Jaargang 59 nr. 27 en 28                                                                   25 juni t/m 8 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Toeval bestaat niet…..

Op zondag 12 juni mocht ik voorgaan in twee doopvieringen: in Mariaparochie en Geesteren. In beide vieringen hadden de ouders, onafhankelijk van elkaar, dezelfde evangelielezing gekozen. Het verhaal dat de mensen kinderen bij Jezus brengen met de bedoeling dat hij ze zou aanraken. Maar de leerlingen blijken de kinderen ruw terug te sturen. Jezus was hierover verontwaardigd en zei: “Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want voor mensen die zijn zoals deze kinderen is het Rijk Gods bedoeld.” Jezus hart ging speciaal uit naar degenen die er niet vanzelfsprekend bij hoorden in de samenleving en dat waren in die tijd, onder anderen, de kinderen.

In hetzelfde weekend van deze doopvieringen vond de “Special Olympics Nationale Spelen” in Twente plaats. Een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking uit heel Nederland dat in veertien Twentse gemeenten werd georganiseerd, onder andere in Tubbergen. Met de bedoeling om een podium te creëren waarop iedereen mag stralen! In de krant hebben we kunnen lezen wat voor feest dit is geweest voor de betrokkenen.

Als klap op de vuurpijl was er op 12 juni ook nog een concert in Almelo, van “Gelijkspel”. “Gelijkspel” is een cultuurproject over gelijke kansen en een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Met het concert wilde men een feest creëren dat draait om wie we samen zijn. Met de boodschap dat het niet uitmaakt waar je wieg stond, waar je op school zit, met wie je werkt, dat het gaat om samen onszelf te zijn.

Wat een samenhang tussen de genoemde lezing en de evenementen in datzelfde weekend! Dat kan geen toeval meer zijn. We kunnen er een teken in zien, dat Gods Geest werkzaam is in ons midden. De H. Geest die ons helpt de samenleving ten goede te veranderen. Dat het ons mag bemoedigen op de weg van het geloof, de hoop en de liefde.

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Vastberaden                                                       13e zondag door  het jaar

 1. 26 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                                    14e zondag door het jaar

 1. 2 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 5 juli 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 26 juni

Misintenties: Joop Plegt, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, Johan Koopman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 juli

Jaargedachtenis: Jan en Anneke Hagedoorn-Bekhuis

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Marietje ter Groot-Ophog, Marietje Boswerger-Tijink, Sante Hagedoorn-Groothuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 26 juni 09.00 uur

Lector: M. Pouwels, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: J. Rozenkamp, J. Pouwels

Zaterdag 2 juli 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag  6 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 30 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Bedankt lieve mensen!

Op 31 mei heb ik mijn 70 jarig professie feest mogen vieren. Het was een hele bijzondere dag die ik samen met mijn mede zusters en familie heb mogen vieren. Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, felicitaties en bloemen! Het heeft mij erg geraakt dat er zoveel mensen zijn uit de geloofsgemeenschap Langeveen en daarbuiten, die zich nog steeds met mij verbonden voelen. Mijn hart ligt bij ú allen.
Nogmaals héél veel dank en alle goeds gewenst!

Hartelijke groet,
Zuster Benigna Bakker.

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

 

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u kunt lezen op de website van onze parochie onder het kopje nieuws.

www.hpancratius.nl

 

Woensdag 27 juli Pelgrimage

Van Zenderen naar Nijmegen,

Titus Brandsma Memorial

Titus, voorvechter voor vrede,

wat heeft hij ons te zeggen

 

Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich zijn leven lang actief ingezet voor vrede en vrijheid. 27 juli organiseren we een pelgrimage naar Nijmegen waar hij bijna 20 jaar woonde. In 2005 heeft de bevolking hem uitgeroepen tot

‘grootste Nijmegenaar aller tijden”

We verkennen de gedachtenisplekken in Nijmegen. We verdiepen ons in zijn motivatie voor vrede en wat dat nu voor ons kan betekenen. De World Peace Flame die sinds 2012 in De Wonne in Enschede brandt gaat mee naar Nijmegen, waar ze samen komt met de vredesvlam aldaar. In de kerk van het Titus Brandsma Memorial sluiten we onze pelgrimage af met een korte viering

 

Programma

08:45    Vertrek met de bus vanaf het Karmelklooster in Zenderen.

10:30    Aankomst Titus Brandsma Memorial Nijmegen.

10:40     Ontvangst met koffie.

11:00     Start rondwandeling in kleine groepjes

12:30    Stilteviering in de kerk; u kunt eraan deelnemen na de rondwandeling.

13:00     Lunch, een soep wordt geserveerd, zelf uw brood meenemen.

13:45     In gesprek met een tekst van Titus m.b.t. vrede.

15:00     Ontstaan en betekenis vredesvlam, en samenkomst aldaar.

Plaatsen van de muurkrant van kinderen van de Titus Brandsma

school in Hengelo. Het vredesvuur gaat mee terug naar Twente.

15:30     Afsluitende viering in de kerk.

16:00     Opstappen en met de bus terug naar Zenderen.

18:00     Aankomst Zenderen (naar verwachting).

 

Aanmelding

Per mail naar:                  karmeltwente@karmel.nl  of 06 -20464520

Sluitingsdatum:               zondag 10 juli

Kosten:                                €30,00 (busreis, programma, koffie/thee/soep)

                                               Reknr. NL95RBRB 8835316170 tnv. St. Karmel

                                               Twente o.v.v. Busreis 27 juli

Meer informatie:            u krijgt een uitgebreid programma toegestuurd

 

Vrije gift

De kosten van deze pelgrimage vallen hoger uit dan

 we vooraf hebben begroot.

Vrije gift, voor wie kan, is zeer welkom

www.karmelcentra.nl/twente

Vooraankondiging Pancratiusdag

Het duurt nog een kleine drie maanden, maar hierbij laten we u vast weten dat de komende Pancratiusdag plaatsvindt op zondag 18 september 2022 om 10.30 uur bij de Kroezeboom in Fleringen (in geval van slecht weer wordt uitgeweken naar de basiliek in Tubbergen). Er zullen activiteiten zijn van de kinder- , jeugd- en jongerenkerk en het koor Cantiamo uit Albergen zal het stamkoor zijn in de viering.  Zij zullen bekende liederen zingen die makkelijk in het gehoor liggen. Leden van alle andere koren uit de parochie zijn van harte uitgenodigd om bij hen aan te sluiten. Ze zijn dan welkom op de repetitie op dinsdag 13 september om 19.30 uur in de kerk van Mariaparochie, waar de liederen voor Pancratiusdag worden doorgenomen. Na afloop van de viering op Pancratiusdag is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. U bent van harte uitgenodigd!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Inzameling levensmiddelen broodnodig!

Beste parochianen,

Een aantal weken geleden vertelde Anne Lansink, sociaal werker armoede van de gemeente Tubbergen, dat er in de eerste maanden van 2022  twintig tot dertig procent meer aanmeldingen bij de voedselbank waren binnengekomen. Met name de stijgende energieprijzen zijn hier debet aan. En het is wel duidelijk dat de energieprijzen voorlopig nog niet gaan dalen.

Deze situatie geeft aan hoe broodnodig het inzamelen van levensmiddelen inmiddels is geworden. Waar mensen zich eerder schaamden om een beroep te moeten doen op de voedselbank, zijn velen nu de schaamte voorbij en maken ze dankbaar gebruik van de extra boodschappen die zij mogen ontvangen.

Permanente inzameling levensmiddelen

Sinds vorig jaar oktober staan er structureel manden/kratten in alle kerken en in de tijdelijke Mariakapel in Albergen.  Levensmiddelen kunnen hierin gedeponeerd worden.  Vorige week stelde mij iemand de vraag of er echt armoede is in de gemeente Tubbergen. Het antwoord hierop is helaas: JA!  Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet in elk gezin  is er geld voor een  dagelijkse warme maaltijd.

Daarom is het belangrijk om permanent levensmiddelen te blijven inzamelen en niet alleen met Kerstmis of Pasen. Het hoeft niet veel te zijn, als iedereen iets geeft dan komen we samen een heel eind.

Voor wie wil en kan: de volgende levensmiddelen zijn het meest nodig: koffie, blikgroente, potten groente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal evenredig worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

 

We hopen, voor zover u dit kunt, blijvend op uw steun te mogen rekenen. Alvast dank voor uw gaven en ondersteuning aan de boodschappenmand.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker  j.meupelenberg@hpancratius.nl of Tel. 06-20486904

 

 

Jaargang 59 nr.   25 en 26                                                                     11 t/m 24 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Wat staan jullie toch naar de hemel te staren…”

De ontwikkeling van websites en apps als “Buienradar” en “Buienalarm” is een uitkomst gebleken voor menig Nederlander om een dagje uit of een activiteit te plannen, ook voor onze Pancratius parochie. Dagen ervóór, of op de ochtend zelf, raadpleegt menigeen deze sites of apps om te kijken of we het droog houden. Waar we vroeger omhoog keken naar de hemelluchten, kijken we nu naar ‘beneden’ op ons scherm, om het weer na te gaan.

Op Hemelvaartsdag werd in de lezingen het moment van Jezus’ Hemelvaart geschetst en werd tegen Zijn vrienden gezegd: “Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te staren…”. Voor de vrienden van Jezus betekende de ervaring van Hemelvaartsdag geen doodlopende weg, maar een ‘wake-up call’, een startsein voor een nieuw hoofdstuk in hun levensverhaal. Nu zijn zij aan de beurt! En om niet naar de hemel te blijven staren, om niet zitten te wachten tot donkere wolken zich dreigen samen te pakken, wordt hen daar op de berg iets overhandigd om verder te gaan. Er staat namelijk in het Evangelie: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’

 

Het woord ‘macht’ klinkt in onze hedendaagse oren verdacht. Waarschijnlijk klonk het woord in de oren van Jezus’ tijdgenoten nóg verdachter! Wij hebben het voordeel van enkele eeuwen democratie. Via allerlei wetten proberen wij de macht binnen de grenzen te houden. Dat lukt niet altijd. Steeds weer horen wij over mensen die hun politieke, kerkelijke, financiële, fysieke, militaire of welke andere macht dan ook misbruiken. En op veel plaatsen is het erger dan bij ons. Op zoveel plaatsen in de wereld worden medemensen gemarteld, gegijzeld, opgerold, doodgeschoten of eenvoudigweg genegeerd, omdat ze niet, of juist wel, kunnen lezen of schrijven, omdat ze kunnen denken en redeneren, en daarom een gevaar vormen voor hen die macht hebben. Macht heeft een slechte naam. Iedere macht heeft dat. Daarom klinken Jezus’ woorden in onze oren als een bedreiging. ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’

Echter, Jezus’ macht was de geest van God in Hem. Dat ontdekten zijn tijdgenoten iedere keer weer in Hem. Ze stonden verbaasd over zijn wonderen: Hij beveelt zelfs de storm en de zee! Hij drijft boze geesten uit! Hij spreekt met zo’n gezag! Hij eet met zondaars, heeft interesse in melaatsen, spreekt met kinderen, respecteert vrouwen, heeft relaties met vreemdelingen! Hij gooit onze hele wereld overhoop! Hij ziet alles helemaal anders! Hij is niet bang voor politieke en geestelijke leiders! Hij zegt dat de wereld moet uitgroeien tot één familie! Als iedereen zó zou leven, wat zou de wereld er anders uitzien! Het is die macht en dat leven dat Hij doorgeeft aan hun en aan ons. Het is een macht die ingaat tegen elke misbruik van welke macht dan ook. Het is de macht die er op gericht is deze wereld om te vormen tot Gods hemel op aarde.

