartje op, er was drinken, een krentenbol en koekjes. Een hartelijke binnenkomer, nieuwsgierig keken velen om zich heen.

Het programma was voorbereid met de leiding van Rock Solid. Op reis was het thema van deze dag, niet op reis met koffers met kleding, op reis naar je innerlijke ziel zoals zuster Reinalda het zo mooi noemde. De reis begon met de een kort versie van de film van Franciscus. Dit is altijd weer een indrukwekkende film, Franciscus die niet kiest voor rijkdom, hij kiest voor de arme kant van de samenleving. Het gaat in het leven om rust, vrede en gelukkig zijn, het gaat om je leven te delen met een ander. Jongeren kwamen aan het nadenken, dat kreeg de aandacht in het vervolg op deze ochtend. Na de film lagen er voetenstappen op tafel, op iedere voetstap stond een woord. In stilte konden jongeren en ook leiding rondlopen en ze mochten één voet met een woord uitkiezen dat hun na het zien van de film aan het nadenken had gezet. Dat mochten ze zich in groepjes aan tafel worden uitgewerkt: waarom heb je voor dit woord gekozen, en maak aan de achterzijde van de voet een tekening die bij het woord past.

 

 

 

Rond het middaguur naar buiten, het grote laken met een gat erin, laat de bal niet door het gat verdwijnen, hoeveel jongeren kunnen tegelijk touwtje springen, hoeveel slagen haal je samen? Op adem komen tijdens de reis naar je binnenste. De inwendige mens werd goed verzorgd met het zo lekkere broodje kloosterkroket, er waren andere broodjes, er was drinken. Het was allemaal op en top verzorgd in het klooster.

 

 

De middag bestond uit o.a. rond neuzen en in het kort werd er verteld in welke plaatsen in Nederland zusters werkzaak zijn geweest. Wat hebben zusters gedaan in de samenleving, jongeren hebben hier geen weet van. Aansluitend naar de kapel van de zusters, een kaarsje opsteken bij Maria. Even uitleg geven waarom een lichtje een gebed kan overnemen, is dat echt zo vroeg een van de jongeren?

Terug in onze zaal was het tijd voor afsluiting in de vorm van een korte viering, er werd kort gebeden, de voeten met woorden werden gepresenteerd, er werd nog gezongen en gedanst, Diaken Bert Huitink gaf jongeren de zegen mee.

Het was een mooie dag voor jongeren en leiding. De leiding wil ik bij deze nogmaals danken voor hun inzet, dat ze op hun vrije zondag zijn mee geweest naar het klooster. De zusters Franciscanessen bij deze nogmaals dank voor jullie gastvrijheid.

Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid gaan de komende weken volop carnaval vieren. In Maart komen wij samen en gaan we graffiti spuiten op borden. Hiervoor hebben wij goede begeleider in huis gehaald om dit te laten slagen. Het thema voor deze avonden is Pasen! Deze avond gaat voor Rock Solid Junior plaats vinden op vrijdag 24 Maart, voor de groep Work gaat dit een week later op 31 maart plaats vinden. De oudste groep Spirit, komen 17 maart op een bijzondere avond samen, het thema is nog een verassing.

Namens de leiding een hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Boodschappenmand

Zoals u wellicht weet, worden er het hele jaar door,  in al onze kerken en in de aula van Albergen, levensmiddelen ingezameld. Uit solidariteit met  mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd is dit hard nodig, omdat vele mensen door de hoge energierekeningen en de stijgende kosten voor levensonderhoud in de knel komen. De ingezamelde levensmiddelen gaan normaal gesproken naar de voedselbank die deze mensen al of niet tijdelijk kan ondersteunen. De komende periode worden de ingezamelde producten echter bewaard voor de jaarlijkse Paaspakkettenactie van de parochie. Zo willen we in de aanloop naar Pasen een teken geven van omzien naar elkaar. Mocht u levensmiddelen kunnen missen, dan zijn deze heel welkom! Denk aan koffie, thee, rijst, pasta, blikken groenten of soep. Hierbij is het wel van belang op te letten op de houdbaarheidsdatum.

Voor een financiële bijdrage kunt uw bijdrage storten op Bankrekeningnummer  NL 23 RABO 0151429251

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraal werker Christianne Saris

Met de digitale kruisweg op weg naar Pasen

 

Op 22 februari begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.

Het is een periode van bezinning op ons leven en onze leefstijl.

Op facebook en andere sociale media lijkt het alsof het leven alleen maar

fantastisch is. Dat dit maar één kant van het verhaal is, weten we zelf maar al te goed. Het leven kan ook heel lastig zijn. We kunnen mislukken, struikelen, vallen, maar gelukkig ook weer opstaan en leven terugvinden.

In ons geloof laat Jezus zien dat succes en mislukking,  leven en dood samen gaan en nieuw leven kunnen brengen. Zijn kruisweg kan ons inspireren en bemoedigen.

 

De Pancratius Commissie heeft er daarom voor gekozen om, net als vorig jaar, stil te staan bij gebeurtenissen uit die kruisweg en deze te vertalen naar deze tijd.

We gaan in gesprek met een vader van een kind met een verstandelijke beperking en een moeder die twee overleden kinderen heeft. Wat doet het met hen, hoe gaan ze ermee om, wat is hun steun en kracht hierbij? We spreken met de missionair werker van onze parochie die sinds 2015 in Guatemala werkt en een vrijwilliger die al jaren werkt bij stichting Leendert Vriel om te waken bij stervenden. Wat drijft hen om dit te doen? Wat brengt dit werk hen?

Vier mensen, die met ons hun verhaal willen delen en laten zien waarvan ze leven. Mensen die zich herkennen in gebeurtenissen van de kruisweg van Jezus. Dat hun verhalen ons mogen bemoedigen en ons het inzicht geven dat in ieders levensverhaal een blijde boodschap zit. Een boodschap dat het leven sterker is dan de dood. Dat we met vallen en opstaan het volle leven mogen vinden.

U kunt de uitzendingen zien door op de link “digitale kruisweg” te drukken op de voorpagina van de website van de parochie ( www.hpancratius.nl) U kunt ook via kerktelevisie de uitzendingen volgen. Tenslotte wordt er ook een link naar het filmpje van het betreffende gesprek op de facebookpagina van onze parochie geplaatst. We nodigen u van harte uit om te kijken!

Hieronder het overzicht van de gesprekken:

Vrijdag 24 februari: Inleiding op het hoe en waarom van de digitale kruisweg

Vrijdag 3 maart: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Aandacht voor ouders met een kind met een verstandelijke beperking

Gesprek met Jos Sonder

Vrijdag 10 maart: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Aandacht voor ouders met overleden kinderen

Gesprek met Miranda Kamerbeek

Vrijdag 17 maart: Veronica droogt het gelaat van Jezus af

Aandacht voor mensen die zich inzetten voor hun medemens.

Tevens aandacht voor het project van de vastenactie.

Gesprek met missionair werker Inge Kuiphuis

Vrijdag 24 maart: Jezus sterft aan het kruis

Aandacht voor het bijstaan van stervenden

Gesprek met Pia Pekelder van Stichting Leendert Vriel

Vrijdag 31 maart: Vooruitblik naar de Goede Week en Pasen

 

 

MRT 2023 A-JAAR
datum tijd viering voorganger koor
4-mrt
5-mrt 2e zondag 40 dagentijd
2e weekend 3e zondag 40 dagentijd
11-mrt 19.00 w en c Annette Oosterhof dames
4e zondag 40 dagentijd
19-mrt 09.00 w en c pw. C. Saris x
4e weekend 5e zondag 40 dagentijd
26-mrt 09.00 euch pastoor Hermens dames
parochiezaaltje
din 28-3 09.00 euch pastoor Hermens

Betreft: Extra informatie ruimingskosten graven

 

 

Het parochiebestuur heeft drie jaar geleden met de commissies van beheer afspraken gemaakt over het gelijk trekken van alle tarieven binnen de parochie.  Tot 2021 waren er op enkele diensten nog verschillende tarieven van toepassing. Met ingang van 2021 zijn alle tarieven uniform geworden. Dit betekent dat er tussen de locaties geen verschillen meer zijn in de tarieven.

 

Met betrekking tot de ruimingskosten van graven is hier in het verleden door locaties zeer divers mee omgesprongen, veelal werden deze na de effectieve ruiming in rekening gebracht. Dit heeft meermaals tot discussie met nabestaanden geleid en in een aantal gevallen bleken de nabestaanden/rechthebbenden niet (meer) te achterhalen.

