Planning vieringen in onze geloofsgemeenschap!

De vieringen zijn live te volgen via; https://hpancratius.nl/kerk-tv en zijn hier ook terug te kijken

Planning vieringen tot en met  31 december 2023
Nov ‘23 Tijd Viering Voorganger Koor
Vr  24 nov 09.00 Eucharistieviering         Dagkapel Pastoor Hermens  
Za 25 nov   Doopviering Pastor Pikkemaat  
Zo  26 nov 10.30 Eucharistieviering

Christus Koning van het Heelal            Weekend van de Diaconie

Pastoor Hermens Pancratiuskoor
         
Dec’ 23 Tijd Viering Voorganger Koor
Vr   1 dec 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
Zo   3 dec 10.30 Eucharistieviering

1e zondag van de Advent

Pastoor Hermens Multiple Voices
Vr   8 dec 09.00 Eucharistieviering

Maria Onbevlekt Ontvangen 

Pastoor Hermens  
Zo 10 dec 10.30 Eucharistieviering

2e zondag van de Advent

Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  18.45 Wereldlichtjesdag Pastoraal werker Saris  
Vrij 15 dec 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
Za  16 dec 15.00 Kerstconcert   m.m.v. Pancratiuskoor / Multiple Voices    
Zo  17 dec 10.30 Eucharistieviering

3e zondag van de Advent

Adventsactie        (eigen boekje)

Pastoor Hermens Pancratiuskoor
Zo 17 dec 14.30 Kindjewiegen Pastoor Hermens  
Vr  22 dec 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
Zo  24 dec 10.30 Eucharistieviering

4e zondag van de Advent

Pastoor Hermens Pancratiuskoor
Zo 24 dec 19.00 Eucharistieviering       Kerstavond Pastoor Hermens Multiple Voices
Ma 25 dec 05.00 Eucharistieviering       Nachtmis Pastoraal Team Pancratiuskoor
Ma 25 dec 11.00 Eucharistieviering

Eerste Kerstdag

Pastoor Hermens Multiple Voices
Di  26 dec 10.30 Eucharistieviering

Tweede kerstdag

Pastoor Hermens Pancratiuskoor
Vr  29 dec 09.00 Eucharistieviering          Dagkapel Pastoor Hermens  
Zo  31 dec 10.30 Eucharistieviering   Heilige Familie

Oudjaar

Pastoor Hermens Pancratiuskoor
  131 4      
Jan ‘24 Tijd Viering Voorganger Koor
Ma  1 jan 10.30 Eucharistieviering

Maria, Moeder van God

   
Vr    5 jan 09.00 Eucharistieviering           Dagkapel    
Zo   7 jan 10.30 Eucharistieviering    
Vr   12 jan 09.00 Eucharistieviering    
Zo   14 jan 10.30 Eucharistieviering    
Vr   19 jan 09.00 Eucharistieviering    
Zo 21 jan 10.30 Eucharistieviering    
Vr 26 jan 09.00 Eucharistieviering    
Zo 28 jan 10.30 Eucharistieviering    
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVONDWAKE EN AFSCHEIDSVIERING GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices.
Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan. 
Contactpersoon is, 
Dhr. Arie Vreeswijk tel. 06-50251252
==========================================================================

Klik, hier om het “Boekje Avondwake” in te zien

Klik, hier om het “Boekje Avondwake” te downloaden.

 

Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” in te zien

Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” te downloaden. 

=========================================================================

De Avondwake
Het is goed om op de avond voor de uitvaartdienst een wake te houden.
Dit kan gebeuren in het huis van de overledene en/of in de kerk.
Het rituaal heeft eenzelfde grondstructuur.
De wake begint met een begroeting en een inleidend woord.
We ontsteken de gedachteniskaars aan het licht van de paaskaars.
Waarna er een psalm gelezen wordt en gebeden voor de overledene en voor de nabestaanden.
Dan volgen Schriftlezingen en een stilte met een overweging.
Waarna de geloofsgetuigenis volgt met de voorbeden het Onze Vader en Weesgegroet.
Vervolgens wordt de naam van de overledene in het boek der overledenen ingeschreven.

De wake besluit met een gedicht, of met een ander geschikt gebed.
============================================================================

Afscheidsviering op de vooravond van begrafenis of crematie

Sinds enige tijd is er in verschillende omliggende parochies een groeiende belangstelling te bespeuren voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis/crematie. Nabestaanden kiezen hiervoor om verschillende redenen. Binnen de H. Pancratius parochie is al meerdere keren het verzoek van parochianen gekomen voor zo’n afscheidsviering. Vanwege deze belangstelling en de wens van parochianen is besloten dat het vanaf 1 september 2013 voor nabestaanden mogelijk is om te kiezen voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis of crematie.
Deze viering is een extra keuze mogelijkheid naast de al bestaande avondwake en uitvaartviering.

Een afscheidsviering op de vooravond houdt het midden tussen een avondwake en een uitvaart.
De orde van dienst van de afscheidsviering is die van een viering van woord en gebed.
Hiervoor is gekozen vanwege het feit dat de afscheidsviering in de sfeer van biddend waken bij de overledene dient plaats te vinden en dat het daarom niet de bedoeling is de Eucharistie te vieren of communie uit te reiken. Een afscheidsviering op de vooravond wordt verzorgd door (een) parochiële voorganger(s). Bij begrafenis verzorgen zij de andere dag tevens het afscheid op de begraafplaats.
Bij crematie vallen de plechtigheden in het crematorium de andere dag onder verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer. Hiervoor is geen vrijwilliger beschikbaar.

Leden van het pastoraal team gaan niet voor in een afscheidsviering, omdat zij beschikbaar moeten blijven voor het parochiële avondwerk. Ook de emeriti zijn voor deze vorm van afscheid nemen niet beschikbaar.

Wij hopen door het aanbieden van deze nieuwe vorm van kerkelijk afscheid te voldoen aan de behoefte die er onder de parochianen leeft.

Pastoraal team en parochiebestuur

H. Pancratius parochie
==============================================================================

Hieronder staan ‘linkjes’ naar foto’s, door de jaren heen in onze geloofsgemeenschap gemaakt.

KLIK OP EEN ‘LINK’ HIERONDER OM DE FOTO’S TE BEKIJKEN!

 

Klik, voor “Foto impressie Installatie Misdienaars 12-02-2023

Klik, voor “Foto impressie Kindje wiegen 18-12-2022”

Klik, voor “Foto impressie afscheid vrijwilligers 03-07-“2022

Klik, voor “Foto impressie van nieuwe materiaalberging kerkhof 16-02-2022”

Klik, voor “Foto impressie van Oogstdankdagversiering in de Basiliek 27-09-2020”

Klik, voor “Foto impressie afscheid Toos Bertels en stoppen Liturgiekoor” 05-07-2020

Klik, voor “Foto impressie snoeien heg van oude kerkhof op 22-06-2020”

Klik, voor “Installatie van 4 misdienaars op 12-01-2020”

Klik, voor “Kindje wiegen 2e kerstdag 26-12-2019”

Klik, voor “Kindje wiegen 2e kerstdag 26-12-2018”

Klik, voor “Bernhard Schröder 66 jaar collectant 23-12-2018”

Klik, voor “Joey Engbers als misdienaar geïnstalleerd 25-11-2018”

Klik, voor “Huldiging Ans Hofsté 24-11-2018”

Klik, voor “Onderscheiding Petra Kramer 11-11-2018”

Klik, voor “Oogstdankdag versiering 30-09-2018”

Klik, voor “Pancratiusdagviering bij de Kroezeboom op zondag 02-09-2018 

Klik, voor “Multiple Voices zingt in de Friezenkerk in Rome op 11-03-2018” 

Klik, voor
“Foto’s Kindje wiegen 2e Kerstdag 26-12-2017”

Klik, voor “Onze Basiliek in sfeer van de Guldenmis op 20-12-2017”

Klik, voor “Erkenning als Gouden Vriend van Glasrijk 24-09-2017”

Klik, voor “Oogstdankdagversiering in onze Basiliek! 24-09-2017”

Klik, voor “Foto’s van Inspiratiereis naar Polen van 01-09-2017”

Klik, voor “Foto’s Pancratiusdagviering bij de Kroezeboom 03-09-2017”

Klik, voor “Foto’s 12½ jarig jubileum pastor Christianne Saris 29-03-2017

Klik, voor “Foto’s 12½ jarig jubileum Diaken Bert Huitink 05-02-2017”

Klik, voor “Kindje wiegen 2e Kerstdag 26-12-2016″

Klik, voor “Elly Kerhof-Jonkman 25 jaar koorlid Liturgiekoor 20-11-2016”

Klik, voor “Ceciliafeest St. Pancratiuskoor en Zuze Stroot-Groothuis 50 jaar koorlid! 19-11-2016”

Klik, voor “Inzegening Urnenmuur en Strooiveld op kerkhof! 13-11-2016”

Klik, voor “Installatie Douwe Lesscher als misdienaar! 13-11-2016”

Klik, voor “Installatie pastoor Casper Pikkemaat 10-11-2016

Klik, voor “Misdienaaruitje 09-10-2016

Klik, voor “Jongleur aan het werk” 08-10-2016

Klik, voor “Vormselviering 29-05-2016”

Klik, voor “Jubileum pastor Meupelenberg 26-05-2016”

Klik, voor “Pancratiusdag 16-05-2016”

Klik, voor “Afscheidsviering pastoor Nijland 12-05-2016”

Klik, voor “Eerste H. Communie 10-04-2016”

Klik, voor “Schaepmandag 09-04-2016”

Klik, voor “Gezinsviering bgv 40 jarig jub. werkgroep 14-02-2016”

Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 20-12-2015

Klik, voor “Installatie nieuwe misdienaars 22-11-2015”

Klik, voor “Installatieviering Diaken Bert Huitink 13-11-2015”

Klik, voor “Vormselviering 15-06-2015”

Klik, voor “Pancratiusbasiliekkoor 100 jaar 31-05-2015


Klik, voor “Priesterjubileum pastoor Nijland 26-04-2015”

Klik, voor “Vrijwilligers- en Informatieavond 16-04-2015”

Klik, voor “The Passion Eeshof – Geesteren 03-04-2015”

Klik, voor “Kindjewiegen 2Kerstdag 26-12-2014″ 

Klik, voor “Restauratie toren eind 2014”

Klik, voor “Nieuwe misdienaars geïnstalleerd 23-11-2014”

Klik, voor “Glasrijkconcert 04-10-2014”

Klik, voor “Terugkomviering Eerste H. Communicantjes 27-09-2014”

Klik, voor “50 jarig priester jubileum pastor Heuven 17-08-2014”

Klik, voor “Vormselviering 14-06-2014


Klik, voor “Pancratiusdag Lustrumviering 01-06-2014”

Klik, voor “Eerste H. Communie 11-05-2014”

Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2013

Klik, voor “Terugkomviering Eeste Communiecantjes 12-10-2013”

Klik, voor “Vrijwilligers en locatieavond 26-09-2013”

