Overzicht werkgroepen Mariaparochie:

Onze geloofsgemeenschap heeft meer dan 200 actieve vrijwilligers in haar bestand staan.
Zij zijn het die deze gemeenschap mogelijk maken!
Hieronder een overzicht van de verschillende werkgroepen en hun coördinatoren:

Werkgroep Naam Telefoon
Aula / Rouw Hr. B. Pigge 0546-827173
Administratie Kerkhof Mw. E. Harmelink 0546-872028
Avondwake Mw. A-M van Loo 06-21354407
Bezoekgroep rouw Mw. S. Lesker 0546-861355
Bloemenverzorging Mw. J.Heerink 0546-860978
Collectanten Hr. G. Franke 0546-868017
1e H. Communie Mw. M. Mulder-Even 06-57760032
Dames en Herenkoor Mw. M. Brusche 0546-870204
Diaconaalberaad Mw. A. Kampkuiper 06-27276767
Drukgroep Mw. R. Weiden 0546-867130
Gastvrouwen Mw. E. Harmelink 0546-872028
Cantabilé Mw. L. Weerink 06-12970999
Kerkbalans / Kerkbijdrage Mw. M. Wesselink 06-20360136
Ledenadministratie Mw. H. de Winter 06-27556823
Kinderkoor Mw. L. Leus 06-42053040
Secretariaat Mw. E. Harmelink 0546-861110
Kerkradio Mw. C. Lenferink 0546-861327
Lector / Lectrice Mw. Y. van Langen-Even 06-52539953
Liturgisch beraad Vacant
M.O.V Mw. A. Kampkuiper 06-27276767
Onderhoud begraafplaats Hr. H. Welman 0546-861014
H. Vormsel Mw. Y. van Langen-Even 06-52539953
Website beheer Mw. A. Woesthuis
Mail: locatie.mariaparochie@gmail.com

  

DE SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE VAN BEHEER IN MARIAPAROCHIE ZIET ER ALS VOLGT UIT:

COMMISSIE VAN BEHEER
Naam Telefoon Werkveld
Johan Goossen 06-39835381 Interim voorzitter
Hr. A. Woesthuis 06-55384799 Communicatie / registratie
Hr. J. Lamtink 0546-863556 Budgethouder
Vacant Liturgie
Mw. A. Kampkuiper 06-27276767 Diaconie
Mw. Y. van Langen-Even 0546-491499 Catechese
Hr. J. Rijnders 06-23465860 Onderhoud/Beheer
Mw. A. Kampkuiper 06-27276767 Notuliste


 

GESCHIEDENIS VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP:

Onder leiding van de deken van Almelo H.A.P.C. van der Waarden, is in 1918 onze parochie opgericht.
Een  uitvoerige beschrijving van het ontstaan van onze parochie kunt u vinden in het boek
Mariaparochie 75 jaar 1918-1993“, uitgebracht ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de parochie. ISBN: 90-6693-3058-6
De onderstaande informatie is hieruit afkomstig.

geschedenis1 Fig. 1: kapelaan Eshuis werd benoemd tot bouwpastoor.

Om het financieel rond te krijgen werden zelfs advertenties in de plaatselijke dagbladen geplaatst.
Op 20 augustus 1916 heeft de heer H.J. Lentferink de voorlopige schenkingsakte getekend.
De realisering van de plannen kwamen toen pas goed op gang.
Als architect werd Jan Stuyt ingeschakeld, een oud-leerling van P.J.H. Cuypers.
Op 25 september 1917 werd de vergunning door de gemeente Almelo verleend voor het bouwen van een gedeelte van de kerk.

geschiedenis2 Fig. 2: Bouwtekening eerste deel van de kerk.

In verband met de financiële haalbaarheid en met het materiaalgebrek dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland bestond, werd uiteindelijk besloten het kerkgebouw te beperken tot priesterkoor, transept en een travee afgesloten door een noodgevel. Ook toen al zijn er vele vrijwilligers bezig geweest om het benodigde zand, met paard en wagen, van de Walboersweg naar de bouwplaats te brengen. De stenen zijn gebakken bij de steenfabriek Ter Beek in Albergen. De klei voor de stenen werd gehaald uit de kleiafgravingen achter Rientjes.

De eerste steenlegging vond plaats op woensdag 10 april 1918.

geschiedenis3 Fig. 3: Afbouw van de kerk in 1923

In de jaren 1920 en 1921 bleef het aantal parochianen zich gestaag uitbreiden. Naar aanleiding hiervan werden plannen gemaakt om de kerk af te bouwen. De plannen bestonden uit uitbreiding van de kerkruimte en het bouwen van een toren. Op 9 januari 1923 ontving het kerkbestuur de goedkeuring van het Bisdom. In oktober hierop volgend is de geheel voltooide kerk plechtig ingewijd door de
Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. H. van de Wetering.


 


GELOOFSGEMEENSCHAP MARIAPAOCHIE
Locatieadres:
Mariaparochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Ootmarsumsestraat 496
7603 NN Almelo
Telf.: 0546-861110
Bankrekeningnummer.: IBAN NL16 RABO 013.21.07171
t.n.v.  H.Pancratius Mariaparochie
SECRETARIAAT
Het secretariaat wordt op dinsdag- en vrijdagochtend  van 09.30 tot 11.30 uur bemand
tenzij er schoolvakanties zijn, dan alleen op dinsdagochtend.
Telf.: 0546-861110 Heeft u een bericht of vraag voor het secretariaat Mariaparochie?
Neem dan contact op via E-mail: info.mariaparochie@hpancratius.nlHet secretariaat bevind zich in de Mariaborg.
SECRETATRIAAT COMMISSIE VAN BEHEER
Hr. Addy Woesthuis
Oude Almeloseweg 24
7615 PH Harbrinkhoek
Telf.: 06-55384799
e-mail: addywoesthuis@gmail.com
Info Rond de Spits:
Kopij kan ingeleverd worden tot dinsdag 11:30 in de brievenbus van de Mariaborg.
Deze kunt u vinden tegenover de garage aan de linkerkant van de ingang Mariaborg.
Of via de mail aan de typistes, e-mail; ronddespits@outlook.com
Penningmeester:    Hr. P. Hemmer        telf.: 0546-863589
Bezorging:  Mw. R. Weiden-Hesselink   telf.: 0546-867130
Het parochieblad wordt tweewekelijks huis aan huis bezorgd. 
Abonnementen: Mw. Ria Weiden-Hesselink,
de kosten bedragen 10 euro per jaar.
Kerkbijdrage:
Mw. Margo Wesselink telf: 06-20360136
Ledenadministratie:
Mw. H. de Winter telf: 06-27556823
Kerkhofadministratie:
Mw. Ellie Harmelink     telf: 0546 – 872028