Zaterdag 29 juni om 19.00 uur vond de laatste samenkomst voor de zomervakantie plaats in het Hart van Fleringen. De samenkomst stond in het teken staan van de afsluiting van het schooljaar met als thema: dromen van vakantie.

De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar een startviering gehad waarin ze konden aangeven welke droom ze hadden. Nu werd er wederom stilgestaan bij hun dromen. Deze dromen hadden ze op een wolk geschreven. B.v. leuke dingen doen, plezier maken, gelukkig zijn, een ander helpen. Hun droom mochten ze op een grote wolk plakken.

Er werd ook speciaal aandacht besteed aan de kinderen van groep 8 die De Heilig hart school gaan verlaten. Voor hen begint een nieuwe levensfase na de vakantie. We wensen hen heel geluk voor de toekomst. De samenkomst werd ondersteund door n’Joy met prachtige liederen. Na afloop was er voor iedereen nog een kop koffie of thee en voor de kinderen stond ranja klaar en was er tijd om gezellig met elkaar na te praten.

Dank aan allen die mee hebben geholpen aan de voorbereidingen van deze samenkomst. Tevens wensen we iedereen alvast een hele fijne vakantieperiode toe, thuis of elders!