Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 40 en 41                                                            30 sept. t/m 13 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Ik wens

Ik wens je wat licht

in momenten van zorgen

ik wens je wat hoop

en wat uitzicht op morgen.

Ik wens je wat warmte

in kil-grijze dagen;

ik wens je een antwoord

bij twijfels en vragen.

 

Ik wens je wat zachtheid

als woorden te hard zijn,

wat vreugde en vrede

als gedachten te zwart zijn.

Ik wens je wat rust

te midden van je werk;

ik wens je wat stilte,

het make je sterk.

 

 

Ik wens je een hand

die je verder geleidt,

een stralende glimlach

die je vrienden verblijdt.

Ik wens je een plaats

om bij regen te schuilen;

ik wens je een mens

die niet schrikt van je huilen.

 

Ik wens je een bloem

om je dagen op te fleuren

en een vriendelijk gebaar

om weer bij te kleuren.

Ik wens je Gods zegen

over de komende jaren,

dat Hij je steeds in zijn liefde

mag blijven bewaren.

 

Frans Weerts

 

Thema: Inkeer                                                                     26e zondag door het jaar

  1. 1 okt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag van de kinderen

 

  1. 3 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Een wijngaard                                                     27e zondag door het jaar

  1. 8 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

Vrijwilligersmorgen (Pastoor Hermens)

Voor de parochianen die niet in staat zijn om

naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid dat de communie aan huis wordt gebracht.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 1 oktober

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Berend Meijer, Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Jan en Riek Snijders- Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 8 oktober

Jaargedachtenis: Jan Grootelaar

Misintenties: Bennie Steggink, Joop Plegt, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Leo Scholten (Itterbeck), Gerard en Rieka Kleizen, Jan en fam. Vrerink.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 1 oktober 09.00 uur

Lector: J. Lescher, I. Scholten, M. Hesselink

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Dinsdag 3 oktober

Lector: Y. Nijhuis

 

Zondag 8 oktober 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 11 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 5 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op woensdag 1 november 2023 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

 

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Augsburg, Bertram Meier. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:        mevrouw R. Rosenberg               telefoon 06 – 42 43 68 90
Langeveen:        de heer J. Paus                                telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen mevrouw M. Nijhuis              telefoon 0541 – 67 02 04
Tubbergen         mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse                   mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge        telefoon 06 – 50 61 08 70

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38), Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2023

Op zondag 22 oktober 2023 zal voor de 111de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Ik geloof”.

 

Op zondag 22 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorgangers zijn: Pastor P. Kuipers, pastor T. Munsterhuis, pastor W. Rekveld, pastor P. Daggenvoorde en pw. Carla Berbee. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd.

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk.

 

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 19 oktober en zaterdag 21 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 20 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

 

Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum in Overdinkel mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus Bedevaart Overdinkel”.

 

Ook kunt u op 22 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2023 te koop. Kosten 9,75 euro.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304

adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com

 

Graag tot ziens.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

IK GELOOF.

Ik geloof is het thema van de 111 de Gerardus Majella bedevaart 2023. Deze bedevaart zal op zondag 22 oktober plaats vinden. Hoe vaak hebben wij dat geloof niet uitgezongen, gebeden in het Credo, ik geloof. Geloven in de drieën God. De Vader, Zoon en heilige Geest. Gerardus had hierin een groot geloof. Ondanks alles in het leven van alle dag, in de teleurstellingen bleef hij standvastig in dat geloof. Het maakte hem sterk in het vertrouwen en zijn ideaal dienstbaar te zijn aan de kerk en samenleving.

Geloven in onze tijd is zoals ik las in de krant. Een jonge vrouw die het zo verwoorde. Zij was op de WJD in Lissabon en voelde zich daar opgenomen in allen die in het geloof samen waren. Het thema was: ‘Maria stond op en ging met spoed’. In Nederland zo verwoorde deze jongere had zij vaak het gevoel alleen te staan. Zich te moeten verdedigen omdat ze geloofde en dat geloof ook wilde vieren door deelname aan de zondagse Eucharistie. Dit zet mij tot nadenken en hopelijk velen met mij.

Gerardus die al meer dan 100 jaar hier in Overdinkel wordt aangeroepen in alle nood door vele pelgrims die samenkomen in het geloof in God, de Vader die ons zijn Zoon heeft gegeven om net als zijn Moeder Maria op te staan en op weg te gaan. Het geloof uit te spreken en te beleven. Het uit te zingen zoals Maria. Dat de heilige Geest ons daartoe inspireert om dat: ik geloof in de praktijk te brengen in het leven van alle dag. Op te staan en te getuigen net als Gerardus. Met de woorden van Paus Franciscus: Iedereen is welkom in dat geloof.

Dat in dat geloof vele pelgrims opstaan en de weg naar Overdinkel gaan om dat geloof te vieren en te beleven.

Willy Rekveld, Parochievicaris

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging

Meditatief wandelen vanuit

Lattrop/Breklenkamp

 

ThemaVerstilling’

 

Op zaterdagmorgen 14 oktober 2023 wordt er weer meditatief gewandeld.

Nu vanuit de H.H. Simon en Judaskerk te Lattrop/Breklenkamp.

 

Iedereen is tussen 09.15 en 09.30 uur welkom bij de kerk te Lattrop voor een frisse herfst ochtendwandeling. Na een kort meditatief moment in deze mooie kerk wandelen we

plm. 11 km door het mooie buitengebied van Lattrop/Breklenkamp.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met

stilte-­momenten en/of spirituele gedichten.

Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers.

Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

 

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. uw woonplaats even vermelden.