Klik, voor “Installatie Misdinette 23-06-2013”

Klik, voor “Installatieviering Pastoor Nijland 06-09-2013”

Klik, voor, “Vormselviering 01-06-2013”

Klik, voor “Eerste H. Communie 26-05-2013”

Klik, voor “Priesterjubileum pastoor Jansen 07-04-2013”

Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2012″ 

Klik, voor “Avelijnviering 22-12-2012”

Klik, voor “Terugkomviering 10-11-2012”

Klik, voor “Vrijwilligers- en Informatie-avond 04-06-2012

Klik, voor “25 Jarig Jubileum Liturgiekoor 22-04-2012”

Klik, voor “Eerste H. Communie 15-04-2012”

Klik, voor “Vormselviering 13-04-2012”

Klik, voor “Presentatieviering Eerste Communicantjes 01-04-2012”

Klik, voor “Nieuwe misdienaars geïnstalleerd 25-03-2012”

Klik, voor “Vastenwandeling 18-03-2012”

Klik, voor “Startviering Vormsel 05-02-2012”

Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2011″

Klik, voor “Terugkomviering Communiecantjes 26-11-2011”

Klik, voor “Inzegening Vlindertuin 22-10-2011”

Klik, voor “Doop tijdens Eucharistieviering 31-07-2011”

Klik, voor “Rolstoelers in pastorietuin 15-06-2011

Klik, voor “Eerste Communieviering 29-05-2011”

Klik, voor “Presentatieviering Eerste H. Communie 17-04-2011”

Klik, voor “Vormselviering 09-04-2011”

Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2010″

Klik, voor “10 Jarig priesterjubileum pastoor Jansen 27-09-2010”

Klik, voor “Pastor Heuven 80 jaar 27-08-2010”

Klik, voor “Inzegening Begraafplaats De Esch 26-08-2010”

Klik, voor “Rolstoelers in pastorietuin 07-07-2010”

Klik, voor “Startviering H. Pancratius parochie 06-06-2010”

Klik. voor “Nieuws uit Soedan 19-04-2010” 

 

 

BEGRAAFPLAATSEN
Onze ‘Kerkhofcommissie’, heeft de zorg voor het onderhoud van onze begraafplaatsen en de indeling ervan. Ook is er een urnenplateau aanwezig!
Voor informatie over de begraafplaats kan men contact opnemen met Patrick Kok, tel. 06-39287513 van de ‘Commissie van Beheer’.

Voor Reglement begraafplaatsen, Voorschriften graftekens en Grafakte – Klik hierAULA
De Aula van onze kerk bevindt zich rechts achter in de kerk, deze ruimte functioneert als zodanig heel goed vooral omdat de ruimte onder de toren als condoleanceruimte gebruikt kan worden, men kan hier gepast afscheid nemen van de overledene.
Om naderhand de familie in de condoleanceruimte condoleren met hun verlies.
Ook bij de uitvaartviering is het heel passend de overledene van uit de Aula op te halen en de kerk in te dragen. Gedurende de dagen, dat een overledene is opgebaard in de aula/het mortuarium, zijn enkele vrijwilligers beschikbaar om de naaste familie op hun verzoek te begeleiden bij een bezoek aldaar. Hiervoor kan men contact opnemen met:
Mw. R. Stamsnijder, Oldenzaalseweg 50, Tubbergen tel. 0546-624818MEDEDELINGEN OVER ONZE BEGRAAFPLAATSEN

De locatie Tubbergen van onze H. Pancratius parochie beschikt sinds 26 augustus 2010 over 2 begraafplaatsen en wel het “parochiële kerkhof” nabij de kerk aan het Pastoor Vredendaalpad en de nieuwe begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat welke de naam “De Esch” heeft gekregen.
Wij achten het van belang om met betrekking tot het gebruik van de beide begraafplaatsen het volgende onder uw aandacht te brengen.
Vanaf 01-01-2021 is het bestuurlijk en reglementair vastgestelde beleid dat op de begraafplaats de Esch in principe alleen nog bijzettingen (2e begraving in één graf) in bestaande graven, kunnen plaatsvinden van overledenen met een 1e of 2e graad familierelatie tot de eerst begravene (echtgenote, echtgenoot, ouder, kind, broer, zus). Alle overige begravingen zullen op het  parochiële kerkhof (nabij de kerk) plaats vinden.
Uitstrooien van de as na een crematie is op beide begraafplaatsen mogelijk.

Het parochiële kerkhof bij de kerk heeft een urnenwand waar u de urn in kunt plaatsen.

De vlinderboom op de begraafplaats de Esch blijft ook.

Voor begrafenissen op beide begraafplaatsen gelden dezelfde tarieven en grafrechten.
Voor bezoekers van “De Esch” die voor begrafenissen of voor ander bezoek gebruik maken van autovervoer is het van belang om te weten dat de parkeerplaats is afgesloten met een automatisch afsluitbare poort. Deze poort wordt tijdens reguliere openingstijden (overdag) automatisch geopend door op te rijden tot vlak voor de poort. Voor voetgangers en fietsers is een looppoort naast de hoofdpoort beschikbaar. Beide poorten zijn tijdens de nachtelijke uren automatisch gesloten, zodat dan de toegang tot de begraafplaats en de parkeerplaats niet mogelijk is.
Wij vertrouwen met vorenstaande informatie de nodige duidelijkheid te hebben verstrekt over het beleid ten aanzien van het gebruik van onze begraafplaatsen, waarvan wij hopen dat ze – ook in de toekomst – een waardige rustplaats zullen zijn voor onze dierbare overledenen.URNENWAND.

