Op zaterdag 3 februari om 19.00 uur is er weer een samenkomst in het ‘HART van Fleringen m.m.v. ‘nJoy.
Het thema is: ‘Wie is de ander’. Na afloop is er koffie en thee voor iedereen en is er gelegenheid om na te praten.

U, jij bent van harte welkom!

EEN TERUGBLIK OP 2023 EN EEN VOORUITBLIK OP 2024

2023…. Een bewogen jaar voor de geloofsgemeenschap in Fleringen. Het jaar stond vooral in het teken van het 75-jarig bestaan van de geloofsgemeenschap en de onttrekking van het kerkgebouw aan de eredienst.

Op 15 juli vond de jubileumviering van het 75-jarig bestaan plaats. Vele mensen waren aanwezig bij de viering. Het thema was “Voor en met elkaar”. Dit thema was niet voor niets gekozen, want een geloofsgemeenschap vorm je samen! Vele parochianen hebben bijgedragen aan de viering. Bij een jubileum hoort een kunstwerk, het tijdens de viering onthulde kunstwerk symboliseert de waardering voor de vrijwilligers die alles mogelijk maakten en nog maken. De boom die centraal stond tijdens de viering is na afloop van de viering geplant op een mooie plek op het kerkhof. Daarna volgde een feestelijke avond in de tent op het kerkplein. Het was een zeer geslaagde avond waar we met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

Bijna 3 maanden daarna, namelijk op 30 september, was het moment daar dat ons kerkgebouw aan de eredienst is onttrokken. Dit heeft op plechtige en ingetogen wijze plaatsgevonden. Het thema van de laatste eucharistieviering was “Als de stenen konden praten”. Pastoor Hermens, pastoraal werkster Saris en diaken Thöni gingen in deze eucharistieviering voor, bijgestaan door twee misdienaars en een koster uit Fleringen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het dames- en herenkoor van Fleringen en ’nJoy. Er werden veel herinneringen uit het verleden gedeeld. Benadrukt werd ook dat de kerk weliswaar haar sacrale karakter zou verliezen, maar dat zij wel behouden blijft voor Fleringen De onttrekking aan de eredienst ging met de nodige rituelen gepaard en dit zorgde bij veel mensen voor de nodige emoties. Hoewel het moeilijk was, zijn wij dankbaar dat wij dit gedenkwaardige moment op onze eigen wijze en met elkaar hebben kunnen beleven.

Op 25 oktober is het kerkgebouw bij notariële akte daadwerkelijk overgedragen aan de Stichting. De naam van het kerkgebouw is veranderd in Hart van Fleringen. In overleg met de Stichting, de Denktank en de parochie, zijn wij bezig om te kijken hoe in de toekomst invulling kan worden geven aan het geloof en bezinning in de geloofsgemeenschap Fleringen, waarbij vooral ook wordt ingezet op vernieuwing.

De eerste maandelijkse bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Zo heeft op 26 november een Ceciliaviering plaatsgevonden. In deze viering heeft het dames- en herenkoor voor de laatste keer gezongen, want zij hebben om meerdere redenen besloten om na 75 jaar trouwe dienst te stoppen als koor. Wij zijn het koor veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet.

Ook in de komende maanden zijn er al diverse samenkomsten gepland. Daarvoor wordt verwezen naar de agenda in Kruispunt.
We spreken de hoop en wens uit dat veel vrijwilligers zich blijven inzetten voor onze geloofsgemeenschap en dat veel inwoners de samenkomsten komen bezoeken. Want: een geloofsgemeenschap vorm je voor en met elkaar!

In deze geest wensen wij u heel fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2024!

Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat
geloofsgemeenschap Fleringen

Het voormalige kerkgebouw is sfeervol versierd en het is er warm. Het is zaterdagavond iets na 19.00 uur als de eerste klanken van muziekvereniging Levenslust en Concordia samen met ‘nJoy het Hart van Fleringen vullen met ‘Wij komen tezamen’. Daarna bracht Levenslust/Concordia ‘David of the white Rock’ en samen met ‘nJoy ‘it’s beginning to look a lot like Christmas’ ten gehore. Er werd een kerstgedachte uitgesproken door Christel Luttikhuis. Het welbekende ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ mocht natuurlijk niet ontbreken. Levenslust en Concordia speelden daarnaast nog ‘Drivin ‘home for Christmis’, ‘Do they know it’s Christmas’ en ‘Christmas Swing’ en ‘nJoy Gabriella’s Song’, ‘Kerst voor iedereen’ en ‘Merry Xmas Slade’.

