Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 60 nr. 44 en 45                                                             28 okt. t/m 10 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Beste parochianen, bestaat de hel?

 

Daar zal geween zijnen tandengeknars, zo lazen we in het evangelie afgelopen zondag. Meestal gaan we aan deze woorden snel voorbij maar toch…

Daar zal geween zijn en tanden geknars, het staat voor groot verdriet en grote haat. Zo’n plek noemen we hel. Vele zullen zeggen, ‘de hel daar geloof ik niet in’! maar dan zeg ik u, ‘bent u dan blind, of leeft u onder een steen?’ De beelden die de afgelopen dagen de huiskamers binnen kwamen. Baby’s die worden vermoord, vrouwen die worden verkracht, mannen die worden onthoofd. Kinderen ontvoert, onschuldige  tot slachtoffers gemaakt, dat is hel!!! Daar is geween en tandengeknars en haat woekert verder en maakt vele slachtoffers en bij al die haat wordt er ook nog geroepen God is groot. Pure afgodenrij! Beelden van God, gemaakt om de grootste misdaden te vergoelijken. God voor je eigen idealen misbruiken en je daarmee je zelfs boven God zetten. Hoogmoed ten top. Verschrikkelijk! En denk nu niet dat ik met deze opmerkingen alleen naar moslims verwijs? Ook christenen hebben beelden van God gemaakt om eigen wandaden mee goed  te praten. Ook Christenen hebben beelden van God gemaakt waarin zelfs Jodenhaat en Jodenvervolging werden verdedigd. Vreselijk allemaal! Het is dan ook niet voor niets dat mensen wel eens zeggen. Godsdienst geeft alleen maar ellende en oorlog. Helaas, al het goede en het mooie waar geloof zeer zeker ook  voor staat en met zich meebrengt en vrucht draagt, wordt eenvoudigweg maar even vergeten. Alles waar een verschil te vinden is tussen mensen, de kleur van de huid, de haren, de ogen, de bouw van het lichaam, politieke overtuigingen, seksuele voorkeuren, over alle verschillen hoe klein ook kunnen twisten en pesterijen, oorlogen en terreur door ontstaan. Ja, zelfs een nuttig apparaatje als een theelepeltje, daar kun je de verschrikkelijkste dingen mee doen.

 

Binnenkort vieren we Allerheiligen. Met Allerheiligen vieren we dat Gods Geest nog steeds in mensen leeft en werkt. Dat Gods Geest vrucht draagt en zichtbaar wordt in ons doen en laten. Heiligen zijn mensen waarin de geest van Jezus herkent wordt. In feite is ieder mens in principe heilig. Zo zijn we wel door God bedoeld.

 

Tijdens een college Theologie op de universiteit, sprak een professor eens over de hel. De hel bestaat zei hij, daar is geween en tandengeknars. maar tenslotte zo geloof ik zei hij, zal de hel tenslotte toch leeg zijn. Omdat Gods liefde  tenslotte sterker zal zijn dan ons kwaad en onze dood. Tenslotte zal Gods verlossende kracht alles overwinnen. Dat Geloof ik vast.

 

Allerheiligen onderstreept dit geloof. God blijft geloven in mensen, in u en mij.  Zijn liefde voor ons is sterker dan ons kwaad en onze dood.  Hij laat ons niet los, nooit niet.

 

Pastoor Hans Hermens

 

Weekend van 28 en 29 oktober is er geen viering.

 

Thema:                                                                                                                 Allerzielen

  1. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Na de viering brengen we een bezoek aan onze overledenen op het kerkhof. Voor de viering kunt u, indien u dit wenst, een graflichtje kopen

à €1.50 in het portaal van onze kerk. Na de viering kunt u deze plaatsen op het kerkhof bij uw dierbare(n).

 

Thema: Dienaar zijn                                                                                 Ceciliaviering

  1. 5 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondag voor de Oecumene voor de Katholieke

                                                      Vereniging voor Oecumene Athanasius en

Willibrord

 

  1. 7 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Henk Meijer

Hardenbergerweg 274

*01-10-1953         ꝉ   13-10-2023

Dat hij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties donderdag 2 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Hendrik Niemeijer

Misintenties: Gerard Bekhuis, Marie Paus-Hamer, overl. pastores, Gerhard en Lena Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Marietje ter Groot-Ophof, Gerard, Marie, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, ouders ter Groot-Nijkamp, ouders Bertels Jan en ouders De Koning, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, Herman Oude Elberink, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Bennie Kienhuis (Manderveen), Gerard en Rieka Kleizen, overl. leden van het liturgiekoor, Herman en Santje Hagedoorn-Groothuis, Gerrit Albers en overl. fam. Droste-Derkink, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge en overl. fam. Pegge-Geerink, overl. ouders Masselink-Maathuis en overl. fam., Steffanie Kroeze, Jan Lohuis, Ans Hekkink-Droste en overl. fam., Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Marinus en Marietje Finkers en Jan Kroeze, Aloy Tijhuis, Gerrit Mensen, Sieny Kuipers-Kempers, Joop Perdaan, Jan en Marie Pouwels, ouders Plegt-Paus, Jolanda Oude Booyink, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté en voor allen die rusten op ons kerkhof, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Hendrik Niemeijer en overl. fam., Jan en Riek Snijders-Eidhof, Jan en San Kleizen, Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis en Marian Wiegink-Hagedoorn, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck-van de Aa, Gerard Haarhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, ouders Meijer-Paus en Christiaan Mulder en Henk Meijer, ouders Mensen-Weusthuis, ouders en fam. Everloo, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld Sien Bennie en Harrie, Herman Rikhof, Jan en ouders Vrerink, overl. ouders Rikhof-Elferink en fam.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 5 november

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerardus Bertels en Jan, Joop Plegt, Rikie Steggink namens het Lliturgiekoor, overl. leden van ons Liturgiekoor, Erna Maathuis-Wolkorte, ouders Perdaan-Plegt, Leo Scholten (Itterbeck), Henk Meijer.

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Donderdag 2 november  19.00 uur

Lector: A. Saris, M. Hesselink, M. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimuleder

Misdienaar: D. Hendriksen

Zondag 5 november 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

Dinsdag 7 november

Lector: I. Scholten

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag  2 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Op de Vijfde zondag van de maand, één viering voor de gehele parochie.

 

In onze parochie is het de traditie dat op de vijfde zondag van de maand er slechts één eucharistieviering is in het eucharistisch centrum voor de gehele parochie. Tijdens deze viering zingt een koor uit een van de geloofsgemeenschappen die de parochie rijk is.

 

De vieringen op de vijfde zondag gaan we de komende tijd meer aankleden zodat het meer en meer een viering gaat worden voor de gehele parochie. Lectoren uit verschillende geloofsgemeenschappen zullen zichtbaar worden binnen deze vieringen.

Voor de viering van 29 oktober, de eerst komende vijfde zondag, zullen de toekomstige vormelingen met hun ouders worden uitgenodigd. Want tijdens deze viering worden vier jongeren tussen de 20 en 30 jaar gevormd. En na de viering bent u achter in de kerk uitgenodigd voor een kopje thee of koffie.

De ene viering op de vijfde zondag is in het leven geroepen omdat we het als pastoraal team belangrijk vinden dat we enkele keren per jaar met parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen samen kunnen komen om te vieren rond de tafel van de Heer en daarmee mede ook de gelovige gemeenschap te versterken. Want door elkaar te ontmoeten leren we elkaar ook beter kennen.

De eerstkomende eucharistieviering op de vijfde zondag vindt plaats op zondag 29 oktober om 10.30 uur in de H. Pancratius basiliek te Tubbergen. Alle parochianen zijn voor deze viering van harte uitgenodigd. Tijdens de viering is ook het pastorale team aanwezig.