Na een lange tijd van voorbereiding is op zondag 13 november, de urnenmuur en het strooiveld op ons parochiële kerkhof achter de basiliek ingezegend door onze nieuwe pastoor Pikkemaat. We zijn erg blij dat door de inzet van vele vrijwilligers en bedrijven deze urnenwand gerealiseerd kon worden. Op de urnenmuur staat een beeldje, de Wachter, aangeboden door Harrie Lenferink. Onder het beeldje staat een tekst van Jesaja: Wachter, wat is er van de nacht? Het antwoord op deze indringende vraag is: ‘De wachter zei: de morgenstond is gekomen en het is nog nacht’. De profeet wil daarmee zeggen: in de weg van het volhardend vragen naar de Heer en Zijn licht, in de weg van de omkeer naar Hem, in de weg van het komen tot Hem zal de nacht verdwijnen en het licht heerlijk stralen. Aan de achterkant staat de tekst: Het is de Heer die op U wacht. Langs deze weg willen we iedereen bedanken, die het mogelijk heeft gemaakt dat deze urnenwand geplaatst kon worden. Wil men gebruik maken van de urnenwand, dan zijn de kosten hiervoor, € 1.250,00. Hiermee zijn de urn-grafrechten voor een periode van 20 jaar voldaan. Na deze periode heeft men de mogelijkheid deze rechten met 10 jaar te verlengen. Een plek in de urnenmuur heeft ruimte voor twee urnen en evt. 2 kinder-urnen. Ervoor is een kleine ruimte voor het plaatsen van een klein kaarsje. (dus niet voor bloemstukjes). Voor het plaatsen van de urn moet vooraf contact worden opgenomen met het locatiesecretariaat. Zowel op het kerkhof achter de Basiliek als op kerkhof “De Esch” is er nu de mogelijkheid om rond de Calvarieberg de as van een overledene te verstrooien. Wil men de as van een overledene verstrooien, dan kan men contact opnemen met het secretariaat (tel: 0546-621238). Tijdens het uitstrooien zal een lid van de kerkhofcommissie aanwezig zijn. De kosten voor het verstrooien van de as is: € 100,00. Hebt u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.VLINDERTUIN

 Inzegening van de vlindertuin
Met de aanleg van de nieuwe begraafplaats in Tubbergen is rekening gehouden
met een plekje voor een vlindertuin. Met veel zorg en aandacht van de vrijwilligers van de kerkhofcommissie is dit plan gerealiseerd. Zaterdagmiddag 22 oktober 2011 is de nieuwe vlindertuin met vlinderboom op de begraafplaats De Esch ingezegend door pastoor Jurgen Jansen. De vlindertuin is bedoeld voor kinderen die voor de 24ste week van de zwangerschap, geboren en overleden zijn. Wanneer ouders kiezen voor een begrafenis in eigen omgeving helpt dit vaak bij het verwerken van dit verdriet. Deze mogelijkheid is heel bijzonder, want voor deze kinderen is op veel begraafplaatsen geen plek.MONUMENT INDIËGANGERS

“Ze moesten weg en ze bleven weg”
De gemeente Tubbergen kende nog geen monument voor gesneuvelde Indiëgangers.
Daarin is woensdagavond 15-08-2012 verandering gebracht en klonk voor het eerst The Last Post ter nagedachtenis van de vier in Nederlands-Indië (thans Indonesië) omgekomen Tubbergse Indiëstrijders. En onthulden betrokken families officieel een gedenksteen.
Het monument is aangebracht in de muur van de pastorietuin, tegenover de ingang van de begraafplaats achter de Pancratius basiliek.

Het gaat in de gemeente Tubbergen om:
B.H. Hannink (Mander).
J.H. Kroezen (Geesteren).
G.J. Mensink (Tubbergen).
J.A.H.J. Oerbekke (Harbrinkhoek).

Na contact met de desbetreffende families, is gebleken dat er ook nu nog veel verborgen leed heerst. Met name voor wat betreft de zin en de onzin van die gevoerde strijd. Het was duidelijk dat er een zekere behoefte was aan erkenning. en dat heeft geresulteerd in de onthulling van deze gedenksteen. 

CONTACT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN. 

Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, tel. 0546 – 621238
E-mailadres: info.tubbergen@hpancratius.nl
Secretariaat: Mw. Angelique Fiselier.
Openingstijd van het secretariaat is woensdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur.

Voor dringend pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en/of overlijden dan belt u altijd met de weekwacht, telefoonnummer: 06-20430155

KOSTERSTEAM: Coördinator; Bert Bekhuis, tel. 06-38290979

PASTORIE: Grotestraat 64 7651 CK Tubbergen

BASILIEK: Grotestraat 70 7651 CK Tubbergen
Het huidige kerkgebouw werd eind vorige eeuw (1897) onder architectuur van Alfred Tepe gebouwd en behoort tot de neo-gotiek.
De toren (eigendom van de burgerlijke gemeente Tubbergen) stamt uit het begin van de zestiende eeuw en is opgetrokken uit Bentheimer zandsteen.
De toren is in 1977/1978 gerestaureerd en eind 2014 zijn klokken, klokkenstoel en aansturing gerestaureerd en vernieuwd!
Zowel de toren als het kerkgebouw en het interieur zijn ‘Beschermd Rijksmonument’.
Op 6 januari 2000 werd de kerk door Joannes Paulus II verheven tot Basilica Minor.
Onze Basiliek, is elke dag van 09.00 uur tot 18.00 uur geopend.
De Sint-Pancratius Basiliek is uniek in de wereld met 35 gebrandschilderde  ramen van kunstenaars uit vijf generaties Nicolas.
De Kunstwerken zijn in een periode van ruim honderd jaar tot stand zijn gekomen.
Ook de kruiswegstaties in brons zijn ontworpen door de beeld­houwster, Suzanne Nicolas-Nys.
In de kerk staan 2 Maarschalkerweerd orgels, het hoofdorgel is uit 1881 geheel gerestaureerd.
Het orgel in de kerk is in 1883 gebouwd en bezit een nieuwe kast door vrijwilligers gebouwd.

