Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 14 en 15                                                                         2 t/m 15 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancrtius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Je land is je leven

Beste parochianen,

In de gehele vastenperiode besteden we aandacht aan de projecten van Vastenactie. Misschien heeft u er al wel over gelezen. Het lijkt misschien wat vreemd om hier nu over te schrijven terwijl Oekraïne in oorlog is en de Oekraïners vechten voor hun vrijheid, voor hun eigen land, voor vrede.
Maar als we kijken naar de projecten van Vastenactie van dit jaar dan zien we dat in heel veel landen ter wereld dagelijks mensen uit hun huizen gezet worden en hun het eigen land wordt ontnomen omdat een overheid of een grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar deze mensen wonen. Omdat er bijvoorbeeld een grote waterkrachtcentrale staat gepland of een suikerriet- of palmolieplantage. Mensen worden verjaagd van hun eigen grond waar ze vaak al generaties wonen en zij raken net zo ontheemd als al die mensen die vanwege oorlog hun land moeten ontvluchten.
Het thema van Vastenactie dit jaar is: ‘Je land is je leven.’ Niemand had bij het vaststellen van het thema kunnen vermoeden hoe dit thema mede ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, zo dichtbij komt, het zovele harten raakt. Hoe velen vechten voor hun land, voor recht en vrede.
In het weekend van 26 en 27 maart staan we via themavieringen stil bij al die mensen ter wereld die onrechtmatig worden verdreven van huis en haard. Mensen waarvoor Vastenactie in de bres springt. In het bijzonder de landen Libanon, Guatemala en Brazilië. Daarnaast blijven we bidden voor vrede in de wereld, in het bijzonder in Oekraïne, om Gods nabijheid aan hen die te lijden hebben en hun leven geven voor vrijheid. We blijven bidden voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen raken. Maar ook dat landrechten nergens meer geschonden worden en dat mensen hun bestaansrecht niet wordt ontnomen. Dat er recht mag geschieden en mensen wereldwijd kunnen blijven zeggen: ‘Ons land is en blijft ons leven.’

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Thema: Duivels dilemma                                           5e zondag veertigdagentijd

  1. 2 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 5 april 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Gehoorzaam                                                                                   Palmzondag

  1. 9 april 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 15 april 15.00 uur: Kruisweg

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 2 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis, Johan Koopman, Jan vd Aast, Marie Paus-Hamer.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, ouders Bertels en Jan, Gerard Oude Hendriksman, Frans Mensen, Johan Koopman, Herman Oude Elberink, Bernard Bekhuis (Tubbergen), ouders vd Aast-Kock.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 9 april

Misintenties: Joop Plegt, Bennie Steggink, Gerard Oude Hendriksman, Frans Mensen, Sieny Kuipers-Kempers.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 2 april 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

Zaterdag 9 april 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, M. Pouwels, J. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 13 april. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 7 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen tijdens Pasen

Zondag 17 april Hoogfeest van Pasen: Woord- en Communieviering

Maandag 18 april 2de Paasdag: Eucharistieviering (Pastoor Pikkemaat)

De misintenties voor de Paasdagen kunnen vóór vrijdag 8 april worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum.

 

Actie Kerkbalans 2022

Beste mensen,

Binnenkort staat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer voor de deur; van 4 t/m 17 april aanstaande wordt er weer aandacht gevraagd voor de vrijwillige bijdrage die parochianen kunnen doen aan de geloofsgeloofsgemeenschappen van onze H. Pancratius parochie.

 

In onze samenleving, in onze wereld is veel gaande. Natuurlijk gaan – op het moment van dit schrijven (maart 2022) – onze gedachten naar de beelden van oorlog en (aanzetten tot) geweld in Oekraïne. Maar onherroepelijk denken we ook aan ons eigen thuis: het (plotselinge) verlies van een dierbare, een ontslag op de werkvloer, spanningen in gezin en familie. Hoe reageer je daarop als mens en als geloofsgemeenschap? De wereld en al wat er gebeurt, houdt immers niet op bij de kerkdeur.