Hartelijke groet,

Pastoor Hans Hermens

 

Gebedsdag voor de Vrede in de H. Pancratiusparochie.

 

De afgelopen tijd zijn we opgeschrikt door het toenemend geweld van oorlog en terreur in onze Wereld. Denk maar aan de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne en de oorlog tussen Gaza en Israël. Maar er zijn nog zoveel andere plekken in onze wereld waar volkeren leven met geweld en terreur. Al dat oorlogsgeweld en de verschrikkelijke terreuraanslagen. Ze laten je toch niet onberoerd. Het raakt je hart.

In onze H. Pancratiusparochie willen we op vrijdag 27 oktober a.s. bidden voor de vrede. Voor de vrede in de wereld en voor vrede in ons eigen hart.

Deze gebedsdag voor de vrede wordt geopend om 9.00 uur met een Eucharistieviering in basiliek van Tubbergen.

De basiliek is van 9.30 uur tot 19.00 uur open voor gebed. Het allerheiligste is gedurende deze uren uitgesteld. Elk uur zal er een kort gebed voor de vrede worden uitgesproken. Verder is het mogelijk om kaarsjes voor de vrede aan te steken. Ook heeft u de mogelijkheid om in de basiliek zelf een gebed te schrijven voor de vrede  en die in een doos  bij het Allerheiligste neer te leggen. Enkele gebeden uit deze doos zullen gebruikt worden in de gebedsviering waarmee we de gebedsdag voor de vrede zullen afsluiten.

De gebedsviering begint om 19.00 uur.

Alle Parochianen en belangstellende zijn van harte welkom om aan deze dag voor de vrede mee te doen.

Graag tot ziens op 27 oktober a.s. in een van de vieringen of in de stille uren van gebed.

Pastoraal team van de H. Pancratiusparochie.

St. Cecilaviering 5 november – uitnodiging koffie drinken

 

Zondag 5 november a.s. zal de viering in het teken staan van St. Cecilia,

de patrones van de koren.

Tijdens deze viering zal een koorlid gehuldigd worden en na de viering wordt u allen uitgenodigd in de dagkapel voor een kopje koffie/thee en wordt u in de gelegenheid gesteld om de jubilaris te feliciteren met dit heuglijke feit.

Bestuur liturgiekoor.

 

Vermelden overledenen in vieringen en media

Als parochie hebben we continu te maken met de cyclus van het leven. Daarbij is het een gegeven dat regelmatig parochianen overlijden. Was het in het verleden algemeen gebruikelijk dat een parochiaan via de kerk uitgevaren werd, tegenwoordig komen me verschillende varianten tegen.

 

In sommige situaties wordt nadrukkelijk gekozen voor een rol van de kerk bij een uitvaart en soms ook nadrukkelijk voor geen rol voor de kerk, met alle mogelijke varianten daar tussenin.

Een gevolg daarvan is dat soms de naam van een overledene meegenomen wordt bij de voorbede en / of vermeld wordt in het informatieblad en soms niet. We kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt. Voor meer duidelijkheid zie onderstaande toelichting.

 

De procedure is als volgt:

bij een kerkelijke uitvaart is een voorganger van de H. Pancratius parochie betrokken. De voorganger verleent zijn of haar diensten bij de uitvaartplechtigheid in de kerk, het crematorium, op de begraafplaats of een andere plek van afscheid. Automatisch wordt dan de klok geluid als boodschap dat er een parochiaan is overleden en er wordt voor de overledene een gedachteniskruisje gemaakt. De overledene wordt genoemd tijdens de voorbede in de weekendvieringen, vermeld in het informatieblad en krijgt specifieke aandacht bij de Allerzielenviering.

 

Als er geen kerkelijke uitvaart is, maar het overlijden wel via de weekwacht wordt vermeld bij de parochie door de uitvaartondernemer of de nabestaanden, dan wordt gevraagd of de klokken geluid mogen worden, een gedachteniskruisje gewenst wordt en aandacht bij de Allerzielenviering op prijs wordt gesteld. Als één van bovenstaande vragen positief beantwoord wordt door de nabestaanden, dan wordt de overledene genoemd bij de voorbede en in de locaties waar dit gebruikelijk is, vermeld in het informatieblad.

