Jaargang 59 nr. 12 en 13                                                               19 mrt. t/m 1 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Een bijzondere ontmoeting.

Aswoensdag was er op de avond de viering in de locatie Vasse. Op de laatste bank zaten vier personen, een moeder met drietal oudere kinderen. Ze trokken mijn aandacht, geen parochianen uit Vasse. Haalden geen askruisje en gingen niet ter communie. Aan het einde van de viering werd mij in het oor gefluisterd dat het een gezin uit de Oekraïne betrof, besteed er nog even aandacht aan. Aan het einde van de viering heb ik daar aandacht aan besteed, als gemeenschap van Vasse hebben wij een wees gegroet gebeden voor de oorlog in de Oekraïne.

 

Nadat de bel had geklonken ben ik naar  achteren gelopen om in gesprek te gaan met dit gezin. Het ging om een moeder met drie oudere kinderen, en er waren twee kinderen op het adres waar ze verbleven. Eén van de kinderen sprak Engels. Ze waren in Vasse opgevangen door een gezin die bekend was met dit gezin. Ze waren twee dagen onderweg geweest vanuit de Oekraïne, ze waren dankbaar dat ze hier waren opgevangen, onderdak hadden en ook mee konden eten. De vader van dit gezin moest in de Oekraïne achterblijven en mocht niet mee naar Vasse. Na dit gesprek ben ik met dit gezin naar Maria gegaan, samen licht ontstoken en gebeden voor kracht, voor wijsheid, dat Maria hen bij de hand wil nemen. Het waren diep gelovige mensen, ze vroegen om een sleutel van de kerk zodat ze dagelijks naar de kerk konden gaan om te bidden. Uiteraard hebben wij daar gehoor aan gegeven.

De oorlog in de Oekraïne raakt ons, deze avond heeft het mij geraakt door het gesprek, dan komt het dichtbij, een gezin dat alles heeft moeten achterlaten, een vader die achterblijft in de oorlog, een onzekere toekomst tegemoet gaat. Stel je voor het zou ons overkomen, je moet je eigen land ontvluchten, alles achterlaten en niet weet wat de toekomst gaat brengen. We kunnen er ons niets bij voorstellen.

We mogen dankbaar zijn dat dit gezin wordt opgevangen in Vasse, dat zij een plek hebben waar ze veilig zijn, dat ze de warmte van ons leven mogen ontvangen. Zo zijn er velen die de Oekraïne moeten ontvluchten, zo zijn er in onze wereld nog steeds mensen die niet in vrede kunnen leven.

 

Toen ik thuis kwam vanuit de viering liet het mij niet los, het bleef door mijn hoofd malen. Ik heb contact gezocht met onze jongeren van Rock Solid wat doet de oorlog met hen? Ik kreeg antwoorden terug van de jongeren: het maakt hen verdrietig, de oorlog is geen oplossing, dat dit gebeurd in onze wereld. Ze hopen dat de mensen goed worden opgevangen, goed terecht komen. Ook jongeren in onze parochie worden ook geraakt.

 

Laten wij als parochie er zijn voor deze mensen, in onze gedachten, in onze gebeden, wij mogen waar we kunnen ons dienstbaar opstellen.

 

Zomaar een ontmoeting waar ik u deelgenoot van wil maken.

 

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

 

Thema: Bekeer je!                                                         3e zondag veertigdagentijd

 1. 20 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                               4e zondag veertigdagentijd

 1. 27 mrt 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m. v. het

Liturgiekoor ( Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt:

Milan Kunst, Steenstraat 15

Wij heten hem welkom in onze geloofsgemeenschap

Overleden:

Frans Mensen

* 07-05-1946                       ꝉ 01-03-2022

Kolenbranderhof, Tubbergen.

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 maart

Jaargedachtenis: Truus ten Berge-Oude Kotte, Sien Weusthuis-Haarhuis

Misintenties: Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Gerardus Bertels, Gerard Oude Hendriksman, ouders Haarhuis-Beld Sien Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Frans Mensen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 maart

Misintenties: Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Joop Plegt, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Gerard Oude Hendriksman, Herman Rikhof, Frans Mensen.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 maart 09.00 uur

Lector: J. Lescher

Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: G. Olimulder, A. Bekhuis
Zondag 27 maart 09.00 uur

Lector: M. Pouwels
Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 maart. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

De kinderkerk viert Palmpasen.

Wij zijn blij dat de kinderkerk weer kan vieren, dat wij met gezinnen weer kunnen samen komen.

De kinderkerk bereid zich voor op een samen zijn met Palmpasen. Wij gaan samen met kinderen en ouders palmpaasstokken maken. Een grote organisatie dat vergt de nodige voorbereidingen, de werkgroep is volop bezig met de voorbereidingen. Graag willen we weten hoeveel kinderen mee gaan doen aan deze activiteit, dan kunnen wij ons gaan voorbereiden, wij zorgen voor de materialen. De kosters uit Tubbergen zorgen voor de palmtakken, Bouw en aannemersbedrijf Kamphuis uit Geesteren zorgt voor de palmpaasstokken, hartelijk dank voor hun kosteloze bijdrage. De werkgroep gaat voor de overige materialen zorgen.

Meld u aan als u wilt deelnemen, dat kan via de mail: kinderkerk@hpancratius.nl

Wilt u aangeven met hoeveel personen u gaat komen en volwassenen, opgave kan t/m 1 april.

Dit keer komen wij samen in een andere locatie, dit keer niet in de dagkapel in Geesteren, deze activiteit zal plaats gaan vinden in de Hüve Prins Bernardstraat 11 in Tubbergen, daar hebben wij volop ruimte voor veel gezinnen. Naast het maken van de palmpaasstokken gaan wij kinderen het verhaal van Palmpasen vertellen en uitleg geven over de symboliek van de palmpaasstok, in de palmpaasstok komt de goede week terug.

De viering begint om 10.00 uur, aansluitend om 11.30 uur gaan wij met de Dr. Schaepmanharmonie een rondje lopen door Tubbergen. Neemt u voor de kleine kinderen een buggy mee. Wij vragen voor de onkosten om een vrijwillige bijdrage.

Wees welkom en meld u aan als u wilt deelnemen, kinderen van de jeugdkerk zijn uiteraard ook van harte welkom, opa’s en oma’s heten wij van harte welkom om met de kinderen mee te lopen. Wij maken er een feestelijke ochtend van.

Hartelijke groeten namens de kinderkerk,

Diaken Bert Huitink

Uw bijdrage aan het Synodale Proces

In diverse artikelen is in de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor het zogeheten Synodale Proces, waartoe paus Franciscus de wereldwijde katholieke geloofsgemeenschap heeft uitgenodigd. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

In onze parochie zijn er richtvragen uitgezet in diverse werkgroepen, maar elke parochiaan is ook afzonderlijk uitgenodigd om hier een bijdrage aan te leveren. Op onze website is daarvoor een speciale pagina aangemaakt: www.hpancratius.nl/synodale-proces. Diverse richtvragen komen daarbij ter sprake en wellicht dat u door één of meerdere vragen aangesproken wordt om te reageren. Dat kunt u vervolgens in het daarvoor bestemde tekstvak typen. Wanneer u daarmee klaar bent, kunt u op de knop “Verzenden” drukken en dan ontvangen wij uw bijdrage; alles gebeurt op anonieme basis.

Een papieren versie zal nog achter in de kerk gelegd worden, zodat u ook schriftelijk uw bijdrage kunt doen. Deze kunt u vervolgens inleveren bij uw lokale secretariaat.

Tot 15 april is de gelegenheid om uw stem te laten horen, daarna zullen de bijdrages gebundeld en samengevat worden. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw tijd en bijdrage!

Pastoraal team

 

PaasSpecial van maandblad Reveil

Begin april verschijnt het speciale paasnummer van het onafhankelijk christelijk maandblad Reveil. Een magazine boordevol inspirerende paasartikelen. Gericht op een brede doelgroep. Uitnodigend en positief. Vol geloof, maar niet opdringerig. Een ideaal blad om mensen rond Pasen blij mee te maken. Het blad is geschikt om uit te delen met een uitnodiging voor het bijwonen van een paasviering of om na een paasviering mee te geven aan de bezoekers. De PaasSpecial kan besteld worden tot uiterlijk maandag 21 maart op www.maandbladreveil.nl/paasspecial Op deze site staat ook een preview voor een eerste indruk.

 

Afscheid in crematorium

Enige tijd geleden hebben wij als uitvaartvrijwilligers besloten om ook voor te gaan in een viering in het crematorium, met of zonder een  kerkelijke viering vooraf.

De viering in het crematorium kan een algemeen afscheid zijn of een gelovig afscheid, met enkele kerkelijke teksten/rituelen (met uitzondering van gebruik van wierook).

De weekwacht is hiervan op de hoogte gesteld. Indien u wenst dat wij voorgaan in het afscheid van uw dierbare in het crematorium, kunt u dit doorgeven aan de weekwacht.

Mariette Hesselink, Ans Saris en Ans Schothuis.

 

Terugblik Adventsactie 2021

Beste parochianen,

Adventsactie 2021 stond in het teken van een gezonde start voor moeder en kind. Een belangrijk doel, want overal ter wereld moeten talloze vrouwen het nog steeds zonder professionele geboortezorg stellen. Waar helpen het moeilijkst is, dáár is de nood het hoogst.

In de wijde omgeving van Burdhubo is geen andere gezondheidszorg dan de kliniek in Burdhubo zelf. In een jaar tijd is er veel aan verbeterd, en zwangere vrouwen komen van ver naar de kliniek om veilig te bevallen.

Vroedvrouwen, verplegers en zonnepanelen

Een aantal veranderingen die zijn gerealiseerd.
Ten eerste de zonnepanelen, waardoor de kliniek nu 24 uur per dag elektriciteit heeft. Operaties of gecompliceerde bevallingen bij kaarslicht zijn verleden tijd, en vaccins die kwetsbaar zijn voor temperatuurwisselingen kunnen veilig worden bewaard.
Ten tweede is het personeel van de kliniek getraind om meer zelf te doen, waardoor er bij moeilijke situaties niet naar een ver gelegen ziekenhuis wordt verwezen – een reis die sommige patiënten niet overleven.
Ten derde maar misschien wel het meest bijzonder zijn de traditionele vroedvrouwen. Die wáren er al, want ze komen uit de lokale gemeenschap, maar ze werken nu samen met de kliniek. Ze verwijzen zoveel mogelijk hoogzwangere vrouwen naar de kliniek voor pre- en postnatale zorg, en staan de moeders bij tijdens de bevalling.
Ten vierde is het opvanghuis klaar voor gebruik.
Ten vijfde zijn de legkippen die voor verse eieren moeten zorgen gearriveerd.
Ten zesde 460 jonge moeders en 250 vaders van kinderen onder de 5 jaar hebben al cursussen gevolgd over hygiëne, goede verzorging en gezonde voeding. Allemaal bedoeld om jonge kinderen een veilige start te bieden.

Indrukwekkende cijfers

Dit project betekent het verschil tussen leven en dood: afgelopen jaar overleed niet één vrouw tijdens de bevalling in Burdhubo, het jaar ervoor waren dat er 77. In plaats van 5 bevallen nu gemiddeld 25 vrouwen per maand in de kliniek. In totaal hebben we al honderden traditionele vroedvrouwen, verplegers en jonge moeders bereikt. En dat worden er alleen maar meer.

Men blijft hulp bieden op plaatsen als Burdhubo, omdat men ziet dat het werkt.

Nogmaals dank voor uw bijdrage, mede namens de gezamenlijke MOV groepen uit onze parochie.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Jaargang 59 nr. 10 en 11                                                         5 t/m 18 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Veertigdagentijd: op weg naar nieuw leven

Beste mensen,

Terwijl de paaseitjes al volop in de schappen liggen van de supermarkten, gaan we in ons christelijk geloof het Paasfeest eerst voorbereiden met de veertigdagentijd. Deze periode start op 2 maart met Aswoensdag. Het is een tijd van vasten en bezinning.

