Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie. Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 Tubbergen.

De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur. We starten met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Hiervoor mogen intenties worden opgegeven. Leden van het dames en herenkoor van Langeveen zullen samen met de aanwezigen Marialiederen zingen. Pastoraal werker Christianne Saris zal vertellen over Lourdes en de verschijningen van Maria aan Bernadette. Er is koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.  De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 13 mei  aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl of telefonisch bij het centraal secretariaat van de parochie op dinsdag- woensdag en vrijdagmorgen, via het nummer 06-33564002 of via pastoraal werker Saris via nummer 06-20428594.

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie