Jaargang 58 nr. 8 en 9                                                                   20 febr. t/m 5 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

‘IKMISOE’

 

Beste parochianen,

 

ikmisoe past in deze tijd van de corona, het komt weg bij FC Twente, een voetbalclub die de supporters mist. In op en rond de Essen, bij de carnaval zag ik het ook verschijnen: ikmisoe, tot volgend jaar 2022. Het is duidelijk dat mensen elkaar missen in deze coronatijd. FC Twente had een mooie actie bij ikmisoe, ze hadden het matchdaypakket. Als de supporters niet naar het stadion kunnen komen, dan komen wij naar de supporters. Een pakket met lekkernijen om te nuttigen bij de wedstrijd die in de huiskamer kon worden gevolgd. Ook menig carnavalsvereniging bood dit aan bij de digitale gala avonden. Mensen proberen in deze tijd betrokken te zijn op elkaar, elkaar nabij zijn.

 

Stel u voor, de kerk had dit ook aangeboden: geen matchdaypakket maar een ‘ikmisoemispakket’ we hebben kerktv, thuis was de viering te zien. Het pakket zou bestaan uit het misboekje, de communie en een koek voor bij de koffie na de viering!

U kunt niet naar de kerk, de kerk komt naar u toe!

Was dit een kans voor de kerk geweest, hebben wij een kans gemist met het aanbieden van een pakket? Het was gedeeltelijk haalbaar geweest, communie in een ikmisoemispakket was niet mogelijk.

 

Toch komt de kerk nog steeds naar parochianen toe, in een bezoek, via jongeren met een cake actie, via de kerktv samen vieren, kinder- en jeugdkerk met een kleurplaat, diaconaal zijn wij nabij. De kerk wil in de samenleving staan, en dat doet de kerk waar dat kan. Dat klinkt dubbel nu de kerk van Albergen aan de eredienst zal worden onttrokken. Meerdere kerken zullen aan de eredienst worden onttrokken in onze parochie. Hoe moet de kerk aanwezig zijn in onze dorpen? Wekelijks staat er een artikel in de krant, of komt er een reactie via lezers over kerksluitingen. De artikelen en reacties gaan over gebouwen, de kerk dat zijn mensen met hun geloof. Als de kerk in de samenleving wil staan dan moeten juist de mensen elkaar nabij zijn. ikmisoe gaat over mensen, supporters, parochianen, het gaat om nabijheid en ontmoeting. Gelukkig hebben wij als pastores team besloten om weer samen met parochianen te gaan vieren, wees welkom, wees ook welkom via de kerktv.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema:                                                                1e zondag van de veertigdagentijd

  1. 21 febr. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor via kerk t.v.

 

Thema:                                                                2e zondag van de veertigdagentijd

  1. 28 febr. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor via kerk t.v.

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

parochiËle kroniek:

Overleden: Hans Waayer

Beltweg 9,  Manderveen

*11-10-1961      ꝉ 29-01-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 21 februari

Jaargedachtenis: Jan Hagedoorn, Marian Wiegink-Hagedoorn

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Bernard vd Aast, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Bennie Steggink, Jan Mensink, Hans Waayer, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 28 februari

Jaargedachtenis: Ouders Oude Oosterik-Flinkers

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink, Annie Hagedoorn-vd Aast, Hans Waayer.

Overige intenties: H. Mis tot zekere intentie.

 

lectoren:

Zondag 21 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, M. Hesselink, M. Pouwels
Zondag 28 februari 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp, Y. Nijhuis, A. Schothuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 25 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

Samen op weg naar Pasen

Beste mensen,

We bevinden ons in een tijd waarin we sober leven en moeten loslaten. Tegelijkertijd komen we er ook achter wat voor ons echt van waarde is: vriendschap, ontmoetingen, verbondenheid, geloof, hoop en liefde. In de komende veertigdagentijd willen we daar met u als kerk meer bij stilstaan. Daartoe verzorgt de Pancratius Commissie vanaf 26 februari tot en met 26 maart ( de eerste vijf weken van de veertigdagentijd )  iedere vrijdag om 19.00 uur een meditatie bij staties van de kruisweg, die u via kerktelevisie kan volgen ( www.hpancratius.nl via de knop kerktv)   Er worden beelden getoond van de kruiswegen van Vriezenveen, Albergen, Fleringen. We staan stil bij cruciale momenten in het leven van Jezus en bij het kruis dat wij mensen te dragen krijgen. Maar we gaan ook na wat ons troost en kracht geeft.  Zo wordt u stap voor stap meegenomen naar de Goede Week en Pasen. Hieronder ziet u wanneer welke kerk aan de beurt is:

Vrijdag 26 februari : Vriezenveen 1e,2e,3e statie

Vrijdag 5 maart : Albergen, 4e,5e,6e statie

Vrijdag 12 maart: Fleringen 7e,8e,9e statie

Vrijdag 19 maart: Vriezenveen 10e, 11e, 12e statie

Vrijdag 26 maart: Albergen 13e en 14e statie

Wanneer u de uitzending wilt volgen, kunt u via kerktelevisie klikken op de kerk die in die week aan de beurt is. Ook na genoemde tijden kunt u meditaties terugkijken. Van harte welkom!

De Pancratius Commissie: Anne Bossink, Leo Stamsnieder, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

 

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

 

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

 

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

 

 

Heb jij stress door geld? Durf advies te vragen!

Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen en hebben meer mensen zorgen over geld.

Maak jij je ook zorgen om jouw financiële situatie en vind je het lastig om hierover te praten? Weet je niet zeker of je recht hebt op de bestaande regelingen en voorzieningen in de gemeente Dinkelland of de gemeente Tubbergen?

De sociaal werker armoede van Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland is jouw aanspreekpunt en wegwijzer wanneer je in een moeilijke financiële situatie zit of signaleert dat iemand financiële nood heeft.

Zij bespreken samen met jou de situatie en kijken naar mogelijke oplossingen. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt!