Misschien valt het ons dit jaar wel wat zwaar om hieraan te beginnen. Met de coronamaatregelen bijna achter de rug, hebben we al een hele tijd van soberheid en onthouding achter de rug. Door de sluiting van winkels, restaurants, bioscopen en theaters, en het niet samenkomen als vereniging of groep, zijn we lange tijd op onszelf teruggeworpen.  Hoe kunnen we de energie opbrengen om de veertigdagentijd in te gaan?

Misschien helpt het ons als we weten dat het in ons geloof gaat om het volle leven, om vrede en vreugde voor elke mens. Om licht aan de horizon, vooral voor mensen die in het donker zitten, ook als wij dat zelf zijn. Om toekomst voor deze wereld.

Wij worden in de veertigdagentijd uitgenodigd om te kijken waar dat licht nog niet schijnt in ons leven en dat van anderen.  Waar het ontbreekt aan relaties, aan liefde, aan verbinding. Maar ook waar teveel overvloed is, ten koste van anderen. Het gaat om balans, om evenwicht, in ons eigen leven, en dat van onze samenleving.

Veertig is een bijbels getal. En niet zonder reden. Een aanstaande moeder draagt een kind gemiddeld 40 dagen voor het ter wereld komt. Zo speelt veertig ook een rol in de geboorte van een nieuwe aarde, een nieuwe mensheid. Denk aan Mozes die met de Israëlieten 40 in veertig jaar naar het beloofde land trok. En aan Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef om daarna, geïnspireerd door de Heilige Geest, te beginnen aan zijn openbare leven in de wereld.

Wij mogen in de komende tijd nagaan wat er voor ons toe doet. En daar wat meer ruimte voor maken. Als wij te weinig mensen zien of spreken, worden we uitgenodigd daar meer werk van te maken. Als wij het gevoel hebben dat we te weinig tijd hebben, eens tijd maken voor een telefoontje of een kaart aan iemand. Als wij het gevoel hebben, meer te kunnen delen, geld geven aan Vastenactie of doneren aan de voedselbank. Als wij behoefte hebben aan meer inspiratie, tijd nemen voor gebed en vieringen. Of de vastenkalender ter hand nemen van onze parochie. En kijken naar de digitale kruisweg op de website van onze parochie, vanaf vrijdag 5 maart.

In ons mag het nieuwe leven groeien en beginnen. Dan kan er nieuwe Geestkracht groeien ten behoeve aan de wereld. Dan maken we ruimte voor God in ons midden, de bron van ons leven, die ons wil laten opstaan uit alles wat ons terneergeslagen maakt. Dan wordt het pas echt Pasen.

Ik wens ons allen een goede en inspirerende Veertigdagentijd toe!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: Op proef gesteld                          1e zondag Veertigdagentijd

 1. 5 mrt 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                                                         1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Bemoedigd                                                                                                    2e zondag Veertigdagentijd

 1. 12 mrt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor.

Collecte:                             1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 5 maart

Jaargedachtenis: Gerardus Schothuis, Marie Tijink-Snijders, Jolanda Oude Booijink

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Jan Bertels, Gerard Oude Hendriksman, Truus ter Groot-Nijkamp, Bennie Kienhuis (Manderveen)

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 maart

Jaargedachtenis: Maria Bertels-Haarhuis.

Misintenties: Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Maria Bertels-Haarhuis, Gerard Oude Hendriksman, Gerrit Albers en overl. fam. Droste.

 

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 5 maar 19.00 uur

Lector: M. Hesselink

Misdienaar: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Gastvrouw/heer: A. Saris

 

Zaterdag 12 maart 19.00 uur

Lector: A. Oude Nijeweeme, T. Rozenkamp, A. Schothuis
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Gastvrouw/heer: J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Verdere versoepeling coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

Omdat de verplichting om anderhalve meter afstand te houden is vervallen, is er geen beperking meer met betrekking tot het maximaal aantal kerkgangers. Hierdoor komt ook het vooraf registreren te vervallen. Dit geldt ook voor uitvaarten. Het maximum aantal van 100 personen vervalt.

Koren mogen weer voltallig repeteren en zingen tijdens vieringen.

 

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat degene die communie uitreikt vooraf de handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk.

Samen koffiedrinken na de viering is eveneens weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact. Wat is nog niet toegestaan:

* Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens

* Doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.

 

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

 

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

 

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

Met aandacht op weg naar Pasen

Beste parochianen,

op woensdag 2 maart begint de Vastenperiode.

Een tijd waarin we ons voorbereiden op het belangrijkste christelijke feest, Pasen.

De opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Wij hopen dat de vastenkalender u mag inspireren om met aandacht toe te leven naar Pasen.

De kalender kunt u vanaf  24-02-22 downloaden via de website www.hpancratius.nl

Voor wie dit een probleem is, liggen er een aantal gedrukte kalenders achter in de kerken/ aula.

 

Mede namens mijn collega’s wens ik u allen een goede voorbereiding op Pasen.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen

Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken.

Dit jaar is er voor gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews

met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen.

Er zijn vijf gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring, iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden, waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.

Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is.

U kunt de gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website van onze parochie. Ga naar www.hpancratius.nl en kies voor Kerk TV . Bij elke locatie te zien onder “herhaling”

 

Hierbij het programma:

Vrijdag 4 maart 2022: Inleiding op de kruisweg door pastoraal werker Christianne Saris. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema: Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.

Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema: Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en Ghofran Zaghal

Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel Kleissen

Vrijdag 25 maart 2022:  Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis. Thema: Vallen en opstaan Gesprek met Ilse Booijink.

Vrijdag 1 april 2022:  Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema: Armoede. Gesprek met Miranda Kranenberg.

Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris staat stil bij de verrijzenis.

Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie

 

BIJEENKOMST GELOVEN-NU OVER TAIZÉ

Donderdagmiddag 10 maart staat weer een interessante bijeenkomst gepland van Geloven Nu.

Die middag zal het thema ‘Taizé’ zijn en Ds. Esther Scheer – Weijenberg, predikant van de Protestantse Kerk in Tubbergen zal dan een inleiding over het onderwerp houden.

 

De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die in 1940 door Broeder Roger gesticht werd. Vanaf de jaren ’50 werd de gemeenschap in toenemende mate door jongeren bezocht. De broeders doen veel diaconaal werk in en buiten Europa.

 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Parochiecentrum in Tubbergen, begint om 14.00 uur en wordt om ca. 16.00 uur beëindigd. Ter bestrijding van de onkosten wordt van de deelnemers een bijdrage van euro 2,50 gevraagd.

 

Permanente inzameling levensmiddelen

Beste parochianen,

Zoals u bekend zijn we als parochie in oktober 2021 in het kader van Wereldarmoededag, gestart met het inzamelen van houdbare levensmiddelen voor mensen die in armoede leven. Hiervoor staat er een krat of een mand in alle kerken én in de aula te Albergen.

Deze inzameling geldt NIET alleen voor Kerstmis of Pasen zoals sommigen denken maar er wordt het gehele jaar door ingezameld omdat we nu eenmaal alle dagen moeten eten en niet iedereen aan het eind van de maand voldoende financiën heeft om boodschappen te kopen.
De ingezamelde levensmiddelen gaan vanuit de gemeente Tubbergen naar de voedselbank Tubbergen en vanuit Vriezenveen gaan ze naar de Interkerkelijke voedselbank ‘Manna’. Inmiddels heeft de voedselbank voor de tweede keer levensmiddelen opgehaald. Ook deze keer mocht men rekenen op een volle auto.  Dank daarvoor.

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, thee, blikgroente, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta.

 

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen  o.v.v. boodschappenmand of via de QR code die bij de mand/krat lig.

 

Door permanent in te zamelen dragen we als parochie bij aan de bijzondere werken van barmhartigheid.

 

Hartelijke groet,

 

Jacqueline Meupelenberg,

pastoraal werker.

Tel. 06-20486904

j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de RK-Kerk Heilige Pancratius te Geesteren

Op zaterdag 19 mrt. 2022 wordt er weer meditatief gewandeld.

Nu vanuit Geesteren (Ov).

Thema: Opbloeien

Verzamelen: tussen 09.15 en 9.30 uur in RK-Kerk Heilige Pancratius

aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren

Na een korte bijeenkomst in de kerk volgen we een mooie route door het open veld rondom Geesteren maar natuurlijk vergeten we ook de bossen niet. Zoals u van ons gewend bent, wordt op een gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Na het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk te Geesteren.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus iedereen is welkom.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Graag bij opgave per mail ook even uw woonplaats vermelden.

 1. de volgende wandeling staan gepland op 8 okt. 2022 vanuit Lonneker met als thema ‘Wat heb je nodig om gelukkig te zijn’

en op 6 juli 2022 volgt een nog te plannen zomer-activiteit

 

 

Geef me de 5! 

(‘De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing’)

Een avond voor mantelzorgers en anderen die geïnteresseerd zijn in autisme uit de gemeenten Tubbergen en Dinkelland

Vind je het ook zo moeilijk om te zien dat mensen met autisme niet begrepen worden? Zit je vaak met je handen in je haar omdat je tegen allerlei problemen aanloopt? Dan zijn de lezingen van Geef me de 5 echt iets voor jou! Geef me de 5 helpt je verder.

De trainers van geef me de 5 zijn ware tolken voor mensen met autisme. Zij weten als geen ander wat iemand met autisme nodig heeft en vertalen dit direct naar toepasbare, praktische handvatten. Vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de neurobiologie wordt in het boek ‘Dit is autisme! Van hersenverwerking tot gedrag’ duidelijk uitgelegd hoe de informatieverwerking van iemand met ASS verloopt.

Door eerst te kijken naar oorzaak leer je autisme begrijpen, net als het gedrag dat hierbij hoort. Met herkenbare voorbeelden en praktische oplossingen geeft de spreker je tijdens deze lezing concrete tips voor de omgang met iemand met autisme. Zo ga je tijdens deze lezing van probleem naar oplossing. Een lezing voor iedereen die dagelijks omgaat met iemand met autisme is dit een openbaring met handvatten die je daarna direct kunt inzetten.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een interessante en leerzame bijeenkomst voor mantelzorgers met gastspreker Anouk Prick, trainer van Geef me de 5! Als je aanwezig wilt zijn op deze avond, ben je van harte welkom op:

 

Dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.30 in ’t Oale Roadhoes, Grote straat 60 in Tubbergen  Zaal is open om 19.00 uur, de koffie of thee staat dan klaar. In de voorstelling zit een korte pauze.

 

Aanmelden kun je doen vóór donderdag 5 april per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 of 06-38275388 (ook voor meer informatie). Wees er snel bij, vol is vol. Entree is 5 euro (contant te betalen) inclusief koffie of thee.

 

De sociaal werkers Mantelzorg bieden ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

 

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 8 en 9                                                                   19 febr. t/m 4 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

 

Deze weken kunnen we genieten van de Olympische Winterspelen in Peking. Het is fantastisch om te zien, wat voor een successen de sporters behalen en vooral wat ze er wel niet voor over hebben gehad om dat eremetaal te behalen. De keerzijde van de medaille is, dat ook veel sporters de verwachtingen niet kunnen waarmaken, stilvallen en uiteindelijk teleurgesteld de wedstrijd verlaten. Die t.v. beelden passeren ons vaak genoeg.

Een uitdrukking die nog wel eens gebruikt wordt, en oorspronkelijk uit het wielrennen komt, is de zin: “de man met de hamer tegenkomen”. Dat wil zeggen, dat een sporter – gedurende een wedstrijd – plotseling niet meer verder kan en wil opgeven. Het is als of hij een klap met een hamer op zijn hoofd krijgt. Zijn benen lijken loodzwaar en hij is niet meer vooruit te branden. Dan komt de verleiding om uit de wedstrijd te stappen en het strijdtoneel te verlaten.