 

Wij geloven en vertrouwen dat onze houding ertoe doet in deze tijd! Niet voor niets geven we op tal van vlakken ons pastorale en bestuurlijke programma vorm: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van ons leven, aandacht voor onze jonge kerk en alle mogelijke middelen om onze parochie zichtbaar te houden.

 

De landelijke slogan voor de Actie Kerkbalans “Geef vandaag, voor de kerk van morgen” treft ons in het hart! Want de kerk van morgen zal er anders uitzien, dan de kerk van vandaag; de grote veranderingen waar wij als H. Pancratius parochie voor staan, gebieden ons dat te zeggen. Maar wat blijft, is een kerk van mensen!

 

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is, om díe rijkdom overeind te houden. Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie kan blijven schitteren in dit deel van ons land. Dat we met uw bijdrage kerk ván mensen en mét mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier de Blijde Boodschap van Jezus handen voeten kunnen geven in onze H. Pancratius parochie.

Met een hartelijke groet,

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Actie Kerkbalans 2022 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van 4 t/m 17 april aanstaande wordt er weer aandacht gevraagd voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze vrijwillige bijdrage van de parochianen aan onze H. Pancratius Parochie blijft zeer bepalend voor de toekomst van onze kerk. Ook dan willen wij van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Ook willen wij uitnodigend zijn voor jongeren die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Wij hopen daarom dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

 

Deze week worden de enveloppen, tezamen met een speciale uitgave van Kompas, verspreid door de vrijwilligers. Deze worden echter niet weer bij u opgehaald en daarom vragen wij uw medewerking. Wij verzoeken u, indien van toepassing, het formulier “Machtiging kerkbijdrage Actie Kerkbalans 2022”, na het invullen, vóór 20 april a.s. in de gesloten envelop,

* in de brievenbus van uw wijkbezorger te doen of

* in de rode brievenbus bij het parochiecentrum

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan horen wij dat graag van u.

 

Beste Parochianen,

Deze week ontvangt U een schrijven met betrekking tot de jaarlijkse Kerkbijdrage. Mocht U in of voor 2019 een doorlopende machtiging hebben afgegeven voor deze Kerkbijdrage, dan is het mogelijk dat er in 2020 en 2021 niet afgeschreven is. (veroorzaakt door een niet complete overdracht van administratie in 2019)

Wij willen U vriendelijk verzoeken om te controleren of dit bij U het geval is. Mocht dit zo zijn en U bent voornemens om U doorlopende machtiging voort te zetten, vriendelijk verzoek om een nieuwe machtiging in te vullen. Deze is bijgevoegd in het schrijven van deze week.

Bij voorbaat dank voor U medewerking,

namens H. Pancratius – Administratie en Commissie van Beheer – Langeveen.

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt weer Passiestonde in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2022 weer twee keer een Passiestonde, in Geesteren en Vroomshoop. Na een onderbreking van twee jaar wordt deze stijlvolle traditie weer opgepakt.

 

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Bergentheim.

 

Op woensdag 13 april wordt de Passiestonde voor de achtste keer opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 14 april wordt de Passiestonde voor de 23e keer uitgevoerd in kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

 

Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman.

Ook klinkt het indrukwekkende ‘Bei Dir ist dat Licht’ van Dietrich Bonhoeffer. en ‘Benedictus’ uit The Armed Man van Karl Jenkins. Vlak voor een minuut stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ en het krachtige ‘Non nobis domine’ van Dwight

Gustafson.

 

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00, te voldoen bij de ingang van de kerk.

 

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl tel. 0546-642191.

 

Jeugdkerk gaat met kinderen paaskaars maken.

Het kan weer, de afgelopen twee jaar kon het niet, samenkomen op goede vrijdag en je eigen Paaskaars maken. De afgelopen twee jaar waren het thuispakketjes die gezinnen konden bestellen. Dit jaar komen wij weer samen in de dagkapel in Geesteren.

 

Wij hopen dit jaar weer op een grote deelname. Samen met de kinderen gaan we een eigen Paaskaars maken, we gaan kinderen uitleggen wat de betekenis van de paaskaars is, wat vieren wij met Pasen. Deze middag beginnen wij met de kinderkruisweg van Jezus, wij laten dit zien met mooie afbeeldingen op het scherm.