Neem contact op met de sociaal werker armoede in jouw gemeente:

 

Gemeente Tubbergen;

Anne Lansink, a.lansink@swtd.nl of 06-51833202

Gemeente Dinkelland;

Astrid Wessling, a.wessling@swtd.nl of 06-22978612

 

Vastenkalender 2021

Voor de vastenperiode die duurt van 17 februari tot Pasen heeft de H. Pancratius parochie opnieuw een mooie Vastenkalender ontworpen.

De kalender heeft vijf thema’s meegekregen die per week hun invulling hebben gekregen. De thema’s: beproefd, in het licht, opgeruimd, kiezen en vrucht dragen helpen u de vasten door. Door de bezinnende teksten, de oneliners om over na te denken, de knutselwerkjes voor kinderen en de veelal vegetarische recepten is het een gevarieerde kalender geworden. Tevens vindt u informatie over het vastenproject: ‘Werken aan je toekomst’, dat de parochie dit jaar ondersteunt via Vastenactie.

De kalender kunt u vanaf 15 februari via www.hpancratius.nl  of via Facebook downloaden. Wie geen mogelijkheid heeft om de kalender te downloaden kan vanaf Aswoensdag 17 februari een papieren versie meenemen vanuit de kerk of de kapel in de eigen geloofsgemeenschap.

Een goede voorbereiding op Pasen gewenst.

Annet Zoet pastoraal werker, centraal secretariaat en pastoraal team H. Pancratius

 

Missie terug in Guatemala 

Bijna een jaar geleden ging ik naar Nederland om in samenwerking met drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus en Lumen Christi, geld in te zamelen voor het vastenactieproject  ¨Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala.¨.  Net in Nederland begon  de coronapandemie. Hierdoor kon ik in april niet terug naar Guatemala en werkte ik bijna een jaar vanuit Nederland. Zo gaf ik verschillende presentaties over het vastenactieproject en kon ik via internet voor landarbeidersbeweging MTC aan de slag met bijvoorbeeld het bijhouden van de website en Facebook, online bijeenkomsten met jongeren  organiseren en het maken van informatiemateriaal.

Donderdag 4 februari jongstleden kon ik eindelijk terug naar Guatemala. Het werk bij landarbeidersbeweging MTC zal er dit jaar natuurlijk wel anders uitzien dan voorheen, want bijvoorbeeld bijeenkomsten met grote groepen zijn nog niet mogelijk. Ook in Guatemala zijn de gevolgen van het coronavirus groot, zoals kinderen die niet naar school gaan, mensen die hun baan hebben verloren zonder sociaal vangnet en grote druk op een toch al gebrekkige gezondheidszorg.

Namens MTC wil ik iedereen nogmaals hartelijk danken voor de inzet en de bijdragen aan het Vastenactieproject. Het was een hele prestatie om het beoogde bedrag bij elkaar te krijgen. Over de bestediging van het geld, en meer, zal ik jullie komend jaar weer op de hoogte houden via mijn blog www.missieinguatemala.wordpress.com,   de informatiebladen, het parochieblad Kompas en de huis aan huis krant ‘Op en Rond de Essen’.  Heb je een vraag? Stuur me dan gerust een berichtje naar inge_kuiphuis@hotmail.com

Om een beetje de smaak te proeven van de Guatemalteekse keuken geef ik u hierbij het recept van een maiscake die ook in Nederland makkelijk te maken is.

Recept Guatemalteekse maiscake

Beschrijving
Dit recept is een simpele manier om een maiscake te maken. In Guatemala is maiscake een bekende lekkernij, en één van mijn favorieten. Meestal gebruiken ze daar geen mais uit blik, dus je kunt natuurlijk ook maiskolven kopen voor deze cake. Verder kan je zelf varieren met de kruiden. Dit recept is met kardemom.

 

Ingredienten

2 blikjes mais a 300 gram (uitgelekt)

2 kopjes maismeel (of ander meel)

2 eieren

1 blikje gecondenseerde melk

Snufje zout

2 theelepels bakpoeder

2 theelepels gemalen kardemom (of andere smaakstof naar keuze: kaneel, vanille, gember, koekkruiden.

Bereiding

  1. Doe alle ingredienten in een kom, en pureer het met een staafmixer.
  2. Giet in een ingevette vorm naar keuze.
  3. Bak op 180 graden ongeveer 45 minuten.

Je kan zien of de cake gaar is door een sateprikker in de cake te steken. Komt deze er schoon uit, dan is de cake gaar.

Lekker met een chocolade sausje

Hak hiervoor 200 gram pure chocolade en giet daar 200 ml gekookte room over. Roer tot de chocolade gesmolten is. Hier kan je nog kardemom of andere kruiden aan toevoegen voor extra smaak.

 

Eet smakelijk!

Groeten van Inge Kuiphuis.

Missiewerker bij landarbeidersbeweging MTC Guatemala via de Week Nederlandse Missionaris en de Heilige Pancratius parochie.

 

JE EIGEN PAASKAARS MAKEN.

Voor het 4e opeen volgende jaar organiseert de jeugdkerk het Paaskaars maken, vorig jaar was het door de coronamaatregelen een thuisopdracht. Dit jaar zal het wederom een thuisopdracht zijn. U kunt de kaars bestellen via de mail van de jeugdkerk: jeugdkerk@hpancratius.nl geeft u naam en 06 nummer door, de kaars met benodigdheden en uitleg bedraagt €4,00 dit bedrag betaald u via een tikkie. De kaars kunt u donderdag 1 april van 16.00 – 17.00 uur coronaproof ophalen bij de dagkapel in Geesteren.

Het is een mooie activiteit voor kinderen, het is geschikt voor iedere leeftijd.

namens de jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink

Kennismaken met!

De Jeugdkerk.

Beste parochianen,

De kinder, jeudkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en Rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren.

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten?

De komende drie maanden wil ik, Diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de kinder- jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof en kerk?

De 1e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de jeugdkerk.