Niet alleen sporters komen die man met de hamer tegen. Ook andere mensen kunnen dezelfde ervaring krijgen. Midden in de vaart van hun leven vallen zij onverwacht in een diep gat, een levenscrisis. Zij stellen zich dan de vraag: “Waar doe ik ’t eigenlijk voor?”. Wat heeft mijn leven nog voor zin? De verleiding ontstaat, om ermee op te houden en het op te geven. In allerlei omstandigheden, in allerlei leeftijdsfasen, kan dit gevoel voorkomen: “ik doe ’t niet meer” –

” ’t wordt mij teveel”. In ’t bedrijf, op school, in huwelijk of gezin, met geloof en kerk, kan men de “man met de hamer” tegenkomen.

 

In alle gevallen, waarin mensen de “man met de hamer” tegenkomen, gaat ’t om een crisis, gaat het om de vraag: “Wie ben ik nu eigenlijk?” Heeft dit leven zo nog zin?” Eens zijn we aan ’n bedrijf, op school, met huwelijk en gezin, met geloof en kerk, vol goede moed begonnen. De route van ons leven lag als ’n landkaart voor ons uitgetekend. We zouden ons doel zeker bereiken. Maar in de loop van onze tocht veranderde ’t weer, ’t landschap, de mensen om ons heen en ook wijzelf. Tenslotte zaten we in een doolhof en er was geen uitzicht meer, geen perspectief. Is er ’n oplossing voor dit probleem? Is er nog toekomst?

 

In de Bijbelse verhalen lezen we regelmatig dat God op momenten van crisis héél dicht bij ons is. Hij laat ons niet aan ons lot over. Je moet het wel willen en kunnen geloven, je moet uit je doppen kijken. Er zijn bijvoorbeeld mensen als engelen, die naast je komen zitten, luisteren, bemoedigen, verdragen, waarderen, een praatje maken, voorgaan, uitzicht geven en dat vaak op heel beslissende en heftige momenten. Die zijn als brood uit de hemel, niet om de maag te vullen, maar wel de innerlijke mens.

Ik hoop dat wij – op onze levenstocht – niet de “man met de hamer” tegenkomen, maar de “man van Nazareth” en vele anderen, die proberen te leven en te werken in het voetspoor van Jezus. Wie zich laat voeden door het Evangelie, zal niet bezwijken, maar komt er doorheen, ook al gaat ’t soms in pijn en volharding. Dat zijn ook échte winnaars, al is het zonder een medaille.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Bemint, zegent, bidt                                          7e zondag door het jaar

 1. 20 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van

het Liturgiekoor (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Vanuit het hart                                                     8e zondag door het jaar

 1. 27 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 februari

Jaargedachtenis: José Damhuis-Pegge.

Misintenties:  Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Leo Scholten (Itterbeck), Hein en San Rikhof-Kienhuis, ouders Oude Elberink,-Hagedoorn, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 februari

Jaargedachtenis: overl. ouders Oude Oosterik-Flinkers.

Misintenties: Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Leo Scholten (Itterbeck), Gerard Oude Hendriksman.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 februari  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: G. Olimulder
Coronacoördinator: M. Hesselink, H. Flims

 

 

 

Zondag 27 februari  09.00 uur

Lector: A. Schothuis, M. Pouwels, I. Scholten
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 maart. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig

Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Voorbereiding bisschoppensynode 2023

In oktober 2023 vindt de bisschoppensynode in Rome plaats.

Ter voorbereiding hierop heeft de paus ervoor gekozen om gelovigen wereldwijd uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan, naar aanleiding van de thema’s die tijdens de synode besproken zullen worden. Deze thema’s zijn: vieren, medeverantwoordelijkheid voor de missie en dialoog in Kerk en samenleving. Met andere woorden: “communio, participatio en missio”. De Nederlandse Bisschoppen hebben de pastorale teams uitgenodigd om hiervoor lijnen uit te zetten.

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft de vragen die hieraan gekoppeld zijn uitgezet in de verschillende beraden en werkgroepen in onze parochie. Eveneens worden de commissies van beheer nog gevraagd om de vragen uit te zetten.

Daarnaast nodigt de paus ook vrouwen uit om mee te denken over de toekomst van de kerk, via het invullen van een individuele digitale vragenlijst. Deze zoomt in op vier kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig? Welk advies zou je willen geven aan de bisschoppensynode in 2023?

Vrouwen die interesse hebben om hierover in gesprek te gaan, onder leiding ondergetekende, pastoraal werker Christianne Saris, zijn van harte welkom op maandagavond 21 februari om 20.00 uur in het parochiecentrum in Tubbergen.  Bent u verhinderd dan bestaat er de mogelijkheid om hiervoor online een enquête in te vullen, die aan te vragen is via de website van het katholiek vrouwennetwerk: www.unkv.online

Aanmelden kan via  y.kroeze@hpancratius.nl

Alle uitkomsten zullen worden verzameld en voor 1 april verstuurd naar het aartsbisdom voor het uiteindelijke document.

De bedoeling van de Paus met deze synode is om “naar elkaar en de Heilige Geest te luisteren”. Dat dit mooie initiatief onze wereldwijde kerk ten goede mag komen.

Namens het pastoraal team, pastoraal werker Christianne Saris

 

 

Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen

Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken.

Dit jaar is er voor gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews

met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen.

Er zijn vijf gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring, iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden, waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.

Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is.

U kunt de gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website van onze parochie.

 

Hierbij het programma:

 

Vrijdag 4 maart 2022: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema: Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.

Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema: Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en Ghofran Zaghal

Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel Kleissen

Vrijdag 25 maart 2022:  Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis. Thema: Vallen en opstaan . Gesprek met Ilse Booijink.

Vrijdag 1 april 2022:  Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema: Armoede Gesprek met Miranda Kranenberg.

Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris staat stil bij de verrijzenis.

Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 6 en 7                                                                             5 t/m 18 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Geloof handen en voeten geven

 

Beste parochianen,

Vorige week mocht ik als jurylid de beschrijvingen van de ruim 20 projecten ontvangen die zijn genomineerd voor de diaconale Ariënsprijs 2022. Al deze projecten laten zien hoe je het geloof handen en voeten kunt geven in kerk en samenleving.

De projecten zijn zeer divers, van het inzamelen van kleding voor gevangenen tot de verjaardagsbox voor kinderen, van een rolwandelclub tot boodschappen voor gezinnen in de knel, van samen vieren en ontmoeten tot een soepcafe. En niet te vergeten de werkgroepen Rock Solid en Wereldlichtjesdag uit onze parochie.

Binnenkort mag ik net als de andere juryleden een aantal van deze bijzondere projecten bezoeken. Mijn ervaring van drie jaar geleden is dat de genomineerden zeer enthousiast, betrokken en geïnspireerd zijn. En dit dragen zij over aan iedereen die het maar wil zien en horen. Een goed concept en enthousiasme maakt dat vele projecten vaak al jarenlang succesvol zijn. Maar er zijn ook projecten die ten gevolge van de coronapandemie zijn ontstaan en onder andere een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid en alleen zijn.

Nieuwe ideeën ontwikkelen, nadenken wat je aanspreekt en dit handen en voeten geven in navolging van de priester Alphons Ariëns en Jezus Christus. Dit is ten diepste kerk zijn, met en voor elkaar.

Je hoort steeds vaker zeggen: ‘Het gaat slecht met de kerk en de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het kerkbezoek is afgenomen.’ Als je alleen hier naar kijkt en het aantal kerkgangers als norm hanteert dan zit hier een kern van waarheid in. Maar als je kijkt naar wat er op diaconaal vlak allemaal gebeurt, ook in onze parochie dan groeit en bloeit de kerk volop. De nominaties voor de Ariënsprijs zijn hier een voorbeeld van. Maar je moet het wel willen zien. Met een diaconaal oog en hart kijken is anders kijken dan met het oog van alleen maar getallen en aantallen.

In oktober zullen er twee winnaars uit de bus komen maar eigenlijk zijn alle projecten winnaars omdat elk project laat zien hoe hierin het evangelie handen en voeten wordt geven in navolging van Jezus. En daar gaat het uiteindelijk om. En ik weet zeker dat ik als jurylid weer geïnspireerd zal raken door al deze projecten en al die enthousiaste mensen met het hart op de juiste plek. En het zal ook dit jaar weer moeilijk worden om uiteindelijk twee projecten te kiezen uit al die genomineerden.

Ik ga er mijn uiterste best voor doen.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Naar het diepe                                                      5e zondag door het jaar

 1. 6 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

 1. 8 febr. 09.30 uur: Eucharistieviering in de kerk

(Pastoor Pikkemaat).

 

 

 

Thema: Gezegend                                                                6e zondag door het jaar

 1. 12 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Gerard Oude Hendriksman

Veldboersweg Langeveen

* 24-02-32                               ꝉ 25-01-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 6 februari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, Aloy Tijhuis, Gerard en Rieka Kleizen, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, overl. ouders Kienhuis-Hoek, overl. ouders Schothuis-Lenferink.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 12 februari

Jaargedachtenis: Jan Mensink, Pastoor Frans Janssen, Regina Oude Hendriksman, Jan Schuurman, Riek Snijders-Eidhof, Jan ten Berge.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Bennie Steggink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag  6 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: G. Olimulder, M. Pegge
Coronacoördinator: H. Flims, M. Pegge

 

 

Zaterdag 12 februari 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, J. Pouwels, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Versoepeling coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieren ’s avonds kan weer met kerkgangers. Het maximum aantal kerkgangers per kerk bedraagt: Fleringen: 60; Geesteren: 85; Langeveen: 56; Mariaparochie: 84; Reutum: 65: Tubbergen: 80; Vasse: 75; Vriezenveen: 38.

Aanmelden via ‘Meevieren’ is niet meer nodig. Registratie van naam en telefoonnummer bij de ingang van de kerk volstaat. Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen: thuis blijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd.

Samenzang is toegestaan en koren mogen weer zingen tijdens vieringen, mits de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan.

Nog niet toegestaan is: elkaar een hand geven tijdens de vredeswens, de tongcommunie, doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven. Verder: het gebruik van wijwaterbakjes; biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte, gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering.

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Actie Kerkbalans H. Pancratius parochie in april

Via de media hebt u wellicht gelezen en gehoord over de start van de landelijke actie Kerkbalans.

Met ingang van vorig jaar is besloten deze actie in onze parochie en geloofsgemeenschappen in de maand april te houden.

Binnenkort ontvangt u verdere informatie hierover.

Brigitte Holtschlag namens de centrale werkgroep actie Kerkbalans

 

Tiendaagse Inspiratiereis naar Portugal  parochies Lumen Christi en H. Pancratius

Vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius wordt er dit voorjaar een inspiratiereis naar Portugal georganiseerd. En wel van 16 – 26 mei a.s. Een rondreis die in het noorden begint in de veelzijdige havenstad Porto en vervolgens eindigt in de zuidelijker gelegen hoofdstad Lissabon. Portugal draagt een belangrijke eeuwenoude religieuze en culturele geschiedenis met zich mee die voor velen nog niet zo bekend is. Naast het bezoek aan belangrijke steden als Porto en Lissabon komen we op onze rondreis bijvoorbeeld in Braga, religieus centrum en zetel van het oude keizerrijk. Maar we komen natuurlijk ook in de bekende bedevaartplaats Fatima. Op onze reis door het cultuurhistorisch en bijzonder mooie natuurrijke land zullen we verder onder meer middeleeuwse stadjes bezoeken en mooie kerken en kloosters. De gehele reis wordt verzorgd door reisorganisatie Drietour en zal worden begeleid door een Nederlandstalige gids. Zoals op onze eerdere parochiereizen zal ook deze reis vanuit onze parochies worden begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

De  reis wordt u geheel verzorgd aangeboden, inclusief alle hotels en maaltijden, entrees, excursies, bootreis, fooien en gebruik van headsets. De kosten bedragen plm. € 1700,– per persoon. Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag berekend. De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering en de kosten van vervoer naar en van Schiphol. Zoals gewoonlijk zal de reisleiding  in overleg met de deelnemers dat vervoer regelen. Indien u belangstelling heeft voor deze bijzondere reis, of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Arie Vreeswijk, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com, tel.06-50251252.

 

Jaargang 59 nr. 4 en 5                                                                    22 jan. t/m 4 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Beperktheden.

