Jaargang 59 nr. 43 en 44                                                               22 okt. t/m 4 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Barmhartigheid als sleutel voor een vreedzame wereld

De maand oktober is Mariamaand. In deze maand mogen we ons laten inspireren door wat Maria uitdraagt. Eén van de namen van Maria is :“Moeder van barmhartigheid”. Als moeder van Jezus en moeder van alle christenen, staat ze dicht bij God en dicht bij mensen. We mogen bij haar een zorgzame liefde ervaren die van God komt. In het danklied (het Magnificat) drukt Maria haar geloof uit dat Gods barmhartigheid de wereld verandert tot een heilzame plaats voor alle mensen. Dat is voor ons een troostend perspectief in een tijd waar velen tegenover elkaar lijken te staan en waar nog veel onrecht plaats vindt. Het is dus zaak dat wij ruimte maken voor barmhartigheid of compassie in ons leven.  De Britse schrijfster Karen Armstrong heeft dit in 2008 onder de aandacht gebracht in een lezing. Zij sprak de wens uit dat er een beweging zou ontstaan die zich sterk zou maken voor meer compassie tussen de mensen. Ze raakte velen met haar oproep en eind 2009 was er een beweging en een “handvest voor Compassie”, opgesteld door denkers uit het christendom, jodendom, islam, confucianisme, hindoeïsme en boeddhisme. Het handvest is in 32 landen gelanceerd en gebaseerd op de gulden regel “Wat Gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Het is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Inmiddels hebben miljoenen mensen er hun handtekening onder gezet en honderden organisaties zich aangesloten bij die beweging.

In het handvest staat dat “compassie de drijfveer is om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen en om ieder mens te behandelen met waardigheid en respect”. Zo kan compassie gemaakt worden tot een “duidelijke, lichtende en dynamische kracht”. Zo te zien, heeft het handvest nog niets aan actualiteit ingeboet en kan het ons helpen, om in navolging van Maria, barmhartig te zijn om zo samen te bouwen aan de wereld van morgen. Dat wij elkaar daarbij mogen inspireren.

Zij nodigt ons ook uit, om in navolging van haar zoon, open te staan voor die liefde en er zelf deelgenoot van te worden. We zien dat in Lourdes waar mensen zich ontfermen over elkaar en waar de kwetsbare mensen op de eerste plaats komen. Die woorden kunnen ons steunen in een wereld waarin zoveel verandert en waar we soms weinig houvast lijken te hebben.

Christianne Saris, pastoraal werker

 

Thema:

 1. 23 okt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. Missiezondag

 

In het weekend van 29 en 30 oktober is er geen viering in onze kerk.

Thema: Allerzielen                                                                                                               

 1. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Grootelaar

Beltweg 6, Manderveen

*13-05-1942                       ꝉ 07-10-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 oktober

Jaargedachtenis: Bennie Kienhuis (Manderveen), Gerhard Geerink, Leo Scholten (Itterbeck), Sien Derkink-Lucas.

Misintenties: Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Jan Grootelaar(Manderveen).

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 2 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Bernard en Truus Bekhuis-Haarhuis, Henk Tijink, Hendrik Niemeijer.

Misintenties: Gerard Bekhuis, ouders Bertels en Jan, ouders De Koning-Brekelmans, overl. Pastores, Lena en Gerhard Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, ouders Bertels ouders De Koning en Jan, Marietje ter Groot-Ophof, Marie Paus-Hamer, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Schothuis-Wolters, ouders ter Groot-Nijkamp, overl. ouders Meijer-Paus, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis, Ouders Hagedoorn-Groothuis, overleden leden van ons Liturgiekoor, Gerard en Rieka Kleizen, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Kleinhaarhuis, Gerrit Mensen, Aloy Tijhuis, Joop Plegt, Jan en Marie Pouwels, Annie Heppenhuis-Velers, overl. ouders Heppenhuis-Hofsté, Herman Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Mensen-Hoek, ouders Haarhuis-Beld en Bennie, Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Steffanie Kroeze, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Frans Mensen en ouders Mensen-Kleizen, overl. fam. Tijink-Snijders, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan Lohuis, Harrie den Riet, Joop van de Aast en fam., Rita Meijer en ouders Brouwhuis-Bruins, Joop Perdaan, Hendrik Niemeijer, Marinus en Marietje Finkers en Jan Kroeze, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis Horst en fam., ouders Grootelaar-Oude Voshaar, overl. ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Herman Oude Elberink, Joseph Paus, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, alle overledenen die hier op ons kerkhof rusten.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 oktober 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, Y. Nijhuis, J. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp
Woensdag 2 november 19.00 uur

Lector: A. Kroeze, M. Hesselink
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen in parochiecentrum

I.v.m. de hoge gasprijzen zullende vieringen m.i.v. zaterdag 5 november plaatsvinden in het parochiecentrum.

Mochten de regels omtrent Corona  aangescherpt worden, zullen we u hierover berichten.

 

Afscheid Pastoor Pikkemaat

Zoals reeds bekend, zal onze pastoor Casper Pikkemaat na zes jaar onze parochie verlaten om enerzijds al werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om anderzijds vanaf 1 november ingezet te worden als tweede priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

Als parochie zullen wij hem uitzwaaien op woensdagavond 9 november. Om 19.00uur wordt de eucharistie gevierd in de Pancratius basiliek in Tubbergen, waarna een receptie staat gepland bij ’t Oale Roadhoes. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

 

Even voorstellen

Per 1 november a.s. ben ik door onze aartsbisschop benoemd tot de nieuwe pastoor van de H. Pancratius parochie. Begin november zal ik zeer waarschijnlijk gaan verhuizen van Twello naar Tubbergen en ga dan wonen op de pastorie. Op 15 november a.s. om 19.00 uur zal de installatieviering in de basiliek te Tubbergen plaatsvinden.

Ik ben Hans Hermens, geboren op 4 december 1965 te ’s-Hertogenbosch en opgegroeid te Vught. In 2005 ben ik door Kardinaal Simonis gewijd tot priester en vervolgens door hem gezonden naar het parochieverband Twente west. Ik kwam te wonen in Vroomshoop.

Daar heb ik drie jaar met veel plezier gewerkt als priester. In 2008 kwam ik terecht in de Betuwe, tussen Arnhem en Nijmegen, en werd pastoor van de St. Benedictusparochie. In 2013 vertrok ik naar Salland en werd pastoor van de Emmanuelparochie. In 2018 werd ik pastoor van twee parochies de H.H. Franciscus- en Claraparochie, Twello en omgeving en de Emmausparochie, Apeldoorn. Vorig jaar gefuseerd tot de St Franciscusparochie. Nu moet ook ik hier weer afscheid nemen en dan merk ik dat ik ook hier weer gehecht ben geraakt aan vrijwilligers en parochianen. En bij een afscheid merk ik ook dat dit gehecht zijn, wederzijds is.

Ik ben nu zeventien jaar priester. Voor mij speelde de roeping voor het priesterschap al vroeg, vanaf mijn achtste jaar. Maar toen ik ouder werd, kreeg ik steeds meer negatieve reacties op deze keuze. En zeker in de pubertijd is het moeilijk, misschien wel onmogelijk om hier aan vast te houden.

In Nijmegen heb ik de lerarenopleiding gedaan en ben wiskundeleraar geworden, en kwam op een grote scholengemeenschap in Culemborg te werken. In deze acht jaren waarin ik leraar was genoot ik van het omgaan met de vele leerlingen. Vooral de interactie en het begeleiden van deze leerlingen trok mij zeer aan. Maar toch bleef ik mij ook aangetrokken voelen door de stem van de Roepende. Ik was 30 toen ik begon aan mij theologieopleiding aan de Katholieke Universiteit te Utrecht en besloot pas na vijf jaar studie, mijn baan als wiskundeleraar op te zeggen en me aan te melden bij het Ariënskonvikt, de toenmalige priesteropleiding voor het aartsbisdom. Om tot deze keuze te komen is

een strijd aan voorafgegaan die hoort bij een persoonlijke groei, in geloof en persoon. Achteraf, een

deel van mijn levensweg overziend mag ik mij toch geleid weten.

Ik werk nu negentien jaar met veel vreugde in het pastoraat. Ik voel me bevoorrecht om mensen

vanuit een gelovig perspectief nabij te mogen zijn, op momenten van vreugde en verdriet. Een

ontmoeting van mens tot mens kan mij echt verwonderen, elk mens draagt een verhaal met zich mee en dat is de moeite waard om naar te luisteren.

In elk mens ontmoeten we ook een glimpje van Gods aanwezigheid. Wij allen zijn immers naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen.

Als pastoor krijg ik naast pastorale taken ook te maken met bestuurlijke taken, als pastoor ben je immers ook voorzitter van het parochiebestuur, zo schrijft het kerkrecht dit ook voor.

Ik spreek de hoop uit, vele goede contacten te mogen hebben met het pastorale team, parochiebestuur, de vele vrijwilligers en vrijwilligsters, en met alle parochianen uit de Pancratius parochie. Ik besef maar al goed dat ik als pastor, pastoor, het nooit alleen kan, en veel van jullie kan leren. Zo heb ik ook jullie hulp en inspiratie nodig. En ik bid God om zijn zegen en steun voor het werk in onze Pancratius parochie.

Ik zie met vertrouwen de toekomst tegemoet en kijk uit naar het ontmoeten van nieuwe mensen in de geloofsgemeenschappen. Werken als pastor, ik vind het heel mooi werk.

Hartelijke groet, pastoor Hans Hermens

 

Da Capo  50 jaar

Da Capo is een gemengd koor uit Saasveld. Het heeft ruim 30 leden, niet alleen uit Saasveld, maar uit allerlei plaatsen in de omgeving. Er is een vaste pianiste Josefien Havinga. Het koor staat onder leiding van Resy Weernink- ten Have. Bij sommige optredens doen er een drummer en/of bassist mee. 50 jaar geleden is het koor opgericht als Jongerenkoor Saasveld. In die tijd werden er in veel parochies koren opgericht. Er klonk herkenbare muziek en tekst in de kerken (beatmissen). Het jongerenkoor kreeg in de eerste jaren weinig medewerking van de zeer conservatieve pastoor Aalders.

Gerda de Lenne, een van de oprichters van toen, is nog steeds zingend lid van het koor en ook al die tijd actief in de tekstgroep. De eerste dirigent, Jan ten Have, was de vader van de huidige dirigente.

Ruim 10 jaar na de oprichting kwam er een nieuwe dirigent, Chiel Geerligs. De leden van het jongerenkoor werden ouder en het koor werd thema-koor. Dit koor zong vernieuwend liturgisch materiaal, waarbij de inhouden van de teksten voorop stonden. In augustus 2000 ging het koor bijna ter ziele. De dirigent stopte, het koor had weinig leden en weinig liefhebbers van het genre onder de parochianen.

Aangespoord door de laatste leden van het koor, nam Resy het stokje over met een flinke ambitie: Het koor moest veel groter worden, muzikaal goed gaan zingen en een gevarieerd repertoire krijgen. Na een wervingsactie kwamen er veel nieuwe leden bij. Bij deze doorstart hoorde een nieuwe naam: Da Capo. Dit is een muziekterm die letterlijk ‘vanaf het begin’ betekent. Nog steeds zingt het koor regelmatig in kerken, maar het heeft ook op vele andere podia in de regio gestaan met eigen producties. De laatste jaren heeft het koor succes gekregen met uitvoeringen van het ‘Moeder Aarde’-concert en de Passie van Saasveld, een ‘passion’ in een plaatselijke context. Behalve begeleide zang horen bij deze producties beeldmaterialen die op een groot scherm worden vertoond.

In de Corona-tijd heeft het koor weinig activiteiten gehad. Inmiddels is het koor weer op volle sterkte. Binnenkort kan dan eindelijk het jubileumconcert worden gehouden. Het gouden jubileum wordt gevierd met een vrij toegankelijk concert op zaterdag 5 november om 19.00 uur in de Plechelmuskerk van Saasveld. Het koor zingt een aantal favoriete liederen uit het omvangrijke repertoire. Iedereen is van harte welkom.

Jaargang 59 nr. 41 en 42                                                                          8 t/m 21 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Thema: Mariaviering                                                        28e zondag door het jaar

 1. 9 okt. 09.00 uur: Mariaviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastor Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Bidden                                                                    29e zondag door het jaar

 1. 16 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Stef Busscher,

Rouweweg 6, Langeveen

*17-02-2004             ꝉ 17-09-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 9 oktober

Jaargedachtenis: Susan Broekman-Weultjes, Jan Derkink.

Misintenties: Cilia Weultjes-Lenes, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Gerard en Rieka Kleizen, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Stef Busscher.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 16 oktober

Misintenties: Joop Plegt, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Bennie Steggink, Gerard Oude Hendriksman, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Cilia Weultjes-Lenes, Stef Busscher.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 9 oktober  09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Zondag 16 oktober 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

Misdienaar: J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig

Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

Benoeming pastoor Hermens voor de Pancratius parochie

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze parochie.

In de afgelopen week heeft het pastoraal team en het parochiebestuur van onze H. Pancratius parochie alvast kennis mogen maken.

Per 1 november aanstaande zal pastoor Hermens deel uitmaken van ons pastoraal team.

Pastoor Hermens heeft in 2005 zijn priesterwijding ontvangen.

Hij is momenteel pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en omgeving en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.

De installatieviering zal op dinsdag 15 november plaatsvinden in de basiliek in Tubbergen.

We zijn de aartsbisschop dankbaar voor deze benoeming en hopen op een goede samenwerking met pastoor Hermens.

Hartelijke groet, Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Mariaviering.                  

Graag willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de Mariaviering a.s. zondagmorgen om 9.00 uur in onze parochiekerk te Langeveen.
Samen ons hart richten tot Maria, zingend en biddend Maria eren en danken omdat ze er altijd voor ons is. Al onze zorgen en vragen kunnen we bij haar neerleggen. In deze viering willen we Maria graag centraal stellen en uw speciale aandacht vragen voor deze bijzondere vrouw,  Moeder van Jezus en Moeder van ons allen!
Na de viering bent u allen van harte uitgenodigd in het parochiecentrum voor een kop koffie en een gezellig samenzijn.

Werkgroep Mariaviering.

