Jaargang 59 nr. 23 en 24                                                              28 mei t/m 10 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vakantietasjes voor kinderen in armoede.

Beste mensen, nog een aantal weken en de zomervakantie staat weer voor de deur.
Men gaat op vakantie, of dagjes uit. Maar wat als je als ouders geen geld hebt om samen met je kinderen op vakantie te gaan, of samen een dagje uit? Wat als er geen geld is om een lekker ijsje te kopen of een kaartje voor het zwembad bij warm weer? Wanneer elke cent moet worden omgedraaid en je aan het eind van de maand nog tekort komt. Vele ouders overkomt dit dagelijks. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de energiearmoede. Dit alles is zeer pijnlijk en verdrietig.

Daarom is er een aantal jaren geleden vanuit het diaconaal platform Twenterand de actie ‘vakantietasjes’ gestart. Speciaal voor kinderen die in armoede leven. Deze actie wordt georganiseerd vanuit alle kerken die zijn aangesloten bij het diaconaal platform Twenterand.

De actie wordt dit jaar georganiseerd door onze parochie, en wel de locatie Vriezenveen, de PCI H. Pancratius, de St. Marcellinus parochie, locatie Vroomshoop/Geerdijk, in samenwerking met de interkerkelijke voedselbank ‘Stichting Manna’. Kerk in Actie levert de tasjes, net als vorig jaar gratis. Beide parochies zorgen voor de inhoud van de tasjes. Hiervoor zullen diverse sponsoren worden benaderd.

We hopen aan het begin van de zomervakantie zo rond de 245 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar een tasje te kunnen uitreiken. De eerste ontmoeting met de vrijwilligers van beide parochies was prettig, er werd gebrainstormd, er werden plannen gemaakt. Een groepsapp is aangemaakt en het vullen van de tasjes zal vast ook een succes worden. Wij hopen dat door middel van deze actie in de vakantieperiode vele kindergezichtjes zullen stralen.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Week van 28 en 29 mei is er geen viering

 

Thema:                                                                                                                 Pinksteren

 1. 4 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v Courage

(Pastor Saris)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nederlands Missionaris

 

 1. 7 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

In onze Geloofsgemeenschap hebben de volgende kinderen de

1e H. Communie ontvangen:

Jinthe Arendsen                                             Anna Nijkamp

Liz ter Braak                                                      Raff Olimulder

Ted Haarhuis                                                    Evi Olthof

Noah Kleizen                                                    Siem Wigger

Dion Kuiphuis

Wij feliciteren jullie van harte.

Gedoopt: Bem Waaijer, Hof van Plegt 11 Langeveen

Yfke Albers, Dollerweg 17 Langeveen

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 4 juni

Jaargedachtenis: Gerard Kleizen.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Joop Perdaan, overl. pastores, Lena en Gerhard Geerink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Joop Plegt, Truus ter Groot-Nijkamp, Gerard Oude Hendriksman, Marietje ter Groot-Ophof, San en Jan Kleizen, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, fam. Weusthuis-Haarhuis, Marietje Boswerger-Tijink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 4 juni 19.00 uur

Lector: J. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Het locatiesecretariaat is gesloten op vrijdag 27 mei 2022.

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 8 juni. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 2 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

Vierpinksteren.nl online: oproep om Pinksteren te vieren in en met de eigen parochie

In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er met Pinksteren nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht.

Via de button ‘Zoek Parochie’ vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn. Ook op onze eigen parochiewebsite www.hpancratius.nl kunt u nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw u in de paastijd en met Pinksteren terecht kunt.

Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren.

 

Pinksterchallenge

De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo er een directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie, uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom ’s Hertogenbosch. Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload.

Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl!

 

Zuster Benigna Bakker

Zuster Benigna Bakker heeft 31 mei  a.s. 70 jaar geleden de kloosterbelofte afgelegd. Namens de geloofsgemeenschap Langeveen wordt haar een bloemetje aangeboden. Zij is altijd erg betrokken geweest bij de geloofsgemeenschap Langeveen. Mochten er nog parochianen haar een kaartje willen sturen ter gelegenheid van haar

70 jarig profest. Hierbij haar adres:

Zuster Benigna Bakker, Wilhelminastraat 27 5721 KG Asten.

 

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De zaal is open om 13.45 uur en de middag start om 14.00 uur met een

eucharistieviering in het kader van de Mariamaand.

Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl

 

Inspiratiebijeenkomst Geesteren als aftrap van de jaarlijks Pinksteractie

In de kapel te Geesteren kwam maandagmiddag 25 april een klein groepje mensen bijeen om naar de ervaringen te luisteren van Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. De inspiratiebijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).

Bij binnenkomst kregen belangstellenden de gelegenheid om enkele producten te kopen uit Guatemala, zoals koffie van kleine koffieboeren en geweven producten gemaakt door vrouwen en jongeren van een opleidingscentrum.

Na een korte introductie, waarin iedereen zich kon voorstellen en kon delen wat ze hoopten te horen, begon Inge te vertellen over haar werk bij boeren- en arbeidersbeweging MTC (Movimiento de Trabajadores Campesinos). De beweging is ontstaan uit het sociale pastoraat in San Marcos, tijdens de koffiecrisis in 1997. Het doel was om arbeiders te informeren over hun rechten en ze te helpen organiseren. In de loop der jaren heeft MTC het werk uitgebreid door bijvoorbeeld de oprichting van een vrouwen- en jongerenraad en spaar- en kredietcooperaties. Daarnaast werken ze samen in netwerken zoals de vakbondbeweging en de inheemse volksraad.

Over haar rol als missionair werker vertelde Inge dat het vooral gaat om samenwerking en uitwisseling, niet om als buitenlander alleen maar te vertellen hoe het anders moet. Samen met jongeren werkt ze aan communicatie voor ontwikkeling. Het doel is sociale verandering door middel van communicatiecampagnes die worden ontwikkeld samen met de mensen waar het om draait. De relatie met Nederland vindt ze  belangrijk: ¨Want onrechtvaardigheid en armoede in Guatemala staat niet los van de keuzes die we in Nederland maken”.

Ze vertelde ook over de resultaten van het Vastenactieproject 2020 voor vakopleidingen aan jongeren en vrouwen en over trainingen aan vrouwen die te maken hebben met geweld. De pandemie maakte het moeilijk om regionale bijeenkomsten te organiseren, maar de trainingen in kleine groepjes op lokaal niveau werkten wel erg goed. In verschillende gemeenschappen hebben de vrouwen zich georganiseerd en hebben zij contact met de gemeente over wat er nodig is in hun gemeenschap.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de WNM en de Heilige Pancratiusparochie en is de start van de Pinksteractie 2022 met als thema: ¨Geloven in de ander. Samen één missie.¨ Al meer dan 50 jaar ondersteunt WNM Nederlandse Missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

 

De Week van de Jonge Mantelzorger 2022: #NietTeMissen

In de week van 1 tot en met 7 juni is het weer de week van de Jonge Mantelzorger.

Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders, een broer of zus. Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van de impact van de zorgsituatie op hun persoonlijke leven; de zorgen beschouwen ze als normaal en vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kan mantelzorg op jonge leeftijd ook mentaal belastend zijn. Ze dragen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden en maken zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis.

De coronacrisis heeft ook merkbaar impact gehad op kinderen, jongeren en gezinnen. Het is daarom goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kan iemand nog wel goed genoeg concentreren op school als een zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet de jonge mantelzorger soms afspraken met vrienden afzeggen omdat zijn of haar moeder niet alleen thuis kan zijn?

Om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen indien nodig te ondersteunen, vragen we jaarlijks aandacht voor deze groep in de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze vindt plaats van 1 tot en met 7 juni. De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg vraagt tijdens deze week aandacht voor jonge mantelzorg via de landelijke bewustwordingscampagne Niet te missen.

De campagne laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis downloaden op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning.

Niet te missen is uiteraard in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf tot stand gekomen. Niets over hen, zonder hen!

JMZ Go! is een ketenpartner van de Strategische Alliantie en vraagt deze week ook extra aandacht voor de jonge mantelzorgers in Twente.

 

 

 

Lijkwagenvereniging “De laatste Eer”

De jaarlijkse ledenvergadering van de lijkwagenvereniging “De laatste Eer”  wordt gehouden op dinsdag 31 mei a.s. in Café Restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 te Langeveen om 20.30 uur.

Het bestuur

 

ROUW, VERLIES & LEVENSKUNST

(voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)

Verlies hoort bij het leven; ieder mens heeft in zijn leven te maken met verlies. Daarbij hebben we het niet alleen over ziekte en sterven, ook in je leven kun je verlies ervaren (bijv. door ziekte van je partner / kind/ ouder). Dat kan een behoorlijke impact hebben op je leven. Rouwen is een pijnlijke maar ook een normale reactie op verlies.

Maar verlies en rouw zijn geen vertrouwde onderwerpen voor de meeste mensen. Het kan leiden tot veel vragen. Vragen over de betekenis en zin van het leven. Verder kunnen rouw en verlies leiden tot fysieke klachten. En tot onzekerheden over hoe om te gaan met emoties, gevoelens en gedachten. Voel ik te veel of juist te weinig? En hoe ga je om met reacties van mensen uit je omgeving? Vrijwel altijd word je bij verlies teruggeworpen op jezelf. Een ieder rouwt op zijn eigen unieke manier. En daar mag je ruimte aan geven. Om te komen van ‘overleven’ naar ‘leven’.

Gastspreker Simone Busscher verloor in 2018 haar beide ouders in een periode van vier maanden. Dit was voor haar zeer ingrijpend! Haar eigen ervaringen hierbij beschreef ze in haar boek ‘Het leven gaat over rozen’. Woensdagmiddag 8 juni 2022 neemt ze ons, n.a.v. haar eigen verhaal, mee in de thema’s rouw, verlies & levenskunst.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  een bijeenkomst met gastspreker Simone Busscher uit Geesteren.

Als je aanwezig wilt zijn op deze middag, ben je van harte welkom op:

Woensdag 8 juni van 14.00 tot 16.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren.

 

Aanmelden kun je doen per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of

telefonisch 06-38594369 / 06-38275388. (ook voor meer informatie). De sociaal werker mantelzorg biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

Hartelijke groet,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk

 

Sociaal werkers Mantelzorg Tubbergen en Dinkelland

Edith :      06-38594369 / e.harmsen@swtd.nl

Nicolet:   06-38275388 / n.plegt@swtd.nl

We zijn aangesloten bij PLATFORM MANTELZORG.nl

 

 

Jaargang 59 nr. 20 en 21                                                                       14 t/m 27 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Wat is dat toch met Maria?

Wij zitten aan de vooravond van het vertrek met onze jongeren naar Lourdes, een spannende bedevaart. Het leeft in onze parochie, mensen zijn betrokken. Waar je mensen tegen komt gaat het over de bedevaart naar Lourdes. Veel parochianen hebben intenties ingeleverd, intenties om voor te bidden, wil je een kaars aansteken? Afgelopen week was ik bij de apotheek en kwam er een vrouw aangelopen: bent u Pastor Huitink? Gaat u naar Lourdes? Wilt u voor mij bidden, wilt u een kaars bij Maria aansteken, ik heb het zo hard nodig.  Bij een huisbezoek ligt de envelop op tafel met de intentie en geld voor de kaars. Een app met de vraag om te bidden voor een goede oplossing. Zo kwamen er veel verzoeken binnen, we gaan in Lourdes bidden voor de intenties en ontsteken kaarsen. Er zal een algemeen kaars worden ontstoken voor de intenties die in de stilte van ons hart leven.

Wat hebben mensen met Maria?

Dat vraag ik mij regelmatig af, wat hebben mensen met Lourdes?

Voor veel mensen is Maria  een moeder, vrouw, troosteres, Maria is een moeder voor mensen die steun en kracht zoeken. Bij Maria vinden mensen hun vertrouwen, krijgen mensen kracht die ze zoeken, bij Maria is er een moment van rust, is er stilte, uitten mensen hun geloof.

Het kerkbezoek neemt af, het bezoek bij Maria neemt juist toe. Kijk naar de vele kapellen in onze kerken, langs de weg. Een mooi voorbeeld is de Mariakapel in Geesteren. Vele mensen zoeken daar aan de kant van de weg steun, ze nemen rust. Een rondje wandelen en even stil staan bij Maria. Afgelopen week hoorde ik van doopouders die er vlak in de buurt wonen hoeveel licht daar wordt ontstoken. Een man uit Geesteren gaat er bijna dagelijks naar toe om een kaarsje voor zijn overleden vrouw te ontsteken.

Wat is dat toch met Maria?

 

Wat hebben mensen met deze vrouw?

Waarom branden er zoveel kaarsen bij haar?

Het leven van Maria en wat zij mee heeft moeten maken

ligt dicht bij ons eigen leven.

Zij was een moeder met zorg.

Zij was een moeder die door bleef gaan,

net als wij door moeten gaan bij wat ons overkomt.

Zij staat zo dicht bij ons leven;

wat haar is overkomen, overkomt ook ons.

 

In ons leven hebben we kracht en een houvast nodig.

Wat komen wij tegen in ons leven?

ziekte, sterven, scheidingen, onrechtvaardigheid, werkeloosheid,

niet meetellen, opzij geschoven worden.

 

Bij dit alles hebben wij licht nodig.

Hoe vaak ontsteken wij niet een kaars bij Maria?

In het vertrouwen dat het goed komt,

in het vertrouwen dat we kracht krijgen om het leven te dragen

of dat we zeggen: ‘Dank je wel’!

