Eerste Heilige Communie.

Het sacrament van de Eucharistie is de kern en bron van onze gemeenschap van gelovigen. Vanzelfsprekend vraagt deelname hieraan een zekere bekendheid met de opbouw en betekenis van Eucharistie. Daarom is ervoor gekozen om kinderen vanaf 7-8 jaar volledig hieraan te laten deelnemen. De kinderen kunnen dan lezen en het kan dan ook bespreekbaar worden in de gelovige opvoeding thuis.

Voorbereiding

Natuurlijk vraagt dit de nodige voorbereiding voor kinderen en ook ouders, want is tegelijk een volgende stap in de gelovige opvoeding van het kind. Deze voorbereiding gebeurt in samenwerking tussen de werkgroep vanuit de geloofsgemeenschap, de school en ouders.

 Klik hier voor meer informatie!