 

De jeugdkerk,

Wij zijn Marleen van Os, Yvonne van Langen, Ingrid Knoef, Moniek Peulken en Jelline Demmer. Onder leiding  van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de Jeugdkerk. Met de Jeugdkerk willen wij kinderen en ouders op een levendige en speelse manier de verhalen van ons geloof mee geven. Samen even stil staan bij normen en waarden, respect hebben voor elkaar en mensen helpen die het moeilijk of minder hebben. Middels de verhalen uit de bijbel willen we kinderen het verschil leren tussen goed en kwaad. We zetten kinderen op een eigentijdse manier aan het denken. Er gebeurt op school steeds minder aan het geloof en met de Jeugdkerk willen wij laten zien dat het geloof op een andere manier benaderd kan worden. We hopen hiermee ouders te ondersteunen  om binnen het gezin in gesprek te gaan en kinderen een eigen visie te geven op de wereld.

Wij realiseren ons dat het in deze tijd niet altijd meer aantrekkelijk is om naar de kerk te gaan. De maatschappij is de laatste 10 jaar erg veranderd en gezinnen bezoeken steeds minder de gezinsvieringen. Misschien is de kerk niet meer uitdagend genoeg voor jong en oud en past het niet meer in deze tijd? Toch proberen wij door middel van onze activiteiten de waarden van het geloof mee te geven. Door middel van doe-activiteiten hopen we het geloof aantrekkelijk te kunnen maken. We proberen 5 à 6 keer per schooljaar samen te komen en zorgen er altijd voor dat kinderen iets met het geloof kunnen DOEN.

Kinderen moet je niet alleen maar op een stoel neerzetten en laten luisteren. Dit doen we door verschillende activiteiten aan te bieden zoals paaskaars maken, wandelvieringen en smokkeltocht. Inmiddels is er zelfs in de Kapel van Geesteren een mooie bibliotheekkast geplaatst vol met kinderbijbels en verschillende geloofsboeken om tijdens bijeenkomsten te lezen en uit te lenen. Door de combinatie van activiteiten met een verhaal krijgen we vele positieve reacties van kinderen en hun ouders. Daar doen we het allemaal voor!

Over het algemeen vinden de activiteiten in de dagkapel in Geesteren plaats. Soms komen we samen op een andere locatie. De kerk is een mooie plek en heeft voor kinderen iets magisch maar ons geloof zit niet vast aan een kerk. Je kunt overal het geloof beleven.

Wij hopen dan ook dat we door middel van onze activiteiten van de Jeugdkerk het geloof op een leuke manier kunnen doorgeven. Het geloof is nu niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger maar dat betekent niet dat we er niks meer mee moeten doen. Het belangrijkste is dat we in deze maatschappij de tijd nemen voor elkaar en elkaar proberen te helpen. Daar kan de kerk bij blijven helpen!

Hartelijke groeten,

Moniek, Marleen, Ingrid, Yvonne en Jelline.

 

Kennismaken met!

De Jeugdkerk

Beste parochianen,

De Kinderkerk, Jeugdkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren.

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten?

De komende drie maanden wil ik, diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd aan geloof en kerk?

De 1e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de jeugdkerk.

De Jeugdkerk

Wij zijn Marleen van Os, Yvonne van Langen, Ingrid Knoef, Moniek Peulken en Jelline Demmer. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de Jeugdkerk. Met de Jeugdkerk willen wij kinderen en ouders op een levendige en speelse manier de verhalen van ons geloof meegeven. Samen even stilstaan bij normen en waarden, respect hebben voor elkaar en mensen helpen die het moeilijk of minder hebben. Middels de verhalen uit de Bijbel willen we kinderen het verschil leren tussen goed en kwaad. We zetten kinderen op een eigentijdse manier aan het denken. Er wordt op school steeds minder aandacht besteed aan het geloof en met de Jeugdkerk willen wij laten zien dat het geloof op een andere manier benaderd kan worden. We hopen hiermee ouders te ondersteunen  om binnen het gezin in gesprek te gaan en kinderen een eigen visie te geven op de wereld.

Wij realiseren ons dat het in deze tijd niet altijd meer aantrekkelijk is om naar de kerk te gaan. De maatschappij is de laatste 10 jaar erg veranderd en gezinnen bezoeken steeds minder de gezinsvieringen. Misschien is de kerk niet meer uitdagend genoeg voor jong en oud en past het niet meer in deze tijd? Toch proberen wij door middel van onze activiteiten de waarden van het geloof mee te geven. Met doe-activiteiten hopen we het geloof aantrekkelijk te maken. We proberen  5 á 6 keer per schooljaar samen te komen en zorgen er altijd voor dat kinderen iets met het geloof kunnen DOEN.

Kinderen moet je niet alleen maar op een stoel neerzetten en laten luisteren, dus bieden we verschillende activiteiten aan zoals paaskaars maken, wandelvieringen en smokkeltocht. Inmiddels is er zelfs in de dagkapel van Geesteren een mooie bibliotheekkast geplaatst vol met kinderbijbels en verschillende geloofsboeken om tijdens bijeenkomsten te lezen en uit te lenen. Door de combinatie van activiteiten met een verhaal krijgen we vele positieve reacties van kinderen en hun ouders. Daar doen we het allemaal voor!

Over het algemeen vinden de activiteiten in de dagkapel in Geesteren plaats. Soms komen we samen op een andere locatie. De kerk is een mooie plek en heeft voor kinderen iets magisch, maar ons geloof zit niet vast aan een kerk. Je kunt overal het geloof beleven.

Wij hopen dan ook dat we door onze activiteiten van de Jeugdkerk het geloof op een leuke manier kunnen doorgeven. Het geloof is nu niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger maar dat betekent niet dat we er niks meer mee moeten doen. Het belangrijkste is dat we in deze maatschappij de tijd nemen voor elkaar en elkaar proberen te helpen. Daar kan de kerk bij blijven helpen!

Hartelijke groeten,

Moniek, Marleen, Ingrid, Yvonne en Jelline.

 

Voor de vastenperiode die duurt van 17 februari tot Pasen heeft de H. Pancratius parochie opnieuw een mooie vastenkalender ontworpen.