Het begin van het nieuwe jaar valt niet mee, het is een moeizame start met wederom de corona die ons in de greep blijft houden. Het is stil, er zijn weinig ontmoetingen, de samenleving en de wereld zit op slot. Deze week zei een vrijwilliger van de jeugdkerk: we houden een winterslaap. Daar lijkt het wel op. Ons gevoel zegt: wij hebben geen tijd voor een winterslaap. Wij willen door met ons leven, we hebben nog zoveel te doen. We moeten geduld hebben  en niet alles kan online. Veel in onze agenda gaat een streep door. Een nieuwe datum plannen? Dat is ook niet gemakkelijk. We weten niet wanneer onze samenleving open gaat.

Wat doen wij: wachten op de volgende persconferentie!

Eén geluk, de kerk mag de deuren nog steeds open houden! Wel met de beperkte maatregelen, geen volle kerk, met 50 mensen samen komen. Het lijkt teleurstellend wat zijn 50 personen in een kerk? Een koor mag met 4 personen zingen, dat is niets! We mogen weinig met zang! Afscheid nemen in de kerk met een beperkt aantal mensen, het doet pijn, er mogen wel medemensen aanwezig zijn.

Hoe gaan wij om met beperktheden? Wij kunnen in zak en as gaan zitten, of wij geven er een positieve draai aan met in ons achterhoofd: het gaat weer beter worden!

Wat kunnen wij nog meer doen?

Kerstochtend zei een parochiaan in Vasse tegen mij: laten wij er voor bidden! Helpt bidden? Bidden is geloven dat God naar ons luistert. Bidden is praten met God, Hij hoort ons. Bidden kan opluchten en geeft ons dagelijks doen en laten weer lucht, hoe beperkt het ook zal zijn. Bidden kent geen beperktheden.

In deze tijd van beperkingen, voelt onze samenleving zich ziek, een samenleving die stil is. Ik geloof dat wij er sterker uitkomen. Dat horen wij vaker, als je ziek bent, tegenslagen te verduren krijgt, dan krijg je kracht om door te gaan. U zult denken, vorig jaar hadden wij tegenslagen door de Corona en nu weer. Hoeveel tegenslagen kunnen wij aan?

Er zijn medemensen die moeten leren leven met beperktheden, dat leven gaat nooit meer worden zoals het is geweest, zij halen de kracht uit wat ze nog wel kunnen. Dit is voor ons een voorbeeld hoe wij kunnen omgaan met de beperktheden, wetende dat het wel beter gaat worden.

Ik wens u allen veel sterkte toe met de beperktheden.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink

 

Thema: Het Boek                                                                  3e zondag door het jaar

zo.23 jan.        09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

In het weekend van 29 en 30 januari is er geen viering.

De viering van dinsdag 1 februari om 09.30 uur is verplaatst naar dinsdag 8 februari om 09.30 uur.

parochiËle kroniek:

Overleden: Lies Paus-Tijhuis

Vassedijk 70, Langeveen

*11-02-1953             ꝉ 05-01-2022

 

Annie Kamphuis-Heesink

Tubbergen

*28-11-32                 ꝉ 12-01-2022

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 januari

Jaargedachtenis: Marietje Kuipers-Haamberg.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, Marietje ter Braak-Vennegoor, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Aloy Tijhuis, Gerard en Rieka Kleizen, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 januari  09.00 uur

Lector: J. Lescher, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen.
Coronacoördinator: J. Grootelaar, P. Plegt

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 februari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig.

Maandagochtend, donderdag en vrijdag afwezig vanwege onderwijstaken.

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Aanmelden 1e Heilige Communie kinderen bijzonder onderwijs.

De voorbereiding en aanmelding 1e Heilige Communie 2022 is weer van start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de 1e Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname. Aanmelden kan via email: info@hpancratius.nl  Duidelijk vermelden de naam van het kind, volledig adres, emailadres en telefoonnummer. Wij hopen dat er in de loop van februari informatieavonden kunnen gaan plaats vinden, dit is afhankelijk van de corona maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken B. Huitink 06-20432661

 

Werkgroep Wereldlichtjesdag aangemeld voor de diaconale Ariënsprijs 2022

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

De werkgroep Wereldlichtjesdag organiseert sinds een aantal jaren op deze dag om 19:00 uur ’s avonds een samenzijn in onze parochie.  Kinderen worden herdacht door het aansteken van een speciale kaars en kaarsjes, het noemen van hun naam en door het lezen vaneen verhaal, van troostende gedichten en het zingen van liederen. Vlinders of harten worden in de harten- / vlinderbomen opgehangen of rond een hoepel.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Een van de parochiële koren verzorgt de muziek.

 

Het samenzijn is voor ouders, broertjes en zusjes, oudere broers en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden. In 2021 was er speciaal aandacht voor kinderen die wereldwijd in de moederschoot of op oudere leeftijd aan de gevolgen van COVID-19 zijn overleden.

 

Na afloop wordt gelegenheid geboden om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Reacties van aanwezigen zijn positief. Zij ervaren het samenzijn als waardevol, troostend en helend. Het feit dat namen van kinderen hardop worden uitgesproken, genoemd worden, betekent dat zij er mogen zijn. Gekend en gewaardeerd worden, een plek krijgen, ook binnen de kerk.

Het lichtje dat is ontstoken tijdens het samenzijn mogen mensen meenemen naar huis. Na het samenzijn wordt een kaart ontworpen met de namen van alle kinderen die nabestaanden/betrokkenen desgewenst ontvangen. De versierde boom blijft een periode in de kerk staan voor belangstellenden.

Het samenzijn is tevens te volgen via kerktv van de parochie waar in deze coronapandemie volop gebruik van is gemaakt.

De werkgroep is blij met de nominatie. De parochie en het pastoraal team wenst de werkgroep veel succes. De prijsuitreiking vindt plaats op 22 oktober a.s.

 

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

 

OPROEP: VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE VORMSELWERKGROEP.

Beste parochianen, ouders,

Bij de Vormselwerkgroep zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Momenteel is Evelien Olimulder contactpersoon voor Langeveen omdat de werkgroep is samengegaan met Tubbergen. Evelien heeft  vele jaren de vormselvoorbereiding voor Langeveen georganiseerd. Zij wil nieuwe mensen inwerken omdat zij hier volgend jaar mee gaat stoppen. Dan is het fijn dat anderen zijn ingewerkt.

De Vormselwerkgroep is inmiddels een parochiële werkgroep geworden, de werkgroep werkt intensief samen met vrijwilligers uit andere locaties. Samenwerking is belangrijk, dat is de weg die wij zijn ingeslagen bij de voorbereiding op het Vormsel. De voorbereiding is afgelopen jaar anders opgezet, deze vindt plaats op één zondag. Het kost minder tijd dan wij gewend waren, ook minder tijd voor de vrijwilligers.

Wij hopen dat iedere locatie van onze parochie vrijwilligers kan leveren voor de parochiële werkgroep, zo hopen wij ook dat Langeveen mensen kan leveren voor deze werkgroep.

OPROEP: wij zoeken voor Langeveen twee nieuwe vrijwilligers voor de parochiële Vormselwerkgroep!

Wij hopen van harte dat ouders zich gaan melden, voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Diaken B. Huitink b.huitink@hpancrastius.nl

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink.

 

400e sterfdag van FRANCISCUS VAN SALES (1568 – 1622)

24 januari aanstaande wordt de 400ste sterfdag van de heilige Franciscus van Sales gevierd. In een samenwerking van de Nederlandse en Vlaamse Salesianen van don Bosco en de Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales, wil men proberen deze heilige nationaal en internationaal opnieuw in het daglicht te stellen. En dat is niet alleen een terugdenken aan, maar meer nog een zoeken naar de betekenis die deze heilige heeft gehad in zijn eigen tijd en ook nog vandaag. Franciscus was bisschop van Génève kort na de Reformatie. Génève was een calvinistisch bolwerk waardoor hij een ‘bisschop in ballingschap’ werd in het mooie stadje Annecy. Als bisschop was hij zeer gezien. Hij was een beminnelijk mens wiens overtuiging het was in het besturen van zijn diocees maar ook in de geestelijke begeleiding van mensen dat liefde steeds weer het uitgangspunt moet zijn. Zijn belangrijkste leefregel was dan ook: ‘DOE ALLES UIT LIEFDE, NIET OMDAT HET MOET’. Dat was bijzonder in een tijd waarin zowel bij de calvinisten als de katholieken de gestrengheid van de kerkelijke leer de boventoon voerde. Zijn bekendste boek is de ‘Inleiding tot het devote leven’, dat ook na 400 jaar nog veel mensen inspireert en dat nog steeds herdrukt wordt, ook in Nederland. Bijzonder daarin is, dat hij steeds de concrete mens als uitgangspunt neemt, niemand overvraagt en mensen helpt om kleine stapjes te zetten in de voortgang van een gelovig vertrouwen het leven als christen. Hij nodigt mensen uit met zijn bekende adagium: ‘BLOEI WAAR JE BENT GEPLANT’ en ook ‘WEES WIE JE BENT EN WEES DAT ZO GOED MOGELIJK’.

De congregaties Salesianen van Don Bosco en de Oblaten van Franciscus van Sales weten zich door deze heilige geïnspireerd en nemen zijn voorbeeld en geschriften als uitgangspunt voor hun leven. En zij hebben weer mensen om zich heen verzameld, die ook vandaag willen putten uit dat belangrijke erfgoed voor hun leven. Meer informatie over deze heilige kunt u vinden op de website www.oblaten.osfs.nl

Hier vindt u ook allerlei informatie over de activiteiten, die ontplooid worden in dit jubileumjaar. In de basiliek in Tubbergen is een raam te vinden van deze heilige.

Wim Holterman osfs

Jaargang 59 nr. 2 en 3                                                                               8 t/m 21 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kerstmis 2021: Licht in donkere dagen  

Afgelopen zondag mocht ik weer twee kinderen (in dit geval jongetjes)  dopen. Het mooiste moment in de viering was het moment toen ik de doopkaars, die aangestoken was aan de Paaskaars, liet zien aan de betreffende dopeling. Ik noemde het kind bij zijn naam en vertelde dat de kaars het licht van Christus is voor hem. Daarna sprak ik de wens uit dat dit licht mag schijnen in zijn hart en dat hij er anderen mee mag verwarmen. Het bijzondere is, en dat merk ik bij elke doop,  dat er op dat moment echt contact is. De dopelingen keken heel open en aandachtig naar de kaars,  het leek of ze knikten en mijn woorden begrepen en ze staken hun armpjes uit naar de kaars. Daarna werd de brandende doopkaars aan de zusjes van de dopelingen overhandigd, die de kaars met veel toewijding droegen van het doopvont achter in de kerk naar het altaar voor in de kerk. De rest van de familie liep achter het licht aan, terug naar de plaats. Een hoopgevend gebeuren voor ons in deze bijzondere Kersttijd.

De wolken van de coronapandemie dreigen ons leven en de wereld te verduisteren. Maar niets kan het Licht van het Christuskind tegenhouden. Het schijnt dwars door de donkere wolken heen. Hij laat ons niet in de steek, en wil ons laten ervaren dat wij Gods geliefde mensenkinderen zijn. Hij nodigt ons uit met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst, waar het Licht sterker is dan alle duisternis. Dat wij ervoor open mogen staan, net als Maria en Jozef dat deden. Het veranderde hun levens, het kan ook ons leven veranderen.

Dat het Kerstkind Licht mag brengen in onze harten en onze wereld. Het licht van de liefde, de compassie, het mededogen. Dat wij het mogen delen met mensen die alleen zijn, verdriet hebben, in angst, onzekerheid, of armoede leven.

Dat wij, net als de zusjes van de dopelingen, lichtdragers mogen zijn. Dan verdrijven we met elkaar de duisternis.

Mede namens het pastoraal team wens ik u en de uwen een Zalig Kerstfeest en veel vrede, vreugde en vriendschap in 2022!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Hij doopt                                                                             Doop van de Heer

Deze viering is online te volgen. De misboekjes voor deze viering liggen achterin de kerk. Als u wilt dan kunt u deze ophalen.

