Beste parochianen,

 

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

 

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Afrika.

 

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid.

 

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u dit brengen naar het parochiecentrum te Tubbergen, Grotestraat 66 op woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur.

Hartelijke groet,

Christianne Saris, pastoraal werker.

 

Op de Vijfde zondag van de maand, één viering voor de gehele parochie.

In onze parochie is het de traditie dat op de vijfde zondag van de maand er slechts één eucharistieviering is in het eucharistisch centrum voor de gehele parochie. Tijdens deze viering zingt een koor uit een van de geloofsgemeenschappen die de parochie rijk is.

De vieringen op de vijfde zondag gaan we de komende tijd meer aankleden zodat het meer en meer een viering gaat worden voor de gehele parochie. Lectoren uit verschillende geloofsgemeenschappen zullen zichtbaar worden binnen deze vieringen.

Voor de viering van 29 oktober, de eerst komende vijfde zondag, zullen de toekomstige vormelingen met hun ouders worden uitgenodigd. Want tijdens deze viering worden vier jongeren tussen de 20 en 30 jaar gevormd. En na de viering bent u achter in de kerk uitgenodigd voor een kopje thee of koffie.

De ene viering op de vijfde zondag is in het leven geroepen omdat we het als pastoraal team belangrijk vinden dat we enkele keren per jaar met parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen samen kunnen komen om te vieren rond de tafel van de Heer en daarmee mede ook de gelovige gemeenschap te versterken. Want door elkaar te ontmoeten leren we elkaar ook beter kennen.

De eerstkomende eucharistieviering op de vijfde zondag vindt plaats op zondag 29 oktober om 10.30 uur in de H. Pancratius basiliek te Tubbergen. Alle parochianen zijn voor deze viering van harte uitgenodigd. Tijdens de viering is ook het pastorale team aanwezig.

 

Hartelijke groet,

 

Pastoor Hans Hermens

Leerhuis, Groeien in Geloof

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: ‘Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?’ Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof en dat geloof ook met elkaar te delen. Natuurlijk vanuit het respect voor elkaars geloof. Hier begint ook het synodaal proces, heel dichtbij, in uw eigen parochie.

In onze parochie willen we onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van het leerhuis. Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en de twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de Katholieke Traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

In totaal zijn er 7 bijeenkomsten met tien tot twaalf deelnemers, die worden verzorgd door het pastoraal team. Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die ook door de deelnemers samen wordt bereid en waarbij de deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen.

De zeven bijeenkomsten worden gehouden in het parochiecentrum van Tubbergen van 17.30 uur tot 20.30 uur op:

  1. Woensdag 18 oktober a.s.
  2. Dinsdag 14 november 2023 God de Vader
  3. Woensdag 22 november 2023 God de Zoon- Jezus Christus
  4. Dinsdag 12 december 2023 God de Heilige Geest
  5. Donderdag 11 januari 2024 Bidden
  6. Dinsdag 23 januari 2024 Eucharistie en andere sacramenten
  7. Donderdag 8 februari 2024 Diaconie

Inhoudelijke vragen en opgeven voor de geloofsbijeenkomsten kan via de telefoon 06-33564002 op dinsdag van 9.00-17.00 uur, woensdag van 9.00-12.00 uur en vrijdag van 9.00-12.00 uur of via e- mail; info@hpancratius.nl. Verdere informatie vindt u ook via een foldertje achter in de kerk en op de website van de parochie.

Pastoraal team

Vermelden overledenen in vieringen en media

 

Als parochie hebben we continu te maken met de cyclus van het leven. Daarbij is het een gegeven dat regelmatig parochianen overlijden. Was het in het verleden algemeen gebruikelijk dat een parochiaan via de kerk uitgevaren werd, tegenwoordig komen me verschillende varianten tegen.

 

In sommige situaties wordt nadrukkelijk gekozen voor een rol van de kerk bij een uitvaart en soms ook nadrukkelijk voor geen rol voor de kerk, met alle mogelijke varianten daar tussenin.

Een gevolg daarvan is dat soms de naam van een overledene meegenomen wordt bij de voorbede en / of vermeld wordt in het informatieblad en soms niet. We kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt. Voor meer duidelijkheid zie onderstaande toelichting.

 

De procedure is als volgt:

bij een kerkelijke uitvaart is een voorganger van de H. Pancratius parochie betrokken. De voorganger verleent zijn of haar diensten bij de uitvaartplechtigheid in de kerk, het crematorium, op de begraafplaats of een andere plek van afscheid. Automatisch wordt dan de klok geluid als boodschap dat er een parochiaan is overleden en er wordt voor de overledene een gedachteniskruisje gemaakt. De overledene wordt genoemd tijdens de voorbede in de weekendvieringen, vermeld in het informatieblad en krijgt specifieke aandacht bij de Allerzielenviering.

