Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 18 en 19                                                             29 april t/m 12 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De voorbereiding op de Eerste Communie voor de kinderen uit groep 4 van Geesteren, Reutum en Fleringen is begonnen. Eén en dertig kinderen bereiden zich op dit moment voor.

Eén van de bijeenkomsten is de tafelavond voor de kinderen met hun ouders. We houden dan de Paasmaaltijd die Jezus met zijn vrienden hield op de laatste avond van zijn leven. De kinderen zitten in een binnenkring aan tafels. De ouders zitten er in de buitenkring omheen.

De kinderen hebben een bordje met een klein sneetje brood, een radijsje, een druif en een matse en een bekertje druivesap voor zich. Na een inleiding en een gebed wordt steeds een vraag gesteld die bij het product hoort dat op het bordje ligt. We gaan dan na met de kinderen wat het antwoord zou kunnen zijn. Nadat het antwoord/de antwoorden gegeven zijn, mogen de kinderen het product opeten.

 

“Waarom staat er brood op tafel? Waarom at Jezus brood?” De kinderen vertellen dat brood is om te leven. Vervolgens wordt verteld dat Jezus wil dat wij leven en gelukkig zijn en dat hij daarvoor heeft geleefd. En dat hij op die laatste avond het brood deelt met zijn vrienden en zegt dat Hij is als het brood, dat leven geeft en dat Hij vraagt om na zijn dood bij het delen van het brood aan Hem te denken, zodat Hij voor altijd bij hen kan zijn om hen kracht te geven.

Een andere vraag is: “Waarom staan er bittere vruchten op tafel? Er wordt dan verteld dat veel mensen leven in bittere/moeilijke omstandigheden. De kinderen

gaven als voorbeelden: pesten, iemand slaan of schoppen, oorlog, armoede. Dan wordt verteld dat als Jezus mensen zou zien in moeilijke omstandigheden, hij medelijden zou krijgen en zou helpen. En dat er zolang er nog mensen zijn die lijden, de wereld niet is zoals God het graag ziet. Dat we daar als gelovigen geen genoegen mee nemen en dat we in de vieringen in de kerk bidden om moed en kracht om  een einde te maken aan alle narigheid.

Gelukkig staan er ook zoete vruchten op tafel. We vertellen dat de zoete vruchten doen denken aan de mooie dingen in het leven. We vroegen de kinderen waarvoor ze konden danken. “Voor Sinterklaas, voor een verjaardag, voor het eten, voor het huis, voor mijn lieve mamma/pappa, voor het leven dat je gekregen hebt, als er een kindje geboren is”. Vervolgens wordt verteld dat de mooie dingen ons doen denken aan een wereld vol vrede, zonder verdriet, een hemel op aarde. Dat is de wereld waar Jezus van droomde en aan werkte. Er wordt verteld dat we in de vieringen in de kerk God danken voor alle fijne dingen en fijne mensen die er zijn en zelf beloven er alles aan te doen waardoor deze wereld goed kan worden.

De avond wordt besloten met een gebed en het Onze Vader.

 

Het is altijd een mooie avond waarop we met elkaar stilstaan waar het in ons geloof om te doen is. We wensen de kinderen met hun ouders nog een goede voorbereiding toe en een mooie viering op 14 mei ( Geesteren) en 4 juni ( Reutum en Fleringen).

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

In het weekend van 29/30 april is er geen viering.

 

  1. 2 mei 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

Na afloop is er gelegenheid om samen

Koffie/thee te drinken.

 

Thema: Tot de Vader                                                                5e zondag van Pasen

  1. 6 mei 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 6 mei

Jaargedachtenis: Marietje Boswerger-Tijink, Marietje ter Groot-Ophof, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Berend Meijer, Rieka Kleizen.

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Mini Paus-Oude Weernink, Riek Oude Elberink-Rikhof, Henk Rikhof, Johan Paus, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge.

Overige intenties: H. Mis uit dankbaarheid.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Dinsdag 2 mei 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp

 

Zaterdag 6 mei 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaar: D. Hendriksen
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het locatiesecretariaat is vrijdag 28 april a.s. gesloten.