Wij kunnen naar een kapel gaan of naar een kerk,

maar ook in onze huiskamers.

Maria heeft een belangrijke plaats in onze huizen – bij jong en oud.

Licht brandt bij Maria,

het licht brandt volop en sterkt ons.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink.

 

Thema: Liefhebben                                                                    5e zondag van Pasen

 1. 15 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v het

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Het Woord onderhouden                                      6e zondag van Pasen

 1. 22 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:

 1. 25 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden: M. Boswerger-Tijink

Bloemenhof, Tubbergen

*14-04-1934                              ꝉ 06-05-2022

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 15 mei

Jaargedachtenis: Truus vd Aast-Kock, Joop Perdaan.

Misintenties: Joop Plegt, Frans Mensen, Leo Scholten (Itterbeck), Jan en Riek Snijders-Eidhhof, Marietje Boswerger-Tijink.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 22 mei

Misintenties: ouders Bertels-Haarhuis en Jan, Joop Plegt, Frans Mensen, Marietje Boswerger-Tijink.

 

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 25 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer.

Misintenties: Lena en Gerhard Geerink.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 15 mei 09.00 uur

Lector: J. Lescher, A. Schothuis, Y. Nijhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder

 

Zondag 22 mei 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, I. Scholten, M. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Woensdag 25 mei 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 25 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 19 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

GESLAAGDE LOURDESBEDEVAART ROCK SOLID

Op zaterdag 30 april was het eindelijk zover. Na 2 jaar wachten vertrokken 29 jongeren van Rock Solid met 11 begeleiders naar Lourdes. De jongeren kregen in Tubbergen de reiszegen van pastoor Pikkemaat en werden uitgezwaaid door familie en vrienden. Na de nacht doorgereden te hebben kwam de groep op zondagochtend in Lourdes aan.

Welkomstviering

Op zondagavond was er een welkomstviering met de eigen groep in de Kolbe kapel. Deze viering was voor en door de jongeren zelf, en werd voorgegaan door bedevaartleider diaken Bert Huitink. Aansluitend aan de viering was er een passage door de grot waarin Maria in 1858 meerdere keren aan Bernadette is verschenen.

 

Bernadette

In de dagen daarna was er een vol programma. Dit stond in het teken van het leven van Bernadette. Zo werd onder andere ‘Le Cachot’, het huis waar zij gewoond heeft, bezocht, als ook de begraafplaats waar haar ouders en familie begraven liggen. Bijzonder was de viering in de ‘groene kathedraal’. Dit is een kerk midden in de natuur met de hemel als dak. De viering werd afgestemd op het leven van de jongeren.

 

’s Avonds hebben de jongeren kaarsen opgestoken voor intenties, die zij vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie hadden meegenomen. Elke intentie werd voorgelezen waarna er een kaars werd ontstoken. Halverwege de week was er een Nederlandse viering bij de Mariagrot met alle Nederlandse pelgrims die in Lourdes aanwezig waren. Vanuit Nederland werd de viering online gevolgd.

 

Op donderdag werd de grote kruisweg gelopen. Bij elke statie werd uitgebreid stil gestaan waarbij diaken Huitink uitleg gaf met een overdenking over hoe de statie betrekking kan hebben op het eigen leven van de jongeren. Tussen alle activiteiten door was er voldoende ruimte voor vrije tijd voor de jongeren voor een terrasje, het kopen van souvenirs of bezoek aan het Heiligdom. Ook was er een dagtocht naar de Pyreneeën.

 

De laatste avond werd deelgenomen aan de lichtprocessie. Dit is één van de meest indrukwekkende momenten tijdens een bedevaart in Lourdes. Na afloop van de lichtprocessie werd met het ontsteken van een aantal kaarsen de tijd in Lourdes afgesloten.

 

Nevers

De volgende ochtend vertrokken de jonge pelgrims voor een bezoek aan Nevers, zo’n 700 kilometer verderop. Hier staat het klooster waar Bernadette in haar latere leven gewoond heeft. Het lichaam van Bernadette is hier opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. Hier vond de zendingsviering plaats en werden de jongeren op indrukwekkende wijze de handen opgelegd.

 

Thuisfront reisde mee

Dagelijks was er een blog op de facebookpagina van de H. Pancratius parochie en elke ochtend werden enkele jongeren geïnterviewd in het radioprogramma van Twente FM. Hierdoor reisde het thuisfront met de jongeren mee. ‘We kijken terug op een zeer geslaagde jongerenbedevaart die in zijn geheel gericht was op het leven van jongeren. We hebben ervaren dat ze dit aan het denken heeft gezet, en dat ze de ervaringen van deze bedevaart meenemen in hun verdere leven’, aldus diaken Bert Huitink. En dat is waar Rock Solid voor wil staan: geloof op een eigentijdse manier laten aansluiten bij het leven van jongeren.

 

Dank aan sponsoren en terugkomavond

De bedevaart werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren. Langs deze weg worden alle sponsoren die hebben bijgedragen aan de bedevaart heel hartelijk bedankt.

Op vrijdagavond 20 mei a.s. is er een terugkomavond in de kerk van Langeveen met een viering die in het teken zal staan van deze jongerenbedevaart naar Lourdes. In de viering, die om 19:00 uur begint zullen de jongeren vertellen over hun ervaringen en foto’s van de bedevaart laten zien. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 18 en 19                                                             30 april t/m 13 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Een baken van geloof, hoop en liefde

We hebben onlangs het grootste feest van ons christelijk geloof mogen vieren: Pasen. Feest van de opstanding, van nieuw leven, van licht dat de duisternis overwint. We kunnen terugkijken op mooie Paasvieringen in de kerken van onze geloofsgemeenschappen.

In de Paaswakes in Vasse en Tubbergen zijn de nieuwe Paaskaarsen ontstoken. Vervolgens zijn de Paaskaarsen naar de overige locaties gebracht en zijn ze binnengedragen in de viering op eerste Paasdag. De Paaskaarsen zijn het teken van de aanwezigheid van de Levende Christus, die het Licht van de wereld is. Ze zijn versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. Met vijf wierookkorrels worden de vijf wonden van Christus aan het kruis gesymboliseerd.

De Paaskaars kaars brandt in alle vieringen van de Paastijd tot en met Pinksteren. Met Pinksteren vieren we dat de Geest het Licht in ons hart legt. Daarna brandt de Paaskaars alleen bij doopvieringen, vormselvieringen, avondwakes, uitvaarten en het feest van Allerzielen.

Bij de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars en spreekt de voorganger de wens uit dat de dopeling mag delen in het Licht van Christus, en altijd een brandend en warm hart mag hebben voor anderen, waarin veel mensen geborgenheid mogen vinden.

Bij avondwakes en uitvaarten worden de kaarsen rond de kist ontstoken met het licht van de Paaskaars, ten teken dat de overledene bij God is en deelt in zijn Licht en Leven.

Dat de Paaskaars ons een jaar lang mag begeleiden in het leven, bij blijde en droevige gebeurtenissen. Dat het een baken mag zijn dat ons mag bemoedigen.

Dat het een herinnering mag zijn aan onze levenslange verbondenheid met de opgestane Heer, die ons alle dagen hoop en leven wil geven.

 

Een goede Paastijd toegewenst!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Wie zijt Gij?                                                                  3e zondag van Pasen

 1. 30 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 3 mei 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 1. 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking

Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Zijn stem                                                                        4e zondag van Pasen

 1. 7 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 30 april

Jaargedachtenis:

Misintenties:
Overige intenties:

 

Misintenties dinsdag

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 7 mei

Jaargedachtenis:

Misintenties: Sien Haarhuis-Weusthuis

Overige intenties:

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 30 april 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

Woensdag 4 mei 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

 

Zaterdag 7 mei 19.00 uur
Lector: Y. Nijhuis, J. Pouwels, M. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 11 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 5 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie

Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle

geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg

275 in Langeveen.

De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :

pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Kledinginzameling

Ook dit voorjaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kan men in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer terug naar school laten gaan.

U kunt uw kleding zaterdag 7 mei in gesloten plastic zakken inleveren bij de Mariaschool Langeveen, Kerklaan 2, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salve Regina

 

 

 

 

Salva Regina

 

U groeten wij, Koningin Maria en moeder vol goedheid.

Bij U vinden wij het leven, de vrede, de vreugde, de hoop.

Wij roepen U aan op onze pelgrimstocht.

Wees de lijdende mensheid nabij

Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus uw Zoon.

 

 

Jaargang 59 nr. 14 en 15                                                                         2 t/m 15 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancrtius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Je land is je leven

Beste parochianen,

In de gehele vastenperiode besteden we aandacht aan de projecten van Vastenactie. Misschien heeft u er al wel over gelezen. Het lijkt misschien wat vreemd om hier nu over te schrijven terwijl Oekraïne in oorlog is en de Oekraïners vechten voor hun vrijheid, voor hun eigen land, voor vrede.
Maar als we kijken naar de projecten van Vastenactie van dit jaar dan zien we dat in heel veel landen ter wereld dagelijks mensen uit hun huizen gezet worden en hun het eigen land wordt ontnomen omdat een overheid of een grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar deze mensen wonen. Omdat er bijvoorbeeld een grote waterkrachtcentrale staat gepland of een suikerriet- of palmolieplantage. Mensen worden verjaagd van hun eigen grond waar ze vaak al generaties wonen en zij raken net zo ontheemd als al die mensen die vanwege oorlog hun land moeten ontvluchten.
Het thema van Vastenactie dit jaar is: ‘Je land is je leven.’ Niemand had bij het vaststellen van het thema kunnen vermoeden hoe dit thema mede ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, zo dichtbij komt, het zovele harten raakt. Hoe velen vechten voor hun land, voor recht en vrede.
In het weekend van 26 en 27 maart staan we via themavieringen stil bij al die mensen ter wereld die onrechtmatig worden verdreven van huis en haard. Mensen waarvoor Vastenactie in de bres springt. In het bijzonder de landen Libanon, Guatemala en Brazilië. Daarnaast blijven we bidden voor vrede in de wereld, in het bijzonder in Oekraïne, om Gods nabijheid aan hen die te lijden hebben en hun leven geven voor vrijheid. We blijven bidden voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen raken. Maar ook dat landrechten nergens meer geschonden worden en dat mensen hun bestaansrecht niet wordt ontnomen. Dat er recht mag geschieden en mensen wereldwijd kunnen blijven zeggen: ‘Ons land is en blijft ons leven.’

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Thema: Duivels dilemma                                           5e zondag veertigdagentijd

 1. 2 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 5 april 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Gehoorzaam                                                                                   Palmzondag

 1. 9 april 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 15 april 15.00 uur: Kruisweg

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 2 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis, Johan Koopman, Jan vd Aast, Marie Paus-Hamer.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Joop Plegt, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, ouders Bertels en Jan, Gerard Oude Hendriksman, Frans Mensen, Johan Koopman, Herman Oude Elberink, Bernard Bekhuis (Tubbergen), ouders vd Aast-Kock.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 9 april

Misintenties: Joop Plegt, Bennie Steggink, Gerard Oude Hendriksman, Frans Mensen, Sieny Kuipers-Kempers.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 2 april 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

Zaterdag 9 april 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, M. Pouwels, J. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 13 april. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 7 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen tijdens Pasen

Zondag 17 april Hoogfeest van Pasen: Woord- en Communieviering

Maandag 18 april 2de Paasdag: Eucharistieviering (Pastoor Pikkemaat)

De misintenties voor de Paasdagen kunnen vóór vrijdag 8 april worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum.

 

Actie Kerkbalans 2022

Beste mensen,

Binnenkort staat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer voor de deur; van 4 t/m 17 april aanstaande wordt er weer aandacht gevraagd voor de vrijwillige bijdrage die parochianen kunnen doen aan de geloofsgeloofsgemeenschappen van onze H. Pancratius parochie.

 

In onze samenleving, in onze wereld is veel gaande. Natuurlijk gaan – op het moment van dit schrijven (maart 2022) – onze gedachten naar de beelden van oorlog en (aanzetten tot) geweld in Oekraïne. Maar onherroepelijk denken we ook aan ons eigen thuis: het (plotselinge) verlies van een dierbare, een ontslag op de werkvloer, spanningen in gezin en familie. Hoe reageer je daarop als mens en als geloofsgemeenschap? De wereld en al wat er gebeurt, houdt immers niet op bij de kerkdeur.

 

Wij geloven en vertrouwen dat onze houding ertoe doet in deze tijd! Niet voor niets geven we op tal van vlakken ons pastorale en bestuurlijke programma vorm: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van ons leven, aandacht voor onze jonge kerk en alle mogelijke middelen om onze parochie zichtbaar te houden.

 

De landelijke slogan voor de Actie Kerkbalans “Geef vandaag, voor de kerk van morgen” treft ons in het hart! Want de kerk van morgen zal er anders uitzien, dan de kerk van vandaag; de grote veranderingen waar wij als H. Pancratius parochie voor staan, gebieden ons dat te zeggen. Maar wat blijft, is een kerk van mensen!

 

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is, om díe rijkdom overeind te houden. Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie kan blijven schitteren in dit deel van ons land. Dat we met uw bijdrage kerk ván mensen en mét mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier de Blijde Boodschap van Jezus handen voeten kunnen geven in onze H. Pancratius parochie.