Net als Jezus’ vrienden worden ook wij erop gewezen, niet naar de hemel en de wolken te blijven staren, niet kijken of wolken zich samenpakken boven ons leven, we mogen niet passief afwachten. We worden uitgedaagd – en zijn bij machte – onze handen uit de mouwen te steken, van geloven een werkwoord te maken en een stukje hemel op aarde te brengen.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Wijsheid van God                                                      Heilige Drie-eenheid     

 1. 11 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering.
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. Pastorale zorg
 2. 14 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Danken en Delen                                                                   Sacramentsdag

 1. 19 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

 Overleden:  Santje Hagedoorn-Groothuis

Eeshof, Tubbergen

* 27-07-1926      ꝉ   26-05-2022

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 11 juni

Jaargedachtenis: Trees Schröder-Meijer.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., ouders Oude Oosterik-Flinkers, Bennie Steggink, Joop Plegt, Marietje Boswerger-Tijink, Jan Vrerink, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Santje Hagedoorn-Groothuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 19 juni

Jaargedachtenis: Bennie ten Berge

Misintenties: Joop Plegt, Marie Paus-Hamer, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Jan Weusthuis, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, Herman Oude Elberink, ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis.

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 11 juni 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, J. Lescher, L. Oude Nijeweeme

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

Zondag 19 juni 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: G. Olimulder, A. Bekhuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 22 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

LOURDESBEDEVAART 19 – 26 SEPTEMBER 2022

UITNODIGING INFORMATIE-AVOND   

Zoals eerder al in de informatiebladen en media van onze parochie is meegedeeld gaan we dit jaar  weer naar Lourdes en wel van 19 – 26 september a.s. Na twee jaren van gedwongen stop vanwege corona  blijkt er veel belangstelling te zijn, ook heeft zich al een behoorlijk aantal personen aangemeld voor de reis, die we dit keer per vliegtuig zullen maken.

Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen – zieken zowel als gezonden – deze bedevaart naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek, mee te maken willen wij een informatieavond houden op woensdag 22 juni a.s. om 19.00 uur in de Eeshof te Tubbergen.

We beginnen deze avond met een Maria-viering in de kapel en aansluitend zullen wij u onder het genot van een kopje koffie  in het restaurant van de Eeshof uitvoerig informatie geven over deze 7-daagse bedevaart. Tevens zullen enkele jongeren uit onze parochie, die onlangs samen met een grote groep naar Lourdes zijn geweest aan de hand van foto’s verslag doen van hun bijzondere ervaringen daar, op die plek, aan de voet van de Pyreneeën, waar hemel en aarde elkaar raken.

Van harte welkom op de 22e juni a.s., eenieder die belangstelling heeft voor deze reis, maar nadrukkelijk ook allen die zich reeds hebben aangemeld.

Jonge mantelzorgers
Van 1 tot en met 7 juni 2022 vindt de Week van de Jonge Mantelzorger plaats. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die opgroeien met een vader, moeder, broer of zus die een ziekte of beperking heeft. Jacobs sprak met zes jongeren die haar vertelden over hun ervaringen en hun thuissituatie.

Eén op de vier kinderen in Nederland is een jonge mantelzorger. Annet Jacobs schreef De Pizzabende voor al deze kinderen, én voor iedereen om hen heen.

Het boek ‘De Pizzabende’
Riff heeft een bijzonder zusje. Hij moet vaak thuisblijven om voor haar te zorgen. Daarom neemt Riff nooit vrienden mee naar huis.

Maar dan ontmoet hij Filoe. Zij heeft iets vreemds ontdekt. Samen bespioneren ze hun broers, die allebei pizzabezorger zijn en verdacht vaak pizza’s naar hetzelfde adres brengen. Wat gebeurt daar? Filoe vermomt zich als pizzabezorger. Ze verdwijnt in het huis en komt niet meer naar buiten… Kan Riff haar redden?

De schrijfster Annet Jacobs

Annet Jacobs ontmoet veel kinderen tijdens haar bezoeken aan scholen. Daardoor voelt ze haarscherp aan wat er leeft onder kinderen en waarover ze graag willen lezen. Zo schreef ze de afgelopen jaren Het slijmboek en De TikTok Challenge.

 

In De Pizzabende combineert Jacobs een spannend avontuur met een ontroerend verhaal over een jongen die voor zijn zieke zusje zorgt. Een verhaal dat laat zien wat het betekent wanneer je al op jonge leeftijd voor iemand anders klaarstaat.

 

Wandelen vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum

naar Sacha Kripa in ‘t Roderveld.

Op woensdagavond 6 juli 2022 vindt er weer een (korte) avondwandeling plaats

vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa om te werken aan ‘BEWUSTWORDING’.

‘Hoe bewust zijn of doen we’

Woensdagavond 6 juli a.s. is eenieder om 18.30 uur welkom bij de H. Plechelmuskerk (Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n kort welkom samen zo’n 2.5 km te wandelen naar Sacha Kripa voor koffie/thee plus iets lekkers, waarna we met elkaar ons‘bewust zijn’ gaan oefenen.

Sacha Kripa is een meditatie en retraite centrum gelegen in het mooie Roderveld.

Na plm. 1.5 uur  ‘bewustwording’ wandelen we via ‘n andere route terug naar de kerk.

We verwachten rond 21.00 uur weer terug te zijn bij de kerk in Rossum.

Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden – uw eventuele vrije gift wordt geschonken aan ‘Sparkling Waterfall Foundation’ een bijzonder project van Sacha Kripa.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

 

 

 

Vormselviering in Langeveen staat op losse schroeven

Daar waar vele werkgroepen in onze parochie langzaam maar zeker toewerken naar de zomervakantie zijn er op de basisscholen alweer vormselhalfuurtjes gehouden. Diaken Bert Huitink ging op school met kinderen in gesprek over de betekenis van het heilig Vormsel en wat het voor kinderen betekent om gevormd te worden. Daarnaast was er de belangrijke informatieavond voor ouders, er was het vormselhalfuurtje.

Maar…. vormen gaat niet vanzelf. Daarvoor is een voorbereiding nodig met de hulp van een werkgroep.

Langeveen heeft op dit moment geen vormselwerkgroep meer. Op de eerste oproep heeft niemand gereageerd.

Daarom deze hernieuwde oproep. Wanneer blijkt dat zich niemand meldt dan zullen de kinderen uit Langeveen die kiezen voor het heilig Vormsel zich dienen aan te sluiten bij één van de andere geloofsgemeenschappen.

 

Jij kunt het tij nog keren

We zijn op zoek naar minimaal twee mensen vanuit Langeveen die zich samen met diaken Huitink en de overkoepelende vormselwerkgroep, die voor de gehele parochie werkt, wil inzetten om de voorbereiding op het H. Vormsel in Langeveen vorm te geven.

Wat is de bedoeling? Je coördineert samen de werkzaamheden die nodig zijn voor het Vormsel in de periode van september t/m november. De vormselvoorbereiding zelf vindt plaats op één zondag.

Vind jij/vinden jullie het belangrijk dat er nog Vormselvieringen in de kerk in Langeveen plaatsvinden meld je dan aan als lid van de vormselwerkgroep.

Twee personen zijn al voldoende.

Wil je eerst meer informatie, geen probleem. Bel of mail naar:

06-20432661, b.huitink@hpancratius.nl

 

 

 

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

Jaargang 59 nr. 23 en 24                                                              28 mei t/m 10 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vakantietasjes voor kinderen in armoede.

Beste mensen, nog een aantal weken en de zomervakantie staat weer voor de deur.
Men gaat op vakantie, of dagjes uit. Maar wat als je als ouders geen geld hebt om samen met je kinderen op vakantie te gaan, of samen een dagje uit? Wat als er geen geld is om een lekker ijsje te kopen of een kaartje voor het zwembad bij warm weer? Wanneer elke cent moet worden omgedraaid en je aan het eind van de maand nog tekort komt. Vele ouders overkomt dit dagelijks. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de energiearmoede. Dit alles is zeer pijnlijk en verdrietig.

Daarom is er een aantal jaren geleden vanuit het diaconaal platform Twenterand de actie ‘vakantietasjes’ gestart. Speciaal voor kinderen die in armoede leven. Deze actie wordt georganiseerd vanuit alle kerken die zijn aangesloten bij het diaconaal platform Twenterand.

De actie wordt dit jaar georganiseerd door onze parochie, en wel de locatie Vriezenveen, de PCI H. Pancratius, de St. Marcellinus parochie, locatie Vroomshoop/Geerdijk, in samenwerking met de interkerkelijke voedselbank ‘Stichting Manna’. Kerk in Actie levert de tasjes, net als vorig jaar gratis. Beide parochies zorgen voor de inhoud van de tasjes. Hiervoor zullen diverse sponsoren worden benaderd.

We hopen aan het begin van de zomervakantie zo rond de 245 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar een tasje te kunnen uitreiken. De eerste ontmoeting met de vrijwilligers van beide parochies was prettig, er werd gebrainstormd, er werden plannen gemaakt. Een groepsapp is aangemaakt en het vullen van de tasjes zal vast ook een succes worden. Wij hopen dat door middel van deze actie in de vakantieperiode vele kindergezichtjes zullen stralen.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Week van 28 en 29 mei is er geen viering

 

Thema:                                                                                                                 Pinksteren

 1. 4 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v Courage

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nederlands Missionaris

 

 1. 7 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

In onze Geloofsgemeenschap hebben de volgende kinderen de

1e H. Communie ontvangen:

Jinthe Arendsen                                             Anna Nijkamp

Liz ter Braak                                                      Raff Olimulder

Ted Haarhuis                                                    Evi Olthof

Noah Kleizen                                                    Siem Wigger

Dion Kuiphuis

Wij feliciteren jullie van harte.