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 10 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  4 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Kledinginzameling

Zaterdag 6 mei a.s. kan er tussen 09.00 en 12.00 uur weer kleding ingeleverd worden ten behoeve van Sam’s Kledingactie.  De kleding kunt u in gesloten plastic zakken inleveren bij de Mariaschool Langeveen, Kerklaan 2.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kan de gezondheidszorg voor moeder en kind in Ethiopië verbeterd worden.

Hartelijk dank voor uw donatie!

 

 

 

 

 

 

Een kind met een eetstoornis: wat doet dat met de betrokkene en het gezin?

Naar schatting lijden in Nederland jaarlijks ongeveer 200.000 mensen (bron Voedingscentrum) aan een eetstoornis. Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar vooral anorexia nervosa en boulimia nervosa beginnen vaak in de puberteit of jonge volwassenheid. Eetstoornissen komen het meest voor bij meisjes en jonge vrouwen.

Iemand met een eetstoornis is geobsedeerd door eten en de invloed daarvan op haar of zijn lichaam met vaak ernstige gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Alles wat met eten en voedsel te maken heeft, is voor mensen met een eetstoornis een bron van spanning. De oorzaak van eetstoornissen is vooral psychisch, maar erfelijke aanleg en omgevingsfactoren spelen ook een rol.

 

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  een bijeenkomst voor mantelzorgers over eetstoornissen.

 

Dit gebeurt in samenwerking met het RealCovery Inloophuis in Weerselo. Deze organisatie biedt met haar ervaringsdeskundige vrijwilligers ondersteuning aan mensen met een met een eetstoornis alsmede aan naaste familie en/of vrienden.

 

Er zijn 4 gastsprekers: Silvia, Marjo en Chantal zijn ervaringsdeskundigen.

Ilona, moeder van een dochter met een eetstoornis zal ook haar ervaringen delen.  Ze zijn werkzaam bij Realcoveryinloophuis Weerselo. Als je aanwezig wilt zijn op deze avond, ben je van harte welkom op:

 

Dinsdag 9 mei van 19.30 tot 21.30 in Cafe de Molen, Ootmarsumseweg 203 Fleringen.

 

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of

telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werkers Mantelzorg  bieden ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

Dauwtrappersviering te Hertme Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Op 18 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven.

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en Johannesparochie te Borne,  met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Hertme.

 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

 

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.

 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,

Namens deze,

  1. Harink, Zenderen,

telf. 06-17113843

e-mail: h.harink@live.nl

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 23 mei 2023 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Kottink, Dorpsstraat 36 in Geesteren.

De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur. We starten met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand, waarbij het koor Cantare uit Geesteren zal zingen. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Burgemeester Hermans-Vloedbeld van Tubbergen zal vervolgens vertellen over haar werk. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 15 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl of telefonisch bij het centraal secretariaat van de parochie, op dinsdag-, woensdag-, en vrijdagmorgen, telefoonnummer 06-33564002.

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagde opbrengst voor het Vastenactie project “Veilig onderwijs in Guatemala”

Zoals u weet hebben we in de afgelopen veertigdagentijd aandacht gevraagd voor het vastenactie project “veilig onderwijs in Guatemala” en parochianen opgeroepen om dit project te steunen. In alle kerken stond collectebussen en de scholen in Geesteren en Vasse hebben respectievelijk een spelletjesmiddag en een sponsorloop gehouden.

Inmiddels is bekend wat de totale opbrengst is geworden. We hebben ,mede dankzij de inspanning van de twee scholen, het mooie bedrag van 10.539 euro opgehaald!

Het is nog niet bekend wat de bijdragen van parochie Lumen Christi en de Plechelmus Parochie zijn, maar we zitten nu al ruim boven het streefbedrag van 9.000 euro dat we met de Vastenactie hadden afgesproken voor de drie parochies.

Dat betekent dat de Vastenactie in ieder geval het streefbedrag gaat verdubbelen en dat de kinderen in Guatemala uit mogen kijken naar veilig onderwijs in een goed schoolgebouw.

Mede namens het pastoraal team heel hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraal werker Christianne Saris