 1. 8 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Water -> wijn                                                        2e zondag door het jaar

Voor deze viering moet u zich aanmelden.

 1. 16 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

Online reserveren

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst). U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.

parochiËle kroniek:

Overleden: Aloy Tijhuis

Hardenbergerweg 196, Langeveen

*08-06-1935              ꝉ 15-12-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

PAROCHIËLE KRONIEK 2021

Dopelingen                  10

Communicantjes.       17

Vormelingen.              15

Overledenen.              11

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 8 januari

Jaargedachtenis: Marietje Kuipers, Gerard Niemeijer, Johannes Rikhof, Gerrit Rikhof.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Kienhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schröder-Meijer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Harrie Haarhuis, Aloy Tijhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 16 januari

Jaargedachtenis: Jan Mensink, Marie Mensen-Kleizen, Gerard Pegge.

Misintenties: Bennie Kienhuis, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld en Bennie, Sien en Harrie, Aloy Tijhuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 8 januari 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, M. Hesselink, M. Pouwels

 

Zondag 16 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 januari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Herdenken van overledenen in onze H. Pancratius parochie

Op het moment dat een dierbare overleden is, willen wij met aandacht en zorg familieleden en nabestaanden bijstaan om dit verlies en afscheid een plek te geven. Naast de vieringen van afscheid rondom het sterven, noemen wij uw dierbare overledene in de daaropvolgende periode in onze gebeden bij de intenties.

Al enige tijd geleden hebben wij vragen gekregen over het feit dat het aantal intenties ná een overlijden nogal uiteenloopt, per geloofsgemeenschap binnen onze H. Pancratius parochie. Dat loopt uiteen van drie tot twaalf intenties, in vieringen na het overlijden. Dit wordt als verwarrend en onhandig ervaren.

Na overleggen met de Commissies van Beheer en het Parochieel Liturgie Beraad zijn wij tot één beleid gekomen, namelijk: acht intenties in achtereenvolgende vieringen. Voor de ene locatie zou dit staan voor de eerste acht weken na een overlijden, voor een andere locatie zou dit langer kunnen zijn, omdat er niet ieder weekend gevierd wordt.

Het bovenstaande zal ingaan per 1 januari 2022. Hopelijk mag de wetenschap dat in de vieringen in onze kerken voor onze overledenen en hun families en nabestaanden wordt gebeden, een bron van troost en kracht zijn.

Pastoraal team H. Pancratius

 

Afscheid Marietje Grootelaar

Onder voorbehoud zal er zondag 16 januari a.s. om 9.00 uur in onze kerk een afscheidsviering worden gehouden voor Marietje Grootelaar. Deze viering staat al heel lang op het programma, maar door de corona-ontwikkelingen is deze telkens vooruit geschoven. Ook nu is het nog niet duidelijk of/hoe het gevierd gaat worden. Toch willen wij deze viering wel onder de aandacht brengen bij de parochianen.

Marietje Grootelaar is vele jaren van grote betekenis geweest voor onze kerk. Zij heeft altijd alles in goede banen weten te leiden en heeft dit met veel plezier gedaan. Daarvoor willen wij haar hartelijk bedanken en bieden haar hierbij deze viering aan. Indien mogelijk zal er na afloop van de viering voor de parochianen gelegenheid zijn om haar ook te bedanken voor haar jarenlange trouwe inzet bij diverse werkzaamheden voor onze kerk.

Commissie van Beheer

 

Bijeenkomst in januari van Geloven Nu komt te vervallen.

De bijeenkomst van de groep Geloven Nu die gepland was op donderdagmiddag 13 januari 2022 in het Parochiecentrum komt te vervallen..

Op die middag zou Ds. Wiekenraad uit Uelsen ingaan op het vakantiepastoraat.

Vanwege de onzekerheid over het verloop van de Corona epidemie is besloten deze bijeenkomst te verschuiven naar een latere datum wanneer de omstandigheden wat gunstiger zijn.

 

Ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen vervalt

Gezien de omstandigheden van de lockdown en de onduidelijkheid over de omstandigheden na 14 januari, komt de ontmoetingsmiddag voor de thuiswonende ouderen vanaf 70 jaar,  die gepland stond op woensdag 26 januari in de Waaijer in Langeveen,  te vervallen. De middag zal worden verschoven naar een tijd verderop in het jaar. Wij hopen op uw begrip en geven zo spoedig mogelijk de nieuwe datum door. Wordt vervolgd!

De Pancratius Commissie

 

 

 

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie.

Dit alles krijgt zijn bestemming in Tanzania en Uganda, zodra het gezien de coronapandemie weer veilig en mogelijk is om naar deze landen af te reizen.

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid, te weten: ’De naakten kleden.’

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.  Telefoon 06-20486904 of via j.meupelenberg@hpancratius.nl

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius Parochie.

 

Week van gebed voor eenheid van christenen 2022

Van 16 t/m 23 januari 2022 is het de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het thema dit jaar is: ‘Licht in het duister’ en dit verwijst naar de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen.
De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de drie wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij stierf aan het kruis om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de drie wijzen symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de wijzen de eenheid die God voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo een teken te zijn voor de wereld. De taak van christenen is dan ook om als deze ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen bewerkstelligen.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.

Gebed om te bidden in de week van gebed voor de eenheid van christenen.

Eeuwige God, versterk onze hoop en het besef dat U met ons wandelt en over ons waakt. Leer ons de leiding van uw heilige Geest te volgen, hoe vreemd het pad soms ook lijkt. Leid ons naar Jezus Christus, het licht voor de wereld. Bemoedig ons in geloof en laat ons dit uitstralen in de wereld waarin wij wonen en werken. Wij vragen U dit in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Beste parochianen,

Zoals u bekend zijn we op 17 oktober jongstleden, op Wereldarmoededag in alle kerken van onze parochie gestart met het permanent inzamelen van houdbare levensmiddelen. Hiervoor staat er een krat of een mand in de kerk of aula.  De levensmiddelen die inmiddels zijn ingezameld zouden dit jaar worden gebruikt voor de kerstpakkettenactie. De eerste opbrengsten waren boven verwachting en stemt tot dankbaarheid. Dank aan zovele gulle gevers.

Gezien de verscherpte maatregelen rond Covid-19 is echter besloten om dit jaar geen levensmiddelen in te pakken maar mensen een kant en klaar pakket/bon met kerststol aan te bieden. Dit betekent dat de ingezamelde levensmiddelen naar de voedselbank zijn gegaan.

De voedselbank heeft de ingebrachte levensmiddelen in de week voor Kerstmis opgehaald en hiervan zijn mooie pakketten gemaakt die in de parochie zijn uitgedeeld.

Wat betreft de inzameling vanaf Kerstmis 2021, hiervoor geldt dat de levensmiddelen wederom naar de voedselbanken gaan of eventueel worden gebruikt voor de Paaspakkettenactie. Dit laatste is afhankelijk van de dan geldende Covid-19 regels en gaat tevens in overleg met het diaconaal beraad van onze parochie en de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius (PCI).

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, blikgroente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51

ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

 

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan veranderen.

Waarom deze verandering?

De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten bij de geloofsbeleving en de belevingswereld van kinderen en jongeren. Ook werden tools gemist hoe zij geloof in deze tijd handen en voeten kunnen geven.

 

 

Pilot

Daarom is door het pastoraal team gekeken naar korte en bondige projecten, waarin op een begrijpelijke wijze voor kinderen/jongeren de betekenis van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel aan de orde komt. Toen dit niet werd gevonden heeft het pastoraal team zelf twee projecten ontwikkeld met een eigen werkboek voor de communicantjes en de vormelingen.
De bedoeling was om beide trajecten uit te rollen in 2020. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten waardoor dit uitgesteld moest worden. Gelukkig kon de pilot, waarin kinderen op twee woensdagmiddagen werden voorbereid en vervolgens hun EHC ontvingen, dit jaar toch nog uitgerold en geëvalueerd worden. Dit gold ook voor de pilot voor de vormelingen. Zij werden dit najaar op één zondag voorbereid en vervolgens gevormd. Ook deze pilot is inmiddels geëvalueerd.

Zowel het pastoraal team alsmede de werkgroepen zijn bij beide projecten tot de conclusie gekomen om deze voorbereiding met een aantal aanpassingen vanuit de evaluatie, in 2022 te handhaven.

De voorbereiding van twee middagen op de EHC of één dag voor het Vormsel kan door sommigen worden ervaren als minimaal. Dit is het ook als de voorbereiding los wordt gekoppeld van het geloofsleven/van de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren thuis.

Wanneer geloofsopvoeding thuis handen en voeten wordt gegeven, hiervoor biedt onze parochie als ondersteuning de kinderkerk, de jeugdkerk, Rock Solid junior aan, worden de EHC en het Heilig Vormsel onderdeel van het geloofsleven en is het één van de stappen in het gelovig leven van een kind/jongere. Dan kennen de kinderen/jongeren die zich gaan voorbereiden op de sacramenten de verhalen over Jezus maar ook de betekenis ervan. Dan weten ze hoe ze een kruisteken moeten maken en bidden ze als vanzelfsprekend het Onze Vader. Dan hoeft het niet, zoals nu met regelmaat nog gebeurd, tijdens de voorbereiding alsnog geleerd te worden.

Met deze nieuwe opzet hopen wij dat kinderen zich na de EHC zullen aansluiten bij de jeugdkerk en de vormelingen bij Rock Solid, opdat zij op deze wijze verder kunnen groeien in geloof.  Dan zijn de voorbereidingen op beide sacramenten niet een op zich staand project maar is het ingebed in hun geloofsleven.

Toekomst

Een goede voorbereiding op de EHC en het Vormsel valt of staat met goede werkgroepen. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Er zijn echter diverse locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn.
Vooralsnog gaan de werkgroepen EHC binnen hun eigen locatie door met hun eigen werkgroep en met de voorbereiding. Maar wanneer er geen vrijwilligers worden gevonden in een geloofsgemeenschap zal dit gevolgen hebben voor de lokale voorbereiding.

Wat betreft het Vormsel, ook hiervoor zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten. De Vormselwerkgroepen, Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie werken inmiddels al meerdere jaren intensief samen. Zo ook Vriezenveen, Langeveen en Tubbergen. Geesteren werkte tot nu toe met een eigen werkgroep vanwege de vele vormelingen.
Er zijn inmiddels meerdere locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn voor de vormselwerkgroep. Mariaparochie heeft in 2022 geen vrijwilligers meer voor het Vormsel en in Geesteren is er nog één werkgroeplid. Daarom is met alle werkgroepen tezamen besloten om te komen tot één parochiële werkgroep Heilig Vormsel, met zo mogelijk vanuit elke geloofsgemeenschap één afgevaardigde.

Planning EHC

De planning voor de EHC vieringen zal in januari 2022 van start gaan. De EHC vieringen zullen plaatsvinden na Pasen.

 

 

Planning Heilig Vormsel

De Vormselvoorbereiding kende een voorjaarstraject met de Vormselviering in juni en een najaarstraject met de Vormselviering in november.
Vanaf 2022 is er nog één vormseltraject voor de gehele parochie. Gezien het dalende aantal vormelingen is één traject per jaar voldoende. Vanwege de diverse (dorps)activiteiten in het voorjaar en de voorbereidingen voor de EHC alsmede de EHC vieringen in het voorjaar, is in overleg met de vormselwerkgroepen gekozen voor het najaarstraject.

Vragen

Na het lezen van dit artikel kunnen er mogelijk vragen naar boven komen, stel ze gerust. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet namens het pastoraal team,

Diaken Bert Huitink

 

Rock Solid dingt mee naar de Diaconale Ariënsprijs in 2022

Drie jaar geleden, in 2019, viel onze parochie drie keer in de prijzen bij de diaconale Ariënsprijs van het Aartsbisdom Utrecht. Zowel de eerste prijs als de publieksprijs gingen toen naar ‘Kears unne mekaar’ uit Vasse. De ideeënprijs ging ook naar onze parochie, met het idee om als parochie (nog) meer zichtbaar te zijn in de samenleving.