De kalender heeft vijf thema’s meegekregen die per week hun invulling hebben gekregen. De thema’s: beproefd, in het licht, opgeruimd, kiezen en vrucht dragen helpen u de vasten door. Door de bezinnende teksten, de oneliners om over na te denken, de knutselwerkjes voor kinderen en de veelal vegetarische recepten is het een gevarieerde kalender geworden. Tevens vindt u informatie over het vastenproject: ‘Werken aan je toekomst’, dat de parochie dit jaar ondersteunt via Vastenactie.

De kalender kunt u vanaf 15 februari via www.hpancratius.nl  of via Facebook downloaden. Wie geen mogelijkheid heeft om de kalender te downloaden kan vanaf Aswoensdag 17 februari een papieren versie meenemen vanuit de kerk of de kapel in de eigen geloofsgemeenschap.

Wij leven nog steeds op afstand van elkaar, veel is nog steeds niet mogelijk door de corona, dat geldt ook voor de Kinder- en Jeugdkerk. Deze maand geen activiteiten. Hoe belangrijk is het om elkaar nabij te zijn, mensen laten weten dat wij om hen geven.

In januari hebben de jongeren dat gedaan middels het bakken van een cake. Zij lieten parochianen zo  weten dat ze aan hen denken. De kinderen van de Kinderkerk kunnen mensen ook laten weten dat ze hen nabij zijn. Ze kunnen daarvoor een kleurplaat inkleuren.

Je kunt kiezen uit twee kleurplaten:

Print een van de twee en laat uw kinderen deze inkleuren en aan iemand geven die steun en liefde kan gebruiken.

Succes namens de Kinderkerk

Volgende week ontvangt u namens de Jeugdkerk een kleurplaat voor de vastentijd met de 40 voetstappen.

 

 

Jaargang 58 nr. 6 en 7                                                                              6 t/m19  feb.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Want het licht blijft altijd schijnen.

Als je maar de moed hebt, het te zien.

Als je maar de moed hebt, het te zijn”

 

Dit zijn de indrukwekkende slotwoorden van Amanda Gorman, een 22-jarige Amerikaanse vrouw, die bij de inauguratie van president Joe Biden op 20 januari j.l. een gedicht mocht uitspreken. De hele wereld heeft er adembenemend naar zitten kijken en luisteren.

De moed om het licht te zijn; het is telkens de uitnodiging van Jezus aan ons. En we hoeven niet te denken dat het om grootse dingen zou moeten gaan, het kan al zitten in het gebruik van onze eigen woorden.

Het is makkelijk om veel woorden te gebruiken – sommige mensen doen niet anders. Maar niet alle woorden zeggen evenveel…Er zijn genoeg woorden zonder werking, denk maar vele toespraken en vergaderingen die in het grote niets verdwijnen. Maar er zijn ook woorden die wél gevolgen hebben.

 

Negatieve voorbeelden zijn er te over: als je baas zegt dat er geen plek meer voor je is, of nog erger: als de Belastingdienst zegt dat je gefraudeerd hebt en je je daar niet tegen mag verweren. Of als relschoppers op Social Media dreigen dat ze veel schade aan één van onze steden gaan aanrichten. Dat zijn woorden die angst oproepen, woorden die ons klein maken. Woorden als wapens.

Positieve voorbeelden zijn er ook: als iemand je een compliment geeft, of gewoon zegt dat ze blij zijn om je te zien. Dat je hoort dat je welkom bent. Of hier veilig mag zijn. Misschien zegt iemand wel dat hij of zij van je houdt. Waardevolle woorden zijn dat. Kostbare woorden. Woorden waar je je leven lang op kan bouwen.

Elke keer weer horen we verhalen van Jezus die mensen met zijn woorden doet veranderen, ja zelfs gezond maken, metterdaad. En misschien mogen ook onze woorden dan het verschil maken, door elkaar te bevrijden en te begeesteren. Naar het voorbeeld van Jezus, mogen ook onze woorden mensen veranderen ten goede, genezen, helen, troosten. Woorden van steun, van genegenheid, van solidariteit, van kracht. Dat zal vast niet elke dag lukken, maar zoals dat met alles het geval is: waar je je elke dag in oefent, daar word je beter in.

“Want het licht blijft altijd schijnen.

Als je maar de moed hebt, het te zien.

Als je maar de moed hebt, het te zijn”

Pastoor Pikkemaat

 

Thema: Een Blijde Boodschap dragen                        5e zondag door het jaar

  1. 6 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering via kerk t.v. m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Gereinigd worden                                        6e zondag door het jaar

Za. 13 febr.     19.00 uur: Gebedsviering via kerk t.v.

 

Thema: Aswoensdag                                                                                                                 

  1. 17 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering via kerk t.v.                    (Pastor Saris)

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Mensink

Vermolenweg 59, Langeveen

*23-08-1945          ꝉ  20-01-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

 

Jaargedachtenissen en misintenties in het 5e weekend van de maand

Wanneer er in een maand een vijfde weekend valt,  is er in dat weekend geen viering in Langeveen.

Jaargedachtenissen en misintenties voor deze weekenden worden doorgeschoven naar de eerst volgende viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 6 februari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels, Riek Snijders-Eidhof, Rita Meijer, Truus Schröder.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Joop Plegt, Jan Mensink

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 13 februari

Jaargedachtenis: Pastoor Frans Jansen, Theo Velthuis, Sien Mensen-Hoek, Regina Oude Hendriksman, Jan Schuurman.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 6 februari 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Zaterdag 13 februari 19.00 uur
Lector: J. Pouwels, L. Oude Nijeweeme, T. Rozenkamp

 

Woensdag 17 februari 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Aswoensdag: in aangepaste vorm

Het coronavirus heeft al heel wat overhoop gehaald! In deze periode kunnen we bijvoorbeeld carnaval niet vieren als voorheen. En ook het begin van de Veertigdagentijd met de viering van Aswoensdag, woensdag 17 februari, is anders dan voorheen.

Op de dag van Aswoensdag worden normaliter gelovigen getekend met as op het voorhoofd, als symbool van de kwetsbaarheid en vergankelijkheid van ons bestaan. Tegelijkertijd is het kruisje een uitzien naar een nieuw begin, zoals wij dat weken later met Pasen mogen vieren.

