Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr. 28 en 29                                                                 6 t/m 19 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De weg zal je leiden

In deze zomermaanden gaan velen van ons op vakantie.

Om even los te komen van het alledaagse leven, nieuwe ervaringen en nieuwe kracht op te doen. Voor hen het onderstaande reisgebed.

Maar ook voor allen die thuis blijven dit gebed, omdat ons leven zelf ook een reis is. Dat we open mogen staan voor datgene wat op ons pad komt, in het besef dat er Eén is die ons draagt en leidt. Een fijne zomer en/of vakantie gewenst!

Reisgebed

(door Leonie van Straaten)

Waaruit put je moed om te gaan?

Om los te breken uit het vertrouwde,

zonder te weten waarheen?

Uit de blik van een vriend, een vriendin of een vreemde?

Uit een Bijbels woord: Ga, wees niet bang, Ik ben met je!

Uit de hand op je schouder, onzichtbaar, maar toch…

Uit de stok in je hand?

Uit de zorgvuldig ingepakte rugzak?

Of is het dat moment van vertrek dat je moed geeft?

Het besef dat je gaat, de sprong in het diepe,

de blik gericht op de einder of op de weg om niet te struikelen.

De weg die je stap voor stap zult gaan.

Put moed uit iedere stap die je zet, nu, hier, onder Gods hemel!

Want hoe goed voorbereid je ook bent, de weg is vol verrassingen

en het leven laat zich niet voorbereiden.

De weg wil gegaan worden – het leven geleefd.

Maar groot en sterk is Hij die je steunt in de rug.

Je wordt gedragen, terwijl je zelf gaat.

Ga, de weg zal je leiden!

Het pastoraal team

 

Thema: Ongelofelijk                                                         14e zondag door het jaar

  1. 7 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Bij parochianen die niet naar de kerk kunnen komen wordt de communie aan huis gebracht.

Thema: Trek op weg                                                         15e zondag door het jaar

  1. 14 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Liturgiekoor

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 16 juli 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 7 juli

Jaargedachtenis: Anneke Hagedoorn-Bekhuis, Anita Rikhof, Herman Rikhof

Misintenties: Erna Maathuis, Marietje ter Groot-Ophof, Joop Plegt, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Marietje Nobbenhuis-Oude Hendriksman, Gerard Weultjes, Harrie Waaijer.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 14 juli

Jaargedachtenis: Gerard Bekhuis

Misintenties: Erna Maathuis, Pastor en overl. fam., Gerard Bekhuis, Joop Plegt, Jan Bertels, Johan Hagedoorn, Marietje Koopman-Pegge, Marietje Nobbenhuis-Oude Hendriksman, Gerard Weultjes, Harrie Waaijer.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 7 juli 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, T. Rozenkamp, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder
Zondag 14 juli 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, Y. Nijhuis, A. Schothuis
Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar

Dinsdag 16 juli 09.00 uur

Lector: I. Scholten

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 juli. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

Donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur

Vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur

 

Kinderen zorgen voor kinderen

Op donderdagmiddag 20 juni hebben vier kinderen namens de communicanten

van dit jaar een cheque overhandigd aan Paula Timmers en Sanne Alberink van de verjaardagsbox Tubbergen. Alle communicanten hadden namelijk een deel van het geld dat ze bij hun Eerste Communie ontvangen hadden, afgestaan voor kinderen uit gezinnen die wat minder te besteden hebben. Op de cheque stond het mooie bedrag van 386 euro!

De vier kinderen werden met de begeleidende ouders, Lucie Braakhuis van de werkgroep Eerste Communie Tubbergen en pastoraal werker Christianne Saris, hartelijk ontvangen door Sanne Alberink en Paula Timmers van de verjaardagsbox.

Er werd gezamenlijk koffie, thee en ranja gedronken. Vervolgens liet Sanne zien wat er in een verjaardagsbox zit aan versnaperingen, versieringen en cadeautjes, zodat de betreffende kinderen toch een mooie dag kunnen hebben. Ze vertelde hoe de verjaardagsbox tot stand komt en wat er aan voorwerk verricht wordt. En dat de kinderen die de box krijgen wonen in de gemeente Tubbergen. Er werd belangstellend geluisterd naar haar verhaal en er werden vragen gesteld, zodat er een echt gesprek ontstond.

Vervolgens werd de cheque overhandigd. Sanne en Paula waren erg blij met de gulle gift van de communicantjes. Ze vertelden dat ze het geld heel goed konden gebruiken. Het was een heel gezellig en waardevol uurtje met elkaar. Kinderen die voor andere kinderen zorgen en zo vriendschap en liefde verspreiden. Alle communicantjes heel hartelijk dank voor de gulle gaven!

Leden van de werkgroepen Eerste Communie

Pastoraal team

 

Envelop zonder naam

Er is een envelop voor misintenties binnen gekomen met €20,00.

Helaas staan er geen namen vermeld. Wil degene die deze envelop heeft ingeleverd de desbetreffende namen en datum van de H. Mis doorgeven aub.