 

Onze volgende wandeling staat gepland op zaterdag 23 maart 2024

vanuit de Hervormde Kerk te Ootmarsum

 

 

SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG 2023

Vrijdag 6 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 7 oktober a.s. vanaf 9.00 uur gaan we weer bezig met de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom ons kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Regelmatig onderhoud is belangrijk voor het behoud van ons prachtige kerkje!!

 

Elk jaar is het weer een klus om alles spik en span te krijgen, maar vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!!

Ook buiten het gebouw zijn er de nodige werkzaamheden, waarbij ook heren een handje mee kunnen helpen. Dus heren ook graag aanmelden!! Als ze willen kunnen de heren ook donderdag 5 oktober a.s. al aansluiten bij de kerkhofploeg. Deze ploeg verzorgt wekelijks het kerkhof en die donderdag verrichten ze ook al veel opruimwerk buiten de kerk. Waarvoor alvast dank!!

Voor eten en drinken tijdens deze dagen zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

–              Jolande Weusthuis jolandeweusthuis20@gmail.com / 06-30813624

–              Marjan Bekhuis marjanbekhuismb@gmail.com / 06-20021339

of bij één van de kosters

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer

 

Ontmoetingsviering in Saasveld

Op zondag 1 oktober om 9.30 uur is er in de St. Plechelmuskerk van Saasveld een aangepaste viering. Deze viering is samengesteld door de groep koffiecatechese met als thema ”Ontmoeten: waar haal ik energie uit?” Het koor da Capo heeft bij deze viering passende liedjes gezocht en zal de viering o.l.v. Resy Weernink muzikaal opluisteren. Tijdens deze ontmoetingsviering kunt u de creatieve verwerking van dit thema, gemaakt door Jong Nederland, KVO en de Kevelaergroep, bekijken in de tuin achter de kerk.

De organisatie hoopt u met velen te begroeten tijdens deze bijzondere viering. Na afloop bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in de tuin.

KRACHT VAN HET LICHT

Eerdere succesvolle edities in 2018 en 2019 met muziek (o.a. klankschalen) en zang hebben aangetoond dat deze activiteit van licht met zang en muziek erg wordt gewaardeerd. Daarom wordt dit jaar opnieuw de Kracht van het Licht georganiseerd en wel op donderdagavond 5 oktober. Vanaf 19.30 uur is er een vrije inloop in de Plechelmuskerk. De start is om 20.00 uur.

In de kerk kan worden geluisterd naar gedichten en bijpassende muziek. Rond de titel Kracht van het Licht worden liederen gezongen door een samengesteld koortje. De muziek op harp wordt verzorgd door Alidia Renker. Hierna gaan de bezoekers met kaarsen naar buiten om te wandelen door de prachtig en sfeervol verlichte kasteeltuin. Daar worden de kaarsen geplaatst rond de grote vijver en kan worden genoten van de harmonische geluiden van alpenhoorns (met o.a. Jozef Kolmschot).

Na afloop is er koffie en thee. Een vrije gift is welkom.

Bij slecht weer wordt het programma aangepast.

 

Verdere informatie over deze activiteit bij Resie Hofhuis, telefoon 06-25370257 en e-mail resiehofhuis@hotmail.com

 

 

 

PLECHELMUSKERK SAASVELD IN TEKEN VAN HET LICHT

Lichtprocessie in nieuw jasje, Kracht van het Licht als extra activiteit.

De geloofsgemeenschap H. Plechelmus Saasveld kent al decennialang de sfeervolle en prachtige Lichtprocessie. Deze processie, die dit jaar in een nieuw jasje is gestoken, wordt gehouden op zaterdagavond 7 oktober. Sinds enkele jaren is aan deze traditie een extra avondactiviteit toegevoegd: Kracht van het Licht. Deze vindt nu plaats op donderdagavond 5 oktober.

En voor de liefhebbers van licht en stilte: de prachtig verlichte tuin achter de kerk is ook op vrijdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur opengesteld voor bezoek.

Bij al deze activiteiten bent u van harte welkom!!

 

LICHTPROCESSIE

Op zaterdag 7 oktober is er weer de jaarlijkse Lichtprocessie in Saasveld. De Plechelmuskerk en de tuin achter de kerk zijn prachtig verlicht met extra aandacht voor bijzondere objecten. Om 19.00 uur is er voorafgaand aan dit gebeuren een Eucharistieviering met als voorganger pastor Theo van der Sman. Evenals de processie staat deze viering in het teken van de Mariaverering.

Na afloop van de viering start de processie, waarbij dit jaar vooral de tuin plaats van handeling is. Deelname is er van het dames-/herenkoor en de koninklijke muziekvereniging St. Caecilia alsmede van de bruidjes.

Zingend en biddend ter ere van Maria trekt de stoet deelnemers met kaarsjes en lampions vanuit de kerk door de tuin, waarbij vier dragers begeleid door toortsdragers het Mariabeeld rond dragen. Waarbij eerder de Rozenkrans de basis vormde van de gebeden is er dit jaar voor het eerst vooral aandacht voor passende teksten en zang.

Kaarsjes kunnen voor de viering worden gekocht in de kerk. Na afloop kunnen de bezoekers genieten van een kop koffie of thee en is er voor de kinderen ranja.

Al met al wordt het een bijzondere sfeervolle gebeurtenis, die al vanaf 1961 mede dankzij inzet van toenmalig pastoor Bolscher plaatsvindt.

Voorafgaand aan de processie is ook op de vrijdagavond tussen 20.00  en 21.00 uur de verlichte tuin al opengesteld voor bezoek.