Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 59 nr. 20 en 21                                                                       14 t/m 27 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Wat is dat toch met Maria?

Wij zitten aan de vooravond van het vertrek met onze jongeren naar Lourdes, een spannende bedevaart. Het leeft in onze parochie, mensen zijn betrokken. Waar je mensen tegen komt gaat het over de bedevaart naar Lourdes. Veel parochianen hebben intenties ingeleverd, intenties om voor te bidden, wil je een kaars aansteken? Afgelopen week was ik bij de apotheek en kwam er een vrouw aangelopen: bent u Pastor Huitink? Gaat u naar Lourdes? Wilt u voor mij bidden, wilt u een kaars bij Maria aansteken, ik heb het zo hard nodig.  Bij een huisbezoek ligt de envelop op tafel met de intentie en geld voor de kaars. Een app met de vraag om te bidden voor een goede oplossing. Zo kwamen er veel verzoeken binnen, we gaan in Lourdes bidden voor de intenties en ontsteken kaarsen. Er zal een algemeen kaars worden ontstoken voor de intenties die in de stilte van ons hart leven.

Wat hebben mensen met Maria?

Dat vraag ik mij regelmatig af, wat hebben mensen met Lourdes?

Voor veel mensen is Maria  een moeder, vrouw, troosteres, Maria is een moeder voor mensen die steun en kracht zoeken. Bij Maria vinden mensen hun vertrouwen, krijgen mensen kracht die ze zoeken, bij Maria is er een moment van rust, is er stilte, uitten mensen hun geloof.

Het kerkbezoek neemt af, het bezoek bij Maria neemt juist toe. Kijk naar de vele kapellen in onze kerken, langs de weg. Een mooi voorbeeld is de Mariakapel in Geesteren. Vele mensen zoeken daar aan de kant van de weg steun, ze nemen rust. Een rondje wandelen en even stil staan bij Maria. Afgelopen week hoorde ik van doopouders die er vlak in de buurt wonen hoeveel licht daar wordt ontstoken. Een man uit Geesteren gaat er bijna dagelijks naar toe om een kaarsje voor zijn overleden vrouw te ontsteken.

Wat is dat toch met Maria?

 

Wat hebben mensen met deze vrouw?

Waarom branden er zoveel kaarsen bij haar?

Het leven van Maria en wat zij mee heeft moeten maken

ligt dicht bij ons eigen leven.

Zij was een moeder met zorg.

Zij was een moeder die door bleef gaan,

net als wij door moeten gaan bij wat ons overkomt.

Zij staat zo dicht bij ons leven;

wat haar is overkomen, overkomt ook ons.

 

In ons leven hebben we kracht en een houvast nodig.

Wat komen wij tegen in ons leven?

ziekte, sterven, scheidingen, onrechtvaardigheid, werkeloosheid,

niet meetellen, opzij geschoven worden.

 

Bij dit alles hebben wij licht nodig.

Hoe vaak ontsteken wij niet een kaars bij Maria?

In het vertrouwen dat het goed komt,

in het vertrouwen dat we kracht krijgen om het leven te dragen

of dat we zeggen: ‘Dank je wel’!

Wij kunnen naar een kapel gaan of naar een kerk,

maar ook in onze huiskamers.

Maria heeft een belangrijke plaats in onze huizen – bij jong en oud.

Licht brandt bij Maria,

het licht brandt volop en sterkt ons.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink.

 

Thema: Liefhebben                                                                    5e zondag van Pasen

  1. 15 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v het

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Het Woord onderhouden                                      6e zondag van Pasen

  1. 22 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:

  1. 25 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden: M. Boswerger-Tijink

Bloemenhof, Tubbergen

*14-04-1934                              ꝉ 06-05-2022

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 15 mei

Jaargedachtenis: Truus vd Aast-Kock, Joop Perdaan.

Misintenties: Joop Plegt, Frans Mensen, Leo Scholten (Itterbeck), Jan en Riek Snijders-Eidhhof, Marietje Boswerger-Tijink.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 22 mei

Misintenties: ouders Bertels-Haarhuis en Jan, Joop Plegt, Frans Mensen, Marietje Boswerger-Tijink.

 

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 25 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer.

Misintenties: Lena en Gerhard Geerink.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 15 mei 09.00 uur

Lector: J. Lescher, A. Schothuis, Y. Nijhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder

 

Zondag 22 mei 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, I. Scholten, M. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Woensdag 25 mei 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 25 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 19 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

GESLAAGDE LOURDESBEDEVAART ROCK SOLID

Op zaterdag 30 april was het eindelijk zover. Na 2 jaar wachten vertrokken 29 jongeren van Rock Solid met 11 begeleiders naar Lourdes. De jongeren kregen in Tubbergen de reiszegen van pastoor Pikkemaat en werden uitgezwaaid door familie en vrienden. Na de nacht doorgereden te hebben kwam de groep op zondagochtend in Lourdes aan.

Welkomstviering

Op zondagavond was er een welkomstviering met de eigen groep in de Kolbe kapel. Deze viering was voor en door de jongeren zelf, en werd voorgegaan door bedevaartleider diaken Bert Huitink. Aansluitend aan de viering was er een passage door de grot waarin Maria in 1858 meerdere keren aan Bernadette is verschenen.

 

Bernadette

In de dagen daarna was er een vol programma. Dit stond in het teken van het leven van Bernadette. Zo werd onder andere ‘Le Cachot’, het huis waar zij gewoond heeft, bezocht, als ook de begraafplaats waar haar ouders en familie begraven liggen. Bijzonder was de viering in de ‘groene kathedraal’. Dit is een kerk midden in de natuur met de hemel als dak. De viering werd afgestemd op het leven van de jongeren.

 

’s Avonds hebben de jongeren kaarsen opgestoken voor intenties, die zij vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie hadden meegenomen. Elke intentie werd voorgelezen waarna er een kaars werd ontstoken. Halverwege de week was er een Nederlandse viering bij de Mariagrot met alle Nederlandse pelgrims die in Lourdes aanwezig waren. Vanuit Nederland werd de viering online gevolgd.

 

Op donderdag werd de grote kruisweg gelopen. Bij elke statie werd uitgebreid stil gestaan waarbij diaken Huitink uitleg gaf met een overdenking over hoe de statie betrekking kan hebben op het eigen leven van de jongeren. Tussen alle activiteiten door was er voldoende ruimte voor vrije tijd voor de jongeren voor een terrasje, het kopen van souvenirs of bezoek aan het Heiligdom. Ook was er een dagtocht naar de Pyreneeën.

 

De laatste avond werd deelgenomen aan de lichtprocessie. Dit is één van de meest indrukwekkende momenten tijdens een bedevaart in Lourdes. Na afloop van de lichtprocessie werd met het ontsteken van een aantal kaarsen de tijd in Lourdes afgesloten.

 

Nevers

De volgende ochtend vertrokken de jonge pelgrims voor een bezoek aan Nevers, zo’n 700 kilometer verderop. Hier staat het klooster waar Bernadette in haar latere leven gewoond heeft. Het lichaam van Bernadette is hier opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. Hier vond de zendingsviering plaats en werden de jongeren op indrukwekkende wijze de handen opgelegd.

 

Thuisfront reisde mee

Dagelijks was er een blog op de facebookpagina van de H. Pancratius parochie en elke ochtend werden enkele jongeren geïnterviewd in het radioprogramma van Twente FM. Hierdoor reisde het thuisfront met de jongeren mee. ‘We kijken terug op een zeer geslaagde jongerenbedevaart die in zijn geheel gericht was op het leven van jongeren. We hebben ervaren dat ze dit aan het denken heeft gezet, en dat ze de ervaringen van deze bedevaart meenemen in hun verdere leven’, aldus diaken Bert Huitink. En dat is waar Rock Solid voor wil staan: geloof op een eigentijdse manier laten aansluiten bij het leven van jongeren.

 

Dank aan sponsoren en terugkomavond

De bedevaart werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren. Langs deze weg worden alle sponsoren die hebben bijgedragen aan de bedevaart heel hartelijk bedankt.

Op vrijdagavond 20 mei a.s. is er een terugkomavond in de kerk van Langeveen met een viering die in het teken zal staan van deze jongerenbedevaart naar Lourdes. In de viering, die om 19:00 uur begint zullen de jongeren vertellen over hun ervaringen en foto’s van de bedevaart laten zien. Iedereen is hierbij van harte welkom.