Vriezenveen, 21 september 2020

 

 

Beste parochianen,

 

Afgelopen week werden we geïnformeerd over het besluit dat onze parochiekerk de H. Antonius Abt in Vriezenveen, in ieder geval vóór 2025 aan de eredienst zal worden onttrokken.

 

Hoewel we al langere tijd wisten dat openhouden van onze kerk in de toekomst héél moeilijk zou worden, waren we toch geschokt toen we hoorden over dit voorgenomen besluit.

 

De kosten worden steeds hoger, de inkomsten minder. De vergrijzing van de kerkbezoekers en de vrijwilligers wordt groter én het aantal vrijwilligers neemt af.

Herhaalde oproepen voor nieuwe vrijwilligers en bestuursleden hadden bijna geen resultaat. En dan wordt het écht heel moeilijk om het geheel in stand te kunnen houden.

 

We realiseren ons dat, sluiting van ons mooie kerkje, velen van u diep treft.

Onze kerk was er immers altijd, vanaf geboorte tot overlijden.

Vanuit de kerk werd er gedoopt, communie en vormsel toegediend, getrouwd en begraven.

 

Maar hoe moeten we nu verder?

Hoe en op welke, andere, manier kunnen we onze plaatselijke katholieke gemeenschap overeind houden en vorm geven? Welke manieren en mogelijkheden kunnen we daarvoor bedenken?

Wat voor andere bestemming zou onze mooie kerkgebouw kunnen krijgen?

Het zou fijn zijn wanneer u hierover met ons mee wilt denken en ideeën wilt aanreiken.

 

Alle parochianen uit Vriezenveen ontvangen binnenkort van het pastoraal team en parochiebestuur van de H. Pancratius parochie, een uitnodiging voor een informatieavond op 20 oktober 2020 in onze parochiekerk H. Antonius Abt in Vriezenveen.

 

Het zou fijn zijn wanneer u mogelijkheden ziet om op een andere manier (en/of plek) verder te gaan met “Samen kerk zijn”, dit zo spoedig mogelijk met ons te willen delen.

 

Graag horen wij van u via: secretaris.vriezenveen@hpancratius.nl.

Wilt u zich aansluiten bij onze denktank voor dit onderwerp? Mail of bel ons dan (Ben Spenkelink: 06-15077844, bij voorkeur tussen 19.00 uur en 20.00 uur).

 

Namens de Commissie van Beheer locatie Vriezenveen,

Ben Spenkelink

 

 

 

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.

In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.

Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en is verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.

Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Klik hier voor de folder Pastorale Zorg