Gedoopt: Bem Waaijer, Hof van Plegt 11 Langeveen

Yfke Albers, Dollerweg 17 Langeveen

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 4 juni

Jaargedachtenis: Gerard Kleizen.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Joop Perdaan, overl. pastores, Lena en Gerhard Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Joop Plegt, Truus ter Groot-Nijkamp, Gerard Oude Hendriksman, Marietje ter Groot-Ophof, San en Jan Kleizen, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, fam. Weusthuis-Haarhuis, Marietje Boswerger-Tijink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 4 juni 19.00 uur

Lector: J. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het locatiesecretariaat is gesloten op vrijdag 27 mei 2022.

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 juni. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 2 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Vierpinksteren.nl online: oproep om Pinksteren te vieren in en met de eigen parochie

In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er met Pinksteren nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht.

Via de button ‘Zoek Parochie’ vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn. Ook op onze eigen parochiewebsite www.hpancratius.nl kunt u nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw u in de paastijd en met Pinksteren terecht kunt.

Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren.

 

Pinksterchallenge

De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo er een directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie, uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom ’s Hertogenbosch. Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload.

Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl!

 

Zuster Benigna Bakker

Zuster Benigna Bakker heeft 31 mei  a.s. 70 jaar geleden de kloosterbelofte afgelegd. Namens de geloofsgemeenschap Langeveen wordt haar een bloemetje aangeboden. Zij is altijd erg betrokken geweest bij de geloofsgemeenschap Langeveen. Mochten er nog parochianen haar een kaartje willen sturen ter gelegenheid van haar

70 jarig profest. Hierbij haar adres:

Zuster Benigna Bakker, Wilhelminastraat 27 5721 KG Asten.

 

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De zaal is open om 13.45 uur en de middag start om 14.00 uur met een

eucharistieviering in het kader van de Mariamaand.

Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl

 

Inspiratiebijeenkomst Geesteren als aftrap van de jaarlijks Pinksteractie

In de kapel te Geesteren kwam maandagmiddag 25 april een klein groepje mensen bijeen om naar de ervaringen te luisteren van Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. De inspiratiebijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).

Bij binnenkomst kregen belangstellenden de gelegenheid om enkele producten te kopen uit Guatemala, zoals koffie van kleine koffieboeren en geweven producten gemaakt door vrouwen en jongeren van een opleidingscentrum.

Na een korte introductie, waarin iedereen zich kon voorstellen en kon delen wat ze hoopten te horen, begon Inge te vertellen over haar werk bij boeren- en arbeidersbeweging MTC (Movimiento de Trabajadores Campesinos). De beweging is ontstaan uit het sociale pastoraat in San Marcos, tijdens de koffiecrisis in 1997. Het doel was om arbeiders te informeren over hun rechten en ze te helpen organiseren. In de loop der jaren heeft MTC het werk uitgebreid door bijvoorbeeld de oprichting van een vrouwen- en jongerenraad en spaar- en kredietcooperaties. Daarnaast werken ze samen in netwerken zoals de vakbondbeweging en de inheemse volksraad.

Over haar rol als missionair werker vertelde Inge dat het vooral gaat om samenwerking en uitwisseling, niet om als buitenlander alleen maar te vertellen hoe het anders moet. Samen met jongeren werkt ze aan communicatie voor ontwikkeling. Het doel is sociale verandering door middel van communicatiecampagnes die worden ontwikkeld samen met de mensen waar het om draait. De relatie met Nederland vindt ze  belangrijk: ¨Want onrechtvaardigheid en armoede in Guatemala staat niet los van de keuzes die we in Nederland maken”.

Ze vertelde ook over de resultaten van het Vastenactieproject 2020 voor vakopleidingen aan jongeren en vrouwen en over trainingen aan vrouwen die te maken hebben met geweld. De pandemie maakte het moeilijk om regionale bijeenkomsten te organiseren, maar de trainingen in kleine groepjes op lokaal niveau werkten wel erg goed. In verschillende gemeenschappen hebben de vrouwen zich georganiseerd en hebben zij contact met de gemeente over wat er nodig is in hun gemeenschap.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de WNM en de Heilige Pancratiusparochie en is de start van de Pinksteractie 2022 met als thema: ¨Geloven in de ander. Samen één missie.¨ Al meer dan 50 jaar ondersteunt WNM Nederlandse Missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

 

De Week van de Jonge Mantelzorger 2022: #NietTeMissen

In de week van 1 tot en met 7 juni is het weer de week van de Jonge Mantelzorger.

Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders, een broer of zus. Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van de impact van de zorgsituatie op hun persoonlijke leven; de zorgen beschouwen ze als normaal en vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kan mantelzorg op jonge leeftijd ook mentaal belastend zijn. Ze dragen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden en maken zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis.

De coronacrisis heeft ook merkbaar impact gehad op kinderen, jongeren en gezinnen. Het is daarom goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kan iemand nog wel goed genoeg concentreren op school als een zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet de jonge mantelzorger soms afspraken met vrienden afzeggen omdat zijn of haar moeder niet alleen thuis kan zijn?

Om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen indien nodig te ondersteunen, vragen we jaarlijks aandacht voor deze groep in de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze vindt plaats van 1 tot en met 7 juni. De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg vraagt tijdens deze week aandacht voor jonge mantelzorg via de landelijke bewustwordingscampagne Niet te missen.

De campagne laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis downloaden op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning.

Niet te missen is uiteraard in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf tot stand gekomen. Niets over hen, zonder hen!

JMZ Go! is een ketenpartner van de Strategische Alliantie en vraagt deze week ook extra aandacht voor de jonge mantelzorgers in Twente.

 

 

 

Lijkwagenvereniging “De laatste Eer”

De jaarlijkse ledenvergadering van de lijkwagenvereniging “De laatste Eer”  wordt gehouden op dinsdag 31 mei a.s. in Café Restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 te Langeveen om 20.30 uur.

Het bestuur

 

ROUW, VERLIES & LEVENSKUNST

(voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)

Verlies hoort bij het leven; ieder mens heeft in zijn leven te maken met verlies. Daarbij hebben we het niet alleen over ziekte en sterven, ook in je leven kun je verlies ervaren (bijv. door ziekte van je partner / kind/ ouder). Dat kan een behoorlijke impact hebben op je leven. Rouwen is een pijnlijke maar ook een normale reactie op verlies.

Maar verlies en rouw zijn geen vertrouwde onderwerpen voor de meeste mensen. Het kan leiden tot veel vragen. Vragen over de betekenis en zin van het leven. Verder kunnen rouw en verlies leiden tot fysieke klachten. En tot onzekerheden over hoe om te gaan met emoties, gevoelens en gedachten. Voel ik te veel of juist te weinig? En hoe ga je om met reacties van mensen uit je omgeving? Vrijwel altijd word je bij verlies teruggeworpen op jezelf. Een ieder rouwt op zijn eigen unieke manier. En daar mag je ruimte aan geven. Om te komen van ‘overleven’ naar ‘leven’.

Gastspreker Simone Busscher verloor in 2018 haar beide ouders in een periode van vier maanden. Dit was voor haar zeer ingrijpend! Haar eigen ervaringen hierbij beschreef ze in haar boek ‘Het leven gaat over rozen’. Woensdagmiddag 8 juni 2022 neemt ze ons, n.a.v. haar eigen verhaal, mee in de thema’s rouw, verlies & levenskunst.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  een bijeenkomst met gastspreker Simone Busscher uit Geesteren.

Als je aanwezig wilt zijn op deze middag, ben je van harte welkom op:

Woensdag 8 juni van 14.00 tot 16.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren.

 

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of

telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker mantelzorg biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

Hartelijke groet,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk

 

Sociaal werkers Mantelzorg Tubbergen en Dinkelland

Edith :      06-38594369 / e.harmsen@swtd.nl

Nicolet:   06-38275388 / n.plegt@swtd.nl

We zijn aangesloten bij PLATFORM MANTELZORG.nl

 

 

Jaargang 59 nr. 20 en 21                                                                       14 t/m 27 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Wat is dat toch met Maria?

Wij zitten aan de vooravond van het vertrek met onze jongeren naar Lourdes, een spannende bedevaart. Het leeft in onze parochie, mensen zijn betrokken. Waar je mensen tegen komt gaat het over de bedevaart naar Lourdes. Veel parochianen hebben intenties ingeleverd, intenties om voor te bidden, wil je een kaars aansteken? Afgelopen week was ik bij de apotheek en kwam er een vrouw aangelopen: bent u Pastor Huitink? Gaat u naar Lourdes? Wilt u voor mij bidden, wilt u een kaars bij Maria aansteken, ik heb het zo hard nodig.  Bij een huisbezoek ligt de envelop op tafel met de intentie en geld voor de kaars. Een app met de vraag om te bidden voor een goede oplossing. Zo kwamen er veel verzoeken binnen, we gaan in Lourdes bidden voor de intenties en ontsteken kaarsen. Er zal een algemeen kaars worden ontstoken voor de intenties die in de stilte van ons hart leven.

Wat hebben mensen met Maria?

Dat vraag ik mij regelmatig af, wat hebben mensen met Lourdes?

Voor veel mensen is Maria  een moeder, vrouw, troosteres, Maria is een moeder voor mensen die steun en kracht zoeken. Bij Maria vinden mensen hun vertrouwen, krijgen mensen kracht die ze zoeken, bij Maria is er een moment van rust, is er stilte, uitten mensen hun geloof.

Het kerkbezoek neemt af, het bezoek bij Maria neemt juist toe. Kijk naar de vele kapellen in onze kerken, langs de weg. Een mooi voorbeeld is de Mariakapel in Geesteren. Vele mensen zoeken daar aan de kant van de weg steun, ze nemen rust. Een rondje wandelen en even stil staan bij Maria. Afgelopen week hoorde ik van doopouders die er vlak in de buurt wonen hoeveel licht daar wordt ontstoken. Een man uit Geesteren gaat er bijna dagelijks naar toe om een kaarsje voor zijn overleden vrouw te ontsteken.

Wat is dat toch met Maria?

 

Wat hebben mensen met deze vrouw?

Waarom branden er zoveel kaarsen bij haar?

Het leven van Maria en wat zij mee heeft moeten maken

ligt dicht bij ons eigen leven.

Zij was een moeder met zorg.

Zij was een moeder die door bleef gaan,

net als wij door moeten gaan bij wat ons overkomt.

Zij staat zo dicht bij ons leven;

wat haar is overkomen, overkomt ook ons.

 

In ons leven hebben we kracht en een houvast nodig.

Wat komen wij tegen in ons leven?

ziekte, sterven, scheidingen, onrechtvaardigheid, werkeloosheid,

niet meetellen, opzij geschoven worden.

 

Bij dit alles hebben wij licht nodig.

Hoe vaak ontsteken wij niet een kaars bij Maria?

In het vertrouwen dat het goed komt,

in het vertrouwen dat we kracht krijgen om het leven te dragen

of dat we zeggen: ‘Dank je wel’!

Wij kunnen naar een kapel gaan of naar een kerk,

maar ook in onze huiskamers.