Tussen de kerstliederen door werd de volgende wens uitgesproken:

Vandaag doe ik een wens
Niet alleen voor deze tijd
Niet alleen voor de decembermaand
Nee, ik doe hem voor altijd
Ik wens dat alle mensen
Groot en zeker ook klein
Een fijn leven kunnen leiden
En dat ze gelukkig kunnen zijn
Dat eenzaamheid wordt aangepakt
Dat we vaker denken aan elkaar
En niet alleen maar met de kerst
Maar gewoon het hele jaar
Ik wens dat alle mensen
klein maar zeker ook groot
Elkaar steeds zullen helpen
In tijden van verdriet of nood
En dat iedereen op aarde
Arm of misschien wel rijk
Elkaar gaan respecteren
Want we zijn allemaal gelijk

Tot slot bedankte Christel Luttikhuis ‘nJoy, dirigent Peter Löbker en Levenslust/Concordia onder leiding van Maartje Zomer en de midwinterhoornblazers voor hun bijdrage aan het kerstconcert. Daarna kon iedereen genieten van heerlijke chocolademelk of glühwein en gezellig napraten. Al met al kan men terugkijken op een zeer geslaagd kerstconcert.

Laatste viering dames- en herenkoor Fleringen – Caeciliafeest 26 november 2023
De laatste muzikale klanken en een gezellig samenzijn nadien

Op 26 november 2023 jl. heeft het dames- en herenkoor van Fleringen bij gelegenheid van het Caeciliafeest voor de allerlaatste keer gezongen tijdens een gebedsviering in de kerk in Fleringen.

In 1948 werd er een herenkoor opgericht in Fleringen. Het eerste officiële optreden van dit herenkoor was tijdens de inwijding van de noodkerk op 16 juli 1948. Aanvankelijk werd het koor begeleid door een harmonium. In 1962 kwam er pas een orgel. In het najaar van 1966 werd er een dameskoor opgericht en in 1979 gingen beiden koren samen verder onder de naam “dames- en herenkoor Fleringen”. In de afgelopen 75 jaar heeft het koor diverse dirigenten en organisten gehad, sommigen vele jarenlang.

Het dames- en herenkoor heeft ontelbare keren gezongen in de kerk van Fleringen en ook daarbuiten (zoals in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen). Naast de “gewone” doordeweekse en weekendvieringen stond het koor altijd paraat bij rouw en trouw.

De leden van het koor vorm(d)en een hechte en trouwe club. Dat blijkt ook wel uit het feit dat veel leden hun 25-, 40-, 50- en zelfs 60-jarig jubileum hebben gevierd.

Vanaf het moment dat bekend werd, dat de kerk in Fleringen aan de eredienst zou worden onttrokken, heeft het dames- en herenkoor zich (ook) beraden over zijn toekomst. Het niet meer met enige regelmaat kunnen zingen in een viering in de kerk nam een deel van de motivatie weg en daarbij zagen de leden ook onder ogen dat de vitaliteit van het koor door de tijd afnam. Daarom heeft het dames- en herenkoor met pijn in zijn hart enige maanden geleden kenbaar gemaakt te stoppen.

In de viering op 26 november bracht het koor voor de laatste keer mooie liederen ten gehore en werd er op meerdere manieren aandacht geschonken aan het afscheid. Zo sprak de voorzitter van de commissie van beheer, Ben Oude Lansink, de leden toe en dankte hij hen voor hun grote inzet in al die jaren en werd hen een attentie aangeboden. Daarna klonk als slotlied het vertrouwde H. Maagd Caecilia… Na de viering heeft het koor voor de laatste keer bij Café Restaurant “De Molen” met elkaar het Caeciliafeest gevierd met een gezellig samenzijn!

