Startviering Jeugdkerk in de St. Pancratiuskerk te Geesteren, aanvang 19.00 uur m.m.v. het  Kinderkoor uit Langeveen – voorganger diaken Huitink.

De kinderkerk in onze parochie kent het afgelopen jaar een stijgende lijn, vele ouders met kinderen weten de kinderkerk te vinden. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Het verhaal van de bijbel wordt vertelt op een ontspannende manier via beelden op een scherm.

Het werkjaar begint op zondag 30 september om 10.00 uur met een viering op locatie.
Dit jaar hebben wij een nieuwe locatie, nl. de Wateregge, Bolkhoeksweg 1 in Almelo. Een bijzonder locatie waar wij te gast zijn en we staan stil bij Werelddierendag en de H. Franciscus, onze dierenvriend bij uitstek. Vanwege het thema zouden we het leuk vinden als jullie je knuffels meenemen.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander, maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 december 2018 en wordt verzorgd door pater Op de Weegh.

Hij zal enige aandacht besteden aan de drie schriftlezingen voor de eerstvolgende zondag, 16de december, de derde Zondag van de Advent, Jaar C. De desbetreffende  lezingen zijn respectievelijk genomen uit het boek van de profeet Sefanja, uit de brief van de Apostel Paulus aan de christenen van Filippi en uit het evangelie volgens de H. Lukas. Het is de bedoeling enige achtergrondinformatie te verschaffen, gevolgd door een korte uitleg van de lezingen. Hopelijk kan dit een aanzet zijn voor een vruchtbare  bezinning op Gods Woord, en helpen om Gods Woord goed te verstaan en een goede voorbereiding zijn op de naderende komst van Gods Zoon met Kerstmis.

Vervolgens zal hij ingaan op de schoonheid en de prachtige opbouw van de liturgie rond Kerstmis: vanaf  de laatste week voor Kerstmis tot aan het feest van Epifanie, het feest van de Openbaring van de Heer. Misschien kan dit alles leiden tot een inspirerende en waardige viering van dit feest van onze Verlossing.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                           Donderdag 13-12-2018
Thema:                         Lezingen van het weekend en liturgie rond Kerstmis
Verzorgd door:          Pater Op de Weegh
Tijd:                                09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Kosten:                         € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Plaats:                           Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Informatie:                 Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

 

 

Diaken Huitink: activiteiten kinderen en jongeren binnen de parochie

Deze ochtend zal Diaken Bert Huitink u gaan vertellen, d.m.v. beelden en foto’s, over hoe er met kinderen, jeugd en jongeren wordt omgegaan in de H. Pancratius parochie als het om geloof gaat en hoe de toekomst wordt gezien.

Pastor Kerkhof Jonkman: Impressie van zijn reizen m.b.t. de vroege kerk

Klik hier voor meer informatie

Anders vieren met een gospelkoor
Een tweetal jaren geleden is een groepje mensen aan de slag gegaan met het anders vieren, zij zijn
toen begonnen met actieve Thomasvieringen. De vieringen sloegen aan, een viering waar beweging
in zat met actieve workshops. De opkomst was helaas minimaal. De werkgroep kwam tot de
conclusie dat de mensen wegbleven en niet structureel naar deze thomas vieringen kwamen. Er is
toen besloten om het anders vieren in de ijskast te zetten, de werkgroep werd niet opgeheven. Een
drietal mensen bleven nog zitten in de werkgroep. Begin februari kwamen we nog eenmaal bij elkaar
om het af te ronden en de werkgroep op te heffen. Toch kwamen wij die avond aan het
brainstormen met elkaar en zeiden: jammer om dit op te heffen. Het idee van een Gospelviering
kwam boven drijven, dit was al eens eerder ter sprake gekomen. Van het een kwam het ander, een
gospelkoor vinden die voor ons en met ons een gospelviering willen gaan invullen. Dat Gospelkoor
werd snel gevonden, zo ook een thema en een geschikte datum. Het Gospelkoor Vision uit
Vriezenveen komt in september een gospelviering verzorgen. Als werkgroep gaan wij een thema –
gebedsviering van maken. Wij hebben gekozen voor het thema: ont-moeten. Een gospelviering met
liederen die ons eigen geloof mogen raken, die ons aan het nadenken mag zetten, maar vooral een
viering om te ont-moeten.
Na de vakantie zullen we u informeren over de inhoud van de viering.
Deze gospelviering gaat plaats vinden op zaterdag 22 september om 19.00 uur in de kerk van
Langeveen, een datum om in uw agenda te noteren.
Namens de werkgroep,
Diaken Bert Huitink.

JAARLIJKSE UITSTAPJE GELOVEN NU
DINSDAG 5 JUNI 2018
Dit jaar is ons reisdoel de plaats Elburg.
Wij brengen daar een bezoek aan een zandsculpturenfestival van bijbelse taferelen.
Deze tentoonstelling is in een overdekte ruimte.
Elburg heeft een klein compact centrum en ook voor mensen die minder goed ter been zijn, zijn op loopafstand voldoende dingen de moeite van het bekijken waard.
PROGRAMMA
VERTREK: 09.00 uur bij Ter Beek Reizen, Uelserweg 35 te Tubbergen
TERUGKOMST: ±20.00 uur
KOSTEN: Voor deze geheel verzorgde dag
(koffie, lunch, entree en diner)
€65,00 p.p. te voldoen in de bus.
AANMELDEN: Vóór vijdag 1 juni a.s. bij:
Riky Booijink, tel.: 0546- 441313
Els van Aalst, tel.: 0546-623798
Agnes Lohuis, tel.: 0546-681643
Bij voorkeur bellen tussen 17.00 – 19.30 uur
Het gedetailleerde dagprogramma hoort/krijgt u in de bus.
Ook al nam u niet deel aan de gespreksochtenden u bent van harte welkom om met ons mee op reis te gaan.

DE JEUGDKERK ORGANISEERT EEN WANDELVIERING

Wat kun je je voorstellen bij een wandelviering voor kinderen en ouders? Als we het hebben over vieren dan gaan we naar de kerk. Dit keer gaan we samen op stap. Wandelend vieren en onderweg maken we een aantal keer een stop. In onze wandelende viering komen we vissers tegen. Jezus maakt vissers van mensen. Gewone vissers die een vis aan de haak slaan met een bijzonder verhaal. De vis Nemo heeft iets bijzonders te vertellen. Word je nieuwsgierig? Dan moet je wandelend met de jeugdkerk gaan meevieren.

Wanneer: Zaterdag 23 juni om 18.30 uur

Waar: We starten bij de waterzuivering in Tubbergen We lopen vanaf de waterzuivering lang het water tot aan de Huyerenseweg, een afstand van 700 meter en lopen samen dezelfde weg terug. Terugkomend krijgen kinderen een vis waarin ze de boodschap van de wandeling kunnen kleuren of schrijven, er is koffie, ranja en een vakantiezegen. Een viering die de jeugdkerk organiseert, maar de kinderen uit de kinderkerk zijn ook van harte welkom. Wij hopen dat velen komen meewandelen.

Namens de werkgroep jeugdkerk,
Diaken Bert Huitink