 

Als er geen kerkelijke uitvaart is, maar het overlijden wel via de weekwacht wordt vermeld bij de parochie door de uitvaartondernemer of de nabestaanden, dan wordt gevraagd of de klokken geluid mogen worden, een gedachteniskruisje gewenst wordt en aandacht bij de Allerzielenviering op prijs wordt gesteld. Als één van bovenstaande vragen positief beantwoord wordt door de nabestaanden, dan wordt de overledene genoemd bij de voorbede en in de locaties waar dit gebruikelijk is, vermeld in het informatieblad.

 

Als parochie gaan we niet actief op zoek naar situaties van overlijden om te vermelden. We weten namelijk niet of dat op prijs wordt gesteld en in het kader van de AVG mogen we dit ook niet doen. In alle gevallen ligt de eerste actie bij de nabestaanden zelf als publiciteit rond het overlijden gewenst is via de media van de parochie.

 

We hopen dat deze procedure meer duidelijkheid en minder misverstanden oplevert.

 

Het pastoraal team

Ik wens

 

Ik wens je wat licht

in momenten van zorgen

ik wens je wat hoop

en wat uitzicht op morgen.

Ik wens je wat warmte

in kil-grijze dagen;

ik wens je een antwoord

bij twijfels en vragen.

 

Ik wens je wat zachtheid

als woorden te hard zijn,

wat vreugde en vrede

als gedachten te zwart zijn.

Ik wens je wat rust

te midden van je werk;

ik wens je wat stilte,

het make je sterk.

 

Ik wens je een hand

die je verder geleidt,

een stralende glimlach

die je vrienden verblijdt.

Ik wens je een plaats

om bij regen te schuilen;

ik wens je een mens

die niet schrikt van je huilen.

 

Ik wens je een bloem

om je dagen op te fleuren

en een vriendelijk gebaar

om weer bij te kleuren.

Ik wens je Gods zegen

over de komende jaren,

dat Hij je steeds in zijn liefde

mag blijven bewaren.

 

Frans Weerts

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

 

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Beste parochianen,

 

Het is een tijdje geleden dat u heeft gelezen dat ik mijn werk heb moeten neerleggen door toenemende artrose. Mijn lichaam heeft rust nodig, inmiddels ben ik vier maanden verder, helaas heeft het nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na de vakantie, eind augustus, ga ik starten bij het Roessingh in Enschede met pijnrevalidatie. Een traject dat vier maanden gaat duren.

Ik wil de parochianen, vrijwilligers en werkgroepen bedanken voor de kaartjes, appjes, mailtjes die ik mocht ontvangen en de kaarsjes die bij onze lieve moeder Maria zijn ontstoken. Dat heeft mij en Irma goed gedaan.

De zomervakantie staat voor de deur, ik wens u een goede vakantie toe, geniet van deze periode van rust, mocht u op weg gaan, kom goed en gezond weer thuis.

 

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

Beste parochianen,

 

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Afrika.

 

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid.

 

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u dit brengen naar het parochiecentrum te Tubbergen, Grotestraat 66 op woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur.

Hartelijke groet,

Christiane Saris, pastoraal werker.

Op 10 juli jl. overleed onze medeparochiaan Ineke Sibon in de leeftijd van 86 jaar. Geboren in Zutphen op 11 december 1936 en op jonge leeftijd verhuisd naar Arnhem. Op veel plekken gewoond, waar ze steeds opnieuw van haar huis een warm thuis wist te maken.

 

Ineke, zorgzaam, betrokken, belangstellend, enorm wilskrachtig, eigen mening.  Zorgzaam: voor Gerard, haar gezin, haar familie, vluchtelingen, buren, de mensen van haar geloofsgemeenschap en ieder die haar zorg nodig had. Ieder hoort erbij, ieder is welkom. De zin van haar leven, er zijn voor de ander…. De mantel van zorg droeg ze met liefde.

 

Verdriet is haar niet bespaard gebleven. Het moeten missen van Daan en Feline, het overlijden van Gerard. Het steeds moeten inleveren op haar gezondheid. Steun en kracht vond ze bij Maria. Maria had een bijzondere plaats in haar leven, ze ging naar Lourdes en op bedevaart naar Kevelaer. Het enigste tastbare bewijs van voor de oorlog, een Mariabeeldje, vergezelde haar haar hele leven en begeleidde haar op haar laatste reis.

 

De geloofsgemeenschap van Vriezenveen was erg belangrijk voor haar. Ze bezocht er wekelijks de vieringen. Ze zette  zich met tomeloze energie in voor het voorbereiden van doopvieringen, was koster, poetste samen met Gerard al het zilver tijdens Vitaaldag, leidde belangstellenden rond tijdens de open monumentendag.

 

De laatste jaren waren niet de gemakkelijkste. Maar als altijd bleef ze betrokken, helder van geest, belangstellend naar de ander.

 

 

Fijn dat ze nog vanuit haar eigen parochiekerk op 17 juli na de uitvaartdienst kon worden begeleid naar haar laatste rustplaats waar ze samen met Gerard mag rusten op het parochiekerkhof.  ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.’

 

Wij vertrouwen je toe aan de eeuwige zorg van God,

Die Zijn mantel van liefde, steviger dan ooit,

Om jouw schouders heeft geslagen.

Zo ben je veilig, zo mag je rusten én leven!