Maria heeft een belangrijke plaats in onze huizen – bij jong en oud.

Licht brandt bij Maria,

het licht brandt volop en sterkt ons.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink.

 

Thema: Liefhebben                                                                    5e zondag van Pasen

 1. 15 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v het

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Het Woord onderhouden                                      6e zondag van Pasen

 1. 22 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:

 1. 25 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden: M. Boswerger-Tijink

Bloemenhof, Tubbergen

*14-04-1934                              ꝉ 06-05-2022

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 15 mei

Jaargedachtenis: Truus vd Aast-Kock, Joop Perdaan.

Misintenties: Joop Plegt, Frans Mensen, Leo Scholten (Itterbeck), Jan en Riek Snijders-Eidhhof, Marietje Boswerger-Tijink.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 22 mei

Misintenties: ouders Bertels-Haarhuis en Jan, Joop Plegt, Frans Mensen, Marietje Boswerger-Tijink.

 

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 25 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer.

Misintenties: Lena en Gerhard Geerink.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 15 mei 09.00 uur

Lector: J. Lescher, A. Schothuis, Y. Nijhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder

 

Zondag 22 mei 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, I. Scholten, M. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Woensdag 25 mei 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 25 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 19 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

GESLAAGDE LOURDESBEDEVAART ROCK SOLID

Op zaterdag 30 april was het eindelijk zover. Na 2 jaar wachten vertrokken 29 jongeren van Rock Solid met 11 begeleiders naar Lourdes. De jongeren kregen in Tubbergen de reiszegen van pastoor Pikkemaat en werden uitgezwaaid door familie en vrienden. Na de nacht doorgereden te hebben kwam de groep op zondagochtend in Lourdes aan.

Welkomstviering

Op zondagavond was er een welkomstviering met de eigen groep in de Kolbe kapel. Deze viering was voor en door de jongeren zelf, en werd voorgegaan door bedevaartleider diaken Bert Huitink. Aansluitend aan de viering was er een passage door de grot waarin Maria in 1858 meerdere keren aan Bernadette is verschenen.

 

Bernadette

In de dagen daarna was er een vol programma. Dit stond in het teken van het leven van Bernadette. Zo werd onder andere ‘Le Cachot’, het huis waar zij gewoond heeft, bezocht, als ook de begraafplaats waar haar ouders en familie begraven liggen. Bijzonder was de viering in de ‘groene kathedraal’. Dit is een kerk midden in de natuur met de hemel als dak. De viering werd afgestemd op het leven van de jongeren.

 

’s Avonds hebben de jongeren kaarsen opgestoken voor intenties, die zij vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie hadden meegenomen. Elke intentie werd voorgelezen waarna er een kaars werd ontstoken. Halverwege de week was er een Nederlandse viering bij de Mariagrot met alle Nederlandse pelgrims die in Lourdes aanwezig waren. Vanuit Nederland werd de viering online gevolgd.

 

Op donderdag werd de grote kruisweg gelopen. Bij elke statie werd uitgebreid stil gestaan waarbij diaken Huitink uitleg gaf met een overdenking over hoe de statie betrekking kan hebben op het eigen leven van de jongeren. Tussen alle activiteiten door was er voldoende ruimte voor vrije tijd voor de jongeren voor een terrasje, het kopen van souvenirs of bezoek aan het Heiligdom. Ook was er een dagtocht naar de Pyreneeën.

 

De laatste avond werd deelgenomen aan de lichtprocessie. Dit is één van de meest indrukwekkende momenten tijdens een bedevaart in Lourdes. Na afloop van de lichtprocessie werd met het ontsteken van een aantal kaarsen de tijd in Lourdes afgesloten.

 

Nevers

De volgende ochtend vertrokken de jonge pelgrims voor een bezoek aan Nevers, zo’n 700 kilometer verderop. Hier staat het klooster waar Bernadette in haar latere leven gewoond heeft. Het lichaam van Bernadette is hier opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. Hier vond de zendingsviering plaats en werden de jongeren op indrukwekkende wijze de handen opgelegd.

 

Thuisfront reisde mee

Dagelijks was er een blog op de facebookpagina van de H. Pancratius parochie en elke ochtend werden enkele jongeren geïnterviewd in het radioprogramma van Twente FM. Hierdoor reisde het thuisfront met de jongeren mee. ‘We kijken terug op een zeer geslaagde jongerenbedevaart die in zijn geheel gericht was op het leven van jongeren. We hebben ervaren dat ze dit aan het denken heeft gezet, en dat ze de ervaringen van deze bedevaart meenemen in hun verdere leven’, aldus diaken Bert Huitink. En dat is waar Rock Solid voor wil staan: geloof op een eigentijdse manier laten aansluiten bij het leven van jongeren.

 

Dank aan sponsoren en terugkomavond

De bedevaart werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren. Langs deze weg worden alle sponsoren die hebben bijgedragen aan de bedevaart heel hartelijk bedankt.

Op vrijdagavond 20 mei a.s. is er een terugkomavond in de kerk van Langeveen met een viering die in het teken zal staan van deze jongerenbedevaart naar Lourdes. In de viering, die om 19:00 uur begint zullen de jongeren vertellen over hun ervaringen en foto’s van de bedevaart laten zien. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 18 en 19                                                             30 april t/m 13 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Een baken van geloof, hoop en liefde

We hebben onlangs het grootste feest van ons christelijk geloof mogen vieren: Pasen. Feest van de opstanding, van nieuw leven, van licht dat de duisternis overwint. We kunnen terugkijken op mooie Paasvieringen in de kerken van onze geloofsgemeenschappen.

In de Paaswakes in Vasse en Tubbergen zijn de nieuwe Paaskaarsen ontstoken. Vervolgens zijn de Paaskaarsen naar de overige locaties gebracht en zijn ze binnengedragen in de viering op eerste Paasdag. De Paaskaarsen zijn het teken van de aanwezigheid van de Levende Christus, die het Licht van de wereld is. Ze zijn versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. Met vijf wierookkorrels worden de vijf wonden van Christus aan het kruis gesymboliseerd.

De Paaskaars kaars brandt in alle vieringen van de Paastijd tot en met Pinksteren. Met Pinksteren vieren we dat de Geest het Licht in ons hart legt. Daarna brandt de Paaskaars alleen bij doopvieringen, vormselvieringen, avondwakes, uitvaarten en het feest van Allerzielen.

Bij de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars en spreekt de voorganger de wens uit dat de dopeling mag delen in het Licht van Christus, en altijd een brandend en warm hart mag hebben voor anderen, waarin veel mensen geborgenheid mogen vinden.

Bij avondwakes en uitvaarten worden de kaarsen rond de kist ontstoken met het licht van de Paaskaars, ten teken dat de overledene bij God is en deelt in zijn Licht en Leven.

Dat de Paaskaars ons een jaar lang mag begeleiden in het leven, bij blijde en droevige gebeurtenissen. Dat het een baken mag zijn dat ons mag bemoedigen.

Dat het een herinnering mag zijn aan onze levenslange verbondenheid met de opgestane Heer, die ons alle dagen hoop en leven wil geven.

 

Een goede Paastijd toegewenst!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Wie zijt Gij?                                                                  3e zondag van Pasen

 1. 30 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 3 mei 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 1. 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking

Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Zijn stem                                                                        4e zondag van Pasen

 1. 7 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 30 april

Jaargedachtenis:

Misintenties:
Overige intenties:

 

Misintenties dinsdag

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 7 mei

Jaargedachtenis:

Misintenties: Sien Haarhuis-Weusthuis

Overige intenties:

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 30 april 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Woensdag 4 mei 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

 

Zaterdag 7 mei 19.00 uur
Lector: Y. Nijhuis, J. Pouwels, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 11 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 5 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Kledinginzameling

Ook dit voorjaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kan men in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer terug naar school laten gaan.

U kunt uw kleding zaterdag 7 mei in gesloten plastic zakken inleveren bij de Mariaschool Langeveen, Kerklaan 2, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salve Regina

 

 

 

 

Salva Regina

 

U groeten wij, Koningin Maria en moeder vol goedheid.

Bij U vinden wij het leven, de vrede, de vreugde, de hoop.

Wij roepen U aan op onze pelgrimstocht.

Wees de lijdende mensheid nabij

Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus uw Zoon.

 

 

Jaargang 59 nr. 14 en 15                                                                         2 t/m 15 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancrtius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Je land is je leven

Beste parochianen,

In de gehele vastenperiode besteden we aandacht aan de projecten van Vastenactie. Misschien heeft u er al wel over gelezen. Het lijkt misschien wat vreemd om hier nu over te schrijven terwijl Oekraïne in oorlog is en de Oekraïners vechten voor hun vrijheid, voor hun eigen land, voor vrede.
Maar als we kijken naar de projecten van Vastenactie van dit jaar dan zien we dat in heel veel landen ter wereld dagelijks mensen uit hun huizen gezet worden en hun het eigen land wordt ontnomen omdat een overheid of een grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar deze mensen wonen. Omdat er bijvoorbeeld een grote waterkrachtcentrale staat gepland of een suikerriet- of palmolieplantage. Mensen worden verjaagd van hun eigen grond waar ze vaak al generaties wonen en zij raken net zo ontheemd als al die mensen die vanwege oorlog hun land moeten ontvluchten.
Het thema van Vastenactie dit jaar is: ‘Je land is je leven.’ Niemand had bij het vaststellen van het thema kunnen vermoeden hoe dit thema mede ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, zo dichtbij komt, het zovele harten raakt. Hoe velen vechten voor hun land, voor recht en vrede.
In het weekend van 26 en 27 maart staan we via themavieringen stil bij al die mensen ter wereld die onrechtmatig worden verdreven van huis en haard. Mensen waarvoor Vastenactie in de bres springt. In het bijzonder de landen Libanon, Guatemala en Brazilië. Daarnaast blijven we bidden voor vrede in de wereld, in het bijzonder in Oekraïne, om Gods nabijheid aan hen die te lijden hebben en hun leven geven voor vrijheid. We blijven bidden voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen raken. Maar ook dat landrechten nergens meer geschonden worden en dat mensen hun bestaansrecht niet wordt ontnomen. Dat er recht mag geschieden en mensen wereldwijd kunnen blijven zeggen: ‘Ons land is en blijft ons leven.’

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Thema: Duivels dilemma                                           5e zondag veertigdagentijd

 1. 2 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 5 april 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Gehoorzaam                                                                                   Palmzondag

 1. 9 april 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 15 april 15.00 uur: Kruisweg

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 2 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis, Johan Koopman, Jan vd Aast, Marie Paus-Hamer.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, ouders Bertels en Jan, Gerard Oude Hendriksman, Frans Mensen, Johan Koopman, Herman Oude Elberink, Bernard Bekhuis (Tubbergen), ouders vd Aast-Kock.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 9 april

Misintenties: Joop Plegt, Bennie Steggink, Gerard Oude Hendriksman, Frans Mensen, Sieny Kuipers-Kempers.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 2 april 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

Zaterdag 9 april 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, M. Pouwels, J. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 13 april. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 7 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen tijdens Pasen

Zondag 17 april Hoogfeest van Pasen: Woord- en Communieviering

Maandag 18 april 2de Paasdag: Eucharistieviering (Pastoor Pikkemaat)

De misintenties voor de Paasdagen kunnen vóór vrijdag 8 april worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum.

