Zorg voor…

Zorg voor elkaar, zorg voor de natuur,
zorg voor een goed product,
zorg voor eerlijke verdeling,
dat is wat ons bindt
en wat ons gaande houdt.

Ons leven is méér dan geld verdienen
en wie we ten diepste zijn
valt niet af te lezen aan wat we bezitten.

Menszijn is brekend en delend in het leven staan
en bijdragen aan waardig leven
voor al wat leeft en ademhaalt.

(Bron onbekend)