MISINTENTIES
Deze kunt u opgeven bij het secretariaat op woensdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur.
Buiten deze tijden om kunt u uw misintenties schriftelijk opgeven via een briefje in de brievenbus no. 70 bij de kerk,
via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl of KLIK HIER opgave van misintentie of jaargedachtenis.
Het verschuldigde bedrag (€ 10,– voor een misintentie of een jaargedachtenis) kunt u contant bijvoegen in een envelop of overmaken op rekeningnummer: NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v. H. Pancratius Tubbergen o.v.v. ‘Misintenties’.
De gelden (stipendia) voor misintenties en jaar gedachtenissen zijn tevens een bijdrage aan de basiliek.

BANKGEGEVENS GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
Bankrekeningnummer:
 NL 68 RABO 0151 4283 44  t.n.v. H. Pancratius Tubbergen.

INFORMATIEBLAD
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ons “Informatieblad” mee te nemen uit de basiliek, maar toch geïnformeerd wilt zijn over het nieuws in onze geloofsgemeenschap, meld u dan aan via info.tubbergen@hpancratius.nl om geïnformeerd te blijven. We sturen ons Informatieblad graag per mail! Wijzigt uw mailadres, laat het ons ook weten om in contact te blijven!

KERK TV
Alle kerkdiensten zijn live te volgen via de knop “Kerk TV” op onze website of via onze directe link https://hpancratius.nl/kerk-tv
Hier kunnen uitzendingen van vieringen gekeken en teruggekeken worden.

KERK RADIO
Voor Kerkradio kunt u contact opnemen met H. Weernink tel. 0546-621776
Kerkradio wordt uitgezonden via kanaal 22.3

AULA
Onze Basiliek bezit ook een Aula, deze bevindt zich rechts achter in de kerk, deze ruimte functioneert als zodanig heel goed vooral omdat de ruimte onder de toren als condoleanceruimte gebruikt kan worden, men kan hier gepast afscheid nemen van de overledene.
Om naderhand de familie in de condoleanceruimte te condoleren met hun verlies.
Ook bij de uitvaartviering is het heel passend de overledene van uit de Aula op te halen en de kerk in te dragen.
Gedurende de dagen, dat een overledene is opgebaard in de aula/het mortuarium, zijn enkele vrijwilligers beschikbaar om de naaste familie op hun verzoek te begeleiden bij een bezoek aldaar.
Hiervoor kan men contact opnemen met:
Mw. R. Stamsnijder, Oldenzaalseweg 50, Tubbergen
tel. 0546-624818

UITVAARTEN: Coördinator dhr. A.H. Vreeswijk, tel. 06-50251252. 

HISTORIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Geschiedenis van de Sint Pancratius basiliek Tubbergen

De kerstening van Twente vond plaats vanuit Oldenzaal en Ootmarsum.

Door de parochie Ootmarsum werden kapellen gesticht in Denekamp (1150), Almelo (1236) en Tubbergen (c.1276).

De oorspronkelijke kapel was gebouwd op de hof van het adellijk geslacht “van Tubbergen” Deze hof was een hoofdhof of Curtis, d.w.z. een centrum van agrarische exploitatie, en lag ten oosten van de kerk waar men nu spreekt van “’t Rot” Later is deze hof uitgegroeid tot een havezate onder het adellijk geslacht “van Eschede”, dat van 1411 tot 1806 op deze hof heeft gewoond. In 1582 is het huis Eschede of Eeshof verwoest en daarna ten noorden van het dorp nieuw gebouwd waar wij nu nog spreken van de “de Eeshof”.

De kapel in Tubbergen was gewijd aan de Heilige Pancratius. Deze was onder keizer Diocletianus als martelaar gestorven, en begraven aan de Via Aurelia buiten Rome. Volgens de legende zou bij afkomstig zijn uit Frygië in Klein-Azië en zou hij op veertienjarige leeftijd zijn gestorven. Hij geldt als patroon van trouw aan een eens gegeven woord. De kapel werd bediend vanuit Ootmarsum. In de vijftiende eeuw werd de kapel vergroot tot een eenbeukig kerkje en in het begin van de zestiende eeuw werd de toren gebouwd. Deze, opgetrokken in Bentheimer zandsteen, staat er nog steeds. Op 12 maart 1576 werd Tubbergen, kerkelijk gezien, van Ootmarsum gescheiden en werd hier een zelfstandige parochie opgericht.

Ootmarsum heeft hier heftig tegen geprotesteerd, de reden zullen van financiële aard zijn geweest, maar het geschil werd bijgelegd. Tot een duurzaam bewijs van de getroffen scheiding gaf Ootmarsum aan Tubbergen een grote zilveren medaille, waarop de afscheiding gegraveerd was. Later is deze zilveren plaat omgegoten ten behoeve van een miskelk.