 

Actie Kerkbalans 2022

Beste mensen,

Binnenkort staat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer voor de deur; van 4 t/m 17 april aanstaande wordt er weer aandacht gevraagd voor de vrijwillige bijdrage die parochianen kunnen doen aan de geloofsgeloofsgemeenschappen van onze H. Pancratius parochie.

 

In onze samenleving, in onze wereld is veel gaande. Natuurlijk gaan – op het moment van dit schrijven (maart 2022) – onze gedachten naar de beelden van oorlog en (aanzetten tot) geweld in Oekraïne. Maar onherroepelijk denken we ook aan ons eigen thuis: het (plotselinge) verlies van een dierbare, een ontslag op de werkvloer, spanningen in gezin en familie. Hoe reageer je daarop als mens en als geloofsgemeenschap? De wereld en al wat er gebeurt, houdt immers niet op bij de kerkdeur.

 

Wij geloven en vertrouwen dat onze houding ertoe doet in deze tijd! Niet voor niets geven we op tal van vlakken ons pastorale en bestuurlijke programma vorm: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van ons leven, aandacht voor onze jonge kerk en alle mogelijke middelen om onze parochie zichtbaar te houden.

 

De landelijke slogan voor de Actie Kerkbalans “Geef vandaag, voor de kerk van morgen” treft ons in het hart! Want de kerk van morgen zal er anders uitzien, dan de kerk van vandaag; de grote veranderingen waar wij als H. Pancratius parochie voor staan, gebieden ons dat te zeggen. Maar wat blijft, is een kerk van mensen!

 

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is, om díe rijkdom overeind te houden. Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie kan blijven schitteren in dit deel van ons land. Dat we met uw bijdrage kerk ván mensen en mét mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier de Blijde Boodschap van Jezus handen voeten kunnen geven in onze H. Pancratius parochie.

Met een hartelijke groet,

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Actie Kerkbalans 2022 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van 4 t/m 17 april aanstaande wordt er weer aandacht gevraagd voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze vrijwillige bijdrage van de parochianen aan onze H. Pancratius Parochie blijft zeer bepalend voor de toekomst van onze kerk. Ook dan willen wij van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Ook willen wij uitnodigend zijn voor jongeren die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Wij hopen daarom dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

 

Deze week worden de enveloppen, tezamen met een speciale uitgave van Kompas, verspreid door de vrijwilligers. Deze worden echter niet weer bij u opgehaald en daarom vragen wij uw medewerking. Wij verzoeken u, indien van toepassing, het formulier “Machtiging kerkbijdrage Actie Kerkbalans 2022”, na het invullen, vóór 20 april a.s. in de gesloten envelop,

* in de brievenbus van uw wijkbezorger te doen of

* in de rode brievenbus bij het parochiecentrum

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan horen wij dat graag van u.

 

Beste Parochianen,

Deze week ontvangt U een schrijven met betrekking tot de jaarlijkse Kerkbijdrage. Mocht U in of voor 2019 een doorlopende machtiging hebben afgegeven voor deze Kerkbijdrage, dan is het mogelijk dat er in 2020 en 2021 niet afgeschreven is. (veroorzaakt door een niet complete overdracht van administratie in 2019)

Wij willen U vriendelijk verzoeken om te controleren of dit bij U het geval is. Mocht dit zo zijn en U bent voornemens om U doorlopende machtiging voort te zetten, vriendelijk verzoek om een nieuwe machtiging in te vullen. Deze is bijgevoegd in het schrijven van deze week.

Bij voorbaat dank voor U medewerking,

namens H. Pancratius – Administratie en Commissie van Beheer – Langeveen.

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt weer Passiestonde in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2022 weer twee keer een Passiestonde, in Geesteren en Vroomshoop. Na een onderbreking van twee jaar wordt deze stijlvolle traditie weer opgepakt.

 

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Bergentheim.

 

Op woensdag 13 april wordt de Passiestonde voor de achtste keer opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 14 april wordt de Passiestonde voor de 23e keer uitgevoerd in kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

 

Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman.

Ook klinkt het indrukwekkende ‘Bei Dir ist dat Licht’ van Dietrich Bonhoeffer. en ‘Benedictus’ uit The Armed Man van Karl Jenkins. Vlak voor een minuut stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ en het krachtige ‘Non nobis domine’ van Dwight

Gustafson.

 

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00, te voldoen bij de ingang van de kerk.

 

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl tel. 0546-642191.

 

Jeugdkerk gaat met kinderen paaskaars maken.

Het kan weer, de afgelopen twee jaar kon het niet, samenkomen op goede vrijdag en je eigen Paaskaars maken. De afgelopen twee jaar waren het thuispakketjes die gezinnen konden bestellen. Dit jaar komen wij weer samen in de dagkapel in Geesteren.

 

Wij hopen dit jaar weer op een grote deelname. Samen met de kinderen gaan we een eigen Paaskaars maken, we gaan kinderen uitleggen wat de betekenis van de paaskaars is, wat vieren wij met Pasen. Deze middag beginnen wij met de kinderkruisweg van Jezus, wij laten dit zien met mooie afbeeldingen op het scherm.

 

Dit gaat plaatsvinden op goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Deze activiteit is voor kinderen vanaf groep 4. Opgave is wel noodzakelijk, dat kan tot maandag 4 april via de mail jeugdkerk@hpancratius.nl

 

Voor informatie neemt u contact op met Diaken Bert Huitink dat kan via de mail: b.huitink@hpancratius.nl of 06-20432661

Hartelijke groet namens de Jeugdkerk,

Diaken Bert. Huitink

 

Digitale kruisweg – Te zien op de website van onze parochie

Hoe is het om te leven met een handicap na een noodlottig ongeluk? Kun je het leven dan nog positief bekijken? Leo Stamsnieder van de Pancratius Commissie gaat daarover met Marcel Kleissen in gesprek, in de nieuwe video van de digitale kruisweg, te zien op de website van onze parochie.

Dit naar aanleiding van de gebeurtenis op de kruisweg van Jezus: “Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen”.

Er zijn ook al gesprekken te zien over de impact van pesten, en over het leven van vluchtelingen in onze parochie.

Na afloop krijgen de kijkers een vraag mee ter overweging voor de komende week.

Van harte aanbevolen!

(www.hpancratius.nl , via “kerktelevisie” en dan bij alle locaties onder “herhaling”)

 

 

 

Speurtocht voor gezinnen en communicantjes.

Het is vrijdagmiddag, de werkgroep gaat de tasjes voor communicantjes inpakken, zondag is de dag van de speurtocht, het zijn dit jaar meer tasjes dan vorig jaar. Wat gaat in de tasjes: drinken, boekje, flyers, iets lekkers. Het is een gevulde tas, ze moeten op naam en starttijd gezet worden. Het is klaar en de speurtocht kan doorgaan. Zondag om 09.30 uur starten de eerste gezinnen, het is nog fris, de zon komt eraan. Gezinnen steken de straat over en gaan langs de lange laan richting Herinckhave. 1e opdracht: de woordenzoeker, er hangen tien woorden in de bomen, zoek ze en streep ze door. Dan door de poort bij Herinckhave, normaal is dit privé terrein, vandaag is de jeugdkerk te gast. Aan de linkerkant is de kapel, rechts staat de koffie klaar. In het kleine kapelletje vraagt de Diaken welke woorden gevonden zijn. Ze konden er tien vinden, tien woorden uit het verhaal van Zacheüs. Wie is Zacheüs en wat is dat voor mannetje? Het verhaal wordt verteld, en langzaam worden de woorden duidelijk, het gaat om eerlijk zijn, sorry durven zeggen, zorgen voor elkaar. Na het bezoek gaat de speurtocht verder, links af en daar ligt een touw klaar. Wat gaan we daar mee doen? Het gehele gezin mag zich vast houden aan het touw, de communicant gaat voorop, hij/zij mag leiden, het overige gezin doet de ogen dicht en volgt via het touw. Durf je te vertrouwen, durf je te geloven? Daar gaat het om in dit spel: geloven is vertrouwen hebben. Het was een smal paadje waar het gezin langs kwam. In het bos was de volgende opdracht: zoeken naar een vijftal voorwerpen, wat hebben ze van doen met de communie. Een bel, brood, bijbel, bloemen en doopkaars, dat mochten ze voor zichzelf opschrijven in hun boekje. De bocht om en richting de Kroezeboom terug. Toch nog een opdracht, wat zijn de talenten van de communicant, waar is hij /zij goed in? Daar mochten andere gezinsleden over nadenken. Nog oppassen met de straat oversteken en richting de auto, de speurtocht was volbracht.

Dank aan de gastvrijheid die wij mochten ontvangen bij Herinckhave, de inzet van de werkgroep, de koffie van Ruud. Wij wensen de communicantjes een goede voorbereiding toe, veel succes.

Namens de werkgroep Jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink.

 

Aan de pastorale teams, parochiebesturen en locatieraden van Twente,

Wij zijn: Romy en Marith Hekkert (uit Hellendoorn) en Yvet Veldhuis (uit Wierden)

 

Yvet, Marith en Romy

Wij spelen mee in Ruth – De familiemusical, een theaterproductie van KISI Nederland en binnenkort in Twente te zie op 26 april a.s. in het Theaterhotel Almelo.

Info: https://www.ruth-musical.org/nl

 

In 2010 werden we met de kinderkoren uit heel Twente als een dankjewel voor het zingen in de kerk uitgenodigd voor een musical van KISI in het ROC van Twente te Hengelo. We vonden het helemaal te gek. Er kwamen toen bijna 400 kinderen en ruim 300 volwassenen kijken.

Na de voorstelling hebben we ons opgegeven om zelf mee te mogen doen met een musical van KISI. Samen met kinderen uit heel Twente en tieners van KISI Nederland, hebben we in twee weekenden een musical geoefend in Langeveen. Met twee keer een afgeladen Thaborkerk (Hengelo) vol toeschouwers als prachtig resultaat.