 

Dit gaat plaatsvinden op goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Deze activiteit is voor kinderen vanaf groep 4. Opgave is wel noodzakelijk, dat kan tot maandag 4 april via de mail jeugdkerk@hpancratius.nl

 

Voor informatie neemt u contact op met Diaken Bert Huitink dat kan via de mail: b.huitink@hpancratius.nl of 06-20432661

Hartelijke groet namens de Jeugdkerk,

Diaken Bert. Huitink

 

Digitale kruisweg – Te zien op de website van onze parochie

Hoe is het om te leven met een handicap na een noodlottig ongeluk? Kun je het leven dan nog positief bekijken? Leo Stamsnieder van de Pancratius Commissie gaat daarover met Marcel Kleissen in gesprek, in de nieuwe video van de digitale kruisweg, te zien op de website van onze parochie.

Dit naar aanleiding van de gebeurtenis op de kruisweg van Jezus: “Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen”.

Er zijn ook al gesprekken te zien over de impact van pesten, en over het leven van vluchtelingen in onze parochie.

Na afloop krijgen de kijkers een vraag mee ter overweging voor de komende week.

Van harte aanbevolen!

(www.hpancratius.nl , via “kerktelevisie” en dan bij alle locaties onder “herhaling”)

 

 

 

Speurtocht voor gezinnen en communicantjes.

Het is vrijdagmiddag, de werkgroep gaat de tasjes voor communicantjes inpakken, zondag is de dag van de speurtocht, het zijn dit jaar meer tasjes dan vorig jaar. Wat gaat in de tasjes: drinken, boekje, flyers, iets lekkers. Het is een gevulde tas, ze moeten op naam en starttijd gezet worden. Het is klaar en de speurtocht kan doorgaan. Zondag om 09.30 uur starten de eerste gezinnen, het is nog fris, de zon komt eraan. Gezinnen steken de straat over en gaan langs de lange laan richting Herinckhave. 1e opdracht: de woordenzoeker, er hangen tien woorden in de bomen, zoek ze en streep ze door. Dan door de poort bij Herinckhave, normaal is dit privé terrein, vandaag is de jeugdkerk te gast. Aan de linkerkant is de kapel, rechts staat de koffie klaar. In het kleine kapelletje vraagt de Diaken welke woorden gevonden zijn. Ze konden er tien vinden, tien woorden uit het verhaal van Zacheüs. Wie is Zacheüs en wat is dat voor mannetje? Het verhaal wordt verteld, en langzaam worden de woorden duidelijk, het gaat om eerlijk zijn, sorry durven zeggen, zorgen voor elkaar. Na het bezoek gaat de speurtocht verder, links af en daar ligt een touw klaar. Wat gaan we daar mee doen? Het gehele gezin mag zich vast houden aan het touw, de communicant gaat voorop, hij/zij mag leiden, het overige gezin doet de ogen dicht en volgt via het touw. Durf je te vertrouwen, durf je te geloven? Daar gaat het om in dit spel: geloven is vertrouwen hebben. Het was een smal paadje waar het gezin langs kwam. In het bos was de volgende opdracht: zoeken naar een vijftal voorwerpen, wat hebben ze van doen met de communie. Een bel, brood, bijbel, bloemen en doopkaars, dat mochten ze voor zichzelf opschrijven in hun boekje. De bocht om en richting de Kroezeboom terug. Toch nog een opdracht, wat zijn de talenten van de communicant, waar is hij /zij goed in? Daar mochten andere gezinsleden over nadenken. Nog oppassen met de straat oversteken en richting de auto, de speurtocht was volbracht.

Dank aan de gastvrijheid die wij mochten ontvangen bij Herinckhave, de inzet van de werkgroep, de koffie van Ruud. Wij wensen de communicantjes een goede voorbereiding toe, veel succes.

Namens de werkgroep Jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink.

 

Aan de pastorale teams, parochiebesturen en locatieraden van Twente,

Wij zijn: Romy en Marith Hekkert (uit Hellendoorn) en Yvet Veldhuis (uit Wierden)

 

Yvet, Marith en Romy

Wij spelen mee in Ruth – De familiemusical, een theaterproductie van KISI Nederland en binnenkort in Twente te zie op 26 april a.s. in het Theaterhotel Almelo.