 

Afscheid Pastoor Pikkemaat

Zoals reeds bekend, zal onze pastoor Casper Pikkemaat na zes jaar onze parochie verlaten om enerzijds al werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om anderzijds vanaf 1 november ingezet te worden als tweede priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

Als parochie zullen wij hem uitzwaaien op woensdagavond 9 november. Om 19.00uur wordt de eucharistie gevierd in de Pancratius basiliek in Tubbergen, waarna een receptie staat gepland bij ’t Oale Roadhoes. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Gezocht: huishoudelijke hulp pastoor Hermens

Per 1 november start pastoor Hermens binnen onze parochie.

Hij zal in Tubbergen de pastorie betrekken.

Voor de schoonmaakwerkzaamheden en bereiding van maaltijden zijn we op zoek naar een nette en gezellige huishoudelijke hulp voor circa 14 uur per week.

Werkdagen dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur tussen 9.00 en 12.30 uur, maar deze uren zijn nader af te stemmen.

Bij belangstelling en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter parochiebestuur)

06-31751189/b.holtschlag@hpancratius.nl

 

Bloemschikken in het kader van het jaarthema “licht”

Na de geslaagde avond van vorig jaar, nodigt de Pancratius Commissie u opnieuw uit voor een avond bloemschikken. We gaan een stuk maken in het kader van het thema “Licht”. Dit thema is gekozen als jaarthema voor het pastorale werkjaar 2022-2023 van onze parochie. “Licht” als hoop en bemoediging in zorgelijke tijden. Evelien Olimulder zal deze avond begeleiden. De avond zal plaatsvinden op donderdag 20 oktober bij Erve Kampboer in Geesteren. De avond begint om 19.00 uur. De eigen bijdrage bedraagt 7 euro. Er is plaats voor 40 deelnemers, vol is vol! Graag aanmelden met naam en telefoonnummer via het emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij het centraal secretariaat van onze parochie tijdens de openingsuren, op het nummer 06-33564002 . U bent van harte uitgenodigd!

Collecte-opbrengst Spierfonds Langeveen

De collecte voor het prinses Beatrix Spierfonds heeft dit jaar in Langeveen het bijzonder mooie bedrag van € 931,42 opgebracht.
(in 2021 bedroeg de opbrengst € 855,01).

De organisatie wil alle collectanten en gulle gevers hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen.

 

Stembus Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 geopend

Dit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. Hiervoor zijn vijfentwintig initiatieven genomineerd waaronder Rock Solid en Wereldlichtjesdag uit onze parochie.

Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt: daarvoor kan vanaf nu worden gestemd op https://www.aartsbisdom.nl/stembus.

U kunt hierbij helpen. Stem op Wereldlichtjesdag of Rock Solid en laat hen de prijs in ontvangst nemen. Wat zou dat mooi zijn.

11 Rock Solid H. Pancratiusparochie Tubbergen

De doelstellingen van het jongerenpastoraat zijn met jongeren op weg gaan in hun geloof en activiteiten organiseren voor deze jongeren, gericht op hun geloof. Inmiddels is Rock Solid in Tubbergen een begrip. Jongeren stimuleren en inspireren elkaar om het geloof op een eigentijdse manier te beleven, zowel binnen de kerkmuren als daarbuiten. Het omzien naar elkaar en het er met respect zijn voor elkaar is merkbaar en voelbaar binnen de verschillende leeftijdsgroepen. De kerk wordt op een andere wijze van en door jongeren een nieuwe toekomst gegeven!

14 Wereldlichtjesdag en Vlindertuin H. Pancratiusparochie Tubbergen

Wereldlichtjesdag is een dag van herinnering aan alle overleden kinderen, jong en oud, die op de tweede zondag van december wereldwijd wordt gehouden. Mensen steken in de avond om zeven uur (plaatselijke tijd) kaarsjes aan voor overleden (klein)kinderen en zo gaat een etmaal lang een lint van lichtjes over de aardbol. In de Pancratius parochie is een werkgroep ontstaan die Wereldlichtjesdag jaarlijks voorbereidt. Sinds 2019 zijn er bijeenkomsten gehouden in de Pancratius parochie waarin de overleden (klein)kinderen zijn herdacht. Ondanks de coronabeperkingen is het ieder jaar een warme en emotionele bijeenkomst.

Twee mooie initiatieven die de prijs verdienen.

Breng daarom uw stem uit voor 15 oktober. https://www.aartsbisdom.nl/stembus.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Namens de twee genomineerden uit onze parochie, alvast dank,

Pastoraal team

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente, Meditatief wandelen vanuit de RK-kerk Jacobus de Meerdere in Lonneker

ThemaWat heb je nodig om gelukkig te zijn’

Op zaterdagmorgen 8 okt. 2022 vindt er weer een meditatieve herfstwandeling plaats vanuit de RK-kerk ‘Jacobus de Meerdere’ aan de Dorpsstraat 96 te Lonneker

Iedereen is tussen 09.15 en 09.30 uur welkom bij de Jacobuskerk te Lonneker voor een frisse ochtendwandeling. Na een kort meditatief moment in deze prachtige kerk wandelen we plm. 11 km door het mooie buitengebied van Lonneker.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met stilte­momenten en spirituele gedichten.

Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers. Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave ook even uw woonplaats vermelden.

 

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op dinsdag 1 november 2022 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Bamberg, Dr. Ludwig Schick. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Denekamp/De Lutte:    mevrouw R. Vloothuis                06 – 22 04 48 22
Beuningen/De Lutte:    mevrouw A. van Langen            06 – 20 47 73 33
Lattrop:                               mevrouw A. Pegge                     0541 – 22 93 45
Noord Deurningen         mevrouw A. Brunink                     0541 – 35 39 10
Ootmarsum                       de heer H. van der Aa                0541 – 29 27 78                                             de heer G. Lohuis                            06 – 12 35 37 45
Rossum                               mevrouw A. Heerink                    0541 – 62 57 88                                             mevrouw R. Aveskamp          0541 – 62 56 71
Tilligte                                  mevrouw I. Pross                           0541 – 22 13 58

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38) of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 39 en 40                                                                24 sept t/m 7 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Dank! Dank! Dank!

Beste mensen, beste parochianen,

Woensdag 14 september jongstleden heb ik in dankbaarheid afscheid genomen van de H. Pancratius parochie. Dertien jaar mocht ik samen met velen van u het geloof handen en voeten geven, in het bijzonder in de diaconie. Dankbaar ben ik dat ik de mogelijkheid heb gekregen om een prachtig diaconaal magazine te laten maken om te laten zien hoe de diaconie in de parochie centraal staat. Het laat zien wat er van de kerk uit gaat als de kerk uitgaat. Ga daar in Gods naam mee door.

Dankbaar ben ik voor het gekregen vertrouwen van velen van u in periodes van vreugde, van verdriet, van onzekerheid, van uithouden, van perspectief blijven houden op de toekomst, hoe onzeker die misschien ook is.

Een blik, een knipoog, een glimlach zegt in bepaalde situaties genoeg. Woorden zijn niet altijd nodig om te weten wat er wordt bedoeld. Vele van deze momenten zijn er in de afgelopen jaren geweest, ook tijdens mijn afscheid. Het ontroerde mij.

Velen van u waren aanwezig tijdens het afscheid in de kerk en bij Kottink. Ik wil u allen danken voor al die mooie woorden, de gedichtjes, de wensen, de cadeaus die ik mocht ontvangen. Dank ook voor de kaarten en woorden van al die mensen die er om wat voor reden niet bij konden zijn maar op deze wijze lieten weten dat zij mij het beste wensen.

Een deel van de giften die ik heb ontvangen zal ik overmaken naar het Liliane fonds. Een fonds dat ervoor zorgt dat gehandicapte kinderen weer mee kunnen doen en een toekomst kunnen opbouwen.

Dank aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties buiten de parochie met wie er altijd een goede samenwerking en verstandhouding is geweest.

Heel veel dank aan mijn collega pastores, aan het centraal secretariaat en aan het parochiebestuur, dat ik de ruimte heb gekregen om het pastoraat zo in te vullen om dat Rijk van God  hier en nu gestalte te geven. Ik kan terugkijken op dertien goede jaren in de H. Pancratius parochie.

Vanaf 1 oktober sla ik een nieuwe weg in. Ik ga, zoals u weet, als geestelijk verzorger werken in TriviumMeulenbeltZorg (TMZ).

Tot slot: de H. Pancratius parochie met al haar parochianen heeft voor altijd een plekje in mijn hart.

Lieve groeten,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

Thema: Ontferm U/Oogstdankdag                           26e zondag door het jaar

 1. 25 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)
Collecte:                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Geloof                                                                    27e zondag door het jaar

 1. 1 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag van de kinderen

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Marian Scholten

Hartmanstraat 11

*07-07-1946           ꝉ 30-08-2022

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 18+25 september

Misintenties: 18/9:Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt, Cilia Weultejs-Lenes, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten, Sessink.

25/9: Joop Plegt, Cilia Weultjes-Leners, Leo Scholten (Itterbeck), Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Antoon Bekhuis, Rens Moleman, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Sien Weusthuis, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 1 oktober

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Cilia Weultjes-Lenes, overl.fam. Oude Elberink, overl. fam. Hein Rikhof, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Berend Meijer.

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 25 september 09.00 uur

Lector: A. Schothuis

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Zaterdag 1 oktober 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaar: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 29 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op: Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

JAARLIJKSE SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG

Vrijdagmiddag 7 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 8 oktober a.s. vanaf 9.00 uur houden we weer de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom ons mooie kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Goed onderhoud is heel belangrijk voor het behoud!!

 

Het is elk jaar weer een behoorlijke klus, maar vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!! Ook buiten het gebouw zijn er de nodige werkzaamheden (denk bijvoorbeeld aan de vele tegelpaden, welke begroeid zijn met mos), waarbij de heren een grote rol van betekenis kunnen vormen. Dus heren ook graag aanmelden!!

Voor eten en drinken zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer

 

MARIAVIERING.

In augustus zijn velen weer naar Kevelaer geweest, in September was de bedevaart naar Lourdes, de maand oktober is er een mooie Mariaviering in uw eigen kerk. Jaren lang kende Langeveen de Mariaprocessie, vierend, biddend en zingend trokken velen door de mooie pastorietuin. De processie werd opgevolgd door ‘met Maria onderweg’ in stilte met je eigen gedachten door de pastorietuin. Toen kwam de coronatijd en bleef het stil rondom Maria, dit jaar proberen wij de draad weer op te pakken met een mooie Mariaviering.

Een klein groepje parochianen hebben zich ingezet voor deze viering, kosters, de tuinploeg verlenen hun medewerking,  het liturgiekoor verzorgd mooie Marialiederen, aansluitend aan de viering gaan wij naar de Mariagrot licht ontsteken, daar zal de fanfare haar medewerking verlenen. Er is uiteraard tijd om elkaar te ontmoeten met koffie en thee.

Wij nodigen u van harte uit om zondag 9 oktober om 09.00 uur samen te komen in de parochiekerk van Langeveen, wees van harte welkom.

Namens de werkgroep,

Diaken Bert Huitink

 

Traditie Glasrijk-concert voortgezet in de Pancratiusbasiliek

Het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen geeft samen met het Groot Mannenkoor Zwolle op zaterdag 1 oktober na lange tijd weer een concert tijdens Glasrijk Tubbergen. Door de covid-19 maatregelen is het een paar jaar niet mogelijk geweest om een concert te organiseren in de basiliek in Tubbergen. Nadat deze maatregelen niet meer gelden is er besloten om deze traditie tijdens het grootste culturele evenement van de gemeente weer voort te zetten.

 

Het Tubbergse koor heeft de nodige ervaring. Optredens in het verleden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome en in de kathedraal van Beijing zijn hier een bewijs van. Ondanks dat het lastiger wordt om nieuwe leden te werven zijn dit jaar toch nog 4 nieuwe leden toegetreden. Nieuwe leden blijven natuurlijk altijd van harte welkom.

Het ongeveer zeventig man tellende Groot Mannenkoor Zwolle bestaat al meer dan honderd jaar en zingt meerstemmige koorwerken op het hoogst haalbare niveau. Ook dit koor zing regelmatig concerten in binnen- en buitenland.

 

Deze editie is het Groot Mannenkoor Zwolle bereid gevonden om deze avond luister bij te zetten. Onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof zullen beide koren een prachtig repertoire ten gehore brengen. Er worden liederen gezongen van bekende componisten zoals Franz Schubert, Rachmaninov, Händel en Verdi.  O.a. uit de beroemde opera Nabucco het bekende Va Pensiero. Verder is een muzikaal intermezzo met Jeroen Hulsof en Nadine Eeman.

 

Het belooft een prachtig concert te worden waar iedereen van harte voor wordt uitgenodigd. Wanneer vindt het plaats? Zaterdag 1 oktober om 19:00 uur. De basiliek is open om vanaf 18:30 uur. Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via www.glasrijk.nl en bij De Secretaresse aan de Grotestraat 57a te Tubbergen of voor aanvang bij de ingang van de basiliek.

 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2022

Op zondag 16 oktober 2022 zal voor de 110de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Vrede geef ik U”.

 

Op zondag 16 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorganger is pastor W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd.

 

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk.

 

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 13 oktober en zaterdag 15 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 14 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

 

Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 16 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus Bedevaart Overdinkel”.

 

Ook kunt u op 16 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten 9,00 euro.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304

adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

 

 

 

 

 

Afscheid van oecumenische werkgroep GelovenNu

Afgelopen donderdag is de werkgroep GelovenNu voor de laatste keer bij elkaar geweest.

GelovenNu stopt, maar zij doet dit wel met veel pijn in het hart.

Er zijn een aantal redenen om te stoppen.

 1. De groep betrokkenen is om allerlei redenen steeds kleiner geworden.
 2. Daarnaast wordt de groep kwetsbaarder wat maakt dat niet iedereen meer op de afgesproken bijeenkomsten kan komen.
 3. De aanwezigheid van betrokkenen wordt steeds meer een onzekere factor.
 4. Aanwas komt er niet.
 5. Het groepje dat de kar trekt, het jaarprogramma samenstelt, de middagen voorbereidt, voorzit etcetera is te klein geworden.

Afgelopen mei toen het seizoen werd afgesloten met een gezellige middag heeft men gesproken over de toekomst van GelovenNu. Allen zagen in dat de groep op de wijze waarop zij nu functioneert geen toekomst meer heeft.