Romy (23): Sinds 2010 ben ik lid van KISI en doe ik met enorm veel plezier mee aan de projecten. Samen met mijn zus (Marith) ben ik begonnen aan één enkel project in Langeveen en inmiddels heb ik meegedaan met allerlei projecten verspreid over heel Nederland. KISI is voor mij een uitlaatklep en een plek voor ontspanning tegelijk. Hier heb ik mijn vrienden, die voelen als familie. Ook is KISI een plek waar ik mijn geloof met andere kan delen en beleven. In onze parochie is het niet altijd zo makkelijk om leeftijdgenoten te vinden. Ik leer God elke keer een beetje beter kennen en krijg handvaten hoe ik mijn geloof ook thuis en met anderen kan delen en beleven en zingen en toneel spelen is helemaal mijn ding.

 

Yvet (21): Na ruim 12 jaar deel uit te mogen maken van de ‘KISI-familie’ ben ik nog altijd blij dat ik ooit de stap heb durven zetten om mee te doen! Naast al het plezier en de mooie vriendschappen die ik heb opgedaan, heeft KISI mij vooral ook geholpen om te groeien in mijn geloof. De leuke en leerzame manier waarop KISI je God laat leren kennen was precies wat ik soms miste vanuit de kerk. Hoe geweldig is het dan om dit (samen met vele andere leeftijdsgenoten) te mogen combineren met mijn twee grote passies namelijk zingen en dansen?! Dankzij KISI heb ik een plek gevonden waar ik steeds weer nieuwe talenten ontdek, vrienden maak en avonturen beleef, maar vooral mezelf kan zijn!

 

Nu wij volwassen zijn is het onze beurt om (met de nodige hulp van de oude garde) te kijken of wij een keer een musicalproject voor kinderen en tieners in Twente kunnen organiseren.

Net als toen is er een mooie musical waar we zoveel mogelijk gezinnen met kinderen, misdienaars, kinderkoorzangers, communicanten of vormelingen voor zouden willen uitnodigen. Er zijn nu minder kinderen bij de kerk dan vroeger en precies daarom lijkt het ons geweldig om met de kinderen en tieners die het leuk vinden een keer iets te doen wat helemaal te gek is.

In 2010 waren de kaartjes voor de musical een cadeau van de parochie, misschien kan dat wel weer? De kaartjes voor ‘Ruth – De familiemusical’ kosten €19,95.

 

Ons plan is dan dat de bezoekers in het Theaterhotel een uitnodiging krijgen om met de KISI-musical ‘Spector’,*) een meezingmusical van 1 à 2 dagen mee te doen. Als ze interesse hebben krijgen ze via mail of WhatsApp alle informatie die nodig is. We houden ook u allemaal op de hoogte, zodat de kinderen die niet bij Ruth konden zijn, toch met ons project mee kunnen doen.

Alvast bedankt voor uw medewerking en hopelijk zien we u bij de musical in het Theaterhotel!

 

Vriendelijke groet,

Romy Hekkert en Yvet Veldhuis

Mail:      romyhekkert@gmail.com

yc.veldhuis@gmail.com

 

*) ‘Spector’ is een musical die heel goed gespeeld kan worden met een kleinere groep. Als we in Almelo een uitverkocht huis hebben, kunnen we ook eventueel een wat uitdagender

 

 

Jaargang 59 nr. 12 en 13                                                               19 mrt. t/m 1 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Een bijzondere ontmoeting.

Aswoensdag was er op de avond de viering in de locatie Vasse. Op de laatste bank zaten vier personen, een moeder met drietal oudere kinderen. Ze trokken mijn aandacht, geen parochianen uit Vasse. Haalden geen askruisje en gingen niet ter communie. Aan het einde van de viering werd mij in het oor gefluisterd dat het een gezin uit de Oekraïne betrof, besteed er nog even aandacht aan. Aan het einde van de viering heb ik daar aandacht aan besteed, als gemeenschap van Vasse hebben wij een wees gegroet gebeden voor de oorlog in de Oekraïne.

 

Nadat de bel had geklonken ben ik naar  achteren gelopen om in gesprek te gaan met dit gezin. Het ging om een moeder met drie oudere kinderen, en er waren twee kinderen op het adres waar ze verbleven. Eén van de kinderen sprak Engels. Ze waren in Vasse opgevangen door een gezin die bekend was met dit gezin. Ze waren twee dagen onderweg geweest vanuit de Oekraïne, ze waren dankbaar dat ze hier waren opgevangen, onderdak hadden en ook mee konden eten. De vader van dit gezin moest in de Oekraïne achterblijven en mocht niet mee naar Vasse. Na dit gesprek ben ik met dit gezin naar Maria gegaan, samen licht ontstoken en gebeden voor kracht, voor wijsheid, dat Maria hen bij de hand wil nemen. Het waren diep gelovige mensen, ze vroegen om een sleutel van de kerk zodat ze dagelijks naar de kerk konden gaan om te bidden. Uiteraard hebben wij daar gehoor aan gegeven.

De oorlog in de Oekraïne raakt ons, deze avond heeft het mij geraakt door het gesprek, dan komt het dichtbij, een gezin dat alles heeft moeten achterlaten, een vader die achterblijft in de oorlog, een onzekere toekomst tegemoet gaat. Stel je voor het zou ons overkomen, je moet je eigen land ontvluchten, alles achterlaten en niet weet wat de toekomst gaat brengen. We kunnen er ons niets bij voorstellen.

We mogen dankbaar zijn dat dit gezin wordt opgevangen in Vasse, dat zij een plek hebben waar ze veilig zijn, dat ze de warmte van ons leven mogen ontvangen. Zo zijn er velen die de Oekraïne moeten ontvluchten, zo zijn er in onze wereld nog steeds mensen die niet in vrede kunnen leven.

 

Toen ik thuis kwam vanuit de viering liet het mij niet los, het bleef door mijn hoofd malen. Ik heb contact gezocht met onze jongeren van Rock Solid wat doet de oorlog met hen? Ik kreeg antwoorden terug van de jongeren: het maakt hen verdrietig, de oorlog is geen oplossing, dat dit gebeurd in onze wereld. Ze hopen dat de mensen goed worden opgevangen, goed terecht komen. Ook jongeren in onze parochie worden ook geraakt.

 

Laten wij als parochie er zijn voor deze mensen, in onze gedachten, in onze gebeden, wij mogen waar we kunnen ons dienstbaar opstellen.

 

Zomaar een ontmoeting waar ik u deelgenoot van wil maken.

 

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

 

Thema: Bekeer je!                                                         3e zondag veertigdagentijd

 1. 20 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                               4e zondag veertigdagentijd

 1. 27 mrt 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m. v. het

Liturgiekoor ( Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt:

Milan Kunst, Steenstraat 15

Wij heten hem welkom in onze geloofsgemeenschap

Overleden:

Frans Mensen

* 07-05-1946                       ꝉ 01-03-2022

Kolenbranderhof, Tubbergen.

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 maart

Jaargedachtenis: Truus ten Berge-Oude Kotte, Sien Weusthuis-Haarhuis

Misintenties: Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Gerardus Bertels, Gerard Oude Hendriksman, ouders Haarhuis-Beld Sien Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Frans Mensen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 maart

Misintenties: Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Joop Plegt, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Gerard Oude Hendriksman, Herman Rikhof, Frans Mensen.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 maart 09.00 uur

Lector: J. Lescher

Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: G. Olimulder, A. Bekhuis
Zondag 27 maart 09.00 uur

Lector: M. Pouwels
Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 maart. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

De kinderkerk viert Palmpasen.

Wij zijn blij dat de kinderkerk weer kan vieren, dat wij met gezinnen weer kunnen samen komen.

De kinderkerk bereid zich voor op een samen zijn met Palmpasen. Wij gaan samen met kinderen en ouders palmpaasstokken maken. Een grote organisatie dat vergt de nodige voorbereidingen, de werkgroep is volop bezig met de voorbereidingen. Graag willen we weten hoeveel kinderen mee gaan doen aan deze activiteit, dan kunnen wij ons gaan voorbereiden, wij zorgen voor de materialen. De kosters uit Tubbergen zorgen voor de palmtakken, Bouw en aannemersbedrijf Kamphuis uit Geesteren zorgt voor de palmpaasstokken, hartelijk dank voor hun kosteloze bijdrage. De werkgroep gaat voor de overige materialen zorgen.

Meld u aan als u wilt deelnemen, dat kan via de mail: kinderkerk@hpancratius.nl

Wilt u aangeven met hoeveel personen u gaat komen en volwassenen, opgave kan t/m 1 april.

Dit keer komen wij samen in een andere locatie, dit keer niet in de dagkapel in Geesteren, deze activiteit zal plaats gaan vinden in de Hüve Prins Bernardstraat 11 in Tubbergen, daar hebben wij volop ruimte voor veel gezinnen. Naast het maken van de palmpaasstokken gaan wij kinderen het verhaal van Palmpasen vertellen en uitleg geven over de symboliek van de palmpaasstok, in de palmpaasstok komt de goede week terug.

De viering begint om 10.00 uur, aansluitend om 11.30 uur gaan wij met de Dr. Schaepmanharmonie een rondje lopen door Tubbergen. Neemt u voor de kleine kinderen een buggy mee. Wij vragen voor de onkosten om een vrijwillige bijdrage.

Wees welkom en meld u aan als u wilt deelnemen, kinderen van de jeugdkerk zijn uiteraard ook van harte welkom, opa’s en oma’s heten wij van harte welkom om met de kinderen mee te lopen. Wij maken er een feestelijke ochtend van.

Hartelijke groeten namens de kinderkerk,

Diaken Bert Huitink

Uw bijdrage aan het Synodale Proces

In diverse artikelen is in de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor het zogeheten Synodale Proces, waartoe paus Franciscus de wereldwijde katholieke geloofsgemeenschap heeft uitgenodigd. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

In onze parochie zijn er richtvragen uitgezet in diverse werkgroepen, maar elke parochiaan is ook afzonderlijk uitgenodigd om hier een bijdrage aan te leveren. Op onze website is daarvoor een speciale pagina aangemaakt: www.hpancratius.nl/synodale-proces. Diverse richtvragen komen daarbij ter sprake en wellicht dat u door één of meerdere vragen aangesproken wordt om te reageren. Dat kunt u vervolgens in het daarvoor bestemde tekstvak typen. Wanneer u daarmee klaar bent, kunt u op de knop “Verzenden” drukken en dan ontvangen wij uw bijdrage; alles gebeurt op anonieme basis.

Een papieren versie zal nog achter in de kerk gelegd worden, zodat u ook schriftelijk uw bijdrage kunt doen. Deze kunt u vervolgens inleveren bij uw lokale secretariaat.

Tot 15 april is de gelegenheid om uw stem te laten horen, daarna zullen de bijdrages gebundeld en samengevat worden. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw tijd en bijdrage!

Pastoraal team

 

PaasSpecial van maandblad Reveil

Begin april verschijnt het speciale paasnummer van het onafhankelijk christelijk maandblad Reveil. Een magazine boordevol inspirerende paasartikelen. Gericht op een brede doelgroep. Uitnodigend en positief. Vol geloof, maar niet opdringerig. Een ideaal blad om mensen rond Pasen blij mee te maken. Het blad is geschikt om uit te delen met een uitnodiging voor het bijwonen van een paasviering of om na een paasviering mee te geven aan de bezoekers. De PaasSpecial kan besteld worden tot uiterlijk maandag 21 maart op www.maandbladreveil.nl/paasspecial Op deze site staat ook een preview voor een eerste indruk.