Toen in 1597 prins Maurits Oldenzaal, het bolwerk van de Spanjaarden in het oosten van het land, binnentrok kon de reformatie in Twente ingang vinden. Pastoor Schildhuis van Tubbergen bleef echter het oude geloof trouw. Hij stierf in 1610. Tussen 1605 en 1626 was Oldenzaal weer in Spaanse handen. Daarna werden de Spanjaarden voorgoed verdreven en kon gewerkt worden aan de protestantisering van Twente. In 1634 werd een predikant in Tubbergen benoemd. De kerk werd voor katholiek gebruik gesloten. Dat Twente toch voor een deel katholiek is gebleven, is te danken aan het feit dat Oldenzaal twintig jaar in Spaanse handen is geweest. In die jaren kon hier de katholieke contra-reformatie krachtig ter hand worden genomen. Na deze Spaanse jaren raakten de katholieken hun kerkgebouwen kwijt en waren ze genoodzaakt in boerenschuren of adellijke erven bijeen te komen. Wanneer dit voor de katholieken van Tubbergen te gevaarlijk was trok men over de nabijgelegen landsgrens of kwam men samen onder de eeuwenoude Kroezeboom in Tubbergen. In de tweede helft van de achttiende eeuw braken voor de katholieken betere tijden aan. In 1762 werd het pastoor Henficus Bloemen (1758-1806) vergund aan de westzijde van het dorp een kerkhuis te bouwen.

In 1809 bracht Lodewijk Napoleon, Koning van Holland (1806-1810), een bezoek aan Twente en logeerde hij bij de graaf Van Rechteren op het kasteel van Almelo. Daar ontving hij pastoor Johannes van Weersel (1806-1824). Hij nam kennis van het feit dat Tubbergen grotendeels katholiek was gebleven (duizend katholieken tegen 68 protestanten). In hetzelfde jaar 1809 werd de oude kerk weer aan de katholieken teruggegeven.

De Hervormden bouwden in 1810 een eigen kerkje, dat in 1931 werd vergroot. Hier bevindt zich nu de laatgotische zandstenen preekstoel uit de oude kerk. Bij de plechtige ingebruikneming van de oude kerk hield pastoor Van Weersel een preek naar de woorden uit de Apocalyps: ‘En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen’. Aangezien een handvol protestantse gezinnen niet in staat was geweest om voor het benodigde onderhoud te zorgen was de oude kerk bijna twee eeuwen lang zeer verwaarloosd. In 1826 begon men met de noodzakelijke restauratie van het kerkschip.
In 1827 en 1828 werden twee klokken in de toren – die in 1798 eigendom van de gemeente was geworden – geplaatst. De bouwvallige torenspits heeft haar bestaan tot 1842 weten te rekken. In dat jaar werd de toren ontdaan van zijn spits en een gedeelte van zijn bovenbouw er kwam een korte houten spits als vervanging. In 1881 werd de kerk verrijkt met een orgel van de firma Maarschalkerweerd uit Utrecht. Dit orgel is thans nog aanwezig. In 1996 kwam de kerk in het bezit van een tweede Maarschalkerweerd-orgel, een koororgel uit 1882.

In 1893 werd voor het eerst van een nieuw te bouwen kerk gesproken. Drie jaar later begon men met de afbraak van de oude, bouwvallige kerk. Architect van de nieuwe kerk was Alfred Tepe. Op 30 juni 1897 werd zij plechtig in gebruik genomen. Een van de sprekers op die dag was de grote emancipator van de katholieken dr. H.J.A.M. Schaepman (1844-1903), afkomstig uit Tubbergen en in 1927 in zijn geboorteplaats met een standbeeld geëerd. Het brede middenschip van de nieuwe kerk wordt geflankeerd door smallere, doch even hoge zijbeuken. Het schip bestaat uit drie traveeën. Bij de derde travee buigen de buitenmuren uit, zodat een soort transept ontstaat. De kruisgewelven worden gedragen door ronde kolommen. Aan weerszijden van de toren bevindt zich een zijkapel.

In 1977 -1978 vond een restauratie van de toren plaats. Bij die gelegenheid werd deze drie meter verhoogd, wat nog duidelijk te zien is aan het kleurverschil. Ook kwamen er twee nieuwe klokken bij. De kerk behoort tot de neogotiek. Zowel de toren als het kerkgebouw en het interieur zijn: “Beschermd Rijksmonument”.

Bij besluit van Paus Johannes Paulus II is onze parochiekerk op 6 januari 2000 als eerste kerk in het nieuwe millennium verheven tot Basiliek. Het predicaat basiliek is een eretitel die wordt toegekend aan kerken met een bijzondere of opvallende status. Om in aanmerking te komen voor het predicaat Basiliek moet aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan. Zo moet er in elk geval altijd nog sprake zijn van een vitale en levende kerkgemeenschap waaraan het betreffende kerkgebouw ten dienste staat. Daarnaast moet het gebouw voldoen aan bepaalde minimum-maten en moet een zekere ouderdom hebben. Vervolgens is het van groot belang dat de kerk onderscheidend is van andere kerken in de streek; met andere woorden er zal sprake moeten zijn van iets heel bijzonders in of aan de kerk waardoor deze er echt uit springt ten opzichte van andere kerken. Dat hele bijzondere is in onze kerk met name aanwezig door de 35 gebrandschilderde glas in lood ramen van vijf opeenvolgende generaties van de bekende glazeniersfamilie Nicolas.

De basicale waardigheid wordt zichtbaar tot uitdrukking gebracht door met name twee versierselen:

–        het tintinnabulum (standaard met bellen)

–        het conopeum (standaard met paraplu).

