HERINNERING ADVENTSACTIE

Denkt u  in deze dagen ook aan deze actie?

U bent de laatste weken via kruispunt geïnformeerd over deze actie. Tijdens de vieringen in de kerk is hier ook aandacht aan besteed. Door overstromingen en periodes  van droogte gaan maisoogsten in Malawi steeds vaker verloren. Vooral bij kinderen van alleenstaande moeders leidt gebrek aan eten tot schooluitval, vooral van meisjes. Met steun van Adventsactie krijgen deze gezinnen hulp bij het verbeteren van de voedselzekerheid.

Wij kunnen het werk van Adventsactie financieel ondersteunen.

Omdat de vieringen van van beide kerstdagen alleen online te volgen zijn via KerkTV   zal de bekende melkbus niet achter in de kerk staan.

U kunt wel een bijdragen overmaken op nr. NL97 RABO 0102013306 t.n.v. H. Pancratius Fleringen, o.v.v. Adventsactie Malawi.

Alvast vriendelijk bedankt!

Werkgroep MOV Fleringen