‘De Ariënsprijs voor diaconie is in het najaar van 2002 in het leven groepen om de aandacht en inzet voor diaconie te bemoedigen en te waarderen. De prijs wil tevens initiatieven stimuleren op het terrein van de diaconie’.

In 2022 wordt deze diaconale prijs opnieuw uitgereikt. De jongerengroep Rock Solid van onze parochies is hierbij één van de genomineerden.

 

 

Rock Solid, wie zijn zij?

Rock Solid (RS) is het jongerenpastoraat uit onze parochie. RS is ruim 6 jaar geleden opgestart. De doelen van het jongerenpastoraat: 1) met jongeren op weg gaan in hun geloof en 2) activiteiten organiseren voor deze jongeren, gericht op hun geloof.

De groei van Rock Solid.

De groep jongeren is door de jaren heen gegroeid, in 2021 bestond de groep uit 33 jongeren, in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Daarnaast is in 2020 de groep RS Junior (RSJ) opgestart. RSJ is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zodat ook deze kinderen hun geloof op zo’n wijze vorm kunnen geven dat dit aansluit bij hun leeftijd en geloofsbeleving.

TeenWork en TeenSpirit

De jongeren van RS zijn opgesplitst in twee groepen. TeenWork zijn de jongeren t/m 14 jaar en TeenSpirit de jongeren van15 jaar en ouder. Er zijn maandelijks activiteiten voor de jongeren op de vrijdagavond. De activiteiten zijn zeer divers, van een film kijken en bespreken tot een gastspreker, spelvormen over vriendschap en respect waarbij er altijd een link wordt gelegd met het geloof.

Diaconale betrokkenheid van de jongeren

Door de jaren heen heeft de diaconie als een rode draad door de jaarprogramma’s heengelopen. Het is belangrijk om diaconaal op weg te zijn met de jongeren. Zo zijn jongeren op bezoek geweest bij de leefgemeenschap de Wonne in Almelo en bij de  Protestantse diaconie in Amsterdam die zich inzet voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaf hen een andere kijk op deze groep mensen.

De parochie organiseert jaarlijks een diaconaal weekend. RS wordt hierbij betrokken. ‘Twee jaar geleden zijn RS en RSJ letterlijk de boer op gegaan. Ze hebben boeren uit diverse sectoren geïnterviewd en hiervan een terugkoppeling gegeven in alle diaconale vieringen.

Er is een excursie geweest naar de Syrisch orthodoxe kerk in Glane waar de jongeren uitleg kregen hoe geloof werd beleefd. Zij hebben dit als zeer indrukwekkend ervaren. Zij hebben ervaren hoe geloof op een andere wijze beleefd kan worden.

Via de missionair werker in Guatemala, die verbonden is aan onze parochie hebben een aantal jongeren contacten uitgewisseld met jongeren uit Guatemala. Vanwege de taalbarrière verliep dit soms wat moeilijk maar er ontstond wederzijds begrip voor elkaars woon- en leefsituatie. Een mogelijke uitwisseling in de toekomst wordt te zijner tijd onderzocht.

Tijdens de coronapandemie hebben jongeren handen en voeten gegeven aan het thema: Nabijheid. Er waren in 2020 en 2021 veel parochianen die geen of weinig bezoek kregen, veel parochianen kregen te maken met eenzaamheid. Zo heeft RS de actie ‘HEEL ROCK SOLID BAKT GEORGANISEERD’ Jongeren bakten één cake of meerdere cakes en brachten deze vervolgens naar parochianen die weinig tot geen aanspraak hadden doordat bezoek aan huis minimaal was of zelfs helemaal niet mogelijk. De jongeren hebben in totaal 101 cakes gebakken. Zij kwamen tot ontdekking dat er veel parochianen een steuntje in de rug konden gebruiken. De jongeren stonden versteld wat een klein gebaar als een cake voor mensen kan betekenen, echte nabijheid door een klein gebaar.

Op 5 mei 2021, Bevrijdingsdag, hebben jongeren meegeholpen met gemeente Tubbergen met de actie ‘vrijheidssoep’. Zij brachten blikken soep bij mensen thuis en hadden gesprekjes over wat vrijheid betekent.

Jongeren zijn in gesprek gegaan met de wethouder van de gemeente Tubbergen hoe zij als jongeren de coronapandemie met beperkingen beleven. Waar zij tegenaan lopen maar ook wat hen in deze periode bindt.

In het najaar van 2021, toen de coronabesmettingen weer toenamen kwamen de jongeren opnieuw in actie. Veel mensen konden wederom een steuntje in de rug gebruiken. In de donkere dagen voor Kerstmis hebben zij het licht rondgebracht, voorzien van een mooie kaart met een kerstboodschap van henzelf. 90 kaarsen zijn naar mensen gebracht die een lichtje konden gebruiken.

Tijdens de coronapandemie hebben er online bijeenkomsten plaatsgevonden.
Het mooie was dat jongeren na de bijeenkomst nog de hele avond via teams met elkaar verbonden bleven om gezellig met elkaar te kletsen. RS is echt een vriendengroep.

Veel gehoorde opmerkingen van jongeren die voor de eerste keer deelnemen zijn: “Ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan. Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.”

RS heeft al op diverse plaatsen activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, in een scoutinggebouw, hulp  geboden bij de Passie en zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Voor de jongeren is geloof belangrijk, het is een houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren inspireren elkaar, de leiding en parochianen, door hen te betrekken bij een eigentijdse manier van geloof beleven. Door de verbinding tussen jong en oud, leert men veel van elkaar en wil men er voor elkaar zijn.

In 2022 staat de jongeren bedevaart naar op het programma. Deze zou in het voorjaar van 2021 plaatsvinden maar is vanwege de coronapandemie uitgesteld. De vraag om met de hele groep op bedevaart naar Lourdes te gaan kwam vanuit de jongeren zelf. De jongeren hebben voorbereidingsavonden gehad op de bedevaart en hebben de benodigde financiële middelen met activiteiten bij elkaar gebracht.

Ontwikkeling

Mooi is het om te zien dat jongeren van TeenWork en TeenSpirit zich ontwikkelen. TeenSpirit droeg o.a. haar steentje bij in de begeleiding van de activiteiten bij RSJ.

Er was een geloofssmokkeltocht, een escapegame etc. Jongeren vertelden de vormelingen tijdens hun voorbereiding op het Vormsel over RS en nodigden vormelingen uit om zich aan de sluiten. Tijdens de kerstwandeltocht 2021 vertelden de jongeren van RS het kerstverhaal aan de voorbijkomende gezinnen.

RSJ maakte eind 2021 kersttukjes voor zorgmedewerkers in zorginstellingen. Om hen een hart onder de riem te steken.

Deze vormende, lerende diaconale betrokkenheid en – initiatieven zullen in de toekomst nog meer gestalte gaan krijgen.

Jongeren zijn de toekomst van de kerk

Jongeren zijn onze toekomst. De jongeren van RS zijn vorig jaar bij het opzetten van RSJ ingezet. Zij zijn de werkgroep van RSJ, organiseren activiteiten, vergaderen samen onder begeleiding van de leiding van RS. Het zijn deze jongeren die onder andere RSJ een gezicht hebben gegeven.

Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, soms zelfs saai. Jongeren van RS ervaren geloof als iets dat in hen zit en in mensen met wie ze samenkomen. Zij zien in de toekomst de Kerk als een plek waar men kan samenkomen, leren, een bijdrage leveren binnen de maatschappij en vooral een plek waar iedereen geaccepteerd wordt. Het kerkgebouw is voor RS niet noodzakelijk om activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke elementen.

Olievlekwerking

Dat al deze acties niet onopgemerkt zijn beleven blijkt wel uit het feit dat er een buurtparochie een artikel over onder andere RS gewijd heeft in het eigen parochieblad en dat er sinds een jaar wekelijks ondersteuning wordt geboden om ook in de H. Plechelmus parochie in Oldenzaal jongerenpastoraat op te starten.

Het pastoraal team en de parochie wenst Rock Solid veel succes!

Hartelijke groet,

mede namens de leden van het pastoraal team, diaken Bert Huitink.

 

Jaargang 58 nr. 51, 52 en 1                                                           18 dec. t/m 7 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel december 2021

 

“Houdt 1,5 meter afstand. Was uw handen. Blijf thuis, bij klachten”. Dit ‘evangelie’ van corona hebben we de afgelopen 19 maanden uit en te na gehoord, waarbij wij soms dachten ervan af te zijn. De woorden van Jezus aan het begin van de Adventstijd – “Wees waakzaam, wees op je hoede” – zijn we snel geneigd om in dit licht te plaatsen, want waakzaamheid heeft alles te maken met ‘oog hebben voor’, met ‘in de gaten houden’. Toch heeft Advent ons meer te vertellen.

 

De tijd van de Advent daagt ons uit om in ons leven weer nuances aan te brengen, verschillen te zien tussen het ene moment en het andere, uit te kijken naar iets of iemand en op te houden met een diepe zucht van het zeggen: ‘Ach, het is toch allemaal maar hetzelfde!’ In de afgelopen anderhalf jaar hebben we ons misschien wel gerealiseerd dat we onderhand verveeld geraakt waren door het vele, en het oog kwijt leken te zijn voor het kleine, het bijzondere, het aparte. Advent schudt ons opnieuw wakker, en staat niet toe dat we ons neerleggen bij een duffe houding van ‘Het zal mijn tijd wel duren’.

 

Advent brengt de spanning terug in ons bestaan, veegt de beslagen ruit van ons dagelijkse anderhalve meter leven met één grote zwaai schoon, en roept tegen elk van ons: ‘Kijk nou toch, er ís perspectief’. Voor dat perspectief zou ik graag het bijna vergeten begrip “nieuwe normaal” weer van stal willen halen: een nieuwe vorm van samenleven, waarin we weer weten wie of wat cruciaal en vitaal is voor onze maatschappij en economie. Vier weken Advent is de uitnodiging om op die weg de eerste stap te doen: één kaarsje, één lichtpuntje mag jouw wereld binnenkomen. Elk geloof, hoe klein het ook is, is groot genoeg om een stap in de goede richting, in Gods richting te zetten.

 

Het ‘evangelie’ van corona zal de komende tijd nog wel blijven klinken, ook al zeggen ons hoofd en hart soms andere dingen. Maar laten we daarnaast ook het Evangelie van Jezus bewaren: wees waakzaam, wees gevoelig, zodat je het merkt wanneer God op je schouder tikt. Wees waakzaam, open je hart, zodat de geboorte van het kerstkind je menselijker én goddelijker kan maken.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Vervulling nabij                                                  4e zondag van de Advent

 1. 19 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v KPJ koor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht
Thema: Verlicht                                                                                               Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

Thema: Verlicht                                                                                            1ste Kerstdag

 1. 25 dec. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Verlicht                                                                                               2e Kerstdag

 1. 26 dec. 09.00 uur: Woord- en Communie gezinsviering m.m.v

het kinderkoor.

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 1 en 2 januari 2022 zijn er geen vieringen in Langeveen. Wel in Tubbergen.

 

 1. 4 jan. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Lori Maathuis

An der Itter 18, Itterbeck

Wij heten haar welkom in onze geloofsgemeenschap

 

Overleden: Harrie Haarhuis

Vasserdijk 14, Manderveen

*20-03-1946      ꝉ 28-11-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 december

Jaargedachtenis: Henk Schröder, Geertruida Hendrika Rikhof-Paus, Bernardus Rikhof.

Misintenties: Bennie Steggink, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, overl. fam., Oude Elberink-Hagedoorn, Leo Scholten (Itterbeck), Harrie Haarhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  vrijdag 24 december

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schothuis-Wolters, ouders Schröder-Meijer, Steffanie Kroeze, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Dika en Hein Hagedoorn-Plegt, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Gerrit Albers en ouders Droste en overl. fam., overl. fam. Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 25 december

Jaargedachtenis:

Misintenties:  Overl. Pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Jan en Anneke Hagedoorn en Marian Wiegink-Hagedoorn, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders Bertels-Haarhuis, ouders De Koning-Brekelmans, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Marie Paus-Hamer, overl. ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Marie Oude Hendriksman-Plegt, overl. fam. Weusthuis-Kempers, overl. ouders Mensen-Kleizen, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, fam. Rikhof-Paus en fam. Kienhuis-Droste, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis-Kokhuis, ouders Mensen-Weusthuis, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Jan en Marie Pouwels, overl. fam. Hein Rikhof, Herman Oude Elberink, San en Jan Kleizen, Jolande Oude Booyink, Jan Lohuis, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Everloo-Westerhoff, Toon Grootelaar en fam., ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar, ouders Paus-Niemeijer, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Gerard en Agnes Oude Nijewem-Monnikhof, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Jan en ouders Vrerink, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Joop Perdaan, ouders Meijer-Paus, ouders Haarhuis-Beld en Sien, Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Bernard van de Aast, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Tijink-Snijders, Bernard en Truus Schröder, Herman en Marie Oude Avenhuis, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Bram Eijsink, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Niemeijer-Krikhaar.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 26 december

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Schothuis-Wolters, ouders Schröder-Meijer, Steffanie Kroeze, ouders Plegt-Paus, Joop Plegt, Dika en Hein Hagedoorn-Plegt, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Gerrit Albers en ouders Droste en overl. fam., overl. fam. Mensen, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, Harrie Haarhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 19 december 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis
Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

Vrijdag 24 december 19.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis

Zaterdag 25 december 09.00 uur

Lector: J. Pouwels
Misdienaars: D. Hendriksen, D. Pouwels

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Coronacoördinator: J.Grootelaar, P. Plegt

 

Zondag 26 december 09.00 uur

Lector: A. Schothuis, J. Lescher, I. Scholten

Collectanten: M. Pegge, A. Bekhuis
coronacoördinator: M. Pegge, H. Flims

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het secretariaat is gesloten op 31 december 2021 en 7 januari 2022.

 

MISINTENTIES KERSTAVOND

De misintenties, die zijn opgegeven voor Kerstavond, worden ook voorgelezen tijdens de viering van Tweede Kerstdag om 9.00 uur.

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen Kerstmis

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de geplande vieringen van Kerst aangepast.

De viering op kerstavond is om 19.00 uur alleen via de kerk-TV te volgen.

De viering op eerste Kerstdag is om 9.00 uur.

Hiervoor moet u zich aanmelden en zal rekening moeten worden gehouden met 58 plaatsen.

Om zoveel mogelijk parochianen in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen hebben wij besloten om op tweede Kerstdag om 9.00 uur een gezinsviering te houden. Dit is een Woord- en communieviering door onze werkgroep. Ook hiervoor moet er aangemeld worden.

Wij willen gezinnen met schoolgaande kinderen uitdrukkelijk verzoeken

gebruik te maken van deze laatste extra viering, om zo zoveel mogelijk parochianen de kans te bieden om een viering bij te wonen.

U kunt zich voor deze vieringen aanmelden na afloop van de Eucharistieviering op zondag 19 december bij de Coco’s en op maandag 20 dec. telefonisch  tussen 9.00 en 10 uur bij het parochiesecretariaat. (tel. 681142)

 

Aanmelden vieringen Kerstmis

Voor de vieringen van Kerstmis kan online gereserveerd worden via de website van onze parochie. Het gaat hierbij om de vieringen van vrijdagmiddag, 1e en 2e Kerstdag.

De vieringen van Kerstavond kunt u alleen via KerkTv volgen.

 

Online reserveren

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.
Aanmelden kan vanaf maandag 20 december 09.00 uur – donderdag 23 december 20.00 uur.

 

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende informatiebladen.

 

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

 

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie

Aanvangstijd ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

In de vorige infobladen stond een vooraankondiging van de ontmoetingsmiddag die de Pancratius Commissie organiseert op woensdagmiddag 26 januari 2022.

Voor deze middag worden alle thuiswonende ouderen uit onze parochie,  die 70 jaar of ouder zijn,  uitgenodigd. De middag vindt plaats in café restaurant Waaijer  in Langeveen.

De aanvangstijd was niet genoemd. Hierbij alsnog de tijd: de middag start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur.  De middag begint met een eucharistieviering en er is volop tijd om elkaar te ontmoeten. De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro. We hopen dat de middag door kan gaan en dat we velen mogen begroeten!

 

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Terugblik op vijf jaar identiteitsbegeleiding van de katholieke basisscholen in onze parochie

We leven in een veranderende tijd waarin het christelijk geloof niet meer vanzelfsprekend is. Dit heeft zijn weerslag op gezinnen en op katholieke basisscholen. De afgelopen jaren zijn de pastores regelmatig aangesproken door parochianen die zich zorgen maakten over de geloofsopvoeding van kinderen op de basisscholen. Of het pastoraal team daar niet iets in kon betekenen? De afgelopen vijf jaar zijn daar inderdaad gesprekken over geweest met de scholen. In dit artikel maken we de balans op.

 

Situatie scholen

Het pastoraal team heeft altijd een heel goed contact gehad met de directies en diverse docenten van de basisscholen in onze parochie. Er is een jaarlijks overleg met de schooldirecties. Uit dat overleg blijkt dat de scholen te maken hebben met kinderen met diverse (religieuze) achtergronden. Daarnaast is het merendeel niet meer opgevoed of bekend met het katholieke geloof. Dat betekent dat het aanbod van de scholen niet meer hetzelfde kan zijn als in het verleden. De scholen zijn dus zoekende en staan voor de uitdaging om op een eigentijdse manier vorm te geven aan de katholieke identiteit.

 

Aanbod pastoraal team

Pastoraal werker Christianne Saris, heeft namens het pastoraal team, de afgelopen vijf jaar een aanbod gedaan om de teams van basisscholen te begeleiden.

Het aanbod bestond uit gesprekken met het team van de betreffende basisschool. Om na te gaan waar het voor staat en wat het wil uitdragen. Hiervoor werden drie bijeenkomsten aangeboden. In de eerste bijeenkomst zou worden nagegaan welke waarden leven bij de leerkrachten. In de tweede bijeenkomst kwamen de waarden van de katholieke traditie naar voren met concrete voorbeelden voor de school.  In de derde bijeenkomst zou worden nagegaan hoe de identiteit van de school verder vormgegeven kon worden. Er zou naar de lessen worden gekeken, de christelijke feesten, schoolvieringen, naar mogelijkheden om diaconaal betrokken te zijn. Daarnaast was er een aanbod van het pastoraal team om een excursie/rondleiding in de kerk te verzorgen en om een interactief vooroordelenspel te doen met de kinderen.

 

Overleg met scholen

Een viertal scholen heeft gebruik gemaakt van het gehele aanbod. Er vonden zinvolle en goede teamgesprekken plaats. Vervolgens werden er keuzes gemaakt. Een drietal scholen koos voor een methode voor de lessen levensbeschouwing. Een andere school vond de methode van een ander vakgebied, die gericht was op goed omgaan met elkaar, beter aansluiten. Deze scholen kozen ook voor een aantal schoolvieringen in de kerk rond de christelijke feesten en stonden open voor lesmateriaal rond Pasen en Pinksteren.

Daarnaast waren er scholen die één gesprek hebben aangevraagd en dit voldoende vonden. Of omdat ze een dergelijk gesprek in het verleden al hadden gedaan, of omdat ze toch hun eigen weg wilden gaan wat betreft de identiteit van de school.

Tenslotte waren er scholen bij die geen interesse hadden voor het aanbod.

 

Huidige stand van zaken

Hoe is de stand van zaken op dit moment? We hebben een goede verstandhouding met de directies en docenten van acht scholen en er is altijd bereidheid tot samenwerking. Met het diaconaal weekend zorgen deze scholen voor een doek over het betreffende thema in de kerk. Met de kleurwedstrijd voor het jubileum van onze parochie, werkten alle scholen mee. We mogen gebruik maken van de scholen voor de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel en leerkrachten zijn waar nodig inzetbaar. Een vijftal scholen vraagt één of meerdere schoolvieringen aan bij het team rond het begin/einde schooljaar en de christelijke feesten. Er zijn scholen die samen met de geloofsgemeenschap en het pastoraal team een hele eigentijdse invulling van de schoolvieringen gevonden hebben. Er zijn nog vier scholen die een methode gebruiken voor de lessen. De gesprekken over identiteit zijn afgerond. Alle scholen hebben aangegeven dat de keuzes gemaakt zijn en dat men verder kan.

 

Conclusie

Zoals de kerk zoekt naar nieuwe wegen, zo zoeken de scholen hier ook naar. Het is en blijft zoeken om vorm te geven aan de katholieke identiteit in een pluriforme maatschappij, dat geven de directeuren steeds aan. Toch is het van het grootste belang dat we met elkaar werken aan de persoonsvorming van jonge kinderen en dat we daar het levensbeschouwelijke aspect niet bij overslaan. Dat we de leerlingen vertrouwd maken met belangrijke waarden, met hen stilstaan bij vreugde en verdriet, en hen kennis laten maken met rituelen en verhalen die ons leven in een ander perspectief zetten. Dat begint in het gezin, dat is de basis van ieder kind. De school en de parochie kunnen daarbij aansluiten. Dat wij elkaar stimuleren om de kinderen mee te nemen in een waardevol, betekenisvol en gelovig leven.

 

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

Allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

 

 

 

Jaargang 58 nr. 49 en 50                                                                         4 t/m 17 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Einde kerkjaar, met afsluiting 1e H. Communie en Vormsel.

Beste parochianen,

Samen hebben wij het kerkelijk jaar afgelopen weekend afgerond, we richten ons nu op de advent, we gaan richting kerst. Het kerkelijk jaar hebben wij de afgelopen twee weekenden afgerond met vier Vormselvieringen. Wij zijn dankbaar dat vanaf oktober kinderen de 1e H. Communie mochten ontvangen, dat kinderen, inmiddels ook jongeren het Vormsel mochten ontvangen. Daarmee hebben wij een eerste inhaalslag gemaakt, we zijn nog niet helemaal bij. Er zijn ook kinderen die dit jaar de 1e H. Communie graag hadden willen ontvangen, door de hoeveelheid kinderen en vieringen is dit naar 2022 doorgeschoven. Daar gaan wij de komende weken mee aan de slag, eerst terug blikken hoe wij kinderen en jongeren hebben voorbereid. Dat was dit jaar anders dan anders, de kinderen die de 1e HC mochten ontvangen zijn in twee woensdagmiddagen voorbereid, de Vormelingen werden op één zondag voorbereid met vier workshops. Kunnen wij de voorbereiding op deze manier voortzetten? Als pastoraal team gaan wij dit de komende weken evalueren. Als pastoraal team vinden wij het belangrijk dat kinderen en jongeren worden meegenomen in hun geloofsontwikkeling. Aan de geloofsontwikkeling van kinderen willen wij aandacht schenken, wij willen gezinnen meenemen in de geloofsontwikkeling. Het ontvangen van de sacramenten is telkens een stap die kinderen en gezinnen gaan zetten. Na het doopsel, na 2 jaar de stap richting de kinderkerk, na de 1e H. Communie de stap naar de jeugdkerk, in groep 7 de stap naar Rock Solid Junior, na het ontvangen van het Vormsel de stap richting Rock Solid zetten. De eerste kinderen zien wij doorstromen, kinderen die jaren naar de kinderkerk zijn geweest zien wij terug bij de Jeugdkerk. Dat is waar wij de laatste jaren, maar ook de komende jaren onze aandacht op willen vestigen. Wij hebben een goede basis gelegd, wij willen de basis die gelegd is verder uitwerken, gaan verdiepen. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die het pastoraal team hierin gaan ondersteunen, helpen ontwikkelen. Dat is voor de toekomst wel een zorg, welke ouders willen zich hiervoor gaan inzetten. Voor de kinder- en jeugdkerk, voor Rock Solid Junior en Rock Solid zijn voldoende vrijwilligers. Voor de doopwerkgroepen, voor de werkgroepen 1e Communie en Vormsel is het een zoektocht om nieuwe mensen te krijgen. Voor informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Komst van Gods woord                                  2e zondag van de advent

 1. 4 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 1. 7 dec. 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema:                                                                                    3e zondag van de advent

 1. 12 dec. 09.00 uur: Woord-en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Adventsactie

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 4 december

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Trees Schröder, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof.