Beide eretekenen staan in onze kerk op het priesterkoor ter weerszijden van het hoofdaltaar. Het tintinnabulum is ontworpen en gemaakt door de Roermondse kunstenaar Dick van Wijk. Het conopeum is geheel door enkele vrijwilligers in de parochie gemaakt.

De status van basiliek levert ook het recht op tot het voeren van een wapen. Wapens worden in ons land uitsluitend verleend door de Hoge Raad van Adel Bij besluit van 4 september 2000 is aan onze basiliek het wapen toegekend.

Het Nederlandse basiliekwapen kan men uniek noemen. In het buitenland en buiten Europa vindt het zelfs navolging. Karakteristiek voor het basiliekwapen is de bovenzijde van het wapenschild: U ziet schuin gekruist een conopeum van goud, waarvan het scherm gebaand van goud en geel (rood) met volants van hetzelfde, om en om , gevoerd met goud, en een tintinnabulum van goud, waarin een klokje van zilver. Met het bovenste deel wordt de basilicale waardigheid aangegeven. De onderste helft is gedeeld: In het veld linksonder ziet u een zwaard van zilver, met gevest van goud, vergezeld van twee ijskristallen van zilver. Het zwaard verbeeldt de patroonheilige van onze parochie, de H. Pancratius, die door het zwaard is onthoofd, oplast van Keizer Diocletias te Rome. Sint Pancratius is een populaire volksheilige, een noodhelper.  Verder behoort hij tot een van de ijsheiligen. Wat lag er meer voor de hand, dan aan het zwaard twee ijskristallen toe te voegen, deze staan voor de H. Marmerus en de H. Servatius, die samen met de H. Pancratius de IJsheiligen vormen. De kleur blauw versterkt deze symboliek, terwijl deze kleur tevens aan de Maagd Maria wordt toegeschreven. Eenvoud en treffend waren hier de doelstellingen. Het veld rechtsonder vertoond in goud drie bergen, verwijzend naar de drie bergen in het gemeentewapen van Tubbergen. Omdat men in de heraldiek naar contrast zoekt vanwege de gewenste duidelijkheid, was het zwarte wapen van Tubbergen een probleem. Om het originele wapen te behouden is ervoor gekozen het met een gouden zoom te omlijsten. Aan het wapen is het devies toegekend: Caritas pro Armis hetgeen betekent: De liefde als Wapen. Het voorstel voor dit devies komt van pastoor Th. v.d. Sman.

De status van Basiliek brengt ook verplichtingen met zich mee, o.a.,

Het houden van vieringen bij gelegenheid van:
·         De verheffing tot Basiliek (Hoogfeest van Epifanie, 6 januari).
·         Feest van St. Petrus’ Stoel, 22 februari.
·         Hoogfeest van H.H. Petrus en Paulus, 29 juni.
·         Herdenking van de Pauskeuze, (datum).
·         Op hoogfeesten dient een gezongen eucharistie te worden gevierd.


 

CONTACTPERSONEN WERKGROEPEN

In onze geloofsgemeenschap zijn meerdere werkgroepen actief, hier de verschillende contactpersonen met telefoonnummer.

Organisatie Contactpersoon Telefoonnr.
Commissie van Beheer Peter Kooiker 06-10638508
Locatie secretariaat Angelique Fiselier 0546-621238
Kosters Bert Bekhuis 0546-621275
Kerkleden administratie Angelique Fiselier 0546-623359
Kerkhofcommissie Jos Mensink
Kerkradio Henk Weernink 0546-621776
Kerk TV Gerrit ter Wee 06-53230467
Actie Kerkbalans Irma Huitink
Vrijwilligers Annemarie Huiskes 0546-624906
Liturgie
Coördinator Petra Kramer 0546-623430
Lectoren Marianne van Wegen 0546-622338
Collectanten Gerard Tassche 0546-621599
Misdienaars Lucie Fleerkotte 0546-622823
Pancratiuskoor Jos Frons 06-40098612
Multiple Voices Cyril Lucas 0546-624040
Avondwake/Uitvaart Arie Vreeswijk 06-50251252
Catechese
Eerste H. Communie Karin Roelofs 06-83897776
H. Vormsel Karin Roelofs 06-83897776
Dopen Annelies Bekhuis 06-12263127
Kindje wiegen Karin Roelofs 06-83897776
Diaconie
Bedevaart Lourdes/Kevelear Brigitte Olthof 0546-622774
Bezoekgroep Mirjam Andringa 0546-622251
Bezoekgroep Aula Riky Stamsnijder 0546-624818
MOV Dianne Nijhuis 0546-601582

 

 KOREN GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

MULTIPLE VOICES
Het koor is opgericht in het voorjaar van 1966. Bij de plechtige communie was een koor nodig en vanuit de lagere school werd door docent dhr. Nelissen een koor samengesteld uit de kinderen van de 6e klas.

Dat koor is onder zijn leiding blijven bestaan en werd het Jongerenkoor Tubbergen. In al die jaren is het koor blijven bestaan, maar zoals dat gaat met een jongerenkoor, wel steeds met een wisselende bezetting. De begeleiding heeft altijd bestaan uit piano en drum, en dan aangevuld met verschillende (blaas)instrumenten.

Eind jaren 90 werd het steeds moeilijker de ‘jonge jongeren’ bij het koor te krijgen en daarom werd toen besloten de leeftijd naar boven vrij te geven. Op dat moment is de naam van het jongerenkoor veranderd in Multiple Voices, wat staat voor een meervoudigheid van stemmen.
Momenteel bestaat het koor dan ook uit zo’n 30 leden van 30 tot bijna 60 jaar, dat in een zeer gezellige sfeer een zeer wisselend repertoire uitvoert. Er wordt eens in de 2 of 3 weken gezongen in de Pancratiusbasiliek in de viering van zondagmorgen 10.30 uur,  zo af en toe is dat dan een eigen themaviering.

