Pasen ligt alweer enkele weken achter ons. Na een ruime voorbereidingstijd hebben  we dit grootste feest van het christendom zowel in de kerken als thuis uitgebreid gevierd. Maar is het feest hiermee afgesloten? Nee, kerkelijk gezien niet. Het kerkelijk jaar geeft aan dat we in de Paastijd zitten. Deze Paastijd loopt tot en met Pinksteren en duurt vijftig dagen. De nieuwe Paaskaars staat in deze tijd op een prominente plaats in de kerk. De verrijzenis verhalen worden iedere zondag gelezen.

En zo kunnen we het feest van Pasen meer eigen maken. We vieren immers dat leven en liefde sterker zijn dan de dood ( en alles wat vernietigend is). Dat Jezus opgestaan is uit de dood.  We hebben tijd nodig om dit daadwerkelijk te verinnerlijken en te doorleven.

Bovendien wordt het paasgebeuren gedurende deze tijd in drie keer gevierd. Namelijk niet alleen met  Pasen maar ook met Hemelvaart en Pinksteren. Iedere keer wordt er vanuit een ander perspectief iets opgelicht van wat het betekent dat Jezus leeft.

Hemelvaart zoemt in op de vraag: hoe leeft Hij dan? Jezus leeft bij God, maar blijft in verbondenheid met ons. En met Pinksteren vieren we dat Christus zijn Geest aan de zijn leerlingen, en dus ook aan ons, schenkt.

De paastijd is dus een tijd van troost, hoop en perspectief. We mogen geloven dat we er niet alleen voor staan, maar gedragen worden en dat God ons nabij is. Dat wij mogen groeien in dat vertrouwen en dit mogen uitdragen naar elkaar. Dat wij mogen uitzien naar de Geest die God ons telkens weer wil geven om met elkaar te bouwen aan zijn wereld!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

.