Na overleg met pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg is besloten om nog één keer samen te komen en dit was donderdagmiddag 8 september jongstleden.

In dankbaarheid is teruggekeken op vele samenkomsten in ruim 30 jaar.

Tijdens een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje is afscheid genomen van elkaar.

Pastoraal werker, Jacqueline Meupelenberg

 

 

 

 • Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp
 • Op zondag 2 oktober 2022 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk
 • te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 22e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze wil het Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.

Maria plaquette

Bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Oost Twentse Processie is er tijdens de afgelopen bedevaart in Kevelaer een kunstwerk van de hand van Berend Seiger onthuld. Tijdens het Lof zal deze plaquette in de kerk van Denekamp geplaatst worden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Jos Bijen, telefoon: 06 – 23 99 79 06 of Ria Vloothuis, telefoon: 06 – 22 04 48 22.

Jaargang 59 nr. 37 en 38                                                                     10 t/m 23 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Anders beginnen aan een nieuw werkjaar!

Een nieuw werkjaar gaat beginnen, het nieuwe werkjaar is eigenlijk al begonnen, als de scholen beginnen dan begint het leven in de parochie, gaan verenigingen weer van start, alles gaat weer beginnen. Je hoort vaak dat mensen opstartproblemen hebben, op gang moeten komen. Zelf had ik dit jaar opstartproblemen, na de vakantie begon ik ‘anders’ dan andere jaren. Hoe kwam dat?

De veranderingen in het pastoraat team zorgen voor onzekerheden. Twee collega’s van ons pastoraal team, pastores Pikkemaat en Meupelenberg, gaan onze mooie parochie verlaten. Dan denk je: er blijft een klein team over, hoe verder, komen er nieuwe collega’s, wat staat ons te wachten? Met deze onzekerheden begon ik na de vakantie, het was dit jaar anders beginnen.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf  weten we nog niet hoe het verder zal gaan, er wordt gewerkt aan ons pastoraal team. Er zal in de loop van het najaar een nieuwe pastoor komen, er zal mogelijk geen nieuwe vacature voor pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg worden uitgezet. Het is allemaal onzeker hoe ons team eruit gaat zien. Momenteel en de rest van dit kalenderjaar moeten wij het doen met de riemen die wij hebben.

De parochie is niet alleen van een parochie bestuur, een pastoraal team, beheer commissie en pastoraatsgroep en werkgroepen en centraal secretariaat, de parochie is van ons allemaal.  Wij hebben veel vrijwilligers met de nodige kwaliteiten, zij hebben veel in hun marche en doen veel. Veel werkzaamheden zullen voorlopig zonder pastorale begeleiding moeten gaan plaats vinden, er zullen mogelijk werkzaamheden moeten worden overgenomen door nieuwe vrijwilligers.

Dat zegt veel over de toekomst, pastorale team gaan niet groter worden, ze worden kleiner of het werkgebied van pastores gaat groter worden. Onze parochie staat voor een nieuwe uitdaging!

Wij gaan door, wij vragen u van harte om begrip te hebben voor de situatie waar wij inzetten, als wij  pastores ‘nee’ moeten zeggen is dat niet zonder reden. Wij hopen op ondersteuning, onze vrijwilligers zijn volop in beweging, wij hopen van harte dat er nieuwe mensen opstaan om te helpen waar dat nodig is.

Ondanks de onzekerheden wensen wij u een goed, geïnspireerd en mooi werkjaar toe.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

Thema: Nationale ziekendag                                       24e zondag door het jaar

 1. 10 sept. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Pancratiusdag                                                      25e zondag door het jaar

 1. 18 sept. 10.30 uur: Gezamenlijke viering Pancratius dag bij de

Kroezeboom Fleringen.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 10 september

Jaargedachtenis: Lena Geerink-Oude Geerink, Maria Bertels-Flinkers

Misintenties: Maria Bertels-Flinkers, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Herman Oude Elberink, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 18 september

Deze misintenties worden in het weekend van 25 september gelezen.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 10 september 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, L. Oude Nijeweeme, M. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 21 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 15 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig en op doordeweekse dagen beperkt aanwezig vanwege onderwijstaken.

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Uitnodiging voor Pancratiusdag

Op zondag 18 september om 10.30 uur starten we het nieuwe pastorale werkjaar met de jaarlijkse Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. De viering zal in het teken staan van de vredesweek.  Het koor Cantiamo uit Albergen zal de zang verzorgen. Leden van alle andere koren uit de parochie worden uitgenodigd om zich bij het koor aan te sluiten. Dit jaar zijn er ook activiteiten van de kinder-, jeugd- en jongerenkerk. Na afloop van de viering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. We hopen vele mensen te mogen begroeten. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Van harte uitgenodigd!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Uitnodiging afscheid
pastoraal werker
Jacqueline Meupelenberg

Per 1 oktober heeft pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg een nieuwe functie aanvaard als Geestelijk Verzorger  bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ).

 

Na 13 jaar verlaat zij de H. Pancratius parochie. In verband hiermee nodigen wij u van harte uit voor de afscheidsviering op:

woensdag 14 september 2022

 

om 19.00 uur in de H. Pancratiuskerk, Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

 

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om afscheid te nemen

bij zaal Kottink, Dorpsstraat 36, 7678 AW Geesteren.

 

U bent van harte welkom.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

 

 

 

Vredesweek 2022

Wat is de Vredesweek?

Kent u de organisatie PAX? Deze organisatie organiseert van 17 t/m 25 september de nationale actieweek voor vrede. Onze tijd laat zien dat vrede niet vanzelfsprekend is. Denk maar aan de oorlog in de Oekraïne. Of aan de toenemende verharding, onverdraagzaamheid en polarisatie in onze eigen samenleving. In plaats van met elkaar te praten, staan steeds meer mensen of groepen tegenover elkaar. Het kan echter anders.

Deze editie staat volledig in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede – over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.

Vrede, verdraagzaamheid, begrip en tolerantie hebben onze aandacht nodig. Voor vrede zijn moed, durf en waakzaamheid nodig. Grote veranderingen beginnen vaak klein: in onze eigen straten, buurten, scholen, kerken, moskeeën, bibliotheken, boekhandels en gemeenten. In het hele land worden vele activiteiten georganiseerd. Van filmavonden tot festivals. Van (gezamenlijke) maaltijden tot vieringen en debatten. Honderden verschillende activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Zo laten mensen zien dat vrede mogelijk is. Doet u mee?

Wat kunt u doen?

Wilt u graag wat doen en heeft u hierbij hulp nodig? PAX heeft hiervoor inspirerende ideeën en praktische tips. Kijk hiervoor op hun mooie site: www.vredesweek.nl onder het kopje ‘Wat kun jij doen’.

Wat doen wij?

Op zondag 18 september zal om 9.30 uur in de parochiekerk van de heilige Plechelmus te Saasveld een Vredesviering plaatsvinden, eveneens op zondag 25 september om 9.30 uur in de parochiekerk van de heilige Plechelmus te Deurningen.

Tijdens beide vieringen zal een voormalig vluchteling die met de dood is bedreigd een gedachte uitspreken over zijn en onze zoektocht naar vrede.

U bent van harte uitgenodigd één van beide vieringen bij te wonen.

Gezamenlijke MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Traditie Glasrijk-concert voortgezet in de Pancratiusbasiliek

Het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen geeft samen met het Groot Mannenkoor Zwolle op zaterdag 1 oktober na lange tijd weer een concert tijdens Glasrijk Tubbergen. Door de covid-19 maatregelen is het een paar jaar niet mogelijk geweest om een concert te organiseren in de basiliek in Tubbergen. Nadat deze maatregelen niet meer gelden is er besloten om deze traditie tijdens het grootste culturele evenement van de gemeente weer voort te zetten.

Het Tubbergse koor heeft de nodige ervaring. Optredens in het verleden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome en in de kathedraal van Beijing zijn hier een bewijs van. Ondanks dat het lastiger wordt om nieuwe leden te werven zijn dit jaar toch nog 4 nieuwe leden toegetreden. Nieuwe leden blijven natuurlijk altijd van harte welkom.

Het ongeveer zeventig man tellende Groot Mannenkoor Zwolle bestaat al meer dan honderd jaar en zingt meerstemmige koorwerken op het hoogst haalbare niveau. Ook dit koor zing regelmatig concerten in binnen- en buitenland.

Deze editie is het Groot Mannenkoor Zwolle bereid gevonden om deze avond luister bij te zetten. Onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof zullen beide koren een prachtig repertoire ten gehore brengen. Er worden liederen gezongen van bekende componisten zoals Franz Schubert, Rachmaninov, Händel en Verdi.  O.a. uit de beroemde opera Nabucco het bekende Va Pensiero. Verder is een muzikaal intermezzo met Jeroen Hulsof en Nadine Eeman.

Het belooft een prachtig concert te worden waar iedereen van harte voor wordt uitgenodigd. Wanneer vindt het plaats? Zaterdag 1 oktober om 19:00 uur. De basiliek is open om vanaf 18:30 uur. Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via www.glasrijk.nl en bij De Secretaresse aan de Grotestraat 57a te Tubbergen of voor aanvang bij de ingang van de basiliek.

 

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds Langeveen

In de week van 12 tot en met 17 september zal de landelijke collecte van het PBF Spierfonds weer plaatsvinden.

Eind mei is de Goede Doelenactie in Langeveen geweest, maar het PBF Spierfonds heeft hier niet aan meegedaan.

Wij hopen dat u de collectanten niet teleur zult stellen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

 

Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

Rol werkgroep wereldlichtjesdag en Rock Solid tijdens uitreiking Ariënsprijs.

Op 22 oktober aanstaande is de uitreiking van de Ariënsprijs. Op die dag zal Rock Solid zich presenteren voor alle genomineerden en geïnteresseerden. De werkgroep Wereldlichtjesdag zal die dag worden geïnterviewd door de jury en tekst en uitleg geven over wat de werkgroep inhoudt en hoe zij wereldlichtjesdag vorm geven. Beide groepen zijn tevens genomineerd voor de Publieksprijs.

Heeft u nog niet gestemd op één van beide werkgroepen., dit kan nog tot 15 oktober via: www.aartsbisdom.nl/stembus.

Op de website van de parochie kunt u het boekje met alle genomineerden inzien. Binnenkort komen er ook papier exemplaren in alle kerken te liggen en in de Mariakapel in Albergen.

U bent allen van harte uitgenodigd om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Opzet Programma uitreiking Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

op 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma Huis in Deventer-Colmschate,
Titus Brandsmaplein 2, 7423 EM Deventer

Het programma duurt van 10.30 tot 15.00 uur

10.00 uur: zaal open met koffie, thee en cake

10.30 uur: Opening en welkom

10.35 uur: Gebedsdienst met als voorganger Mgr. Th. Hoogenboom en leden van de jury.

10.45 uur: Interviewblok Diaconie en armoede met twee diaconale initiatieven over diaconie en

armoede. Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr. 05 Kinderarmoede Motiveren tot bewegen en gezonde voeding

Oldenzaal en met nr. 12 boodschappen voor gezinnen in de knel Baarn.

10.55 uur: Muziek I:

11.00 uur: Theologisch Commentaar op de 25 diaconale initiatieven

door Hans Oldenhof  namens de Jury Ariëns Prijs.

11.20 uur: Tweede interviewblok Diaconie en Werken van

diaconale initiatieven. Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr. 06 M25 St. Jorisparochie Almelo en

met nr 15

Wereldlichtjesdag en Vlindertuin H. Pancratiusparochie

      Tubbergen.

11.30 uur: Derde interviewblok Diaconie en ontmoeting met twee

diaconale initiatieven.

Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr.18 Rol wandelclub Mariënheem en

met nr. 24 Vluchtelingenopvangplek in Leersum.

11.40 uur: Muziek II:

11.50 uur: Markt met vijf diaconale initiatieven, die zich tijdens de markt voorstellen in verschillende ruimtes en met de aanwezigen in gesprek gaan:

Nr. 03 Vincentiushuis Groenlo

Nr. 09 Groentetuin Lettele en Voedselbank Deventer

                      Nr. 11 Rock Solid H. Pancratiusparochie

Nr. 17 Soepcafé Wijhe

Nr. 23 SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek

Tevens een stand voor het Ariëns-Comité en het aartsbisdom Utrecht

12.30 uur: Lunchpauze

13.15 uur: Heropening en welkom

13.20 uur: Interviewblok Diaconie op allerlei manieren met twee diaconale initiatieven.

Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr. 10 Fietsderieje Dalfsen en met nr. 15 Ommen geeft warmte

13.30 uur: Uitreiking Publieks Prijs door Hub Crijns

 1. Juryrapport
 2. Prijs uitreiking
 3. Fotoshoot
 4. Interview met de winnaar

13.40 uur: Uitreiking Tweede Prijs Ariëns Prijs 2022 door Mgr. Th. Hoogenboom

 1. Juryrapport
 2. Prijs uitreiking
 3. Fotoshoot
 4. Interview met de winnaar

13.50 uur: Uitreiking winnaar Ariëns Prijs 2022 door Mgr. Th. Hoogenboom

 1. Juryrapport
 2. Prijs uitreiking
 3. Fotoshoot
 4. Interview met de winnaar

14.00 uur: Uitreiking van de Ariëns Prijs plaquettes 2022 aan alle diaconale initiatieven, de           juryleden, bisschop, dienst publiciteit aartsbisdom, sponsors en fotoshoot op het podium.

14.20 uur: Slot, hapjes en drankjes

15.00 uur: afronding en start opruimen

 

Bereikbaarheid

Het Titus Brandsma Huis is gemakkelijk te bereiken per trein:

Bestemming: station Deventer-Colmschate, U loopt het perron af, zó bij ons binnen…

Met de auto:

Sinds de gewijzigde verkeerssituatie is het handig om als adres in de navigatie in te geven:

Doornenburg 384, Deventer. U wordt dan tot aan het gebouw geleid.

 

Bezinningsdag gaat met pensioen

Het is een thema dat vele mensen op diverse manieren bezighoudt: wanneer stopt iets? Het einde van het werkzame leven is soms noodgedwongen. Denk aan arbeidsongeschiktheid, ziekte, reorganisaties of andere omstandigheden. Veel vaker is het een kwestie van bereikte leeftijd waarop je met pensioen gaat. Waar dat voorheen met 65 jaar was, is de pensioengerechtigde leeftijd in de afgelopen decennia langzaam maar zeker naar achter geschoven tot momenteel 68 jaar.

