EEN TERUGBLIK OP 2023 EN EEN VOORUITBLIK OP 2024

2023…. Een bewogen jaar voor de geloofsgemeenschap in Fleringen. Het jaar stond vooral in het teken van het 75-jarig bestaan van de geloofsgemeenschap en de onttrekking van het kerkgebouw aan de eredienst.

Op 15 juli vond de jubileumviering van het 75-jarig bestaan plaats. Vele mensen waren aanwezig bij de viering. Het thema was “Voor en met elkaar”. Dit thema was niet voor niets gekozen, want een geloofsgemeenschap vorm je samen! Vele parochianen hebben bijgedragen aan de viering. Bij een jubileum hoort een kunstwerk, het tijdens de viering onthulde kunstwerk symboliseert de waardering voor de vrijwilligers die alles mogelijk maakten en nog maken. De boom die centraal stond tijdens de viering is na afloop van de viering geplant op een mooie plek op het kerkhof. Daarna volgde een feestelijke avond in de tent op het kerkplein. Het was een zeer geslaagde avond waar we met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

Bijna 3 maanden daarna, namelijk op 30 september, was het moment daar dat ons kerkgebouw aan de eredienst is onttrokken. Dit heeft op plechtige en ingetogen wijze plaatsgevonden. Het thema van de laatste eucharistieviering was “Als de stenen konden praten”. Pastoor Hermens, pastoraal werkster Saris en diaken Thöni gingen in deze eucharistieviering voor, bijgestaan door twee misdienaars en een koster uit Fleringen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het dames- en herenkoor van Fleringen en ’nJoy. Er werden veel herinneringen uit het verleden gedeeld. Benadrukt werd ook dat de kerk weliswaar haar sacrale karakter zou verliezen, maar dat zij wel behouden blijft voor Fleringen De onttrekking aan de eredienst ging met de nodige rituelen gepaard en dit zorgde bij veel mensen voor de nodige emoties. Hoewel het moeilijk was, zijn wij dankbaar dat wij dit gedenkwaardige moment op onze eigen wijze en met elkaar hebben kunnen beleven.

Op 25 oktober is het kerkgebouw bij notariële akte daadwerkelijk overgedragen aan de Stichting. De naam van het kerkgebouw is veranderd in Hart van Fleringen. In overleg met de Stichting, de Denktank en de parochie, zijn wij bezig om te kijken hoe in de toekomst invulling kan worden geven aan het geloof en bezinning in de geloofsgemeenschap Fleringen, waarbij vooral ook wordt ingezet op vernieuwing.

De eerste maandelijkse bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Zo heeft op 26 november een Ceciliaviering plaatsgevonden. In deze viering heeft het dames- en herenkoor voor de laatste keer gezongen, want zij hebben om meerdere redenen besloten om na 75 jaar trouwe dienst te stoppen als koor. Wij zijn het koor veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet.

Ook in de komende maanden zijn er al diverse samenkomsten gepland. Daarvoor wordt verwezen naar de agenda in Kruispunt.
We spreken de hoop en wens uit dat veel vrijwilligers zich blijven inzetten voor onze geloofsgemeenschap en dat veel inwoners de samenkomsten komen bezoeken. Want: een geloofsgemeenschap vorm je voor en met elkaar!

In deze geest wensen wij u heel fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2024!

Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat
geloofsgemeenschap Fleringen