Op woensdagavond is de repetitie van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Er wordt fanatiek geoefend, en eens per maand gaat het koor na de repetitie even een drankje nuttigen. Mocht je zin hebben te gaan zingen bij dit koor dan kun je gerust komen kijken op de woensdagavond, je mag ook contact opnemen met dirigente Petra Kramer, tel: 0546-623430 (na 18.00 uur)

De samenstelling van ons bestuur is;
Voorzitter: Cyril Lucas
Penningmeester: Francoise Haarhuis.
Secretaris: Astrid Lucas
Lid: Elsbeth Olde Hampsink
Lid: Karin Grootelaar.
PANCRATIUS BASILIEKKOOR 

Het Sint Pancratius Basiliekkoor Tubbergen is een gemengd dames en heren kerkkoor.
Het koor is opgericht in 1915.
Er zijn ongeveer 50 actieve leden, verdeeld over 4 stemgroepen.

Wekelijks worden door het koor de eucharistievieringen verzorgd.  Afwisselend wordt gezongen door het gemengde koor dan wel door de “Schola Cantorum” welke een geheel Gregoriaanse Mis verzorgt.  De Gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke kerk. De term gregoriaans is een verwijzing naar paus Gregorius en wordt sinds de 9e eeuw gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die een vast onderdeel is van de kerkelijke liturgie.

Kerkelijke stukken worden vertolkt van verschillende beroemde componisten. Het koor heeft in het verleden o.a. reizen gemaakt naar Rome en Beijing en daar een aantal vieringen verzorgd o.a. in de Sint Pieter en in Beijing o.a. in de Nederlandse Ambassade. Regelmatig verzorgt het koor – met name rond de Kerst –met veel succes concerten met koren uit de regio.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Wil je graag zingen, heb je in het verleden al eerder gezongen en wil je graag de draad weer oppakken, houd je daarnaast ook van een gezelligheid, kom dan geheel vrijblijvend een keer op de wekelijkse repetitieavond. Elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur. Dirigent van het koor is Jeroen Hulshof.
Jeroen studeerde piano en orgel aan het conservatorium te Enschede. Hij volgde vele masterclasses en heeft in het verleden diverse prijzen gewonnen o.a. op het Prinses Christina Concours. Hij heeft een diverse beroepspraktijk en werkt veel met zangers, koren en andere instrumentalisten en geeft pianoles aan zowel kinderen als volwassenen.

Het bestuur van het Sint Pancratius Basiliekkoor bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:             Jos Frons                tel. nr. 06-40098612
Penningmeester: Jan Hesselink          tel. nr. 06-51561479
Vice- voorzitter
Secretaris:             Ton van Lint          tel. nr. 06-50481947
Bestuurslid:          Lucie Veldhuis       tel. nr. 0546-622649
Bestuurslid:          Meriam Andringa  tel. nr. 0546-622251

Voor inlichtingen, neem gerust contact op met een van de bestuursleden 

PASTORAATSGROEP GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

De door het bestuur van de H. Pancratius parochie bevestigde leden van de pastoraatsgroep zijn als het ware oog en oor binnen de locatie. Zij zijn het aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap en kunnen bij hun werkzaamheden rekenen op hulp en ondersteuning van het pastoresteam.
Het blijft echter een wederzijds gebeuren of te wel als geloofsgemeenschap moet U zelf ook oog en oor hebben voor elkaar en mochten er zich zorgen of situaties voordoen die U graag met iemand wilt delen, dan kunt U zich tot de leden van de pastoraatsgroep wenden.

Voor mailbericht aan een van de pastoraatsgroepleden, gebruik dan E-Mail; info.tubbergen@hpancratius.nl

De groep bestaat uit de volgende parochianen:
Annemarie Huiskes, voorzitter, werkveld vrijwilligers, tel. 0546-624906
Anne Bossink, werkveld diaconie, tel. 0546-622710
Brigitte Olthof-Hollink, werkveld diaconie, tel. 0546-622774


 

COMMISSIE VAN BEHEER TUBBERGEN

Dhr. Peter Kooiker, – Voorzitter tel. 06-10638508

Dhr. Th. Masselink, – Secretaris tel. 06-48810939

Mevr. M.E.J. Lenferink-Meulenbroek – Budgethouder tel. 0546-621374

Dhr. Patrick Kok,  – Gebouwenbeheer, tel. 06-39287513


FUNCTIEBESCHRIJVING COMMISSIE VAN BEHEER

Doelstelling: het besturen van de geloofsgemeenschap conform burgerlijk- en kerkelijk recht
c.q. kerkelijke bepalingen en richtlijnen.

Taken: Algemeen
het zorgen voor de continuïteit van de geloofsgemeenschap;

het zorgen voor een kwalitatief goede beleving van de locatie bij de parochianen;
het zorgen voor een goede betrokkenheid van de parochianen bij de geloofsgemeenschap;
het vaststellen van beleid en vervolgens ondersteunen van en toezien
op de uitvoering van het vastgestelde beleid, kerkelijke bepalingen en richtlijnen.

Overleg en Samenwerking:
De Commissie van Beheer vergadert regelmatig, legt verantwoording af aan de parochianen op de locatieavond, overlegt met Parochiebestuur, het Bisdom en onderhoudt contacten met de gemeente Tubbergen, de Hervormde kerk Tubbergen en andere besturen met name binnen de geloofsgemeenschap Tubbergen.