We zitten nu nog in de Advent, op weg naar Kerst, met alle verwachtingen en hoop op de komst van het kerstkind, van het Licht.

Afgelopen weken hebben we als pastoraatsgroep, uitgebreid en ondersteund door de denktank, rond de tafel gezeten met alle werkgroepen van onze geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria.

Wat daarin heel vaak naar voren kwam, was dat er veel onduidelijk is over de toekomst van de kerk. Er is behoefte aan meer duidelijkheid: er is er in ieder geval één: onze kerk gaat aan de eredienst onttrokken worden. De aankoop is mondeling rond en de laatste details worden op papier vastgelegd. In het najaar van 2023 zal de aankoop getekend worden en wat ook helder is, en waarin wij een heel mooi lichtpunt zien, is dat er een ruimte in de kerk beschikbaar blijft om samen te komen. Niet met een eucharistieviering of een woord en communieviering, maar wel om samen te komen en te vieren. En juist dit biedt ook vele kansen. We kunnen in ieder geval een avondwake houden, Allerzielen vieren, maar ook bijvoorbeeld gastsprekers uitnodigen. Er mogen en kunnen allerlei soorten liederen gezongen worden, dus hoe het nieuwe jaar ook precies zal gaan verlopen, volgend jaar vieren we ook samen! In een ruimte in onze eigen kerk, maar met een ander soort van vieren, met mooie liederen, met mooie bezinning.

In 2023 gaan we in ieder geval nog ons 75-jarig jubileum vieren, noteer de datum alvast: 15 juli 2023.

Maar ook daarna vieren we door, met Allerzielen, met Kerst, Pasen, een Mariaviering…..we kunnen het zelf vorm gaan geven. En enthousiaste ideeën zijn er zeker al langsgekomen de laatste weken in alle gesprekken. Hoe we dit in de praktijk vorm zullen gaan geven is natuurlijk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We hopen dat velen hun steentje zullen (blijven) bijdragen!

We hopen dat we hiermee enigszins wat duidelijkheid hebben kunnen geven. Mocht u nog vragen of ideeën hebben, kom gerust naar ons toe.

We wensen u allen een Zalig Kerstfeest en dat er in het nieuwe jaar voor een ieder, maar zeker ook voor onze geloofsgemeenschap het Kerstkind geboren mag worden, in een stralend helder nieuw licht.

Commissie van Beheer, secretariaat en Pastoraatsgroep.

Kerstavond 24 december om 19.00 uur willen we samen gaan vieren in onze kerk. ‘nJoy zal medewerking verlenen aan deze viering die als thema krijgt; EEN NACHT VOL LICHT…… In deze tijd, waar veel onvrede en onzekerheid leeft, willen we proberen toch een beetje licht en
warmte te vinden met elkaar. Ook kinderen gaan mee voor in deze viering. Zij zullen een passend Kerstverhaal gaan lezen.
Het wordt een viering voor jong en oud. Voelt u allen welkom.

Zondag 11 december a.s. is er een Kerstconcert in onze kerk m.m.v. Levenslust uit Fleringen, Concordia uit Albergen en vocalgroup ‘nJoy. Aanvang van het concert is 14.00 uur.

Entree: vrije gift

Je kunt me niet vergeten
want in de kaars die brandt,
ontstaat het vuur dat mensen bindt,
een eeuwenoude band.
Ik ga mee alle dagen van je leven.
Vertrouw me als ik zeg:
niets of niemand wordt vergeten. 

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht