Leerhuis, Groeien in Geloof

 

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: ‘Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?’ Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof en dat geloof ook met elkaar te delen. Natuurlijk vanuit het respect voor elkaars geloof. Hier begint ook het synodaal proces, heel dichtbij, in uw eigen parochie. Afgelopen periode zijn we begonnen met een groep van acht personen. Zij hebben de zeven bijeenkomt met enthousiasme doorlopen. Hieronder kunt u lezen hoe de deelnemers deze bijeenkomsten hebben ervaren.

 

 

Terugblik door deelnemers Leerhuis, Groeien in Geloof:

 

Op 18 oktober 2023 kwamen wij met acht parochianen samen in het parochiecentrum in Tubbergen voor de eerste bijeenkomst van het Leerhuis, voor de cursus Groeien in Geloof.

 

Het leven is leren en groeien, zo stond er in de folder. Met vallen en opstaan. En welke betekenis daarbij heeft het geloof in Christus. Centraal in de cursus staat de ontmoeting met elkaar en in de uitwisseling van (geloofs)ervaringen van hoop, twijfel, vertrouwen en vragen.

 

Iedere avond begonnen wij om 17.30 uur met een eenvoudige maaltijd. De eerste keer verzorgd door pastor Saris en pastoor Hermens en de volgende keren zorgden wij om en om voor een maaltijd. Het is goed zo te beginnen. Gezellig en aangenaam en het verbindt. Hierbij hebben we gevarieerd en smakelijk gegeten: pizza, bami, stamppot bieten met kaas, soep, heerlijke toetjes, bovendien zorgde een van de deelnemers voor de wijn.

 

Daarna kwamen we aan de hand van het thema van de avond – en de uitleg daarbij van de pastores – met elkaar in gesprek over onze eigen geloofsleven.

 

Het delen van wat je ten diepste raakt als mens, als gelovige is heel waardevol. Woorden vinden was soms lastig en niet alles hoefde gedeeld te worden. Maar wat er gebeurt – door je gezamenlijke kern (je geloof in Christus) voel je een grote verbondenheid met elkaar en dat stemt tot dankbaarheid.

 

De avonden duurden tot ongeveer 20.30 uur. Dat betekent toch op tijd thuis en dat is ook fijn.

 

De kerk – de parochie is een plaats waar je dingen leert, waar ontmoetingen plaatsvinden die je helpen om te groeien in geloof. In het leerhuis – in de cursus –  hebben we dankbaar ervaren hoe het is om elkaar deelgenoot te maken van wat ons als gelovigen zo treft – zo beroert.

 

Naast het samen vieren – samen zingen – samen vrijwilliger zijn in de kerk – is de geloofsuitwisseling heel verbindend.

Daarom voor iedereen: de cursus Groeien in geloof: van harte aanbevolen.

 

En verder namens de deelnemers: pastoor Hermens en pastor Saris:

Hartelijk dank voor de begeleiding.

 

En langzaam heb ik geleerd.

Geleerd wat ik ergens in mijn drukke, goedgeorganiseerde,

zo ‘nuttige’ leven was kwijtgeraakt.

Ik heb geleerd dat alles wat is,

een geschenk is van de God van Liefde.

Alles is genade.

Licht en water, onderdak en eten, werk en vrije tijd,

kinderen, ouders en grootouders,

geboorte en dood, alles wordt ons gegeven.

Met welk doel?

Opdat wij gracias – heb dank – kunnen zeggen:

aan God, aan elkaar, aan allen en iedereen.

 

Henri Nouwen

 

 

In onze parochie willen we onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van het leerhuis. Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en de twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de Katholieke Traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

 

In totaal zijn er zeven bijeenkomsten in het parochiecentrum van Tubbergen met tien tot twaalf deelnemers, die worden verzorgd door het pastoraal team.

Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die ook door de deelnemers samen wordt bereid en waarbij de deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen. We starten een nieuwe ronde met zeven bijeenkomsten waarbij u wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Van harte welkom!!!

 

De zeven bijeenkomsten worden gehouden van 17.30 uur tot 20.30 uur op:

Dinsdag 12 maart a.s.                Kennismakingsbijeenkomst.

Donderdag 21 maart 2024          God de Vader

Woensdag 10 april 2024             God de Zoon- Jezus Christus

Donderdag 25 april 2024             God de Heilige Geest

Dinsdag 7 mei 2024                    Bidden

Donderdag 23 mei 2024              Eucharistie en andere sacramenten

Dinsdag 4 juni 2024                    Diaconie

 

Inhoudelijke vragen en opgeven voor de geloofsbijeenkomsten kan telefonisch via het centraal secretariaat tijdens openingstijden (06-33564002) of via e- mail: info@hpancratius.nl , tot vrijdag 9 maart a.s.

Verdere informatie vindt u ook via een foldertje achter in de kerk en op de website van de parochie.

 

Pastoraal team