We hopen allemaal daarna nog vele jaren in goede gezondheid te kunnen genieten van het leven. Maar de realiteit is dat dit regelmatig ook met gebreken gepaard gaat. Ziekte en kwakkelende gezondheid kan ons ten deel vallen. En ook het vinden van een fijne en zinvolle invulling van de soms lange en eenzame weken is voor velen een uitdaging.

Sinds 1954 is – begonnen vanuit de parochie in Almelo – een steentje bijgedragen om voor deze mensen een moment van bezinning en hopelijk verlichting te creëren. In totaal heeft namelijk 52 keer een jaarlijks driedaags Ziekentriduum plaatsgevonden. Initieel gestart in de Georgiuskerk en alleen voor parochianen uit Almelo, en daarna voor een zeer lange periode bij Kampkuiper in de Harbrinkhoek en ook voor parochianen uit Tubbergen. Sinds 2006 is dit voortgezet in een ééndaagse Bezinningsdag bij ’t Meulenbelt in Almelo. Een ontmoetingsdag gehouden voor zieke en oudere parochianen van de Rooms Katholieke parochies in de gemeentes Almelo en Tubbergen. De laatste editie heeft plaatsgevonden in 2019. Door corona is het sindsdien niet mogelijk gebleken de dag opnieuw te organiseren. De organisatie heeft de afgelopen periode gebruikt om zich te bezinnen over de toekomst van de dag. Weloverwogen en met pijn in het hart is besloten om na 68 mooie jaren te stoppen met de organisatie. Een besluit waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Zonder anderen tekort te doen was deze organisatie niet mogelijk geweest zonder de jarenlange leiding van achtereenvolgens mevrouw Reisberman, mevrouw Van den Broek en de laatste circa vijftien jaar mevrouw Hulshof.

Langs deze weg gaat een welgemeende dank uit naar de vele vrijwilligers, pastorale teams en andere betrokkenen die gedurende vele jaren belangeloos en vol enthousiasme deze momenten van bezinning mede mogelijk hebben gemaakt. Denk daarbij ook aan vervoer, begeleiding, verpleging, verzorging van de inwendige mens (lees: voortreffelijke catering), inhoudelijk programma, eucharistie, momenten van overweging en ontspanning. Wij kijken met veel dankbaarheid en gepaste trots terug op vele mooie jaren. Het is na 68 jaar tijd om te gaan genieten van ons “pensioen”.

 

Veilig Verkeer Nederland, afd. Dinkelland & Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland

 

OPFRISCURSUS RIJBEWIJSHOUDERS OP HERHALING VOOR 65-PLUSSERS

 

Test uw rijvaardigheid

Bent u rond de 65 jaar of ouder, dan bent u waarschijnlijk al tientallen jaren in het bezit van uw rijbewijs en meestal gaat dit gelijk op met een evenveel aantal jaren rijervaring. Bij een heleboel dingen is ervaring een goede zaak. Bij automobilisten kan jarenlange ervaring positieve, maar ook negatieve gevolgen hebben. Denk eens aan al die verkeersregels die in de loop van de jaren gewijzigd zijn. Ook is het aantal weggebruikers in die tientallen jaren zoveelvoud verdubbeld, is de snelheid van de auto nogal toegenomen en bent u tientallen jaren ouder geworden. Heeft u deze veranderingen in uw rijgedrag ingepast?

 

Met betrekking tot de verkeersveiligheid van deze groep verkeersdeelnemers kan gesteld worden, dat leeftijd als zodanig niet zoveel zegt over de geschiktheid deel te nemen aan het verkeer. Echter, niemand mag de ogen sluiten voor de lichamelijke gevolgen van het ouder worden. Reactiesnelheid, zien, horen en concentratievermogen nemen in de loop der jaren af. Ook het gebruik van geneesmiddelen, dat met de loop van de jaren doorgaans frequenter is, heeft invloed op de verkeersdeelname.

De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en de VVN, afdeling Dinkelland, bieden daarom dit voorjaar weer een Opfriscursus Rijbewijshouders op herhaling aan, voor senioren uit de gemeenten Dinkelland èn Tubbergen.

De data en locatie voor de theorieochtenden zijn:

De Opfriscursus Rijbewijshouders op herhaling wordt gehouden op: maandagmorgen  10, 17, 24 en 31 oktober van 9.30 uur tot 11.00 uur in het sportcomplex ’t Trefpunt, Legtenbergerstraat 6, 7595 XB in Weerselo. Op dinsdag 8 november zal de praktijkles in overleg met u plaatsvinden. Tevens kan men meedoen aan een ogen-, gehoor- en reactietest.

Door aan deze cursus mee te doen, krijgt u de mogelijkheid  uw verkeerskennis op te frissen en te testen. Waarmee u als weggebruiker, wellicht in de toekomst uw voordeel mee kunt doen. De cursus is beslist geen keuring!

Bovenstaande cursus is natuurlijk onder voorbehoud en gaat alleen door bij voldoende deelname. U kunt zich opgeven tijdens kantooruren van maandag t/m woensdag bij
Ria Kamphuis, Sociaal werker Senioren. Telefoon 06-122 22 840 of via de mail: r.kamphuis@swtd.nl  De opgaven dienen vóór 5 oktober a.s. binnen te zijn. Mocht de cursus vol zitten, dan kunt u in overleg met ons, op de lijst worden gezet voor de eerstvolgende cursus in 2023.

Er wordt van iedere deelnemer een kleine bijdrage in de kosten ter grootte van slechts € 15,00 verwacht, te voldoen op de eerste cursusochtend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Kamphuis.

Jaargang 59 nr. 35 en 36                                                             27 aug. t/m 9 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Bedevaart als symbool voor het leven

Zoals u hebt kunnen lezen vindt op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus de jaarlijkse bedevaart van de Oost Twentse Broederschap naar Kevelaer plaats. Er gaan 200 mensen mee uit de drie parochies van Noord-Oost Twente ( parochie Lumen Christi,  Plechelmus Parochie en H.Pancratius Parochie). Mensen gaan met de bus, maar ook met de fiets en zelfs lopend. Wie is meegegaan, komt vaak heel voldaan en tevreden terug en er is een grote kans dat men in de komende jaren weer meegaat. Hoe zou dat kunnen komen?

Wie op bedevaart gaat, verlaat het eigen huis en de dagelijkse beslommeringen om samen met anderen op weg te gaan naar een plaats waar God meer nabij komt.  Er is ruimte om met elkaar het leven te delen. Door het samen optrekken, de vieringen, en de sociale activiteiten groeit verbondenheid met elkaar.

Het biddend samen zijn op een plaats waar Maria is verschenen of waar mensen een teken hebben gekregen om een kapel te bouwen, geeft het verblijf en het gebed nog meer glans en diepte.

Zo worden zowel de sociale kant als de spirituele kant van het menszijn gevoed. De saamhorigheid doet veel goed, maar ook de inspiratie vanuit de vieringen en het gebed. Dit maakt dat mensen een bedevaart als een zeer aangename tijd ervaren en gesterkt weer naar huis keren.

Los van een bedevaart naar een bepaalde plaats, zouden we als christenen ons leven ook als een bedevaart kunnen zien. We zijn immers voortdurend onderweg en kijken uit naar de ontmoeting met elkaar en met God. We proberen niet enkel op te gaan in ons eigen individuele leventje, maar proberen met elkaar ook te bouwen aan de wereld zoals God die bedoeld heeft. Dat is in deze tijd nog niet zo eenvoudig, we stuiten dan op moeilijke vraagstukken. Dat vraagt wijsheid, een wil om goed af te stemmen en veel geduld. Dat wij, waar we ook vandaan komen en hoe verschillend we ook zijn, open blijven staan voor elkaar, kracht blijven vragen om het goede te doen en samen een goede weg naar de toekomst mogen vinden.

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Om de kwetsbaren                                      22e zondag door het jaar

 1. 28 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. MIVA

 

Thema: Loslaten                                                                 23e zondag door het jaar

 1. 3 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Bernhard ter Groot

Erve Mensman, Geesteren

*31-05-1934                       ꝉ 03-08-2022

 

Bernard Oude Hendriksman

Meulenhof, Tubbergen

*22-01-1934                       ꝉ 13-08-2022

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 28 augustus

Jaargedachtenis: Truus Meijer-Paus

Misintenties: ouders De Koning-Brekelmans, Santje Hagedoorn-Groothuis, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Leo Scholten (Itterbeck), Marietje ter Braak-Vennegoor, Bernhard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 3 september

Jaargedachtenis: Marie Oude Hendriksman

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Regina Oude Hendriksman, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Bernhard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 28 augustus  09.00 uur

Lector: I. Scholten, Y. Nijhuis, J. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Zaterdag 3 september 19.00 uur

Lector: J. Lescher

Misdienaar: J. Kienhuis

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 1 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

MEDEDELING Vertrek pastoraal werker Meupelenberg

Namens het parochiebestuur en pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie, delen wij u mee dat pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg onze parochie gaat verlaten. Jacqueline heeft per 1 oktober een nieuwe functie aanvaard als geestelijk verzorger binnen TriviumMeulenbeltZorg. Maar liefst 13 jaar heeft zij zich als pastoraal werker ingezet voor het pastoraat in onze parochie, met name op het vlak van de diaconie.

Voor onze parochie is dit vertrek van Jacqueline een flinke aderlating en zijn wij dankbaar voor haar zeer verdienstelijke inzet over al die jaren. Tegelijkertijd is deze nieuwe functie voor Jacqueline een mooie kans en daarom wensen wij haar van harte Gods rijkste zegen toe met veel plezier, inspiratie en kracht.

Op woensdagavond 14 september om 19.00 uur in de Heilige Pancratius kerk te Geesteren zullen wij in een speciale viering afscheid van haar nemen. Na afloop is er gelegenheid bij Zaal Kottink om haar te bedanken en persoonlijk afscheid van haar te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie zal in de loop van de komende weken volgen via de mededelingen, informatiebladen en website.

Parochiebestuur en pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie

 

Vertrek pastoor Pikkemaat

Zoals bij iedereen bekend, is pastoor Casper Pikkemaat in het afgelopen jaar ook docent Levensbeschouwing geweest aan het Twents Carmel College in Oldenzaal.

In overleg met de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, zal pastoor Pikkemaat met ingang van 1 september voor 80% deze onderwijstaken voortzetten aan de genoemde middelbare school in Oldenzaal.

Dit betekent echter ook dat hij op korte termijn zal vertrekken als pastoor van onze Heilige Pancratius parochie.

Op dit moment wordt er door het aartsbisdom gekeken naar een opvolger. Tot die tijd blijft Casper Pikkemaat pastoor van de parochie, maar wel met een veel kleinere taakomvang.

De aartsbisschop van Utrecht heeft hem voor dit najaar benoemd tot parochievicaris in de parochies H.H. Jacobus en Johannes (Borne, Hertme), de Goede Herder (Hengelo) en de H. Geest (Delden, Goor en omgeving).

Wij feliciteren pastoor Pikkemaat met deze nieuwe taken en wensen hem Gods rijkste zegen toe.

We hopen spoedig meer te kunnen vertellen over zijn afscheid en zijn opvolging, maar ook over de werkzaamheden van het pastoraal team nu twee pastores zullen gaan vertrekken.

 

Geslaagde zomerwandeling van de Pancratius Commissie

Op donderdagmorgen 28 juli om 9.30 uur verzamelden dertien mensen zich voor de kerk van Geesteren voor de zomerwandeling van de Pancratius Commissie. Het was prachtig zonnig wandelweer. Na een welkomstwoord , een rondje voorstellen en een reisgebed door pastoraal werker Christianne Saris vertrok de groep richting het buitengebied van Geesteren.

Er werd stilgestaan bij de prachtige Mariakapel de Loo-Esch. Leo Stamsnieder vertelde hoe de kapel tot stand was gekomen. Twee deelnemers van de groep, Annie Rikhof en Lies Geering, bleken tevens als vrijwilliger betrokken te zijn bij de kapel en vertelden over het reilen en zeilen van de kapel. Zo vertelden ze dat het geld dat voor de kaarsen betaald wordt, regelmatig overgemaakt wordt naar een goed doel. In mei was dat de Oekraïne.

Daarna baden de leden van de Pancratius Commissie een gebed tot Maria , ontstak iedere deelnemer een kaars voor een eigen intentie en werd er afgesloten met het Weesgegroet en het Onze Vader.

Bij Bart en Carla Stamsnieder werd de groep heel gastvrij onthaald met koffie en cake. In hun zitjes in de tuin was het heerlijk toeven.

Nadat ze hartelijk werden gedankt voor hun gastvrijheid,  werd de wandeling hervat en was de groep  rond 11.45 uur weer bij de kerk van Geesteren. Alle deelnemers gaven aan dat het een fijne morgen was met elkaar en dat het voor herhaling vatbaar was. Na het maken van een groepsfoto en het uitspreken van een zegenbede door Leo Stamsnieder vertrok iedereen weer voldaan huiswaarts.

Mede namens de Pancratius Commissie:

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

 

 

Cursus voor (groot) ouders met een kind of kleinkind met autisme!

Verlang je naar rust in je gezin? Wil je leren hoe je op een positieve manier om kunt gaan met jouw kind met autisme? Dan helpt de basis cursus “Geef me de 5” je echt op weg. Zoals de moeder van Bram bijvoorbeeld: “Ik zat vaak met mijn handen in het haar. Ik begreep niets van zijn gedrag. Totdat ik de basiscursus volgde. Dat zorgde voor een geweldige verandering. We leven nu met elkaar in plaats dat we bezig zijn om te overleven!”

Voor wie: de cursusgroep bestaat uit zowel ouders , partners  als grootouders  Voor iedereen zijn er voldoende herkenbare praktijkvoorbeelden en handvatten die je kunt vertalen naar je eigen situatie. De inhoud van deze cursus past bij kinderen met autisme van alle niveaus; vanaf een IQ boven de 30 tot en met hoogbegaafdheid.

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert deze mooie 4-delige cursus

Korte inhoud:

In dag 1 leren ouders/verzorgers hoe mensen met autisme informatie verwerken en hoe zij hun communicatie hierop kunnen afstemmen. Daardoor kunnen zij zich beter in hen verplaatsen en begrijpen zij hoe bepaald gedrag ontstaat. Op de 2e dag wordt dieper ingegaan op de informatieverwerking. Je ontdekt waardoor iemand met autisme sneller een vol hoofd heeft. Je leert rust te creëren en te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. ‘

Op de 3e cursusdag richt de cursus op het inzetten van nieuwe structuren, regels en afspraken. Deze vormen samen het begin van een veilig basisfundament. Vandaaruit kan iemand met autisme zich verder ontwikkelen naar zelfstandigheid.

Op de laatste cursusdag ontdekken ouders/verzorgers waarom iemand met autisme soms anders reageert dan zij verwachten. Hoe het kan dat hij of zij soms een andere waarheid lijkt te hebben. En waarom iemand met autisme heftig kan reageren op geluiden of aanrakingen. Ouders/verzorgers leren begrijpen dat dit alles een kwestie van niet kunnen is en hoe zij daarop kunnen afstemmen. Daarnaast kunnen zij na deze dag altijd antwoord geven op terugkerende vragen van iemand met autisme, zodat een ‘openstaande map’ écht dicht kan.

Wanneer, waar en hoe vaak?

De cursus start in het najaar, in september en wordt gegeven in Reutum in het Rusttheater en bestaat uit 4 dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. (op een vrijdag, 1 keer in de maand) Voor deze cursus wordt een eigen bijdrage gevraagd van 75 euro per persoon. Voor mensen die dit niet kunnen betalen, wordt gezocht naar een passende oplossing.

 Meer weten of aanmelden voor de cursus?

Bel of mail onze sociaal werkers mantelzorg :
mail:  
e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl /telefoon: 06-38594369 / 06-38275388.

 

INFORMATIE-BIJEENKOMST

Dinsdagavond 20 september 2022 In het Kulturhus Denekamp Oranjestraat 21 Dementie: de rol van de huisarts en de betekenis van/voor de mantelzorger.

Gastsprekers deze avond zijn: Huisarts Olde Riekerink en ervaringsdeskundige Tim de Greve, zoon van vader met dementie. Aansluitend gaan beide personen met u in gesprek. Ze zullen proberen uw vragen te beantwoorden over hoe om te gaan met dementie, de gevolgen e.d.

Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur, inclusief pauze. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De avond is gratis! Iedereen is welkom, wel graag even aanmelden via de mail vóór 18 september bij e.harmsen@swtd.nl of r.kamphuis@swtd.nl Voor eventuele informatie kunt u bellen Edith Harmsen 06-3859436

 

Uitnodiging voor Pancratiusdag

Op zondag 18 september om 10.30 uur starten we het nieuwe pastorale werkjaar met de jaarlijkse Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. De viering zal in het teken staan van de vredesweek.  Het koor Cantiamo uit Albergen zal de zang verzorgen. Leden van alle andere koren uit de parochie worden uitgenodigd om zich bij het koor aan te sluiten. Dit jaar zijn er ook activiteiten van de kinder-, jeugd- en jongerenkerk. Na afloop van de viering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. We hopen vele mensen te mogen begroeten. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Van harte uitgenodigd!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

De 5e editie van Samen Top 2000 komt eraan!

SAMEN TOP 2000 , VRIJDAG 9 SEPTEMBER ‘T OALE ROADHOES, TUBBERGEN

Samen Top 2000 was van 2017 t/m 2020 een vast onderdeel van de agenda van de H. Pancratiusparochie. Deze mooie avonden trokken volle kerken, eigen kerkkoren die liederen van deze tijd zongen. Mensen gingen voldaan naar huis. De 5e (lustrum)editie heeft enige tijd op zich laten wachten omdat Samen Top 2000 vanwege corona 2 jaar afgelast moest worden.

De 1e editie vond plaats in de kerk van Tubbergen. Terug denkend aan deze editie, komen bijzondere herinneringen naar boven. Kon dit wel plaats vinden in de kerk? Samen Top 2000 haalde de Tubantia, RTV Oost besteedde hier aandacht aan. Het ging door en dat ondanks de slechte weersomstandigheden, het ijzelde deze avond. De kerk was helemaal vol! De 1e editie was een succes, dus moest er zeker een vervolg komen.

Een jaar later streek Samen Top 2000 neer in de kerk van Albergen, de kerk die praktisch het meest geschikt was, want er waren geen pilaren en het scherm boven het priesterkoor was voor iedereen zichtbaar. Snel werd er het besluit genomen om in de kerk van Albergen te blijven. Zo vond de 2e, de 3e en de 4e editie in de kerk van Albergen. Ook de 5e editie zou daar plaatsvinden maar werd afgelast door corona, waarna de kerk van Albergen is onttrokken aan de eredienst.

De werkgroep die de organisatie op zich neemt heeft besloten dit jaar weer een Samen Top 2000 te laten plaatsvinden en wel op een alternatieve locatie, te weten ’t Oale Roadhoes in Tubbergen, een locatie met een mooie zaal en veel faciliteiten; alleen kunnen er geen 600 mensen plaats nemen, zoals bij de laatste editie in de kerk van Albergen. In de balkonzaal van ’t Oale Roadhoes worden zoveel mogelijk zitplaatsen maar ook staplaatsen gecreëerd om zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen.

De zes koren die mee gaan doen zijn: ‘nJoy (Reutum/Fleringen), Courage (Langeveen), Multiple Voices (Tubbergen), Cantabilé (Mariaparochie), Clavis (Vriezenveen) en Cantiamo (Albergen), zij hebben liederen uitgekozen en zijn al druk aan het repeteren. Elk koor zal drie liederen gaan zingen (die nog niet eerder zijn uitgevoerd bij Samen Top 2000), en er zal een gezamenlijk slotlied door alle koren worden gezongen. Een avond die de moeite waard zal zijn!! Gastsprekers zijn inmiddels gevonden in de personen van onze burgemeester Wilmien Haverkamp en de kinderburgemeester Annemijn Snijders.

De uitvoering zal plaats vinden op vrijdagavond 9 september. De zaal van het Oale Roadhoes zal deze avond om 19.30 uur de deuren openen, bezoekers kunnen beginnen met een kop koffie.

U bent van harte uitgenodigd voor deze mooie avond, wij hopen dat alle plaatsen bij het Oale Roadhoes bezet zullen zijn. Aansluitend zal er een after party zijn, om na te praten onder het genot van een drankje, ieder aanwezig is hiervoor uitgenodigd en natuurlijk ook de koren: Samen Top 2000 is elkaar ontmoeten!

Volgt u ons op Facebook, Samen Top 2000 heeft een eigen Facebook pagina.

De 5e editie van Samen Top 2000 gaat plaats vinden, wij zijn er bijna klaar voor, wees welkom op vrijdag 9 september vanaf 19.30 uur in ’t Oale Roadhoes in Tubbergen!!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink (b.huitink@hpancratius.nl)

Jaargang 59 nr. 31, 32,33,34                                                       30 juli t/m 26 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Hoogfeest van Maria ten hemelopneming.

Beste parochianen,

Midden in de zomervakantie vieren wij op 15 augustus als kerk het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. De werkelijke betekenis van de Hemelvaart van Maria wordt pas echt zichtbaar en voelbaar, als we ernaar kijken vanuit de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven, vanuit de weg die ze gegaan is in haar leven.
Haar toewijding en dienstbaarheid aan God, haar rol als echtgenoot en moeder van Jezus. Haar standvastigheid in moeilijke situaties. Het geloof in haar Zoon ook al begreep ze Hem niet altijd. Haar steun en betrokkenheid, het beroep dat de leerlingen van Jezus altijd op haar konden doen, ook na zijn dood.

Een gedicht van Toon Hermans verwoord prachtig hoe Maria vandaag de dag nog steeds een grote rol vervult in het leven van vele mensen:

‘Moeder Maria, 
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld toen ik een kind was. 
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt. 
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven, 
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen, 
hebt verhoord. 
Als ik naar uw beeltenis kijk, gaat er een warmte vanuit, 
alsof gij zeggen wilt: 
‘Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan’. 
Men noemt u niet voor niets, 
de Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, altijd en overal, 
laat ons niet alleen.’

 

Ik wens u allen een mooie feestdag toe op 15 augustus en wie op bedevaart gaat naar Lourdes in september, een goede voorbereiding en mooie bedevaart toegewenst.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

In het weekend van 30/31 juli is er geen viering

 

Thema: Uitzien naar                                                         19e zondag door het jaar

 1. 6 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Vuur!                                                                       20e zondag door het jaar

Za. 13 aug.      19.00 uur: Woord- en Communieviering
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Maria Tenhemelopneming                                                                             

 1. 15 aug. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Thema:

 1. 21 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

parochiËle kroniek:

Overleden:

Cilia Weultjes-Lenes.

Dennenhof 2, Langeveen

* 19-05-1937       ꝉ 03-07-2022

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 6 augustus

Jaargedachtenis: Gerard Oude Nijeweme.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard Bekhuis, Jan Weusthuis, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, Johan Koopman, Gerard Nijkamp, Bernard vd Aast, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 13 augustus

Jaargedachtenis: Gerard Oude Nijeweme, Bennie Steggink, Herman Hagedoorn.

Misintenties: Jan e Marie Bekhuis-Waaijer, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis en Herman Hagedoorn, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes.

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 15 augustus

Misintenties: Bennie Kienhuis

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 21 augustus

Misintenties: Santje Hagedoorn-Groothuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 6 augustus 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Collectanten: G. Olimulder, J. Grootelaar

Misdienaar: D. Hendriksen

Zaterdag 13 augustus 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, A. Schothuis, T. Rozenkamp

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

 

Maandag 15 augustus 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Collectanten: G. Olimulder, J. Grootelaar

Zondag 21 augustus 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp

Collectanten: J. Rozenkamp, H. Mensen

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is, in verband met de vakantie, voor een periode van 4 weken. Het volgende komt uit op woensdag 23 augustus.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 18 augustus 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Wil jij net als Inge Kuiphuis bijdragen aan een rechtvaardige wereld?

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende programma’s voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM missiewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze periode maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema’s rondom lokale problematiek.

Inge Kuiphuis was al sinds jonge leeftijd geïnteresseerd in armoede en onrechtvaardigheid. Daarom is ze Internationale Ontwikkelingsstudies gaan studeren, waarbij ze stage heeft gelopen bij een inheemse gemeenschap in de Colombiaanse Amazone en onderzoek deed naar toerisme in de favela´s van Rio de Janeiro. Via vrijwilligerswerk voor Mensen met een Missie kreeg ze via de WNM de kans om te werken voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Daar organiseert ze met jongeren bewustwordingscampagnes, en schrijft ze samen met haar collega´s projectvoorstellen om bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Voordat Inge in contact kwam met WNM, dacht ze bij het woord missionaris aan een man die het geloof verkondigt in andere landen. Maar in de praktijk bleek het anders. Het missionaire werk gaat namelijk over de praktische toepassing van katholieke waarden zoals solidariteit en gelijkheid. Haar bijdrage in de lokale gemeenschap zorgde voor een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid, want het samenwerken aan een rechtvaardigere wereld is en blijft actueel. Ook andere missionaire veldwerkers van de Week Nederlandse Missionaris zetten zich in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd rondom een gevarieerd aantal onderwerpen zoals educatie, gezondheid en arbeidsrechten.

 

Wil jij zelf ook bijdragen aan een rechtvaardigere wereld?

 

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende programma’s voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM missiewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze periode maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema’s rondom lokale problematiek.

Het jongeren programma van WNM geeft jongeren tot ongeveer 30 jaar de kans om een unieke levenservaring op te doen. Zij gaan voor een periode van 3 tot 12 maanden naar het buitenland om samen met de lokale bevolking bij te dragen aan initiatieven rondom gerechtigheid.

Herken jij jezelf hierin en ben je geïnteresseerd in ondersteuning vanuit de Week Nederlandse Missionaris? Heb je misschien al een idee naar welk land of project je zou willen gaan? Of ben je je nog aan het oriënteren?

Neem vooral contact op met WNM:

Telefonisch: 06 15 14 2100

E-mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

 

Nog tot 12 augustus a.s. opgave voor bedevaart Kevelaer mogelijk

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022 vindt de jaarlijkse bedevaart van de Broederschap Noord-Oost Twente naar Kevelaer plaats. De intentie van de bedevaart is: “Hemel en aarde aanraken” In het kader van de viering van het 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij de bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis , pastor Kerkhof Jonkman, pastor van de Sman en pastoraal werker Christianne Saris.

De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden van het koor van Noord-Deurningen zullen mee zingen.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Deze wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten. Er zijn genoeg plaatsen in de hotels. Voor gasten die voorheen in het hotel de Golden Apfel  overnachtten, ( dat nu gesloten is) is er nu de mogelijkheid om in het Priesterhuis te overnachten.

 

Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart wordt een bijdrage van € 10 per persoon gevraagd voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:        mevrouw Y. Koggel                        telefoon 0546 – 63 27 9
mevrouw R. Rosenberg               telefoon 06 – 42 43 68 90
de heer Th. Maathuis                   telefoon 0541 – 55 14 73
Langeveen:        de heer J. Paus                               telefoon 0546 – 68 12 24
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen: de heer J. Bijen, Weerselo telefoon 06 – 23 99 79 06
Tubbergen:        mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse:                  mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94
mevrouw L. aan de Stegge        telefoon 06 – 50 61 08 70

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 0541 – 62 56 71) of Mw. A. van Langen uit De Lutte (telefoon: 0541 – 55 20 08)

U kunt zich nog tot 12 augustus opgeven.  Van harte welkom!

 

 

Jaargang 59 nr.29, 30 en 31                                                                     9 t/m 29 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Teambuilding vrijwilligers Kinder-Jeugdkerk en Rock Solid.

Eindelijk kon het doorgaan, het stond twee jaar geleden op de agenda, het kon zaterdag 25 juni plaats vinden. De drie werkgroepen die aandacht schenken aan kinderen, jeugd en jongeren konden elkaar gaan ontmoeten.