In onze parochie zijn diverse Aswoensdagvieringen gepland, in de hoop dat deze gevierd kunnen worden mét een beperkt aantal aanwezigen van 30 personen, waarvoor van tevoren gereserveerd kan worden met ingang van woensdag 10 februari.

De Aswoensdagvieringen staan als volgt gepland:

’s Morgens op 09:00 uur in Reutum (pastoor Pikkemaat) en Vasse (pastoraal werker Meupelenberg).

’s Avonds om 19:00 uur in Geesteren (pastoraal werker Meupelenberg), Langeveen (pastoraal werker Saris), Mariaparochie (pastor Huisman) en Tubbergen (pastoor Pikkemaat).

Het askruisje zal in aangepaste vorm worden opgelegd. Vanwege besmettingsgevaar wordt het askruisje dit keer niet ontvangen door aanraking van het voorhoofd van de ontvanger door de voorganger. De as wordt uitgestrooid over het hoofd, in de vorm van het kruisteken. Dit is de oudste vorm van asoplegging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Bijbel. Zowel degene die de as oplegt als degene die de as ontvangt dragen een mondkapje. Bij de oplegging wordt niet gesproken. De formule waarmee de as wordt opgelegd, wordt door de voorganger voor alle ontvangers één keer hardop uitgesproken.

Ondanks deze beperkingen, hoopt het pastoraal team van de H. Pancratius parochie dat met de viering van Aswoensdag wij ons innerlijk mogen voorbereiden op het feest van Pasen.

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

In de maanden september, oktober, november hebben informatieavonden plaatsgevonden in alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, n.a.v. het bericht van de voorgenomen sluiting van zes van de negen kerken. Naast een toelichting op deze berichtgeving (welke in de komende weken uitgegeven zal gaan worden), hebben parochianen ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deze zijn – voor zover mogelijk en voor zover de kennis reikt – beantwoord.

Ondertussen heeft het parochiebestuur de meest relevante vragen en antwoorden gebundeld; deze vindt u op de website van de H. Pancratius parochie (www.hpancratius.nl en dan klikken op de link “Vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten”). Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze te stellen aan de leden van het pastoraal team en parochiebestuur.

Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

 

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

 

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

 

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Even voorstellen…..

Mijn naam is Annet Zoet, ik ben 62 jaar en ik woon in Haaksbergen. Sinds 2005 ben ik pastoraal werker, eerst in de Achterhoek, later in Zuid Twente, in de drie samenwerkende parochies Heilige Geest (Delden en omgeving), De Goede Herder (Hengelo) en Jacobus en Johannes (Borne en Hertme). Ik ben gescheiden en heb een dochter en een zoon, beiden getrouwd. Ook ben ik de trotse oma van twee kleinkinderen. Een dagje oppassen vind ik een feest! In mijn vrije tijd wandel ik graag en maak ik onderweg foto’s, omdat de natuur zo mooi is! Verder hou ik van lezen, het uitpluizen van de familiegeschiedenis, bezoek ik graag een tentoonstelling of een concert of spreek iets af met familie of vriendinnen en vrienden.

Sinds oktober 2019 ben ik met ziekteverlof. Afgelopen herfst ben ik weer begonnen met administratief werk. Nu ben ik zover, dat ik weer pastorale taken mag oppakken. Ik ben er heel blij mee en dankbaar voor, dat het pastorale team en het parochiebestuur van uw parochie mij daarvoor de ruimte en de mogelijkheden willen bieden.

Ik zie er naar uit om weer als pastor werkzaam te kunnen zijn, maar ik besef, dat ik het geleidelijk moet opbouwen. Door corona is veel niet mogelijk ook in de parochie. Toch hoop ik kennis te kunnen maken met u, zij het op afstand of digitaal en met u samen te kunnen werken.

 

Een hartelijke groet, blijf gezond, bewaar de Liefde en houd goede moed,

Annet Zoet

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering. Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie. Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST” De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!
MOV groepen H. Pancratius parochie

In de maanden september, oktober, november hebben informatieavonden plaatsgevonden in alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, n.a.v. het bericht van de voorgenomen sluiting van zes van de negen kerken. Naast een toelichting op deze berichtgeving (welke in de komende weken uitgegeven zal gaan worden), hebben parochianen ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deze zijn – voor zover mogelijk en voor zover onze kennis reikt – beantwoord.

Ondertussen heeft het parochiebestuur de meest relevante vragen en antwoorden gebundeld; deze vindt u onderaan dit bericht. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze te stellen aan de leden van het pastoraal team en parochiebestuur.

Vragen en Antwoorden Informatieavonden V1.0

 

Jaarlijks wordt in alle christelijke kerken de Actie Kerkbalans gehouden. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken dus een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijft de parochie van waarde voor hun parochianen en de samenleving.

Onze parochie is altijd gewend geweest dat in de eerste weken van het nieuwe jaar aandacht wordt gevraagd voor deze inzamelingsactie. Al enige jaren is het tijdstip van deze Actie Kerkbalans een punt van gesprek; doorgaans is januari een koude maand en het is de vraag in hoeverre het verantwoord is om onze vrijwilligers de straat op te laten gaan. Dit jaar speelt de coronapandemie natuurlijk een zeer grote rol. In overleg met de werkgroep Actie Kerkbalans en de commissies van beheer, heeft het parochiebestuur besloten om de Actie Kerkbalans te verplaatsen naar het voorjaar, te weten: 4 – 18 april 2021. Hierover bent u al eerder in de informatiebladen en in ons parochiemagazine Kompas geïnformeerd.

Ondertussen worden er voorbereidingen getroffen om de aanstaande Actie Kerkbalans in april zo goed en veilig mogelijk te organiseren; houd daarvoor de informatiekanalen in de gaten. Uw bijdrage blijft – ook in het licht van de ontwikkelingen in onze parochie – van grote waarde om als kerk zichtbaar aanwezig te blijven in onze negen geloofsgemeenschappen.

Jaargang 58 nr. 4 en 5                                                                    23 jan. t/m 5 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Corona en ziek worden, hebben dezelfde symptomen!