Misintenties dinsdag: Pastor Heuven en overl. fam.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 12 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Bernard Mensen, Johannes Mensen, Oma Rikhof, Sieny Kuipers-Kempers, Jan Snijders.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Bennie Kienhuis, Marie Haarhuis-Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 4 december 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: D. Hendriksen

Coronacoördinator: J. Grootelaar, J. Pouwels

 

Zondag 12 december 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Coronacoördinator: M. Hesselink, J. Weusthuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Advent en Kerstmis in de kunst

door Mgr. Woorts

Donderdag 9 december  2021

19.00: Eucharistieviering in de Plechelmuskerk te Rossum
voorganger: Mgr. Woorts

20.00 uur: lezing in cultureel centrum De CoCer te Rossum

toegang: gratis

Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison triptiek, ca. 1515,

Museum Catharijneconvent, Utrecht (ABM s355), foto: Ruben de Heer

Mgr. Woorts toont de ontwikkeling en betekenis van de verbeeldingen van Advent en Kerstmis vanaf de 3e eeuw tot in onze tijd. Hij hoopt daarmee de viering van het feest van Gods menswording in Jezus, het Kind van Maria, en de voorbereidingstijd daarop te verrijken.

 

Samenzijn Wereldlichtjesdag op zondag 12 december in de Basiliek te Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de derde keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd.

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam en door het lezen van troostende gedichten.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Het koor Cantiamo uit Albergen zal de muziek verzorgen.

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oudere broes en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag begint om 18.15 uur in de H. Pancratiusbasiliek. Om 18.45 uur start de plechtigheid.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Er is gelegenheid om u aan te melden via y.kroeze@hpancratius.nl of vanaf 24 november via de website www.hpancratius.nl/wereldlichtjesdag

Tevens kunt u de naam van uw kind/ kinderen of een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u op de website een kaarsje branden voor uw kind, kinderen, een kind dan kunt u dit aangeven via bovenstaand e-mailadres of via bovenstaande website.

Vanaf 24 november is het via bovengenoemde website en via de facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden gehangen.

Is downloaden een probleem, op 12 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van uw/een kind/ kinderen kunt schrijven.

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.

Wilt u een kaart ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of via het aanmeldformulier dat u kunt vinden op de website van de parochie. U kunt dit ook doorgeven aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 12 december in de basiliek.

Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen van de overheid.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

KINDERKERK VIERT KERST ANDERS!

Kinder- en jeugdkerk slaan de handen ineen met medewerking van Rock Solid Junior en Rock Solid.

Dit jaar gaat de kinderkerk de kerstviering ‘anders’ vieren. Geen kinderkerkviering in de dagkapel van Geesteren. De kinderkerk en jeugdkerk slaan de handen in een en organiseren dit jaar een kerstwandelviering voor gezinnen, opa’s en oma’s zijn ook welkom. Samen met het gezin kan er een kerstwandelviering gemaakt worden op zondag 19 december, tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De kinderen van Rock Solid Junior en de jongeren van Rock Solid zullen hun bijdrage leveren aan deze kerstwandelviering.

Onderweg zullen er herders en koningen zijn die het Kerstverhaal vertellen, er zullen midwinterhoornblazers meedoen. De wandeling is toegankelijk voor buggy’s en kinderwagens.

Wij starten bij de parkeerplaats van Bays, het eindpunt is bij de kerststal in de kerk van Reutum. Aansluitend kunt u op het kerkplein genieten van warme chocolademelk met iets lekkers.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 december via jeugdkerk@hpancratius.nl. Er zal gewerkt worden met vaste starttijden, wij willen deze wandeling coronaproof organiseren. In de week voor de wandeling zullen wij de starttijden per gezin inplannen en via de mail doorgeven.

Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden, een vrije gift is welkom.

Wij hopen samen met vele gezinnen er een mooie kerstwandelviering van te maken, vergeet je niet vooraf aan te melden!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink

06-20432661

 

Vooraankondiging ontmoetingsdag ouderen

Op woensdagmiddag 26 januari 2022 organiseert de Pancratius Commissie een

ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.

De middag start met een eucharistieviering. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur.

De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 10 januari aanmelden voor deze middag via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal team en Pancratius Commissie

Wat gebeurt er met uw kerk?

Informatieavond kerk Langeveen 5 oktober aanstaande

Wellicht hebt u reeds gehoord en gelezen over de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie.

Op dinsdag 15 september jl. hebben het parochiebestuur en het pastoraal team – na een flinke periode van voorbereiding – bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit is met betrekking tot de toekomst van de kerkgebouwen in de H. Pancratius parochie.

 

Kerken dicht

Met ingang van 2025 zullen nog drie kerkgebouwen binnen de gehele parochie open zijn, te weten de H. Pancratius kerk in Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk in Mariaparochie en de H. Pancratius basiliek in Tubbergen.

De volgende zes kerken zullen voor 2025 aan de eredienst onttrokken worden:

 1. Pancratius kerk in Albergen (hierover is reeds gecommuniceerd)
 2. Simon en Judas kerk in Reutum
 3. Pancratius kerk in Fleringen
 4. Pancratius kerk in Langeveen
 5. Pancratius en H. Joseph kerk in Vasse
 6. Antonius van Abt kerk in Vriezenveen

 

Intensief proces

Dit proces is pijnlijk en confronterend voor parochianen en vrijwilligers, lokale bestuurders, het pastoraal team en het parochiebestuur. Er zal emotie zijn, verdriet en bij menigeen roept dit ook vragen op. Niet alleen over de achtergronden van dit voorgenomen besluit, maar ook: hoe moet het nu verder? Naast alle emoties, biedt die vraag ook ruimte voor een uitdagend perspectief – geloof is immers niet van steen!

 

Informatieavond maandag 5 oktober a.s.

Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een informatieavond gepland op maandag 5 oktober a.s.  in de kerk in Langeveen om 19.00 uur.

Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar.

 

Aanmelding voor vrijdag 2 oktober a.s.

Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het beperkte aantal plaatsen.

Aanmelden kan via:

secretaris.langeveen@hpancratius.nl  0546-681142 (woensdag 18-19 uur) (vrijdag 10-11 uur)

 

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Ivm de coronamaatregelen graag uw aandacht voor het volgende:

 

Ø  Bent u verkouden, hoest u of bent u in contact geweest met mensen met coronaklachten dan vragen wij u om thuis te blijven.

Ø  In verband met het te verwachten aantal deelnemers, graag indien mogelijk 1 deelnemer per huisgezin.

 

 

Beste parochianen

Vanwege de ernst van het coronavirus is het niet toegestaan om op dit moment bijeen te komen en samen eucharistie te vieren of een woord- en communie viering of gebedsdienst te houden. Zoals u weet zijn alle vieringen vooralsnog opgeschort tot 1 juni a.s.

 

Langeveen is nu ook aangesloten op KerkTV en is tijdelijk beschikbaar voor iedereen

Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat de KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft de locaties: Langeveen, Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden. Ook op de komende  zondagen zal het pastorale team vieringen zonder kerkbezoekers in de Pancratius basiliek blijven verzorgen, tot de maatregelen rondom het corona virus zijn opgeheven. Tot die tijd blijven de vieringen via de website voor iedereen vrij toegankelijk.

 

Heeft u interesse voor “KerkTV” en wilt u een abonnement afsluiten dan kunt u contact opnemen met het centraal parochiesecretariaat via tel. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl.

 

Commissie van Beheer geloofsgemeenschap Langeveen

 

Berichtgeving inzake opgegeven intenties

Beste parochianen,

De maatregelen, die genomen worden in deze tijd van het corona virus, vragen om een voortdurende aanpassing van ons dagelijkse leven en ook van het kerkelijke leven. Van de meeste maatregelen in onze parochie bent u al op de hoogte gebracht via diverse kanalen.

Vanaf het weekend van 14/15 maart zijn in alle negen locaties alle vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen komen te vervallen. Op dit moment is bekend dat er zeker geen vieringen met aanwezige kerkgangers worden gehouden t/m Pinksteren (1 juni).

In de afgelopen week heeft het pastorale team zich gebogen over de intenties die parochianen hebben opgegeven voor de voorbije en toekomende vieringen. Aangegeven is dat deze gelezen zullen worden bij de eerstvolgende gelegenheid. Onderhand is de omvang van het aantal intenties aanzienlijk geworden. Daarom heeft het pastorale team besloten dat er in de eerstvolgende viering in elke locatie waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn, bij de voorbeden een speciale kaars wordt ontstoken voor deze reeds opgegeven intenties. De intenties worden met naam vermeld op een papier, dat u dan desgewenst van achter uit de kerk kunt meenemen.

Wanneer familieleden en nabestaanden ervoor willen kiezen om hun intentie op een ander moment in het kerkelijk jaar genoemd te hebben, kunnen zij daarvoor contact opnemen met het lokale secretariaat en hun wens kenbaar maken. Jaargedachtenissen die in de voorbije periode genoemd zouden worden, zullen daarentegen wel genoemd worden in de eerstvolgende viering waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn.

Als pastoraal team hebben wij gezocht naar een meest passende vorm, om zoveel mogelijk recht te doen aan de gedachtenis van onze overledenen. Wij hopen op uw begrip in deze. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.

 

Pastoraal team H. Pancratius parochie

 

Openstelling kerk en spreekuur

Beste mensen,

Op dit moment is het gezien de corona crisis niet mogelijk om samen te komen voor de weekendvieringen en/of de doordeweekse vieringen. Wel is gebleken dat er behoefte is bij parochianen om naar de kerk te gaan. Om daar te bidden, stil te zijn, om bemoediging en troost te ervaren en om een kaarsje op te kunnen steken in deze onzekere tijd.

In onze geloofsgemeenschap bestaat die mogelijkheid en is de kerk overdag open. De ervaring leert ons dat parochianen hier met regelmaat even binnenlopen en daarbij ook de verplichte gepaste afstand en richtlijnen van de overheid in acht nemen.

 

Daarnaast houdt het pastoraal team van maandag tot en met vrijdag dagelijks telefonisch spreekuur van 16.00 uur tot 17.00 uur. Voor de pastorale zorg in de weekenden kan de weekwacht gebeld worden, 06-20430155. Zij zullen dan contact opnemen met de dienstdoende pastor.

Jacqueline Meupelenberg: tel. 06-20486904                        Christianne Saris: tel. 06-20428594
Bert Huitink: tel. 06-20432661                                               Pastor Linh: tel. 0546-873936
Casper Pikkemaat: tel. 06-52648770

Met vriendelijke groet,

Het pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Kaarsje branden

Op de website hpancratius.nl bieden wij de mogelijkheid om een kaars op te steken. Bij deze kaars kunt u uw gedachten, gebeden en goede wensen opschrijven. Na ontvangst van uw mail plaatsen wij een kaarsje met uw wens, gedachte of gebed op de website. (het is mooi dat er al veel kaarsjes branden)

 

Klokken luiden in kader van hoop, verbinding en bemoediging

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om op drie woensdagen (18 maart, 25 maart, 1 april) tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de negen kerken van onze parochie hebben zich

hierbij aangesloten. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 

Infoblad

In verband met de huidige maatregelen zal er tot 1 juni geen viering zijn, daarom verschijnt ook dit infoblad voor 4 weken.

 

Lentevers van Stef Bos

Onvoorstelbaar

Hoe in twee weken

De wereld kan veranderen

En wij in verwarring

Naar buiten kijken

Overspoeld door feiten

Waar we achteraan lopen

Zonder te weten waarheen

Hoe goed wij ook door de jaren heen

Hebben geleerd

De kop in het zand te steken

Zelfs ondergronds

Dringt het nieuws tot ons door

En worden wij

Wakker geschud

Door stilte

Stilte in straten

Stilte In de beelden

Waar we naar kijken

Met andere ogen

Die misschien

Weer opnieuw moeten leren zien