AVONDWAKE GELOOFSGEMEENSCHAP LANGEVEEN

De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices. Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan. 
Contactpersoon is,  Gerrie Mensen tel. 0546-681320


Hieronder staan ‘links’ naar verschillende voorbeelden om, zo nodig te downloaden en te gebruiken.

– Klik voor Avondwakeboekje

– Klik voor Teksten en gedichten algemeen


Liedteksten:

– Klik voor Liederen Liturgiekoor

————————————————————————————————————————————————-

Historie Langeveen

PASTORAATSGROEP

De pastoraatsgroep Langeveen bestaat uit de volgende leden:

Yvonne Wuite-Lohuis   tel. 06-44572850     Liturgie

Jolande Weusthuis       tel. 0546-681728     Catechese

WERKGROEPEN EN CONTACTPERSONEN.

Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

Werkgroep Contactpersoon Adres Telefoonnummer
Commissie van Beheer Jan Olde Olthof
Voorzitter
Iemenboersweg 20
7679 TM Langeveen
Marjan Bekhuis
Secretaresse
Hardenbergerweg 148
7679 VH Langeveen
Wouter Kleizen
Budgethouder
Knooperf de Veldboer 18
7679 WH Langeveen
Pastoraatsgroep Yvonne Lohuis
Liturgie
06-44572850
Jolande Weusthuis         Diaconie/catechese Witteweg 39
7679 VT  Langeveen
0546-681728
06-30813624
Locatie secretariaat in het Parochiecentrum Diane Snijders vrijdagmorgen 9:00 – 11:00 Vasserdijk 51a
7679 VS Langeveen
06-38327832
Kosters Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Monique Pouwels

Jan Rozenkamp

Grensweg 7
7679 TK Langeveen

Veldboersweg 9
7679 TL Langeveen

0546-681719
06-11646794

 

Avondwake Mariëtte Hesselink 0546-681631
0630173233
Begraafplaats Marcel Pegge Hardenbergerweg 248   7679 VJ Langeveen 06-51878101
Beheerder aula en
parochiecentrum
Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Broederschap Kevelaer Johan Paus Witteweg 27
7679 VT Langeveen
0546-681224
Broederschap Kevelaer Miranda Postel Witteweg 27a
7679 VT Langeveen
06-11462748
Collectanten Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Courage Annemarie Oude Nijeweeme Mandjesberg 13
7679 TP Langeveen
0546-866345
06-36366602
Doopvoorbereiding René Koopman Hardenbergerweg 246     7679 VJ Langeveen 06-13462946
Eerste  H. Communie Marieke ter Braak Veldboersweg 4
7679 TL Langeveen
0546-681833
06-50205225
Gezinsvieringen
Grafdelver Harry Weusthuis Vasserdijk 25
7679 VS Manderveen
06-51346454
H. Vormsel wergroep Tubbergen vormsel.lv@gmail.com
Kerkradio Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Kerkversiering
Kinderwoorddienst Yvonne Lohuis 06-44572850
Lectoren Monique Pouwels Grensweg 7
7679 TK Langeveen
0546-681719
06-11646794
Liturgiekoor Mariëtte Horck Manderveenseweg 124
7664 VT Manderveen
06-23132266
Lourdesbedevaarten Elly Oude Steenhof Molenbergstraat 18
7679 TS Langeveen
0545-681614
06-23205768
Mariaprocessie
Midwinterhoorn
blazers
Marcel Pegge Hardenbergerweg 248     7679 VJ Langeveen 0546-681321
Misdienaars Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-671517
Onderhoud Kerk, kerkhof en omgeving Gerrit Olimulder Bruinehaarsweg 10
7679 TJ Langeveen
0546-681517
Johan Paus Witteweg 27
7679 VT Langeveen
0546-681224
Ewald Sand Heppenweg 16
7679 TG Langeveen
0546-681187
Uitvaartbegeleiding Mariëtte Hesselink Hardenbergerweg 214     7679 VJ Langeveen 0546-681631
Website beheer Theo Snijders Dwarsstraat 6
7679 TV Langeveen
0546-681694
Wo-Co vieringen Ans Schothuis Lunterhof 12
7679 TX Langeveen
0546-681449
06-40332633
Ziekencommunie Marietje Grootelaar Beltweg 6
7664 VG Manderveen
0546-681421

 

 

COMMISSIE VAN BEHEER LANGEVEEN:

Voorzitter: dhr. J. Olde Olthof – tel. 06-57330373

Secretaresse: mw. M. Bekhuis – tel. 06-20021339

Budgethouder: dhr. W. Kleizen – tel. 06-51416097

Onderhoud: dhr. W. Kleizen – tel. 06-51416097


 

LOCATIESECRETARIAAT ST. PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres:  Kerklaan 3
7679 VG Langeveen
Tel: 0546-681142

Heeft u een bericht of vraag voor het secretariaat Langeveen?
Neem dan contact op via E-mail info.langeveen@hpancratius.nl

Het secretariaat is geopend op: vrijdagmorgen: 09.00  tot 11.00 uur


WEEKWACHT PASTORES
Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte en overlijden belt u met het nummer van de weekwacht van de H. Pancratius parochie.  Tel: 06-20430155


BEZOEK PASTOR THUIS OF ELDERS
Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor thuis, of tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, of bij opname voor kortere of langere tijd in een verpleegtehuis, kunt u of één van uw huisgenoten dit doorgeven aan het locatiesecretariaat, tel. 0546-681142 of via E-mail info.langeveen@hpancratius.nl

Als het dringend is, kunt u te allen tijde rechtstreeks bellen met de weekwacht.