Wij zitten midden in de coronatijd, de samenleving, mensen zijn ontwricht in hun dagelijkse bestaan, er lijkt nog geen einde aan te komen. Hoe verder? Voorlopig kan er weinig. Corona kun je vergelijken met ziek worden. Hoe vaak horen wij dat mensen ziek worden, ze door hun ziekte worden beperkt. Ze kunnen niet meer zelfstandig functioneren, moeten toegeven en gaan de strijd aan om zo goed mogelijk te herstellen.

 

Met de corona zijn wij ook de strijd aangegaan, een hardnekkige strijd, het lijkt alleen maar achteruit te gaan, de mensen en de samenleving worden beperkt in het dagelijkse leven. Het leek iets beter te gaan met de corona in de zomer van 2020, toch sloeg de corona opnieuw weer toe in het najaar. We moesten terug naar af, op zoek naar een juiste therapie, een goed medicijn.

 

Corona en ziek worden kun je vergelijken!

 

Ziek zijn en proberen beter worden heeft impact op je leven, je moet het leven aanpassen, je ervaart dat gezondheid een rijkdom is. De corona heeft impact op ons leven en de samenleving. Je ervaart wat het betekent als het leven wordt ontwricht, hoe rijk zijn wij als wij onze gang kunnen gaan.

 

Bovenstaande heb ik geschreven uit eigen ervaring, vanaf januari 2020 ben ik zelf beperkt geworden door rugklachten en ging ik het gevecht aan met mijn beperkingen. Met therapie begonnen dat had geen baat, de behandeling bij de rugpoli had geen baat. Worden doorverwezen en opnieuw beginnen, medicatie werd aangepast. Uiteindelijk moet je gaan voor de laatste mogelijkheid: operatie.

Vanaf November zit ik gedeeltelijk in de ziektewet en was beperkt zichtbaar, niet zichtbaar in de vieringen en uitvaarten, beperkt werkzaamheden verrichten. Ik was weinig zichtbaar in de parochie, hooguit bij huisbezoeken waar ik op de fiets naar toe kon.

 

Zo ben ik de strijd aangegaan met mijn rug zoals de samenleving de strijd aan ging met  corona. Het vaccin moet ons helpen om de strijd tegen corona te overwinnen. Bij mij is het een operatie die mij moet helpen om weer redelijk te kunnen functioneren. De samenleving moet herstellen van de corona, langzaam weer de draad van het leven oppakken. Ik zal ook moeten herstellen na de operatie, ik zal een revalidatie periode moeten ondergaan om terug te komen.

 

Moed en hoop houden is de juiste therapie, ik zeg: gelukkig kunnen wij van de corona en ik van mijn beperkingen herstellen, er zijn vele mensen die niet kunnen herstellen door ziekte. In de loop van Maart hoop ik langzaam weer zichtbaar te zijn in de parochie, dan hoop ik dat u en de samenleving herstellende is van de corona.

 

Pas goed op u zelf en elkaar.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

Thema: Breng de blijde boodschap                             3e zondag door het jaar

  1. 24 jan. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor (via kerk tv)

Thema:

  1. 31 jan 09.00 uur: Geen viering

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 januari

Jaargedachtenis: Jan Weusthuis.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Marietje ter Groot-Vennegoor.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 31 januari

Omdat er in het weekend van 30/31 januari geen viering is worden deze misintenties zaterdag 6 februari gelezen

Jaargedachtenis:  Johannes Bertels

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Joop Plegt.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 januari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, M. Pouwels, A. Schothuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Week van gebed voor eenheid 2021

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hiervoor gebruikt Jezus het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

 

Gebed om te bidden:

God van eenheid,

Ik bid U

om wereldwijde verbondenheid tussen gelovigen.

Dat wij de tegenstellingen en eigen gewoonten overwinnen

en beseffen dat wij allen één zijn door uw Geest en uw Liefde,

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

 

Pancratius parochie verlengt de coronamaatregelen

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft – naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse overheid en bisschoppen, 12 en 13 januari jl. – opnieuw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bekend gemaakt dat de reeds genomen coronamaatregelen verlengd worden en vanaf nu tot en met 8 februari alle vieringen alleen online en via kerkradio te volgen zullen zijn; het is niet mogelijk voor parochianen om hierbij aanwezig te zijn, vanwege de coronacijfers (met de zorgen om de Britse variant) en de reeds aangekondigde verlenging van de lockdown. Wel zullen de vieringen gehouden worden in het bijzijn van medewerkers, zoals maximaal vier koorzangers, lectoren, misdienaars en kosters. De doordeweekse vieringen worden vooralsnog opgeschort tot en met 8 februari.

Solidair

Het besluit om gedurende deze periode geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, neemt het pastoraal team met pijn in het hart. Middels deze maatregelen, wil de H. Pancratius parochie haar solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. Wel spreekt het pastoraal team de hoop uit dat zij de genomen maatregelen spoedig kan versoepelen.

Parochianen worden uitgenodigd de berichtgeving nauwlettend te blijven volgen, via informatiebladen, website en andere informatiekanalen – met name richting de viering van Aswoensdag.

 

JEUGDKERK KOMT MET NIEUWE ACTIVITEIT: MAAK EEN KAARS VOOR…..

 

Kent u het programma de taarten van Abel? Abel maakt een taart met een kind voor een ander. Dit heeft ons op het idee gebracht om met kinderen een kaars voor een ander te maken. Een nieuw initiatief van de Jeugdkerk.

Waarom een kaars maken voor een ander.

Kaarsen maken en weggeven is bijzonder, je geeft licht aan een ander.

Vaak doen we dit via een kaartje, of je geeft een bloemetje aan de ander, kinderen maken een tekening, je wilt de ander tot steun zijn.

Wij willen kinderen de mogelijkheid bieden om een ander tot steun te zijn middels een kaars, deze kaars mogen ze zelf versieren.

Begeleiding en het gesprek

Kinderen worden door twee vrijwilligers en Diaken Huitink begeleid. Naast het maken van de kaars is het gesprek met kinderen belangrijk. Tijdens het maken van de kaars kom je in gesprek met kinderen, waarom ze deze kaars maken, vertellen over zich zelf, geloof kan op een eenvoudige manier aan bod komen. Zo komen wij als Jeugdkerk in gesprek met kinderen.