 

Als parochie gaan we niet actief op zoek naar situaties van overlijden om te vermelden. We weten namelijk niet of dat op prijs wordt gesteld en in het kader van de AVG mogen we dit ook niet doen. In alle gevallen ligt de eerste actie bij de nabestaanden zelf als publiciteit rond het overlijden gewenst is via de media van de parochie.

 

We hopen dat deze procedure meer duidelijkheid en minder misverstanden oplevert.

Het pastoraal team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen eten is gezelliger dan alleen!

 

Lijkt het u leuk  om samen te koken en te eten?

Dan bent u van harte welkom op donderdagavond 23 november

van 17.00 uur tot 20.00 uur in het gebouw van Jong Nederland ,

Havezathestraat 57 in Tubbergen.

Met een kleine groep mensen willen we een lekkere maaltijd bereiden

om daarna gezellig met elkaar te eten.

De eigen bijdrage voor deze avond bedraagt vijf euro.

Graag voor 20 november aanmelden via emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl

Of telefonisch via het centraal secretariaat op dinsdag-, donderdag- of vrijdagmorgen: 06-33564002.

Graag tot dan!

De Pancratius Commissie:

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink, pastoraal werker Christianne Saris

 

 

 

 

Oproep paus: concrete daden op Werelddag van de Armen

De Kerk viert op 19 november voor de zevende keer de Werelddag van de Armen. Eerder dit jaar verscheen de boodschap van paus Franciscus voor deze dag. Katholiekleven.nl, het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, beschrijft hoe de paus zich in zijn boodschap laat leiden door de woorden van het boek Tobit: ‘Wendt je gezicht niet af van wie

arm is’ (Tobit 4, 7):

Het boek Tobit vertelt ons de lotgevallen van Tobit en zijn zoon Tobias. Tobit leeft als een rechtvaardige in de Assyrische diaspora. Tobit wordt blind wanneer hij een vermoorde arme volksgenoot begraaft die buiten de poorten van de stad is gegooid.

Zijn rechtvaardigheid uit zich dus in concrete daden.

Zo nodigt hij op het joodse Pinksterfeest de arme joden aan zijn

tafel uit.

 

Voor paus Franciscus is dit een inspirerend voorbeeld, dat navolging verdient op de Werelddag van de Armen. En hij benadrukt: “Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.”

In zijn boodschap stelt de paus onder meer dat onze tijd ongevoelig is voor het lijden van armen. We ervaren een druk om ons een overdadige levensstijl aan te meten. We besteden echter geen aandacht aan datgene wat hierbinnen niet past, aldus Franciscus.

Hierdoor blijven de stemmen van de armen ongehoord.

Ook signaleert paus Franciscus dat de virtuele realiteit en het echte leven steeds meer versmelten. De arme wordt op deze manier een onderdeel van een korte ‘videoclip’ die ons een ogenblik bezighoudt.

Wanneer we de arme op straat tegenkomen, kijken we de andere

kant op. […] Het gaat erom dat we de zorg voor anderen niet delegeren maar dat we onszelf engageren.

 

De paus vraagt tevens aandacht voor nieuwe vormen van armoede. Hij wijst op de armoede van kinderen in oorlogssituaties maar ook op het groeiend aantal zelfmoorden onder jongeren. […]

De paus herinnert ons eraan dat armen geen nummer zijn maar personen met hun goede en slechte eigenschappen, met gezichten en verhalen. Zij zijn onze broeders en zusters.

 

De Werelddag van de Armen is een initiatief van paus Franciscus.

Hij stelde deze dag in 2016 in bij het afsluiten van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Jaarlijks viert de Kerk deze op de 33 ste zondag door het jaar.

 

Uit diocesane Parochiebladenservice voor de parochiebladen van de maand november