Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 61 nr. 14 en 15                                                      30 mrt. t/m 12 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastorpraat voor Pasen

 

Met Pasen gaan we over van donker naar licht, van dood naar leven. De dood is overwonnen, het graf is leeg. Maar de weg van dood naar leven is voor velen van ons zo vreemd, zo tegengesteld aan het leven van alle dag. Immers, wij kennen in onze beleving alleen maar de weg van leven naar dood. We zien het bij onze dierbaren, die ziek worden, die sterven. We zien het bij onszelf, in onze gebroken relaties, in de eenzaamheid, in het ouder worden, in onze tekorten en beperkingen. We zien het in onze wereld, in de oorlogen, in de uitgebuite mensen, in het zinloos geweld op straat. Dan grijpt de machteloosheid, de pijn en de dood zo hard om je heen. De vernietigende kracht van het kruis is dan  zo machtig dat je bijna niks anders meer kan dan uitroepen: “dood is dood”!

 

Deze ervaring moeten de vrienden van Jezus ook hebben gekend toen Jezus gevangen werd genomen, gegeseld en aan het kruis werd gehangen om daar te sterven. En aan het kruis sprak Jezus zelf: “mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten?” Zo zwart kan de nacht zijn dat naar onze menselijke maatstaven het nooit meer licht lijkt te worden.

 

Ik denk aan Piet die onlangs heeft gehoord dat hij ongeneselijk ziek is en waarschijnlijk nog enkele maanden heeft te leven. Ik denk aan Marie en Jan die vol vreugde en goede verwachtingen het huwelijk zijn binnen gestapt, maar nu ten volle de sleur voelen die hun relatie is binnengeslopen. Piet, Marie en Jan, en zovelen met hen, in twijfel gevangen.

En dan…

Ja, dan wordt er gesproken over een leeg graf, zou het dan toch, ach nee dat kan niet, beuzelpraat. Ook Jezus’ vrienden, die drie jaar met Hem zijn opgetrokken, zijn in twijfel gevangen.

 

De vrouwen aan het graf, zij hebben iets ervaren wat voor de vrienden van Jezus nog in het verborgene ligt, ook al zien deze vrienden het lege graf en de zwachtels. De vrouwen verstaan de tekenen van Gods belofte: dat God een God van levenden is en niet van doden. En zij herinneren Jezus’ woorden dat Hij zou sterven aan een kruis, maar op de derde dag zal verrijzen. De twijfel die mensen gevangen houdt, wordt doorbroken.

 

In het pastoraat ben ik al verschillende malen diep getroffen door mensen die, ondanks het verdriet en de pijn die het leven met zich mee kan brengen, de tekenen van Gods belofte toch verstaan. Die mogen leven vanuit het levenwekkende Paasgeloof. Een vrouw van in de vijftig zegt met de dood in de ogen: “Ik heb mooie jaren gekend. Nu ik afscheid moet nemen van het leven, zal het loslaten van hen die mij zo dierbaar zijn heel moeilijk zijn, maar toch leg ik mijn leven in Gods hand, Hij zal me de weg wijzen ook als ik gestorven ben. Immers, in zijn woning is ruimte voor velen”.  Ik denk aan een man die keer op keer tegenslag na tegenslag in het leven heeft moeten verwerken, maar geïnteresseerd blijft in de verhalen van de mensen uit zijn omgeving. Ik denk aan een man van 83 jaar, die ruim twintig jaar lang zijn vrouw, die toen een hersenbloeding heeft gehad, elke dag in het verpleegtehuis blijft opzoeken. Ook al kent deze vrouw haar man nauwelijks nog terug en wordt zij soms ongelofelijk boos op hem.

Toch blijft deze man zeggen: “Ik heb veel van haar gehouden en dat doe ik nog steeds”. Dat ontroert mij ten diepste. Op zulke momenten merk je dat door de pijn en de dood heen de liefde en het leven toch sterker zijn.

 

Pasen, Jezus’ opstanding uit de doden. God heeft zijn Zoon door de dood heen gehaald. Door de twijfel en de dood heen, wijst Jezus ons de weg naar het leven.

Pasen is niet slechts een historische gebeurtenis. We moeten niet blijven hangen bij het lege graf. Pasen gaat verder. Het gaat om die levenwekkende kracht van Gods geest, die mensen in beweging zet, mensen doet leven. En ons doet geloven in Gods liefde, dat wij allen zijn kinderen mogen zijn. God, onze hemelse Vader, laat niemand los. Hij laat geen kind alleen, ook niet in de dood.

Christus’ verrijzenis geeft ons uitzicht op Gods liefde en trouw. In Christus mogen wij weten dat God ons niet los laat ook niet over onze dood heen.