Met een hartelijke groet,

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Actie Kerkbalans 2022 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van 4 t/m 17 april aanstaande wordt er weer aandacht gevraagd voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze vrijwillige bijdrage van de parochianen aan onze H. Pancratius Parochie blijft zeer bepalend voor de toekomst van onze kerk. Ook dan willen wij van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Ook willen wij uitnodigend zijn voor jongeren die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Wij hopen daarom dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

 

Deze week worden de enveloppen, tezamen met een speciale uitgave van Kompas, verspreid door de vrijwilligers. Deze worden echter niet weer bij u opgehaald en daarom vragen wij uw medewerking. Wij verzoeken u, indien van toepassing, het formulier “Machtiging kerkbijdrage Actie Kerkbalans 2022”, na het invullen, vóór 20 april a.s. in de gesloten envelop,

* in de brievenbus van uw wijkbezorger te doen of

* in de rode brievenbus bij het parochiecentrum

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan horen wij dat graag van u.

 

Beste Parochianen,

Deze week ontvangt U een schrijven met betrekking tot de jaarlijkse Kerkbijdrage. Mocht U in of voor 2019 een doorlopende machtiging hebben afgegeven voor deze Kerkbijdrage, dan is het mogelijk dat er in 2020 en 2021 niet afgeschreven is. (veroorzaakt door een niet complete overdracht van administratie in 2019)

Wij willen U vriendelijk verzoeken om te controleren of dit bij U het geval is. Mocht dit zo zijn en U bent voornemens om U doorlopende machtiging voort te zetten, vriendelijk verzoek om een nieuwe machtiging in te vullen. Deze is bijgevoegd in het schrijven van deze week.

Bij voorbaat dank voor U medewerking,

namens H. Pancratius – Administratie en Commissie van Beheer – Langeveen.

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt weer Passiestonde in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2022 weer twee keer een Passiestonde, in Geesteren en Vroomshoop. Na een onderbreking van twee jaar wordt deze stijlvolle traditie weer opgepakt.

 

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Bergentheim.

 

Op woensdag 13 april wordt de Passiestonde voor de achtste keer opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 14 april wordt de Passiestonde voor de 23e keer uitgevoerd in kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

 

Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Dit ene weten wij’, een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman.

Ook klinkt het indrukwekkende ‘Bei Dir ist dat Licht’ van Dietrich Bonhoeffer. en ‘Benedictus’ uit The Armed Man van Karl Jenkins. Vlak voor een minuut stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt met het bekende ‘Nader mij God, bij U’ en het krachtige ‘Non nobis domine’ van Dwight

Gustafson.

 

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00, te voldoen bij de ingang van de kerk.

 

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl tel. 0546-642191.

 

Jeugdkerk gaat met kinderen paaskaars maken.

Het kan weer, de afgelopen twee jaar kon het niet, samenkomen op goede vrijdag en je eigen Paaskaars maken. De afgelopen twee jaar waren het thuispakketjes die gezinnen konden bestellen. Dit jaar komen wij weer samen in de dagkapel in Geesteren.

 

Wij hopen dit jaar weer op een grote deelname. Samen met de kinderen gaan we een eigen Paaskaars maken, we gaan kinderen uitleggen wat de betekenis van de paaskaars is, wat vieren wij met Pasen. Deze middag beginnen wij met de kinderkruisweg van Jezus, wij laten dit zien met mooie afbeeldingen op het scherm.

 

Dit gaat plaatsvinden op goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Deze activiteit is voor kinderen vanaf groep 4. Opgave is wel noodzakelijk, dat kan tot maandag 4 april via de mail jeugdkerk@hpancratius.nl

 

Voor informatie neemt u contact op met Diaken Bert Huitink dat kan via de mail: b.huitink@hpancratius.nl of 06-20432661

Hartelijke groet namens de Jeugdkerk,

Diaken Bert. Huitink

 

Digitale kruisweg – Te zien op de website van onze parochie

Hoe is het om te leven met een handicap na een noodlottig ongeluk? Kun je het leven dan nog positief bekijken? Leo Stamsnieder van de Pancratius Commissie gaat daarover met Marcel Kleissen in gesprek, in de nieuwe video van de digitale kruisweg, te zien op de website van onze parochie.

Dit naar aanleiding van de gebeurtenis op de kruisweg van Jezus: “Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen”.

Er zijn ook al gesprekken te zien over de impact van pesten, en over het leven van vluchtelingen in onze parochie.

Na afloop krijgen de kijkers een vraag mee ter overweging voor de komende week.

Van harte aanbevolen!

(www.hpancratius.nl , via “kerktelevisie” en dan bij alle locaties onder “herhaling”)

 

 

 

Speurtocht voor gezinnen en communicantjes.

Het is vrijdagmiddag, de werkgroep gaat de tasjes voor communicantjes inpakken, zondag is de dag van de speurtocht, het zijn dit jaar meer tasjes dan vorig jaar. Wat gaat in de tasjes: drinken, boekje, flyers, iets lekkers. Het is een gevulde tas, ze moeten op naam en starttijd gezet worden. Het is klaar en de speurtocht kan doorgaan. Zondag om 09.30 uur starten de eerste gezinnen, het is nog fris, de zon komt eraan. Gezinnen steken de straat over en gaan langs de lange laan richting Herinckhave. 1e opdracht: de woordenzoeker, er hangen tien woorden in de bomen, zoek ze en streep ze door. Dan door de poort bij Herinckhave, normaal is dit privé terrein, vandaag is de jeugdkerk te gast. Aan de linkerkant is de kapel, rechts staat de koffie klaar. In het kleine kapelletje vraagt de Diaken welke woorden gevonden zijn. Ze konden er tien vinden, tien woorden uit het verhaal van Zacheüs. Wie is Zacheüs en wat is dat voor mannetje? Het verhaal wordt verteld, en langzaam worden de woorden duidelijk, het gaat om eerlijk zijn, sorry durven zeggen, zorgen voor elkaar. Na het bezoek gaat de speurtocht verder, links af en daar ligt een touw klaar. Wat gaan we daar mee doen? Het gehele gezin mag zich vast houden aan het touw, de communicant gaat voorop, hij/zij mag leiden, het overige gezin doet de ogen dicht en volgt via het touw. Durf je te vertrouwen, durf je te geloven? Daar gaat het om in dit spel: geloven is vertrouwen hebben. Het was een smal paadje waar het gezin langs kwam. In het bos was de volgende opdracht: zoeken naar een vijftal voorwerpen, wat hebben ze van doen met de communie. Een bel, brood, bijbel, bloemen en doopkaars, dat mochten ze voor zichzelf opschrijven in hun boekje. De bocht om en richting de Kroezeboom terug. Toch nog een opdracht, wat zijn de talenten van de communicant, waar is hij /zij goed in? Daar mochten andere gezinsleden over nadenken. Nog oppassen met de straat oversteken en richting de auto, de speurtocht was volbracht.

Dank aan de gastvrijheid die wij mochten ontvangen bij Herinckhave, de inzet van de werkgroep, de koffie van Ruud. Wij wensen de communicantjes een goede voorbereiding toe, veel succes.

Namens de werkgroep Jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink.

 

Aan de pastorale teams, parochiebesturen en locatieraden van Twente,

Wij zijn: Romy en Marith Hekkert (uit Hellendoorn) en Yvet Veldhuis (uit Wierden)

 

Yvet, Marith en Romy

Wij spelen mee in Ruth – De familiemusical, een theaterproductie van KISI Nederland en binnenkort in Twente te zie op 26 april a.s. in het Theaterhotel Almelo.

Info: https://www.ruth-musical.org/nl

 

In 2010 werden we met de kinderkoren uit heel Twente als een dankjewel voor het zingen in de kerk uitgenodigd voor een musical van KISI in het ROC van Twente te Hengelo. We vonden het helemaal te gek. Er kwamen toen bijna 400 kinderen en ruim 300 volwassenen kijken.

Na de voorstelling hebben we ons opgegeven om zelf mee te mogen doen met een musical van KISI. Samen met kinderen uit heel Twente en tieners van KISI Nederland, hebben we in twee weekenden een musical geoefend in Langeveen. Met twee keer een afgeladen Thaborkerk (Hengelo) vol toeschouwers als prachtig resultaat.

Romy (23): Sinds 2010 ben ik lid van KISI en doe ik met enorm veel plezier mee aan de projecten. Samen met mijn zus (Marith) ben ik begonnen aan één enkel project in Langeveen en inmiddels heb ik meegedaan met allerlei projecten verspreid over heel Nederland. KISI is voor mij een uitlaatklep en een plek voor ontspanning tegelijk. Hier heb ik mijn vrienden, die voelen als familie. Ook is KISI een plek waar ik mijn geloof met andere kan delen en beleven. In onze parochie is het niet altijd zo makkelijk om leeftijdgenoten te vinden. Ik leer God elke keer een beetje beter kennen en krijg handvaten hoe ik mijn geloof ook thuis en met anderen kan delen en beleven en zingen en toneel spelen is helemaal mijn ding.

 

Yvet (21): Na ruim 12 jaar deel uit te mogen maken van de ‘KISI-familie’ ben ik nog altijd blij dat ik ooit de stap heb durven zetten om mee te doen! Naast al het plezier en de mooie vriendschappen die ik heb opgedaan, heeft KISI mij vooral ook geholpen om te groeien in mijn geloof. De leuke en leerzame manier waarop KISI je God laat leren kennen was precies wat ik soms miste vanuit de kerk. Hoe geweldig is het dan om dit (samen met vele andere leeftijdsgenoten) te mogen combineren met mijn twee grote passies namelijk zingen en dansen?! Dankzij KISI heb ik een plek gevonden waar ik steeds weer nieuwe talenten ontdek, vrienden maak en avonturen beleef, maar vooral mezelf kan zijn!

 

Nu wij volwassen zijn is het onze beurt om (met de nodige hulp van de oude garde) te kijken of wij een keer een musicalproject voor kinderen en tieners in Twente kunnen organiseren.

Net als toen is er een mooie musical waar we zoveel mogelijk gezinnen met kinderen, misdienaars, kinderkoorzangers, communicanten of vormelingen voor zouden willen uitnodigen. Er zijn nu minder kinderen bij de kerk dan vroeger en precies daarom lijkt het ons geweldig om met de kinderen en tieners die het leuk vinden een keer iets te doen wat helemaal te gek is.

In 2010 waren de kaartjes voor de musical een cadeau van de parochie, misschien kan dat wel weer? De kaartjes voor ‘Ruth – De familiemusical’ kosten €19,95.

 

Ons plan is dan dat de bezoekers in het Theaterhotel een uitnodiging krijgen om met de KISI-musical ‘Spector’,*) een meezingmusical van 1 à 2 dagen mee te doen. Als ze interesse hebben krijgen ze via mail of WhatsApp alle informatie die nodig is. We houden ook u allemaal op de hoogte, zodat de kinderen die niet bij Ruth konden zijn, toch met ons project mee kunnen doen.

Alvast bedankt voor uw medewerking en hopelijk zien we u bij de musical in het Theaterhotel!

 

Vriendelijke groet,

Romy Hekkert en Yvet Veldhuis

Mail:      romyhekkert@gmail.com

yc.veldhuis@gmail.com

 

*) ‘Spector’ is een musical die heel goed gespeeld kan worden met een kleinere groep. Als we in Almelo een uitverkocht huis hebben, kunnen we ook eventueel een wat uitdagender

 

 

Jaargang 59 nr. 12 en 13                                                               19 mrt. t/m 1 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Een bijzondere ontmoeting.

Aswoensdag was er op de avond de viering in de locatie Vasse. Op de laatste bank zaten vier personen, een moeder met drietal oudere kinderen. Ze trokken mijn aandacht, geen parochianen uit Vasse. Haalden geen askruisje en gingen niet ter communie. Aan het einde van de viering werd mij in het oor gefluisterd dat het een gezin uit de Oekraïne betrof, besteed er nog even aandacht aan. Aan het einde van de viering heb ik daar aandacht aan besteed, als gemeenschap van Vasse hebben wij een wees gegroet gebeden voor de oorlog in de Oekraïne.

 

Nadat de bel had geklonken ben ik naar  achteren gelopen om in gesprek te gaan met dit gezin. Het ging om een moeder met drie oudere kinderen, en er waren twee kinderen op het adres waar ze verbleven. Eén van de kinderen sprak Engels. Ze waren in Vasse opgevangen door een gezin die bekend was met dit gezin. Ze waren twee dagen onderweg geweest vanuit de Oekraïne, ze waren dankbaar dat ze hier waren opgevangen, onderdak hadden en ook mee konden eten. De vader van dit gezin moest in de Oekraïne achterblijven en mocht niet mee naar Vasse. Na dit gesprek ben ik met dit gezin naar Maria gegaan, samen licht ontstoken en gebeden voor kracht, voor wijsheid, dat Maria hen bij de hand wil nemen. Het waren diep gelovige mensen, ze vroegen om een sleutel van de kerk zodat ze dagelijks naar de kerk konden gaan om te bidden. Uiteraard hebben wij daar gehoor aan gegeven.

De oorlog in de Oekraïne raakt ons, deze avond heeft het mij geraakt door het gesprek, dan komt het dichtbij, een gezin dat alles heeft moeten achterlaten, een vader die achterblijft in de oorlog, een onzekere toekomst tegemoet gaat. Stel je voor het zou ons overkomen, je moet je eigen land ontvluchten, alles achterlaten en niet weet wat de toekomst gaat brengen. We kunnen er ons niets bij voorstellen.

We mogen dankbaar zijn dat dit gezin wordt opgevangen in Vasse, dat zij een plek hebben waar ze veilig zijn, dat ze de warmte van ons leven mogen ontvangen. Zo zijn er velen die de Oekraïne moeten ontvluchten, zo zijn er in onze wereld nog steeds mensen die niet in vrede kunnen leven.