Namens de geloofsgemeenschap Fleringen danken wij het dames- en herenkoor nogmaals voor hun betekenisvolle bijdrage aan de vieringen en het met elkaar geloofsgemeenschap zijn! Wij hopen de leden nog vaak te ontmoeten tijdens vieringen en andere activiteiten.

Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat van de geloofsgemeenschap Fleringen.

Voor een foto-impressie KLIK HIER

MOGELIJKHEDEN M.B.T. AVONDWAKE, UITVAART IN DE KERK

Op 30 september jl. heeft de laatste eucharistieviering plaatsgevonden in de kerk en hiermee is de kerk onttrokken aan de eredienst. Het kerkgebouw van Fleringen is deze week overgegaan naar Stichting Dorpsgebouw Fleringen. In verband hiermee het volgende:

er is een toezegging vanuit de Stichting dat er vooreerst niets veranderd aan de mogelijkheden voor het houden van een avondwake, afscheidsviering en uitvaart in de kerk.

Een uitvaart is altijd een gebedsviering en er zal geen past(o)or of diaken voorgaan! Een afscheid/uitvaart- of avondwake- vrijwilliger is wel mogelijk. Ook van de aula kan gebruik gemaakt worden.

Eveneens hebben we de mogelijkheid om bijeen te komen zoals dat onlangs al is gebeurd tijdens een samenkomst rond Maria op 14 oktober jl. Over de bijeenkomsten die de komende tijd worden gehouden, hebt u een schrijven ontvangen en kunt u ook telkens lezen in Kruispunt.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: info.fleringen@hpancratius.nl of telefonisch: 0546-621953 (dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur)

Voor een foto-impressie van de laatste eucharistieviering – Als de stenen konden praten – op zaterdag 30 september 2023: KLIK HIER

 

 

Bedankt                                                                                       Voor een foto-impressie klik hier

Op 15 juli 2023 hebben wij het 75-jarig bestaan van de geloofsgemeenschap Fleringen gevierd. De noabers zorgden met een boog bij de kerk al voor een feestelijk tintje. Ook binnen was de kerk mooi versierd door de dames van de werkgroep “versieringen”. Zij hebben ook gezorgd voor het prachtige bloemstuk bij het Kruis op het kerkhof ter nagedachtenis aan alle overleden parochianen van de geloofsgemeenschap Fleringen. Veel mensen uit Fleringen waren aanwezig tijdens de prachtige jubileumviering waarin diaken Thöni en pastoraal werkster Saris voorgingen, de koren van Fleringen voor een passende muzikale omlijsting zorgden en diverse inwoners van Fleringen, van jong tot oud, een rol vervulden. Het thema van de viering was “Voor en met elkaar”.  Want een geloofsgemeenschap vorm je samen! Dit komt ook tot uitdrukking in het kunstwerk dat is onthuld tijdens de viering. Het kunstwerk is een blijk van waardering aan de vrijwilligers die alles mogelijk hebben gemaakt en nog steeds maken voor de geloofsgemeenschap. Na de viering is de boom die centraal stond in de viering geplant op een mooie plek op het kerkhof. Nadat Levenslust een serenade had gebracht, was het tijd voor koffie en een lekkernij in de tent bij de kerk, gevolgd door diverse hapjes en drankjes. Ten slotte werd nog een broodje warme ham geserveerd. Dit alles met medewerking van lokale horeca en jongelui die zorgden voor een fijne bediening. Tussendoor gaven Walter Luttikhuis en Jeroen Mollink nog een optreden, waarin zij terugblikten op de afgelopen 75 jaar. Daarmee kregen zij de lachers op hun hand! Herinneringen konden ook worden opgehaald aan de hand van de vele foto’s die ter inzage lagen of via de beamer werden getoond.

Wij bedanken iedereen die op welke manier dan ook het vieren van dit jubileum mogelijk heeft gemaakt of het heeft meegevierd. Al met al was het een zeer geslaagde avond!

Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat

Geloofsgemeenschap Fleringen

In de aanloop naar het 75-jarig jubileum van de geloofsgemeenschap Fleringen is er een korte reportage gemaakt door Twente FM.

Klik hier voor de reportage