 

Christus is waarlijk opgestaan, Alleluja, Alleluja.

Zalig Pasen.

Pastoor Hans Hermens

 

Vanaf Pasen zijn de vieringen weer in de kerk.

 

Thema: Hij leeft!                                                                                            Paaszondag

  1. 31 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Hij leeft!                                                                                              2e Paasdag

  1. 1 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

  1. 2 april 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Hermens)

 

Thema: Leven door geloof                                                     2e zondag van Pasen

  1. 7 april 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Bennie Horenberg

Tiemansweg 3, Langeveen

*06-01-1952          ꝉ 21-03-2024

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 31 maart

Jaargedachtenis: Marie Paus-Hamer

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, overl. ouders Niemeijer-Krikhaar, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. ouders Rikhof-Elferink en Anita Rikhof, Jan en Sien Derkink, Jan en Bart Bloemendaal, Jolande Oude Booyink, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst en Lies, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, Jan en ouders Vrerink, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Jan Lohuis, ouders Bertels en Jan en ouders De Koning, overl. pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer en Jan Oude Nijeweme, ouders Schuurman-Maathuis, Gerard, Maria, Regina en Hans Oude Hendriksman, Jan en Sien Weusthuis-Haarhuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, ouders ter Groot-Nijkamp, Harrie Oude Voshaar, Bennie Kienhuis (Manderveen), ouders Droste-Derkink en fam. en Gerrit Albers, Ans Hekkink-Droste, Annie Oude Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Jan en Marie Pouwels, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Herman Rikhof, ouders Meijer-Paus en Chris Mulder en Henk Meijer, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. fam. Niemeijer-Reinerink, Marinus en Marietje Finkers-Kroeze en fam. Kroeze.

 

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 1 april

Jaargedachtenis: Johanna Maria Pasu-Lohuis, Wilhelmina Mensen-Weusthuis.

Misintenties: Joop Plegt, ouders Haarhuis-Beld, Sien, Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Leo Scholten (Itterbeck), Herman en Riek Oude Elberink-Rikhof, Gerard en Rieka Kleizen, overl. fam. Weusthuis-Kempers, ouders Paus-Lohuis, Herman en Santje Hagedoorn-Groothuis, Annie Heppenhuis-Velers en overl. ouders Heppenhuis-Hofsté, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 7 april

Misintenties: Erna Maathuis, Annie Mensink-Hekwolter of Hekhuis, Tonnie Oude Oosterik, Harrie Oude Voshaar, Annie Oosterik-Elferink, Hans Oude Hendriksman, Joop Plegt, Siny Kuipers, ouders Bertels en de Koning.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 31 maart 09.00 uur

Lector: J. Lescher, L. Oude Nijeweeme, J. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

Maandag 1 april 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

 

Dinsdag 2 april 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

Zondag 7 april 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, Y. Nijhuis, A. Schothuis

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 10 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 4 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur – 13.00 uur

 

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor. 

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

 

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

 

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

De Passie 2024

De Passie keert terug. Na een aantal jaar van afwezigheid wordt op 29 maart, Goede Vrijdag, het lijdensverhaal van Jezus verteld in de vorm van een Passie-voorstelling. Deze voorstelling vindt plaats bij recreatieplas “de Koele” en wordt ondersteund door verscheidene vrijwilligers uit de verschillende geloofsgemeenschappen en de koren “Courage” en “Cantabilé”. Ook de jongeren van onder meer “Rock Solid” werken aan deze voorstelling mee. Let op: er zijn geen zitplaatsen beschikbaar, al kunt u zelf eventueel een kruk of kleine stoel meenemen die in overleg kan worden neergezet. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de kerk in Langeveen. Mocht het weer tegenzitten dan zal via de (sociale) media hierover worden bericht.

Als projectgroep zien wij erg uit naar deze nieuwe versie van “De Passie”. We hopen er met elkaar een sfeervolle avond van te maken, die een mooi begin gaat vormen voor het paasweekend. We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen!

 

“De Passie”

Locatie: recreatieplas “de Koele”, Langeveen-Bruinehaar

Parkeren: bij de kerk in Langeveen of parkeerplaats “De Waaijer”

Aanvang: 19.00 uur

Entree: vrije gift

Projectgroep “De Passie 2024”

 

Pasen is…

 

Pasen is …..

Geloven in de kracht van het    kruis

Geloven dat het  goede overwint

Geloven in ‘wie zoekt, die vindt’

Geloven in een veilig thuis

 

 

 

Pasen is …

Vieren met elkaar; dat is fijn

Vieren dat we ons geloof mogen beleven

Vieren van het nieuwe leven

Vieren dat elke dag een beetje Pasen mag zijn

 

Het liturgiekoor wenst u Zalig Pas