Deze middag stonden niet de kinderen en jongeren centraal, het waren deze middag de vrijwilligers waar de aandacht naar uitging. Dit ging onder begeleiding van Anneke Hemmer die deze middag voor haar rekening nam. Van haar hadden de vrijwilligers vooraf een vragenlijst ontvangen die ze digitaal moesten invullen. Niet ‘even’ een aantal vragen beantwoorden, ze moesten er echt voor gaan zitten.

Eén van de vragen: welk gebakje zou je uitkiezen bij de bakker? Tot hun grote verrassing stonden deze gebakjes deze middag op tafel, dat was een mooi welkom aan de vrijwilligers, je eigen gebakje, kop koffie of thee, en de vrijwilligers werden van harte welkom geheten.

Kennis maken onder het motto: niets moet, alles mag. Je mocht drie kaarten waar een uitspraak op stond van tafel pakken en jezelf voorstellen. Wie ben je, waar woon je en wat doe je in het dagelijkse leven, wat wil je over jezelf vertellen.

Vervolgens gingen we samen door Geesteren wandelen met een aantal stops. Tijdens het wandelen werd er volop met elkaar gesproken, bijkletsen over alles waar we mee bezig zijn in ons dagelijkse leven. Uiteenlopende gesprekken werden er gevoerd. Tijdens de stops ging het over het vrijwilligerswerk: hoe lang ben je vrijwilliger, wat is je rol binnen de werkgroep, ben je een doener of denker. Zo stonden we in een kring om daar over te vertellen, het verliep spontaan, onder het motto: niets moet, alles mag!

Welke vragen waren er nog meer voorbij gekomen in de vragenlijst: wat is de grootste blunder die je ooit hebt gemaakt? Welke blunder hoort bij wie? Samen, per werkgroep puzzelen en raden bij wie hoort welke blunder. Gezelligheid was ook een onderdeel van de middag er werd volop gelachen met elkaar.

Rond de klok van 16.00 uur kwamen we terug in de dagkapel. Een laatste opdracht: een lijst met persoonlijke beschrijvingen, welke beschrijving hoort bij wie. Een laatste puzzel. Kennen wij elkaar na deze middag? Er was veel verteld en besproken deze middag, zo moeilijks was de laatste puzzel niet meer. Wij kregen een kaartje met een uitspraak om thuis over na te denken.

Afsluitend was er een drankje met een hapje. Diaken Bert Huitink dankte de vrijwilligers voor hun inzet, voor hun enthousiasme voor de mooie activiteiten die worden georganiseerd. Anneke Hemmer werd bedankt voor de organisatie, voor haar was het de eerste keer, Anneke top gedaan.

Iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis, het was een goede middag geweest, bijzonder om zo met elkaar kennis te maken, en het werkjaar af te sluiten. Samen werd er opgeruimd en afgewassen, zoals we dat altijd doen bij de activiteiten zo werd dat deze middag ook gedaan.

De kinder- Jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock Solid wenst u een fijne vakantie. Zondag 18 september openen wij het werkjaar tijdens de Pancratiusdag.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

Thema: Allen verbonden                                               15e zondag door het jaar

 1. 9 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Bezorgd?                                                                16e zondag door het jaar

 1. 17 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Uw Rijk kome                                                     17e zondag door het jaar

 1. 24 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 30/31 juli is er geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 9 juli

Jaargedachtenis: Jan Bertels, Anita Rikhof

Misintenties: Jan Bertels, Joop Plegt, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof.

 

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 17 juli

Jaargedachtenis: Gerard Bekhuis, Herman Rikhof.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Gerard Oude Hendriksman, Marietje Boswerger-Tijink, Snatje Hagedoorn-Groothuis. Joop Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 24 juli

Misintenties: fam. Steggink-Janmaat, Marietje Boswerger- Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 9 juli 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, J. Lescher, M. Hesselink

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

Zondag 17 juli 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis
Collectanten: G. Olimulder, H. Mensen

Zondag 24 juli 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, I. Scholten, A. Schothuis
Collectanten: J. Rozenkamp, J. Grootelaar

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

INFOBLAD/MISINTENTIES

Het eerstvolgende infoblad komt uit op 27 juli.

In het weekend van 30 en 31 juli is er geen viering in onze kerk, omdat het dan de 5e zondag van het weekend is.

Wilt u bij het inleveren van misintenties hiermee rekening houden?

 

 

DURF TE VRAGEN!

Wie heeft er wol en/of katoen over en doet hier niets meer mee.

Diverse dames breien vestjes, dasjes, dekentjes en mutsjes voor Tanzania en Oeganda. Wol en/of katoen is van harte welkom zodat deze dames door kunnen gaan met dit mooie diaconale werk.

Alvast dank,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

j.meupelenberg@hpancratius.nl  of tel. 06-20486904.

 

 

 

De christelijke boekwinkel ’Boek en Hart’ uit Almelo stelt zich graag aan u voor!

Al ruim 5,5 jaar is de christelijke boekwinkel Boek en Hart in Almelo gevestigd. Boek en Hart is een Stichting; alle medewerkers doen dit op vrijwillige basis.

Boek en Hart

De naam van onze winkel is Boek en Hart. Boek verwijst naar boeken, het belangrijkste product in ons winkelassortiment. Hart verwijst allereerst naar Gods liefde voor ons. Vanuit deze liefde hebben we liefde/hart voor de winkel en hart voor de medemens. We willen Gods Woord graag uitdragen aan mensen die nog niet bekend zijn met het Evangelie. Mensen die wel bekend zijn met Gods Woord willen we graag toerusten. Met het woord “hart” geven we tevens aan dat we niet alleen boekwinkel zijn, maar ook nevenactiviteiten ontplooien, zoals bijvoorbeeld het organiseren van thema-avonden, kindermiddagen, signeersessies en workshops.

Assortiment

U kunt bij ons terecht voor Bijbels, (Youcat) jongerenbijbel, de Willibrordbijbel, kinderbijbels, (Bijbelstudie)boeken, liedboeken, christelijke bladmuziek, romans, thrillers, jeugdboeken, cd’s, dvd’s, (communie)kaarten, sieraden, Israëlproducten en allerlei mooie geschenkartikelen. Maar ook minder voor de hand liggende artikelen kunt u bij ons bestellen. Denkt u dan bijvoorbeeld aan collectezakken, kaarsen, etc. Ook verkopen we tweedehands boeken. Het assortiment dat we in de winkel hebben staan, heeft voornamelijk een christelijke signatuur. We kunnen daarnaast heel veel bestellen, ook algemene (kinder)boeken en zelfs studieboeken. Informeert u eens bij onze winkel, er is veel mogelijk! We proberen ook op de actualiteit in te springen. In de winkel liggen bijvoorbeeld op dit moment boeken over Titus Brandsma en ook het tijdschrift “Klooster!” bestellen we telkens nieuw voor de winkel.

 

 

Adres en openingstijden

Boek en Hart bevindt zich aan de Holtjesstraat 30 in Almelo (tegenover kledingzaak Henk ter Horst). Het telefoonnummer is 0546-706515, email: info@boekenhart.nl

maandag: gesloten

dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.30 uur

zaterdag: 10.00 – 17.00 uur

We hebben een website waar regelmatig nieuws op staat (www.boekenhart.nl), maar ook op Facebook en Instagram zijn we actief.

U bent van harte welkom in de winkel om eens rond te kijken!

Het christelijk boekenhuis de Akker uit Vriezenveen

Christelijk boekenhuis de Akker is een non-profit stichting, die draait op een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Elke vrijwilliger zet zijn of haar eigen unieke talenten in voor de winkel en stichting.

Ambitie

Met ons werk streven we meerdere doelstellingen na:

Evangelisatie. De verbreiding van Gods Blijde Boodschap in Bijbel, boek, muziek en beeld.

Het bieden van een plaats voor rust, ontmoeting en verdieping voor onze klanten en vrijwilligers. In werkritme, als mensen hun werk verliezen of juist weer aan het werk willen.

Ondersteuning van goede doelen voor Twenterand en omgeving, in overeenstemming met onze doelstellingen voor evangelisatie en diaconaat

Met regelmaat organiseren we leuke kleurwedstrijden, workshops of optredens in onze winkel. De activiteiten zijn voor jong en oud, man en vrouw.

Assortiment

Er is een ruim aanbod aan (kinder)Bijbels, christelijke (dag)boeken, CD’s, sieraden, cadeauartikelen en mooie (woon)accessoires Ook voor belangrijke gebeurtenissen als geboorte, doop, communie en belijdenis hebben wij een aandenken. Maar er is meer …  wat dacht u van onze sieraden en (houten) woonaccessoires met sierlijke, pakkende teksten? Of een kleurboek met Bijbelse kleurplaten, geschikt voor alle leeftijden en goed voor urenlang kleurplezier!

Adres en openingstijden

Christelijk boekenhuis De Akker bevindt zich aan het Westeinde 305 te Vriezenveen.

T: 0546 – 56 34 93. E: info@akkerboek.nl F: www.facebook.com/deakkervriezenveen

Openingstijden

Maandag: 13.00 – 17.00 uur. Dinsdag tot en met zaterdag:     10.00 – 17.00 uur

U bent van harte welkom in de winkel.

 

245 Twenterandse vakantietasjes voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Zo ook in Twenterand. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes erop uittrekken, blijven zij thuis.
In armoede opgroeien betekent ook geen geld hebben om bv. op vakantie te gaan. Vandaar dat het Diaconaal Platform Twenterand (=DPT),
een samenwerkingsverband van de diaconieën van de Twenterandse Kerken en de stichtingen Manna, Boot, Lichtpunt, Steunfonds Vluchtelingenwerk en Leergeld, de actie Vakantietas 2022 hebben opgepakt. Het is een logisch vervolg op voorgaande jaren en het is ook nog harder nodig gezien de prijsstijgingen van vele producten.
245 kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar ontvangen begin juli een vakantietas. Er zijn drie categorieën tasjes: voor de jonge kinderen tot en met 4 jaar, voor de basisschoolkinderen van 5 t/m 11 jaar en voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar.

Het in kaart brengen van de doelgroep en de verspreiding van de tassen vindt plaats via de Stichting Manna.
De H. Marcellinus parochie, locatie Vroomshoop/Geerdijk en de

 1. Pancratius parochie, locatie Vriezenveen, hebben dit jaar de organisatie voor het vullen van de tasjes op zich genomen. Waarom: die blijde gezichten daar doen we het voor. Nieuw dit jaar: huisvlijt, zestig knuffels zijn gemaakt waarvoor vele uren is gebreid.

De actie is mogelijk geworden door bijdrages van de PCI H. Pancratius en H. Marcellinus en de diaconieën en van de kerken uit Twenterand en door sponsoren: Geerdijk: Simon Kuiper, Bekmann, De Brug; Vroomshoop: Jumbo, Bruna, Super-COOP, Anne-Marie, Top1Toys, Luvro, Oosterveens Olie, DADrogist.Twenterandse bibliotheken. Hengelo: Stella; Almelo Mw. Snijders en Brusche; Westerhaar: Jumbo; Vriezenveen: Mw. von Piekartz, De Tamboer, Outlet Shopping, DADrogist. De tassen zelf zijn aangereikt door Kerk in Actie Nederland. In actie voor de naast; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.

Op deze wijze hoopt DPT-inhoud te geven aan onze opdracht:

‘’Helpen, geven, delen van Twenteranders voor Twenteranders’’.

Voorzitter Diaconaal Platform Twenterand.

GerritJHKuiper@gmail.com

Woensdag 27 juli Pelgrimage

Van Zenderen naar Nijmegen,

Titus Brandsma Memorial

Titus, voorvechter voor vrede,

wat heeft hij ons te zeggen

 

Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich zijn leven lang actief ingezet voor vrede en vrijheid. 27 juli organiseren we een pelgrimage naar Nijmegen waar hij bijna 20 jaar woonde. In 2005 heeft de bevolking hem uitgeroepen tot

‘grootste Nijmegenaar aller tijden”

We verkennen de gedachtenisplekken in Nijmegen. We verdiepen ons in zijn motivatie voor vrede en wat dat nu voor ons kan betekenen. De World Peace Flame die sinds 2012 in De Wonne in Enschede brandt gaat mee naar Nijmegen, waar ze samen komt met de vredesvlam aldaar. In de kerk van het Titus Brandsma Memorial sluiten we onze pelgrimage af met een korte viering

 

Programma

08:45    Vertrek met de bus vanaf het Karmelklooster in Zenderen.

10:30    Aankomst Titus Brandsma Memorial Nijmegen.

10:40     Ontvangst met koffie.

11:00     Start rondwandeling in kleine groepjes

12:30    Stilteviering in de kerk; u kunt eraan deelnemen na de rondwandeling.

13:00     Lunch, een soep wordt geserveerd, zelf uw brood meenemen.

13:45     In gesprek met een tekst van Titus m.b.t. vrede.

15:00     Ontstaan en betekenis vredesvlam, en samenkomst aldaar.

Plaatsen van de muurkrant van kinderen van de Titus Brandsma

school in Hengelo. Het vredesvuur gaat mee terug naar Twente.

15:30     Afsluitende viering in de kerk.

16:00     Opstappen en met de bus terug naar Zenderen.

18:00     Aankomst Zenderen (naar verwachting).

 

Aanmelding

Per mail naar:                  karmeltwente@karmel.nl  of 06 -20464520

Sluitingsdatum:               zondag 10 juli

Kosten:                                €30,00 (busreis, programma, koffie/thee/soep)

                                               Reknr. NL95RBRB 8835316170 tnv. St. Karmel

                                               Twente o.v.v. Busreis 27 juli

Meer informatie:            u krijgt een uitgebreid programma toegestuurd

 

Vrije gift

De kosten van deze pelgrimage vallen hoger uit dan

 we vooraf hebben begroot.

Vrije gift, voor wie kan, is zeer welkom

www.karmelcentra.nl/twente

Jaargang 59 nr. 27 en 28                                                                   25 juni t/m 8 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Toeval bestaat niet…..