Info: https://www.ruth-musical.org/nl

 

In 2010 werden we met de kinderkoren uit heel Twente als een dankjewel voor het zingen in de kerk uitgenodigd voor een musical van KISI in het ROC van Twente te Hengelo. We vonden het helemaal te gek. Er kwamen toen bijna 400 kinderen en ruim 300 volwassenen kijken.

Na de voorstelling hebben we ons opgegeven om zelf mee te mogen doen met een musical van KISI. Samen met kinderen uit heel Twente en tieners van KISI Nederland, hebben we in twee weekenden een musical geoefend in Langeveen. Met twee keer een afgeladen Thaborkerk (Hengelo) vol toeschouwers als prachtig resultaat.

Romy (23): Sinds 2010 ben ik lid van KISI en doe ik met enorm veel plezier mee aan de projecten. Samen met mijn zus (Marith) ben ik begonnen aan één enkel project in Langeveen en inmiddels heb ik meegedaan met allerlei projecten verspreid over heel Nederland. KISI is voor mij een uitlaatklep en een plek voor ontspanning tegelijk. Hier heb ik mijn vrienden, die voelen als familie. Ook is KISI een plek waar ik mijn geloof met andere kan delen en beleven. In onze parochie is het niet altijd zo makkelijk om leeftijdgenoten te vinden. Ik leer God elke keer een beetje beter kennen en krijg handvaten hoe ik mijn geloof ook thuis en met anderen kan delen en beleven en zingen en toneel spelen is helemaal mijn ding.

 

Yvet (21): Na ruim 12 jaar deel uit te mogen maken van de ‘KISI-familie’ ben ik nog altijd blij dat ik ooit de stap heb durven zetten om mee te doen! Naast al het plezier en de mooie vriendschappen die ik heb opgedaan, heeft KISI mij vooral ook geholpen om te groeien in mijn geloof. De leuke en leerzame manier waarop KISI je God laat leren kennen was precies wat ik soms miste vanuit de kerk. Hoe geweldig is het dan om dit (samen met vele andere leeftijdsgenoten) te mogen combineren met mijn twee grote passies namelijk zingen en dansen?! Dankzij KISI heb ik een plek gevonden waar ik steeds weer nieuwe talenten ontdek, vrienden maak en avonturen beleef, maar vooral mezelf kan zijn!

 

Nu wij volwassen zijn is het onze beurt om (met de nodige hulp van de oude garde) te kijken of wij een keer een musicalproject voor kinderen en tieners in Twente kunnen organiseren.

Net als toen is er een mooie musical waar we zoveel mogelijk gezinnen met kinderen, misdienaars, kinderkoorzangers, communicanten of vormelingen voor zouden willen uitnodigen. Er zijn nu minder kinderen bij de kerk dan vroeger en precies daarom lijkt het ons geweldig om met de kinderen en tieners die het leuk vinden een keer iets te doen wat helemaal te gek is.

In 2010 waren de kaartjes voor de musical een cadeau van de parochie, misschien kan dat wel weer? De kaartjes voor ‘Ruth – De familiemusical’ kosten €19,95.

 

Ons plan is dan dat de bezoekers in het Theaterhotel een uitnodiging krijgen om met de KISI-musical ‘Spector’,*) een meezingmusical van 1 à 2 dagen mee te doen. Als ze interesse hebben krijgen ze via mail of WhatsApp alle informatie die nodig is. We houden ook u allemaal op de hoogte, zodat de kinderen die niet bij Ruth konden zijn, toch met ons project mee kunnen doen.

Alvast bedankt voor uw medewerking en hopelijk zien we u bij de musical in het Theaterhotel!

 

Vriendelijke groet,

Romy Hekkert en Yvet Veldhuis

Mail:      romyhekkert@gmail.com

yc.veldhuis@gmail.com

 

*) ‘Spector’ is een musical die heel goed gespeeld kan worden met een kleinere groep. Als we in Almelo een uitverkocht huis hebben, kunnen we ook eventueel een wat uitdagender