Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 23 en 24                                                              28 mei t/m 10 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vakantietasjes voor kinderen in armoede.

Beste mensen, nog een aantal weken en de zomervakantie staat weer voor de deur.
Men gaat op vakantie, of dagjes uit. Maar wat als je als ouders geen geld hebt om samen met je kinderen op vakantie te gaan, of samen een dagje uit? Wat als er geen geld is om een lekker ijsje te kopen of een kaartje voor het zwembad bij warm weer? Wanneer elke cent moet worden omgedraaid en je aan het eind van de maand nog tekort komt. Vele ouders overkomt dit dagelijks. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de energiearmoede. Dit alles is zeer pijnlijk en verdrietig.

Daarom is er een aantal jaren geleden vanuit het diaconaal platform Twenterand de actie ‘vakantietasjes’ gestart. Speciaal voor kinderen die in armoede leven. Deze actie wordt georganiseerd vanuit alle kerken die zijn aangesloten bij het diaconaal platform Twenterand.

De actie wordt dit jaar georganiseerd door onze parochie, en wel de locatie Vriezenveen, de PCI H. Pancratius, de St. Marcellinus parochie, locatie Vroomshoop/Geerdijk, in samenwerking met de interkerkelijke voedselbank ‘Stichting Manna’. Kerk in Actie levert de tasjes, net als vorig jaar gratis. Beide parochies zorgen voor de inhoud van de tasjes. Hiervoor zullen diverse sponsoren worden benaderd.

We hopen aan het begin van de zomervakantie zo rond de 245 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar een tasje te kunnen uitreiken. De eerste ontmoeting met de vrijwilligers van beide parochies was prettig, er werd gebrainstormd, er werden plannen gemaakt. Een groepsapp is aangemaakt en het vullen van de tasjes zal vast ook een succes worden. Wij hopen dat door middel van deze actie in de vakantieperiode vele kindergezichtjes zullen stralen.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Week van 28 en 29 mei is er geen viering

 

Thema:                                                                                                                 Pinksteren

  1. 4 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v Courage

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nederlands Missionaris

 

  1. 7 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

In onze Geloofsgemeenschap hebben de volgende kinderen de

1e H. Communie ontvangen:

Jinthe Arendsen                                             Anna Nijkamp

Liz ter Braak                                                      Raff Olimulder

Ted Haarhuis                                                    Evi Olthof

Noah Kleizen                                                    Siem Wigger

Dion Kuiphuis

Wij feliciteren jullie van harte.

Gedoopt: Bem Waaijer, Hof van Plegt 11 Langeveen

Yfke Albers, Dollerweg 17 Langeveen

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 4 juni

Jaargedachtenis: Gerard Kleizen.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Joop Perdaan, overl. pastores, Lena en Gerhard Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Joop Plegt, Truus ter Groot-Nijkamp, Gerard Oude Hendriksman, Marietje ter Groot-Ophof, San en Jan Kleizen, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, fam. Weusthuis-Haarhuis, Marietje Boswerger-Tijink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 4 juni 19.00 uur

Lector: J. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het locatiesecretariaat is gesloten op vrijdag 27 mei 2022.

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 juni. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 2 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Vierpinksteren.nl online: oproep om Pinksteren te vieren in en met de eigen parochie

In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er met Pinksteren nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht.

Via de button ‘Zoek Parochie’ vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn. Ook op onze eigen parochiewebsite www.hpancratius.nl kunt u nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw u in de paastijd en met Pinksteren terecht kunt.

Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren.

 

Pinksterchallenge

De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo er een directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie, uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom ’s Hertogenbosch. Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload.

Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl!

 

Zuster Benigna Bakker

Zuster Benigna Bakker heeft 31 mei  a.s. 70 jaar geleden de kloosterbelofte afgelegd. Namens de geloofsgemeenschap Langeveen wordt haar een bloemetje aangeboden. Zij is altijd erg betrokken geweest bij de geloofsgemeenschap Langeveen. Mochten er nog parochianen haar een kaartje willen sturen ter gelegenheid van haar

70 jarig profest. Hierbij haar adres:

Zuster Benigna Bakker, Wilhelminastraat 27 5721 KG Asten.

 

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De zaal is open om 13.45 uur en de middag start om 14.00 uur met een

eucharistieviering in het kader van de Mariamaand.

Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl

 

Inspiratiebijeenkomst Geesteren als aftrap van de jaarlijks Pinksteractie

In de kapel te Geesteren kwam maandagmiddag 25 april een klein groepje mensen bijeen om naar de ervaringen te luisteren van Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. De inspiratiebijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).

Bij binnenkomst kregen belangstellenden de gelegenheid om enkele producten te kopen uit Guatemala, zoals koffie van kleine koffieboeren en geweven producten gemaakt door vrouwen en jongeren van een opleidingscentrum.

Na een korte introductie, waarin iedereen zich kon voorstellen en kon delen wat ze hoopten te horen, begon Inge te vertellen over haar werk bij boeren- en arbeidersbeweging MTC (Movimiento de Trabajadores Campesinos). De beweging is ontstaan uit het sociale pastoraat in San Marcos, tijdens de koffiecrisis in 1997. Het doel was om arbeiders te informeren over hun rechten en ze te helpen organiseren. In de loop der jaren heeft MTC het werk uitgebreid door bijvoorbeeld de oprichting van een vrouwen- en jongerenraad en spaar- en kredietcooperaties. Daarnaast werken ze samen in netwerken zoals de vakbondbeweging en de inheemse volksraad.

