Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 18 en 19                                                             30 april t/m 13 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Een baken van geloof, hoop en liefde

We hebben onlangs het grootste feest van ons christelijk geloof mogen vieren: Pasen. Feest van de opstanding, van nieuw leven, van licht dat de duisternis overwint. We kunnen terugkijken op mooie Paasvieringen in de kerken van onze geloofsgemeenschappen.

In de Paaswakes in Vasse en Tubbergen zijn de nieuwe Paaskaarsen ontstoken. Vervolgens zijn de Paaskaarsen naar de overige locaties gebracht en zijn ze binnengedragen in de viering op eerste Paasdag. De Paaskaarsen zijn het teken van de aanwezigheid van de Levende Christus, die het Licht van de wereld is. Ze zijn versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. Met vijf wierookkorrels worden de vijf wonden van Christus aan het kruis gesymboliseerd.

De Paaskaars kaars brandt in alle vieringen van de Paastijd tot en met Pinksteren. Met Pinksteren vieren we dat de Geest het Licht in ons hart legt. Daarna brandt de Paaskaars alleen bij doopvieringen, vormselvieringen, avondwakes, uitvaarten en het feest van Allerzielen.

Bij de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars en spreekt de voorganger de wens uit dat de dopeling mag delen in het Licht van Christus, en altijd een brandend en warm hart mag hebben voor anderen, waarin veel mensen geborgenheid mogen vinden.

Bij avondwakes en uitvaarten worden de kaarsen rond de kist ontstoken met het licht van de Paaskaars, ten teken dat de overledene bij God is en deelt in zijn Licht en Leven.

Dat de Paaskaars ons een jaar lang mag begeleiden in het leven, bij blijde en droevige gebeurtenissen. Dat het een baken mag zijn dat ons mag bemoedigen.

Dat het een herinnering mag zijn aan onze levenslange verbondenheid met de opgestane Heer, die ons alle dagen hoop en leven wil geven.

 

Een goede Paastijd toegewenst!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Wie zijt Gij?                                                                  3e zondag van Pasen

  1. 30 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

  1. 3 mei 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

  1. 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking

Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Zijn stem                                                                        4e zondag van Pasen

  1. 7 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 30 april

Jaargedachtenis:

Misintenties:
Overige intenties:

 

Misintenties dinsdag

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 7 mei

Jaargedachtenis:

Misintenties: Sien Haarhuis-Weusthuis

Overige intenties:

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 30 april 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Woensdag 4 mei 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

 

Zaterdag 7 mei 19.00 uur
Lector: Y. Nijhuis, J. Pouwels, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 11 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 5 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Kledinginzameling

Ook dit voorjaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kan men in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer terug naar school laten gaan.

U kunt uw kleding zaterdag 7 mei in gesloten plastic zakken inleveren bij de Mariaschool Langeveen, Kerklaan 2, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salve Regina

 

 

 

 

Salva Regina

 

U groeten wij, Koningin Maria en moeder vol goedheid.

Bij U vinden wij het leven, de vrede, de vreugde, de hoop.

Wij roepen U aan op onze pelgrimstocht.

Wees de lijdende mensheid nabij

Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus uw Zoon.