Samen jongeren helpen in Guatemala via de Vastenactie

Onze parochie vraagt in deze veertigdagentijd via de vastenactie aandacht voor het

project “betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala”.

Vorig jaar hebben we als parochie een heel mooi bedrag bij elkaar gebracht voor een te bouwen school in Guatemala.

Dit jaar willen we jongeren in dit zelfde land hoop geven op een mooie toekomst.

Door onze steun kunnen ze opgeleid worden als landbouwer, waarmee ze zichzelf en hun families van gevarieerde voeding kunnen voorzien en zorgen voor extra inkomsten.

In het weekend van 9 en 10 maart staat dit project centraal in de vieringen en is er een speciaal boekje gemaakt met passende teksten, liederen en gebeden.

U bent van harte uitgenodigd!

Er zijn ook scholen die aandacht schenken aan het project en het steunen:

De Mariaschool in Vasse houdt een sponsorloop en de Aloysiusschool in Geesteren vraagt de kinderen thuis en in de buurt klusjes te doen voor dit goede doel.  Vooraf zal pastoraal werker Christianne Saris de kinderen komen vertellen over het project.

Daarnaast zal ze ook op de Alphonsusschool in Mariaparochie het project komen toelichten zodat de kinderen weten waarvoor ze geld geven met de vastendoosjes in de goede week.

Doet u mee? U kunt een bijdrage doneren via de bussen in de kerk, of het overmaken op rekening:

NL 21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie Den Haag

t.n.v. projectnummer: 402437

met vermelding van “toekomst landbouwers Guatemala” of via onderstaande QR code. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!