Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 42 en 43                                                                        14 t/m27 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Avé Maria!

De oktober maand wordt beschouwd als de tweede Mariamaand.

Aan ons wordt gevraagd om extra aandacht te geven aan Maria.

 

Met de bedevaart reis naar Lourdes van zondag 17 tot en met maandag 25 september liep onze parochie hier al op vooruit.

Vier en veertig mensen vertrokken vanuit Tubbergen met de bus naar het bedevaartsplaatsje. Ze kwamen uit Tubbergen, Albergen, Almelo, Geesteren, Vasse, Reutum, Fleringen, Diepenheim, Rossum, Lattrop, Denekamp, Enschede. Een aantal mensen kenden elkaar, maar ook velen kenden elkaar niet.

Ze hadden eén ding gemeen: ze wilde allemaal graag naar Lourdes. Het plaatsje waar Maria aan Bernadette was verschenen en waar Bernadette de opdracht kreeg om aan de priesters te zeggen dat er een kapel gebouwd moest worden en dat mensen in processie daarna toe mochten komen.

Dat is nu 165 jaar geleden en sindsdien komen daar mensen uit alle landen naar Lourdes toe. Om daar samen het leven te delen, het geloof te beleven, bemoedigd te worden.

Zo ging de groep op weg, vol verwachting wat Lourdes zou brengen. Het werd een prachtreis, vooral door wat er onderling gebeurde. Want alle pelgrims stonden open voor elkaar en waren bereid elkaar te helpen. Iedereen mocht er zijn zoals hij of zij was, er was respect voor elkaar, of je nu ziek of gezond was, of je nu een beperking of geen beperking had, oud of jong, of je makkelijk contact maakte of een beetje stil en teruggetrokken was, het maakte niet uit. Samen trokken we een week op met elkaar en genoten we wat Lourdes ons bood. De viering bij de grot , de vieringen in de mooie kerken en kapellen, de licht- en sacramentsprocessie, de tocht door de Pyreneeën. Maar ook het gezellig samen eten en iets drinken op een terrasje. De groep werd steeds meer een eenheid, steeds meer mensen kwamen met elkaar in gesprek. Iedereen had wel een rugzakje met zich mee te dragen, maar in Lourdes konden de zorgen en de last neergelegd worden bij Maria en bij elkaar. Met een hart vol mooie ervaringen en herinneringen kwamen we na acht dagen terug in Tubbergen.

Maria is niet alleen in Lourdes. Ook hier. Dat wij haar toegewijd zijn, door middel van een gebed, het opsteken van een kaars, het bezoek aan een viering. Maar ook door de weg te gaan die Maria en haar Zoon zijn gegaan. De weg van de verbondenheid, vriendschap, compassie. De weg van geloof, hoop en liefde. Avé Maria!

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Uitgenodigd                                                         28e zondag door het jaar

  1. 14 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v het Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 17 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Wat God toekomt                                            29e zondag door het jaar

  1. 21 okt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Deurcollecte Missiezondag voor Missio Wereldmissiemaand

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Erna Maathuis-Wolkorte

Eeshoflaan 7, Tubbergen

*07-10-43               ꝉ 27-09-23

Dat zij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 14 oktober

Misintenties: Gerard, Marie en Regina Oude Hendriksman, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Erna Maathuis-Wolkorte.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 21 oktober

Jaargedachtenis: Gerhard Geerink, Bennie Kienhuis (Manderveen), Jan en Sien Derkink

Misintenties: Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Truus Oude Hendriksman-Snijders, Jan en Sien Derkink, Erna Maathuis-Wolkorte

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 14 oktober 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Dinsdag 17 oktober 09.00 uur

Lector: I. Scholten

 

Zaterdag 21 oktober 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme, Y. Nijhuis
Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 25 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 19 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Misintenties voor Allerzielen kunt u nog toch tot donderdag 19 oktober inleveren.

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen dagkapel

M.i.v. zondag 5 nov. worden de weekendvieringen in de dagkapel gehouden. De vieringen rondom Kerst zullen in de kerk plaatsvinden.

 

 

 

Leerhuis, Groeien in Geloof

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: ‘Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?’ Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof en dat geloof ook met elkaar te delen. Natuurlijk vanuit het respect voor elkaars geloof. Hier begint ook het synodaal proces, heel dichtbij, in uw eigen parochie.

 

In onze parochie willen we onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van het leerhuis. Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en de twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de Katholieke Traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

In totaal zijn er 7 bijeenkomsten met tien tot twaalf deelnemers, die worden verzorgd door het pastoraal team. Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die ook door de deelnemers samen wordt bereid en waarbij de deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen.