 

Toen ik thuis kwam vanuit de viering liet het mij niet los, het bleef door mijn hoofd malen. Ik heb contact gezocht met onze jongeren van Rock Solid wat doet de oorlog met hen? Ik kreeg antwoorden terug van de jongeren: het maakt hen verdrietig, de oorlog is geen oplossing, dat dit gebeurd in onze wereld. Ze hopen dat de mensen goed worden opgevangen, goed terecht komen. Ook jongeren in onze parochie worden ook geraakt.

 

Laten wij als parochie er zijn voor deze mensen, in onze gedachten, in onze gebeden, wij mogen waar we kunnen ons dienstbaar opstellen.

 

Zomaar een ontmoeting waar ik u deelgenoot van wil maken.

 

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

 

Thema: Bekeer je!                                                         3e zondag veertigdagentijd

 1. 20 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                               4e zondag veertigdagentijd

 1. 27 mrt 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m. v. het

Liturgiekoor ( Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt:

Milan Kunst, Steenstraat 15

Wij heten hem welkom in onze geloofsgemeenschap

Overleden:

Frans Mensen

* 07-05-1946                       ꝉ 01-03-2022

Kolenbranderhof, Tubbergen.

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 maart

Jaargedachtenis: Truus ten Berge-Oude Kotte, Sien Weusthuis-Haarhuis

Misintenties: Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Gerardus Bertels, Gerard Oude Hendriksman, ouders Haarhuis-Beld Sien Bennie en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Frans Mensen.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 maart

Misintenties: Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Joop Plegt, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Gerard Oude Hendriksman, Herman Rikhof, Frans Mensen.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 maart 09.00 uur

Lector: J. Lescher

Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: G. Olimulder, A. Bekhuis
Zondag 27 maart 09.00 uur

Lector: M. Pouwels
Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 maart. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

De kinderkerk viert Palmpasen.

Wij zijn blij dat de kinderkerk weer kan vieren, dat wij met gezinnen weer kunnen samen komen.

De kinderkerk bereid zich voor op een samen zijn met Palmpasen. Wij gaan samen met kinderen en ouders palmpaasstokken maken. Een grote organisatie dat vergt de nodige voorbereidingen, de werkgroep is volop bezig met de voorbereidingen. Graag willen we weten hoeveel kinderen mee gaan doen aan deze activiteit, dan kunnen wij ons gaan voorbereiden, wij zorgen voor de materialen. De kosters uit Tubbergen zorgen voor de palmtakken, Bouw en aannemersbedrijf Kamphuis uit Geesteren zorgt voor de palmpaasstokken, hartelijk dank voor hun kosteloze bijdrage. De werkgroep gaat voor de overige materialen zorgen.

Meld u aan als u wilt deelnemen, dat kan via de mail: kinderkerk@hpancratius.nl

Wilt u aangeven met hoeveel personen u gaat komen en volwassenen, opgave kan t/m 1 april.

Dit keer komen wij samen in een andere locatie, dit keer niet in de dagkapel in Geesteren, deze activiteit zal plaats gaan vinden in de Hüve Prins Bernardstraat 11 in Tubbergen, daar hebben wij volop ruimte voor veel gezinnen. Naast het maken van de palmpaasstokken gaan wij kinderen het verhaal van Palmpasen vertellen en uitleg geven over de symboliek van de palmpaasstok, in de palmpaasstok komt de goede week terug.

De viering begint om 10.00 uur, aansluitend om 11.30 uur gaan wij met de Dr. Schaepmanharmonie een rondje lopen door Tubbergen. Neemt u voor de kleine kinderen een buggy mee. Wij vragen voor de onkosten om een vrijwillige bijdrage.

Wees welkom en meld u aan als u wilt deelnemen, kinderen van de jeugdkerk zijn uiteraard ook van harte welkom, opa’s en oma’s heten wij van harte welkom om met de kinderen mee te lopen. Wij maken er een feestelijke ochtend van.

Hartelijke groeten namens de kinderkerk,

Diaken Bert Huitink

Uw bijdrage aan het Synodale Proces

In diverse artikelen is in de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor het zogeheten Synodale Proces, waartoe paus Franciscus de wereldwijde katholieke geloofsgemeenschap heeft uitgenodigd. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

In onze parochie zijn er richtvragen uitgezet in diverse werkgroepen, maar elke parochiaan is ook afzonderlijk uitgenodigd om hier een bijdrage aan te leveren. Op onze website is daarvoor een speciale pagina aangemaakt: www.hpancratius.nl/synodale-proces. Diverse richtvragen komen daarbij ter sprake en wellicht dat u door één of meerdere vragen aangesproken wordt om te reageren. Dat kunt u vervolgens in het daarvoor bestemde tekstvak typen. Wanneer u daarmee klaar bent, kunt u op de knop “Verzenden” drukken en dan ontvangen wij uw bijdrage; alles gebeurt op anonieme basis.

Een papieren versie zal nog achter in de kerk gelegd worden, zodat u ook schriftelijk uw bijdrage kunt doen. Deze kunt u vervolgens inleveren bij uw lokale secretariaat.

Tot 15 april is de gelegenheid om uw stem te laten horen, daarna zullen de bijdrages gebundeld en samengevat worden. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw tijd en bijdrage!

Pastoraal team

 

PaasSpecial van maandblad Reveil

Begin april verschijnt het speciale paasnummer van het onafhankelijk christelijk maandblad Reveil. Een magazine boordevol inspirerende paasartikelen. Gericht op een brede doelgroep. Uitnodigend en positief. Vol geloof, maar niet opdringerig. Een ideaal blad om mensen rond Pasen blij mee te maken. Het blad is geschikt om uit te delen met een uitnodiging voor het bijwonen van een paasviering of om na een paasviering mee te geven aan de bezoekers. De PaasSpecial kan besteld worden tot uiterlijk maandag 21 maart op www.maandbladreveil.nl/paasspecial Op deze site staat ook een preview voor een eerste indruk.

 

Afscheid in crematorium

Enige tijd geleden hebben wij als uitvaartvrijwilligers besloten om ook voor te gaan in een viering in het crematorium, met of zonder een  kerkelijke viering vooraf.

De viering in het crematorium kan een algemeen afscheid zijn of een gelovig afscheid, met enkele kerkelijke teksten/rituelen (met uitzondering van gebruik van wierook).

De weekwacht is hiervan op de hoogte gesteld. Indien u wenst dat wij voorgaan in het afscheid van uw dierbare in het crematorium, kunt u dit doorgeven aan de weekwacht.

Mariette Hesselink, Ans Saris en Ans Schothuis.

 

Terugblik Adventsactie 2021

Beste parochianen,

Adventsactie 2021 stond in het teken van een gezonde start voor moeder en kind. Een belangrijk doel, want overal ter wereld moeten talloze vrouwen het nog steeds zonder professionele geboortezorg stellen. Waar helpen het moeilijkst is, dáár is de nood het hoogst.

In de wijde omgeving van Burdhubo is geen andere gezondheidszorg dan de kliniek in Burdhubo zelf. In een jaar tijd is er veel aan verbeterd, en zwangere vrouwen komen van ver naar de kliniek om veilig te bevallen.

Vroedvrouwen, verplegers en zonnepanelen

Een aantal veranderingen die zijn gerealiseerd.
Ten eerste de zonnepanelen, waardoor de kliniek nu 24 uur per dag elektriciteit heeft. Operaties of gecompliceerde bevallingen bij kaarslicht zijn verleden tijd, en vaccins die kwetsbaar zijn voor temperatuurwisselingen kunnen veilig worden bewaard.
Ten tweede is het personeel van de kliniek getraind om meer zelf te doen, waardoor er bij moeilijke situaties niet naar een ver gelegen ziekenhuis wordt verwezen – een reis die sommige patiënten niet overleven.
Ten derde maar misschien wel het meest bijzonder zijn de traditionele vroedvrouwen. Die wáren er al, want ze komen uit de lokale gemeenschap, maar ze werken nu samen met de kliniek. Ze verwijzen zoveel mogelijk hoogzwangere vrouwen naar de kliniek voor pre- en postnatale zorg, en staan de moeders bij tijdens de bevalling.
Ten vierde is het opvanghuis klaar voor gebruik.
Ten vijfde zijn de legkippen die voor verse eieren moeten zorgen gearriveerd.
Ten zesde 460 jonge moeders en 250 vaders van kinderen onder de 5 jaar hebben al cursussen gevolgd over hygiëne, goede verzorging en gezonde voeding. Allemaal bedoeld om jonge kinderen een veilige start te bieden.

Indrukwekkende cijfers

Dit project betekent het verschil tussen leven en dood: afgelopen jaar overleed niet één vrouw tijdens de bevalling in Burdhubo, het jaar ervoor waren dat er 77. In plaats van 5 bevallen nu gemiddeld 25 vrouwen per maand in de kliniek. In totaal hebben we al honderden traditionele vroedvrouwen, verplegers en jonge moeders bereikt. En dat worden er alleen maar meer.

Men blijft hulp bieden op plaatsen als Burdhubo, omdat men ziet dat het werkt.

Nogmaals dank voor uw bijdrage, mede namens de gezamenlijke MOV groepen uit onze parochie.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Jaargang 59 nr. 10 en 11                                                         5 t/m 18 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Veertigdagentijd: op weg naar nieuw leven

Beste mensen,

Terwijl de paaseitjes al volop in de schappen liggen van de supermarkten, gaan we in ons christelijk geloof het Paasfeest eerst voorbereiden met de veertigdagentijd. Deze periode start op 2 maart met Aswoensdag. Het is een tijd van vasten en bezinning.

Misschien valt het ons dit jaar wel wat zwaar om hieraan te beginnen. Met de coronamaatregelen bijna achter de rug, hebben we al een hele tijd van soberheid en onthouding achter de rug. Door de sluiting van winkels, restaurants, bioscopen en theaters, en het niet samenkomen als vereniging of groep, zijn we lange tijd op onszelf teruggeworpen.  Hoe kunnen we de energie opbrengen om de veertigdagentijd in te gaan?

Misschien helpt het ons als we weten dat het in ons geloof gaat om het volle leven, om vrede en vreugde voor elke mens. Om licht aan de horizon, vooral voor mensen die in het donker zitten, ook als wij dat zelf zijn. Om toekomst voor deze wereld.

Wij worden in de veertigdagentijd uitgenodigd om te kijken waar dat licht nog niet schijnt in ons leven en dat van anderen.  Waar het ontbreekt aan relaties, aan liefde, aan verbinding. Maar ook waar teveel overvloed is, ten koste van anderen. Het gaat om balans, om evenwicht, in ons eigen leven, en dat van onze samenleving.

Veertig is een bijbels getal. En niet zonder reden. Een aanstaande moeder draagt een kind gemiddeld 40 dagen voor het ter wereld komt. Zo speelt veertig ook een rol in de geboorte van een nieuwe aarde, een nieuwe mensheid. Denk aan Mozes die met de Israëlieten 40 in veertig jaar naar het beloofde land trok. En aan Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef om daarna, geïnspireerd door de Heilige Geest, te beginnen aan zijn openbare leven in de wereld.

Wij mogen in de komende tijd nagaan wat er voor ons toe doet. En daar wat meer ruimte voor maken. Als wij te weinig mensen zien of spreken, worden we uitgenodigd daar meer werk van te maken. Als wij het gevoel hebben dat we te weinig tijd hebben, eens tijd maken voor een telefoontje of een kaart aan iemand. Als wij het gevoel hebben, meer te kunnen delen, geld geven aan Vastenactie of doneren aan de voedselbank. Als wij behoefte hebben aan meer inspiratie, tijd nemen voor gebed en vieringen. Of de vastenkalender ter hand nemen van onze parochie. En kijken naar de digitale kruisweg op de website van onze parochie, vanaf vrijdag 5 maart.

In ons mag het nieuwe leven groeien en beginnen. Dan kan er nieuwe Geestkracht groeien ten behoeve aan de wereld. Dan maken we ruimte voor God in ons midden, de bron van ons leven, die ons wil laten opstaan uit alles wat ons terneergeslagen maakt. Dan wordt het pas echt Pasen.

Ik wens ons allen een goede en inspirerende Veertigdagentijd toe!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Thema: Op proef gesteld                          1e zondag Veertigdagentijd

 1. 5 mrt 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                                                         1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Bemoedigd                                                                                                    2e zondag Veertigdagentijd

 1. 12 mrt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor.

Collecte:                             1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 5 maart

Jaargedachtenis: Gerardus Schothuis, Marie Tijink-Snijders, Jolanda Oude Booijink

Misintenties: Pastoor Heuven en overl. fam., Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Jan Bertels, Gerard Oude Hendriksman, Truus ter Groot-Nijkamp, Bennie Kienhuis (Manderveen)

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 maart

Jaargedachtenis: Maria Bertels-Haarhuis.

Misintenties: Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Maria Bertels-Haarhuis, Gerard Oude Hendriksman, Gerrit Albers en overl. fam. Droste.

 

 

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 5 maar 19.00 uur

Lector: M. Hesselink

Misdienaar: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Gastvrouw/heer: A. Saris

 

Zaterdag 12 maart 19.00 uur

Lector: A. Oude Nijeweeme, T. Rozenkamp, A. Schothuis
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Gastvrouw/heer: J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Verdere versoepeling coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

Omdat de verplichting om anderhalve meter afstand te houden is vervallen, is er geen beperking meer met betrekking tot het maximaal aantal kerkgangers. Hierdoor komt ook het vooraf registreren te vervallen. Dit geldt ook voor uitvaarten. Het maximum aantal van 100 personen vervalt.