Welke kinderen

Kinderen vanaf groep 4 kunnen zich aanmelden, dat kan via de mail van de Jeugdkerk,

ze kunnen aangeven voor wie ze een kaars willen maken en waarom.

Er kunnen maximaal 5 kinderen per middag meedoen.

Kosten

Kosten voor het kaars maken bedraagt €5,00 inclusief materiaal en drinken en iets lekkers.

Waar en wanneer

Een maal per zes weken zal er een middag worden georganiseerd, dit zal gaan plaats vinden in de dagkapel van Geesteren.

Start

Wij moeten op dit moment afwachten i.v.m. de corona maatregelen, hopelijk kunnen wij in het voorjaar beginnen.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

Uitnodiging voor gespreksgroep Grond van Leven

In deze tijd is het verenigingsleven weggevallen. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, thuis werken en elkaar mijden. Misschien dat u nieuwe hobby’s heeft ontdekt, veel meer films kijkt of aan het lezen bent geslagen. Maar het kan ook zijn dat u reikhalzend uitkijkt naar de tijd waarin u meer mensen kunt spreken en ontmoeten.

De gespreksgroep “Grond van Leven” brengt mensen en hun verhalen bij elkaar en kan ook online plaats vinden. In een kleine groep van zes mensen kijken we naar elkaars levensverhaal. We staan stil bij de grond van leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na hoe we nu in het leven staan, wat ons energie geeft en welke waarden wij uitdragen.. Tenslotte gaan we na wat we nodig hebben voor de toekomst en of ons geloof ons daarbij kan helpen.

De kracht van deze gespreksgroep zit in het feit dat er niet vergaderd en gediscussieerd wordt, maar geluisterd naar elkaars persoonlijke verhaal. Uit de voorgaande jaren blijken deelnemers dit zeer verrijkend te vinden en vinden er echte ontmoetingen plaats. Er is geen leeftijdslimiet voor deze groep, mensen van allerlei leeftijden zijn van harte welkom.

We gaan uit van drie bijeenkomsten, voorlopig online, afhankelijk van de maatregelen.

De avonden zien er als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? Wat heb je nodig voor de toekomst?

De nieuwe groep zou in februari kunnen starten. De avonden vinden dan eens in de twee weken plaats. Hierbij een voorstel waarop de avonden plaats kunnen vinden: Maandagavond 1 februari, maandagavond 15 februari, maandagavond 1 maart, van 20.00 tot 22.00 uur.

Van te voren krijgen de deelnemers een uitnodiging via zoom. Voor vragen , informatie of aanmelding kunt u zich aanmelden via het emailadres van ondergetekende, c.saris@hpancratius.nl.

Van harte welkom!

Christianne Saris , pastoraal werker

 

GEEN SAMEN TOP 2000!

Tot onze grote spijt gaat er in 2021 geen Samen Top 2000 plaats vinden. De 5e editie laat op zich wachten. Graag hadden wij een Samen top 2000 willen organiseren nadat de kerk in Albergen aan de eredienst is onttrokken, het werd ons al snel duidelijk dat dit door de corona maatregelen niet haal baar zal zijn. Het 2e plan was het Samen Top 2000 door te schuiven naar September 2021. Ook dit blijkt niet haalbaar te zijn, de corona maatregelen houden ons in de greep. Voor de werkgroep en de koren is dit een grote teleurstelling, ook voor de parochianen is dit een teleurstelling. Samen top 2000 trok jaarlijks een volle kerk in Albergen. Koren kunnen op dit moment niet samen zingen en zich niet voorbereiden, dat is een van de redenen dat wij voor 2021 er een streep doorzetten. Wij moeten geduld hebben en afwachten wanneer en waar de 5e editie van Samen Top 2000 zal gaan plaats vinden. Wij richten ons op het najaar van 2022.

 

Hartelijke groeten namens de werkgroep Samen Top 2000,

diaken Bert Huitink.

 

HET MAAKT NIET UIT WAT JE BENT VAN ELKAAR,  HET GAAT ER OM  DAT JE ER BENT VOOR ELKAAR

JONGEREN  EN LEIDING ROCK SOLID GAAN OP WEG MET 101 CAKES!

Door de corona maatregelen zou er deze maand geen fysieke activiteit voor jongeren van Rock Solid mogelijk zijn. Rock Solid is het jongerenpastoraat van de H. Pancratius kerk. Een maand helemaal niets! Zouden onze jongeren ook individueel iets kunnen doen was de vraag? Uiteraard kunnen jongeren iets doen, iets doen voor de ander. Zo werd het ‘bakweekend’ georganiseerd, jongeren en leiding gaan thuis ieder twee cakes bakken.

De maand januari is na de kerstdagen en oud en nieuw  voor vele parochianen die thuis zitten een lange maand. Nu in de corona tijd is het voor velen een extra lange maand. Weinig bezoek door de corona maatregelen, de deur niet uit kunnen, lange dagen voor velen die thuis zitten en afhankelijk zijn. Ook voor mensen die door tegenslagen zoals ziekte, of afscheid hebben genomen van een dierbaar iemand, zijn het lange maanden.

Een mooie uitdaging voor de 35 jongeren van Rock Solid en leiding, iedereen draagt een steentje bij. Adressen van mensen kwamen binnen, via collega pastores, via parochianen, via thuiszorg. Rond de 75 cakes zouden wij kunnen bakken, het bleef toenemen. De leiding ging meer bakken, de aanvragen bleven binnen komen, wij zaten op ruim 90 adressen. Dat was het moment dat wij hulp inriepen van meebakkers, via de sociale media werd een oproep gedaan: meebakkers gezocht. Negen bakkers bakten met ons mee.

Kaartjes voor de cakes werden gedrukt, tasjes klaargemaakt: bakkers bakken maar!

Uiteindelijk gingen wij met 101 cakes op weg naar mensen die dat steuntje in de rug konden gebruiken, een moment om mensen nabij te zijn.