Over haar rol als missionair werker vertelde Inge dat het vooral gaat om samenwerking en uitwisseling, niet om als buitenlander alleen maar te vertellen hoe het anders moet. Samen met jongeren werkt ze aan communicatie voor ontwikkeling. Het doel is sociale verandering door middel van communicatiecampagnes die worden ontwikkeld samen met de mensen waar het om draait. De relatie met Nederland vindt ze  belangrijk: ¨Want onrechtvaardigheid en armoede in Guatemala staat niet los van de keuzes die we in Nederland maken”.

Ze vertelde ook over de resultaten van het Vastenactieproject 2020 voor vakopleidingen aan jongeren en vrouwen en over trainingen aan vrouwen die te maken hebben met geweld. De pandemie maakte het moeilijk om regionale bijeenkomsten te organiseren, maar de trainingen in kleine groepjes op lokaal niveau werkten wel erg goed. In verschillende gemeenschappen hebben de vrouwen zich georganiseerd en hebben zij contact met de gemeente over wat er nodig is in hun gemeenschap.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de WNM en de Heilige Pancratiusparochie en is de start van de Pinksteractie 2022 met als thema: ¨Geloven in de ander. Samen één missie.¨ Al meer dan 50 jaar ondersteunt WNM Nederlandse Missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

 

De Week van de Jonge Mantelzorger 2022: #NietTeMissen

In de week van 1 tot en met 7 juni is het weer de week van de Jonge Mantelzorger.

Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders, een broer of zus. Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van de impact van de zorgsituatie op hun persoonlijke leven; de zorgen beschouwen ze als normaal en vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kan mantelzorg op jonge leeftijd ook mentaal belastend zijn. Ze dragen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden en maken zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis.

De coronacrisis heeft ook merkbaar impact gehad op kinderen, jongeren en gezinnen. Het is daarom goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kan iemand nog wel goed genoeg concentreren op school als een zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet de jonge mantelzorger soms afspraken met vrienden afzeggen omdat zijn of haar moeder niet alleen thuis kan zijn?

Om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen indien nodig te ondersteunen, vragen we jaarlijks aandacht voor deze groep in de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze vindt plaats van 1 tot en met 7 juni. De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg vraagt tijdens deze week aandacht voor jonge mantelzorg via de landelijke bewustwordingscampagne Niet te missen.

De campagne laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis downloaden op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning.

Niet te missen is uiteraard in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf tot stand gekomen. Niets over hen, zonder hen!

JMZ Go! is een ketenpartner van de Strategische Alliantie en vraagt deze week ook extra aandacht voor de jonge mantelzorgers in Twente.

 

 

 

Lijkwagenvereniging “De laatste Eer”

De jaarlijkse ledenvergadering van de lijkwagenvereniging “De laatste Eer”  wordt gehouden op dinsdag 31 mei a.s. in Café Restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 te Langeveen om 20.30 uur.

Het bestuur

 

ROUW, VERLIES & LEVENSKUNST

(voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)

Verlies hoort bij het leven; ieder mens heeft in zijn leven te maken met verlies. Daarbij hebben we het niet alleen over ziekte en sterven, ook in je leven kun je verlies ervaren (bijv. door ziekte van je partner / kind/ ouder). Dat kan een behoorlijke impact hebben op je leven. Rouwen is een pijnlijke maar ook een normale reactie op verlies.

Maar verlies en rouw zijn geen vertrouwde onderwerpen voor de meeste mensen. Het kan leiden tot veel vragen. Vragen over de betekenis en zin van het leven. Verder kunnen rouw en verlies leiden tot fysieke klachten. En tot onzekerheden over hoe om te gaan met emoties, gevoelens en gedachten. Voel ik te veel of juist te weinig? En hoe ga je om met reacties van mensen uit je omgeving? Vrijwel altijd word je bij verlies teruggeworpen op jezelf. Een ieder rouwt op zijn eigen unieke manier. En daar mag je ruimte aan geven. Om te komen van ‘overleven’ naar ‘leven’.

Gastspreker Simone Busscher verloor in 2018 haar beide ouders in een periode van vier maanden. Dit was voor haar zeer ingrijpend! Haar eigen ervaringen hierbij beschreef ze in haar boek ‘Het leven gaat over rozen’. Woensdagmiddag 8 juni 2022 neemt ze ons, n.a.v. haar eigen verhaal, mee in de thema’s rouw, verlies & levenskunst.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  een bijeenkomst met gastspreker Simone Busscher uit Geesteren.

Als je aanwezig wilt zijn op deze middag, ben je van harte welkom op:

Woensdag 8 juni van 14.00 tot 16.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren.

 

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of

telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker mantelzorg biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

Hartelijke groet,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk

 

Sociaal werkers Mantelzorg Tubbergen en Dinkelland

Edith :      06-38594369 / e.harmsen@swtd.nl

Nicolet:   06-38275388 / n.plegt@swtd.nl

We zijn aangesloten bij PLATFORM MANTELZORG.nl