Koren mogen weer voltallig repeteren en zingen tijdens vieringen.

 

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat degene die communie uitreikt vooraf de handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk.

Samen koffiedrinken na de viering is eveneens weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact. Wat is nog niet toegestaan:

* Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens

* Doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.

 

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

 

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

 

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

Met aandacht op weg naar Pasen

Beste parochianen,

op woensdag 2 maart begint de Vastenperiode.

Een tijd waarin we ons voorbereiden op het belangrijkste christelijke feest, Pasen.

De opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Wij hopen dat de vastenkalender u mag inspireren om met aandacht toe te leven naar Pasen.

De kalender kunt u vanaf  24-02-22 downloaden via de website www.hpancratius.nl

Voor wie dit een probleem is, liggen er een aantal gedrukte kalenders achter in de kerken/ aula.

 

Mede namens mijn collega’s wens ik u allen een goede voorbereiding op Pasen.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen

Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken.

Dit jaar is er voor gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews

met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen.

Er zijn vijf gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring, iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden, waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.

Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is.

U kunt de gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website van onze parochie. Ga naar www.hpancratius.nl en kies voor Kerk TV . Bij elke locatie te zien onder “herhaling”

 

Hierbij het programma:

Vrijdag 4 maart 2022: Inleiding op de kruisweg door pastoraal werker Christianne Saris. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema: Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.

Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema: Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en Ghofran Zaghal

Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel Kleissen

Vrijdag 25 maart 2022:  Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis. Thema: Vallen en opstaan Gesprek met Ilse Booijink.

Vrijdag 1 april 2022:  Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema: Armoede. Gesprek met Miranda Kranenberg.

Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris staat stil bij de verrijzenis.

Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie

 

BIJEENKOMST GELOVEN-NU OVER TAIZÉ

Donderdagmiddag 10 maart staat weer een interessante bijeenkomst gepland van Geloven Nu.

Die middag zal het thema ‘Taizé’ zijn en Ds. Esther Scheer – Weijenberg, predikant van de Protestantse Kerk in Tubbergen zal dan een inleiding over het onderwerp houden.

 

De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die in 1940 door Broeder Roger gesticht werd. Vanaf de jaren ’50 werd de gemeenschap in toenemende mate door jongeren bezocht. De broeders doen veel diaconaal werk in en buiten Europa.

 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Parochiecentrum in Tubbergen, begint om 14.00 uur en wordt om ca. 16.00 uur beëindigd. Ter bestrijding van de onkosten wordt van de deelnemers een bijdrage van euro 2,50 gevraagd.

 

Permanente inzameling levensmiddelen

Beste parochianen,

Zoals u bekend zijn we als parochie in oktober 2021 in het kader van Wereldarmoededag, gestart met het inzamelen van houdbare levensmiddelen voor mensen die in armoede leven. Hiervoor staat er een krat of een mand in alle kerken én in de aula te Albergen.

Deze inzameling geldt NIET alleen voor Kerstmis of Pasen zoals sommigen denken maar er wordt het gehele jaar door ingezameld omdat we nu eenmaal alle dagen moeten eten en niet iedereen aan het eind van de maand voldoende financiën heeft om boodschappen te kopen.
De ingezamelde levensmiddelen gaan vanuit de gemeente Tubbergen naar de voedselbank Tubbergen en vanuit Vriezenveen gaan ze naar de Interkerkelijke voedselbank ‘Manna’. Inmiddels heeft de voedselbank voor de tweede keer levensmiddelen opgehaald. Ook deze keer mocht men rekenen op een volle auto.  Dank daarvoor.

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, thee, blikgroente, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta.

 

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen  o.v.v. boodschappenmand of via de QR code die bij de mand/krat lig.

 

Door permanent in te zamelen dragen we als parochie bij aan de bijzondere werken van barmhartigheid.

 

Hartelijke groet,

 

Jacqueline Meupelenberg,

pastoraal werker.

Tel. 06-20486904

j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de RK-Kerk Heilige Pancratius te Geesteren

Op zaterdag 19 mrt. 2022 wordt er weer meditatief gewandeld.

Nu vanuit Geesteren (Ov).

Thema: Opbloeien

Verzamelen: tussen 09.15 en 9.30 uur in RK-Kerk Heilige Pancratius

aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren

Na een korte bijeenkomst in de kerk volgen we een mooie route door het open veld rondom Geesteren maar natuurlijk vergeten we ook de bossen niet. Zoals u van ons gewend bent, wordt op een gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Na het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk te Geesteren.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus iedereen is welkom.

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Graag bij opgave per mail ook even uw woonplaats vermelden.

 1. de volgende wandeling staan gepland op 8 okt. 2022 vanuit Lonneker met als thema ‘Wat heb je nodig om gelukkig te zijn’

en op 6 juli 2022 volgt een nog te plannen zomer-activiteit

 

 

Geef me de 5! 

(‘De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing’)

Een avond voor mantelzorgers en anderen die geïnteresseerd zijn in autisme uit de gemeenten Tubbergen en Dinkelland

Vind je het ook zo moeilijk om te zien dat mensen met autisme niet begrepen worden? Zit je vaak met je handen in je haar omdat je tegen allerlei problemen aanloopt? Dan zijn de lezingen van Geef me de 5 echt iets voor jou! Geef me de 5 helpt je verder.

De trainers van geef me de 5 zijn ware tolken voor mensen met autisme. Zij weten als geen ander wat iemand met autisme nodig heeft en vertalen dit direct naar toepasbare, praktische handvatten. Vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de neurobiologie wordt in het boek ‘Dit is autisme! Van hersenverwerking tot gedrag’ duidelijk uitgelegd hoe de informatieverwerking van iemand met ASS verloopt.

Door eerst te kijken naar oorzaak leer je autisme begrijpen, net als het gedrag dat hierbij hoort. Met herkenbare voorbeelden en praktische oplossingen geeft de spreker je tijdens deze lezing concrete tips voor de omgang met iemand met autisme. Zo ga je tijdens deze lezing van probleem naar oplossing. Een lezing voor iedereen die dagelijks omgaat met iemand met autisme is dit een openbaring met handvatten die je daarna direct kunt inzetten.

Sociaal werkers Mantelzorg Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een interessante en leerzame bijeenkomst voor mantelzorgers met gastspreker Anouk Prick, trainer van Geef me de 5! Als je aanwezig wilt zijn op deze avond, ben je van harte welkom op:

 

Dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.30 in ’t Oale Roadhoes, Grote straat 60 in Tubbergen  Zaal is open om 19.00 uur, de koffie of thee staat dan klaar. In de voorstelling zit een korte pauze.

 

Aanmelden kun je doen vóór donderdag 5 april per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 of 06-38275388 (ook voor meer informatie). Wees er snel bij, vol is vol. Entree is 5 euro (contant te betalen) inclusief koffie of thee.

 

De sociaal werkers Mantelzorg bieden ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

 

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 8 en 9                                                                   19 febr. t/m 4 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

 

Deze weken kunnen we genieten van de Olympische Winterspelen in Peking. Het is fantastisch om te zien, wat voor een successen de sporters behalen en vooral wat ze er wel niet voor over hebben gehad om dat eremetaal te behalen. De keerzijde van de medaille is, dat ook veel sporters de verwachtingen niet kunnen waarmaken, stilvallen en uiteindelijk teleurgesteld de wedstrijd verlaten. Die t.v. beelden passeren ons vaak genoeg.

Een uitdrukking die nog wel eens gebruikt wordt, en oorspronkelijk uit het wielrennen komt, is de zin: “de man met de hamer tegenkomen”. Dat wil zeggen, dat een sporter – gedurende een wedstrijd – plotseling niet meer verder kan en wil opgeven. Het is als of hij een klap met een hamer op zijn hoofd krijgt. Zijn benen lijken loodzwaar en hij is niet meer vooruit te branden. Dan komt de verleiding om uit de wedstrijd te stappen en het strijdtoneel te verlaten.

Niet alleen sporters komen die man met de hamer tegen. Ook andere mensen kunnen dezelfde ervaring krijgen. Midden in de vaart van hun leven vallen zij onverwacht in een diep gat, een levenscrisis. Zij stellen zich dan de vraag: “Waar doe ik ’t eigenlijk voor?”. Wat heeft mijn leven nog voor zin? De verleiding ontstaat, om ermee op te houden en het op te geven. In allerlei omstandigheden, in allerlei leeftijdsfasen, kan dit gevoel voorkomen: “ik doe ’t niet meer” –

” ’t wordt mij teveel”. In ’t bedrijf, op school, in huwelijk of gezin, met geloof en kerk, kan men de “man met de hamer” tegenkomen.

 

In alle gevallen, waarin mensen de “man met de hamer” tegenkomen, gaat ’t om een crisis, gaat het om de vraag: “Wie ben ik nu eigenlijk?” Heeft dit leven zo nog zin?” Eens zijn we aan ’n bedrijf, op school, met huwelijk en gezin, met geloof en kerk, vol goede moed begonnen. De route van ons leven lag als ’n landkaart voor ons uitgetekend. We zouden ons doel zeker bereiken. Maar in de loop van onze tocht veranderde ’t weer, ’t landschap, de mensen om ons heen en ook wijzelf. Tenslotte zaten we in een doolhof en er was geen uitzicht meer, geen perspectief. Is er ’n oplossing voor dit probleem? Is er nog toekomst?

 

In de Bijbelse verhalen lezen we regelmatig dat God op momenten van crisis héél dicht bij ons is. Hij laat ons niet aan ons lot over. Je moet het wel willen en kunnen geloven, je moet uit je doppen kijken. Er zijn bijvoorbeeld mensen als engelen, die naast je komen zitten, luisteren, bemoedigen, verdragen, waarderen, een praatje maken, voorgaan, uitzicht geven en dat vaak op heel beslissende en heftige momenten. Die zijn als brood uit de hemel, niet om de maag te vullen, maar wel de innerlijke mens.

Ik hoop dat wij – op onze levenstocht – niet de “man met de hamer” tegenkomen, maar de “man van Nazareth” en vele anderen, die proberen te leven en te werken in het voetspoor van Jezus. Wie zich laat voeden door het Evangelie, zal niet bezwijken, maar komt er doorheen, ook al gaat ’t soms in pijn en volharding. Dat zijn ook échte winnaars, al is het zonder een medaille.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Bemint, zegent, bidt                                          7e zondag door het jaar

 1. 20 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van

het Liturgiekoor (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Vanuit het hart                                                     8e zondag door het jaar

 1. 27 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 februari

Jaargedachtenis: José Damhuis-Pegge.

Misintenties:  Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Leo Scholten (Itterbeck), Hein en San Rikhof-Kienhuis, ouders Oude Elberink,-Hagedoorn, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 februari

Jaargedachtenis: overl. ouders Oude Oosterik-Flinkers.

Misintenties: Harrie Haarhuis, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Leo Scholten (Itterbeck), Gerard Oude Hendriksman.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 februari  09.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: J. Kienhuis

Collectanten: G. Olimulder
Coronacoördinator: M. Hesselink, H. Flims

 

 

 

Zondag 27 februari  09.00 uur

Lector: A. Schothuis, M. Pouwels, I. Scholten
Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 maart. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig

Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Voorbereiding bisschoppensynode 2023

In oktober 2023 vindt de bisschoppensynode in Rome plaats.

Ter voorbereiding hierop heeft de paus ervoor gekozen om gelovigen wereldwijd uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan, naar aanleiding van de thema’s die tijdens de synode besproken zullen worden. Deze thema’s zijn: vieren, medeverantwoordelijkheid voor de missie en dialoog in Kerk en samenleving. Met andere woorden: “communio, participatio en missio”. De Nederlandse Bisschoppen hebben de pastorale teams uitgenodigd om hiervoor lijnen uit te zetten.

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft de vragen die hieraan gekoppeld zijn uitgezet in de verschillende beraden en werkgroepen in onze parochie. Eveneens worden de commissies van beheer nog gevraagd om de vragen uit te zetten.

Daarnaast nodigt de paus ook vrouwen uit om mee te denken over de toekomst van de kerk, via het invullen van een individuele digitale vragenlijst. Deze zoomt in op vier kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig? Welk advies zou je willen geven aan de bisschoppensynode in 2023?

Vrouwen die interesse hebben om hierover in gesprek te gaan, onder leiding ondergetekende, pastoraal werker Christianne Saris, zijn van harte welkom op maandagavond 21 februari om 20.00 uur in het parochiecentrum in Tubbergen.  Bent u verhinderd dan bestaat er de mogelijkheid om hiervoor online een enquête in te vullen, die aan te vragen is via de website van het katholiek vrouwennetwerk: www.unkv.online

Aanmelden kan via  y.kroeze@hpancratius.nl

Alle uitkomsten zullen worden verzameld en voor 1 april verstuurd naar het aartsbisdom voor het uiteindelijke document.

De bedoeling van de Paus met deze synode is om “naar elkaar en de Heilige Geest te luisteren”. Dat dit mooie initiatief onze wereldwijde kerk ten goede mag komen.

Namens het pastoraal team, pastoraal werker Christianne Saris

 

 

Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen

Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken.

Dit jaar is er voor gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews

met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen.

Er zijn vijf gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring, iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden, waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.

Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is.

U kunt de gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website van onze parochie.

 

Hierbij het programma:

 

Vrijdag 4 maart 2022: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema: Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.

Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema: Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en Ghofran Zaghal

Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel Kleissen

Vrijdag 25 maart 2022:  Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis. Thema: Vallen en opstaan . Gesprek met Ilse Booijink.