Op zondag 12 juni mocht ik voorgaan in twee doopvieringen: in Mariaparochie en Geesteren. In beide vieringen hadden de ouders, onafhankelijk van elkaar, dezelfde evangelielezing gekozen. Het verhaal dat de mensen kinderen bij Jezus brengen met de bedoeling dat hij ze zou aanraken. Maar de leerlingen blijken de kinderen ruw terug te sturen. Jezus was hierover verontwaardigd en zei: “Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want voor mensen die zijn zoals deze kinderen is het Rijk Gods bedoeld.” Jezus hart ging speciaal uit naar degenen die er niet vanzelfsprekend bij hoorden in de samenleving en dat waren in die tijd, onder anderen, de kinderen.

In hetzelfde weekend van deze doopvieringen vond de “Special Olympics Nationale Spelen” in Twente plaats. Een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking uit heel Nederland dat in veertien Twentse gemeenten werd georganiseerd, onder andere in Tubbergen. Met de bedoeling om een podium te creëren waarop iedereen mag stralen! In de krant hebben we kunnen lezen wat voor feest dit is geweest voor de betrokkenen.

Als klap op de vuurpijl was er op 12 juni ook nog een concert in Almelo, van “Gelijkspel”. “Gelijkspel” is een cultuurproject over gelijke kansen en een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Met het concert wilde men een feest creëren dat draait om wie we samen zijn. Met de boodschap dat het niet uitmaakt waar je wieg stond, waar je op school zit, met wie je werkt, dat het gaat om samen onszelf te zijn.

Wat een samenhang tussen de genoemde lezing en de evenementen in datzelfde weekend! Dat kan geen toeval meer zijn. We kunnen er een teken in zien, dat Gods Geest werkzaam is in ons midden. De H. Geest die ons helpt de samenleving ten goede te veranderen. Dat het ons mag bemoedigen op de weg van het geloof, de hoop en de liefde.

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Vastberaden                                                       13e zondag door  het jaar

 1. 26 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                                    14e zondag door het jaar

 1. 2 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 5 juli 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 26 juni

Misintenties: Joop Plegt, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, Johan Koopman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 juli

Jaargedachtenis: Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Marietje ter Groot-Ophog, Marietje Boswerger-Tijink, Sante Hagedoorn-Groothuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 26 juni 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: J. Rozenkamp, J. Pouwels

Zaterdag 2 juli 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag  6 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Bedankt lieve mensen!

Op 31 mei heb ik mijn 70 jarig professie feest mogen vieren. Het was een hele bijzondere dag die ik samen met mijn mede zusters en familie heb mogen vieren. Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, felicitaties en bloemen! Het heeft mij erg geraakt dat er zoveel mensen zijn uit de geloofsgemeenschap Langeveen en daarbuiten, die zich nog steeds met mij verbonden voelen. Mijn hart ligt bij ú allen.
Nogmaals héél veel dank en alle goeds gewenst!

Hartelijke groet,
Zuster Benigna Bakker.

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

 

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u kunt lezen op de website van onze parochie onder het kopje nieuws.

www.hpancratius.nl

 

Woensdag 27 juli Pelgrimage

Van Zenderen naar Nijmegen,

Titus Brandsma Memorial

Titus, voorvechter voor vrede,

wat heeft hij ons te zeggen

 

Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich zijn leven lang actief ingezet voor vrede en vrijheid. 27 juli organiseren we een pelgrimage naar Nijmegen waar hij bijna 20 jaar woonde. In 2005 heeft de bevolking hem uitgeroepen tot

‘grootste Nijmegenaar aller tijden”

We verkennen de gedachtenisplekken in Nijmegen. We verdiepen ons in zijn motivatie voor vrede en wat dat nu voor ons kan betekenen. De World Peace Flame die sinds 2012 in De Wonne in Enschede brandt gaat mee naar Nijmegen, waar ze samen komt met de vredesvlam aldaar. In de kerk van het Titus Brandsma Memorial sluiten we onze pelgrimage af met een korte viering

 

Programma

08:45    Vertrek met de bus vanaf het Karmelklooster in Zenderen.

10:30    Aankomst Titus Brandsma Memorial Nijmegen.

10:40     Ontvangst met koffie.

11:00     Start rondwandeling in kleine groepjes

12:30    Stilteviering in de kerk; u kunt eraan deelnemen na de rondwandeling.

13:00     Lunch, een soep wordt geserveerd, zelf uw brood meenemen.

13:45     In gesprek met een tekst van Titus m.b.t. vrede.

15:00     Ontstaan en betekenis vredesvlam, en samenkomst aldaar.

Plaatsen van de muurkrant van kinderen van de Titus Brandsma

school in Hengelo. Het vredesvuur gaat mee terug naar Twente.

15:30     Afsluitende viering in de kerk.

16:00     Opstappen en met de bus terug naar Zenderen.

18:00     Aankomst Zenderen (naar verwachting).

 

Aanmelding

Per mail naar:                  karmeltwente@karmel.nl  of 06 -20464520

Sluitingsdatum:               zondag 10 juli

Kosten:                                €30,00 (busreis, programma, koffie/thee/soep)

                                               Reknr. NL95RBRB 8835316170 tnv. St. Karmel

                                               Twente o.v.v. Busreis 27 juli

Meer informatie:            u krijgt een uitgebreid programma toegestuurd

 

Vrije gift

De kosten van deze pelgrimage vallen hoger uit dan

 we vooraf hebben begroot.

Vrije gift, voor wie kan, is zeer welkom

www.karmelcentra.nl/twente

Vooraankondiging Pancratiusdag

Het duurt nog een kleine drie maanden, maar hierbij laten we u vast weten dat de komende Pancratiusdag plaatsvindt op zondag 18 september 2022 om 10.30 uur bij de Kroezeboom in Fleringen (in geval van slecht weer wordt uitgeweken naar de basiliek in Tubbergen). Er zullen activiteiten zijn van de kinder- , jeugd- en jongerenkerk en het koor Cantiamo uit Albergen zal het stamkoor zijn in de viering.  Zij zullen bekende liederen zingen die makkelijk in het gehoor liggen. Leden van alle andere koren uit de parochie zijn van harte uitgenodigd om bij hen aan te sluiten. Ze zijn dan welkom op de repetitie op dinsdag 13 september om 19.30 uur in de kerk van Mariaparochie, waar de liederen voor Pancratiusdag worden doorgenomen. Na afloop van de viering op Pancratiusdag is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. U bent van harte uitgenodigd!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Inzameling levensmiddelen broodnodig!

Beste parochianen,

Een aantal weken geleden vertelde Anne Lansink, sociaal werker armoede van de gemeente Tubbergen, dat er in de eerste maanden van 2022  twintig tot dertig procent meer aanmeldingen bij de voedselbank waren binnengekomen. Met name de stijgende energieprijzen zijn hier debet aan. En het is wel duidelijk dat de energieprijzen voorlopig nog niet gaan dalen.

Deze situatie geeft aan hoe broodnodig het inzamelen van levensmiddelen inmiddels is geworden. Waar mensen zich eerder schaamden om een beroep te moeten doen op de voedselbank, zijn velen nu de schaamte voorbij en maken ze dankbaar gebruik van de extra boodschappen die zij mogen ontvangen.

Permanente inzameling levensmiddelen

Sinds vorig jaar oktober staan er structureel manden/kratten in alle kerken en in de tijdelijke Mariakapel in Albergen.  Levensmiddelen kunnen hierin gedeponeerd worden.  Vorige week stelde mij iemand de vraag of er echt armoede is in de gemeente Tubbergen. Het antwoord hierop is helaas: JA!  Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet in elk gezin  is er geld voor een  dagelijkse warme maaltijd.

Daarom is het belangrijk om permanent levensmiddelen te blijven inzamelen en niet alleen met Kerstmis of Pasen. Het hoeft niet veel te zijn, als iedereen iets geeft dan komen we samen een heel eind.

Voor wie wil en kan: de volgende levensmiddelen zijn het meest nodig: koffie, blikgroente, potten groente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal evenredig worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

 

We hopen, voor zover u dit kunt, blijvend op uw steun te mogen rekenen. Alvast dank voor uw gaven en ondersteuning aan de boodschappenmand.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker  j.meupelenberg@hpancratius.nl of Tel. 06-20486904

 

 

Jaargang 59 nr.   25 en 26                                                                     11 t/m 24 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Wat staan jullie toch naar de hemel te staren…”

De ontwikkeling van websites en apps als “Buienradar” en “Buienalarm” is een uitkomst gebleken voor menig Nederlander om een dagje uit of een activiteit te plannen, ook voor onze Pancratius parochie. Dagen ervóór, of op de ochtend zelf, raadpleegt menigeen deze sites of apps om te kijken of we het droog houden. Waar we vroeger omhoog keken naar de hemelluchten, kijken we nu naar ‘beneden’ op ons scherm, om het weer na te gaan.

Op Hemelvaartsdag werd in de lezingen het moment van Jezus’ Hemelvaart geschetst en werd tegen Zijn vrienden gezegd: “Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te staren…”. Voor de vrienden van Jezus betekende de ervaring van Hemelvaartsdag geen doodlopende weg, maar een ‘wake-up call’, een startsein voor een nieuw hoofdstuk in hun levensverhaal. Nu zijn zij aan de beurt! En om niet naar de hemel te blijven staren, om niet zitten te wachten tot donkere wolken zich dreigen samen te pakken, wordt hen daar op de berg iets overhandigd om verder te gaan. Er staat namelijk in het Evangelie: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’

 

Het woord ‘macht’ klinkt in onze hedendaagse oren verdacht. Waarschijnlijk klonk het woord in de oren van Jezus’ tijdgenoten nóg verdachter! Wij hebben het voordeel van enkele eeuwen democratie. Via allerlei wetten proberen wij de macht binnen de grenzen te houden. Dat lukt niet altijd. Steeds weer horen wij over mensen die hun politieke, kerkelijke, financiële, fysieke, militaire of welke andere macht dan ook misbruiken. En op veel plaatsen is het erger dan bij ons. Op zoveel plaatsen in de wereld worden medemensen gemarteld, gegijzeld, opgerold, doodgeschoten of eenvoudigweg genegeerd, omdat ze niet, of juist wel, kunnen lezen of schrijven, omdat ze kunnen denken en redeneren, en daarom een gevaar vormen voor hen die macht hebben. Macht heeft een slechte naam. Iedere macht heeft dat. Daarom klinken Jezus’ woorden in onze oren als een bedreiging. ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’

Echter, Jezus’ macht was de geest van God in Hem. Dat ontdekten zijn tijdgenoten iedere keer weer in Hem. Ze stonden verbaasd over zijn wonderen: Hij beveelt zelfs de storm en de zee! Hij drijft boze geesten uit! Hij spreekt met zo’n gezag! Hij eet met zondaars, heeft interesse in melaatsen, spreekt met kinderen, respecteert vrouwen, heeft relaties met vreemdelingen! Hij gooit onze hele wereld overhoop! Hij ziet alles helemaal anders! Hij is niet bang voor politieke en geestelijke leiders! Hij zegt dat de wereld moet uitgroeien tot één familie! Als iedereen zó zou leven, wat zou de wereld er anders uitzien! Het is die macht en dat leven dat Hij doorgeeft aan hun en aan ons. Het is een macht die ingaat tegen elke misbruik van welke macht dan ook. Het is de macht die er op gericht is deze wereld om te vormen tot Gods hemel op aarde.

Net als Jezus’ vrienden worden ook wij erop gewezen, niet naar de hemel en de wolken te blijven staren, niet kijken of wolken zich samenpakken boven ons leven, we mogen niet passief afwachten. We worden uitgedaagd – en zijn bij machte – onze handen uit de mouwen te steken, van geloven een werkwoord te maken en een stukje hemel op aarde te brengen.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Wijsheid van God                                                      Heilige Drie-eenheid     

 1. 11 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering.
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. Pastorale zorg
 2. 14 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Danken en Delen                                                                   Sacramentsdag

 1. 19 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

 Overleden:  Santje Hagedoorn-Groothuis

Eeshof, Tubbergen

* 27-07-1926      ꝉ   26-05-2022

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 11 juni

Jaargedachtenis: Trees Schröder-Meijer.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., ouders Oude Oosterik-Flinkers, Bennie Steggink, Joop Plegt, Marietje Boswerger-Tijink, Jan Vrerink, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Santje Hagedoorn-Groothuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 19 juni

Jaargedachtenis: Bennie ten Berge

Misintenties: Joop Plegt, Marie Paus-Hamer, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Jan Weusthuis, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, Herman Oude Elberink, ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis.

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 11 juni 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, J. Lescher, L. Oude Nijeweeme

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

Zondag 19 juni 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: G. Olimulder, A. Bekhuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

LOURDESBEDEVAART 19 – 26 SEPTEMBER 2022

UITNODIGING INFORMATIE-AVOND   

Zoals eerder al in de informatiebladen en media van onze parochie is meegedeeld gaan we dit jaar  weer naar Lourdes en wel van 19 – 26 september a.s. Na twee jaren van gedwongen stop vanwege corona  blijkt er veel belangstelling te zijn, ook heeft zich al een behoorlijk aantal personen aangemeld voor de reis, die we dit keer per vliegtuig zullen maken.

Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen – zieken zowel als gezonden – deze bedevaart naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek, mee te maken willen wij een informatieavond houden op woensdag 22 juni a.s. om 19.00 uur in de Eeshof te Tubbergen.

We beginnen deze avond met een Maria-viering in de kapel en aansluitend zullen wij u onder het genot van een kopje koffie  in het restaurant van de Eeshof uitvoerig informatie geven over deze 7-daagse bedevaart. Tevens zullen enkele jongeren uit onze parochie, die onlangs samen met een grote groep naar Lourdes zijn geweest aan de hand van foto’s verslag doen van hun bijzondere ervaringen daar, op die plek, aan de voet van de Pyreneeën, waar hemel en aarde elkaar raken.

Van harte welkom op de 22e juni a.s., eenieder die belangstelling heeft voor deze reis, maar nadrukkelijk ook allen die zich reeds hebben aangemeld.

Jonge mantelzorgers
Van 1 tot en met 7 juni 2022 vindt de Week van de Jonge Mantelzorger plaats. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die opgroeien met een vader, moeder, broer of zus die een ziekte of beperking heeft. Jacobs sprak met zes jongeren die haar vertelden over hun ervaringen en hun thuissituatie.

Eén op de vier kinderen in Nederland is een jonge mantelzorger. Annet Jacobs schreef De Pizzabende voor al deze kinderen, én voor iedereen om hen heen.