De zeven bijeenkomsten worden gehouden in het parochiecentrum van Tubbergen van 17.30 uur tot 20.30 uur op:

  1. Woensdag 18 oktober a.s.                        Kennismakingsbijeenkomst.
  2. Dinsdag 14 november 2023                     God de Vader
  3. Woensdag 22 november 2023                God de Zoon- Jezus Christus
  4. Dinsdag 12 december 2023                     God de Heilige Geest
  5. Donderdag 11 januari 2024                      Bidden
  6. Dinsdag 23 januari 2024                            Eucharistie en andere                                                                                sacramenten
  7. Donderdag 8 februari 2024                      Diaconie

Inhoudelijke vragen en opgeven voor de geloofsbijeenkomsten kan via de telefoon 06-33564002 op dinsdag van 9.00-17.00 uur, woensdag van 9.00-12.00 uur en vrijdag van 9.00-12.00 uur of via e- mail; info@hpancratius.nl. Verdere informatie vindt u ook via een foldertje achter in de kerk en op de website van de parochie.

Pastoraal team

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

 

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles krijgt zijn bestemming in Afrika.

 

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid.

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u dit brengen naar het parochiecentrum te Tubbergen, Grotestraat 66 op woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur.

Hartelijke groet,

Christianne Saris, pastoraal werker.

 

 

 

Samen eten is gezelliger dan alleen!

Lijkt het u leuk  om samen te koken en te eten?

Dan bent u van harte welkom op donderdagavond 23 november

van 17.00 uur tot 20.00 uur in het gebouw van Jong Nederland ,

Havezathestraat 57 in Tubbergen.

Met een kleine groep mensen willen we een lekkere maaltijd bereiden

om daarna gezellig met elkaar te eten.

Graag voor 20 november aanmelden via emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl

Of telefonisch via het centraal secretariaat tijdens openingstijden: 06-33564002.

Graag tot dan!

 

De Pancratius Commissie:

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink, pastoraal werker Christianne Saris

 

Viering en tentoonstelling ‘Geloven in glas’ – Jan Schoenaker

De St. Plechelmuskerk in Saasveld geniet al jaren bekendheid vanwege haar prachtig gebrandschilderde ramen, die allen gemaakt zijn door de Oldenzaalse glazenier en kunstschilder Jan Schoenaker. Naast deze unieke raamwerken heeft Schoenaker ook andere kunstvormen uitgeoefend, zoals teken- en schilderkunst, en ook is hij vervaardiger van mozaïek. In Saasveld is hij echter vooral bekend vanwege zijn ramen.

Schoenaker maakt in zijn ramen gebruik van talloze details en sluit bij zijn manier van werken aan bij de Middeleeuwse traditie in schilder- en beeldhouwkunst. Hij ‘vertelt’ graag en wil de mensen iets te kijken geven, maar weet daarbij de grote lijnen vast te houden, zodat de voorstelling zich nooit opdringt.

Op zondagochtend 29 oktober wordt er in de St. Plechelmuskerk in Saasveld om 10.00 uur een viering en tentoonstelling gehouden ter nagedachtenis aan Jan Schoenaker (april 1923 – oktober 2017). De viering zal voorgegaan worden door karmelietes Sanny Bruijns. Tijdens deze viering is er aandacht voor de gebrandschilderde ramen van Schoenaker, met in het bijzonder het raam ‘De zaaier’. U wordt door middel van teksten en gedichten meegenomen in het verhaal dat Schoenaker met dit raam wil vertellen en er zal aandacht zijn voor de geschiedenis van glas in lood en hoe de ramen in deze kerk tot stand zijn gekomen. Tijdens de viering ‘Geloven in glas’ wordt het muzikale gedeelte verzorgd door Da Capo, onder leiding van Resy Weernink. Bij de tentoonstelling kunt u tevens werken vanuit andere kunstvormen van Schoenaker bewonderen. We sluiten gezamenlijk af en praten na onder het genot van een kopje koffie/thee.

In de afgelopen weken is er op de St. Bernardusschool in Saasveld aandacht besteed aan het werken met glas in lood en een stukje geschiedenis met betrekking tot de raamwerken van Jan Schoenaker in de St. Plechelmuskerk. Alle groepen hebben zelf iets gemaakt rond dit thema, waarbij de oudste leerlingen in het atelier van Lucy Nijhuis aan de slag zijn geweest met het werken met glas. Het gemaakte werk van de kinderen zal een vaste plaats krijgen in de St. Plechelmuskerk in Saasveld. Dit alles met de insteek dat de kerk in Saasveld van de hele gemeenschap is, waar iedereen, zowel jong als oud, tezamen komt.