Vrijdag 1 april 2022:  Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema: Armoede Gesprek met Miranda Kranenberg.

Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris staat stil bij de verrijzenis.

Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 6 en 7                                                                             5 t/m 18 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Geloof handen en voeten geven

 

Beste parochianen,

Vorige week mocht ik als jurylid de beschrijvingen van de ruim 20 projecten ontvangen die zijn genomineerd voor de diaconale Ariënsprijs 2022. Al deze projecten laten zien hoe je het geloof handen en voeten kunt geven in kerk en samenleving.

De projecten zijn zeer divers, van het inzamelen van kleding voor gevangenen tot de verjaardagsbox voor kinderen, van een rolwandelclub tot boodschappen voor gezinnen in de knel, van samen vieren en ontmoeten tot een soepcafe. En niet te vergeten de werkgroepen Rock Solid en Wereldlichtjesdag uit onze parochie.

Binnenkort mag ik net als de andere juryleden een aantal van deze bijzondere projecten bezoeken. Mijn ervaring van drie jaar geleden is dat de genomineerden zeer enthousiast, betrokken en geïnspireerd zijn. En dit dragen zij over aan iedereen die het maar wil zien en horen. Een goed concept en enthousiasme maakt dat vele projecten vaak al jarenlang succesvol zijn. Maar er zijn ook projecten die ten gevolge van de coronapandemie zijn ontstaan en onder andere een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid en alleen zijn.

Nieuwe ideeën ontwikkelen, nadenken wat je aanspreekt en dit handen en voeten geven in navolging van de priester Alphons Ariëns en Jezus Christus. Dit is ten diepste kerk zijn, met en voor elkaar.

Je hoort steeds vaker zeggen: ‘Het gaat slecht met de kerk en de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het kerkbezoek is afgenomen.’ Als je alleen hier naar kijkt en het aantal kerkgangers als norm hanteert dan zit hier een kern van waarheid in. Maar als je kijkt naar wat er op diaconaal vlak allemaal gebeurt, ook in onze parochie dan groeit en bloeit de kerk volop. De nominaties voor de Ariënsprijs zijn hier een voorbeeld van. Maar je moet het wel willen zien. Met een diaconaal oog en hart kijken is anders kijken dan met het oog van alleen maar getallen en aantallen.

In oktober zullen er twee winnaars uit de bus komen maar eigenlijk zijn alle projecten winnaars omdat elk project laat zien hoe hierin het evangelie handen en voeten wordt geven in navolging van Jezus. En daar gaat het uiteindelijk om. En ik weet zeker dat ik als jurylid weer geïnspireerd zal raken door al deze projecten en al die enthousiaste mensen met het hart op de juiste plek. En het zal ook dit jaar weer moeilijk worden om uiteindelijk twee projecten te kiezen uit al die genomineerden.

Ik ga er mijn uiterste best voor doen.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Naar het diepe                                                      5e zondag door het jaar

 1. 6 febr. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(Diaken Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

 1. 8 febr. 09.30 uur: Eucharistieviering in de kerk

(Pastoor Pikkemaat).

 

 

 

Thema: Gezegend                                                                6e zondag door het jaar

 1. 12 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Gerard Oude Hendriksman

Veldboersweg Langeveen

* 24-02-32                               ꝉ 25-01-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 6 februari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, Aloy Tijhuis, Gerard en Rieka Kleizen, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, overl. ouders Kienhuis-Hoek, overl. ouders Schothuis-Lenferink.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 12 februari

Jaargedachtenis: Jan Mensink, Pastoor Frans Janssen, Regina Oude Hendriksman, Jan Schuurman, Riek Snijders-Eidhof, Jan ten Berge.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Aloy Tijhuis, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink, Bennie Steggink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag  6 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: G. Olimulder, M. Pegge
Coronacoördinator: H. Flims, M. Pegge

 

 

Zaterdag 12 februari 19.00 uur

Lector: Y. Nijhuis, J. Pouwels, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen
Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Versoepeling coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieren ’s avonds kan weer met kerkgangers. Het maximum aantal kerkgangers per kerk bedraagt: Fleringen: 60; Geesteren: 85; Langeveen: 56; Mariaparochie: 84; Reutum: 65: Tubbergen: 80; Vasse: 75; Vriezenveen: 38.

Aanmelden via ‘Meevieren’ is niet meer nodig. Registratie van naam en telefoonnummer bij de ingang van de kerk volstaat. Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen: thuis blijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd.

Samenzang is toegestaan en koren mogen weer zingen tijdens vieringen, mits de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan.

Nog niet toegestaan is: elkaar een hand geven tijdens de vredeswens, de tongcommunie, doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven. Verder: het gebruik van wijwaterbakjes; biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte, gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering.

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Actie Kerkbalans H. Pancratius parochie in april

Via de media hebt u wellicht gelezen en gehoord over de start van de landelijke actie Kerkbalans.

Met ingang van vorig jaar is besloten deze actie in onze parochie en geloofsgemeenschappen in de maand april te houden.

Binnenkort ontvangt u verdere informatie hierover.

Brigitte Holtschlag namens de centrale werkgroep actie Kerkbalans

 

Tiendaagse Inspiratiereis naar Portugal  parochies Lumen Christi en H. Pancratius

Vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius wordt er dit voorjaar een inspiratiereis naar Portugal georganiseerd. En wel van 16 – 26 mei a.s. Een rondreis die in het noorden begint in de veelzijdige havenstad Porto en vervolgens eindigt in de zuidelijker gelegen hoofdstad Lissabon. Portugal draagt een belangrijke eeuwenoude religieuze en culturele geschiedenis met zich mee die voor velen nog niet zo bekend is. Naast het bezoek aan belangrijke steden als Porto en Lissabon komen we op onze rondreis bijvoorbeeld in Braga, religieus centrum en zetel van het oude keizerrijk. Maar we komen natuurlijk ook in de bekende bedevaartplaats Fatima. Op onze reis door het cultuurhistorisch en bijzonder mooie natuurrijke land zullen we verder onder meer middeleeuwse stadjes bezoeken en mooie kerken en kloosters. De gehele reis wordt verzorgd door reisorganisatie Drietour en zal worden begeleid door een Nederlandstalige gids. Zoals op onze eerdere parochiereizen zal ook deze reis vanuit onze parochies worden begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.

De  reis wordt u geheel verzorgd aangeboden, inclusief alle hotels en maaltijden, entrees, excursies, bootreis, fooien en gebruik van headsets. De kosten bedragen plm. € 1700,– per persoon. Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag berekend. De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering en de kosten van vervoer naar en van Schiphol. Zoals gewoonlijk zal de reisleiding  in overleg met de deelnemers dat vervoer regelen. Indien u belangstelling heeft voor deze bijzondere reis, of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Arie Vreeswijk, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com, tel.06-50251252.

 

Jaargang 59 nr. 4 en 5                                                                    22 jan. t/m 4 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Beperktheden.

Het begin van het nieuwe jaar valt niet mee, het is een moeizame start met wederom de corona die ons in de greep blijft houden. Het is stil, er zijn weinig ontmoetingen, de samenleving en de wereld zit op slot. Deze week zei een vrijwilliger van de jeugdkerk: we houden een winterslaap. Daar lijkt het wel op. Ons gevoel zegt: wij hebben geen tijd voor een winterslaap. Wij willen door met ons leven, we hebben nog zoveel te doen. We moeten geduld hebben  en niet alles kan online. Veel in onze agenda gaat een streep door. Een nieuwe datum plannen? Dat is ook niet gemakkelijk. We weten niet wanneer onze samenleving open gaat.

Wat doen wij: wachten op de volgende persconferentie!

Eén geluk, de kerk mag de deuren nog steeds open houden! Wel met de beperkte maatregelen, geen volle kerk, met 50 mensen samen komen. Het lijkt teleurstellend wat zijn 50 personen in een kerk? Een koor mag met 4 personen zingen, dat is niets! We mogen weinig met zang! Afscheid nemen in de kerk met een beperkt aantal mensen, het doet pijn, er mogen wel medemensen aanwezig zijn.

Hoe gaan wij om met beperktheden? Wij kunnen in zak en as gaan zitten, of wij geven er een positieve draai aan met in ons achterhoofd: het gaat weer beter worden!

Wat kunnen wij nog meer doen?

Kerstochtend zei een parochiaan in Vasse tegen mij: laten wij er voor bidden! Helpt bidden? Bidden is geloven dat God naar ons luistert. Bidden is praten met God, Hij hoort ons. Bidden kan opluchten en geeft ons dagelijks doen en laten weer lucht, hoe beperkt het ook zal zijn. Bidden kent geen beperktheden.

In deze tijd van beperkingen, voelt onze samenleving zich ziek, een samenleving die stil is. Ik geloof dat wij er sterker uitkomen. Dat horen wij vaker, als je ziek bent, tegenslagen te verduren krijgt, dan krijg je kracht om door te gaan. U zult denken, vorig jaar hadden wij tegenslagen door de Corona en nu weer. Hoeveel tegenslagen kunnen wij aan?

Er zijn medemensen die moeten leren leven met beperktheden, dat leven gaat nooit meer worden zoals het is geweest, zij halen de kracht uit wat ze nog wel kunnen. Dit is voor ons een voorbeeld hoe wij kunnen omgaan met de beperktheden, wetende dat het wel beter gaat worden.

Ik wens u allen veel sterkte toe met de beperktheden.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink

 

Thema: Het Boek                                                                  3e zondag door het jaar

zo.23 jan.        09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor.
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

In het weekend van 29 en 30 januari is er geen viering.

De viering van dinsdag 1 februari om 09.30 uur is verplaatst naar dinsdag 8 februari om 09.30 uur.

parochiËle kroniek:

Overleden: Lies Paus-Tijhuis

Vassedijk 70, Langeveen

*11-02-1953             ꝉ 05-01-2022

 

Annie Kamphuis-Heesink

Tubbergen

*28-11-32                 ꝉ 12-01-2022

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 januari

Jaargedachtenis: Marietje Kuipers-Haamberg.

Misintenties: Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, Marietje ter Braak-Vennegoor, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Aloy Tijhuis, Gerard en Rieka Kleizen, Lies Paus-Tijhuis, Annie Kamphuis-Heesink.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 januari  09.00 uur

Lector: J. Lescher, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: A. Bekhuis, H. Mensen.
Coronacoördinator: J. Grootelaar, P. Plegt

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 februari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig.

Maandagochtend, donderdag en vrijdag afwezig vanwege onderwijstaken.

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

 

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Aanmelden 1e Heilige Communie kinderen bijzonder onderwijs.

De voorbereiding en aanmelding 1e Heilige Communie 2022 is weer van start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en willen deelnemen aan de 1e Heilige Communie worden van harte uitgenodigd voor deelname. Aanmelden kan via email: info@hpancratius.nl  Duidelijk vermelden de naam van het kind, volledig adres, emailadres en telefoonnummer. Wij hopen dat er in de loop van februari informatieavonden kunnen gaan plaats vinden, dit is afhankelijk van de corona maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken B. Huitink 06-20432661

 

Werkgroep Wereldlichtjesdag aangemeld voor de diaconale Ariënsprijs 2022

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

De werkgroep Wereldlichtjesdag organiseert sinds een aantal jaren op deze dag om 19:00 uur ’s avonds een samenzijn in onze parochie.  Kinderen worden herdacht door het aansteken van een speciale kaars en kaarsjes, het noemen van hun naam en door het lezen vaneen verhaal, van troostende gedichten en het zingen van liederen. Vlinders of harten worden in de harten- / vlinderbomen opgehangen of rond een hoepel.

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Een van de parochiële koren verzorgt de muziek.

 

Het samenzijn is voor ouders, broertjes en zusjes, oudere broers en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden. In 2021 was er speciaal aandacht voor kinderen die wereldwijd in de moederschoot of op oudere leeftijd aan de gevolgen van COVID-19 zijn overleden.

 

Na afloop wordt gelegenheid geboden om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Reacties van aanwezigen zijn positief. Zij ervaren het samenzijn als waardevol, troostend en helend. Het feit dat namen van kinderen hardop worden uitgesproken, genoemd worden, betekent dat zij er mogen zijn. Gekend en gewaardeerd worden, een plek krijgen, ook binnen de kerk.

Het lichtje dat is ontstoken tijdens het samenzijn mogen mensen meenemen naar huis. Na het samenzijn wordt een kaart ontworpen met de namen van alle kinderen die nabestaanden/betrokkenen desgewenst ontvangen. De versierde boom blijft een periode in de kerk staan voor belangstellenden.

Het samenzijn is tevens te volgen via kerktv van de parochie waar in deze coronapandemie volop gebruik van is gemaakt.

De werkgroep is blij met de nominatie. De parochie en het pastoraal team wenst de werkgroep veel succes. De prijsuitreiking vindt plaats op 22 oktober a.s.

 

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

 

OPROEP: VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE VORMSELWERKGROEP.

Beste parochianen, ouders,

Bij de Vormselwerkgroep zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Momenteel is Evelien Olimulder contactpersoon voor Langeveen omdat de werkgroep is samengegaan met Tubbergen. Evelien heeft  vele jaren de vormselvoorbereiding voor Langeveen georganiseerd. Zij wil nieuwe mensen inwerken omdat zij hier volgend jaar mee gaat stoppen. Dan is het fijn dat anderen zijn ingewerkt.