Het boek ‘De Pizzabende’
Riff heeft een bijzonder zusje. Hij moet vaak thuisblijven om voor haar te zorgen. Daarom neemt Riff nooit vrienden mee naar huis.

Maar dan ontmoet hij Filoe. Zij heeft iets vreemds ontdekt. Samen bespioneren ze hun broers, die allebei pizzabezorger zijn en verdacht vaak pizza’s naar hetzelfde adres brengen. Wat gebeurt daar? Filoe vermomt zich als pizzabezorger. Ze verdwijnt in het huis en komt niet meer naar buiten… Kan Riff haar redden?

De schrijfster Annet Jacobs

Annet Jacobs ontmoet veel kinderen tijdens haar bezoeken aan scholen. Daardoor voelt ze haarscherp aan wat er leeft onder kinderen en waarover ze graag willen lezen. Zo schreef ze de afgelopen jaren Het slijmboek en De TikTok Challenge.

 

In De Pizzabende combineert Jacobs een spannend avontuur met een ontroerend verhaal over een jongen die voor zijn zieke zusje zorgt. Een verhaal dat laat zien wat het betekent wanneer je al op jonge leeftijd voor iemand anders klaarstaat.

 

Wandelen vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum

naar Sacha Kripa in ‘t Roderveld.

Op woensdagavond 6 juli 2022 vindt er weer een (korte) avondwandeling plaats

vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa om te werken aan ‘BEWUSTWORDING’.

‘Hoe bewust zijn of doen we’

Woensdagavond 6 juli a.s. is eenieder om 18.30 uur welkom bij de H. Plechelmuskerk (Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n kort welkom samen zo’n 2.5 km te wandelen naar Sacha Kripa voor koffie/thee plus iets lekkers, waarna we met elkaar ons‘bewust zijn’ gaan oefenen.

Sacha Kripa is een meditatie en retraite centrum gelegen in het mooie Roderveld.

Na plm. 1.5 uur  ‘bewustwording’ wandelen we via ‘n andere route terug naar de kerk.

We verwachten rond 21.00 uur weer terug te zijn bij de kerk in Rossum.

Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden – uw eventuele vrije gift wordt geschonken aan ‘Sparkling Waterfall Foundation’ een bijzonder project van Sacha Kripa.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

 

 

 

Vormselviering in Langeveen staat op losse schroeven

Daar waar vele werkgroepen in onze parochie langzaam maar zeker toewerken naar de zomervakantie zijn er op de basisscholen alweer vormselhalfuurtjes gehouden. Diaken Bert Huitink ging op school met kinderen in gesprek over de betekenis van het heilig Vormsel en wat het voor kinderen betekent om gevormd te worden. Daarnaast was er de belangrijke informatieavond voor ouders, er was het vormselhalfuurtje.

Maar…. vormen gaat niet vanzelf. Daarvoor is een voorbereiding nodig met de hulp van een werkgroep.

Langeveen heeft op dit moment geen vormselwerkgroep meer. Op de eerste oproep heeft niemand gereageerd.

Daarom deze hernieuwde oproep. Wanneer blijkt dat zich niemand meldt dan zullen de kinderen uit Langeveen die kiezen voor het heilig Vormsel zich dienen aan te sluiten bij één van de andere geloofsgemeenschappen.

 

Jij kunt het tij nog keren

We zijn op zoek naar minimaal twee mensen vanuit Langeveen die zich samen met diaken Huitink en de overkoepelende vormselwerkgroep, die voor de gehele parochie werkt, wil inzetten om de voorbereiding op het H. Vormsel in Langeveen vorm te geven.

Wat is de bedoeling? Je coördineert samen de werkzaamheden die nodig zijn voor het Vormsel in de periode van september t/m november. De vormselvoorbereiding zelf vindt plaats op één zondag.

Vind jij/vinden jullie het belangrijk dat er nog Vormselvieringen in de kerk in Langeveen plaatsvinden meld je dan aan als lid van de vormselwerkgroep.

Twee personen zijn al voldoende.

Wil je eerst meer informatie, geen probleem. Bel of mail naar:

06-20432661, b.huitink@hpancratius.nl

 

 

 

Jaargang 59 nr. 23 en 24                                                              28 mei t/m 10 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vakantietasjes voor kinderen in armoede.

Beste mensen, nog een aantal weken en de zomervakantie staat weer voor de deur.
Men gaat op vakantie, of dagjes uit. Maar wat als je als ouders geen geld hebt om samen met je kinderen op vakantie te gaan, of samen een dagje uit? Wat als er geen geld is om een lekker ijsje te kopen of een kaartje voor het zwembad bij warm weer? Wanneer elke cent moet worden omgedraaid en je aan het eind van de maand nog tekort komt. Vele ouders overkomt dit dagelijks. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de energiearmoede. Dit alles is zeer pijnlijk en verdrietig.

Daarom is er een aantal jaren geleden vanuit het diaconaal platform Twenterand de actie ‘vakantietasjes’ gestart. Speciaal voor kinderen die in armoede leven. Deze actie wordt georganiseerd vanuit alle kerken die zijn aangesloten bij het diaconaal platform Twenterand.

De actie wordt dit jaar georganiseerd door onze parochie, en wel de locatie Vriezenveen, de PCI H. Pancratius, de St. Marcellinus parochie, locatie Vroomshoop/Geerdijk, in samenwerking met de interkerkelijke voedselbank ‘Stichting Manna’. Kerk in Actie levert de tasjes, net als vorig jaar gratis. Beide parochies zorgen voor de inhoud van de tasjes. Hiervoor zullen diverse sponsoren worden benaderd.

We hopen aan het begin van de zomervakantie zo rond de 245 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar een tasje te kunnen uitreiken. De eerste ontmoeting met de vrijwilligers van beide parochies was prettig, er werd gebrainstormd, er werden plannen gemaakt. Een groepsapp is aangemaakt en het vullen van de tasjes zal vast ook een succes worden. Wij hopen dat door middel van deze actie in de vakantieperiode vele kindergezichtjes zullen stralen.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Week van 28 en 29 mei is er geen viering

 

Thema:                                                                                                                 Pinksteren

 1. 4 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v Courage

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nederlands Missionaris

 

 1. 7 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

In onze Geloofsgemeenschap hebben de volgende kinderen de

1e H. Communie ontvangen:

Jinthe Arendsen                                             Anna Nijkamp

Liz ter Braak                                                      Raff Olimulder

Ted Haarhuis                                                    Evi Olthof

Noah Kleizen                                                    Siem Wigger

Dion Kuiphuis

Wij feliciteren jullie van harte.

Gedoopt: Bem Waaijer, Hof van Plegt 11 Langeveen

Yfke Albers, Dollerweg 17 Langeveen

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 4 juni

Jaargedachtenis: Gerard Kleizen.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Joop Perdaan, overl. pastores, Lena en Gerhard Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Joop Plegt, Truus ter Groot-Nijkamp, Gerard Oude Hendriksman, Marietje ter Groot-Ophof, San en Jan Kleizen, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, fam. Weusthuis-Haarhuis, Marietje Boswerger-Tijink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 4 juni 19.00 uur

Lector: J. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het locatiesecretariaat is gesloten op vrijdag 27 mei 2022.

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 juni. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 2 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Vierpinksteren.nl online: oproep om Pinksteren te vieren in en met de eigen parochie

In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er met Pinksteren nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht.

Via de button ‘Zoek Parochie’ vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn. Ook op onze eigen parochiewebsite www.hpancratius.nl kunt u nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw u in de paastijd en met Pinksteren terecht kunt.

Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren.

 

Pinksterchallenge

De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo er een directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie, uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom ’s Hertogenbosch. Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload.

Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl!

 

Zuster Benigna Bakker

Zuster Benigna Bakker heeft 31 mei  a.s. 70 jaar geleden de kloosterbelofte afgelegd. Namens de geloofsgemeenschap Langeveen wordt haar een bloemetje aangeboden. Zij is altijd erg betrokken geweest bij de geloofsgemeenschap Langeveen. Mochten er nog parochianen haar een kaartje willen sturen ter gelegenheid van haar

70 jarig profest. Hierbij haar adres:

Zuster Benigna Bakker, Wilhelminastraat 27 5721 KG Asten.

 

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De zaal is open om 13.45 uur en de middag start om 14.00 uur met een

eucharistieviering in het kader van de Mariamaand.

Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl

 

Inspiratiebijeenkomst Geesteren als aftrap van de jaarlijks Pinksteractie

In de kapel te Geesteren kwam maandagmiddag 25 april een klein groepje mensen bijeen om naar de ervaringen te luisteren van Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. De inspiratiebijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).

Bij binnenkomst kregen belangstellenden de gelegenheid om enkele producten te kopen uit Guatemala, zoals koffie van kleine koffieboeren en geweven producten gemaakt door vrouwen en jongeren van een opleidingscentrum.

Na een korte introductie, waarin iedereen zich kon voorstellen en kon delen wat ze hoopten te horen, begon Inge te vertellen over haar werk bij boeren- en arbeidersbeweging MTC (Movimiento de Trabajadores Campesinos). De beweging is ontstaan uit het sociale pastoraat in San Marcos, tijdens de koffiecrisis in 1997. Het doel was om arbeiders te informeren over hun rechten en ze te helpen organiseren. In de loop der jaren heeft MTC het werk uitgebreid door bijvoorbeeld de oprichting van een vrouwen- en jongerenraad en spaar- en kredietcooperaties. Daarnaast werken ze samen in netwerken zoals de vakbondbeweging en de inheemse volksraad.

Over haar rol als missionair werker vertelde Inge dat het vooral gaat om samenwerking en uitwisseling, niet om als buitenlander alleen maar te vertellen hoe het anders moet. Samen met jongeren werkt ze aan communicatie voor ontwikkeling. Het doel is sociale verandering door middel van communicatiecampagnes die worden ontwikkeld samen met de mensen waar het om draait. De relatie met Nederland vindt ze  belangrijk: ¨Want onrechtvaardigheid en armoede in Guatemala staat niet los van de keuzes die we in Nederland maken”.

Ze vertelde ook over de resultaten van het Vastenactieproject 2020 voor vakopleidingen aan jongeren en vrouwen en over trainingen aan vrouwen die te maken hebben met geweld. De pandemie maakte het moeilijk om regionale bijeenkomsten te organiseren, maar de trainingen in kleine groepjes op lokaal niveau werkten wel erg goed. In verschillende gemeenschappen hebben de vrouwen zich georganiseerd en hebben zij contact met de gemeente over wat er nodig is in hun gemeenschap.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de WNM en de Heilige Pancratiusparochie en is de start van de Pinksteractie 2022 met als thema: ¨Geloven in de ander. Samen één missie.¨ Al meer dan 50 jaar ondersteunt WNM Nederlandse Missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

 

De Week van de Jonge Mantelzorger 2022: #NietTeMissen

In de week van 1 tot en met 7 juni is het weer de week van de Jonge Mantelzorger.

Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders, een broer of zus. Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van de impact van de zorgsituatie op hun persoonlijke leven; de zorgen beschouwen ze als normaal en vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kan mantelzorg op jonge leeftijd ook mentaal belastend zijn. Ze dragen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden en maken zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis.

De coronacrisis heeft ook merkbaar impact gehad op kinderen, jongeren en gezinnen. Het is daarom goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kan iemand nog wel goed genoeg concentreren op school als een zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet de jonge mantelzorger soms afspraken met vrienden afzeggen omdat zijn of haar moeder niet alleen thuis kan zijn?

Om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen indien nodig te ondersteunen, vragen we jaarlijks aandacht voor deze groep in de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze vindt plaats van 1 tot en met 7 juni. De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg vraagt tijdens deze week aandacht voor jonge mantelzorg via de landelijke bewustwordingscampagne Niet te missen.

De campagne laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis downloaden op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning.

Niet te missen is uiteraard in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf tot stand gekomen. Niets over hen, zonder hen!

JMZ Go! is een ketenpartner van de Strategische Alliantie en vraagt deze week ook extra aandacht voor de jonge mantelzorgers in Twente.

 

 

 

Lijkwagenvereniging “De laatste Eer”

De jaarlijkse ledenvergadering van de lijkwagenvereniging “De laatste Eer”  wordt gehouden op dinsdag 31 mei a.s. in Café Restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 te Langeveen om 20.30 uur.

Het bestuur

 

ROUW, VERLIES & LEVENSKUNST

(voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)

Verlies hoort bij het leven; ieder mens heeft in zijn leven te maken met verlies. Daarbij hebben we het niet alleen over ziekte en sterven, ook in je leven kun je verlies ervaren (bijv. door ziekte van je partner / kind/ ouder). Dat kan een behoorlijke impact hebben op je leven. Rouwen is een pijnlijke maar ook een normale reactie op verlies.

Maar verlies en rouw zijn geen vertrouwde onderwerpen voor de meeste mensen. Het kan leiden tot veel vragen. Vragen over de betekenis en zin van het leven. Verder kunnen rouw en verlies leiden tot fysieke klachten. En tot onzekerheden over hoe om te gaan met emoties, gevoelens en gedachten. Voel ik te veel of juist te weinig? En hoe ga je om met reacties van mensen uit je omgeving? Vrijwel altijd word je bij verlies teruggeworpen op jezelf. Een ieder rouwt op zijn eigen unieke manier. En daar mag je ruimte aan geven. Om te komen van ‘overleven’ naar ‘leven’.

Gastspreker Simone Busscher verloor in 2018 haar beide ouders in een periode van vier maanden. Dit was voor haar zeer ingrijpend! Haar eigen ervaringen hierbij beschreef ze in haar boek ‘Het leven gaat over rozen’. Woensdagmiddag 8 juni 2022 neemt ze ons, n.a.v. haar eigen verhaal, mee in de thema’s rouw, verlies & levenskunst.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  een bijeenkomst met gastspreker Simone Busscher uit Geesteren.

Als je aanwezig wilt zijn op deze middag, ben je van harte welkom op:

Woensdag 8 juni van 14.00 tot 16.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren.

 

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of

telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker mantelzorg biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

Hartelijke groet,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk

 

Sociaal werkers Mantelzorg Tubbergen en Dinkelland

Edith :      06-38594369 / e.harmsen@swtd.nl

Nicolet:   06-38275388 / n.plegt@swtd.nl

We zijn aangesloten bij PLATFORM MANTELZORG.nl