 

Afscheid in crematorium

Enige tijd geleden hebben wij als uitvaartvrijwilligers besloten om ook voor te gaan in een viering in het crematorium, met of zonder een  kerkelijke viering vooraf.

De viering in het crematorium kan een algemeen afscheid zijn of een gelovig afscheid, met enkele kerkelijke teksten/rituelen (met uitzondering van gebruik van wierook).

De weekwacht is hiervan op de hoogte gesteld. Indien u wenst dat wij voorgaan in het afscheid van uw dierbare in het crematorium, kunt u dit doorgeven aan de weekwacht.

Mariette Hesselink, Ans Saris en Ans Schothuis.

 

Terugblik Adventsactie 2021

Beste parochianen,

Adventsactie 2021 stond in het teken van een gezonde start voor moeder en kind. Een belangrijk doel, want overal ter wereld moeten talloze vrouwen het nog steeds zonder professionele geboortezorg stellen. Waar helpen het moeilijkst is, dáár is de nood het hoogst.

In de wijde omgeving van Burdhubo is geen andere gezondheidszorg dan de kliniek in Burdhubo zelf. In een jaar tijd is er veel aan verbeterd, en zwangere vrouwen komen van ver naar de kliniek om veilig te bevallen.

Vroedvrouwen, verplegers en zonnepanelen

Een aantal veranderingen die zijn gerealiseerd.
Ten eerste de zonnepanelen, waardoor de kliniek nu 24 uur per dag elektriciteit heeft. Operaties of gecompliceerde bevallingen bij kaarslicht zijn verleden tijd, en vaccins die kwetsbaar zijn voor temperatuurwisselingen kunnen veilig worden bewaard.
Ten tweede is het personeel van de kliniek getraind om meer zelf te doen, waardoor er bij moeilijke situaties niet naar een ver gelegen ziekenhuis wordt verwezen – een reis die sommige patiënten niet overleven.
Ten derde maar misschien wel het meest bijzonder zijn de traditionele vroedvrouwen. Die wáren er al, want ze komen uit de lokale gemeenschap, maar ze werken nu samen met de kliniek. Ze verwijzen zoveel mogelijk hoogzwangere vrouwen naar de kliniek voor pre- en postnatale zorg, en staan de moeders bij tijdens de bevalling.
Ten vierde is het opvanghuis klaar voor gebruik.
Ten vijfde zijn de legkippen die voor verse eieren moeten zorgen gearriveerd.
Ten zesde 460 jonge moeders en 250 vaders van kinderen onder de 5 jaar hebben al cursussen gevolgd over hygiëne, goede verzorging en gezonde voeding. Allemaal bedoeld om jonge kinderen een veilige start te bieden.

Indrukwekkende cijfers

Dit project betekent het verschil tussen leven en dood: afgelopen jaar overleed niet één vrouw tijdens de bevalling in Burdhubo, het jaar ervoor waren dat er 77. In plaats van 5 bevallen nu gemiddeld 25 vrouwen per maand in de kliniek. In totaal hebben we al honderden traditionele vroedvrouwen, verplegers en jonge moeders bereikt. En dat worden er alleen maar meer.

Men blijft hulp bieden op plaatsen als Burdhubo, omdat men ziet dat het werkt.

Nogmaals dank voor uw bijdrage, mede namens de gezamenlijke MOV groepen uit onze parochie.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Jaargang 59 nr. 10 en 11                                                         5 t/m 18 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Veertigdagentijd: op weg naar nieuw leven

Beste mensen,

Terwijl de paaseitjes al volop in de schappen liggen van de supermarkten, gaan we in ons christelijk geloof het Paasfeest eerst voorbereiden met de veertigdagentijd. Deze periode start op 2 maart met Aswoensdag. Het is een tijd van vasten en bezinning.

Misschien valt het ons dit jaar wel wat zwaar om hieraan te beginnen. Met de coronamaatregelen bijna achter de rug, hebben we al een hele tijd van soberheid en onthouding achter de rug. Door de sluiting van winkels, restaurants, bioscopen en theaters, en het niet samenkomen als vereniging of groep, zijn we lange tijd op onszelf teruggeworpen.  Hoe kunnen we de energie opbrengen om de veertigdagentijd in te gaan?

Misschien helpt het ons als we weten dat het in ons geloof gaat om het volle leven, om vrede en vreugde voor elke mens. Om licht aan de horizon, vooral voor mensen die in het donker zitten, ook als wij dat zelf zijn. Om toekomst voor deze wereld.

Wij worden in de veertigdagentijd uitgenodigd om te kijken waar dat licht nog niet schijnt in ons leven en dat van anderen.  Waar het ontbreekt aan relaties, aan liefde, aan verbinding. Maar ook waar teveel overvloed is, ten koste van anderen. Het gaat om balans, om evenwicht, in ons eigen leven, en dat van onze samenleving.

Veertig is een bijbels getal. En niet zonder reden. Een aanstaande moeder draagt een kind gemiddeld 40 dagen voor het ter wereld komt. Zo speelt veertig ook een rol in de geboorte van een nieuwe aarde, een nieuwe mensheid. Denk aan Mozes die met de Israëlieten 40 in veertig jaar naar het beloofde land trok. En aan Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef om daarna, geïnspireerd door de Heilige Geest, te beginnen aan zijn openbare leven in de wereld.

Wij mogen in de komende tijd nagaan wat er voor ons toe doet. En daar wat meer ruimte voor maken. Als wij te weinig mensen zien of spreken, worden we uitgenodigd daar meer werk van te maken. Als wij het gevoel hebben dat we te weinig tijd hebben, eens tijd maken voor een telefoontje of een kaart aan iemand. Als wij het gevoel hebben, meer te kunnen delen, geld geven aan Vastenactie of doneren aan de voedselbank. Als wij behoefte hebben aan meer inspiratie, tijd nemen voor gebed en vieringen. Of de vastenkalender ter hand nemen van onze parochie. En kijken naar de digitale kruisweg op de website van onze parochie, vanaf vrijdag 5 maart.

In ons mag het nieuwe leven groeien en beginnen. Dan kan er nieuwe Geestkracht groeien ten behoeve aan de wereld. Dan maken we ruimte voor God in ons midden, de bron van ons leven, die ons wil laten opstaan uit alles wat ons terneergeslagen maakt. Dan wordt het pas echt Pasen.

Ik wens ons allen een goede en inspirerende Veertigdagentijd toe!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: Op proef gesteld                          1e zondag Veertigdagentijd

 1. 5 mrt 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                                                         1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Bemoedigd                                                                                                    2e zondag Veertigdagentijd

 1. 12 mrt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor.

Collecte:                             1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 5 maart

Jaargedachtenis: Gerardus Schothuis, Marie Tijink-Snijders, Jolanda Oude Booijink

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Jan Bertels, Gerard Oude Hendriksman, Truus ter Groot-Nijkamp, Bennie Kienhuis (Manderveen)

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 maart

Jaargedachtenis: Maria Bertels-Haarhuis.

Misintenties: Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Maria Bertels-Haarhuis, Gerard Oude Hendriksman, Gerrit Albers en overl. fam. Droste.

 

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 5 maar 19.00 uur

Lector: M. Hesselink

Misdienaar: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Gastvrouw/heer: A. Saris

 

Zaterdag 12 maart 19.00 uur

Lector: A. Oude Nijeweeme, T. Rozenkamp, A. Schothuis
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Gastvrouw/heer: J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Verdere versoepeling coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

Omdat de verplichting om anderhalve meter afstand te houden is vervallen, is er geen beperking meer met betrekking tot het maximaal aantal kerkgangers. Hierdoor komt ook het vooraf registreren te vervallen. Dit geldt ook voor uitvaarten. Het maximum aantal van 100 personen vervalt.

Koren mogen weer voltallig repeteren en zingen tijdens vieringen.

 

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat degene die communie uitreikt vooraf de handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk.

Samen koffiedrinken na de viering is eveneens weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact. Wat is nog niet toegestaan:

* Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens

* Doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.

 

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

 

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

 

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

Met aandacht op weg naar Pasen

Beste parochianen,

op woensdag 2 maart begint de Vastenperiode.

Een tijd waarin we ons voorbereiden op het belangrijkste christelijke feest, Pasen.

De opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Wij hopen dat de vastenkalender u mag inspireren om met aandacht toe te leven naar Pasen.

De kalender kunt u vanaf  24-02-22 downloaden via de website www.hpancratius.nl

Voor wie dit een probleem is, liggen er een aantal gedrukte kalenders achter in de kerken/ aula.

 

Mede namens mijn collega’s wens ik u allen een goede voorbereiding op Pasen.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen

Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken.

Dit jaar is er voor gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews

met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen.

Er zijn vijf gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring, iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden, waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.

Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is.

U kunt de gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website van onze parochie. Ga naar www.hpancratius.nl en kies voor Kerk TV . Bij elke locatie te zien onder “herhaling”

 

Hierbij het programma:

Vrijdag 4 maart 2022: Inleiding op de kruisweg door pastoraal werker Christianne Saris. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema: Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.

Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema: Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en Ghofran Zaghal

Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel Kleissen

Vrijdag 25 maart 2022:  Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis. Thema: Vallen en opstaan Gesprek met Ilse Booijink.

Vrijdag 1 april 2022:  Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema: Armoede. Gesprek met Miranda Kranenberg.

Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris staat stil bij de verrijzenis.

Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie

 

BIJEENKOMST GELOVEN-NU OVER TAIZÉ

Donderdagmiddag 10 maart staat weer een interessante bijeenkomst gepland van Geloven Nu.

Die middag zal het thema ‘Taizé’ zijn en Ds. Esther Scheer – Weijenberg, predikant van de Protestantse Kerk in Tubbergen zal dan een inleiding over het onderwerp houden.

 

De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die in 1940 door Broeder Roger gesticht werd. Vanaf de jaren ’50 werd de gemeenschap in toenemende mate door jongeren bezocht. De broeders doen veel diaconaal werk in en buiten Europa.

 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Parochiecentrum in Tubbergen, begint om 14.00 uur en wordt om ca. 16.00 uur beëindigd. Ter bestrijding van de onkosten wordt van de deelnemers een bijdrage van euro 2,50 gevraagd.

 

Permanente inzameling levensmiddelen

Beste parochianen,

Zoals u bekend zijn we als parochie in oktober 2021 in het kader van Wereldarmoededag, gestart met het inzamelen van houdbare levensmiddelen voor mensen die in armoede leven. Hiervoor staat er een krat of een mand in alle kerken én in de aula te Albergen.