De Vormselwerkgroep is inmiddels een parochiële werkgroep geworden, de werkgroep werkt intensief samen met vrijwilligers uit andere locaties. Samenwerking is belangrijk, dat is de weg die wij zijn ingeslagen bij de voorbereiding op het Vormsel. De voorbereiding is afgelopen jaar anders opgezet, deze vindt plaats op één zondag. Het kost minder tijd dan wij gewend waren, ook minder tijd voor de vrijwilligers.

Wij hopen dat iedere locatie van onze parochie vrijwilligers kan leveren voor de parochiële werkgroep, zo hopen wij ook dat Langeveen mensen kan leveren voor deze werkgroep.

OPROEP: wij zoeken voor Langeveen twee nieuwe vrijwilligers voor de parochiële Vormselwerkgroep!

Wij hopen van harte dat ouders zich gaan melden, voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Diaken B. Huitink b.huitink@hpancrastius.nl

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink.

 

400e sterfdag van FRANCISCUS VAN SALES (1568 – 1622)

24 januari aanstaande wordt de 400ste sterfdag van de heilige Franciscus van Sales gevierd. In een samenwerking van de Nederlandse en Vlaamse Salesianen van don Bosco en de Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales, wil men proberen deze heilige nationaal en internationaal opnieuw in het daglicht te stellen. En dat is niet alleen een terugdenken aan, maar meer nog een zoeken naar de betekenis die deze heilige heeft gehad in zijn eigen tijd en ook nog vandaag. Franciscus was bisschop van Génève kort na de Reformatie. Génève was een calvinistisch bolwerk waardoor hij een ‘bisschop in ballingschap’ werd in het mooie stadje Annecy. Als bisschop was hij zeer gezien. Hij was een beminnelijk mens wiens overtuiging het was in het besturen van zijn diocees maar ook in de geestelijke begeleiding van mensen dat liefde steeds weer het uitgangspunt moet zijn. Zijn belangrijkste leefregel was dan ook: ‘DOE ALLES UIT LIEFDE, NIET OMDAT HET MOET’. Dat was bijzonder in een tijd waarin zowel bij de calvinisten als de katholieken de gestrengheid van de kerkelijke leer de boventoon voerde. Zijn bekendste boek is de ‘Inleiding tot het devote leven’, dat ook na 400 jaar nog veel mensen inspireert en dat nog steeds herdrukt wordt, ook in Nederland. Bijzonder daarin is, dat hij steeds de concrete mens als uitgangspunt neemt, niemand overvraagt en mensen helpt om kleine stapjes te zetten in de voortgang van een gelovig vertrouwen het leven als christen. Hij nodigt mensen uit met zijn bekende adagium: ‘BLOEI WAAR JE BENT GEPLANT’ en ook ‘WEES WIE JE BENT EN WEES DAT ZO GOED MOGELIJK’.

De congregaties Salesianen van Don Bosco en de Oblaten van Franciscus van Sales weten zich door deze heilige geïnspireerd en nemen zijn voorbeeld en geschriften als uitgangspunt voor hun leven. En zij hebben weer mensen om zich heen verzameld, die ook vandaag willen putten uit dat belangrijke erfgoed voor hun leven. Meer informatie over deze heilige kunt u vinden op de website www.oblaten.osfs.nl

Hier vindt u ook allerlei informatie over de activiteiten, die ontplooid worden in dit jubileumjaar. In de basiliek in Tubbergen is een raam te vinden van deze heilige.

Wim Holterman osfs

Jaargang 59 nr. 2 en 3                                                                               8 t/m 21 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kerstmis 2021: Licht in donkere dagen  

Afgelopen zondag mocht ik weer twee kinderen (in dit geval jongetjes)  dopen. Het mooiste moment in de viering was het moment toen ik de doopkaars, die aangestoken was aan de Paaskaars, liet zien aan de betreffende dopeling. Ik noemde het kind bij zijn naam en vertelde dat de kaars het licht van Christus is voor hem. Daarna sprak ik de wens uit dat dit licht mag schijnen in zijn hart en dat hij er anderen mee mag verwarmen. Het bijzondere is, en dat merk ik bij elke doop,  dat er op dat moment echt contact is. De dopelingen keken heel open en aandachtig naar de kaars,  het leek of ze knikten en mijn woorden begrepen en ze staken hun armpjes uit naar de kaars. Daarna werd de brandende doopkaars aan de zusjes van de dopelingen overhandigd, die de kaars met veel toewijding droegen van het doopvont achter in de kerk naar het altaar voor in de kerk. De rest van de familie liep achter het licht aan, terug naar de plaats. Een hoopgevend gebeuren voor ons in deze bijzondere Kersttijd.

De wolken van de coronapandemie dreigen ons leven en de wereld te verduisteren. Maar niets kan het Licht van het Christuskind tegenhouden. Het schijnt dwars door de donkere wolken heen. Hij laat ons niet in de steek, en wil ons laten ervaren dat wij Gods geliefde mensenkinderen zijn. Hij nodigt ons uit met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst, waar het Licht sterker is dan alle duisternis. Dat wij ervoor open mogen staan, net als Maria en Jozef dat deden. Het veranderde hun levens, het kan ook ons leven veranderen.

Dat het Kerstkind Licht mag brengen in onze harten en onze wereld. Het licht van de liefde, de compassie, het mededogen. Dat wij het mogen delen met mensen die alleen zijn, verdriet hebben, in angst, onzekerheid, of armoede leven.

Dat wij, net als de zusjes van de dopelingen, lichtdragers mogen zijn. Dan verdrijven we met elkaar de duisternis.

Mede namens het pastoraal team wens ik u en de uwen een Zalig Kerstfeest en veel vrede, vreugde en vriendschap in 2022!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Hij doopt                                                                             Doop van de Heer

Deze viering is online te volgen. De misboekjes voor deze viering liggen achterin de kerk. Als u wilt dan kunt u deze ophalen.

 1. 8 jan. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Water -> wijn                                                        2e zondag door het jaar

Voor deze viering moet u zich aanmelden.

 1. 16 jan. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Actie Kerkbalans

 

Online reserveren

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst). U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.

parochiËle kroniek:

Overleden: Aloy Tijhuis

Hardenbergerweg 196, Langeveen

*08-06-1935              ꝉ 15-12-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

PAROCHIËLE KRONIEK 2021

Dopelingen                  10

Communicantjes.       17

Vormelingen.              15

Overledenen.              11

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 8 januari

Jaargedachtenis: Marietje Kuipers, Gerard Niemeijer, Johannes Rikhof, Gerrit Rikhof.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Kienhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schröder-Meijer, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Suzan Broekman-Weultjes, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Harrie Haarhuis, Aloy Tijhuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 16 januari

Jaargedachtenis: Jan Mensink, Marie Mensen-Kleizen, Gerard Pegge.

Misintenties: Bennie Kienhuis, Marie Oude Hendriksman-Plegt, Joop Plegt, Marie Haarhuis-Rikhof, Harrie Haarhuis, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., ouders Haarhuis-Beld en Bennie, Sien en Harrie, Aloy Tijhuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 8 januari 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, M. Hesselink, M. Pouwels

 

Zondag 16 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 januari. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Herdenken van overledenen in onze H. Pancratius parochie

Op het moment dat een dierbare overleden is, willen wij met aandacht en zorg familieleden en nabestaanden bijstaan om dit verlies en afscheid een plek te geven. Naast de vieringen van afscheid rondom het sterven, noemen wij uw dierbare overledene in de daaropvolgende periode in onze gebeden bij de intenties.

Al enige tijd geleden hebben wij vragen gekregen over het feit dat het aantal intenties ná een overlijden nogal uiteenloopt, per geloofsgemeenschap binnen onze H. Pancratius parochie. Dat loopt uiteen van drie tot twaalf intenties, in vieringen na het overlijden. Dit wordt als verwarrend en onhandig ervaren.

Na overleggen met de Commissies van Beheer en het Parochieel Liturgie Beraad zijn wij tot één beleid gekomen, namelijk: acht intenties in achtereenvolgende vieringen. Voor de ene locatie zou dit staan voor de eerste acht weken na een overlijden, voor een andere locatie zou dit langer kunnen zijn, omdat er niet ieder weekend gevierd wordt.

Het bovenstaande zal ingaan per 1 januari 2022. Hopelijk mag de wetenschap dat in de vieringen in onze kerken voor onze overledenen en hun families en nabestaanden wordt gebeden, een bron van troost en kracht zijn.

Pastoraal team H. Pancratius

 

Afscheid Marietje Grootelaar

Onder voorbehoud zal er zondag 16 januari a.s. om 9.00 uur in onze kerk een afscheidsviering worden gehouden voor Marietje Grootelaar. Deze viering staat al heel lang op het programma, maar door de corona-ontwikkelingen is deze telkens vooruit geschoven. Ook nu is het nog niet duidelijk of/hoe het gevierd gaat worden. Toch willen wij deze viering wel onder de aandacht brengen bij de parochianen.

Marietje Grootelaar is vele jaren van grote betekenis geweest voor onze kerk. Zij heeft altijd alles in goede banen weten te leiden en heeft dit met veel plezier gedaan. Daarvoor willen wij haar hartelijk bedanken en bieden haar hierbij deze viering aan. Indien mogelijk zal er na afloop van de viering voor de parochianen gelegenheid zijn om haar ook te bedanken voor haar jarenlange trouwe inzet bij diverse werkzaamheden voor onze kerk.

Commissie van Beheer

 

Bijeenkomst in januari van Geloven Nu komt te vervallen.

De bijeenkomst van de groep Geloven Nu die gepland was op donderdagmiddag 13 januari 2022 in het Parochiecentrum komt te vervallen..

Op die middag zou Ds. Wiekenraad uit Uelsen ingaan op het vakantiepastoraat.

Vanwege de onzekerheid over het verloop van de Corona epidemie is besloten deze bijeenkomst te verschuiven naar een latere datum wanneer de omstandigheden wat gunstiger zijn.

 

Ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen vervalt

Gezien de omstandigheden van de lockdown en de onduidelijkheid over de omstandigheden na 14 januari, komt de ontmoetingsmiddag voor de thuiswonende ouderen vanaf 70 jaar,  die gepland stond op woensdag 26 januari in de Waaijer in Langeveen,  te vervallen. De middag zal worden verschoven naar een tijd verderop in het jaar. Wij hopen op uw begrip en geven zo spoedig mogelijk de nieuwe datum door. Wordt vervolgd!

De Pancratius Commissie

 

 

 

Beste parochianen,

Velen van u zagen wel eens een oproep voor restjes wol en katoen in dit informatieblad of op facebook.

De foto laat zien wat er met de ingezamelde wol en katoen is gebreid en gehaakt. Mutsjes, truitjes, sokjes, broekjes, vestjes, dekentjes et cetera. Met liefde gemaakt door diverse parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie.

Dit alles krijgt zijn bestemming in Tanzania en Uganda, zodra het gezien de coronapandemie weer veilig en mogelijk is om naar deze landen af te reizen.

Wie dus nog wol of katoen heeft liggen, hier niets meer mee doet en dit wil afstaan voor het goede doel kan hier vele gezichten mee blij maken. Hiermee draagt u letterlijk bij aan een van de werken van barmhartigheid, te weten: ’De naakten kleden.’

Mocht u wol of katoen willen doneren dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.  Telefoon 06-20486904 of via j.meupelenberg@hpancratius.nl

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius Parochie.

 

Week van gebed voor eenheid van christenen 2022

Van 16 t/m 23 januari 2022 is het de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het thema dit jaar is: ‘Licht in het duister’ en dit verwijst naar de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen.
De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de drie wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij stierf aan het kruis om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de drie wijzen symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de wijzen de eenheid die God voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo een teken te zijn voor de wereld. De taak van christenen is dan ook om als deze ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen bewerkstelligen.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.

Gebed om te bidden in de week van gebed voor de eenheid van christenen.

Eeuwige God, versterk onze hoop en het besef dat U met ons wandelt en over ons waakt. Leer ons de leiding van uw heilige Geest te volgen, hoe vreemd het pad soms ook lijkt. Leid ons naar Jezus Christus, het licht voor de wereld. Bemoedig ons in geloof en laat ons dit uitstralen in de wereld waarin wij wonen en werken. Wij vragen U dit in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Beste parochianen,

Zoals u bekend zijn we op 17 oktober jongstleden, op Wereldarmoededag in alle kerken van onze parochie gestart met het permanent inzamelen van houdbare levensmiddelen. Hiervoor staat er een krat of een mand in de kerk of aula.  De levensmiddelen die inmiddels zijn ingezameld zouden dit jaar worden gebruikt voor de kerstpakkettenactie. De eerste opbrengsten waren boven verwachting en stemt tot dankbaarheid. Dank aan zovele gulle gevers.

Gezien de verscherpte maatregelen rond Covid-19 is echter besloten om dit jaar geen levensmiddelen in te pakken maar mensen een kant en klaar pakket/bon met kerststol aan te bieden. Dit betekent dat de ingezamelde levensmiddelen naar de voedselbank zijn gegaan.

De voedselbank heeft de ingebrachte levensmiddelen in de week voor Kerstmis opgehaald en hiervan zijn mooie pakketten gemaakt die in de parochie zijn uitgedeeld.

Wat betreft de inzameling vanaf Kerstmis 2021, hiervoor geldt dat de levensmiddelen wederom naar de voedselbanken gaan of eventueel worden gebruikt voor de Paaspakkettenactie. Dit laatste is afhankelijk van de dan geldende Covid-19 regels en gaat tevens in overleg met het diaconaal beraad van onze parochie en de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius (PCI).

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende levensmiddelen het meest nodig: koffie, blikgroente, thee, soep, pasta, rijst, wasmiddelen en tandpasta. Alles wat u aandraagt zal worden verdeeld in de diverse pakketten.