In navolging op het instellen van de uniforme tarieven heeft het parochiebestuur besloten om ook op uniforme wijze de kosten voor ruiming van graven in rekening te brengen en dit voortaan vóóraf bij het afsluiten van grafrechten of – als dit nog niet eerder in rekening is gebracht – bij het verlengen van de grafrechten.

 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit schrijven dan neem gerust contact op met  Tom Linneman ( mail: t.linneman@hpancratius.nl en tel:06-17090739)

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Parochiebestuur H. Pancratiusparochie

JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFSPUZZELTOCHT

Na twee voorgaande jaren gaat de jeugdkerk wederom de geloofspuzzeltocht organiseren. Voorgaande jaren waren wij te gast in Fleringen, dit jaar gaan wij naar Langeveen. De puzzeltocht is ontstaan in de coronatijd en werd georganiseerd voor gezinnen van communicantjes. Er namen vorig jaar vele gezinnen mee aan de puzzeltochtgroot het was wederom een succes. De reacties van ouders waren positief, kinderen werden puzzelend aan het nadenken gezet over geloof. Dit jaar is deze puzzeltocht niet alleen voor gezinnen van communicantjes, gezinnen uit de gehele parochie zijn van harte welkom.

Wat kunt u dit jaar verwachten van de geloofspuzzeltocht?

De start zal gaan plaats vinden bij de kerk in Langeveen, daar zal een Bijbelverhaal verteld worden door Diaken Bert Huitink. Vanuit dit verhaal gaan gezinnen puzzelen letters zoeken, op zoek naar het thema van de puzzeltocht. We beklimmen treden, bij iedere trede een vraag, deze moet je goed beantwoorden om door te kunnen. We gaan langs het water van de koel, daar gaan we vissen, wat zit er in het net? Vandaaruit gaan we door de pastorietuin, we gaan zoeken naar woorden. De afsluiting zal bij de Lourdesgrot zijn om licht te ontsteken.

Onderweg is er uiteraard een pauzeplaats, ieder gezin krijgt een tasje met boekje, een pen van de parochie, brood om te breken, drinken om te delen. Voor de ouders is er bij de pauzeplaats koffie en thee. Wie weet zit er nog iets in om te snoepen.

 

Wij nodigen gezinnen van harte uit om deel te nemen. Deze puzzeltocht gaat plaats vinden op zondag 19 maart in Langeveen. We starten vanaf 09.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij de jeugdkerk jeugdkerk@hpancratius.nl in de mail graag aangeven hoeveel kinderen en volwassenen gaan deelnemen. U krijgt van ons de starttijd door, ieder gezin loopt zijn eigen geloofspuzzeltocht.

Hartelijke groet namens de jeugdkerk.

Diaken Bert Huitink.

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

 

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, Woensdag en vrijdagafwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

INSPIRATIEREIS NAAR ROME – Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere belangstellenden wordt er komend voorjaar  een inspiratiereis naar Rome georganiseerd en wel van 2 tot en met 8 juni 2023. Wegens annulering zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar!

Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een bezoek brengen aan de bekende  St. Pietersbasiliek en  de prachtige Sixtijnse kapel.  Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.

In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering bijwonen.

Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.

Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens op het programma.

De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse vliegreis plm.                     € 1600,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 1-persoonskamer bedraagt                € 195,–.

Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan aan via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.

Aanmelden 1e Heilige Communie kinderen speciaal onderwijs

De aanmelding voor de Eerste Heilige Communie 2023 in de H. Pancratius Parochie is weer van start gegaan. Kinderen uit de groepen 4 uit Geesteren/Vriezenveen en uit Reutum/Fleringen die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname.  Aanmelden kan via email: info@hpancratius.nl  Duidelijk vermelden de naam van het kind, volledig adres, emailadres en telefoonnummer. De viering van de Eerste H. Communie voor Geesteren/Vriezenveen vindt plaats op zondag 14 mei om 12.00 uur in Geesteren en voor Reutum/Fleringen op zondag 4 juni om 12.00 uur in Reutum. De informatie avond voor ouders uit de genoemde dorpen vindt plaats op donderdagavond 23 februari om 20.00 uur in de dagkapel van Geesteren  Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoraal werker Christianne Saris, tel. 06-20428594, email: c.saris@hpancratius.nl