Diaconaal weekend op 25 en 26 november 2023: Van welke wereld dromen wij?

 

Dit jaar viert onze parochie het jaarlijks diaconaal weekend op 25 en 26 november, op het feest van Christus Koning.

Het diaconaal beraad van de parochie heeft als thema van de vieringen gekozen:  “Van welke wereld dromen wij?”

In de wereld van vandaag komen vele mensen nog tekort, wereldwijd

maar ook in Nederland. Door oorlogsgeweld, natuurrampen, droogte en armoede slaan mensen op de vlucht op zoek naar een veilig huis.

In ons land  is er een grote kloof tussen mensen die het goed hebben en die het minder goed hebben. Daarnaast krijgen kwetsbare mensen door gebrek aan zorg, vaak niet de aandacht die ze nodig hebben. Ze dreigen daardoor in een isolement te komen. Tot slot zien we dat steeds meer mensen op eilandjes leven die niet met elkaar verbonden zijn.

De samenleving heeft dan ook dringend behoefte aan verbinding.

Aan mensen met compassie, die bruggen slaan naar elkaar en anderen tekenen geven van geloof, hoop en liefde geven.

Leerkrachten en kinderen van de basisscholen van onze parochie werken aan dit weekend mee. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan over hun droom van de wereld en hoe zij daarmee aan de slag kunnen gaan. Het resultaat van de gesprekken wordt uitgedrukt op een doek dat in de kerken, de aula van Albergen en de Eeshof  komt te hangen en dat de scholen hebben gemaakt. Er is een speciaal boekje gemaakt voor de viering en de koren zingen passende liederen. Komt u het zien en bidt en viert u met ons mee? U bent van harte uitgenodigd!