Wij weten dat wij niet iedereen bereikt hebben, er zijn meer mensen die alleen zitten, adressen die ons niet bereikt hebben. Laten wij in deze coronatijd in deze moeilijke periode om ons heen blijven kijken, waar mensen alleen thuis zitten: wees nabij!

Er zijn voor elkaar, daar gaat het om in deze donkere tijden, op een eenvoudige manier is dat mogelijk. Een maand geen activiteit kunnen organiseren werd een maand ‘er zijn voor de ander’ niet zo moeilijk om te organiseren.

Wie zijn de jongeren van Rock Solid?

Rock Solid is een groep van 35 jongeren die maandelijks samen komen op de vrijdagavond. Wij bieden jongeren leervolle avonden aan die gaan over hun leven en hun geloof. Rock Solid is levendig, sluit aan bij het leven van jongeren, Rock Solid sluit aan bij de samenleving. Rock Solid is van deze tijd.

Voor informatie over Rock Solid kunt u terecht bij diaken Bert Huitink 06-20432661 of rocksolid@hpancratius.nl

Hartelijke groeten namens Rock Solid,

Diaken Bert Huitink

Jaargang 58 nr. week 2 en 3                                                                   9 t/m 22 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Thema: Mijn veel geliefde                                                          Doop van de Heer

Za. 9 jan.          19.00 uur: Gebedsviering via kerk-tv m.m.v. enkele leden

van het Liturgiekoor.

Thema: Hij komt langs                                                       2e zondag door het jaar

  1. 17 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering via kerk-tv

m.m.v. enkele leden van het Liturgiekoor

(Pastor Thoni)

parochiËle kroniek:

Overleden:

Annie Hagedoorn- van de Aast         Marietje Kuipers-Haamberg

Eeshoflaan 21 Tubbergen                  *11-05-1939      ꝉ 29-12-2020

*12-10-1931      ꝉ 10-10-2020            Borger

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 9 januari

Jaargedachtenis: Johan Beld, Johannes Rikhof

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje ter Groot-Ophof, Leo Scholten (D), Joop Plegt, Joop Perdaan, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 17 januari

Jaargedachtenis: Marie Mensen-Kleizen, Marie Kienhuis-Hoek

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (D), Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast, Hein en San Rikhof-Kienhuis, ouders Kienhuis-Hoek en fam., Marietje ter Groot-Ha

amberg.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 9 januari 19.00 uur

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

Lector: A. Schothuis, Y. Nijhuis, J. Pouwels
Zondag 17 januari 09.00 uur
Lector: J. Lescher

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Wijziging datum inzameling oud papier

De maandelijkse inzameling van oud  papier in Langeveen vindt normaliter plaats op de eerste zaterdag van de maand. In de maand januari wordt hiervan eenmalig afgeweken en vindt de inzameling plaats op zaterdag  9 januari 2021.

De container staat zoals gewoonlijk bij Oude Nijeweme, Witteweg 10, Langeveen.  Er is van 9 tot 13 uur iemand aanwezig om u te helpen, volgens de regels van het RIVM .

Vanaf februari is de inzameling weer op de eerste zaterdag van de maand.

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig  2021 en wil iedereen bedanken voor de inbreng van het oud papier in het afgelopen jaar.

Bestuur KVO Langeveen/Bruinehaar

 

Dankwoord

De Parochiële Caritas Instelling bedankt alle parochianen, bedrijven en organisaties die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van bijna 200 kerstpakketten en bonnen.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

De PCI heeft dit bijzonder gewaardeerd!

 

Aanpassing projectplan Vastenactie 2020

Het Coronavirus heeft grote impact op de levensomstandigheden van mensen. Dit geldt ook voor de inwoners van Guatemala en de gevolgen van het Vastenactieproject voor de bewoners van de regio San Marcos. Daar bovenop komen ook nog eens de gevolgen van twee orkanen die veel schade hebben aangericht aan onder andere de landbouwoogst.

Daarom heeft MTC die vele families bijstaat een kleine aanpassing voorgesteld  in het oorspronkelijke projectplan waarvoor we vanaf de vastenperiode tot en met eind september 2020 geld hebben ingezameld. De drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus, Lumen Christi en Vastenactie zijn hiermee akkoord gegaan.

Een deel van het geld wordt nu aangewend om de gezinseconomie van 88 families te versterken door het verschaffen van middelen voor landbouwproductie of benodigdheden voor de voortgang van een familiebedrijf. Het gaat om families bestaande uit boeren en inheemse vrouwelijke landarbeiders-migranten, vrouwelijk huishoudelijk personeel, vrouwen met problemen van geweld binnen het gezin, vrouwen of gezinnen met Covid-19.  Op deze manier kunnen deze families hun gezinseconomie en voedselzekerheid versterken.

Omdat de regionale seminars en het departementale congres niet op de beoogde manier uit te voeren zijn vanwege het Coronavirus, maar wel door lokale seminars in kleine groepen en ook digitaal maakt dat dit minder kosten met zich meebrengt. Het geld dat hiermee bespaard wordt dus aangewend om 88 families te helpen bij het versterken van de gezinseconomie.

De oorspronkelijke doelen blijven staan. Voor families worden gezinsinkomens gegarandeerd waardoor er minder kans is op armoede en geweld binnen gezinnen.

Binnenkort komt er een update over de voortgang van het project via de diverse informatiekanalen.

Hartelijke groeten mede namens Inge Kuiphuis,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

 

Berichtje van zuster Benigna

Lieve mensen van Langeveen en alle vrienden en bekenden.

Vanuit Asten wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten en lieve wensen die ik van jullie heb mogen ontvangen! Het doet mij ontzettend goed nog steeds contact te hebben met zoveel dierbare mensen die ik in Langeveen heb leren kennen.

Veel dank ook voor het toesturen van het informatieblad, zo blijf ik nog een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen in Langeveen.

Ik zou u allen graag persoonlijk willen bedanken maar dat is helaas onmogelijk.

Daarom langs deze weg allemaal heel erg bedankt en voor iedereen een gezegend nieuwjaar en vooral veel gezondheid gewenst!

 

Hartelijke groet van zuster Benigna Bakker, Asten