Liever een financiële bijdrage? Dit kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51

ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand. Dan komt het geld via de PCI ten goede aan de Paaspakketten- en Kerstpakkettenactie.

 

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan veranderen.

Waarom deze verandering?

De reden hiervoor is dat de ervaringen met diverse projecten ter voorbereiding op beide sacramenten inhoudelijk onvoldoende aansloten bij de geloofsbeleving en de belevingswereld van kinderen en jongeren. Ook werden tools gemist hoe zij geloof in deze tijd handen en voeten kunnen geven.

 

 

Pilot

Daarom is door het pastoraal team gekeken naar korte en bondige projecten, waarin op een begrijpelijke wijze voor kinderen/jongeren de betekenis van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel aan de orde komt. Toen dit niet werd gevonden heeft het pastoraal team zelf twee projecten ontwikkeld met een eigen werkboek voor de communicantjes en de vormelingen.
De bedoeling was om beide trajecten uit te rollen in 2020. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten waardoor dit uitgesteld moest worden. Gelukkig kon de pilot, waarin kinderen op twee woensdagmiddagen werden voorbereid en vervolgens hun EHC ontvingen, dit jaar toch nog uitgerold en geëvalueerd worden. Dit gold ook voor de pilot voor de vormelingen. Zij werden dit najaar op één zondag voorbereid en vervolgens gevormd. Ook deze pilot is inmiddels geëvalueerd.

Zowel het pastoraal team alsmede de werkgroepen zijn bij beide projecten tot de conclusie gekomen om deze voorbereiding met een aantal aanpassingen vanuit de evaluatie, in 2022 te handhaven.

De voorbereiding van twee middagen op de EHC of één dag voor het Vormsel kan door sommigen worden ervaren als minimaal. Dit is het ook als de voorbereiding los wordt gekoppeld van het geloofsleven/van de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren thuis.

Wanneer geloofsopvoeding thuis handen en voeten wordt gegeven, hiervoor biedt onze parochie als ondersteuning de kinderkerk, de jeugdkerk, Rock Solid junior aan, worden de EHC en het Heilig Vormsel onderdeel van het geloofsleven en is het één van de stappen in het gelovig leven van een kind/jongere. Dan kennen de kinderen/jongeren die zich gaan voorbereiden op de sacramenten de verhalen over Jezus maar ook de betekenis ervan. Dan weten ze hoe ze een kruisteken moeten maken en bidden ze als vanzelfsprekend het Onze Vader. Dan hoeft het niet, zoals nu met regelmaat nog gebeurd, tijdens de voorbereiding alsnog geleerd te worden.

Met deze nieuwe opzet hopen wij dat kinderen zich na de EHC zullen aansluiten bij de jeugdkerk en de vormelingen bij Rock Solid, opdat zij op deze wijze verder kunnen groeien in geloof.  Dan zijn de voorbereidingen op beide sacramenten niet een op zich staand project maar is het ingebed in hun geloofsleven.

Toekomst

Een goede voorbereiding op de EHC en het Vormsel valt of staat met goede werkgroepen. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Er zijn echter diverse locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn.
Vooralsnog gaan de werkgroepen EHC binnen hun eigen locatie door met hun eigen werkgroep en met de voorbereiding. Maar wanneer er geen vrijwilligers worden gevonden in een geloofsgemeenschap zal dit gevolgen hebben voor de lokale voorbereiding.

Wat betreft het Vormsel, ook hiervoor zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten. De Vormselwerkgroepen, Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie werken inmiddels al meerdere jaren intensief samen. Zo ook Vriezenveen, Langeveen en Tubbergen. Geesteren werkte tot nu toe met een eigen werkgroep vanwege de vele vormelingen.
Er zijn inmiddels meerdere locaties waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden of zelfs helemaal niet meer te vinden zijn voor de vormselwerkgroep. Mariaparochie heeft in 2022 geen vrijwilligers meer voor het Vormsel en in Geesteren is er nog één werkgroeplid. Daarom is met alle werkgroepen tezamen besloten om te komen tot één parochiële werkgroep Heilig Vormsel, met zo mogelijk vanuit elke geloofsgemeenschap één afgevaardigde.

Planning EHC

De planning voor de EHC vieringen zal in januari 2022 van start gaan. De EHC vieringen zullen plaatsvinden na Pasen.

 

 

Planning Heilig Vormsel

De Vormselvoorbereiding kende een voorjaarstraject met de Vormselviering in juni en een najaarstraject met de Vormselviering in november.
Vanaf 2022 is er nog één vormseltraject voor de gehele parochie. Gezien het dalende aantal vormelingen is één traject per jaar voldoende. Vanwege de diverse (dorps)activiteiten in het voorjaar en de voorbereidingen voor de EHC alsmede de EHC vieringen in het voorjaar, is in overleg met de vormselwerkgroepen gekozen voor het najaarstraject.

Vragen

Na het lezen van dit artikel kunnen er mogelijk vragen naar boven komen, stel ze gerust. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet namens het pastoraal team,

Diaken Bert Huitink

 

Rock Solid dingt mee naar de Diaconale Ariënsprijs in 2022

Drie jaar geleden, in 2019, viel onze parochie drie keer in de prijzen bij de diaconale Ariënsprijs van het Aartsbisdom Utrecht. Zowel de eerste prijs als de publieksprijs gingen toen naar ‘Kears unne mekaar’ uit Vasse. De ideeënprijs ging ook naar onze parochie, met het idee om als parochie (nog) meer zichtbaar te zijn in de samenleving.

‘De Ariënsprijs voor diaconie is in het najaar van 2002 in het leven groepen om de aandacht en inzet voor diaconie te bemoedigen en te waarderen. De prijs wil tevens initiatieven stimuleren op het terrein van de diaconie’.

In 2022 wordt deze diaconale prijs opnieuw uitgereikt. De jongerengroep Rock Solid van onze parochies is hierbij één van de genomineerden.

 

 

Rock Solid, wie zijn zij?

Rock Solid (RS) is het jongerenpastoraat uit onze parochie. RS is ruim 6 jaar geleden opgestart. De doelen van het jongerenpastoraat: 1) met jongeren op weg gaan in hun geloof en 2) activiteiten organiseren voor deze jongeren, gericht op hun geloof.

De groei van Rock Solid.

De groep jongeren is door de jaren heen gegroeid, in 2021 bestond de groep uit 33 jongeren, in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Daarnaast is in 2020 de groep RS Junior (RSJ) opgestart. RSJ is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zodat ook deze kinderen hun geloof op zo’n wijze vorm kunnen geven dat dit aansluit bij hun leeftijd en geloofsbeleving.

TeenWork en TeenSpirit

De jongeren van RS zijn opgesplitst in twee groepen. TeenWork zijn de jongeren t/m 14 jaar en TeenSpirit de jongeren van15 jaar en ouder. Er zijn maandelijks activiteiten voor de jongeren op de vrijdagavond. De activiteiten zijn zeer divers, van een film kijken en bespreken tot een gastspreker, spelvormen over vriendschap en respect waarbij er altijd een link wordt gelegd met het geloof.

Diaconale betrokkenheid van de jongeren

Door de jaren heen heeft de diaconie als een rode draad door de jaarprogramma’s heengelopen. Het is belangrijk om diaconaal op weg te zijn met de jongeren. Zo zijn jongeren op bezoek geweest bij de leefgemeenschap de Wonne in Almelo en bij de  Protestantse diaconie in Amsterdam die zich inzet voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaf hen een andere kijk op deze groep mensen.

De parochie organiseert jaarlijks een diaconaal weekend. RS wordt hierbij betrokken. ‘Twee jaar geleden zijn RS en RSJ letterlijk de boer op gegaan. Ze hebben boeren uit diverse sectoren geïnterviewd en hiervan een terugkoppeling gegeven in alle diaconale vieringen.

Er is een excursie geweest naar de Syrisch orthodoxe kerk in Glane waar de jongeren uitleg kregen hoe geloof werd beleefd. Zij hebben dit als zeer indrukwekkend ervaren. Zij hebben ervaren hoe geloof op een andere wijze beleefd kan worden.

Via de missionair werker in Guatemala, die verbonden is aan onze parochie hebben een aantal jongeren contacten uitgewisseld met jongeren uit Guatemala. Vanwege de taalbarrière verliep dit soms wat moeilijk maar er ontstond wederzijds begrip voor elkaars woon- en leefsituatie. Een mogelijke uitwisseling in de toekomst wordt te zijner tijd onderzocht.

Tijdens de coronapandemie hebben jongeren handen en voeten gegeven aan het thema: Nabijheid. Er waren in 2020 en 2021 veel parochianen die geen of weinig bezoek kregen, veel parochianen kregen te maken met eenzaamheid. Zo heeft RS de actie ‘HEEL ROCK SOLID BAKT GEORGANISEERD’ Jongeren bakten één cake of meerdere cakes en brachten deze vervolgens naar parochianen die weinig tot geen aanspraak hadden doordat bezoek aan huis minimaal was of zelfs helemaal niet mogelijk. De jongeren hebben in totaal 101 cakes gebakken. Zij kwamen tot ontdekking dat er veel parochianen een steuntje in de rug konden gebruiken. De jongeren stonden versteld wat een klein gebaar als een cake voor mensen kan betekenen, echte nabijheid door een klein gebaar.

Op 5 mei 2021, Bevrijdingsdag, hebben jongeren meegeholpen met gemeente Tubbergen met de actie ‘vrijheidssoep’. Zij brachten blikken soep bij mensen thuis en hadden gesprekjes over wat vrijheid betekent.

Jongeren zijn in gesprek gegaan met de wethouder van de gemeente Tubbergen hoe zij als jongeren de coronapandemie met beperkingen beleven. Waar zij tegenaan lopen maar ook wat hen in deze periode bindt.

In het najaar van 2021, toen de coronabesmettingen weer toenamen kwamen de jongeren opnieuw in actie. Veel mensen konden wederom een steuntje in de rug gebruiken. In de donkere dagen voor Kerstmis hebben zij het licht rondgebracht, voorzien van een mooie kaart met een kerstboodschap van henzelf. 90 kaarsen zijn naar mensen gebracht die een lichtje konden gebruiken.

Tijdens de coronapandemie hebben er online bijeenkomsten plaatsgevonden.
Het mooie was dat jongeren na de bijeenkomst nog de hele avond via teams met elkaar verbonden bleven om gezellig met elkaar te kletsen. RS is echt een vriendengroep.

Veel gehoorde opmerkingen van jongeren die voor de eerste keer deelnemen zijn: “Ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan. Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.”

RS heeft al op diverse plaatsen activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, in een scoutinggebouw, hulp  geboden bij de Passie en zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Voor de jongeren is geloof belangrijk, het is een houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren inspireren elkaar, de leiding en parochianen, door hen te betrekken bij een eigentijdse manier van geloof beleven. Door de verbinding tussen jong en oud, leert men veel van elkaar en wil men er voor elkaar zijn.

In 2022 staat de jongeren bedevaart naar op het programma. Deze zou in het voorjaar van 2021 plaatsvinden maar is vanwege de coronapandemie uitgesteld. De vraag om met de hele groep op bedevaart naar Lourdes te gaan kwam vanuit de jongeren zelf. De jongeren hebben voorbereidingsavonden gehad op de bedevaart en hebben de benodigde financiële middelen met activiteiten bij elkaar gebracht.

Ontwikkeling

Mooi is het om te zien dat jongeren van TeenWork en TeenSpirit zich ontwikkelen. TeenSpirit droeg o.a. haar steentje bij in de begeleiding van de activiteiten bij RSJ.

Er was een geloofssmokkeltocht, een escapegame etc. Jongeren vertelden de vormelingen tijdens hun voorbereiding op het Vormsel over RS en nodigden vormelingen uit om zich aan de sluiten. Tijdens de kerstwandeltocht 2021 vertelden de jongeren van RS het kerstverhaal aan de voorbijkomende gezinnen.

RSJ maakte eind 2021 kersttukjes voor zorgmedewerkers in zorginstellingen. Om hen een hart onder de riem te steken.

Deze vormende, lerende diaconale betrokkenheid en – initiatieven zullen in de toekomst nog meer gestalte gaan krijgen.

Jongeren zijn de toekomst van de kerk

Jongeren zijn onze toekomst. De jongeren van RS zijn vorig jaar bij het opzetten van RSJ ingezet. Zij zijn de werkgroep van RSJ, organiseren activiteiten, vergaderen samen onder begeleiding van de leiding van RS. Het zijn deze jongeren die onder andere RSJ een gezicht hebben gegeven.

Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, soms zelfs saai. Jongeren van RS ervaren geloof als iets dat in hen zit en in mensen met wie ze samenkomen. Zij zien in de toekomst de Kerk als een plek waar men kan samenkomen, leren, een bijdrage leveren binnen de maatschappij en vooral een plek waar iedereen geaccepteerd wordt. Het kerkgebouw is voor RS niet noodzakelijk om activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke elementen.

Olievlekwerking

Dat al deze acties niet onopgemerkt zijn beleven blijkt wel uit het feit dat er een buurtparochie een artikel over onder andere RS gewijd heeft in het eigen parochieblad en dat er sinds een jaar wekelijks ondersteuning wordt geboden om ook in de H. Plechelmus parochie in Oldenzaal jongerenpastoraat op te starten.

Het pastoraal team en de parochie wenst Rock Solid veel succes!

Hartelijke groet,

mede namens de leden van het pastoraal team, diaken Bert Huitink.