Deze inzameling geldt NIET alleen voor Kerstmis of Pasen zoals sommigen denken maar er wordt het gehele jaar door ingezameld omdat we nu eenmaal alle dagen moeten eten en niet iedereen aan het eind van de maand voldoende financiën heeft om boodschappen te kopen.
De ingezamelde levensmiddelen gaan vanuit de gemeente Tubbergen naar de voedselbank Tubbergen en vanuit Vriezenveen gaan ze naar de Interkerkelijke voedselbank ‘Manna’. Inmiddels heeft de voedselbank voor de tweede keer levensmiddelen opgehaald. Ook deze keer mocht men rekenen op een volle auto.  Dank daarvoor.

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, thee, blikgroente, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta.

 

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen  o.v.v. boodschappenmand of via de QR code die bij de mand/krat lig.

 

Door permanent in te zamelen dragen we als parochie bij aan de bijzondere werken van barmhartigheid.

 

Hartelijke groet,

 

Jacqueline Meupelenberg,

pastoraal werker.

Tel. 06-20486904

j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de RK-Kerk Heilige Pancratius te Geesteren

Op zaterdag 19 mrt. 2022 wordt er weer meditatief gewandeld.

Nu vanuit Geesteren (Ov).

Thema: Opbloeien

Verzamelen: tussen 09.15 en 9.30 uur in RK-Kerk Heilige Pancratius

aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren

Na een korte bijeenkomst in de kerk volgen we een mooie route door het open veld rondom Geesteren maar natuurlijk vergeten we ook de bossen niet. Zoals u van ons gewend bent, wordt op een gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Na het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk te Geesteren.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus iedereen is welkom.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Graag bij opgave per mail ook even uw woonplaats vermelden.

 1. de volgende wandeling staan gepland op 8 okt. 2022 vanuit Lonneker met als thema ‘Wat heb je nodig om gelukkig te zijn’

en op 6 juli 2022 volgt een nog te plannen zomer-activiteit

 

 

Geef me de 5! 

(‘De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing’)

Een avond voor mantelzorgers en anderen die geïnteresseerd zijn in autisme uit de gemeenten Tubbergen en Dinkelland

Vind je het ook zo moeilijk om te zien dat mensen met autisme niet begrepen worden? Zit je vaak met je handen in je haar omdat je tegen allerlei problemen aanloopt? Dan zijn de lezingen van Geef me de 5 echt iets voor jou! Geef me de 5 helpt je verder.

De trainers van geef me de 5 zijn ware tolken voor mensen met autisme. Zij weten als geen ander wat iemand met autisme nodig heeft en vertalen dit direct naar toepasbare, praktische handvatten. Vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de neurobiologie wordt in het boek ‘Dit is autisme! Van hersenverwerking tot gedrag’ duidelijk uitgelegd hoe de informatieverwerking van iemand met ASS verloopt.

Door eerst te kijken naar oorzaak leer je autisme begrijpen, net als het gedrag dat hierbij hoort. Met herkenbare voorbeelden en praktische oplossingen geeft de spreker je tijdens deze lezing concrete tips voor de omgang met iemand met autisme. Zo ga je tijdens deze lezing van probleem naar oplossing. Een lezing voor iedereen die dagelijks omgaat met iemand met autisme is dit een openbaring met handvatten die je daarna direct kunt inzetten.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een interessante en leerzame bijeenkomst voor mantelzorgers met gastspreker Anouk Prick, trainer van Geef me de 5! Als je aanwezig wilt zijn op deze avond, ben je van harte welkom op:

 

Dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.30 in ’t Oale Roadhoes, Grote straat 60 in Tubbergen  Zaal is open om 19.00 uur, de koffie of thee staat dan klaar. In de voorstelling zit een korte pauze.

 

Aanmelden kun je doen vóór donderdag 5 april per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 of 06-38275388 (ook voor meer informatie). Wees er snel bij, vol is vol. Entree is 5 euro (contant te betalen) inclusief koffie of thee.

 

De sociaal werkers Mantelzorg bieden ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

 

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 8 en 9                                                                   19 febr. t/m 4 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

 

Deze weken kunnen we genieten van de Olympische Winterspelen in Peking. Het is fantastisch om te zien, wat voor een successen de sporters behalen en vooral wat ze er wel niet voor over hebben gehad om dat eremetaal te behalen. De keerzijde van de medaille is, dat ook veel sporters de verwachtingen niet kunnen waarmaken, stilvallen en uiteindelijk teleurgesteld de wedstrijd verlaten. Die t.v. beelden passeren ons vaak genoeg.

Een uitdrukking die nog wel eens gebruikt wordt, en oorspronkelijk uit het wielrennen komt, is de zin: “de man met de hamer tegenkomen”. Dat wil zeggen, dat een sporter – gedurende een wedstrijd – plotseling niet meer verder kan en wil opgeven. Het is als of hij een klap met een hamer op zijn hoofd krijgt. Zijn benen lijken loodzwaar en hij is niet meer vooruit te branden. Dan komt de verleiding om uit de wedstrijd te stappen en het strijdtoneel te verlaten.

Niet alleen sporters komen die man met de hamer tegen. Ook andere mensen kunnen dezelfde ervaring krijgen. Midden in de vaart van hun leven vallen zij onverwacht in een diep gat, een levenscrisis. Zij stellen zich dan de vraag: “Waar doe ik ’t eigenlijk voor?”. Wat heeft mijn leven nog voor zin? De verleiding ontstaat, om ermee op te houden en het op te geven. In allerlei omstandigheden, in allerlei leeftijdsfasen, kan dit gevoel voorkomen: “ik doe ’t niet meer” –

” ’t wordt mij teveel”. In ’t bedrijf, op school, in huwelijk of gezin, met geloof en kerk, kan men de “man met de hamer” tegenkomen.

 

In alle gevallen, waarin mensen de “man met de hamer” tegenkomen, gaat ’t om een crisis, gaat het om de vraag: “Wie ben ik nu eigenlijk?” Heeft dit leven zo nog zin?” Eens zijn we aan ’n bedrijf, op school, met huwelijk en gezin, met geloof en kerk, vol goede moed begonnen. De route van ons leven lag als ’n landkaart voor ons uitgetekend. We zouden ons doel zeker bereiken. Maar in de loop van onze tocht veranderde ’t weer, ’t landschap, de mensen om ons heen en ook wijzelf. Tenslotte zaten we in een doolhof en er was geen uitzicht meer, geen perspectief. Is er ’n oplossing voor dit probleem? Is er nog toekomst?

 

In de Bijbelse verhalen lezen we regelmatig dat God op momenten van crisis héél dicht bij ons is. Hij laat ons niet aan ons lot over. Je moet het wel willen en kunnen geloven, je moet uit je doppen kijken. Er zijn bijvoorbeeld mensen als engelen, die naast je komen zitten, luisteren, bemoedigen, verdragen, waarderen, een praatje maken, voorgaan, uitzicht geven en dat vaak op heel beslissende en heftige momenten. Die zijn als brood uit de hemel, niet om de maag te vullen, maar wel de innerlijke mens.

Ik hoop dat wij – op onze levenstocht – niet de “man met de hamer” tegenkomen, maar de “man van Nazareth” en vele anderen, die proberen te leven en te werken in het voetspoor van Jezus. Wie zich laat voeden door het Evangelie, zal niet bezwijken, maar komt er doorheen, ook al gaat ’t soms in pijn en volharding. Dat zijn ook échte winnaars, al is het zonder een medaille.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Bemint, zegent, bidt                                          7e zondag door het jaar

 1. 20 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van

het Liturgiekoor (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Vanuit het hart                                                     8e zondag door het jaar

 1. 27 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 februari

Jaargedachtenis: José Damhuis-Pegge.

Misintenties:  Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Leo Scholten (Itterbeck), Hein en San Rikhof-Kienhuis, ouders Oude Elberink,-Hagedoorn, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 februari

Jaargedachtenis: overl. ouders Oude Oosterik-Flinkers.

Misintenties: Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Leo Scholten (Itterbeck), Gerard Oude Hendriksman.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 februari  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: G. Olimulder
Coronacoördinator: M. Hesselink, H. Flims

 

 

 

Zondag 27 februari  09.00 uur

Lector: A. Schothuis, M. Pouwels, I. Scholten
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 maart. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig

Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Voorbereiding bisschoppensynode 2023

In oktober 2023 vindt de bisschoppensynode in Rome plaats.

Ter voorbereiding hierop heeft de paus ervoor gekozen om gelovigen wereldwijd uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan, naar aanleiding van de thema’s die tijdens de synode besproken zullen worden. Deze thema’s zijn: vieren, medeverantwoordelijkheid voor de missie en dialoog in Kerk en samenleving. Met andere woorden: “communio, participatio en missio”. De Nederlandse Bisschoppen hebben de pastorale teams uitgenodigd om hiervoor lijnen uit te zetten.

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft de vragen die hieraan gekoppeld zijn uitgezet in de verschillende beraden en werkgroepen in onze parochie. Eveneens worden de commissies van beheer nog gevraagd om de vragen uit te zetten.

Daarnaast nodigt de paus ook vrouwen uit om mee te denken over de toekomst van de kerk, via het invullen van een individuele digitale vragenlijst. Deze zoomt in op vier kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig? Welk advies zou je willen geven aan de bisschoppensynode in 2023?

Vrouwen die interesse hebben om hierover in gesprek te gaan, onder leiding ondergetekende, pastoraal werker Christianne Saris, zijn van harte welkom op maandagavond 21 februari om 20.00 uur in het parochiecentrum in Tubbergen.  Bent u verhinderd dan bestaat er de mogelijkheid om hiervoor online een enquête in te vullen, die aan te vragen is via de website van het katholiek vrouwennetwerk: www.unkv.online

Aanmelden kan via  y.kroeze@hpancratius.nl

Alle uitkomsten zullen worden verzameld en voor 1 april verstuurd naar het aartsbisdom voor het uiteindelijke document.

De bedoeling van de Paus met deze synode is om “naar elkaar en de Heilige Geest te luisteren”. Dat dit mooie initiatief onze wereldwijde kerk ten goede mag komen.

Namens het pastoraal team, pastoraal werker Christianne Saris

 

 

Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen

Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken.

Dit jaar is er voor gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews

met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen.

Er zijn vijf gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring, iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden, waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.

Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is.

U kunt de gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website van onze parochie.

 

Hierbij het programma:

 

Vrijdag 4 maart 2022: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema: Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.

Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema: Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en Ghofran Zaghal

Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel Kleissen

Vrijdag 25 maart 2022:  Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis. Thema: Vallen en opstaan . Gesprek met Ilse Booijink.

Vrijdag 1 april 2022:  Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema: Armoede Gesprek met Miranda Kranenberg.

Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris staat stil bij de verrijzenis.

Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie